InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen worden gebruikt in de wereld van het strafrecht. De vrijheidsbenemende dwangmiddelen staan beschreven in het Wetboek van Strafvordering. Vrijheidsbenemende dwangmiddel… Ilsevdk8, 08-11-2013
Straffen en (tucht)maatregelen tegen leden

Straffen en (tucht)maatregelen tegen leden

Binnen verenigingen kunnen besturen geconfronteerd worden met gedragingen van leden waarvan men vindt dat deze niet door de beugel kunnen. Gedragingen kunnen soms zijn vastgelegd in regels waarbij spr… Linus, Verenigingsrecht, 03-11-2013
Vereniging, van oprichting tot notaris

Vereniging, van oprichting tot notaris

Wat is feitelijk een vereniging, hoe richt je die op, wat is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en wat een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, een formele en informele vereniging. W… Linus, Verenigingsrecht, 04-07-2013
Rechten en plichten van verenigingsleden

Rechten en plichten van verenigingsleden

Leden van verenigingen hebben rechten en plichten. Het betalen van contributie zal iedereen wel herkennen als een plicht van de leden en dat leden recht hebben om deel te nemen aan besluitvorming via… Linus, Verenigingsrecht, 01-06-2013
Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide ouders

Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide ouders

Hoe uw vader, moeder of beide ouders onterven? De onterving van een ouder speelt waarschijnlijk niet als u een kind hebt, maar in alle andere gevallen kunnen uw ouders, broer of zus, een groot erfdeel… Zeemeeuw, Kind onterven, 19-05-2013
Stemmen en stemrecht in een vereniging

Stemmen en stemrecht in een vereniging

Veel besluitvorming binnen een vereniging vindt plaats via stemmingen. De wet kent geen dwingende voorschriften over hoe stemmingen moeten verlopen. De stemprocedure wordt dus overgelaten aan de veren… Linus, Verenigingsrecht, 15-05-2013
Het recht: verkrijgen van overheidsbevoegdheden

Het recht: verkrijgen van overheidsbevoegdheden

De bevoegdheid tot het maken van wetten en het handhaven daarvan wordt door verschillende overheden gedragen. Maar hoe wordt een overheid 'gekozen'? Dit artikel beschrijft de manier van het verkrijgen… Sjoerdvo, 29-04-2013
Het recht: soorten straffen, minimale en maximale straffen

Het recht: soorten straffen, minimale en maximale straffen

Een straf is een leed dat iemand ter vergelding van schuld opzettelijk wordt aangedaan. Schuld is een voorwaarde voor bestraffing en legitimeert de bestraffing. Maar wat zijn de doeleinden van straffe… Sjoerdvo, 24-04-2013
Het recht: hoger beroep, cassatie

Het recht: hoger beroep, cassatie

Het in hoger beroep gaan in rechtszaken is niets anders dan een nieuw oordeel in een bepaalde zaak. Maar kan iedereen in hoger beroep gaan? En waar kan dat? Dit artikel geeft uitleg. Sjoerdvo, 24-04-2013

Uit de Orde van Advocaten gezet

De bekende advocaat Bram Moskowitz (52) werd wegens wangedrag uit de Nederlandse Orde van Advocaten gezet.' Hij werd daartoe geschrapt van het tableau.' Wat betekent dit allemaal precies en hoe kon de… Hermesse, 24-04-2013