InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 3
Artikelen 21 - 30 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Antwoord op de meest gestelde vragen over drugs en de wet

Antwoord op de meest gestelde vragen over drugs en de wet

Veel populaire vragen over drugs en de wet worden niet correct beantwoord, omdat de juiste wetskennis ontbreekt en onwetendheid regeert. Soms blijft het antwoord op de meest gestelde drugsvragen in re… Meus, 07-10-2016
Wat zijn de daderkenmerken van brandstichters?

Wat zijn de daderkenmerken van brandstichters?

Het opsporen van daders van brandstichting vraagt om een speciale aanpak. Wetenschappelijke onderzoek naar daderkenmerken van brandstichters geeft praktische inzichten en is onmisbaar bij een strafrec… Meus, Brandstichting, 23-09-2016
Het appartementsrecht, wat is dat?

Het appartementsrecht, wat is dat?

Appartementen en galerijwoningen, er zijn er miljoenen van in Nederland. Een aantal daarvan zijn in huur uitgegeven, de rest betreft koop. Hoe zit dat nu in elkaar als je een appartement in eigendom h… Suus1, Beperkte rechten, 19-09-2016
Het recht van vruchtgebruik, wat is dat?

Het recht van vruchtgebruik, wat is dat?

Het recht van vruchtgebruik is één van de limitatief in de wet opgesomde beperkte rechten. Het is een absoluut recht, wat inhoudt dat het tegen welke gerechtigde dan ook kan worden ingeroepen. Het vru… Suus1, Beperkte rechten, 13-09-2016
Vingerafdrukken in een databank: Hoe regelt de wet dat?

Vingerafdrukken in een databank: Hoe regelt de wet dat?

Meetbare, onderscheidende karaktereigenschappen - zoals in de wereld van de vingerafdruk - zijn bij het opsporen en vervolgen van daders niet meer weg te denken uit de hedendaagse strafpraktijk. De vi… Meus, Biometrie, 12-09-2016
Het recht van opstal, wat is dat?

Het recht van opstal, wat is dat?

Het recht van opstal is één van de beperkte rechten uit het Burgerlijk Wetboek. Het is een zakelijk recht; het kan immers enkel op onroerende zaken gevestigd worden. Het is tevens een absoluut recht.… Suus1, Beperkte rechten, 26-08-2016
Het recht van erfpacht, wat is dat?

Het recht van erfpacht, wat is dat?

Het recht van erfpacht is één van de beperkte rechten. Het is een zakelijk recht, want het kan alleen op onroerende zaken gevestigd worden. Het is ook een absoluut recht. Het is dus in te roepen tegen… Suus1, Beperkte rechten, 16-08-2016
Het recht van erfdienstbaarheid, wat is dat?

Het recht van erfdienstbaarheid, wat is dat?

Het recht van erfdienstbaarheid is één van de limitatief in de wet opgesomde beperkte rechten. De regels met betrekking tot erfdienstbaarheid staan in titel 6 van boek 5 BW (artikel 5:70 84 BW). Erf… Suus1, Beperkte rechten, 16-08-2016

Huurrecht bedrijfsruimte: de wetsgeschiedenis

In artikel 7:290 tot 310 BW staan de regels voor de huur van bedrijfsruimten. Samen met de algemene bepalingen, de regels voor de huur van woonruimte en de regels voor de huur van 230a-bedrijfsruimte,… Suus1, 12-08-2016
Huurrecht: het arrest Toko Mitra/PMT

Huurrecht: het arrest Toko Mitra/PMT

Op 25 april 2014 wees de Hoge Raad het arrest Aldi Vastgoed B.V. tegen verweerster (HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1018). In deze zaak ging het om een opzegging van de huurovereenkomst gedaan door… Suus1, 11-08-2016