Artikelen 111 - 120 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Doorwerking Europees recht: staatsaansprakelijkheid

Doorwerking Europees recht: staatsaansprakelijkheid

Europees recht kan op verschillende manieren doorwerken in de nationale rechtsordes. De manieren van doorwerking zijn: rechtstreekse of directe werking, conforme interpretatie en het beginsel van over… Tibor, 11-07-2012

Doorwerking Europees recht: rechtstreekse of directe werking

Europees recht kan op verschillende manieren doorwerken in de nationale rechtsordes. De manieren van doorwerking zijn: rechtstreekse of directe werking, conforme interpretatie en het beginsel van over… Tibor, 10-07-2012
Rechten van Europese burgers

Rechten van Europese burgers

Op 29 juni 2004 werd richtlijn 2004/38 van kracht. Deze richtlijn bevat essentiële rechten die de burgers van de EU bezitten en die zij rechtstreeks in kunnen roepen. Naast deze richtlijn bevat ook he… Tibor, 06-07-2012
Adoptie juridisch bekeken

Adoptie juridisch bekeken

De adoptie van jonge kinderen is in Nederland een bekend verschijnsel. Paren, dan wel van verschillend als van hetzelfde geslacht, die niet in de mogelijkheid zijn om kinderen te kunnen krijgen, kieze… Maria_louise91, 12-03-2012

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

Overeenkomsten komen overal voor en zo dus ook in het wezen van aandeelhouders. Ondanks dat er in de statuten een hoop geregeld kan worden zijn aandeelhoudersovereenkomsten onmisbaar voor aandeelhoude… Leveen, 31-12-2011

CAO-recht? Wat houdt dat in

Veel bedrijven sluiten samen met een vakbond een CAO. Maar wanneer geldt de CAO voor de werknemer, met andere woorden wanneer kan de werknemer een beroep doen een CAO en wanneer niet. Farsun, 16-12-2011

Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

In dit artikel komt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen aan bod, dus wanneer men in de WIA komt. Men kan dan in twee verschillende regimes komen te vallen: of de WGA of de IVA. Maar aan welke… Farsun, 13-12-2011

Loondoorbetaling ex art.7:629 en de Ziektewet

In dit artikel staat omschreven wat de regels zijn omtrent de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever op grond van art.7:629 BW en hoe de Ziektewet in elkaar zit. Farsun, 13-12-2011

Wat is verwijtbare werkloosheid

Als iemand recht heeft op een WW-uitkering, hoeft het nog niet zo te zijn dat men dit recht geldend kan maken. Men kan ook verwijtbaar werkloos zijn waardoor men het recht op een WW-uitkering niet gel… Farsun, 11-12-2011

De fictieve opzegtermijn in de WW

Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen. In de WW geldt er een fictieve opzegtermijn om WW te krijgen, maar wat houdt die fictieve opzegtermijn in? Dus vanaf wanneer krijg… Farsun, 11-12-2011