Artikelen 71 - 80 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Collectieve acties en stakingen

Collectieve acties en stakingen

In Nederland komen stakingen geregeld voor. Vaak is dit het gevolg van werknemers die ontevreden zijn. Wat zijn de regels wat betreft door betaling van het loon? Wat gebeurt er als je wel werkwillig b… Rambo, 23-04-2014
De Wet Koop op Afstand

De Wet Koop op Afstand

Verkopen via de telefoon, op internet of uit een catalogus vallen onder de Wet Koop op Afstand. Deze wet is in 2001 ingevoerd om consumenten te beschermen bij aankopen op afstand en voorziet onder and… J1989, 04-04-2014
Wat is de Trias Politica?

Wat is de Trias Politica?

De scheiding van de machten wordt in het hedendaagse leven als normaal beschouwd. Wat vele niet weten is dat deze scheiding van de machten (de macht tot wetgeving, uitvoering van de wet en de rechtspr… Facts, 18-03-2014

Recht van overpad, buurweg en noodweg; hoe zit dat eigenlijk

Stel u voor. U maakt dagelijks gebruik van het steegje dat achter uw huis loopt en dat u al jaren een achterom verschaft naar uw woning. Ineens weigert de eigenaar van dat steegje u de toegang. Kan da… Poppetje71, 14-01-2014

Uitoefenen van het retentierecht

Het recht van retentie geeft een schuldeiser in bepaalde gevallen de bevoegdheid om het afgeven van een goed uit te stellen tot het moment van betaling. In dit artikel gaan we bekijken hoe dit precies… J1989, 27-12-2013

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen worden gebruikt in de wereld van het strafrecht. De vrijheidsbenemende dwangmiddelen staan beschreven in het Wetboek van Strafvordering. Vrijheidsbenemende dwangmiddel… Ilsevdk8, 08-11-2013
Straffen en (tucht)maatregelen tegen leden

Straffen en (tucht)maatregelen tegen leden

Binnen verenigingen kunnen besturen geconfronteerd worden met gedragingen van leden waarvan men vindt dat deze niet door de beugel kunnen. Gedragingen kunnen soms zijn vastgelegd in regels waarbij spr… Linus, 03-11-2013
Vereniging, van oprichting tot notaris

Vereniging, van oprichting tot notaris

Wat is feitelijk een vereniging, hoe richt je die op, wat is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en wat een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, een formele en informele vereniging. W… Linus, 04-07-2013
Rechten en plichten van verenigingsleden

Rechten en plichten van verenigingsleden

Leden van verenigingen hebben rechten en plichten. Het betalen van contributie zal iedereen wel herkennen als een plicht van de leden en dat leden recht hebben om deel te nemen aan besluitvorming via… Linus, 01-06-2013
Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide ouders

Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide ouders

Hoe uw vader, moeder of beide ouders onterven? De onterving van een ouder speelt waarschijnlijk niet als u ook zelf een kind hebt, want dan is die is uw erfgenaam. Maar in alle andere gevallen kunnen… Zeemeeuw, 19-05-2013