Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel De legitieme portie is niet hetzelfde als kindsdeel. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in hun erfgenamen, dat ze hen het liefste zouden onterven. Kan dat en wat betekent dat voor de legitieme portie van de erven. In dit artikel wordt het wettelijke erfdeel van een kind uitgelegd en de dan geldende legitiem portie. Ook wordt ingegaan op de rechten van een stiefkind bij erfenis en nalatenschap, een langstlevende testament en het uitoefenen van wilsrechten. Ook de partner heeft speciale rechten. Wat zijn de gevolgen van schenking of legaat voor de hoogte van de legitieme portie?

Testament en notaris

Bij testament kunt u van alles regelen. Zo kunt u uw erfgenamen bij de notaris door middel van een testament onterven en bijvoorbeeld alles schenken aan een goed doel. Maar wat betekent dat in de praktijk.

Wat is legitieme portie of wettelijke erfdeel

Uw afstammelingen, kinderen en kleinkinderen, hebben als ze erfgenaam zijn, ook bij onterving recht op het wettelijke erfdeel. Ook wel legitieme portie genoemd. Deze legitieme portie is de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen. Een wettelijk erfdeel heeft betrekking op geld, niet op goederen. De erfgenamen zitten dan ook niet om de tafel bij de verdeling van de goederen. Als er bijvoorbeeld drie erfgenamen zijn, is de legitieme portie dus 1/3 gedeeld door 2 ofwel 1/6 van de waarde nagelaten erfenis. In dit geval kan 3/6 worden opgevraagd en is dus 3/6 door de erflater vrij te doneren. Maar bij onterving kan de erflater alles aan een goed doel hebben geschonken. Wie aanspraak wil maken op zijn wettelijke erfdeel moet dat doen binnen vijf jaar na overlijden van de erflater. Bovendien is de vordering niet opeisbaar voordat zes maanden zijn verstreken sinds het overlijden van de erflater.

Alles naar een goed doel

Als alles is overgemaakt naar een goed doel, zullen de erfgenamen bij het doel moeten aankloppen voor hun erfdeel, en proberen het tegoed te verhalen.

Hoe groot is de legitieme portie

Om de massa van de erfenis te bepalen, wordt gekeken naar het saldo van erfenis en schulden, plus alles wat tijdens het leven van de erflater is geschonken. Alles naar de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden.

Aandelen

Als er in de erfenis bijvoorbeeld een pakket aandelen zit met waarde X op het moment van overlijden, en een veel lagere waarde Y een paar maanden na het overlijden, zal de Belastingdienst de hoogte van de successierechten berekenen over waarde X en niet het lagere Y. Ook eerder gedane schenkingen kunnen op het moment van overlijden een andere waarde hebben dan op het moment van overlijden. Dit is zeker bij de huidige kredietcrisis actueel: u betaalt zo eenvoudig veel te veel belasting. De belastingdienst geeft geen geld terug als inmiddels alles in waarde is gedaald.

Erfenissen en de schenkingen tijdens het leven

Bij het bepalen van de erfenis wordt rekening gehouden met de eventuele schenken tijdens het leven. Een aantal regels op een rijtje:

1. Wat is bij een erfenis de 180 dagen termijn

Schenkingen die gedaan zijn binnen 180 dagen vóór overlijden worden door de belastingdienst gezien als verkrijging uit de nalatenschap. Dat betekent dat hierover successierechten moeten worden betaald.

2. Schenkingen vóór 1 januari 2003

Schenkingen vóór 1 januari 2003 worden verrekend met het erfdeel, tenzij de inbreng is uitgesloten bij schenkingsakte of testament.

3. Schenkingen na 1 januari 2003

Een schenking door een ouder aan zijn kind wordt niet automatisch als voorschot op het erfdeel beschouwd. Als u niet wilt dat het ene kind wordt bevoordeeld boven het andere, dan moet u bij de schenking of per testament laten vastleggen dat de schenking later onderling moet worden verrekend en dus ingebracht in de erfenis. Er zal altijd moeten worden getoetst of het niet bevoordeelde kind tekort komt. Hij heeft namelijk minimaal recht op het legitieme deel in de nalatenschap.

Gevolgen schenking voor de legitieme portie

Zoals aangegeven, mag de legitieme portie door schenkingen niet worden aangetast. Uitzondering hierop zijn giften die niet bovenmatig zijn, giften van een partner aan zijn of haar partner. Een erflater kan legitimarissen niet dwingen om vooraf aan zijn overlijden in te stemmen met de schenkingen en geen beroep te doen op de legitieme portie. Na het overlijden kunnen erfgenamen overigens daarmee wel instemmen.

Rekenvoorbeeld legitieme portie

Stel nu er zijn vier afstammelingen erfgenaam bij een de erfenis van 100.000 euro. Kind A heeft een paar jaar geleden 40.000 euro geschonken gekregen. Dan is de legitieme portie per persoon gelijk aan 1/8 deel van 140.000 euro, ofwel 17.500 euro. En niet 1/8 deel van 100.000 euro, ofwel 12.500 euro. Een verschil van 5.000 euro per persoon. Bij volledige onterving moet kind A dus 20.000 euro bijlappen om 17.500 euro te ontvangen.

Bij niet onterven, maar een gelijke verdeling, heeft iedereen recht op 25.000 euro als kind A de schenking niet hoeft in te brengen. Dat is namelijk ¼ e deel van 100.000 euro. En ze hebben recht op 35.000 wanneer de schenking wel moet worden ingebracht, namelijk ¼ e deel van 140.000 euro. In het laatste geval moet kind A 5.000 euro bijlappen, namelijk het verschil tussen de inbreng van 40.000 euro en de ontvangen 35.000 euro.

Stiefkind en legitieme portie

Een stiefkind erft wel van de eigen ouder, maar niet automatisch van de ouder met wie de eigen ouder getrouwd is. Om dat mogelijk te maken is een testament nodig. Wanneer een stiefkind niet is erkend door de biologische vader en bovendien buiten het huwelijk van de moeder met de biologische vader is geboren, dan kan de stiefvader het kind alsnog erkennen. In dat geval erft het stiefkind wel van de stiefvader, omdat hij dan juridisch diens vader is.

Een langstlevende testament

Een langstlevende testament bepaalt dat de erfenis in totaliteit naar de langstlevende gaat, terwijl de kinderen een vordering op de langstlevende krijgen ter grootte van hun erfdeel. In dat geval is het erfdeel niet direct opeisbaar door de kinderen. Hoe groot de vordering op de langstlevende is en of hierover door de langstlevende rente moet worden betaald, wordt in het testament geregeld.

Langstlevende maakt erfenis op, mag dat

De langstlevende mag ongestoord leven. Hij mag vrij beschikken over het vermogen en dit uitgeven. Maar niet zo maar. De langstlevende moet rekening houden met de belangen van de kinderen en de vordering die zij hebben op de erfenis. Zeker als sprake is van verkwisting kunnen de kinderen de hulp van de kantonrechter inroepen en vragen een deel van het vermogen veilig te stellen.

Wilsrechten uitoefenen

De langstlevende echtgenoot kan hertrouwen, waardoor de vordering van de kinderen naar de nieuwe partner kan gaan of terecht komen bij de nieuwe schoonfamilie. In dat geval kunnen de kinderen, zodra hertrouwen kenbaar is gemaakt bij de gemeente, hun wilsrechten uitoefenen. Dat houdt in dat zij de goederen in bloot eigendom krijgen ter waarde van de bestaande vordering op de langstlevende echtgenoot. De langstlevende behoudt wel het vruchtgebruik, maar de goederen niet meer verhandelen of verkopen.

Onterven van partner

Ook de partner kan worden onterfd, maar behoudt ook dan bepaalde rechten, te weten:
  • De partner mag nog 6 maanden wonen in de gezamenlijke woning, op zoek naar een andere woning.
  • Als de partner onvoldoende vermogend is mag hij kosten van levensonderhoud eisen uit de boedel.
  • Als de partner onvoldoende vermogend is, mag hij het vruchtgebruik van het huis eisen.

De erfenis opmaken

Het wettelijk erfrecht is zo bedoeld dat langstlevende ongestoord kan leven en het het vermogen vrij mag gebruiken. Maar dat kan niet zo maar. De langstlevende moet rekening houden met de belangen van de kinderen en hun vordering op hun deel van de erfenis. Als sprake is van verkwisting kunnen kinderen de kantonrechter vragen om het vermogen deels of geheel onder bewind te stellen. Zo wordt veilig gesteld dat zij na het overlijden van de langstlevende hun vordering kunnen opeisen.

Slot

Onterven kan dus wel, maar wie dan de moeite neemt, om alles even goed op een rij te zetten, om zijn wettelijk erfdeel te bepalen, kan daar nog een flinke zak geld aan over houden. Laat u desnoods goed adviseren door een notaris. Als de erfenis verdeeld is, zonder dat het wettelijk erfdeel is opgeëist, moet de onterfde namelijk maar zien hoe hij aan zijn geld komt. Helaas gebeurt dat in de praktijk ook maar al te vaak.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…
Het zwarte schaap onterven kan nietHet zwarte schaap onterven kan nietWat als één van de kinderen niet een deel van de erfenis moet ontvangen? Een kind is niet volledig te onterven, maar er…
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u in 2020 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn…

Strafrecht & Gerechtelijk VooronderzoekStrafrecht & Gerechtelijk VooronderzoekHet Strafrecht en het Gerechtelijk Vooronderzoek. Na opsporing van strafbare feiten (a.h.v. de strafwet- gevingen) c.q.…

Reageer op het artikel "Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Els Jansen, 18-02-2020 07:32 #334
Kan ik mijn dochter het vruchtgebruik geven over het erfdeel/legaat aan mijn kleinkinderen (haar zonen)?
Alvast bedankt voor het antwoord Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Els Jansen,
U kunt aan een erfdeel of legaat inderdaad voorwaarden verbinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Molly, 25-09-2019 14:03 #333
Goedemiddag,

Mijn partner komt er na 11 jaar achter een kind te hebben. ( van voor onze relatie) de situatie is te ingewikkeld om hier te beschrijven en ligt erg gevoelig. Hij heeft geen gezag over het kind en ook niet erkend. Tevens hebben we alleen naamgegevens ( voor en achternaam) ter beschikking. Zijn deze gegevens voldoende om een testament op te stellen om het kind niet mee te laten erven? Of is een geboortedatum noodzakelijk?

Kan het kind ook beroep doen op mijn vermogen? Dat wil ik namelijk niet hebben. Reactie infoteur, 28-09-2019
Goedemiddag Molly,
Als uw partner de vader is, is de kind ook wettelijk erfgenaam, daar is geen erkenning voor nodig. Het kind kan wel worden onterfd, dan resteert nog de mogelijkheid van de legitieme portie. Dit kind erft niet van u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonny, 16-09-2019 15:55 #332
Goedendag.

Vader in 1999 overleden, testament dat als moeders hertrouwt of in een verzorgingshuis wordt opgenomen de erfenis gaat naar mij en mijn zus. Nu is moeders dementerende en woont sinds 5 maanden in een aanleunwoning van een verzorgingstehuis, Haar koopwoning ( vrij van hypotheek ) staat leeg
Vorig jaar bij de notaris vast laten leggen dat mijn zus en ik de bewindvoerders zijn.
Ik ben al heel wat jaren de mantelzorger, maar woon op 45 km afstand. Wat mij onmogelijk maakt om dagelijks even aan te wippen, wat wel beter voor haar zou zijn. Nu wil ik kort bij haar gaan wonen om nog beter voor haar te kunnen gaan zorgen, voor een huurwoning kom ik de eerste jaren niet in aanmerking, dus zou graag (weer) wat willen kopen. Maar om een nieuwe hypotheek te krijgen is mijn inkomen niet hoog genoeg.
Is er ergens een constructie die een vervroegd (deel) erfenis mogelijk maakt om kort bij haar te komen wonen en mijn taak als mantelzorger zo goed mogelijk te kunnen doen?
Het geld komt mij op den duur sowieso toe, maar nu kan ik er nog wat goeds mee doen voor mijn moeder.
Zus gaat akkoord bij vervroegde toekenning aan mij.

Graag uw advies Reactie infoteur, 19-09-2019
Goedendag Gonny,
Uw aandeel in de erfenis van vader mag eerder door moeder worden uitbetaald, ook mag moeder een lening verstrekken, schenken of eigen bezit verkopen. Punt is wel dat moeder dementerende is en het dus de vraag is of ze daartoe nog in staat is. Bewindvoerders mogen dit in het algemeen niet zomaar zelf doen, zonder tussenkomst van een rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemie, 31-08-2019 21:23 #331
Dag, een moeder en haar vier kinderen erfden ieder 1/5 van de nalatenschap van de vader in 2018, maar de kinderen in de vorm van een vordering op de moeder. De aangifte erfbelasting vermeldde 0% rente op de vordering op basis van het testament van de vader. Dit voorjaar kregen ze de aanslagen erfbelasting. In die van ieder kind stond onder het kopje “Totale verkrijging”:
Te verdelen saldo 143 (door mij afgerond op duizenden)
Erfdeelperc 1/5 deel van 143 = 28,6
Af te trekken waarde boedelverdeling art. 1167 BW af 3,4
Totale verkrijging 25,2

Alleen deze 25,2 werd voor ieder kind belast, na aftrek van de vrijstelling. Mijn eerste vraag is: welk bedrag zou ieder kind na het overlijden van de moeder uitgekeerd moeten krijgen? Is dat 25,2 of 28,6? En als het 28,6 is, is mijn tweede vraag: Valt die extra 3,4 voor ieder kind dan t.z.t. alsnog onder diens erfbelasting, bij de aangifte van de nalatenschap van de moeder? Reactie infoteur, 02-09-2019
Dag Anoniem,
Art. 1167 BW betreft een ouderlijke boedelverdeling. De afwaardering voor de erfbelasting heeft te maken met de leeftijd en levensverwachting van de langstlevende (de kinderen moeten wachten op hun deel, terwijl het geld minder waard wordt). Een kindsdeel is in dit geval gelijk aan 28.600 euro minus de door moeder betaalde erfbelasting per kind. De erfbelasting is al betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yukorsow, 19-08-2019 18:14 #330
Wij zitten met een erfkwestie waarbij de erflater (man) net overleden is. Uit het eerste huwelijk van man is een kind geboren maar die is al lang geleden overleden. Deze had wel kinderen. De 2e vrouw van man is ook al overleden. Zij had geen kinderen. Vrouw had man als enig erfgenaam benoemd. Man heeft familie niet opgenomen in zijn testament. Nu de erfenis van vrouw is opgegaan in die van de man, hebben kleinkinderen dan recht op hun wettelijk erfdeel van het totaal of enkel van de nalatenschap van hun grootvader (en niet hun stief-grootmoeder)? Reactie infoteur, 21-08-2019
Beste Yukorsow,
De 2e vrouw had geen kinderen en heeft alles nagelaten aan de langstlevende partner. Dat betekent dat wat is overgebleven van die nalatenschap deel uitmaakt van de erfenis van de man. Omdat het kind is overleden, zijn de kleinkinderen zijn/haar plaatsvervullers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna Harbeek, 30-07-2019 22:51 #329
Goede avond graag zou ik u iets voor willen leggen… Mijn man en zijn broer zij beide dmv een testament onterft… En hebben na het overlijden van vader het legaat deel opgeëist… Zus van beide broers heeft bij de rechtbank haar erfenis verworpen na een 1 jaar later terwijl ze wel een auto heeft mee genomen een contant van 2000 euro en andere goederen en de begrafenis heeft geregeld en betaald. ook heeft ze een nieuwe cv ketel geplaatst in de woning nog voor de verwerping. nu is de woning niet meer bewoond en staat in de verkoop de partner van mijn schoonvader krijgt 15000 euro dit staat beschreven in het testament. er was geen sprake van een huwelijk of samenleving contract nu is mijn vraag kan schoonzus na 1 jaar de erfenis nog verwerpen en dan alsnog haar legaat opeisen… graag hoor ik van u… Vriendelijke groet Ann… Reactie infoteur, 02-08-2019
Goede avond Anna Harbeek,
1. Een legaat kun je aanvaarden of afwijzen, daar hoef je ook geen erfgenaam voor te zijn.
2. Een erfenis verwerpen kan normaliter niet als je je als erfgenaam hebt gedragen. Is de verwerping toch gelukt, dan was de rechtbank niet volledig op de hoogte. Een en ander zou dan kunnen worden heroverwogen en herroepen
3. Wat betreft de 2000 euro contant geld: wellicht kunnen die 2000 euro worden gezien als een voorschot op haar legaat en hiermee worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 28-07-2019 12:53 #328
Goedemiddag Zeemeeuw,

Ik heb een vraag betreft onroerende zaken voor een half zus.
Het volgende dient zich voor:
Mijn vader is 10 jaar geleden overleden achterlatend als erfgenamen in het testament:
1 vrouw (gemeenschap van goederen (langst levende))
2 gezamelijke kinderen (erfgenaam)
1 kind uit eerder huwelijk van vader (erfgenaam)

Nu is recentelijk ook mijn moeder overleden welke in haar testament heeft opgesteld dat enkel haar eigen kinderen erfgenaam zijn.
Gelden uit de erfenis van Vader zijn er niet meer, deze zijn opgemaakt.
Enkel is er nog een huis welke verkocht moet worden.

Mijn vraag:
Heeft het kind uit het eerste huwelijk nog recht op een deel van het huis?
Of zijn deze rechten komen te vervallen nadat mijn Moeder alles heeft geërfd als langstlevende en haar bezittingen nalaat aan haar eigen 2 kinderen?

Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
John. Reactie infoteur, 30-07-2019
Beste John,
De kinderen, ook de dochter uit het eerste huwelijk, hadden als gevolg van het overlijden van uw vader een vordering op moeder. Nu ook moeder is overleden, moet eerst de erfenis van vader worden uitbetaald. Wat dan nog resteert is de nalatenschap van moeder waar de dochter uit het eerste huwelijk geen recht op heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 13-07-2019 13:19 #327
Hi Zeemeeuw,
Ik heb namens mijn ouders 2 vragen aan je. Mijn ouders zijn (gelukkig) nog in leven echter hebben helaas geen contact meer met hun oudste zoon (mijn oudste broer dus). Zonder opgaaf van reden heeft hij ca. 30 jaar geleden plots het contact met de gehele familie verbroken (ook richting mij en middelste broer dus). Mijn ouders hebben er alles aan gedaan om het contact te herstellen, zonder resultaat. M'n ouders hebben niet meer het eeuwige leven, en hebben recentelijk hun testament etc op orde gebracht. Op aangetekende brieven waarin mijn ouders mijn broer vragen hebben gesteld over schenkingen, erven en (ont)erven krijgen ze geen reactie. Mijn ouders snappen niet dat mijn oudste broer recht behoudt op een legitieme portie na onterven.
Vraag 1: Wat is de achterliggende rede daarvan, oftewel waarom bestaat deze wettelijke bepaling eigenlijk?
Vraag 2: de legitieme portie wordt berekend over de massa, rekening houdende met eerder gedane schenkingen aan alle erfgenamen. Hoe ver gaat dat terug en hoe wordt dat berekend? Als voorbeeld noem ik een schenking 7 jaar geleden van 4 opeenvolgende jaren aan de dochter van mijn middelste broer tbv haar studie. Wij (ouders/broer/ik) willen niet dat deze later op een of andere manier verrekend moet worden. Volgens de regels vd belastingdienst moet je je administratie 5 jaar houden, toch? Dus, kunnen we in dit voorbeeld deze gedane schenking later uit de berekening houden bij de bepaling vd massa? Reactie infoteur, 15-07-2019
Hi Frank,
1. Dat een kind minimaal recht heeft op de legitieme portie is in de wet opgenomen ter bescherming van de belangen van een kind. Een kind hoeft er echter geen gebruik van de maken.
2. Ten aanzien van de giften (schenkingen) geldt enige subtiliteit. Giften die zijn gedaan om een erfgenaam te benadelen verjaren niet, andere schenkingen ouder dan vijf jaar verjaren in veel gevallen wel en hoeven niet te worden meegenomen in de legitimaire massa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 08-05-2019 20:57 #326
Hallo,

Mijn vader is 2 jaar geleden overleden.
Mijn moeder heeft nu een testament opgemaakt waarin mijn zus onterft is en ik de enige erfgenaam ben.
Hoeveel procent van het gehele bedrag blijft mijn zus nu recht op hebben?
De vraagt komt uit het feit hoeveel ik dan "weg moet zetten" omdat ze 5 jaar de tijd heeft het te vorderen.

Groet Jan Reactie infoteur, 10-05-2019
Hallo Jan,
Als uw zus een beroep doet op haar legitieme portie, gaat het in dit geval om 25% van de legitieme massa (erfenis gecorrigeerd voor schenkingen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Casus, 19-01-2019 22:04 #325
Geachte heer/mevrouw,

Mijn moeder is in 2010 overleden en vorig jaar overleed mijn vader. Wij zijn met 3 zussen waarvan er eentje vooroverleden is. Zij laat 3 kinderen na waarmee onze ouders al jaren geen contact meer hadden. Onze ouders hadden een langstlevende testament en de kleinkinderen die de plaats innemen van hun overleden moeder zijn niet onterfd. Kunnen die kinderen nog hun rechten doen gelden over hun erfdeel van hun overleden grootmoeder? Zij hebben hun rechten niet geclaimd maar dat kon ook niet omdat die vordering pas opeisbaar werd met het overlijden van hun grootvader. Hoelang is de periode dat ze hun erfdeel kunnen opeisen? Is dat 20 jaar omdat ze niet onterfd zijn?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 21-01-2019
Geachte Casus,
Een wettelijk erfdeel verjaart inderdaad na 20 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Blom, 17-01-2019 16:01 #324
Dag,

Mijn tante had misschien recht op een legitieme portie van haar ouders. Echter weten we dit niet zeker. Mijn tante is overleden in 1997. Kun je dit overerven bij plaatsvervulling? Mijn tante had geen kinderen.

Gr. Reactie infoteur, 19-01-2019
Dag Blom,
Ook als uw tante kenbaar heeft gemaakt haar legitieme portie te willen ontvangen en die nog niet is uitbetaald, is deze vordering na uiterlijk 20 jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aren, 09-01-2019 15:48 #323
Dag,

Wij zitten met een vraag.
Onze (schoon)moeder is overleden en schoonvader is pas opnieuw getrouwd. Ze zijn in het huis van schoonvader blijven wonen. Nu is het zo dat het geld van overleden schoonmoeder in het huis zit waardoor hypotheeklast er niet meer is. Ze hebben hiermee in de tijd dat zijn nog samen waren alles afgelost.

Nu heeft schoonvader een testament op laten maken, en hierin staat dus dat stiefmoeder in het huis mag blijven wonen als hijzelf overleden is, en wij moeten de grote onderhoudskosten betalen als zij die krijgt. (dit is niet in overleg met ons gegaan helaas). Wij als kinderen worden erfgenaam en krijgen dus het huis, heeft hij beschreven.

Nu is onze vraag, kunnen wij eisen dat hij het testament gaat herbeschrijven dat stiefmoeder een half tot een jaar de tijd krijgt om er uit te gaan of zij heeft een mogelijkheid tot kopen van het huis, zodat wij de erfbelasting kunnen betalen en het huis kunnen verkopen (gaat om een groot bedrag) zodat wij van het huis af zijn? want anders kunnen wij er niets mee, al heb je wel een huis als erfenis.
Het steekt ons dat dit zonder overleg gebeurd is en helemaal al niet gesproken wordt over het deel wat van overleden moeder in het huis zit.

