Artikelen 41 - 50 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Faillissement, hoe en waarom?

Faillissement, hoe en waarom?

In 2014 gingen er ruim 7620 bedrijven en personen failliet. In 2015 waren dit er 7400. Over de procedure rondom een faillissement bestaat veel onduidelijkheid. Voor en tijdens een faillissementsproced… Nafets, 14-06-2016
Klokkenluider en misstanden op het werk of in de organisatie

Klokkenluider en misstanden op het werk of in de organisatie

Een klokkenluider brengen ondermijnende praktijken op het werk of in een organisatie aan het licht. De overheid heeft hen nodig om zulke wantoestanden te kunnen opsporen. Er heerst twijfel of de huidi… Meus, 16-04-2016
Gebruik stille sms bij opsporen verdachte door de politie

Gebruik stille sms bij opsporen verdachte door de politie

De politie maakt gebruik van diverse high-tech opsporingsmethoden om verdachten in de gaten te houden en te lokaliseren. Een van de opsporingsmethoden is het gebruik van een stille sms of stealth sms.… Dessal, 11-03-2016
Het onmiddellijkheidsbeginsel en bewijs in het strafrecht

Het onmiddellijkheidsbeginsel en bewijs in het strafrecht

Het onmiddellijkheidsbeginsel is één van de hoofdprincipes van het Nederlands strafrecht. Het is terug te vinden in menig wetsartikel in de strafrechtwetgeving. Het beginsel is eeuwenoud, maar nog ste… Meus, Nederlandse strafwetten, 11-03-2016
De raadsman en verhoorbijstand tussen 01-03-16 en 01-03-17

De raadsman en verhoorbijstand tussen 01-03-16 en 01-03-17

Vanaf de uitspraak (Salduz) over verhoorbijstand in 2008 van het Europese Hof Rechten van de Mens (EHRM) tot op vandaag, richten de juridische schijnwerpers in binnen -en buitenland zich op het recht… Meus, 02-03-2016
Matchfixing in de sport, de aanpak in Europa en Nederland

Matchfixing in de sport, de aanpak in Europa en Nederland

De sportwereld staat enkele jaren flink op zijn kop met zijn wekelijkse - zo niet dagelijkse - portie corruptie- en fraudeschandalen. Zulke missers doen afbreuk aan de integriteit van de sportwereld e… Meus, 17-02-2016
Profiling van brandstichters en de opsporing daarbij

Profiling van brandstichters en de opsporing daarbij

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, dat het delict brandstichting uiteenlopende daders kent met ieder hun eigen kenmerken, zoals motief en keuze plaats delict. Een brandstichter valt qua… Meus, Brandstichting, 15-02-2016
Ontucht tegen betaling: jeugdprostitutie 16 tot 18 jaar oud

Ontucht tegen betaling: jeugdprostitutie 16 tot 18 jaar oud

Jonge mensen verdienen een veilige, zorgeloze jeugd. Zij hebben onze bescherming nodig, omdat zij nog onvoldoende sociaal weerbaar zijn en makkelijk beïnvloed kunnen worden. De Nederlandse zedelijkhei… Meus, 28-01-2016
Eedaflegging en meineed: de onware verklaring en de getuige

Eedaflegging en meineed: de onware verklaring en de getuige

Soms leggen getuigen die in een strafzaak de eed of belofte afleggen, opzettelijk een onware verklaring af en plegen zodoende meineed. Meteen moet daarbij gezegd worden, dat niet elke onware verklarin… Meus, 21-01-2016
De tbs-maatregel, wat is terbeschikkingstelling precies?

De tbs-maatregel, wat is terbeschikkingstelling precies?

De uitdrukking tbs-maatregel roept allerlei vragen op. Wat betekent tbs, wanneer kan de maatregel worden opgelegd, welke verschijningsvormen heeft het en last but not least - hoe lang duurt een terb… Meus, 15-01-2016