InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 6
Artikelen 51 - 60 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Eigen bijdrage aan kosten detentie wetsvoorstel 34 068

Eigen bijdrage aan kosten detentie wetsvoorstel 34 068

De penitentiaire wetgeving organiseert hoe het gevangeniswezen in Nederland is geregeld. De wetgever heeft diverse wetsartikelen ontworpen (wetsvoorstel nr 34 068) om aan die wetgeving toe te voegen w… Meus, 04-09-2015
Wegwijs in de wetsartikelen van het wetboek van strafrecht

Wegwijs in de wetsartikelen van het wetboek van strafrecht

Vanwege werk, studie of gewoon uit belangstelling is het soms nodig om wetsartikelen op te zoeken in het wetboek van strafrecht. Onbekendheid met het gebruikte systeem en weten hoe het wetboek in elka… Meus, Nederlandse strafwetten, 27-08-2015
Verplichte bijdrage aan de kosten van het eigen strafproces

Verplichte bijdrage aan de kosten van het eigen strafproces

In het wetboek van strafvordering (Sv) staat hoe in Nederland strafbare feiten worden vervolgd. De wetgever heeft vijf wetsartikelen opgesteld om aan strafvordering toe te voegen, om een veroordeelde… Meus, 24-08-2015
De opiumwetgeving, hoe steekt het in elkaar?

De opiumwetgeving, hoe steekt het in elkaar?

Het antwoord ligt niet zo snel voor de hand. De term opiumwet is namelijk verzamelnaam geworden van alle wettelijke regels die over drugsdelicten gaan. De term opiumwetgeving is in de loop der tijd ee… Meus, 19-08-2015
Strafrechtartikelen afkorten uit het wetboek van strafrecht

Strafrechtartikelen afkorten uit het wetboek van strafrecht

Hoe kan iemand foutloos strafrechtartikelen afkorten uit het wetboek van strafrecht leren? Afkortingen van wetsartikelen worden overal gebruikt zoals In handboeken strafrecht, dagvaardingen, rechterli… Meus, Nederlandse strafwetten, 12-08-2015
Een schets van alle Nederlandse strafwetten en hun rangorde

Een schets van alle Nederlandse strafwetten en hun rangorde

De wetboeken strafrecht en strafvordering vertegenwoordigen slechts een deel van het totale aanbod aan Nederlandse strafwetten. Andere, uiteenlopende bijzondere wetten zoals de Opiumwet en regelingen… Meus, Nederlandse strafwetten, 28-07-2015
Opzet: het bewijzen van opzet in het strafrecht

Opzet: het bewijzen van opzet in het strafrecht

Voor veel misdrijven is opzet een voorwaarde voor strafbaarheid. Opzet betekent 'willens en wetens'. De gedachte hierachter is dat we het niet goed vinden als iemand wordt gestraft als er iets toevall… Marijee, 17-06-2015
Strafrecht: Leerstuk voorwaardelijk opzet, uitleg en casus

Strafrecht: Leerstuk voorwaardelijk opzet, uitleg en casus

Voorwaardelijk opzet is opzet met mogelijkheidsbewustzijn. De term stamt uit het Strafrecht en is ontwikkeld naar aanleiding van een aantal strafzaken waarin de zuivere opzet of noodzakelijkheidsopzet… Frerdinand, 31-03-2015
Strafrecht: Garantenstellung, uitleg en praktijk

Strafrecht: Garantenstellung, uitleg en praktijk

Garantenstellung is een kernbegrip uit het recht, omvattende dat er een grotere verantwoordelijkheid is voor een persoon met een bijzondere eigenschap, dan een persoon zonder deze eigenschap. De Garan… Frerdinand, 31-03-2015

Bewijsminimum: één getuige is geen getuige

Het unus testis nullus testis-beginsel is vastgelegd in artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Dit artikel luidt als volgt: ‘Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit… Marijee, 31-03-2015