Hopelijk heeft u een antwoord voor ons, het is een zeer ingewikkelde zaak.
vr groet Reactie infoteur, 12-01-2019
Dag Aren,
U kunt uw (schoon)vader niet dwingen om zijn testament te herschrijven. Wel is het zo dat de kinderen bij overlijden van van hun vader eerst recht hebben op het erfdeel uit moeders nalatenschap voordat de erfenis van vader verdeeld kan worden. Dat kan betekenen dat de woning verkocht moet worden voordat er verder verdeeld kan worden. Achteraf kunt u een testament altijd bij de rechter aanvechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djayden, 10-10-2018 12:36 #322
Beste Zeemeeuw,

Wederom hartelijk bedankt voor het snelle en zeer duidelijk antwoord.
Het is dus duidelijk dat de broers mijn vrouw eerst haar kindsdeel en legitieme portie dienen uit te betalen alvorens ze de rest van de nalatenschap mogen verdelen.
Volgens schoonbroer J. heeft hun vader zijn vriendin in zijn testament het vruchtgebruik gegeven van de nagelaten boedel, maar in de verklaring van erfrecht staat dat hij als weduwnaar is gestorven dus niet hertrouwd is en er geen sprake is van een partnerschap.
Er is blijkbaar geen boedelbeschrijving opgesteld wat wij al vreemd vonden daar dit wettelijk verplicht is bij een beneficiaire aanvaarding.
Al met al zal het helaas een gang naar de rechtbank worden daar gezien de vereffenaar blijft weigeren en al heeft aangegeven om deze week aangifte te doen van de successierechten.
Aangezien mijn vrouw nu dus gedwongen wordt gerechtelijke stappen te ondernemen, is het dan mogelijk om de kosten die ze hiervoor dient te maken ook te vorderen op de vereffenaren?
Het zou wel zuur zijn als mijn vrouw dadelijk alsnog met de nodige advocaatkosten etc. blijft zitten.


Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,
Djayden Reactie infoteur, 11-10-2018
Beste Djayden,
Als er een beneficiaire aanvaarding is, moet er een boedelbeschrijving zijn respectievelijk worden opgesteld. De rechtbank zal niet anders accepteren. Het kindsdeel uit moeders nalatenschap is direct opeisbaar tenzij anders is bepaald. De verklaring van erfrecht is daar duidelijk over, lijkt me. Ga eens vrijblijvend langs een notariskantoor langs, wellicht ziet men daar een snelle oplossing voor uw vrouw. De vereffenaar en broers lijken het recht niet aan hun kant te hebben. Advocaatkosten en proceskosten krijgt u niet terug, tenzij de rechter daartoe gevraagd ook dusdanig besluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djayden, 08-10-2018 21:51 #321
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk bedankt voor uw uitgebreid en duidelijk antwoord.
Even voor alle duidelijkheid spreek ik even over schoonbroers J en M.
Vandaag hebben we van mijn schoonbroer J bericht gekregen.
Hij heeft in een beveiligde e-mail een pdf van oa de verklaring van erfrecht meegestuurd die we dus niet kunnen downloaden en maar slechts tijdelijk is in te zien.
Hierin staat dat beide broers J & M de erfenis beneficiair hebben aanvaard, en dat J zijn taak als executeur op 25-05- 2018 niet heeft aanvaard. Echter op 30-05-2018 gaf J antwoord als zijnde executeur.
Volgens de verklaring van erfrecht heeft M, J de volmacht gegeven van vereffenaar maar uit mailwisseling blijkt dat M alle bankzaken etc. heeft geregeld omdat J in het buitenland woont.
Onze correspondentie loopt allemaal via J omdat hij in den beginne zich uitliet als zijnde executeur.
J blijft hameren op het opzij schuiven van het testament en wil het overgebleven saldo (wat lange na niet in overeenkomst staat met de legitieme portie en vordering/kindsdeel) door 3 delen en is voornemens de successierechten al af te gaan handelen.
Er wordt geen info gegeven voor wat betreft boedelverklaring. de vordering (kindsdeel) of legitieme portie.
1) Nu we weten dat beide broers de erfenis beneficiaire hebben aanvaard, verandert dat iets aan de situatie en zo ja wat dan?
2) Mogen ze de erfenis al verdelen voordat ze de vordering (haar kindsdeel) van mijn vrouw hebben uitgekeerd?
3) Aangezien mijn vrouw legitimaris/schuldeiser is gaat dat dan voor op de vorderingen van haar 2 broers die ze allen hadden op hun vader?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,
Djayden Reactie infoteur, 10-10-2018
Beste Djayden,
1. Door de beneficiaire aanvaarding moet er een boedelbeschrijving worden opgesteld en eerst alle openstaande schulden worden vereffend. Dus ook de vordering die uw vrouw op de erfenis heeft via moeders kant. Alle openstaande schulden moeten dus inzichtelijk worden gemaakt. Voorts verloopt dit proces via tussenkomst van een rechtbank.
2. Er mag nog niets worden verdeeld zolang alles nog beneficiair is.
3. Uw vrouw heeft recht op haar delen voordat de broers aan bod kunnen komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djayden, 06-10-2018 13:12 #320
Beste Zeemeeuw,

Mijn vrouw komt uit een gezin van 3 kinderen.
Haar moeder is 12 jaar geleden overleden en er was destijds een testament.
Haar vader is inmiddels overleden en heeft mijn vrouw in een nieuw testament onterft.
Ze had een vordering van haar moeders kindsdeel op haar vader (langstlevende)
Mijn schoonouders waren niet bepaald onbemiddeld en mijn schoonvader had een riante uitkering.
Hij heeft een paar jaar geleden zijn huis verkocht (vrijstaand) en is gaan samenwonen in een goedkoop huurhuisje met zijn toenmalige vriendin.
Nu beweert mijn schoonbroer alszijnde executeur dat de rekening niet meer toereikend is om de vorderingen op schoonvader uit te betalen.
Wel heeft hij aangegeven welk bedrag er nog op de rekening stond, dit is echter ruimschoots voldoende om de vordering van mijn vrouw uit te betalen.
Mijn schoonbroer wil nu het testament van mijn schoonvader aan de kant schuiven en mijn vrouw slechts 1/3e van de bankrekening uitbetalen.
Ze neemt hier echter geen genoegen mee, aangezien mijn vrouw geen erfgenaam meer is maar legitimaris en dus schuldeiser.
Gaat de vordering van haar kindsdeel niet voor op de verdeling van de erfenis, aangezien ze geen erfgenaam meer is maar schuldeiser?
Mag mijn schoonbroer (executeur) het testament van mijn schoonvader zomaar van tafel vegen om zo de positie van mijn vrouw te verzwakken?
Ik hoor het graag van u.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Djayden Reactie infoteur, 08-10-2018
Beste Djayden,
Uiteraard mag de schoonbroer het testament zelf niet ter zijde schuiven. Bovendien is de legitieme portie zes maanden na overlijden opeisbaar en komt ten laste van de erfgenamen. Voor alle verdeling komt nog de directe opeisbaarheid van moeders kindsdeel
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 29-09-2018 19:10 #319
Beste…
Mijn vraag is:
Ik heb twee broers, mijn vader is overleden, mijn moeder leeft nog
Als mijn moeder ooit te overlijden komt wil ik graag dat mijn erfdeel naar 1 van mijn broers gaat
Is dat mogelijk?
En hoe dan?

Gr Anita Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Anita,
Als u wilt dat de erfenis naar één broer gaat, helpt het verwerpen van de erfenis niet. Dan gaat uw deel immers zeer waarschijnlijk naar beide broers (als u geen kinderen hebt). U kunt de erfenis aanvaarden en vervolgens aan een broer schenken. Het hangt van de grootte van de erfenis af of er dan nog schenkingsbelasting moet worden betaald of dat dit ondershands te regelen is. Tot slot kunt per testament van alles nalaten, maar dan krijgt uw broer de spullen pas later.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moftie, 06-08-2018 03:23 #318
Beste Zeemeeuw

Mijn moeder is al 9 jaar terug overleden (vader was al overleden op jonge leeftijd) en heeft 4 zonen achtergelaten (mijn drie broers en ik). Helaas heeft zij geen testament opgesteld en was haar vermogen/banktegoed rond de 30.000 euro.

Een van mijn broers heeft het hele bedrag van haar bank afgeschreven en heeft ook daarnaast al haar goud verkocht/getaxeerd voor 3000 euro. De uitvaartkosten zijn hiermee wel betaald en we hadden met elkaar afgesproken om het resterende bedrag onderling te verdelen (mondeling). Heb maanden daarna contact met hem opgenomen, helaas een woordenwisseling ontstaan en tot heden niks meer van hem vernomen.

Ik heb best wel lang gewacht (9 jaar). Maar kan ik nog beroep maken om mijn deel van het geld. Zoja zou u me kunnen vertellen welke stappen ik zou moeten nemen?

Bij voorbaat dank
Moftie Reactie infoteur, 07-08-2018
Beste Moftie,
Vervelend dat het zo loopt. U kunt hem ook een brief sturen, waarin u aangeeft dat u wel erg lang moet wachten op uw erfdeel en deze nu toch binnen twee weken wilt ontvangen. Wat vinden de andere twee broers ervan, want zeker die 30.000 euro (minus uitvaartkosten) zijn toch de moeite waard?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo Kuijpers, 31-07-2018 15:58 #317
Goedemiddag,
Graag stel ik onderstaande vraag m.b.t kindsdeel of legitiem aandeel.
Situatie
Man voor derde keer in gemeenschap getrouwd, uit voorgaande huwelijken 4 kinderen.
Echtgenote overleden (april 2018) en er zijn geen kinderen uit dit derde huwelijk
Hebben haar broers en moeder recht op kindsdeel c.q. legitieme portie, doordat hun zus/dochter is overleden.
Testament door partner na overlijden echtgenote laten vervallen en nieuw 2 traps testament gemaakt waarin staat dat alle
rechten van het oude testament zijn vervallen.
Geen uitsluiting vermeld van broers en moeder.
Blijft recht van kindsdeel c.q. legitieme portie voor broers en moeder bestaan.?
Graag uw reaktie Reactie infoteur, 01-08-2018
Beste Theo Kuijpers,
Bepalend is of de in april 2018 overleden moeder een testament had en wat daarin staat. Als er geen testament is, gaat in dit geval de volledige erfenis naar de langstlevende partner. Maar, zoals aangegeven, met een testament kan hiervan worden afgeweken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans H., 14-06-2018 13:51 #316
Mijn 2 zusters zijn enige erfgenamen van vader (overleden jan 2016, moeder overleed 2003), mijn 2 broers en ik zijn onterft. Wij hadden reeds lang geen contact meer. Vader heeft de laatste jaren voor de zusters vaak kleine aankopen betaald tot zo'n € 1500,-/pp in totaal jaarlijks. Dit heeft natuurlijk enige invloed gehad op de hoogte van zijn nalatenschap bij overlijden. Kunnen mijn broers en ik dit inbrengen in de berekening van onze legitieme portie en hoe telt dit dan mee?
Hartelijk dank voor uw reactie, Hans Reactie infoteur, 17-06-2018
Beste Hans H,
Als er schenkingen zijn gedaan de afgelopen vijf jaren, dan worden ze voor de berekening van de legitieme portie voor 100% bij de te verdelen erfenis opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen vd Blink, 08-06-2018 14:24 #315
Mijn broer is overleden in december 2017. Hij was alleenstaand en ongehuwd.
Wel lat-relatie zonder verdere betekenis.
Bij testament heeft hij zijn enig kind onterfd en zijn lat-relatie tot enig erfgenaam benoemd.
Kind heeft inmiddels legitime portie opgeeisd.
Totale erfenis is ca € 13.000,-

In augustus 2013 heeft hij via bankrekening € 2000 aan zijn relatie overgemaakt met omschrijving "schenking".
(dus binnen 5 jaar voor overlijden)

Moet nu bij de bepaling van de legitimaire massa rekening gehouden worden met deze schenking?
Zoja, dan wordt de "erfenis" van kind 0,5x(13000+2000) = € 7500 en voor erfgenaam blijft dan € 5500 over (?).

De lat-relatie zal erfbelasting moeten betalen.
Kan In de aangifte erfbelasting ook rekening worden gehouden met deze inbreng?
In de aangifte wordt gevraagd om het erfdeel in breuken aan te geven, dat zou dan in dit geval zijn:
onterfd kind: 75/130
erffgenaam: 55/130

Heb ik dit goed?

Bijvoorbaat dank!
Leen Reactie infoteur, 10-06-2018
Beste Leen vd Blink,
De legitimaire massa is gelijk aan 15.000 euro, waarvan de legitieme portie 1/2e deel is (7.500 euro, 75/130e van 13.000 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 04-06-2018 14:20 #314
Beste Lezer,

Ik heb een vraag waar we niet helemaal uitkomen:

Mijn moeder is 4,5 jaar geleden overleden en sinds een paar maanden mijn vader. Nu heeft mijn vader recentelijk zijn testament laten veranderen en mij en mijn drie broers onterfd.
Daarnaast heeft hij in het testament een "vriend" (dus geen familie) aangewezen als erfgenaam van alles en benoemd tot executeur testamentair. Het huis heeft 240.000 Euro opgeleverd en er zat nog een hypotheek in van 40.000 Euro, er is dus ongeveer 200.000 Euro vrijgekomen.
Mijn moeder heeft ons nadrukkelijk NIET onterft. Is het nu zo dat wij (de vier kinderen) recht hebben op 100% van moeders kant (100.00 Euro) en het legitieme portie van vaders kant (de helft van de overgebleven 100.000 Euro) omdat hij ons onterfd heeft, dus 50.000 Euro?
Op de inboedel hebben we geen recht omdat we onterfd zijn en dit is natuurlijk een grove berekening, er zijn namelijk nog kosten gemaakt voor verkoop begrafenis enz.
De aangewezen erfgenaam krijgt dan toch de resterende 50.000? (plus de inboedel). Hij beweert namelijk bij hoog en laag dat wij alleen recht hebben op de 100.000 Euro van moeders kant en dat hij recht heeft op de resterende 100.000 Euro…
Wij zouden zeer blij zijn met een verhelderend antwoord, alvast onze dank hiervoor.
Hoogachtend,
Anonieme vrager. Reactie infoteur, 07-06-2018
Beste Rob,
1. Allereerst de erfenis van uw moeder: die bedraagt de helft van alles (vastgoed, inboedel, rekeningen en dergelijke) wat in het bezit was van uw ouders op het moment dat uw moeder overleed. Ik veronderstel dat uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Vaak wordt daarbij ook nog afgesproken dat er recht is op een jaarlijkse rente, omdat de vordering niet direct opeisbaar was.
2. Jullie aandeel in ad 1) dient eerst uitbetaald te worden, voordat er sprake is van een verdeling van de erfenis van uw vader.
3. De erfenis van uw vader betreft vastgoed, inboedel, rekeningen en dergelijke. De waarde daarvan minus de uitbetaalde erfenis van moeder en enkele kosten (kosten uitvaart) komt nu in de verdeling. Als de vier kinderen een beroep doen op de legitieme portie, heeft elk kind recht op 1/8e deel hiervan, samen dus de helft. De andere helft is voor de vriend. Doe dus een beroep op de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja de Ruig, 17-04-2018 15:17 #313
Mijn moeder is in december als laatste ouder overleden en geeft in haar testament de huiselijke inboedel als legaat aan mijn broer, onder verrekening van waarde. Wat als de waarde van het legaat hoger is dan zijn erfdeel? Welke opties heeft hij dan? Moet hij het verschil dan uit eigen zak betalen? Reactie infoteur, 18-04-2018
Beste Anja de Ruig,
Bij een overbedeling, moet uw broer strikt genomen bijbetalen. De broer kan het legaat afwijzen, erfgenamen kunnen de waarde aanpassen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denkertje, 11-01-2018 09:39 #312
Beste Zeemeeuw,

Mijn moeder is eind 2014 overleden. Zij heeft geen testament gemaakt. Mijn ouders (gemeenschap van goederen getrouwd) hebben 4 kinderen, deze hebben recht op hun kindsdeel en haar erfdeel. Nu is zo dat 2 van deze kinderen A… via de kantonrechter vader onder curatele/bewind wilt stellen. De verzoek is op alle punten door de kantonrechter verworpen. Nu is mijn vader zo boos en wil deze 2 kinderen A onterven. Vader heeft 2 onroerende zaken en een geldsom. De 2 kinderen A krijgen hun legitieme portie voor de deel van vader. De andere 2 kinderen B wordt 50/50 verdeeld. De deel van moeder blijft? Wat gebeurt er als vader alles (geld) opmaakt? Moeten de 2 kinderen B het onroerende goederen verkopen, om de Kinderen A, voor de deel van moeder uit te laten betalen? Het restbedrag zal ook overigens minder zijn dan toen het kindsdeel, moment van overlijden moeder.

Bij voorbaat dank,
Groet Denkertje Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Denkertje,
De kindsdelen uit de nalatenschap van moeder moeten bij overlijden van vader worden uitbetaald door de erfgenamen van vader. Als vader als langstlevende zijn geld opmaakt, kan het dus zijn dat er alleen schulden overblijven. De erfgenamen hoeven zijn erfenis echter niet te aanvaarden:

https://financieel.infonu.nl/geld/186525-langstlevende-maakt-kindsdeel-erfenis-op.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hiske, 03-01-2018 01:03 #311
Ik wil het kindsdeel van de erfenis van mijn man voor een deel aan mijn 2 kinderen overdragen/schenken, moet daar schenkbelasting over worden betaald. Ik heb er 5 jaar geleden na het overlijden van mijn man al erfbelasting over betaald. Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste Hiske,
U mag, omdat er al erfbelasting over is betaald en de kinderen een vordering op u hebben, (een deel van) hun kindsdeel eerder terugbetalen zonder schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty, 12-11-2017 11:40 #310
Geachte Zeemeeuw
Graag uw gewaardeerd advies over onderstaande:
Vader overlijdt in 2005 - nalatenschap € 200.000,-. Erfgenamen - moeder -dochter -zoon. Dochter gaat financiën beheren omdat moeder i.v.m. gezondheid dit niet kan.
Dochter geeft geen openheid over gang van zaken, In 2008 tekent moeder schuldbekentenis voor zoon € 25.000,- en dochter € 25.000,- tegen rente.
Zoon gaat in maart 2013 failliet - vanaf dat moment keert moeder {lees dochter} de rente niet meer uit. Naar nu blijkt is zoon door moeder (op aandringen van dochter?) in augustus 2013 stilzwijgend onterfd en is het testament aangepast naar Nederlands recht. Moeder overlijd begin 2017 - dochter verandert snel daarna van notaris en stelt haar broer op de hoogte van overlijden moeder. Dochter en nieuwe notaris geven alleen informatie financiën over periode 2013-2017, Al het andere 2005-2013 mag niet worden ingezien. Ook de aangifte over 2005 IB en/of erfbelasting wordt geweigerd in te zien. Van erfenis vader is na overlijden moeder nog € 40.000.- over. Zoon (broer) krijg bod van € 15.000,- van zijn zus ( executeur).
De volgende vragen rijzen:
- heeft zoon recht op kindsdeel van vader plus rente?
- hoe gaat het met de schuldbekentenis? word alleen de rente 2013-2017 als nog betaald of is er ook recht op de € 25.000,-?
- restant erfenis moeder- heeft zoon (broer) recht op legitieme portie?
- dochter (zus) stelt dat er niet genoeg geld over is, maar er zijn zeer sterke aanwijzingen dat zij al vanaf 2005 (overlijden vader) regelmatig gelden van (via) moeder heeft geïncasseerd en zijn er zonder overleg gelden belegd voor extra gewin.
Wat is de positie van zoon (broer) nu?
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet Betty

graag uw gewaard advies over onderstaande: Reactie infoteur, 14-11-2017
Geachte Betty,
1. Als de zoon niet is onterfd door zijn vader en de erfenis niet heeft verworpen, heeft hij per direct recht op zijn kindsdeel uit vaders nalatenschap, plus rente. Dat moet eerst worden uitbetaald, voordat de erfenis van moeder kan worden verdeeld.
2. De zoon is door moeder onterfd. Vaak is niet goed aan te tonen dat dit niet de wil van moeder was, maar van een andere persoon (de dochter bijvoorbeeld). Een notaris moet daar overigens wel op toezien.
3. Ook heeft de zoon recht op alle informatie die hij nodig heeft om zin legitieme portie te kunnen berekenen. De notaris loopt hier waarschijnlijk een groot risico door dit niet toe te staan. Een gang naar het koninklijk notarieel broederschap voor een klacht tegen de notaris is mogelijk. Verder is een rechtsgang mogelijk tegen zus en notaris.
4. De schuldbekentenis bij leven is waarschijnlijk niet meer geldig, omdat er geen rente is betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Retuoweira, 22-08-2017 19:17 #309
Beste,
Mijn stiefvader is overleden in 2017 (sept). Zijn moeder is eerder dat jaar overleden (juli 2017).
Er was geen contact meer tussen mijn stiefvader en zijn biologische moeder. Het overlijden van zijn biologische moeder is hem vlak voor zijn eigen overlijden meegedeeld door een familielid. Mijn stiefvader op zijn sterfbed was niet meer in staat bezwaar te maken tegen de onterving welke had plaatsgevonden. Mijn moeder leeft nog wel. Mijn stiefbroer ook alsook twee andere erfgenamen (nichten van mijn stiefbroer). Heeft mijn moeder na het overlijden van haar man/mijn stiefvader - ondanks onterving van mijn stiefvader door zijn moeder - recht op zijn kindsdeel/legitieme portie en zo ja, welk gedeelte valt haar ten deel?
Kunt u mij verwijzen naar relevante jurispudentie / arresten inzake deze?
In afwachting van uw reactie.
Groet, Retuoweira Reactie infoteur, 23-08-2017
Beste Retuoweira,
Uw stiefvader had recht op zijn legitieme portie en deze vordering is overgegaan op zijn erfgenamen. Uw moeder erf dit alles als langstlevende als er niet een testament is opgesteld waarin anders wordt gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thalisa, 12-07-2017 14:37 #308
Beste lezer(es),
De dochter van de broer van de grootvader van mijn moeder is overleden. Nu word ik gevraagd om een verklaring van erfrecht te tekenen. De mevr. had zelf geen kids en blijkt dat 1ste en 2de graads familie er niet meer is. Wat ben ik dan van deze mevr? Ik vermoed 3de of zelfs 4de graads.

En wat voor percentage zou ik dan erven? (hangt waarschijnlijk af van hoeveel erfgenamen er nog zijn vermoed ik?) Er ware 90 erfgenamen… daar is de helft er niet meer van. Het gaat om een bedrag van ruim 2 en halve ton. Is het dan zo dat dit over de overgebleven 40 erfgenamen wordt verdeeld? Of hangt het ook nog af in welke graad je zit? Bv 3de graads krijgt meer dan 4de graads?

Met vriendelijke groet,
thalisa Reactie infoteur, 13-07-2017
Beste Thalisa,
U bent dan vijfde graad familie. De graad is niet alles zeggend. Belangrijk is ook hoeveel broers, halfbroers en zussen de erfgenamen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagsteller, 11-07-2017 11:31 #307
Beste,

Ik heb een korte vraag over het testament van mijn overleden ouder. Hierin is vastgesteld dat ik en mijn broer/zus een legaat krijgen ten hoogte van ons versterf erfdeel. Voor zover ik weet is het geen vruchtgebruik testament maar zijn er wel een aantal restricties aan de uitbetaling hieraan verbonden, kan dat kloppen? Dat men dus bepaalt dat het legaat pas later wordt uitbetaald? Het is een nogal specifiek bedrag dus wij zijn nieuwsgierig hoe dit tot stand is gekomen.

Alvast bedankt!

Groet,
Vraagsteller. Reactie infoteur, 12-07-2017
Beste Vraagsteller,
Aan een legaat kunnen voorwaarden verbonden zijn en u hoeft een legaat ook niet te aanvaarden. Het specifieke bedrag komt wellicht doordat er eerst erfbelasting op is ingehouden en het niet vrij van recht is:

http://financieel.infonu.nl/belasting/112232-vrij-van-recht-erven-of-vrij-van-recht-schenken.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 05-07-2017 22:46 #306
Mijn vader is in januari 2015 overleden. Mijn ouders hebben in de jaren '80 een testament op de langstlevende op laten stellen, zodat de langstlevende geen 'gedoe' zou krijgen met kinderen (of eventuele druk uitoefenende partners). Mijn ouders huis stond op mijn vaders naam (de hypotheek op hun beider namen).

