InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Terbeschikkingstelling (Tbs)

Terbeschikkingstelling (Tbs)

Terbeschikkingstelling oftewel Tbs: de meeste mensen vinden er wat van maar weinig mensen weten ook daadwerkelijk wat het inhoudt. Er bestaan veel misvattingen over Tbs; zijn het werkelijk allemaal ve… Kim-89, 29-10-2014

Bestuursrecht is het schild van de burgers tegen de overheid

Het administratief recht, beter bekend als het bestuursrecht, is het rechtsgebied dat de burger bescherming biedt tegen onbehoorlijk optreden van het bestuur ofwel de overheid. Het bestuursrecht bevat… Ravens, 03-10-2014

Is spijbelen strafbaar?

Ongeveer 50% van de leerlingen op het middelbare onderwijs heeft wel eens gespijbeld en hiervan doet meer dan de helft het vaker dan incidenteel. Maar is dit zonder gevolgen? Is spijbelen strafbaar? E… B-bbergkamp, 15-08-2014
Plagiaat en piraterij en duur van auteursrecht

Plagiaat en piraterij en duur van auteursrecht

Schrijvers die een roman schrijven of een artikel of verhaal willen niet dat anderen daarmee zonder toestemming aan de haal gaan. Daarom worden de producten van schrijvers beschermd via de auteurswet… Rickandie, 30-06-2014

Daderprofilering

Hoe kan een rustige jongen veranderen in een moordenaar? Zijn er kenmerken waardoor men iemand die in staat tot moord is kan herkennen? Psychologen, maar ook zeker de politie kampen met deze vragen. H… Angel1573, 26-05-2014
Collectieve acties en stakingen

Collectieve acties en stakingen

In Nederland komen stakingen geregeld voor. Vaak is dit het gevolg van werknemers die ontevreden zijn. Wat zijn de regels wat betreft door betaling van het loon? Wat gebeurt er als je wel werkwillig b… Rambo, 23-04-2014
De Wet Koop op Afstand

De Wet Koop op Afstand

Verkopen via de telefoon, op internet of uit een catalogus vallen onder de Wet Koop op Afstand. Deze wet is in 2001 ingevoerd om consumenten te beschermen bij aankopen op afstand en voorziet onder and… J1989, 04-04-2014
Wat is de Trias Politica?

Wat is de Trias Politica?

De scheiding van de machten wordt in het hedendaagse leven als normaal beschouwd. Wat vele niet weten is dat deze scheiding van de machten (de macht tot wetgeving, uitvoering van de wet en de rechtspr… Facts, 18-03-2014

Recht van overpad, buurweg en noodweg; hoe zit dat eigenlijk

Stel u voor. U maakt dagelijks gebruik van het steegje dat achter uw huis loopt en dat u al jaren een achterom verschaft naar uw woning. Ineens weigert de eigenaar van dat steegje u de toegang. Kan da… Poppetje71, 14-01-2014

Uitoefenen van het retentierecht

Het recht van retentie geeft een schuldeiser in bepaalde gevallen de bevoegdheid om het afgeven van een goed uit te stellen tot het moment van betaling. In dit artikel gaan we bekijken hoe dit precies… J1989, 27-12-2013