InfoNu.nl > Wetenschap > Recht en wet > Recht en wet: Pagina 6
Artikelen 51 - 60 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Fuseren van verenigingen, soms zo gek nog niet

Fuseren van verenigingen, soms zo gek nog niet

Onder een fusie van verenigingen wordt verstaan een rechtshandeling tussen twee of meer verenigingen waarbij een van deze of een nieuwe rechtspersoon het vermogen van de andere onder algemene titel ve… Linus, Verenigingsrecht, 02-01-2016
Samenwerking tussen verenigingen, samen sterker

Samenwerking tussen verenigingen, samen sterker

Binnen de vereniging is samenwerking van de leden aan het doel van de vereniging al een samenwerkingsverband op zich. Toch kunnen er goede redenen zijn om met een andere vereniging samen te gaan werke… Linus, Verenigingsrecht, 02-01-2016
Vliegen met een drone - wat zegt de wet?

Vliegen met een drone - wat zegt de wet?

Vliegende drones dan wel op afstand bestuurbare, onbemande luchtvaartuigen zijn populair bij jong en oud. Zij zijn Een drone is in alle prijsklassen verkrijgbaar en overal te koop van webwinkels tot s… Meus, 22-12-2015

Digitaal Beslagregister gerechtsdeurwaarders

Vanaf 1 januari 2016 gaat het Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders van start. Tot die tijd is er aan dit Beslagregister in de openbaarheid nog weinig tot geen aandacht besteed, terwijl di… Nafets, Deurwaarder, 21-12-2015
Wat is datingfraude, hoe herken je het en kom je er vanaf?

Wat is datingfraude, hoe herken je het en kom je er vanaf?

Op geraffineerde wijze bespelen daders van online dating via psychologische trucjes hun slachtoffers om hen geld of goederen afhandig te maken via relatiefraude. De schade voor het slachtoffer van dez… Meus, 10-12-2015
De voorzitter van de vereniging

De voorzitter van de vereniging

Vrijwel altijd kent elke vereniging een voorzitter. Artikel 2:38 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zegt daarover: "Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het… Linus, Verenigingsrecht, 04-12-2015
Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Bestuur van een vereniging, bevoegdheden en taken

Een bestuur van een vereniging is veel meer dan een voorzitter die de vergadering leidt, een penningmeester die op de centen past en een secretaris welke belast is met het schrijven van de notulen en… Linus, Verenigingsrecht, 01-12-2015
Lid worden van een vereniging, kan dat zomaar?

Lid worden van een vereniging, kan dat zomaar?

Het lid worden van een vereniging is meer dan een kwestie van aanmelden. In de Grondwet is de vrijheid van vereniging in artikel 8 vastgelegd en daarmee is het ook de vereniging die zelf mag bepalen w… Linus, Verenigingsrecht, 25-11-2015
Rechten van jeugdleden binnen de vereniging

Rechten van jeugdleden binnen de vereniging

De positie van jeugdleden binnen verenigingen wil nog wel eens aanleiding zijn tot onduidelijkheden. Het simpele feit dat er gesproken wordt over jeugdleden zegt nog niets over de positie van de jeugd… Linus, Verenigingsrecht, 02-11-2015
Stemmen per volmacht in een vereniging

Stemmen per volmacht in een vereniging

Uitgangspunt van de wetgever is dat als leden door verhindering niet op een vergadering aanwezig kunnen zijn, een volmacht aan een ander kan worden gegeven. Met deze volmacht kan een ander stemgerecht… Linus, Verenigingsrecht, 27-10-2015