Mijn moeder moet het huis nu op haar naam zetten. Ze ondervindt nu namelijk nadelen: ze krijgt een subsidie voor isolatie van de vloer waarschijnlijk niet, omdat ze niet als eigenaar van haar woning geregistreerd staat. Ook als ze zou willen verkopen, omdat ze bijvoorbeeld naar een gelijkvloerse woning wil, kan dit niet, want haar huis staat niet op haar naam. Ze heeft een notaris ingeschakeld om dit te regelen. Nu wil de door mijn moeder ingehuurde notaris dat mijn zus, mijn broer en ik eerst een verklaring van zuivere aanvaarding en berusting ondertekenen. Mijn zus en ik hebben inmiddels getekend. Mijn broer wil niet tekenen. Hij heeft autisme (in de loop van de jaren verergerd), en is huiverig voor instanties en sociale contacten. Hij wil geen geld en wil niet het testament aanvechten. Hij meent dat het huis aan mijn moeder toebehoort. En dat hij daarvoor niet hoeft te tekenen, want er is een testament op de langstlevende. Naar andere argumenten dan de zijne luistert hij niet. Hij raakt compleet over zijn toeren als we er over beginnen (ook omdat hij heel veel moeite heeft met het overlijden van onze vader). Dit duurt nu al enkele maanden.

Mijn 3 vragen: 1. Kan een notaris zomaar eisen dat de kinderen toch nog toestemming moeten geven, terwijl er een testament op de langstlevende is gemaakt om juist dit soort 'gedoe' te voorkomen 2. wat is het gevolg voor mijn moeder als mijn broer niet tekent? 3. De intentie van mijn broer is hetzelfde als die van ons, namelijk: het huis behoort mijn moeder toe. Is er een andere manier om dit voor elkaar te krijgen dan deze gelegaliseerde handtekening waarvoor een gang naar de notaris nodig is? Reactie infoteur, 09-07-2017
Beste L,
Het gaat om een testament uit 1980 en die kan aanvullende bepalingen bevatten ten opzichte van wat in 2017 gangbaar is. Als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de helft van de woning al van uw moeder en bepaalt het testament wat er met de andere helft gebeurt. Dat bepaalt ook of de notaris terecht zo handelt of vooral het zekere voor het onzekere neemt.
Als uw broer op dezelfde lijn zit, kunt u wellicht zelf een briefje opstellen waarin dit staat, uw broer dit laten ondertekenen en dat meenemen naar de notaris. Anders kan er nog voor een andere notaris worden gekozen die meegaander is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Law, 02-07-2017 22:55 #305
Beste Zeemeeuw,

Mijn vader is mei 2014 overleden en mijn moeder heeft alle geërfd. Nu is mijn moeder recent juni 2017 overleden en heeft een nieuw testament opgesteld waarin ik mijn zus en 5 kleinkinderen als erfgenamen zijn benoemd. Hierbij wordt genoemd dat mijn zus en ik recht hebben op de helft van ons erfdeel dan voor ons legitieme portie en voor het overige deel haar kleinkinderen en voor gelijke delen.

Het vermogen is circa €150.000,-. Betekent dit dat ik en mijn zus nu 1/4 deel krijgen. En de kleinkinderen 1/2 deel? Of heb ik ook nog recht op een legitieme portie na het overlijden van mijn vader? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 04-07-2017
Beste Law,
Eerst moeten de erfdelen van uw vader worden uitbetaald. Als jullie door vader zijn onterfd, kunnen jullie alsnog jullie legitieme portie opeisen. De rest is de nalatenschap van moeder zelf. Van de nalatenschap van moeder krijgen de kinderen (u en uw zus) elk 1/4e deel, de vijf kleinkinderen elk 1/10e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerhard, 25-02-2017 11:19 #304
Beste,
we willen als ouders van 2 dochters en grootouders van 3 kleinkinderen via testament ons onroerend goed (appartement), schatting 225.000€, graag van het beschikbare erfdeel de 3 kleinkinderen elk 25.000€ nalaten, dus 75.000€ van de 225.000€. Is het voorbehouden deel dan nog rechtmatig voor ons 2 kinderen? En kunnen we dat via testament ook zo formuleren? Graag Uw reactie.
in afwachting
mvg.
Gerhard Reactie infoteur, 27-02-2017
Beste Gerhard,
Een testament is een individuele zaak, bovendien weten jullie niet wanneer wie zal overlijden en zal de ene partner de andere partner verzorgd willen achterlaten. Als het appartement verkocht moet worden om de erfenis uit te betalen, zit waarschijnlijk de nog levende partner met de brokken. Dat zult u vast willen voorkomen. Bovendien is, als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouw, elk van uw beiden voor de helft eigenaar. Bespreek dit met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 21-02-2017 18:28 #303
De stiefvader van mijn man is overleden. Hij staat niet in het testament maar is wel door zijn stiefvader erkend. Heeft mijn man nu wel recht echt op zijn wettelijk erfdeel? Reactie infoteur, 22-02-2017
Beste Chantal,
De stiefvader was onderhoudsplichtig richting stiefkind zoals dat voor een eigen kind geldt, maar dat maakt een stiefkind nog niet een eigen kind volgens het erfrecht. Wil een stiefkind erven van een stiefouder, dan is er een testament nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. de Zwart, 19-02-2017 14:18 #302
Mijn zus is vorig jaar kinderloos overleden. Haar vorige echtgenoot was jaren geleden al overleden. mijn zus had voor ze overleed een partner zonder samenlevingscontract. Mijn zus had afasie. Mogelijk onder invloed van haar laatste partner heeft ze haar testament gewijzigd. Haar partner is een paar jaar geleden overleden. Door navraag bij de notaris kwam ik er achter dat ik niet in het testament werd genoemd. Alles ging naar de nabestaanden van die laatste partner. Ik was haar enige bloedverwant. Ik heb toch het gevoel dat er iets niet klopt. Reactie infoteur, 21-02-2017
Beste B. de Zwart,
Met een testament kon uw kinderloze zus zelf bepalen wie haar erfgenamen zouden zijn. Of het testament ook volgens haar destijds terecht zo is opgesteld, is moeilijk na te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 16-02-2017 09:39 #301
Mijn moeder heeft mijn zus onterft 2 jaar geleden omdat zij een geleend bedrag weigert terug te betalen ook nadat dit via rechter is opgelegd! Deurwaarders kunnen niets incasseren omdat zus onder huwelijksevoorwaarden is getrouwd. Wat gebeurt er met dit bedrag na het overlijden van mijn moeder (ligt op sterven)? Wordt dit verrekend met het legitieme kindsdeel of kwijtgescholden? Of kan mijn moeder nog een extra brief opstellen waarin zij aangeeft dat de schuld verrekend dient te worden? Alvast bedankt Mvg Loes Reactie infoteur, 18-02-2017
Beste Loes,
De erfgenamen erven de vordering van uw moeder op uw zus, er wordt dus niets kwijtgescholden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chanay, 07-02-2017 06:13 #300
Mijn vader is op 06/10/2004 overleden, kan ik het nu nog opvragen of ben ik te laat? Wat kan ik doen om het alsnog te krijgen? Reactie infoteur, 07-02-2017
Beste Chanay,
Uw claim op de legitieme portie is na vijf jaar verjaard, uw erfdeel is nog niet verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 25-01-2017 10:12 #299
Als een legitieme portie niet is opgeëist (al 7 jaar), wat gebeurt daar dan mee? Reactie infoteur, 25-01-2017
Beste Ton,
Als de legitieme portie al 7 jaar niet is opgeëist, hoeven de erfgenamen deze vordering niet meer uit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 07-01-2017 19:12 #298
Mijn ouders zijn gescheiden, Ze hebben 4 kinderen, waarvan ik er 1 ben. Vader is hertrouwd op huwelijksvoorwaarden op 19-09-1975 met zijn tweede vrouw. Die is nog geen 10 jaar ouder dan mijn oudste broer. Er is een testament uit het jaar 1993. Waarin staat ik benoem ieder voor een gelijk deel. Mijn moeder is overleden op 3-10-2003. Mijn vader is overleden op 21-05-2007. Van mijn stiefmoeder niets gehoord of gekregen. Nog geen kennismaking van overlijden of over nalatenschap van goederen of geld. Ze heeft alles verzuimd van wat zij hoorde te doen tegenover de kinderen die bloedverwant zijn van haar overleden echtgenoot. Zelf heeft zij geen kinderen en volgens het oude testament mag zij alles opmaken maar volgens artikel nr 4:27bw zouden wij alsnog beroep kunnen doen op wilsrecht omdat de wet in 2003 veranderd is zodat een stiefouder van de laatst levende ouder alles moet delen met de bloedverwant kinderen, want het zou niet eerlijk zijn voor de nalatende die met het oude wetsvoorschrift ernaast zouden zitten en helemaal niet kunnen krijgen. Mijn vraag is : klopt dit en welke stappen moeten wij ondernemen want wij erven toch van eigen ouders en niet een aangetrouwde stiefmoeder? Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste Richard,
1. Art: 4-27BW is het zogenaamde Assepoesterartikel, waarbij de stiefmoeder de wettelijke verdeling ook voor de kinderen van de echtgenoot kan laten gelden (maar dat niet hoeft te doen).
2. Hebt u uw wettelijk erfdeel van moeders kant al gekregen?
3. Suggesties: er is een testament uit 1993, is dat de laatste, wie is de notaris? Ieder voor een gelijk deel zou niet betekenen dat de gehele erfenis naar de stiefmoeder gaat tenzij er een ouderlijke boedelverdeling testament is gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 05-11-2016 08:18 #297
Vraagje, als ik eerder overlijd dan mijn moeder naar wie gaat dan mijn erfdeel: mijn man of kinderen…? Even bij vermelden mijn man is niet de vader van mijn kinderen maar de stiefvader want ik maak me wat zorgen. Ik denk persoonlijk dat het naar mijn kinderen gaat Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste Andrea,
Als u getrouwd bent, erft uw man de gehele nalatenschap en krijgen de kinderen een vordering op hem ter grootte van een kindsdeel. U kunt altijd een testament laten opstellen om de verdeling van de erfenis te regelen zoals u dat wilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riley, 08-10-2016 09:04 #296
Schoonmoeder is overleden. Schoonvader drie jaar geleden. Zij waren gehuwd zonder huwelijkscontract. 4 kinderen. Nu ontdekken de drie kinderen dat moeder regelmatig grote sommen heeft gestort naar 1 kind. Moeder heeft niks op papier staan hierover. Geen testament noch brieven dat ze dit wou schenken buiten erfdeel. Wat gebeurt er nu met die sommen wat moet dat bevoordeelde kind doen. Niks zegt hij. Moeder deed toch wat ze wou met haar geld? Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste Riley,
Sinds 2003 hoeven schenkingen niet ingebracht te worden in de nalatenschap, als dit niet expliciet zo is vastgelegd. De ontvanger van de schenkingen moet dan wel schenkbelasting betalen. Maar, als door de schenkingen de legitieme portie wordt aangetast, krijgen de andere kinderen wel een vordering:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geke, 16-09-2016 09:16 #295
Mijn zwager vraagt geld voor klusjes die hij doet bij zijn schoonouders. Hun eigen 2 zonen vragen geen geld voor de klusjes. In hoeverre kan dit effect hebben op een latere erfenis? Reactie infoteur, 18-09-2016
Beste Geke,
Zolang er echt klusjes worden verricht, is er geen sprake van een schenking omdat er een prestatie tegenover staat. Dat zou dus geen invloed moeten hebben. Andersom schenken de twee zonen feitelijk wel, maar dat beïnvloedt niet hun legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 13-09-2016 11:31 #294
Geachte Zeemeeuw, blijkbaar is het toch complex allemaal. In het testament staat alleen dat wij de erfgenamen zijn van het vermogen en het huis van mijn vader en dat mijn stiefmoeder 2 legaten ontvangt, een met een groot geldbedrag en de hele inboedel, incl. auto sieraden wat ook maar van mijn vader was en dit alles vrij van belasting. Dit houdt dus in dat de erfgenamen de belasting moeten betalen van het legaat en inboedel. Tevens moeten wij de uitvaart kosten betalen. Eigenlijk komt het er op neer dat alle belastingen, is dit nu erfbelasting of inkomstenbelasting betaald moeten worden door de erfgenamen en de legataris (mijn stiefmoeder) hoeft niets te betalen. Dus het legaat wat zij ontvangt is netto.
Maar buiten dit legaat om ontvangt zij kennelijk ook nog een lijfrente, die waarschijnlijk op haar naam is afgesloten door mijn vader. En door deze lijfrente wordt het vrij van belasting te ontvangen bedrag lager, zodat wij meer erfbelasting moeten betalen Over het legaat wat zij ontvangt. Mijn vraag was dus eigenlijk of dit klopt? Het is toch een inkomen voor haar, buiten het legaat om. Er is dus geen sprake van een langstlevende testament. Zij heeft geen vruchtgebruik over het huis. Dit is verkocht, al voordat mijn vader is overleden. Mijn vraag was dus ook nog of het mogelijk is om haar te sommeren het huis in december te verlaten, want dan heeft ze er nog een half jaar ingewoond. Wij weten niet wat gebruikelijk is.
Met vriendelijke groet,
Mariska Reactie infoteur, 13-09-2016
Geachte Mariska,
1. Er is inderdaad een lijfrente imputatie als uw vader de premie betaalde. Dit heeft tot gevolg dat de vrijstelling van de stiefmoeder lager wordt. Als de legaten van de stiefmoeder meer bedragen dan de resterende vrijstelling, moet er erfbelasting worden betaald.
2. Nu staat er kennelijk in het testament dat de kinderen ook nog eens deze erfbelasting voor hun rekening moeten nemen.
3. Al met al wordt er een behoorlijke aanslag gedaan op de wettelijke erfdelen van de kinderen en is er mogelijk sprake van aantasting van de legitieme portie. Als u door dit alles minder krijgt dan uw legitieme portie, kunt u bezwaar maken, zodat u in ieder geval niet minder krijgt dan de legitieme portie.
4. Na een half jaar heeft ze geen recht meer om in de woning te blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 09-09-2016 22:13 #293
Geachte heer/mevrouw,
Begin juni jl. is mijn vader overleden. Aangezien hij voor de 2e keer getrouwd is hebben wij dus een stiefmoeder. Zij is benoemd tot executeur maar geeft aan ons weinig openheid van zaken. Wij, de kinderen, zijn de erfgenamen en zij krijgt een groot geldbedrag in de vorm van een legaat. Gisteren hebben wij via een belastingadviseur een overzicht gekregen van de aangifte belasting 2016. Hierin staat dan het legaat vermeld wat mijn stiefmoeder ontvangt vrij van belasting. Een groot bedrag is vrijgesteld van belasting en daarboven moeten de erfgenamen de belasting betalen. Maar nou had mijn vader blijkbaar ook lijfrentes, of een kapitaalverzekering, dit wordt in de aangifte omschreven als verkregen pensioenrechten wat vermenigvuldigd wordt met een factor 7. Dat bedrag wordt weer in mindering gebracht van de vrijstelling van belasting van het legaat wat zij ontvangt. Maar dit betekent wel dat wij ook de belasting moeten betalen over deze vrijgekomen pensioenrechten. Hierover staat helemaal niets vermeld in het testament. Na deze uitleg is dus mijn vraag of het klopt dat de erfgenamen ook nog eens de belasting moeten betalen over de vrijgekomen of opgevraagde lijfrentes die zij heeft ontvangen? Want voor mijn gevoel wordt het onttrokken van het vermogen van mijn vader. Tevens is het huis verkocht, het huis is van de erfgenamen en zij heeft er geen vruchtgebruik over. Zij laat een nieuw huis bouwen wat pas volgend jaar april klaar blijkt te zijn. Mogen wij haar sommeren om het huis te verlaten een half jaar na dato van overlijden van mijn vader? Want zij denkt dat alle kosten die zij maakt verhaalt kunnen worden op ons. In het testament staat hierover ook niets vermeld.

Met vriendelijke groet,
Mariska Reactie infoteur, 12-09-2016
Geachte Mariska,
Ieder betaalt erfbelasting over zijn erfdeel. De kinderen betalen dus niet over het erfdeel van de stiefmoeder. En als er sprake is van een langstlevende testament, betaalt de stiefmoeder jullie erfbelasting dat vervolgens in mindering wordt gebracht op jullie erfdeel. Het is dus belangrijk om even bij een notaris na te laten gaan met wat voor testament jullie feitelijk te maken hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niek, 22-08-2016 21:09 #292
Geachte Zeemeeuw,

wij zijn er deze week achtergekomen dat de oma van mijn vrouw reeds in februari is overleden. Er was al enkele jaren, om diverse redenen, weinig tot geen contact meer met haar. Oma had drie dochters, waarvan de moeder van mijn vrouw er 1 was, deze is echter al in 1991 overleden, ze was op dat moment al gescheiden van mijn schoonvader en mijn vrouw was enig kind. We zijn er per toeval achter gekomen omdat mijn schoonvader documenten van oma nodig had, maar nieuwe bewoners in het huis aantrof. Deze wisten te vertellen dat ze in februari was overleden (het huis is verkocht in april). Wij hebben van geen enkel familielid bericht gehad, geen rouwkaart, geen telefoontje, niks… Er is echter ook niets vernomen van een notaris over de verkoop van het huis. (hiervoor is toch toestemming nodig van ALLE erfgenamen?). Wij hebben de tantes nog niet geconfronteerd met deze feiten… wij willen eerst graag weten waar wij staan en wat onze rechte zijn in deze… Reactie infoteur, 23-08-2016
Beste Niek,
Uw vrouw heeft, als er geen testament is, recht op het kindsdeel dat anders haar moeder gekregen zou hebben. Het is niet uitgesloten dat de notaris waar het huis is verkocht, niet van het bestaan van uw vrouw als erfgename op de hoogte was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Been, 27-06-2016 22:33 #291
Mijn echtgenoot is onterft door zijn vader, (ouders zijn gescheiden). Broer heeft alles geërfd nu heeft hij z'n legitieme portie opgeëist, is de broer verplicht te betalen en zo ja binnen welk tijdsbestek, en als hij weigert te betalen? Reactie infoteur, 28-06-2016
Beste A. Been,
De legitieme portie is inderdaad een vordering op de erfgenamen (de broer). Vergelijk het met een vordering van een bank op een particulier. Als het u te lang duurt, schrijft u een aangetekende brief met een termijn en daarna kunt u verder met een incassobureau en deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 15-06-2016 16:34 #290
Beste Zeemeeuw,
In uw artikel lees ik dat schenkingen na 1-1-2003 niet automatisch als voorschot op het erfdeel worden beschouwd. Dat dit dus alleen het geval is als er bij de schenking vastgelegd is dat die schenking wel moet worden ingebracht bij de erfenis.
Bij uw antwoord van 18-4-2016 aan Annet lees ik echter: Uw vader mag u geld schenken en daarbij vastleggen dat u de schenking niet hoeft in te brengen bij de verdeling van de erfenis.
Nu begrijp ik het allemaal niet meer, en heb ik de volgende vraag. Wij hebben 3 kinderen, in ons testament staat dat de kinderen hun erfdeel eerst opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende. Nu hebben wij met 1 van onze kinderen al jarenlang totaal geen contact meer. De andere 2 hebben in de afgelopen paar jaar elk 100.000,- (vrijgestelde) schenking van ons gekregen voor de aankoop van een huis. Bij deze schenkingen hebben wij nooit niets vastgelegd over het wel of niet inbrengen van deze schenking bij de erfenis. Het is beslist niet onze bedoeling dat deze schenkingen moeten worden ingebracht. Hadden wij het nu moeten vastleggen? Zo nee, dan is er dus niets aan de hand, maar zo ja, kan dit dan nu alsnog?
Met onze hartelijke dank voor uw antwoord!
M.vr.groetjes,
Paul Reactie infoteur, 16-06-2016
Beste Paul,
Als u niet wilt dat schenkingen worden verrekend is het altijd veel beter om dat zo vast te leggen, bij schenking of testament. Dit voorkomt later veel discussies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 09-06-2016 14:07 #289
Moeder is bijna anderhalf jaar geleden overleden, vader is al 13 jaar dood, er is een erfenis van €45.000. Er zijn drie kinderen waarvan er een de erfenis niet wil laten verdelen, alles is bij de notaris! Deze zegt niets te kunnen doen!
Er was 17 jaar geleden een geldbedrag door moeder gegeven aan een van de zonen, nu wil de andere zoon dat het geldbedrag wordt terugbetaald. Er is hier geen bewijs van.
In hoeverre kan de zoon het te erven bedrag tegenhouden dat het uitbetaald wordt.
Wat kunnen we doen dat de erfenis gewoon verdeeld wordt zonder aan 1 tafel te hoeven zitten?

Dank voor uw moeite Reactie infoteur, 10-06-2016
Beste Jansen,
De zoon kan niet eisen dat het bedrag 17 jaar wordt terugbetaald als hier geen bewijs van is en moeder destijds heeft aangegeven dat dit verrekend moet worden met het resterende aandeel in de erfenis. Als er geen problemen zijn met de waardering van de erfenis (wat is een huis waard, wat de boedel), kan de notaris de erfenis naar mijn mening afhandelen, omdat een ieder recht heeft op zijn wettelijk erfdeel (niemand is ook onterfd). Betreffende zoon kan daarna alsnog naar de rechter stappen om het geld op u te vorderen, maar het is nog maar de vraag of de kantonrechter daarin meegaat (zonder bewijs, niet). Het is allemaal veel eenvoudiger natuurlijk als iedereen direct akkoord gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhr Jansen, 03-06-2016 16:05 #288
Beste Zeemeeuw,

Mijn broer heeft voor een schuld gezorgd in de nalatenschap van mijn grootouders.

Mijn grootouders hebben twee kinderen. Mijn vader als erfgenaam en mijn tante is onterfd. Mijn tante heeft echter wel haar legitieme portie opgeeist. Omdat mijn vader de nalatenschap van zijn ouders zuiver heeft aanvaard, heeft mijn vader de legitieme portie moeten betalen aan mijn tante. Echter, dit heeft mijn vader uit eigen zak moeten doen. Dit omdat mijn grootouders een grote schenking hadden gedaan aan mijn broer waardoor er dus "niks" in de nalatenschap zat van mijn grootouders.

Mijn broer heeft dus én van grootouders een schenking gekregen, en de schuld die daaruit is ontstaan is betaald door mijn vader. Het is niet te verwachten dat mijn broer mijn vader terugbetaald.

De schuld die betaald is door mijn vader (waartoe hij wettelijk verplicht was omdat hij zuiver had aanvaard)… is dit iets wat in een toekomstige nalateschap van mijn vader gezien kan worden als schenking aan mijn broer? Het nieuwe erfrecht is van toepassing.

Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 04-06-2016
Beste hr Jansen,
1. Als het een schenking was en geen lening, is het een schenking van de grootouders. Het is wel vervelend dat in feite uw vader deze schenking betaalt. Dit verlaagt ook nog eens de nalatenschap van uw vader later. Uw vader kan wel in zijn testament aangeven dat hij wil dat uw broer een bepaald bedrag minder uit de erfenis krijgt dan u, maar dat gaat dus niet automatisch.
2. Niet duidelijk is overigens waarom uw vader de legitieme portie moest betalen. Als er alleen schulden zijn, is er ook geen erfenis en is de legitieme portie ook nihil. Uw broer is namelijk geen kind van de grootouders en dus geen erfgenaam. De schenking aan hem tijdens hun leven speelt normaliter dan geen rol bij de berekening van de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steenbok, 27-05-2016 16:25 #287
Mijn vader is 3 maanden geleden overleden. Hij heeft ons als erfnamen genoemd tezamen met zijn vrouw (zijn vrouw niet onze moeder). Samen hebben hun geen kinderen. Nu is mijn vraag deze: zij is de langslevende. Totdat zij komt te overlijden krijgen wij geen geld. Nu is onze situatie als volgt:


Wij moesten allereerst uit de krant vernemen dat onze vader was overleden. We zijn uit onzelf naar de uitvaart gegaan. We zijn compleet negeert. Zijn vrouw heeft laten weten via de notaris dat zij niets met ons te maken wilt hebben. Nu is mijn vraag deze.Kunnen wij wegens o.a deze omstandigheden onze vordering eerder uit laten betalen? We hebben via een notaris te horen gekregen dat zij alles op mag maken. En dat wij niet automatisch te horen krijgen als zij overleden is. Kan zij ons bij wijze van spreken goedkoper uitkopen of kunnen wij via een weg ons goedkoper uit laten kopen?


