InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Matchfixing in de sport, de aanpak in Europa en Nederland

Matchfixing in de sport, de aanpak in Europa en Nederland

De sportwereld staat enkele jaren flink op zijn kop met zijn wekelijkse - zo niet dagelijkse - portie corruptie- en fraudeschandalen. Zulke missers doen afbreuk aan de integriteit van de sportwereld e… Meus, 17-02-2016
Profiling van brandstichters en de opsporing daarbij

Profiling van brandstichters en de opsporing daarbij

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, dat het delict brandstichting uiteenlopende daders kent met ieder hun eigen kenmerken, zoals motief en keuze plaats delict. Een brandstichter valt qua… Meus, Brandstichting, 15-02-2016
Ontucht tegen betaling: jeugdprostitutie 16 tot 18 jaar oud

Ontucht tegen betaling: jeugdprostitutie 16 tot 18 jaar oud

Jonge mensen verdienen een veilige, zorgeloze jeugd. Zij hebben onze bescherming nodig, omdat zij nog onvoldoende sociaal weerbaar zijn en makkelijk beïnvloed kunnen worden. De Nederlandse zedelijkhei… Meus, 28-01-2016
Eedaflegging en meineed: de onware verklaring en de getuige

Eedaflegging en meineed: de onware verklaring en de getuige

Soms leggen getuigen die in een strafzaak de eed of belofte afleggen, opzettelijk een onware verklaring af en plegen zodoende meineed. Meteen moet daarbij gezegd worden, dat niet elke onware verklarin… Meus, 21-01-2016
De tbs-maatregel, wat is terbeschikkingstelling precies?

De tbs-maatregel, wat is terbeschikkingstelling precies?

De uitdrukking tbs-maatregel roept allerlei vragen op. Wat betekent tbs, wanneer kan de maatregel worden opgelegd, welke verschijningsvormen heeft het en last but not least - hoe lang duurt een terb… Meus, 15-01-2016
De wetsartikelen over brandstichting en brand door schuld

De wetsartikelen over brandstichting en brand door schuld

Wat zeggen de wetsartikelen over brandstichting en brand door schuld uit het wetboek van strafrecht (sr)? Wat motiveert een brandstichter en wat zijn de strafeisen van het Openbaar Ministerie bij zulk… Meus, Brandstichting, 14-01-2016
Moderne gifmengsters, moordvrouwen uit Nederland en België

Moderne gifmengsters, moordvrouwen uit Nederland en België

Een rondje langs de velden geeft een helder overzicht van de moderne gifmengsters, moordvrouwen uit Nederland en België. Vandaag de dag zijn gifmengsters nog steeds behoorlijk actief, al heeft de term… Meus, 11-01-2016
Recht verdachte op een raadsman bij ophouden voor verhoor

Recht verdachte op een raadsman bij ophouden voor verhoor

Dagelijks nemen opsporingsambtenaren personen mee naar het politiebureau, die verdacht worden van een strafbaar feit. Wat betekenen de belangrijkste rechten en plichten, zoals cautie en zwijgrecht tij… Meus, 11-01-2016
Fuseren van verenigingen, soms zo gek nog niet

Fuseren van verenigingen, soms zo gek nog niet

Onder een fusie van verenigingen wordt verstaan een rechtshandeling tussen twee of meer verenigingen waarbij een van deze of een nieuwe rechtspersoon het vermogen van de andere onder algemene titel ve… Linus, Verenigingsrecht, 02-01-2016
Samenwerking tussen verenigingen, samen sterker

Samenwerking tussen verenigingen, samen sterker

Binnen de vereniging is samenwerking van de leden aan het doel van de vereniging al een samenwerkingsverband op zich. Toch kunnen er goede redenen zijn om met een andere vereniging samen te gaan werke… Linus, Verenigingsrecht, 02-01-2016