InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 3
Artikelen 21 - 30 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Het recht van erfdienstbaarheid, wat is dat?

Het recht van erfdienstbaarheid, wat is dat?

Het recht van erfdienstbaarheid is één van de limitatief in de wet opgesomde beperkte rechten. De regels met betrekking tot erfdienstbaarheid staan in titel 6 van boek 5 BW (artikel 5:70 84 BW). Erf… Suus1, Beperkte rechten, 16-08-2016

Huurrecht bedrijfsruimte: de wetsgeschiedenis

In artikel 7:290 tot 310 BW staan de regels voor de huur van bedrijfsruimten. Samen met de algemene bepalingen, de regels voor de huur van woonruimte en de regels voor de huur van 230a-bedrijfsruimte,… Suus1, 12-08-2016
Huurrecht: het arrest Toko Mitra/PMT

Huurrecht: het arrest Toko Mitra/PMT

Op 25 april 2014 wees de Hoge Raad het arrest Aldi Vastgoed B.V. tegen verweerster (HR 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:1018). In deze zaak ging het om een opzegging van de huurovereenkomst gedaan door… Suus1, 11-08-2016

Hoe beschermt Duitsland haar democratie in de Grondwet?

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland overgenomen door Adolf Hitler en de nationaalsocialisten. Hitler greep de macht in de Duitse beginnende democratie en maakte het land tot een dict… Suus1, 08-08-2016
Mensenhandel en mensensmokkel, wat is het verschil?

Mensenhandel en mensensmokkel, wat is het verschil?

Mensenhandel en mensensmokkel zijn geen synoniemen van elkaar. Wat is het verschil? De termen mensenhandel en mensensmokkel worden regelmatig door elkaar gebruikt, terwijl het twee afzonderlijke delic… Meus, 01-08-2016
Faillissement, hoe en waarom?

Faillissement, hoe en waarom?

In 2014 gingen er ruim 7620 bedrijven en personen failliet. In 2015 waren dit er 7400. Over de procedure rondom een faillissement bestaat veel onduidelijkheid. Voor en tijdens een faillissementsproced… Nafets, 14-06-2016
Klokkenluider en misstanden op het werk of in de organisatie

Klokkenluider en misstanden op het werk of in de organisatie

Een klokkenluider brengen ondermijnende praktijken op het werk of in een organisatie aan het licht. De overheid heeft hen nodig om zulke wantoestanden te kunnen opsporen. Er heerst twijfel of de huidi… Meus, 16-04-2016
Gebruik stille sms bij opsporen verdachte door de politie

Gebruik stille sms bij opsporen verdachte door de politie

De politie maakt gebruik van diverse high-tech opsporingsmethoden om verdachten in de gaten te houden en te lokaliseren. Een van de opsporingsmethoden is het gebruik van een stille sms of stealth sms.… Dessal, 11-03-2016
Het onmiddellijkheidsbeginsel en bewijs in het strafrecht

Het onmiddellijkheidsbeginsel en bewijs in het strafrecht

Het onmiddellijkheidsbeginsel is één van de hoofdprincipes van het Nederlands strafrecht. Het is terug te vinden in menig wetsartikel in de strafrechtwetgeving. Het beginsel is eeuwenoud, maar nog ste… Meus, Nederlandse strafwetten, 11-03-2016
De raadsman en verhoorbijstand tussen 01-03-16 en 01-03-17

De raadsman en verhoorbijstand tussen 01-03-16 en 01-03-17

Vanaf de uitspraak (Salduz) over verhoorbijstand in 2008 van het Europese Hof Rechten van de Mens (EHRM) tot op vandaag, richten de juridische schijnwerpers in binnen -en buitenland zich op het recht… Meus, 02-03-2016