Ik hoop spoedig antwoord te mogen ontvangen Dank u wel Reactie infoteur, 28-05-2016
Beste Steenbok,
De langstlevende heeft inderdaad alle rechten. Ze mag jullie uitkopen, maar hoeft dat niet te doen. Pas als er sprake is van verkwisting waardoor jullie erfdelen in gevaar komen, kunnen jullie bij de rechter jullie wilsrechten inroepen. Vrijwillig vervroegd afkopen is dus wel toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kreeft06, 25-05-2016 08:34 #286
De moeder van mijn man is vroeger verongelukt uit dat huwelijk zijn 2 kinderen geboren, vader is later hertrouwd en stiefmoeder heeft 1 zoon.
Deze is later als kind genoemd in het testament waardoor er 3 kinderen zijn.
Het vermogen is van schoonvader heeft hij hard voor gewerkt.
Zijn vrouw heeft nooit gewerkt.
Er was e 235.000 nu werden mijn man en zwager opgeroepen bij de notaris want er werd uitbetaald per persoon e25,000.
Daarvoor moest getekend worden. Klopt het nu dan dat de rest voor de stiefbroer is? Reactie infoteur, 25-05-2016
Beste Kreeft06,
Uw man en zwager zijn de twee echte kinderen die recht hebben op hun kindsdeel en wellicht nog een deel van de erfenis van de eerder verongelukte moeder. Het stiefkind zou niks erven als hij niet een deel kreeg toebedeeld in het testament. Onduidelijk is daarom waarom uw man maar 25.000 euro zou erven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 19-05-2016 20:25 #285
Goedenavond,

Vorig jaar is mijn vader overleden. Ik ben onterft. Ik heb de executeur testamentair in een brief laten weten dat ik afzie van het legitieme deel. Als ik van gedachten verander kan ik het dan nog eisen? Reactie infoteur, 20-05-2016
Goedenavond Anne,
Neen of u moet kunnen aantonen dat u misleid werd en helemaal niet neen bedoelde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heidi, 10-05-2016 07:19 #284
Mijn moeder is een jaar geleden overleden, mijn broer heeft van ons de volmacht gekregen alle zaken te regelen. Alles is nu achter de rug het huis is verkocht en de overdracht geweest.
Nu een maand later laat hij niets meer horen en wordt de 60000 euro die er over is niet verdeeld. Wij zijn met 3 kinderen, er is sprake van oud zeer die onze relatie de laatste jaren veranderd heeft. Mijn vraag is wat kan ik doen? Reactie infoteur, 10-05-2016
Beste Heidi,
Ik weet niet wat er in de volmacht stond, maar wat uw broer doet, is niet toegestaan. Vraag hem uw erfdeel binnen 10 dagen aan u over te maken. Reageert hij niet, vraag dit nog eens aangetekend. Reageert hij nog niet, dan komt u uit op een incassobureau, rechter, deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annet, 27-04-2016 20:55 #283
Mijn vader heeft een testament gemaakt waarin ik enig erfgenaam ben en mijn zuster een legaat krijgt ter hoogte van de helft van de erfenis. Hij heeft weinig contact met haar maar heeft niet de wens om haar te onterven. Nu wil mijn vader van het geld dat er is, een huis kopen op mijn naam omdat hij graag tot zijn dood bij mij wil blijven wonen. Hij wil wel dat ik na zijn dood zonder problemen in het huis kan blijven wonen zonder dat ik mijn zuster op mijn dak krijg.
Wij hebben een enorme sterke en liefdevolle band, ik zou graag voor hem zorgen en met hem samen zijn. Hij wil nu al het geld of een groot gedeelte ervan aan mij schenken zodat ik hiertoe een woning kan kopen. Kan dat zomaar of krijg ik daar toch later problemen mee, want dat wil ik liever voorkomen.
Mvg, Annet Reactie infoteur, 28-04-2016
Beste Annet,
Als uw vader uw zus niet onterft, heeft ze recht op haar wettelijk kindsdeel dat de helft van de erfenis bedraagt en gelijk zou zijn aan het legaat. Uw vader mag u geld schenken en daarbij vastleggen dat u de schenking niet hoeft in te brengen bij de verdeling van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 18-04-2016 13:19 #282
Hartelijk dank voor uw reactie. Het is duidelijk. Reactie infoteur, 18-04-2016
Beste Cor,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 17-04-2016 22:07 #281
Mijn schoonvader overleed en liet een testament achter. Zijn partner en zijn kinderen zijn erfgenamen. Zijn partner heeft ook kinderen. Vlak na zijn overlijden overleed ook zijn partner. Nemen haar kinderen haar erfdeel over van de erfenis van mijn schoonvader? Reactie infoteur, 18-04-2016
Beste Cor,
Als er geen testament is, gaat de erfenis van moeder plus haar deel uit het testament normaal gesproken naar de twee kinderen. Een uitzondering hierop kan een bepaling in het testament zijn dat het deel uit het testament na overlijden van de moeder niet naar de kinderen gaat, maar dat is ongebruikelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 04-04-2016 16:14 #280
Bedankt voor uw reactie.
Het staat zo in mijn papieren
Erfdeel 16998
6% enkelvoudig - 5343
Belastbare verkrijging 11655
Vrijstelling 19000
Belastbare som nihil
Er is dus geen minimum als ze akkoord gaan?
En moet ik dan naar een notaris, of kan ik dit op een andere manier regelen?
Met vriendelijke groet, Johanna Reactie infoteur, 04-04-2016
Beste Johanna,
U mag in uw afspraken met uw kinderen hiervan afwijken, maar ze kunnen dus aanspraak maken op wat in uw papieren staat. U hoeft hiervoor niet naar de notaris. Dit mag onderhands, maar laat ze wel tekenen dat ze akkoord zijn met het bedrag dat u voorstelt als afkoop van hun volledige erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 03-04-2016 20:30 #279
In 2010 is mijn man overleden. We hadden een testament op langstlevende. Mijn kinderen hebben dus op papier geërfd.
17000 per kind. Nu heb ik een nieuwe relatie, en woon ik samen. We zouden graag mijn kinderen uitkopen zodat dat afgehandeld is. Mijn kinderen staan hier voor open. Nu is mijn vraag wat ik ze voor de wet minimaal moet geven? Reactie infoteur, 04-04-2016
Beste Johanna,
Als er geen rente is afgesproken komt u uit op 17.000 euro minus de erfbelasting die u eerder betaald hebt. Wellicht kunt u met uw kinderen regelen dat ze met minder genoegen nemen (dat mag namelijk ook).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cat, 10-03-2016 09:44 #278
Beste verantwoordelijke,
Het volgende: mijn vader als langstlevende ouder overleed in 2009, hij laat o.a. een weduwe na.
Een half jaar na zijn overlijden werd ik benaderd door een notaris die mij - op verzoek van deze weduwe - o.a. duidelijk maakte dat de wettelijk regeling van toepassing was, m.a.w. zij had het vruchtgebruik. Zij waren weliswaar op huwelijkse voorwaarden gehuwd, maar hadden geen testament opgemaakt. Er werd mij ook gevraagd een keus te maken m.b.t. het wel of niet aanvaarden van mijn deel. Onder andere omdat ik geen antwoord kreeg op mijn vraag waar mijn deel uit zou bestaan, heb ik toen geen keus gemaakt.

Tot mijn verbazing vernam ik dat de weduwe - even terug - weer hertrouwd is. Vanwege die gewijzigde situatie heb ik schriftelijk contact met haar opgenomen, en verzocht of zij mijn erfdeel wilde uitkeren.

Onwil
Ik kreeg vervolgens een vaag verwijtend schrijven waarin ze o.a. aangaf dat ze veel geld nodig had gehad. (Overmacht, etc… De waarheid ziet er hoogst waarschijnlijk anders uit.) Ze besloot met; " Stuur jouw rekeningnummer even naar de notaris, dan maak ik mijn laatste spaarcentjes naar je over".

Vervolgens heb ik gereageerd met een gemotiveerd schrijven waarin ik vraag om een goed onderbouwde waardebepaling. Of zij de middelen nu wel of niet heeft, het recht om het te weten
heb ik. Vervolgens is het aan mij wat ik ermee doe. Alhoewel ik wel heb aangegeven dat ik het op een volwassen wijze, in alle redelijkheid, wil laten verlopen.

Heb eveneens aangegeven - als het allemaal te lastig is - dat zij met een voorstel, een gemotiveerd tegenbod mag komen. Ook heb ik haar gevraagd wat zij met specifieke goederen uit mijn ouderlijk huis heeft gedaan.

2e onwillige reactie
Nu krijg ik enkel de volgende reactie retour: "Naar aanleiding van je vriendelijke brief vraag ik nogmaals en dat is de laatste keer om je adres en banknummer, "
(Adres heeft ze, maar dat even terzijde.)

Daarom;
Ik wil toch echt de waarde van mijn deel weten. Ik vind het heel vervelend dat zij o.a. het recht & mijn verzoeken zo negeert. Wat zijn mijn verdere mogelijkheden? & Zou u aanraden om mijn rekeningnummer alvast te geven?

Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Cat Reactie infoteur, 10-03-2016
Beste Cat,
Een rekeningnummer lijkt niet zoveel kwaad te kunnen, maar dat neemt niet weg dat u gewoon recht houdt op uw erfdeel tot 20 jaar na overlijden van uw vader. Dat is uw vordering op de vrouw en als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd een vordering op man en vrouw. De notaris van destijds zou meer moeten weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 28-02-2016 17:09 #277
Geachte heer/mevrouw,
Ik heb een vraag over een stamrecht bv en erven. Een vriendin van mij is een aantal jaren geleden getrouwd met een gescheiden man welke een aantal kinderen had. Volgens een oud testament van hem bedeelde hij die kinderen een legitieme portie, toen 75% van de verkrijging. Die vriendin kreeg in 2011 een gouden handdruk welke zij in een pensioen bv heeft ondergebracht. Haar partner is nu overleden, en nu willen de stiefkinderen een deel van het pensioenkapitaal wat in de bv is gestort. Kan dit? Naar mijn gevoel moeten pensioenaanspraken niet in een nalatenschap verdeeld worden. Reactie infoteur, 29-02-2016
Geachte Ruud,
De eigen pensioen bv vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Als uw vriendin in gemeenschap van goederen was getrouwd, valt de helft van dit kapitaal in de verdeling van de erfenis van haar man tenzij de clausules van de bv dit verhinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 21-02-2016 12:30 #276
Geachte heer/ mevrouw,
Zowel mijn vader als mijn half zus zijn in 2015 overleden. Het contact met mijn half zus is al jaren verbroken wegens een aanklacht/rechtszaak van haar tegen mijn vader die haar geadopteerd had. Mijn half zus heeft 2 kinderen waar het contact ook mee verbroken is. Hebben zij recht op een deel van de erfenis of niet? Reactie infoteur, 22-02-2016
Geachte Daan,
De halfzus is, als ze niet is onterfd, ook erfgenaam van uw vader. Als de halfzus eerder is overleden dan uw vader, erven haar kinderen samen haar erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 19-02-2016 10:03 #275
Mijn vader is in 1998 overleden. Er is een testament en het kindsdeel was destijds 6500 euro niet opeisbaar. In 2016 is het huis verkocht. Mag de legitieme portie incl rente nu uitbetaald worden en hoeveel bedraagt deze? Reactie infoteur, 19-02-2016
Beste Cees,
Als een kindsdeel 6500 euro was, was de legitieme portie 3250 euro als er geen schenkingen zijn geweest waarmee rekening gehouden moest worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 07-02-2016 19:00 #274
Geachte heer, mevrouw,

Heeft het onterfde kind dat aanspraak maakt op de legitieme portie, dezelfde belasting vrijstelling als het niet onterfde kind?

Mvg
Karin Reactie infoteur, 07-02-2016
Beste Karin,
Voor een onterfd kind geldt dezelfde belastingvrijstelling als voor een niet onterfd kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geertje 06-02 -2016, 07-02-2016 15:17 #273
Nog even een bericht mijn moeder is in 2009 overleden en die heeft mij onterft legitieme is vast gesteld op 20.598 euro heb nog twee zussen die zijn de erfgename ben al 3 jaar bezig om het te krijgen nu is het huis verkocht en hebben ze mij 16.746 euro overgemaakt en willen de rest niet betalen hen nu een advocaat in geschakeld ik heb toch ook recht op het openstaand bedrag heeft u antwoord voor mij Reactie infoteur, 08-02-2016
Beste Geertje,
Als uw legitieme portie is vastgesteld op 20.598 euro, hebt u daar recht op en kunt u zelfs een incassobureau sturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geertje 06-02 -2016, 06-02-2016 20:29 #272
Kun je een legitieme portie die is vast gesteld in 2009 in 2015 veranderen, of staat het bedrag vast? Reactie infoteur, 07-02-2016
Beste Geertje,
Als de legitieme portie in 2009 is berekend, uitbetaald en door u akkoord bevonden, is een wijziging hierop na vijf jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre M., 04-02-2016 15:57 #271
Mijn moeder heeft mij onterfd. Bij testament gaat alles naar een geadopteerd kind van mijn overleden zus. Ik wil beroep doen op de legitieme. Is dit 1/2 x 1/2 van de waarde van het nalatenschap? Reactie infoteur, 04-02-2016
Beste Pierre M,
Als u enig kind bent, is uw legitieme portie gelijk aan 1/2, de helft van de totale nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marie, 29-01-2016 07:53 #270
Ik heb de legitieme portie ontvangen van de erfenis, en mijn broer die executeer is gevraagd om de specificatie van de verdeling. Ik had hem ook uitgelegd, dat de gang van zaken net andersom is, eerst de specificatie en dan de legitieme portie. Hij is dit bij de wet verplicht. Nu beloofde hij dat binnen 2 weken mij toe te sturen. Hij zei dat hij bezig was met de erfenisbelasting, en dat ik het dan kon krijgen. ( Ik begrijp niet wat dat daar mee te maken heeft.) Nu kreeg ik gisteren weer een berichtje, dat hij de papieren eerst naar de notaris moest brengen. Moet een executeer, de papieren van de erfenis weer door de notaris laten controleren?.Wat moet de notaris daarmee?… Mijn broer heeft mij op een slinkse manier onterft, en heeft het mijn vader in de schoenen geschoven, alleen hij is nu overleden. Ik weet dat er fouten zijn gemaakt, in het testament, dit zou ik nog laten onderzoeken. Ook hoe hij mij nu behandelt, klopt niks van. Is het de normale gang van zaken, dat hij nu de hele papierwinkel wat de erfenis betreft, naar de notaris brengt?… en dat ik pas daarna specificatie krijg?… Hij liegt constant over alles… Ook de notaris heeft fouten gemaakt, en wil mij niet te woord staan… Reactie infoteur, 29-01-2016
Beste Marie,
De executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de erfenis en is verplicht om uw vragen om informatie te beantwoorden. De notaris heeft er verder niets meer mee te maken, maar hij kan de notaris wel op eigen kosten vragen om te checken of hij geen fouten heeft gemaakt. U hebt een storting ontvangen, maar is daar de erfbelasting al vanaf, betaalt uw broer die? Het wordt tijd dat u de onderbouwing krijgt. Vraag uw broer daar nu schriftelijk om.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. H. Bos, 28-01-2016 00:09 #269
Mijn moeder is op 31 november 2015 overleden. Ze was weduwe. Ik ben haar enige kind. Wij hadden al 25 jaar geen contact meer. Dat had als oorzaak dat ik een buitenechtelijk kind was waar zij niet van kon houden. Ze probeerde het wel eens, maar het was zo gekunsteld dat ik er niets van moest hebben en dan werd ze hysterisch. Ze behandelde me altijd heel negatief. Ze trouwde, toen ik 3 was, met een aardige man, die dus mijn stiefvader was en die me adopteerde als zijn eigen kind. Ik kreeg zijn naam ook. Als hij er bij was deed ze zo normaal mogelijk, maar als hij naar zijn werk was begon ze me te pesten en te treiteren. Zij kregen samen geen kinderen. Mijn stiefvader hield wel van mij. Ik ook wel van hem. Daar was zij jaloers op. De relatie werd zo akelig dat er 25 jaar geleden een eind aan gemaakt werd. Eigenlijk nam ik het initiatief na haar zoveelste hysterische gedoe in mijn huis. Maar goed, ik heb toch juridische rechten. Maar ik kreeg van een notaris uit haar woonplaats telefonisch te horen dat ik onterfd ben en dat zij de 2 dochters van haar tweede man erfgenamen maakte. Mijn moeder woonde in Enschede. Ik in Hoorn. Die dochters wonen ook in Enschede. Die wisten dat mijn moeder veel geld had en zij gaf hen ook regelmatig geld wat ik, in de tijd dat ik nog wel contact had met mijn moeder, wel te horen kreeg van mijn moeder. Feitelijk konden ze niet met elkaar opschieten, maar het geld bond hen aan elkaar. Ze hebben, na het overlijden van hun vader, wel contact met mijn moeder gehouden, maar ik hoorde van familie dat dat regelmatig met onenigheid gepaard ging. Maar ja, geld hè?
Nu heb ik dus recht op een legitieme portie van € 20.000 à € 25.000. Dit is de helft van de waarde van de erfenis. De rest gaat naar die 2 dochters. Nu kreeg ik een brief van die notaris waarin gezegd wordt dat ik naar een notaris moet om een verklaring afstand legitieme portie, die bijgevoegd was, te ondertekenen als ik geen beroep wil doen op mijn legitieme portie. Nu had ik in dat telefoongesprek gezegd er geen beroep op te willen doen, maar dat is wat van schrik in me opkwam na de mededeling dat ik onterfd was. Misschien wil ik er inderdaad geen beroep op doen, maar ik wil daar rustig over nadenken. Ik weet dat ik 5 jaar de tijd heb om een beroep te doen. Nu vraag ik me af of ik iets moet doen. Ik wil die notaris niet bellen want dan weten die dochters ook weer hoe ik er nu over denk en aangezien ze me niet eens meegedeeld hebben dat mijn moeder overleden was vind ik dat ze niets over me hoeven te weten. Enerzijds gun ik hen mijn geld uiteraard niet, maar anderzijds heb ik eigenlijk geen belang bij dat geld. Nu vraag ik me af of ik gewoon net kan doen alsof mijn neus bloed. Zelf ben ik bijna 73 en in 5 jaar kan er veel gebeuren. Als ik sterf ben ik van het hele probleem af. Hun eigen deel zullen ze ondertussen wel krijgen. Ik heb geen zin om iets te ondernemen waardoor ze mijn geld krijgen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 28-01-2016
Beste T.H. Bos,
Om uw legitieme portie te krijgen moet u actie ondernemen. Schrijf een aangetekende brief waarin u dit de uitvoerder van het testament laat weten.U hebt nooit de verklaring van afstand getekend en staat dus volledig in uw recht, het mondelinge telefoontje doet hier niets aan af. Daarna kunt u zelf bepalen wat u met dat geld gaat doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 27-01-2016 05:53 #268
Vader is twee jaar geleden overleden. Zijn testament is aangepast ongeveer twee jaar voor het overlijden. Dit terwijl vader al jaren Alzheimer had! (sinds eind 2006 / begin 2007, datum van eerste onderzoek). In dat laatste testament ben ik onterfd. Ik heb daar geen probleem mee. Onze relatie was goed, en was dit zijn keuze, dan kan ik mij daar in vinden. Maar broer is executeur testamentair en erfgenaam, de notaris is ook executeur testamentair. Vader had naast diverse bankrekeningen ook een gezamenlijke bankrekening met zijn zoon waarop vader bedragen stortte. Een andere goed gevulde bankrekening is in de afgelopen jaren geleegd… Broer had / heeft bedrijfsactiviteiten in vaders bedrijfspanden. Verklaring van vader is aanwezig dat broer nooit huur betaalde. Broer weigert bankafschriften van gezamenlijke bankrekening te tonen. Gratis bedrijfspandengebruik over een tiental jaren wordt niet meegenomen als gift in de berekeningen. Vader heeft een enorm bedrag vaststaan bij een bank, ter garantie van zoons hypotheek op zoon's privehuis. Ik heb ontslag van executeur testamentair aangevraagd vanwege belangenverstrengeling broer. Erfgenaam en executeur testamentair. Broer lijkt niet te begrijpen waarom ik om een onafhankelijk executeur vraag.
Broer heeft vaders huis zojuist verkocht en hij wil mij nu afkopen voor een bedrag dat ongeveer de helft is van de legitieme portie en de rente over de afgelopen twee jaar en een kleine vergoeding voor tien jaar gratis bedrijfspanden, het ontvangen van bedragen van vader en vele andere hulp, financieel en andere, door vader. Hij weigert nog altijd informatie te verstrekken omtrent bankrekeningen, hij lijkt te weigeren om met de bank waar de garantie vaststaat voor zijn privehypotheek te onderhandelen om mij mijn legitieme portie geheel uit te betalen. De notaris lijkt ook niet te willen onderhandelen, niet op te willen lossen, niet de legitieme portie als in het testament aangegeven te willen betalen. Dit duurt nu bijna twee jaar. Het geld is er om de legitieme portie normaal uit te betalen is er, er moet alleen onderhandelt worden met de bank. Wat is wijsheid? Het aanbod om mij af te kopen voor de helft voelt niet echt fijn. Reactie infoteur, 27-01-2016
Beste Anne,
U hebt recht op de volledige onderbouwing van uw legitieme portie. U kunt een aanmaning sturen dat u binnen twee weken de volledige onderbouwing wilt hebben met daarin ook verwerkt alle schenkingen van uw vader, de schuldgebleven huur aan uw vader voor het gebruik van de bedrijfspanden, het vermogen van uw vader en het bedrag dat als garantie dient voor de hypotheek van uw broer. Overigens verbaast het me als inderdaad tegelijkertijd zowel de notaris als uw broer de executeur testamentair zouden zijn. Wie van hen is dan de verantwoordelijke?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 25-01-2016 08:46 #267
Aanvulling gisteren schreef ik het volgende: Bij wie kan ik het het testament laten checken op fouten?. de notaris die het heeft opgesteld, wil mij niet te woord staan. Er is veel onenigheid in de familie, en omdat ik onterft ben, krijg ik het testament niet ter inzage. Ik weet dat er fouten zijn gemaakt, ook door de notaris. Maar ik ben niet juridisch onderlegd, omdat testament te lezen, en wat voor fout er gemaakt is. Mijn vraag is dus: Bij wie kan ik het testament laten checken op eventuele fouten?… Het gaat om een lening aan een broer. Als ik de lening niet onderteken, wordt het huis niet verkocht… Ik heb niks getekend, omdat mijn broer geen overeenkomst op papier wil zetten, met bedrag en andere voorwaarden. En juist in dat stukje wat die lening betreft, zit een fout… Maar ik weet niet hoe dat op papier of in het testament had moeten worden opgenomen… Reactie infoteur, 25-01-2016
Beste Maria,
Het is vreemd dat de notaris u niet te woord wil staan. Voor een klacht over de notaris belt u met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB: 070 3307111. Voor een juridische check kunt u terecht bij een andere notaris of een rechtswinkel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 24-01-2016 18:58 #266
Ik heb de volgende vraag. Ik ben onterft, en heb recht op de legitieme portie. Nou is het geld zonder mij te vragen overgemaakt naar mijn bankrekening, maar ik heb gevraagd, hoe deze is samengesteld, en gevraagd naar een specificatie. Ik krijg deze maar niet. Terwijl ik daar recht op heb. Een 2e vraag is, er zijn fouten gemaakt in het testament… bij wie kan ik het testament laten checken op de gemaakte fouten? Reactie infoteur, 25-01-2016
Beste Maria,
U hebt zeker recht op een specificatie en kunt daar schriftelijk (aangetekend liefst) om vragen. Een testament kan worden getoetst bij een andere notaris of een rechtswinkel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chi, 14-01-2016 15:18 #265
Is het wettig om een erfenis aan een kind achter te laten die in termijnen wordt uitgekeerd in de vorm van een jaarlijkse toelage? En - zo niet - kan het hele bedrag dan in één keer worden opgeëist? Reactie infoteur, 14-01-2016
Beste Chi,
Ja dat kan met een testament worden geregeld, bijvoorbeeld via een stichting, trust, of een lijfrentekapitaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc Cambie, 08-01-2016 21:44 #264
Mijn ouders zijn overleden in juni 2013.
Wij waren met 4 kindren.
1 zus was gehuwd maar kinderloos, de andere 3 kinderen waren vrijgezel.
Onze gehuwde zus is nu ook overleden op 28/12/2015.
Onze ouderlijke woonst is nog steeds niet verkocht.
Mijn vraag is nu moet mijn ex schoonbroer nog iets erven van de ouderlijke woning?
Mijn zus is tenslotte overleden.
Met vriendelijke groeten, Reactie infoteur, 09-01-2016
Beste Marc Cambie,
De ex-schoonbroer erft niets van uw zus, als zij gescheiden waren op het moment van overlijden en er geen testament is opgesteld. Haar erfenis gaat naar u en de twee andere broers en zussen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 13-12-2015 18:14 #263
Goedenavond,

Mijn partner en ik hebben ieder een kind uit vorig huwelijk. Mijn partner is bij mij ingetrokken, de woning staat op mijn naam. Mijn partner betaalt mij maandelijks een bedrag voor de vaste lasten. Ik ben benieuwd hoe een kindsdeel berekend wordt. Zijn dochter woont bij haar moeder, wij hebben (nog) niets op papier.
Tellen mijn bezittingen en onze gezamenlijke bezittingen mee om de hoogte van het kindsdeel te bepalen?

Mvg Claudia Reactie infoteur, 14-12-2015
Beste Claudia,
Het kindsdeel kan pas worden bepaald op het moment dat iemand is overleden, dan is pas duidelijk wat hij of zij nalaat. Een deel zal zijn opgebouwd in het vorige huwelijk, een deel wordt opgebouwd in uw relatie. Zijn dochter erft zonder testament niet van u en hij kan een testament opstellen met daarin dat u alles erft als langstlevende partner (dan heeft de dochter een niet direct opeisbare vordering op u).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 11-12-2015 04:32 #262
Hoe zit het met het 5 jaar termijn als binnen dat termijn iemand aangeeft niet zijn deel op te eisen en ook aangetekend schrijven negeerde (wel opgehaald vd post) en na een aantal jaren binnen de 5 jaren termijn toch van gedachte verandert en toch zijn legitieme deel wil opeisen terwijl logischerwijs ervan uit is gegaan zoals hij heeft aangegeven opeisen niet aan de orde was en dus de hele verdeling is afgesloten en verdeeld onder de anderen. Reactie infoteur, 11-12-2015
Beste Anna,
Het recht op de legitieme portie vervalt uiterlijk na vijf jaren of eerder als de onterfde aangeeft geen beroep te zullen doen op zijn legitieme portie. Dat laatste moet wel aantoonbaar zijn, een mondelinge toezegging alleen is niet altijd voldoende, zeker nu het aangetekend schrijven niet is beantwoord.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denis, 10-12-2015 20:09 #261
Hallo,

Mijn vader is in 2004 overleden. Ik ben nooit in kennis gesteld! Ik had geen contact met mijn vader. Ik heb dus geen enkele kans om nog een klein beetje terug te zien van al die jaren dat hij mij als kind nooit verzorgd heeft?!
Met vriendelijke groet… Reactie infoteur, 11-12-2015
Hallo Denis,
Als u niet bent onterfd, hebt u 20 jaar de tijd om uw erfdeel op te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lonneke, 08-12-2015 02:36 #260
Hallo,
Mijn ouder hebben 3 kinderen. Mijn vader is bijna 5 jaar geleden overleden. Toentertijd was er in een testament vastgesteld dat alle bezittingen en vermogen naar mijn moeder zouden gaan. Ook stond in dit testament dat 1 van de 3 kinderen onterfd was. Na het overlijden van mijn vader verslechterde ook het (toen al slechte) contact met het andere kind en heeft mijn moeder besloten ook dit kind te onterven en mij als enige erfgenaam te benoemen. Tot op heden heeft niemand zijn legitieme deel na het overlijden van mijn vader opgeëist. Mijn vraag is nu: Is het voor mij als enige erfgenaam nodig om mijn legitieme deel veilig te stellen voor deze 5 jaar voorbij zijn? Of maakt het voor mij geen verschil? Reactie infoteur, 08-12-2015
Hallo Lonneke,
Alleen wie door vader is onterfd, kan zijn legitieme portie binnen vijf jaar veilig stellen. Hetzelfde zal gelden voor de erfenis van moeder als die komt te overlijden en een kind onterft. Het vooraf veilig stellen is niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kalina, 01-12-2015 19:29 #259
Mijn moeder en broer zijn ieder 100% verantwoordelijk/aansprakelijk voor de hypotheekschuld op het huis van diezelfde broer. De hypotheekschuld bedraagt 20.000 euro.
Onze vader is overleden. Mijn moeder heeft geen partner. Ze heeft 2 kinderen (mij en mijn broer) en ze heeft geen testament. Nu is mijn vraag: hoeveel van die hypotheekschuld erf ik als zij overlijdt?
Alvast heel erg bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 02-12-2015
Beste Kalina,
De helft van de schuld is van moeder en daarvan erft u weer de helft. Als uw moeder hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypotheek, erft u die aansprakelijkheid overigens ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 20-11-2015 12:43 #258
Moeder is overleden in 2009. Zij heeft mij en mijn 2 broers niet onterft. Vader overlijd in 2015. Hij onterft mij en mijn jongste broer. Alles gaat naar mijn middelste broer en zijn zoon. Er is een eigen huis (hypotheekvrij). Ik schat dat er na verkoop iets van 240.000 euro overblijft. Mijn jongste broer heeft nu te kennen gegeven om zijn legitieme portie, samen met de nog openstaande erfenis te willen afkopen met 36.000 euro. De erfgenamen gaan daarmee akkoord en willen gaan uitbetalen. Nu is mijn vraag: zijn er nu nog twee kinderen en zijn zoon die de rest gaan verdelen? Reactie infoteur, 21-11-2015
Beste Roel,
U hebt recht op uw erfdeel van moeder plus uw legitieme portie van vader. De jongste broer is afgekocht, dus die doet in de verdere verdeling niet meer mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriette, 11-11-2015 20:30 #257
Geachte Zeemeeuw, Wederom bedankt voor de snelle reactie.
Ik begrijp dus dat de erfgenamen, mijn man en de zus van de dochter, beide een deel van de erfenis moeten afstaan als de onterfde zus van mijn man een beroep doet op haar legitieme portie. Kortom mijn man blijft niet buiten schot voor eventuele aanspraken van zijn zus. Dit was echter de opzet van mijn schoonmoeder en dat werkt dus niet?
Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 12-11-2015
Geachte Henriette,
Een kind heeft bij wet altijd nog recht op uitbetaling van de legitieme portie op voorwaarde dat die wordt opgevraagd. Die vordering gaat van de erfenis af en het kan ook betekenen dat een legaat niet helemaal kan worden uitbetaald. Als er eerst een verdeling plaats vindt zonder met de legitieme portie rekening te houden, kan de zus inderdaad nog binnen vijf jaar aankloppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriette, 06-11-2015 20:34 #256
Geachte Zeemeeuw,
Bedankt voor de snelle reactie.
Stel dat de zus een beroep doet op haar legitieme portie, bij wie kan ze dit verhalen?
Bij mijn man, bij de dochter of bij beide personen?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
met vriendelijke groeten Henriette Reactie infoteur, 07-11-2015
Geachte Henriette,
De legitieme portie is een vordering in geld op de erfgenamen en in eerste instantie op de erfenis. Het kan ook betekenen dat een legaat niet volledig kan worden uitgekeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henriette, 05-11-2015 22:11 #255
Geachte mevrouw/mijnheer,
Mijn man heeft alleen 1 zus (hebben wij geen contact mee), mijn schoonmoeder (weduwe) wil de zus onterven. Zelfs de legitieme portie wil mijn schoonma omzeilen (denken we) door de volgende constructie. De zus heeft 1 dochter (deze dochter leeft in onmin met haar moeder), deze dochter en mijn man worden in het testament aangewezen als erfgenamen. Als de zus, na overlijden, haar deel van de erfenis opeist zou zij dit moeten regelen met de dochter van de zus.
We hebben de volgende vragen:
Blijft mijn man buiten schot voor eventuele aanspraken van zijn zus.? En op waar heeft de zus, na overlijden, eventueel recht op?
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
met vriendelijke groetn Henriette Reactie infoteur, 06-11-2015
Geachte Henriette,
De zus houdt recht op haar legitieme portie en kan daarop een beroep doen. Ze heeft recht op 1/4 deel, maar kan die ook laten lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 05-11-2015 08:17 #254
Oom en de buren, dank voor het antwoord.
Het zal met toestemming van Oom gebeuren want zonder deze mensen was hij nergens zegt hij, wij wonen te ver weg om eventueel direct hulp te kunnen bieden vandaar dat de buren zich jaren geleden hebben hebben aangeboden te helpen met alles. Ik ga Oom er nu met zijn slechte gezondheid niet mee belasten en laat het maar zo, maar mijn verhaal en uw antwoord kunnen misschien voor anderen een waarschuwing wezen om in dergelijk geval voortijdig eens hoe lastig ook om er over te beginnen met hun Oom / Tante of ander enig Familie die geen kinderen hebben.in een dergelijk geval.
Ik heb ooit zelf voor iemand gezorgd ook zonder kinderen deed de administratie en alles er om heen, maar heb daar over wel de Familie altijd op de hoogte gehouden, en na overlijden alles aan de Familie overgedragen zonder daar zelf wijzer van te zijn geworden, wat ook niet de doelstelling van mijn hulp was.
Ook toen er een zorgverleenster de man mee naar de Notaris wilde nemen omdat zij zo van hem hield, heb ik dat kunnen voorkomen door de Familie daar tijdig over in te lichten.
In mijn ogen zou ook een Notaris mi bij uitsluiten van Familie de erflaters hier op moeten wijzen voor er iets op papier komt te staan.
Mijn broer en ik nemen ons verlies als het zo gaat als wij denken, maar dergelijk zaken komen veel te vaak voor en dan kan een waarschuwing misschien op zijn plaats wezen. Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Robert,
Dat klopt helemaal. Zolang iemand nog in leven is zal een notaris de erfgenamen niet waarschuwen en als er geen testament is, komt een notaris vaak helemaal niet meer aan bod. Wat er in de tussentijd gebeurt is dan, zeker als u zelf te ver weg woont, nauwelijks te volgen. Maar ik begrijp ook goed dat u zoals u aangeeft uw oom hiermee niet wil belasten en dan maar uw eventuele verlies neemt. Dank voor uw reacties.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 04-11-2015 08:27 #253
Oom is nog in leven maar het lijkt zijn einde te naderen helaas, mijn broer en ik zijn de enige fam leden Neef, kinderen van de broer van oom.
Oom heeft al jaren goede buren die alles voor hem doen en regelen, Oom nu opgenomen in verzorgingshuis en heeft de wil door te leven opgegeven. ( slechte gezondheid )
Inmiddels zijn de goede buren de woning ( eigendom Oom ) al aan het leeghalen, wij de neven worden nergens bij betrokken.
Het onderbuikgevoel dat wij daar bij krijgen is dat de goede buren misschien wel echt alles hebben geregeld, ook voor zich zelf.
Het gaat ons te ver om Oom daar over aan te spreken/mee lastig te vallen, maar het lijkt er op dat wij als fam het nakijken hebben, kan dit? en zou er na overlijden als het zo zou wezen nog iets tegen te ondernemen?
Als wij alles mislopen door dat het naar een goed doel gaat jammer maar Oke, maar gaat het allemaal naar goede buren die zich zelf hebben beloond voor hun werk door Oom zo te bewerken alles aan hen over te maken steekt natuurlijk wel. Reactie infoteur, 04-11-2015
Beste Robert,
Voordat uw oom is overleden, hebben de buren nergens recht op. Als er een testament of codicil is, krijgt die pas rechtskracht vanaf het moment van overlijden en niet eerder. Hard gezegd: de buren moeten alles terugleggen en kunnen hiervoor zelfs worden veroordeeld als ook de rechter meent dat sprake is van diefstal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karma, 31-10-2015 15:14 #252
Geachte.
Ik had een vraag over een ingewikkelde kwestie omtrent erfenis van mijn vriendin.
Die vriendin is onterfd.
Nou is haar deel al vast gesteld.
Allemaal geen probleem
Nu is haar advocaat er achter gekomen dat er het een en ander niet klopt.
Dit gaat om 2 bedragen die niet duidelijk in de boekhouden terug te vinden.
Die bedragen zouden verbeurd kunnen worden verklaard.
Nu heeft de langstlevende (stief moedr) een gespecialiseerde erf recht advocaat in handen genomen.
Die heeft nu bij de rechter alles dicht getimmert zodat mijn vriendin geen recht zou hebben op inzagen van de boedel verdeling en of beschrijving.
Waar door hun zich dan ook niet hoeven te verandwoorden.
Dit gaat nu al een paar jaar zo.
Wat zou ze nog kunnen doen of wat voor advies kunt u geven.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 01-11-2015
Geachte Karma,
Wie is onterfd, heeft het recht om te weten hoe zijn portie is berekend en kan deze openheid afdwingen bij de kantonrechter. Uw vriendin moet wel een beroep doen op haar legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 18-10-2015 15:15 #251
Geachte heer/mevrouw

Ik heb een brief gekregen van een notaris met de mededeling dat mijn oma is overleden.
Er staat dat mijn oma een testament heeft laten maken in 1982 en een kopie daarvan kreeg ik
meegestuurd.In dat testament staat dat de erfenis verdeeld moet worden onder haar 4 kinderen.Mijn vader
was 1 van haar kinderen maar die is al in 1974 overleden, dus gaat mijn vaders deel van de erfenis naar mij
volgens de notaris.Nu gaat het om de woning van mijn oma(koopwoning).Nu weet ik dan 1 van de kinderen haar andere zoon in deze woning woont.Wat gaat er dan nu gebeuren?Volgens de notaris erf ik 1/4 deel van de waarde van deze woning en de rest van haar bezittingen.Moet die oom nu de woning van mijn oma uit of hoe verder.Ik heb verder geen contact met de familie en wist niet eens dat mijn oma was overleden als ik geen schrijven van de notaris had gekregen.Hoop dat u mij kan helpen met wat antwoorden.Mvg Tom. Reactie infoteur, 19-10-2015
Geachte Tom,
Eigenlijk bent u voor eenvierde deel eigenaar geworden van de woning of de waarde van de woning op het moment van overlijden van oma. Het hangt ervan wat de anderen met de woning willen doen. U kunt ook de waarde in contanten vragen. Als u liever geen contact met de familie hebt, kunt u de notaris vragen het voor u te regelen (kost wel geld). Als u eenvierde deel van het huis als eigenaar wilt hebben, moet dit in het Kadaster zo worden geregistreerd. Over de erfenis is wel erfbelasting verschuldigd. Let er wel op dat er nog een hypotheek en schulden kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrika, 02-10-2015 13:47 #250
Geachte heer/mevrouw,
Na het overlijden van mijn moeder (mijn vader was al overleden) ontving ik van de notaris een schrijven met het testament van mijn moeder (opgesteld in 1988) en een verklaring van berusting. In het testament is mijn broer tot enige erfgenaam benoemd. Verder staat in het testament dat mijn moeder aan mij legateert, ter bekoming van mijn wettelijk erfdeel in haar nalatenschap, een som in contanten groot 75.000 gulden. De waarde van de nalatenschap bedraagt ongeveer 500.000 euro.
Mijn vraag is hoe ik de tekst "ter bekoming van haar wettelijk erfdeel" moet beschouwen. Onder wettelijk erfdeel versta ik de legitieme portie, maar gelet op de nalatenschap is het bedrag van 75.000 gulden veel lager dan de legitieme portie. Of moet ik het wettelijk erfdeel anders opvatten? Blijkbaar is er verschil tussen wettelijk erfdeel en legitieme portie, dit gelet op het feit dat mij wordt verzocht de verklaring van berusting (afstand van recht op legitieme portie) te tekenen.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groeten, Reactie infoteur, 02-10-2015
Geachte Hendrika,
Het ligt niet voor de hand dat u de verklaring van berusting tekent. U hebt recht op tenminste uw legitieme portie ter grootte van 125.000 euro (een kwart) als u een beroep doet op uw legitieme portie. Tekenen betekent dat u maar 75.000 euro krijgt. De frase uit het testament is cryptisch en doet geen recht aan het bedrag waarop u echt minimaal recht hebt. Als u niet was onterfd, had u zelfs recht op 250.000 euro gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Christoffel, 15-09-2015 13:26 #249
Goedendag,
Ik zit na overlijden van mijn vader precies een jaar geleden met een aantal vragen en wel omdat mijn zus en oudste broer de financiële afwikkeling regelen en daar zeer zwijgend, uitstellend over doen
- wat gebeurt er met paps pensioen?
- wat gebeurt er met paps spaargeld?
- belastingteruggave van papa, ik heb daar voor getekend 3 mnd geleden dat ik mijn deel krijg
- banksaldo van papa?
En mag ik op aanvraag van mij stukken inzien en rekeningen die volgens mijn broer en zus na overlijden zijn betaald, heb ik daar recht op om in te kijken? Wie kan mij met deze vragen helpen?
Vr gr en dank. Reactie infoteur, 16-09-2015
Beste J. Christoffel,
1. Het pensioenfonds van uw vader houdt op met betalen. Een lijfrente of koopsompolis gaat wel naar de erfgenamen. Als er een langstlevende partner is, krijgt die nog wel een partnerpensioen. Vaak doet het pensioenfonds nog wel een eenmalige extra uitbetaling die eveneens voor de erfgenamen is.
2. Het spaargeld komt toe aan de erfgenamen, hetzelfde geldt voor een belastingteruggave.
3. De erfgenamen regelen gezamenlijk de afwikkeling van de erfenis of benoemen iemand die dat namens hen doet. Dat u buitengesloten wordt is dus niet terecht, u doet volgens de wet immers volledig mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 07-09-2015 17:12 #248
Geachte heer/mevrouw,
hopelijk kunt u mij antwoord geven op de volgende vragen.
Mijn vader is in 1994 overleden.
Mijn opa (vader van mijn vader) is in 1997 overleden.
Mijn ouders waren al gescheiden toen mijn vader overleed.
Nu word mijn vader niet genoemd in de verklaring van erfrecht van mijn opa. Terwijl hij wel erfgenaam is van mijn opa. Als ik de verklaring zo lees lijkt het erop dat mijn vader en dus ook ik niet besta!
Kan dat? Of klopt dit niet.
Als het niet klopt kan zoiets dan verjaren om er toch nog aanspraak op te kunnen maken?
Wat moet ik doen?

Met vriendelijke groet,
Theo Reactie infoteur, 08-09-2015
Geachte Theo,
Omdat uw vader was overleden, hebt u via plaatsvervulling recht op het wettelijk erfdeel dat uw vader gekregen zou hebben als hij nog wel in leven zou zijn geweest:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

U kunt daarop nog steeds aanspraak maken als uw opa uw vader of u niet heeft onterfd (20 jaar).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 08-08-2015 17:19 #247
Beste.
Van 4 kinderen is 1 erfgenaam en rest is onterfd. de onterfden hebben recht op 12,5%. De erfgenaam krijgt alle spullen.
Bij taxeren van de inboedel is een schilderij van 5000 euro. Stel dat de erfgenaam de schilderij niet kan verkopen voor de taxatiewaarde en maar 500 kan krijgen.
Wat is het recht van de onterfden? 12,5% van 5000 euro of 500 euro? En stel ik geef het weg aan de kringloop?

Alvast bedankt voor uw reactie, Reactie infoteur, 09-08-2015
Beste Chris,
Wat telt is de getaxeerde waarde op het moment van overlijden. Wat u later met het schilderij doet is voor de erfenis niet van belang. Maar u hoeft het ook weer niet eens te zijn met de hoogte van de getaxeerde waarde en kunt een eigen taxateur inroepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margriet V. D. Berg, 30-07-2015 15:11 #246
Ik ben de enige erfgename van mijn moeder. Mijn twee zussen zijn onterfd. Een zus heeft nu de Arag ingeschakeld en wil allerlei dokumenten inzien vanaf dat mijn vader overleed 10 jaar geleden. Mijn moeder is 3 mnd geleden overleden. Ik heb de erfenis benificiair aanvaard. De boedelbeschrijving heb ik mijn zussen toegestuurd en deze ligt ook bij de rechtbank. Mijn notaris zegt dat mijn zus niet veel heeft te eisen en dat ze dat dan maar moet afdwingen bij de rechter. Ik maak me toch een beetje zorgen. Nu weer een brief gekregen waarin ik word gesommeerd om de gevraagde spullen aan te leveren en als ik dit niet doe er dan gerechtelijke stappen worden ondernomen. En dat ik opdraai voor het loon van de advocaat en de proceskosten. Ik zit te wachten totdat de zussen mij de vordering van vader terugsturen, kan ik dat afdwingen? Reactie infoteur, 31-07-2015
Beste Margriet V. D. Berg,
1. Voor uzelf is het goed om te weten hoe de erfenis van uw vader is afgehandeld. Was er een testament, is alles naar moeder gegaan, was er een erfdeel voor de kinderen of niet, is er een belastingaangifte uit die tijd.
2. Arag kan op zijn hoofd gaan staan, maar u handelt de erfenis van uw moeder af en hoeft helemaal niet te beschikken over informatie van uw vader. Zeker niet als dit al tien jaar terug is.
3. Als er geen (openbare) informatie is, gewoon een briefje terug schrijven dat de boedelbeschrijving bij de rechtbank ligt en dat dat alle informatie is waarover u beschikt. Wijs Arag er eventueel op dat alle enige tijd bekend was dat uw zus zou worden onterfd en het, als haar verzekering recent is afgesloten, nog maar de vraag is of de rechtsbijstandverzekering van uw zus wel geldig is in deze zaak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Neeske van den Berg, 09-07-2015 15:11 #245
Mijn man is vorig jaar oktober overleden. Nu dient zich de volgende situatie voor. Mijn schoonmoeder is nu overleden en mijn twee dochters(beide meerderjarig) zijn nu dus de erfgenamen van het deel wat aan mijn man toebehoorde. Hij heeft in 1990 afstand gedaan van zijn kindsdeel ten behoeve van zijn moeder toen zijn vader overleed.
Nu is er een testament waar in staat dat mijn man's zus 3/4 deel krijgt en mijn man zou een kwart krijgen. Mijn dochters zouden nu ieder 1/8 deel krijgen. Hoe is het nu wettelijk geregeld met het kindsdeel wat in 1990 afstand van is gedaan? En kunnen mijn dochters eerst openheid van zaken krijgen voordat ze het erfdeel aanvaarden zodat ze niet voor verrassingen komen te staan? De notaris heeft ze schriftelijk gevraagd om te tekenen zodat mijn man's zus een verklaring van erfrecht kan krijgen om de bankzaken te regelen maar met ervaringen in het verleden met haar mogen mijn dochters eerst weten wat er de laatste jaren met het bezit van mijn schoonmoeder is gebeurd? Graag uw antwoord hier op. Reactie infoteur, 10-07-2015
Beste Neeske van den Berg,
1. Als er in 1990 niet een document is opgesteld waarin staat dat uw man op het moment van overlijden van zijn vader afziet van zijn kindsdeel, maar wel een vordering op de langstlevende houdt, bestaan er van zijn kant en uw kinderen geen rechten meer op uitbetaling van dat erfdeel. In 1990 ging een erfenis zonder testament nog niet automatisch naar de langstlevende.
2. Uw kinderen kunnen de erfenis beneficiair aanvaarden. Dan moet eerst via een boedelbeschrijving duidelijk worden wat de erfenis behelst, of er schulden zijn en of dus aanvaarding van de erfenis een goede zaak is. De zus zal dat wel niet leuk vinden, maar daar hoeven uw dochters zich niets van aan te trekken:

http://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 10-06-2015 21:58 #244
Onze vader geboren 23 mei 1933 in Haarlem en overleden 18 maart 2012, heeft in 1998 een testament gemaakt met een oude boedelverdeling en langstlevende basis in Curaçao, waar hij ook een huis bezit. Onze stiefmoeder is executeur en tevens ook erfgename van 1/6 deel! We zijn al drie jaar verder er is nog steeds geen taxatie van de inboedel gemaakt voor het vaststellen van onze vorderingen en nog steeds geen aangifte voor de erfbelasting gemaakt door de notaris omdat die geen opdracht heeft gekregen! Ze heeft alleen een verklaring van erfrecht gemaakt al vrij snel na het overlijden, maar wij kregen die pas na twee jaar. De banken wisten niet eens dat mijn vader was overleden, ontdekte dat na twee jaar! Mijn vader had een hele grote beleggingsportefeuille bij Mees en Pierson en daar is niets bij aangegeven bij de notaris die ons zegt dat ze niet kan zoeken ernaar als onze stiefmoeder geen opdracht geeft. Hoe worden dan onze belangen in oog gehouden? Reactie infoteur, 11-06-2015
Beste Deborah,
Een executeur is verplicht om de erfgenamen informatie te verschaffen. Deze informatieplicht staat in de wet vermeld. De stiefmoeder kan zelfs voor de kantonrechter worden gebracht. Vraag uw stiefmoeder schriftelijk om binnen uiterlijk een maand de informatie over de boedel aan u te verschaffen en stap daarna zonodig naar de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrikje, 07-06-2015 10:59 #243
Hallo,
Ik heb een vraag met betrekking tot een testament van mijn onlangs overleden schoonvader. Deze heeft zijn partner als enige erfgenaam in zijn testament opgenomen. Bij haar overlijden, of verkoop van het huis gaat hiervan de helft naar zijn zoon (mijn partner) en de andere helft naar de andere zoon. Tot zover duidelijk. Nu kan mijn partner zijn erfdeel alleen aanvaarden onder voorwaarde dat bij zijn overlijden alles wat resteert naar zijn kinderen gaat.
Mijn partner heeft geen kinderen en die komen er ook niet. Hij heeft mij in zijn testament tot enige erfgenaam benoemd.
Hoe zit het nu met de aanvaarding van het erfdeel van zijn vader?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 07-06-2015
Hallo Hendrikje,
Waarschijnlijk is er gebruik gemaakt van een uitsluitingsclausule. Als er staat dat wat resteert naar zijn kinderen gaat en die zijn er niet, gaat wat resteert bij zijn overlijden weer terug in de bloedlijn naar boven als daarop later een beroep op wordt gedaan:

http://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gertje, 31-05-2015 11:24 #242
Hallo,

Mijn vader is deze maand overleden waardoor mijn zus en ik nu een erfenis verkrijgen. Onze moeder is 20 jaar geleden overleden en toen hebben wij getekend voor uitstel van ons kindsdeel. Nu is het ons niet meer duidelijk wat de daadwerkelijk (kindsdeel) erfenis was en ook niet welk bedrag toen aan de belasting dienst is opgegeven. Ik weet ook niet wat de wet ivm erfrecht was in 1994 maar we praten hier niet over grote bedragen en is het zeer aannemelijk dat de erfenis van mijn moeder in de vrijstelling van mijn vader viel.

De vraag die ik heb is nu, hoe maak ik voor de belastingdienst aannemelijk wat mijn kindsdeel in 1994 was zodat ik dit bedrag kan verrekenen in de erfenis van 2015?

Mijn verontschuldiging als de vraag al eens gesteld is,
Groetjes Gert, Reactie infoteur, 31-05-2015
Hallo Gertje,
Als dat toen niet op papier is gezet, is dat nauwelijks aan te tonen. Vaak wordt het bij een klein bedrag ook niet op papier gezet overigens. Zijn er misschien dingen van uw moeder die nog in huis aanwezig zijn, was er een gezamenlijke rekening? Anders moet u maar een schatting maken en zien hoe de Belastingdienst zal reageren. Als het om een paar duizend euro gaat (toen guldens), zal men waarschijnlijk ook niet moeilijk doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 29-05-2015 17:46 #241
Hartelijk bedankt Zeemeeuw, voor het duidelijke antwoord #239 zo blijkt dat ik dan toch enig invloed kan behouden? Kunt u aangeven hoe, waar en wanneer ik de Wilsrecht moet gaan uitvoeren? Mijn vader heeft het testament nog niet veranderd, ik heb hem nog uitdrukkelijk gezegd, leef en geniet maar ga niet een vreemde die je net kent eigenaar maken, dat is te bizar. Hij wilt het op langstlevend zetten, dus als deze vrouw overlijdt maken wij pas aanspraak. Ze was al van slag want ze zei tegen mijn vader dat alles nu naar zijn dochter gaat en dus hij het moet regelen! Dan pas zal ze haar huurwoning opzeggen en bij hem wonen, want anders kan ze niet meer in haar eigen stad terug. Ze zijn overigens binnen 2 jaar getrouwd en ze woont nog steeds na een halfjaar niet bij hem… eerst testament regelen. Hoe duidelijk kan het qua bewijs dan nog zijn? Ik kan dit niet aanzien dat zulke mensen ongegeneerd hun gang kunnen gaan, hopelijk is de notaris overtuigd en geeft hem dan goed advies. Het testament is nog zoals het was, maar het zal niet lang duren, de vrouw heeft mijn vader compleet in haar greep. Hartelijk bedankt alvast en het is altijd fijn om goed advies te krijgen, dit soort dingen moeten ook eens stoppen.

Met vriendelijke groetjes Reactie infoteur, 30-05-2015
Beste Linda,
1. Er is de erfenis van uw moeder, waarvoor u uw wilsrechten kon uitoefenen zodra bekend was dat uw vader ging hertrouwen (zie #239) of straks bij zijn overlijden. Vervolgens is er de erfenis van uw vader zelf. Als er geen testament is, gaat zijn nalatenschap naar de langstlevende op wie u een vordering hebt. Als er wel een testament is, hebt u minimaal recht op uw legitieme portie. Als u wordt onterfd, kunt u binnen vijf jaar uw legitieme inroepen, daarna niet meer.
2. Het is wel heel lastig, ook al zijn er voldoende aanwijzingen. Uw vader mag immers trouwen, ze hoeven niet op hetzelfde adres te wonen en uw vader mag een testament wijzigen. Niet toegestaan zijn fraude en oplichting, maar toon dat maar eens aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kemal Gojak, 14-05-2015 18:52 #240
Goedemiddag,
Mijn vader had komt uit Servië,hij had Nederlandse pension en hij zorgde voor mijn zieke broer in buitenland.Mijn vader is overleden en mijn vraag is :Heb mijn broer recht om erfenis van pension te vragen? Reactie infoteur, 15-05-2015
Beste Kemal Gojak,
Een pensioen houdt op als de gepensioneerde sterft. Wel wordt aan de nabestaanden soms een extra uitkering gedaan, maar dat is niet bij elk pensioenfonds het geval. Het beste neemt u contact op met het pensioenfonds.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 13-05-2015 18:04 #239
Goedemiddag,

Mijn moeder is 4,5 geleden overleden, en sindsdien is mijn vader (70) jaar op zoek naar een vriendin geweest. De eerste keer betrof het een vrouw die 35 jaar jonger was en door bepaalde uitspraken wist ik dat dit niet bedoeld was als vriendschap maar op het vermogen (koophuis, welke ik 25 jaar geleden voor 75% had gekocht en vader 25% huis is 5 jaar later op naam van mijn vader gezet en via testament mij als erfgenaam) Uiteindelijk kwam hij erachter dat de vrouw inderdaad andere bedoelingen had. Veel ellende en bezorgdheid en ongeloof van mijn vader maar gelukkig door bewijsmateriaal toch ingezien. Ik had zoiets van zoek een leuke vriendin maar wees voorzichtig. Na aanmelden op een datingsite kwam er wederom zo'n hele jonge vrouw op hem af (30 jaar jonger) en na een week sms ze al of ze paar honderd euro mag lenen, waarop mijn belletjes alweer gingen rinkelen, bovendien stuurde ze al Ik hou van jou na 2 weken, waarop ik zei dat is wel heel vreemd. Vader boos op mij en even geen contact gehad. Na 2 jaar kwam hij contact opnemen, maar toen moest ik ineens de gedeelde volmacht opgeven van de bankrekening van mijn moeder, daarop stond een bedrag wat eigenlijk was bedoeld voor haar kleinzoon… mijn zoon. Uiteindelijk toch maar getekend. Mijn bezorgdheid werd steeds groter omdat mijn vader erg beïnvloed werd/is door de vrouw. En vernam ik via via dat ze stiekem zijn getrouwd! (wel huwelijkse voorwaarden, waar de vrouw blijkbaar niet zo blij mee is) dus de Wilsrecht etc daar kan ik niets meer aan doen. Na 6 maanden te zijn getrouwd houdt ze haar huis (80 km verderop) omdat ze eerst zeker wil weten dat ze uiteindelijk eigenaar van het koophuis wordt, door middel van testament te veranderen. Ze woont pendelt dus iedere keer op en neer… beetje vreemd als je getrouwd bent. Maar ze komt pas definitief als mijn vader het heeft geregeld. Ze heeft hem totaal ingepakt. Nu kwam hij langs en vertelde (hij floept het er weleens uit) hij dat ze geheel in paniek is en zei "je moet regelen want nu gaat alles naar je dochter" waarop ik flink ben uitgevallen! Als je iemand 36 maanden kent, ga je niet dit soort dingen eisen lijkt mij zo. Gevalletje oplichting? Wat kan ik hieraan doen. Wat hij nu doet is zijn ding, daar ga ik verder niet over, als hij daarmee gelukkig is, tja prima hoewel echte liefde mij toch veel beter lijkt. Maar wat als mijn vader overlijdt? Hij is tenslotte 70 jaar en mevrouw is alleen maar bezig met zijn nalatenschap. Ook heb ik gesprekken laten opnemen, waarop ze zegt dat ze niks zal zeggen als mijn vader iets overkomt. Ze vind het ook niks dat hij bij mij langs komt! Het is verdorie wel mijn vader! Dit is gevalletje nood, en ik wil echt iets doen hiertegen maar wat? Wilsrecht kun je dit alsnog aanvragen? Aangifte o.i.d dit is toch een duidelijk allemaal? Alvast hartelijk bedankt en hopelijk kunt u mij raad geven. Reactie infoteur, 14-05-2015
Beste Linda,
1. U kunt uw wilsrechten uitvoeren bij het voornemen van hertrouwen en bij overlijden van de langstlevende als hij hertrouwd is. Dat betekent dat uw vordering op uw vader als gevolg van het overlijden van uw moeder nog steeds geldt. Omdat u niet wist van het voornemen tot hertrouwen, sluit ik niet uit dat een rechter uw vordering ook nu nog toewijst. Zeker omdat de vrouw zo op zijn geld uit lijkt te zijn.
2. Helaas gebeurt dit regelmatig, zeker als iemand al ouder is. De nieuwe partner is dan alleen uit op het vermogen. Het is alleen de vraag wat aantoonbaar en strafbaar is.
3. Probeer ook in contact te blijven met uw vader, want zo komt u vast meer te weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 07-05-2015 10:00 #238
Als kind ben ik erkend door mijn niet-biologische vader. Onlangs ben ik opzoek gegaan naar mijn biologische vader. Met succes heb ik hem gevonden. Nu hebben wij een DNA-test laten doen welke heeft bevestigd dat hij inderdaad mijn vader is. Ik heb derhalve een juridische en een biologische vader. Nou weet ik dat ik strikt genomen alleen aanspraak kan maken op mijn legitieme portie bij mijn juridische vader. Echter, mijn biologische vader heeft mij ook in zijn testament opgenomen. Belastingtechnisch is het niet voordelig om van mijn biologische vader te erven. Is het daarom mogelijk om het voordelige belastingtarief toe te passen op de erfenis van mijn biologische vader en niet op de erfenis van mijn juridische vader? In afwachting van uw reactie, verblijf ik. Reactie infoteur, 07-05-2015
Beste Ronald,
Een kind kan een biologische en een juridische vader hebben. De juridische vader is bepalend voor het wettelijk erfrecht. Uw biologische vader kan net zoals iedereen u wel tot erfgenaam maken. Dat kan alleen tegen het voordelige tarief als hij u erkent en uw juridische vader wordt in plaats van uw huidige juridische vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lvde, 02-05-2015 00:05 #237
Mijn 5 broers en zuster hebben een huis van onze vader geerfd. Twee van de vijf willen het huis niet houden maar de rest wel.
Hoe wordt de waarde van het huis en ieder aandeel vastgesteld? Reactie infoteur, 03-05-2015
Beste Lvde,
Voor de Belastingdienst geldt de WOZ-waarde, de erfgenamen onderling kunnen een bepaald bedrag afspreken voor afkoop dat hiervan afwijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 28-04-2015 21:33 #236
Mijn vraag is: Mijn vader is voor 12 jaar terug overleden had een testament en heeft het op het langste leven gezet. Mijn moeder is vorig jaar overleden. In het testament staat dat mijn broer en ik executeur zijn en erfgename zijn. Het staat beschreven dat ze een legitieme porties krijgen 2 andere familieleden nu staat er ook binnen 8 maanden legaat uit betalen van hun kindsdeel van mijn vader. Maar de notaris zei dat is een richtlijn.
Nu hebben we het huis verkocht maar nu gaat 1 familielid beslag op het huis leggen ze hebben nog nooit omgekeken maar onze ouders. Wat nu te doen? Reactie infoteur, 29-04-2015
Beste Monique,
Eerst wordt het testament van uw vader uitgevoerd (ieder een kindsdeel) en daarna het testament van moeder voor wat er dan van de nalatenschap nog over is. Op welk huis willen ze een beslag leggen, het ouderlijk huis is immers verkocht?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 13-04-2015 21:41 #235
Binnenkort wordt bij ons de erfenis uitgekeerd, een bedrag plus pm. Wat betekent of houdt pm in? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Peter,
De afkorting pm staat voor post memorie (Latijn). Dat houdt in dat men het bedrag nog niet precies weet. De pm kan ook gelijk aan nul blijken te zijn. Het kan dus geen kwaad om eens te vragen hoe groot de pm-post waarschijnlijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 12-04-2015 14:02 #234
Broer aanvaardt een legaat waarbij hij direct een x-bedrag dient te betalen aan 4 andere erfgenamen.
broer aanvaard wel, maar betaalt niet.
er gaan meer dan 10 jaar overheen (reden geen ruzie in de familie ivm in leven zijn van moeder).
na 10 jaar rechtzaak inzake de betaling.
rechtbank beslist dat testament en legaat nietig worden verklaard.
geen beroep aangetekend, dus definitief.
ingeschreven op 5 namen bij kadaster.

wederom 10 jaar verder, broer overleden, kinderen van spannen rechtzaak aan over legaat.
uitspraak; legaat was na de eerste 10 jaar reeds verjaard.

vraag?
wat is de uitspraak van de rechtbank in deze waard.
ook hier was de verjaringstermijn (zoals nu pas te voorschijn komt) reeds verstreken.
elke verdere rechtsgang zou dus overbodig zijn geworden.
waarom heeft rechtbank dit niet direct vastgesteld bij de eerste uitspraak en ons (4 erfgenamen)
op hoge kosten gejaagd.
door niets doen van broer en wij ter voorkoming van ruzie niets deden krijgt broer (kinderen van) nu alles.

ons ontbreekt hierbij de logica en wat klopt wel en wat klopt niet en wat kunnen we alsnog doen om het legaat
aan te vechten. Reactie infoteur, 13-04-2015
Beste Robert,
Ik heb sterk de indruk dat hier wat zaken door elkaar heen lopen. Vanaf het moment van de aanvaarding van het legaat is bij de erfgenamen een directe vordering op de legataris ontstaan en die vordering verjaart na vijf jaar als de vordering niet geactiveerd blijft (herinnering schrijven, vonnis). Verder heeft een rechtbank het testament en legaat nietig verklaard, er volgde geen beroep (de legataris stemde in), dus deze uitspraak geldt nog steeds. Ten derde is er kennelijk een gewone rechtszaak geweest over het legaat dat reeds was vernietigd door de kantonrechter. Was de rechtbank dan niet met de eerdere uitspraak bekend? Dat laatste is opvallend als het geen beroep of de Hoge Raad was. Het beste vraagt u de rechtbank (griffie) hierover nadere uitleg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisa, 08-04-2015 19:58 #233
Een vraag voor de toekomst… Als mijn zoon z'n grootouders beiden overleden zijn, dan heeft hij voor zover ik begrijp recht op het kindsdeel van zijn overleden vader (mijn overleden man). Mijn zoon woont in het buitenland, moet hij dan zelf aanspraak doen nadat zij beiden zijn overleden of krijgt hij automatisch bericht? En heb ik als weduwe ook nog aanspraak op een deel? Reactie infoteur, 09-04-2015
Beste Elisa,
De grootouders kunnen een testament opstellen en daarin aangeven wie wat van hen erft. Als er geen testament is, bent u geen erfgenaam maar via uw man uw zoon. De notaris in kwestie zal als het goed is de erfgenamen aanschrijven, maar als het zover is kan hij ook zelf stappen ondernemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 05-04-2015 18:06 #232
Vraag, vaak zie ik staan dat eerdere schenkingen bij de erfenis word toegevoegd. Maar ik zie ook staan dat het terug te vorderde schenkingen niet ouder mogen zijn dat 5 jaar? wat klopt is dit werkelijk dat schenkingen ouder dan 5 jaar niet mee tellen? Reactie infoteur, 06-04-2015
Beste Anne,
Een schenking kan worden gedaan onder de voorwaarde dat het bedrag wordt meegenomen bij de verdeling van de erfenis. Dan kan een schenking ouder zijn dan vijf jaar. Als er geen voorwaarde is gesteld, gaat het om de schenkingen in de afgelopen vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nik, 28-03-2015 13:05 #231
Via een schenking hebben mijn broer en ik ieder
50.000 euro gekregen. Mijn ouders hadden
een 2ehuis, daaruit is de schenking uit voort-
gekomen.Nu heeft hij dat huis gekocht voor de getaxeerdeprijs. Ik had niet de middelen om het te kopen.Ik voel me nu tekort gedaan. Is dat gevoel terecht en zo ja, waarin zouden mijn ouders me
in tegemoet kunnen komen. Reactie infoteur, 29-03-2015
Beste Nik,
Als het tweede huis voor een een normale (niet te lage) prijs is verkocht, is er geen sprake van een extra schenking en mag dit. In andere gevallen is sprake van een extra schenking waarmee rekening kan worden gehouden bij de afhandeling van de erfenis later. Misschien willen uw ouders en broer u ook eerder tegemoet komen, maar ze zijn daartoe niet verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 20-03-2015 15:15 #230
Een zoon is door zijn moeder onterfd en heeft dus alleen recht op het wettelijk erfdeel bestaande uit banktegoeden en beleggingsportefeuille. Er zijn enkele taxatierapporten van de inboedel en sieraden opgemaakt waarvan een gedeelte voor een veel lager bedrag via de veiling is verkocht. De opbrengst is toegevoegd aan het banktegoed. Een onterfd iemand kan geen aanspraak maken op de goederen uit de nalatenschap maar wel op de opbrengst van die verkochte goederen omdat die op het banktegoed is toegevoegd. Heeft een onterfd kind dus wel recht op de opbrengst hiervan? Moet de fictieve waarde van de taxatierapporten ad €20.000,- wel of niet opgeteld worden bij de banktegoeden en aandelenportefeuille of vermeld worden met PM. De opbrengsten worden immers al gestort op de bank en in feite is dat dubbel volgens mij. Even een voorbeeld: beleggingsportefeuille €50.000,-, banktegoeden €50.000,-, opbrengst veilingen €10.000 totaal € 110.000.- waarover belasting betaald zal moeten worden. Nu is de executeur het niet eens dat de taxatiewaarde met PM wordt opgenomen maar met het fictieve bedrag ad €20.000.-. Hij verwacht dat er dan grote problemen gemaakt worden door het onterfde kind. Is deze conclusie terecht? Wat is de juiste invulling van de nalatenschap, dus voor het berekenen van het te betalen erfbelasting. Heeft het onterfde kind ook recht op inzage van de taxatierapporten en op de opbrengsten van de inboedel? Reactie infoteur, 30-10-2015
Beste M,
Voor de erfbelasting en de waarde van de boedel gelden de waarderingen op het moment van overlijden. De opbrengst van de veiling is, als die niet lang na het overlijden heeft plaatsgevonden, de beste taxatie van de waarde van de goederen. Deze waarde voegt u toe aan het banktegoed op het moment van overlijden. Een pm post is dan ook niet nodig en roept alleen maar vragen op die u wilt vermijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corrinne, 18-03-2015 22:10 #229
Ik heb een vraag over een legitime deel. Mijn ouders hebben mij onterfd. Nu ontvang ik binnenkort mijn legitime deel waar ik aanspraak op gemaakt heb. Ik ben op huwelijkse voorwaarden getrouwd en nu meent mijn man aanspraak te kunnen maken op de helft omdat het niet door een erfenis verkregen is. Volgens mij is het voor mij privé.
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 19-03-2015
Beste Corrinne,
De legitieme portie uw persoonlijke recht op een deel uit de nalatenschap bij onterving. Het is een persoonlijk recht en geheel van u. U roept de legitieme in en bent ook de enige die dat kan doen. Het is dus inderdaad privé.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diane, 18-03-2015 15:28 #228
Ik heb een vraag. In het testament van mijn moeder is bepaald dat aan mijn vader als langstlevende echtgenoot een geldbedrag ter grootte van een bedrag dat zodanig is dat zijn totale verkrijging uit de nalatenschap evenveel is als de vrijstelling voor echtgenoten. Verder worden tot erfgenamen benoemd mijn vader voor 1/1000ste deel en mijn enige zus en ik voor tezamen het resterende deel, ieder een gelijk deel. Vervolgens is bepaald dat de nalatenschap verdeeld wordt als volgt: alle goederen en schulden aan mijn vader, onder de verplichting om aan de overige erfgenamen (mijn zus en ik) een bedrag ter grootte van het erfdeel uit te keren, opeisbaar bij zijn overlijden of als het vermogen daalt onder bepaald niveau uit de Bijstandswet. De vordering is rentedragend. Mijn vraag: hoe wordt het erfdeel (en dus de vordering) van mijn zus en mij bepaald; stel mijn moeder laat 500.000 na; gaat hier dan het legaat eerst van af, waardoor er geen nalatenschap resteert en dus geen vordering bestaat? Wij zijn overigens niet voornemens de legitieme portie in dat geval op te eisen, tenzij dit fiscaal aan te raden zou zijn. Alvast dank! Reactie infoteur, 18-03-2015
Beste Diane,
De vrijstelling voor een echtgenoot bedraagt in 2015 ruim 630.000 euro. Dan zou er bij een erfenis van 500.000 euro verder niets te verdelen zijn. Omdat de fractie van 1/1000 e wordt genoemd zijn jullie niet onterfd, maar is de facto jullie erfdeel zodanig aangetast dat zelfs de legitieme portie niet overblijft, ook niet als vordering op jullie vader. Dat geeft de mogelijkheid om naar de rechter te stappen en minimaal jullie legitieme portie op te eisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 24-01-2015 17:23 #227
Beste zeemeeuw

Een tijdje geleden heb ik U een mail gestuurd met een vraag over de nalatenschap van mijn vader en moeder. Kunt u mij zeggen of wij hier een antwoord op krijgen, want dan kan ik dienovereenkomstig actie ondernemen. Samengevat komt het hierop neer.

Het erfdeel per zoon uit de erfenis van mijn vader in 2004 was 34.684,00 per zoon. Minus successierechten à 2137,00 euro is dit 32.547,00 euro per zoon. Inclusief rente is dat per 1 september 2014 per zoon 57.186,97 euro.

Mijn moeder heeft in mei 2005 een nieuw testament gemaakt waarin ze haar bezittingen en die van mijn vader legateert aan mijn beide broers en en onder bezwaar van deze legaten mijn beide broers tot haar erfgenamen benoemt, onder de verplichting om aan mij uit te keren een bedrag gelijk aan een derde gedeelte van de netto waarde van haar nalatenschap (alle baten m.u.v. de gelegateerde zaken, verminderd met alle schulden en successierechten. Dit dient te worden uitgekeerd uiterlijk een jaar na haar overlijden, zonder bijberekening van rente, met dien verstande dat als het tot haar nalatenschap eventueel behorende woonhuis alsdan nog niet is verkocht de termijn van een jaar zal worden verlengd totdat de levering van het huis heeft plaatsgevonden.

Daarna heeft mijn moeder in 7 oktober 2005 voor 200.000,00 euro het huis (waarde 255.000,00 euro) aan mijn broers verkocht, waarbij afstand werd gedaan van (het recht op) de koopsom, onder de verplichting een gelijk bedrag schuldig te erkennen. De overdrachtsbelasting van 12.000,00 waren voor rekening van koper
Tevens werd ieder van mijn beide broers een bedrag kwijtgescholden van 35.000,00, met vrijstelling van de verplichting tot inbreng in de nalatenschap.
Mijn moeder ging het huis huren voor 750,00 euro per maand wat verrekend ging worden met de restant schuld. De huurprijs zou niet worden gewijzigd.

In 2006 zou nog weer aan ieder van hen een bedrag kwijtgescholden zijn van €26044

Medio deze maand kreeg ik een voorstel voor de verdeling van de erfenis. Ik zou van ieder van mijn broers 12.500,00 krijgen, dus in totaal 25.000,00 euro, op voorwaarde dat ik zou meebetalen aan de advieskosten van de notaris.

De redenering was als volgt:
Voor de berekening van de legitieme portie moet worden uitgegaan van de waarde bij overlijden.
Per 1 april 2012 heeft mijn moeder het huis feitelijk en definitief verlaten waardoor de restantschuld van mijn broers per die datum voor hen samen € 28038,00 was.
Doordat de schuld aan haar zoons bij overlijden samen € 171560,91 was (inclusief rente ) was de nalatenschap van mijn moeder zwaar negatief, zelfs als de schenkingen aan mijn broers (samen 22.088,00) bij het saldo van de nalatenschap werden opgeteld, waardoor geen van de zoons iets uit haar erfenis krijgt.

De vordering op mijn broers van 28.038,00 plus de schenkingen van 122.088,00 zijn samen 150.126,00. Mijn legitieme portie zou dan zijn 1/6 van 150.126,00 = 25.021,00

Gaarne uw advies. Is dit een redelijk bod? Kunnen wij een tegenbod doen of is het tijd om zelf een notaris in de arm te nemen?

Alvast heel erg bedankt.
Met vriendelijke groeten
Wil Reactie infoteur, 25-01-2015
Beste Wil,
1. Van u is niet eerder een mail ontvangen.
2. Als ik uw situatie bekijk, bent u vaak benadeeld en doet u er goed aan om bij een eigen notaris een herberekening te laten maken. Immers u hebt een vordering als gevolg van het overlijden van uw vader van 57.186,97 euro en er zijn daarna door uw moeder vele schenkingen ten nadele van u gedaan: het huis (wellicht 250.000 euro) plus nog eens 122.088 euro aan uw broers. Minus schuld van € 171.560,91 is dat een benadeling van ruim 200.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 21-01-2015 17:31 #226
Mijn vraag is mijn moeder is =/- 20 jaar geleden overleden, ik heb toen getekend dat de langst levende alles mocht houden.
intussen is mijn vader hertrouwt. deze week is hij op 90 jaar overleden. hoe zit het nu met mijn kindsdeel Reactie infoteur, 22-01-2015
Beste Andre,
U kunt nu uw kindsdeel uit de erfenis van uw moeder vorderen. Afhankelijk van een testament van uw vader, hebt u een nieuwe vordering gekregen op de langstlevende, namelijk uw kindsdeel uit de erfenis van uw vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantale, 16-01-2015 11:20 #225
Het volgende is mij duidelijk, indien er (bovenmatige schenkingen) zijn gedaan aan afstammelingen die tevens legitimaris zijn (dus de kinderen van de erflater) dan worden die in principe altijd meegenomen bij het berekenen van de legitimaire massa. Echter, hoe zit dit bij schenkingen aan afstammelingen die geen legitimaris zijn? (kleinkinderen?) Worden schenkingen aan kleinkinderen altijd buiten beschouwing gelaten? of enkel wanneer deze langer dan 5 jaar voor het overlijden zijn gedaan? Reactie infoteur, 17-01-2015
Beste Chantale,
Als er schenkingen aan de kleinkinderen of andere niet erfgenamen zijn gedaan om zo de legitimarissen te benadelen, horen ze bij de legitimaire massa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. van Delden, 22-12-2014 22:41 #224
Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag, maar het antwoord kan ik (op internet althans) maar niet vinden. Om de vraag even in te leiden verwijs ik naar de situatie van vóór 2003. Het gaat er om wat er gebeurt met mijn kindsdeel als ik eerder kom te overlijden dan mijn moeder, in dit geval de langstlevende partner. Vóór 2003 zou ik (als mijn vader dan zou zijn overleden) meteen recht hebben op het kindsdeel en dat zou dus meteen behoren tot mijn vermogen. Als ik dan zou komen te overlijden voordat mijn moeder zou komen te overlijden was mijn kindsdeel in ieder geval veilig voor mijn echtgenoot. Omdat mijn vader echter na 2003 is komen te overlijden heb ik nu een vordering v.w.b. mijn kindsdeel op mijn moeder. Ik dacht altijd dat mijn vordering automatisch overging naar mijn echtgenoot op het moment dat ik eerder dan mijn moeder zou komen te overlijden. Echter, ik ben sterk gaan twijfelen of dat echt zo is. Als dat niet zo is vind ik dat toch wel een heel groot nadelig effect van de wijziging van 2003, want dan loopt mijn echtgenoot wat mij toebehoort mis.
Mijn ouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Ik ben zelf op basis van huwelijkse voorwaarden gehuwd.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 23-12-2014
Beste B. van Delden,
U hebt inderdaad een vordering op uw moeder ter waarde van uw erfdeel uit de nalatenschap van uw vader. Als u eerder komt te overlijden dan uw moeder, komt deze vordering toe aan uw erfgenamen. Het is niet zo dat in dat geval de vordering komt te vervallen. Omdat jullie op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, is het niet zo dat de helft van de vordering al aan uw echtgenote toebehoort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 22-12-2014 16:26 #223
Beste infoteur.
Nu snap ik het, eindelijk, in het testament staat de bepalingen der wet heeft de erflater onder de verplichtingen de in voormeld?
testament gemaakte legaten te voldoen tot enige erfgenamen van zijn nalatenschap achtergelaten : 1 mijn nichtje, 2. de man van mijn overleden zus.
staat nog iets ik, legateer aan mijn dochter een bedrag in kontanten met bij berekening.van de wettelijke rente vanaf de dag van mijn overlijden uit te keren zodra de aanslag erfbelasting ter zake van mijn nalatenschap definitief zal zijn vastgesteld.

die was in 17 juli 2014 al in orde. ik heb gebeld omdat ze me ook toen aan het lijntje hielden, van tja de belasting duurt lang kan wel 2 maanden duren wacht op een papier, heb ik weer gebeld met de belasting dat was al in orde. wat betreft het op eisen van mijn legaat, dan moet de erfbelasting in orde zijn anders heeft het geen zin, maar er was geen geld er moest eerst dat ene pand verkocht worden als je na gaat al die smoesjes?,wist toen nog niet dat ik recht op mijn legitieme portie kon maken.
Ik heb nog 3 jaar de tijd mijn vader is nu 2 jaar overleden, gelukkig heb ik die tijd nog
Dat klopt wat u zegt wij legaten hebben een vordering op de erfgenamen.eerst moeten ze ons betalen, dat het gerekt wordt zal een reden voor zijn kost ze rente. Mijn zwager zei altijd, het pand is mijn pensioen. omdat hij nu erfgenaam is.
Mijn neef moest in november zijn handtekening laten controleren toen zei de kandidaat notaris je vader komt zo met een advocaat.Maar goed.wat ze doen vertellen ze niet.
Kom er wel achter als ik de vragen ga stellen.


nou wat er staat is wel iets alleen in de praktijk klopt het niet
saldo.1.229.050,00. dat is er over want er was meer maar mijn vader had een schuld jegens mij en de kleinkinderen van mijn moeders erfdeel dat is uitgekeerd juli 2014,
saldo 1.229,050,00
waarvan gelegadeerd
1 aan dochter 307.263,00 ik dus nou heb 225,000.ook onbekend wat er te gebeuren staat.
2 kleinzoon 245.810.00
=553.073,00
blijft 675.977,00
waarvan toekomt aan:
1 de erfgenaam zwager voor 25/55egedeelte of 307.263,00
2 erfgenaam nichtje dochter zwager 30/55gedeelte of 368.714,00

Dat staat er wel.verder niets er zijn panden nu nog 1 te koop.dat zal hij moeten beschrijven.is de boedel de erfgenamen hebben gepakt wat ze wouden uit mijn vaders flat de rest naar een opkoper is ook verkocht de flat, er schijnt een erven pot te zijn vertelde mijn oom in een boze bui toen hij afgezet was.Alles wat je weet is meegenomen, denk ik maar.
Maar goed de legitieme portie ligt nu mijn prioriteit bij.
zijn aan elkaar geniete velletjes 4 wat ik heb en nog eens 3 allemaal voorwaarden en rechten van de executeur voornamelijk, ik zal doen wat u zegt uiteraard ben ook alleen over, alles doet veel met je dus ziek van geworden.Gewoon het onrecht ik ben ook maar een mens.
zal morgen de brief maken en aangetekend versturen.
of de notaris doet waar hij toe verplicht is zo niet zal ik nog een keer aan u u vragen hoe verder te gaan.
Dank voor alles is nu gelukkig wel duidelijk vr gr simone. Reactie infoteur, 22-12-2014
Beste Simone,
Fijn dat ik u heb kunnen helpen. In de praktijk wordt waar het een erfenis aangaat helaas veel gelogen en getraineerd. Maar laat u dus niet op een dwaalspoor zetten. Hoe minder u krijgt, hoe meer er voor de anderen overblijft en dat is natuurlijk niet uw bedoeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 21-12-2014 17:06 #222
Beste infoteur.
Nou ik ben wel onterfd dat zegt men, omdat ik een legaat heb van 25% en geen erfgename in het testament.dat zijn mijn zwager en nichtje duidelijk aangegeven. Ik denk dat men mij bang maakt. Maar er staat wel in het testament dat mijn vader 1 voor overleden en 1 kind had (ben ik dus). Maar als ik informatie over de legitieme portie opvraag betekend het dan dat ik mijn legaat al verlies? Daar zit ik nog mee omdat ik niks weet, prakizeer ik daar wel over. Of kan men het zo stellen of je hebt het legaat je krijgt pas informatie als je weet wat je kiest? Daar zit ik ook mee. Misschien weet u dat nog?

Ik sta er alleen voor maar snap het wat u aangeeft. Dus wat de notaris kandidaat mailt dat ik misschien niets uit de nalatenschap krijg is maar een slap antwoord. Ik zal alles op papier zetten. Ja de baas van de kandidaat notaris dus de notaris is tevens executeur.

Ik zal het zo proberen dat ik eerst informatie wil, alles gaat maar per mail maar ik zal de brief naar de notaris /executeur sturen, zodat hij zich niet weer achter de kandidaat notaris verschuilt.

En weet wat me te doen staat dat een kantonrechter uitkomst kan bieden, zal wel een tijd overheen gaan. Een gecompliceerde toestand om het zo maar te zeggen, bedankt maar weer. Simone Reactie infoteur, 21-12-2014
Beste Simone,
1. Dat u een legaat ontvangt wil helemaal nog niet zeggen dat u onterfd bent. Als u onterfd bent, moet dat zo expliciet in het testament staan.
2. Iedereen kan een legaat ontvangen, een kind, de buurman, een verre vriend. Het is maar net wat de overledene in het testament heeft geschreven. Dat heeft op zich niets met onterving te maken maar is een bevoordeling. Een legaat is een vordering op de erfenis die door de erfgenamen moet worden betaald.
3. Dat de notaris executeur is, betekent nog eens extra plichten ten opzichte van wat een notaris al aan plichten heeft. De notaris moet u volledig inlichten. Deze informatieplicht staat in de wet omschreven. Neem dus niet met de kandidaat notaris genoegen waarachter de notaris zich zou kunnen verschuilen.
4. Vraag de notaris om de boedelbeschrijving waarin staat hoe groot de erfenis is en wat de erfenis behelst en de waarde is. Vraag de notaris wat uw legitieme portie zou zijn als u die zou inroepen. Vraag om een specificatie van de berekeningen. Dat wil nog niet zeggen dat u een beroep doet op uw legitieme portie, want daarvoor heeft u tot vijf jaar de tijd na het tijdstip van overlijden. Vraag de notaris om de inhoud van het testament. Doe dit alles schriftelijk, geef de notaris daarbij bijvoorbeeld twee weken de tijd. Dit schrijven kan u straks nog heel goed van pas komen. Liefst aangetekend en/of per mail. Of u daarna eventueel uw legitieme portie inroept, bepaalt u daarna helemaal zelf. Onderteken nu dus niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone de Wilde, 20-12-2014 19:15 #221
Bedankt voor u reactie, ik wordt volkomen genegeerd door de notaris en kandidaat notaris van 18-12 2014. Deze notaris is toegewezen door de kantonrechter omdat de erven: zwager en nichtje de vorige notaris en mijn oom (executeur) hebben laten ontslaan, door meningsverschillen. Ze vertellen me niets alleen veel fouten, omdat ze het ook weer overgenomen hebben. Dus schiet het niet op. Ik heb de kandidaat notaris gemaild of ik recht kan maken op mijn legitieme portie dit was haar antwoordt: dan moet je alles verrekenen, wat je krachtens erfrecht verkrijgt. Je legaat wordt weggestreept tegen je legitieme portie, zodat je mogelijk niets ontvangt uit de nalatenschap. Maar goed ik zal haar vragen wat u als antwoord gaf. Proberen ik heb nog geen beslissing genomen, ik heb nog de tijd heb ik terug gemaild. Ze zijn er nog steeds niet uit met verkoop van het pand dus heb mijn legaat nog niet een voorschot dat komt nu wel goed uit dan heb ik ook de tijd en niks getekend. Reactie infoteur, 21-12-2014
Beste Simone de Wilde,
U hebt wettelijk gezien als kind altijd ten minste recht op uw legitieme portie. Als u bent onterfd en de legitieme portie wilt krijgen, moet u daar expliciet om vragen. Als u niet bent onterfd maar erfgenaam bent, en minder krijgt dan uw legitieme portie, kunt u naar de kantonrechter stappen om te krijgen waarop u recht hebt. De berekening van uw erfdeel of legitieme portie moet klip en klaar zijn, voordat u het aanvaardt. U hebt recht op die helderheid. Als de notaris de nieuwe executeur is, is deze wettelijk verplicht om al uw vragen te beantwoorden. Zorg dus dat u een schriftelijk dossier hebt, waaruit uw vragen blijken. De executeur kan bij de kantonrechter ter verantwoording worden geroepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 07-12-2014 20:19 #220
Hallo,
Mijn opa is pas overleden, na mijn oma en vader. Er zijn de laatste 2 jaar een aantal schenkingen gedaan door opa aan zijn kinderen, waarvan mijn vader (en dus wij) niets kreeg. Kan ik hier nog iets mee met de komende erfenis?
Ik hoor graag van u.
mvg Angelique Reactie infoteur, 08-12-2014
Hallo Angelique,
Als u bent onterfd en de legitieme portie moet worden berekend, dienen de schenkingen bij de verdeling te worden betrokken. Als het om uw wettelijk erfdeel gaat (plaatsvervuller van uw vader) kunt u vragen om bij de verdeling van de erfenis met de gedane schenkingen rekening te houden. De schenker kan ook zelf gesteld hebben dat de schenkingen bij de verdeling van de erfenis moeten worden betrokken, in de schenkingsakten dan wel een testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 25-11-2014 18:34 #219
Vraag: Wij hebben onze zoon onterft. Hij krijgt dus alleen zijn legitieme deel. Wij weten wat dat inhoud.
Wij hebben intussen NA de onterving onze dochter enkele schenkingen gedaan. ( Aflossing huis )
Moet mijn dochter later de hoogte van de schenking(en) eerst aan mijn zoon betalen en daarna pas de eigenlijke erfenis ( l.portie). Er wordt steeds iets anders tegen ons gezegd.

Je onterft niet zomaar. Maar zo krijgt hij toch wat wij niet willen.

Graag een eenvoudig antwoordt.

Bij voorbaat dank.

Wilma Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste Wilma,
1. Een testament en dus de onterving worden pas rechtsgeldig als de erflater (u of uw man) komt te overlijden. Tot dat moment kan een testament immers altijd nog worden veranderd en een onterving ongedaan worden gemaakt.
2. Als iemand komt te overlijden wordt bij de berekening van de legitieme portie rekening gehouden met de schenkingen die jonger zijn dan vijf jaar en de schenkingen waarvan is vastgelegd door de erflater dat ze deel moeten uitmaken van de erfenis. Bij twee kinderen telt voor de legitieme portie 1/4 deel mee.
3. Als er nog een langstlevende ouder is, wordt de legitieme portie niet direct opeisbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martina, 23-11-2014 20:11 #218
Mijn vader is dit jaar overleden. Zijn echtgenote heeft het recht van vruchtgebruik. Verder zijn er nog 2 erfgenamen, t.w. de zoon die hij uit dit huwelijk heeft en mijn zusje, uit het 1e huwelijk. Onze moeder is al vroeg overleden. Zelf ben ik onterfd, maar heb inmiddels mijn legitieme portie laten vaststellen. Is het zo dat ik, buiten het feit, dat ik het heb laten vaststellen, het ook de vordering hierop dien op te eisen. Dat kan vanaf een half jaar na zijn dood. Dan wordt het nog niet uitgekeerd, maar pas bij overlijden van de langstlevende. Moet er erfbelasting betaald worden op een legitieme portie en zo ja, hoe hoog is die? Reactie infoteur, 24-11-2014
Beste Martina,
Nu uw vader is overleden hebt u nu recht op de uitbetaling van het erfdeel van uw moeder en bij het overlijden van de langstlevende op uitbetaling van uw legitieme portie (erfdeel vader).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 27-10-2014 07:11 #217
Na het overlijden van mijn moeder in juni 2013 heeft mijn stiefvader, die mij nooit wettelijk erkend heeft, samen met mij een nieuw testament laten opmaken. Dit mij toch alles wat van mijn moeder en hem is aan mij na te laten. Nu had hij al vrij snel een nieuwe relatie, fijn voor hem! Alleen nu zijn we al geruime tijd niet meer op ons normale manier in contact met elkaar. Zoals hij zelf zegt herinner in hem teveel aan mijn moeder en heeft een muur opgebouwd waarachter hij zich goed voelt. Gisteren heeft hij gezegd dat hij me niet meer wil zien… Wat kan ik doen omdat testament veilig te stellen? Of kan ik nu het erfdeel van mijn moeder opeisen? Met vriendelijke groet, Mariska Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste Mariska,
De enige die het testament kan bijstellen of veilig stellen is de opsteller van het testament, de stiefvader. U houdt wel uw vordering op de langstlevende. Als hij weer gaat trouwen of als u de indruk hebt dat hij het geld verbrast, kunt u naar de kantonrechter gaan om uw erfdeel op te eisen. De rechter zal dan uw verzoek beoordelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne Steeman, 15-10-2014 14:05 #216
Geachte ik wil u graag iets vragen. Mijn biologische vader is na de scheiding van mijn moeder opnieuw getrouwd en heft uit dat huwelijk een dochter. Aangezien ik niet geaccepteerd werd door de familie van mijn vader is er slechts miniem contact geweest. Nu heb ik begrepen dat mijn vader is overleden zonder dat ik daar van op de hoogte ben gesteld (geen kaart geen telefoontje, niets) terwijl men wist waar ik verbleef. Heb zelf stad en land afgezocht waar mijn zus en haar moeder zijn gebleven, nergens te vinden ook niet op de sociale media. Graag zou ik van u willen weten wat mijn rechten zijn ivm het kindsdeel of legitieme portie, welke weg zal ik moeten gaan om deze personen erop te wijzen dat ik ook nog besta en dat ik het recht wil zoals in de wet beschreven. Zou u heel dankbaar zijn als u mij verder kunt helpen, met vriendelijke groeten, Yvonne Steeman Reactie infoteur, 15-10-2014
Beste Yvonne Steeman,
Het beste kunt u een notariskantoor binnenlopen. Die kan snel nagaan of er een testament is en wat daar in staat. Dan wordt duidelijk of u bent onterfd of niet. U heeft recht op uw legitieme portie (bij onterving) dan wel uw kindsdeel. De notaris kan ook nagaan waar de anderen wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 04-10-2014 21:45 #215
Geachte,
Er is iets met ons aan de hand wat ik niet vinden kan.

Het volgende is ons verhaal:
Bij leven hebben mijn ouders mijn broer meegenomen naar een notaris zonder medeweten van mijn zus en mij.
Voor een symbolisch bedrag van 1 gulden in die tijd van 1995 is ons oudelijk huis overgedragen aan mijn broer, met de pre-historische achterliggende gedachte dat de meisjes toch bij hun man gingen wonen.

Kan dit zomaar en hebben wij geen recht meer op een deel van dit huis met grond?

Hoop op een reactie.

Hoogachtend,
Marco van der Loo.

Kan dit zomaar zond Reactie infoteur, 05-10-2014
Geachte Marco,
Hier is duidelijk sprake van een schenking van vóór 2003 die bij een verdeling van de erfenis meegenomen wordt als niet anders is bepaald. Zolang uw ouders leefden, kon u er niet veel aan doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 02-10-2014 14:48 #214
Mijn broer en ik hebben onlangs een schrijven van een notaris gehad. Onze opa is in okt 2013 overleden zijn zoon onze vader is ongeveer 24 jaar terug (1985) verongelukt. Nu blijkt als ik het goed heb gelezen dat mijn vader in 1998 onterfd is en dat wij mijn broer en ik 1/16 gedeelte krijgen. In het Testament van mijn opa staat geschreven en ik schrijfna
1 HERROEPING
ik heroep alle voor heden door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.
2. ik bepaal dat mijn kleinkinderen Cindy en Barry (ik en mijn broer) kinderen van mijn overleden zoon niet meer uit mijn nalatenschap zullen genieten dan hun wettelijke erfdeel.

Mag je een kind onterven als deze al is overleden? en is dit aan te vechten want we weten dat de aanpassing in het testament onder invloed van mijn vaders oudere broer is geweest en niet uit wil van mijn opa… maar dit is helaas niet aan te tonen… Ik heb de afgelopen week zoveel gelezen dat ik er eigenlijk steeds minder van snap.

Ik hoop dat u mijn een beetje kan vertellen hoe dit alles in elkaar steekt en wat ik wel kan doen en niet kan doen. Reactie infoteur, 02-10-2014
Beste Cindy,
1. Een testament kan lange tijd voordat iemand komt te overlijden worden gemaakt en daardoor kunnen er personen in voorkomen die eerder komen te overlijden. In dat geval kent de wet het begrip plaatsvervulling, waarbij bijvoorbeeld de kinderen samen het erfdeel van een ouder erven:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

2. Het opvallende hier is dat het testament is opgesteld nadat uw vader is overleden en daarin toch wordt onterfd. Dat is raar. De notaris legt dit wellicht uit als dat de kinderen dan de legitieme portie erven die vader anders gehad zou hebben, maar tegelijkertijd spreekt het testament over jullie erfdeel en dat is groter dan een gedeelde legitieme portie. Vraag de notaris daarom om uitleg en maak anders bezwaar.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 24-09-2014 17:20 #213
Beste,

Mijn vriendin heeft in december haar vader verloren. In het testament van haar vader staat dat zij de enige erfgenaam is, de twee zoons van hem met wie al decennia geen enkel contact is zijn onterfd. De vader van mijn vriendin had drie jaar eerder als langstlevende geërfd van zijn vrouw waarbij mijn vriendin een vordering op haar vader kreeg (mijn vriendin was als enige erfgenaam van haar moeder bestempeld). In het testament van haar moeder was de vordering op 130.000 euro vastgesteld.
Mijn vriendin is nu benaderd door een van de broers die zijn legitieme portie opeist (van de andere hebben we niets gehoord). We hebben een boedelbeschrijving gemaakt en inzage gegeven in de omvang van de nalatenschap waarbij we aan hebben gegeven dat zijn legitieme portie (1/6 deel) wordt berekend over de nalatenschap van de vader minus de vordering van mijn vriendin die stamt uit de afwerking van het testament van haar moeder (dus minus de 130.000 euro).

Via de notaris horen we nu dat de broer inzage wil in alle uitgaven die de vader heeft gedaan tussen het overlijden van de moeder van mijn vriendin en hemzelf (3 jaar), ogenschijnlijk om te kunnen bepalen of er in die drie jaar schenkingen van de vader aan mijn vriendin zijn gedaan (is niet het geval). Heeft de broer recht op inzage in alle bankoverschrijvingen e.d. van de vader van mijn vriendin? Voor de belastingdienst hebben we ook moeten aangeven dat er geen schenkingen zijn geweest, is dat voldoende? Omdat er helemaal geen contact is geweest tussen mijn vriendin en haar broer, en ook al 35 jaar niet tussen de vader en zijn zoon, voelen we er weinig voor om die broer elke uitgave van de vader voor te leggen. Welk recht op inzage heeft die broer voor het bepalen van zijn legitieme portie eigenlijk? Reactie infoteur, 25-09-2014
Beste Paul,
1. Een onterfde die zijn legitieme inroept heeft recht op de informatie die nodig is om de hoogte van de legitieme portie vast te stellen. Nu is drie jaar niet zo lang en is voor u waarschijnlijk alles online in te zien en uit te printen. Ik denk dat als hij naar de rechter stapt, de rechter het verzoek niet onredelijk zal vinden.
2. Eerst gaat de vordering van 130.000 eraf, plus de kosten van de begrafenis en eventuele notariskosten en administratiekosten. U hoeft als er geen boedelnotaris door u is ingeschakeld niet zijn notariskosten te betalen. Let ook op de erfbelasting die betaald moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Knut, 16-09-2014 16:18 #212
Ik wil bij leven notarieel laten vastleggen dat een deel van mijn kunstcollectie (waarde van dit deel circa 30.000 euro) wordt geschonken (t.z.t. na mijn overlijden) aan het Stedelijk in Amsterdam en het Boymans van Beuningen in Rotterdam.
Vraag is nu of mijn erven (3 kinderen) daar t.z.t.(na mijn overlijden) bezwaar tegen kunnen maken (blijft er voldoende over voor hun legitieme portie?).
Zonder deze kunst erven zij wel circa 130.000 euro aan liquide middelen. Reactie infoteur, 17-09-2014
Beste Knut,
Als er verder geen vermogen of partner is, is uw bezit 420.000 euro waard en de legitieme portie per kind 70.000 euro. Daar zit hun aandeel van circa 130.000 euro ruim boven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 07-09-2014 10:07 #211
Als kleinkind wil mijn oma mij een voorschot op mijn erfenis geven om hiermee een huis te kunnen kopen. Moet een voorschot op de erfenis worden vastgelegd bij de notaris? Geldt hier ook een bepaalde belastingafdrage voor? Reactie infoteur, 08-09-2014
Beste Nina,
Uw opa mag u in 2014 tot 100.000 euro belastingvrij schenken als u daarmee een eigen huis koopt of een hypotheek aflost. Dit mag onderhands. Zie voor meer details:

http://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-vrijstelling-eigen-woning-100000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

An, 01-09-2014 11:01 #210
Beste,

Mijn ouders hebben 3 kinderen. 2 zoons van 31 en 5 jaar oudere dochter. De dochter heeft zelf al een huis gebouw met partner en hebben samen 2 kleinkinderen. Dus mijn ouders hebben (voorlopig) nog maar 2 kleinkinderen. 1 zoon is ook het huis uit met vriendin en 1 zoon woont nog thuis bij de ouders.
Het huis is een grote hoeve met een fermette/villa (bouwjaar 1982). Die zoon wil daar absoluut blijven wonen en hobbyboer worden naast zijn job. De hoeve heeft een grote hofplaats, veel weiden en de ligging is prachtig.
Die zoon is nog alleen, heeft nog geen relatie. Dus alles in 1 keer kopen zal dus niet gaan. Ik kan er niet een prijs opkleven maar alles samen zal snel (misschien meer)1milj euro zijn. Nu praat de zoon er over om eventueel enkel het huis te kopen, lening aan te gaan en dan de grond nog laten van de ouders, ook al gaan ouders elders wonen. Voor 1 iemand alleen zal het huis kopen al een groot bedrag zijn en een serieuze lening wat ik al betwijfel of dit mogelijk is. Laat staan de ganse hoeve kopen.
Wat zijn de nadelen voor de andere 2 kinderen? Zullen zij ooit de volledige erfenis zien hier? Ergens gun je het uw familie en toegiften aan familie kan je wel doen maar denk je hierbij ook niet aan uzelf? Als je zelf al een grote lening lopen hebt en alles al zelf hebt gedaan?
Is het niet 'eerlijker' de hoeve te verkopen en het geld te verdelen? Reactie infoteur, 01-09-2014
Beste An,
Uw ouders zouden dit mogen doen. De vraag is wel of ze een redelijke prijs krijgen voor het huis en wat dit betekent voor de rest van het domein. Wordt de rest gepacht? Wordt het geheel kadastraal gesplitst? Daalt de waarde van het geheel niet als alleen het huis eruit gelicht wordt, immers wat is de grond alleen dan nog waard? Bovendien mogen uw ouders dan wel elders wonen, maar ze zijn nog steeds eigenaar van de grond (ook belastingtechnisch).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joanna, 28-08-2014 16:20 #209
Mijn ouders hebben drie kinderen gekregen.
Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader is hertrouwd met een vrouw met twee (bij mijn weten erkende) kinderen uit een vorig huwelijk.
Mijn vader is overleden.
Hij heeft in zijn testament de kinderen van zijn nieuwe vrouw ook tot zijn erfgenamen benoemd.
Is dat niet in strijd met de wet?
In hoeverre mag je in een testament afwijken van de wet?
Zijn de kinderen van zijn nieuwe vrouw (al dan niet automatisch) zijn stiefkinderen? Reactie infoteur, 29-08-2014
Beste Joanna,
Met een testament kun je iedereen iets nalaten, maar dat zijn dan geen erfgenamen maar legatarissen. Die hebben geen recht op een wettelijk erfdeel, maar hooguit op het deel wat in het testament staat vermeld en voorzover het de legitieme portie van de eigen kinderen niet aantast. Een legataris heeft dus niet dezelfde rechten als een erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annefleur, 21-08-2014 13:45 #208
Mijn vader is april 2013 overleden, mijn ouders hadden een testament op de langstlevende. Toch vinden mijn zus en ik het gek dat we nooit iets van de notaris hebben gehoord of van de belastingdienst over de erfenis van hoe en wat. Aangezien ons moeder een gat in haar hand heeft zijn we bang dat er straks meer schulden zijn dan dat het bouwvallige huis op zal brengen. Ze geeft nergens geen inzage in en het enige wat we te horen kregen op de vraag of ze ooit wat van de notaris of belastingdienst wat had gehoord dan is het nee of ik heb alles gewoon terug gestuurd het gaat ze helemaal niets aan. Wij zijn best wel bang dat het binnenkort toch nog problemen gaat opleveren.
Hadden wij ergens iets van moeten horen of komt dit pas als mijn moeder ook is overleden? Reactie infoteur, 22-08-2014
Beste Annefleur,
Bij een langstlevende testament is normaliter de langstlevende enig erfgenaam en hebben jullie een vordering op haar. Dat betekent ook dat uw moeder voor de Belastingdienst het aanspreekpunt is en de eventuele erfbelasting, ook over jullie deel, moet betalen. Bij de Belastingdienst is de verdeling dan ook bekend. Het zou wel fijn zijn als jullie wisten wat jullie erfdeel is. Als jullie in het testament toch ook als erfgenamen worden genoemd (formulering in testament is belangrijk), hebben jullie direct recht op inzage in jullie erfdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erel, 18-08-2014 11:00 #207
Dag Zeemeeuw,

Een vraag;
De opa van mijn vriendin is meer dan tien jaar geleden overleden. De 6 kinderen hadden recht op een kindsdeel, maar dat is niet uitbetaald. Haar oma heeft het vruchtgebruik gehad. Uiteraard. In die tijd heeft haar oma het huis verkocht, een ander, goedkoper huis gekocht en van het overgebleven geld diverse schenkingen aan goede doelen gedaan (ruim 90.000,-). Oma woonde samen met de moeder van mijn vriendin. Die verzorgde haar. Oma heeft reizen gemaakt en het vermogen 'opgemaakt'. Nu staat in het testament van oma (die net is overleden) dat de moeder van mijn vriendin het huis voor 60% mag kopen en dat zij wil dat zij daarin blijft wonen. Hebben de 5 andere broers nu recht op het kindsdeel van opa/ of van oma? Is dat opeisbaar? Of kunnen zij weigeren te tekenen voor de akte van verdeling omdat ze geen genoegen nemen met de uitleg dat er schenkingen gedaan zijn? Moet het huis verkocht worden en moet van de overwaarde het kindsdeel van opa/ oma betaald worden?

Met vriendelijke groet,
Erel Reactie infoteur, 19-08-2014
Dag Erel,
Het testament van opa is bepalend voor wat er nu moet gebeuren en daarna het testament van oma. In het testament van opa en/of akte van verdeling zal staan of de kinderen een vordering krijgen op oma die opeisbaar wordt bij haar overlijden en wat er gebeurt met het vruchtgebruik als het huis wordt verkocht (wat gebeurd is) of oma overlijdt. Zeer waarschijnlijk was de waarde van het vruchtgebruik al opeisbaar bij de eerdere verkoop, maar dat moet eerst bekeken worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssens Patrick, 28-07-2014 20:42 #206
Mijn vader is een twintigtal jaar geleden overleden. Mijn moeder is in de woning blijven wonen. Nu wil ze deze woning verkopen aan een spotprijs aan een kleinkind. Kan ze dit zomaar? Ikzelf heb nog 1 zuster, welke delen erven we indien de woning verkocht word? Reactie infoteur, 29-07-2014
Beste Janssens Patrick,
1. De voorwaarden waaronder uw moeder het vruchtgebruik van de woning heeft gekregen zijn belangrijk. Mag ze wel zonder jullie toestemming verkopen, wordt jullie erfdeel bij verkoop opeisbaar?
2. Als hierover niets is bepaald, mag ze verkopen en dit (deels) aan anderen schenken. Als de begiftigde ook erfgenaam wordt, gaat het geschonken deel van diens erfdeel af.
3. Ik ken de financiële positie van uw moeder niet, maar als dit financieel onverantwoord is, kunt u naar de kantonrechter gaan om het tegen te houden en uw erfdeel van vader op te eisen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alibali, 28-07-2014 14:52 #205
Mijn moeder had een vriendin waar zij al 15 jaar mee omging. Ze hielp haar met boodschappen en het huishouden. 3 jaar terug is deze vriendin ziek geworden, en helaas is het niet goed afgelopen, ze is deze maand overleden. Deze vriendin had geen kinderen en/of overige familie meer. Haar man is ongeveer 20 jaar geleden overleden. Deze man had een zoon, en dat was haar stiefkind, maar was geen kind van haar. Na de dood van haar man is er een sporadisch contact geweest, bijna te verwaarlozen.

Zij heeft op een gegeven moment besloten mij te benoemen tot erfgenaam. Ze kende mij en wilde dit graag, omdat ze dan wist dat alles na haar overlijden netjes geregeld zou worden. Ze heeft daarop bij een notaris een testament laten maken waarin ik als erfgenaam genoemd word.

Toen ze stervende in het verzorgingstehuis lag, heeft mijn moeder nog gevraagd of haar stiefzoon van toen ook een kaart moest krijgen, maar dit wilde zij pertinent niet. Hij moest een kaart krijgen als alles achter de rug was. Dit was haar wens en dit hebben wij gerespecteerd.

Nu het arme mensje overleden is, en wij enorm veel werk hebben gehad haar huis leeg te maken, haar zaken te regelen en haar een waardig afscheid te geven, krijgen wij plotseling bericht van de zoon van haar overleden man. Deze persoon hebben wij in eerste instantie netjes te woord gestaan, maar als snel bleek dat hij alleen maar belde omdat hij vond dat hem het een en ander toebehoorde. Wij zeiden dat we foto's hadden gevonden waar ook zijn vader nog op stond, en dachten dat hij deze wel wilde hebben. Hier reageerde hij totaal niet op. In plaats daarvan begon hij over het feit dat zijn stiefmoeder rijk was, en dat we hem op de hoogte hadden moeten houden, en dat hij een lijst van de inboedel had moeten krijgen, enfin, alles wat met geld en goederen te maken had.

Wij hebben hem geprobeerd de situatie uit te leggen, en gezegd dat wij al blij mogen zijn wanneer we uit de kosten komen, en dat zijn stiefmoeder misschien in een ver verleden geld gehad zou kunnen hebben, maar daar was nu niets meer van te zien. Zijn reactie was dat hij de zaak uit handen zou geven, en dat dit voor ons nog een groot staartje ging krijgen.

Mijn vraag:
Ik ben de enige erfgenaam. Ik heb direct een akte van Erfrecht op laten maken bij een notaris, daar ik alles moest gaan regelen. Volgens mij moet de notaris op dat moment controleren of er nog andere testamenten of dergelijke zijn… dit was niet het geval. Mijn moeder maakt zich nu heel druk, en slaapt er bijna niet meer van. Zij is degene geweest die het mensje 15 jaar heeft bijgestaan, heeft nooit iets van deze stiefzoon gehoord, en nu probeert hij in haar ogen alle waardigheid van haar overleden vriendin te grabbel te gooien door zich als een aasgier te komen melden.

Kortom, kan ik mijn moedertje gerust stellen, of moeten wij ons zorgen maken om deze persoon…?

PS,

De erfenis is aanvaard, dus niet beneficiair…
Wanneer we dit hadden gedaan, en er blijken toch een aantal skeletten in de kast te hangen, zou je dan de erfenis verwerpen…?

Onze gedachte de overledene een waardig afscheid te gunnen alsmede haar nalatenschap netjes af te handelen is voor ons dan toch sterker dan een eventuele tegenslag. Ik hoop dat u dat kunt begrijpen.

Hoe kunnen wij aantonen dat de betreffende stiefzoon zijn erfdeel heeft gehad toen zijn vader stierf…?
En wanneer dit inderdaad destijds geregeld is, wat is zijn aanspraak op eventuele spullen…? Reactie infoteur, 28-07-2014
Beste Alibali,
1. Heel vervelend allemaal, maar het komt vaker voor dan u wellicht vermoedt.
2. Allereerst is er het erfdeel van vader die 20 jaar terug is overleden. Het is helemaal de vraag wat daarvan op papier staat, of er een testament was en een boedelbeschrijving. Wellicht is de stiefzoon toen al onterfd geweest. Dat is een oude zaak die nauwelijks is uit te zoeken waarschijnlijk en waar de zoon maar moet aantonen dat hij in zijn recht staat. Voor zover u weet is er niets, want anders had mevrouw het wel in haar testament gezet.
3. En als er al een vordering was, dan kan zij het hebben opgemaakt (kijk eens naar haar belastingaangifte om te zien of er vermogen of geld was) en daar kan niemand wat aan doen.
4. De nalatenschap van mevrouw exclusief eventuele vordering moet conform haar testament worden afgewikkeld en de stiefzoon is wettelijk gezien niet haar erfgenaam.
5. Een erfenis die zuiver is aanvaard, kan niet alsnog worden verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 17-07-2014 16:18 #204
Beste Zeemeeuw,

Alweer hartelijk dank voor Uw snelle reactie. Geweldig dat U dit doet.

Het is inderdaad zoals U zegt. Het huis was van mijn vader en mijn moeder had het vruchtgebruik. Er heeft op papier een verdeling plaatsgevonden in vieren, mijn moeder en de drie kinderen.
Wij zullen de brief overeenkomstig Uw advies opsturen.Het concept ligt al klaar.
We zullen het vandaag aangetekend versturen en eens kijken wat er gebeurt.

Overigens mijn complimenten voor deze site.Geweldig zoals U de mensen helpt die hier zelf geen verstand van hebben.

Met vriendelijke groeten
Wil Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Wil,
Uw brief is een eerste stap in het vormen van een dossier dat straks nodig kan zijn om uw deel te krijgen. Veel succes hiermee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 17-07-2014 11:25 #203
Goedemorgen Zeemeeuw,

Hartelijk dank voor Uw informatie. Deze is heel duidelijk en deze brief zal ik zeker verzenden.
Echter, het wordt nog fraaier. Wij zijn conform Uw advies doorgegaan met informatie verzamelen en hebben informatie over de woning opgevraagd bij het Kadaster. Wat blijkt, de woning is al in 2005 verkocht aan de oudste broer. Uit Uw vorige reactie begrijp ik dat dit helemaal niet mag. Waarom de makelaar terug belde met de mededeling dat het huis in april 2014 is verkocht begrijp ik dan ook niet.

Overigens vraag ik mij af hoe de verkoop van het huis zich dan verhoudt tot de zinsnede uit het testament van mijn moeder :
"met dien verstande dat als het tot mijn nalatenschap eventueel behorende woonhuis alsdan nog niet is verkocht de termijn van een jaar zal worden verlengd totdat de levering van het huis heeft plaatsgevonden".
Ik vond dat woord -eventueel- al zo verdacht.

Dit testament is ondertekend 4-5-2005. Ik weet niet wanneer het huis in 2005 is verkocht maar dat zou best wel eens gelijktijdig kunnen zijn gebeurd.

In hoeverre moet ik mijn brief aan mijn broer hierover aanpassen, want nu weet ik niet meer wat ik mbt het huis moet doen.

Wederom, alvast bedankt.
Wil Reactie infoteur, 17-07-2014
Beste Wil,
1. Als uw vader eigenaar was van de woning, heeft waarschijnlijk uw moeder het vruchtgebruik gehad en is vaders deel van het huis verdeeld over de kinderen (ook u) en de moeder. Normaal gesproken is voor verkoop dan toestemming van iedereen nodig.
2. Die 2005 is inderdaad verwarrend en maar liefst negen jaren geleden. Als dat klopt moet uw moeder hier toch geld voor hebben gekregen.
3. Ik zou de brief zo laten. Uw broer weet immers niet dat u die informatie hebt opgevraagd en het geld moet toch ergens zijn gebleven. Als het huis voor ver onder de waarde is verkocht, is het een schenking en die telt ook mee bij de berekening van uw erfdeel/legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 16-07-2014 16:16 #202
Hallo infoteur

Heel er bedankt voor Uw snelle reactie. Alleen punt 4. is me nog niet duidelijk. Een zesde deel is dan minder dan wat? Zoals U inmiddels wellicht al gelezen hebt is het huis inmiddels verkocht. Zou me niets verbazen dat dat onderhands voor een zacht prijsje aan de dochter is verkocht. Ik dacht dat dat niet kon zonder instemming van alle broers maar waarschijnlijk heeft dat te maken met de onterving.

Wat moet ik dan nu precies doen? Mijn broer een aangetekende brief sturen met de mededeling dat wij willen dat de erfenis afgehandeld wordt en op basis daarvan bij de notaris inzage in het hele testament vragen?

Moet er bij het overlijden van mijn moeder ook weer een nieuwe boedelbeschrijving gemaakt zijn en kan ik die dan ook opvragen bij de nieuwe accountant van mijn broer?

En ja, ik zou ook graag deze informatie aan de belasting doorgeven of kan ik ook meer informatie bij de belastingdienst krijgen?

Met vriendelijke groeten
Wil Reactie infoteur, 17-07-2014
Hallo Wil,
1. Ik bedoel dat 1/6e deel van het totaal minder zal zijn dan het "bedrag gelijk aan eenderde gedeelte van de netto waarde van haar nalatenschap" als de legaten niet al te groot zijn.
2. Of het huis onderhands mag worden verkocht is nog maar de vraag omdat het (waarschijnlijk) ook van uw vader was en u dus een deel hiervan hebt geërfd als uw moeder het vruchtgebruik kreeg.
3. Bij onterving door moeder geldt inderdaad de waarde van haar nalatenschap en niet de onderliggende stukken.
4. Het is nog niet duidelijk of het opvragen van de legitieme beter is dan opvragen van het testamentair deel. Daarom kan het verstandig zijn om een aangetekende brief te sturen naar de erfgenamen, met daarin dat u vernomen hebt dat uw moeder is overleden, er nog een huis in haar bezit is, u nog een vordering hebt als gevolg van het overlijden van uw vader en nu wilt weten wat moeder u testamentair heeft nagelaten. Vraag ook om een afschrift van het testament en hoever ze zijn met de boedelbeschrijving. Misschien zijn er meer zaken van waarde die u wilt noemen.
5. Onderhands verkopen kan tegen een zacht prijsje maar zowel u als de belastingdienst hoeven niet met minder dan de WOZ-waarde genoegen te nemen.
6. Harder aanzetten (belastingdienst informeren, kantonrechter inschakelen, legitieme inroepen) kan altijd nog.
7. U kunt altijd aangeven dat u het antwoord binnen uiterlijk twee weken wilt weten, omdat u ook door de belastingdienst bent benaderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 16-07-2014 12:53 #201
Beste Zeemeeuw

Ik wil graag je advies over het volgende.
Een paar weken geleden heb ik vernomen dat mijn moeder een paar maanden geleden is overleden. Ik heb al een paar jaar geen contact meer met mijn familie (ik heb nog 2 broers) en heb ook geen bericht gekregen van haar overlijden. Bij het CTR heb ik informatie opgevraagd over testamenten en daarna contact opgenomen met de desbetreffende notaris. Wat blijkt? De notaris wist ook niet dat mijn moeder overleden was want de familie had hen niet op de hoogte gesteld en ook niet gevraagd het testament af te handelen. Wel kon de Kandidaat-notaris mij mededelen dat ik onterft was en dus ook niet zelf kon vragen e.e.a. af te handelen. Omdat ik onterft was mocht ik het testament niet inzien maar heeft wel zij het stukje waar mijn naam genoemd werd voor mij gekopieerd.
Er staat dat onder bezwaar van genoemde legaten mijn 2 broers tot haar erfgenamen benoemd worden onder de verplichting aan mij uit te keren een bedrag gelijk aan eenderde gedeelte van de netto waarde van haar nalatenschap waaronder te verstaan: alle baten m.u.v. de hiervoor gelegateerde zaken, verminder met alle tot mijn nalatenschapbehorende schulden en sucessierechten. Het betreffende bedrag dient te worden uitgekeerd uiterlijk een jaar na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente, met dien verstande dat als het tot mijn nalatenschap eventueel behorende woonhuis alsdan nog niet is verkocht de termijn van een jaar zal worden verlengd totdat de levering van het huis heeft plaatsgevonden.

Mijn vader is in 2004 overleden en had een testament op langstlevende. Er is toen een boedel--beschrijving opgemaakt die ik helaas niet in mijn bezit heb en die het desbtreffende accountants-kantoor na 7 jaar bewaarplicht vernietigd heeft. Wel heb ik i.v.m. successierecht een kopie beschikking ontvangen waarin staat dat de verkrijging per kind dient te worden vastgesteld op € 34.684,=.
De successierechten zijn door mijn moeder betaald.

Inmiddels heb ik gezien dat het woonhuis –dat onbelast is- sinds juni 2013 te koop heeft gestaan voor € 255.000,= maar inmiddels weer uit de verkoop is gehaald, echter op een andere site wel te koop stond.
In de telefoongids staat bij dit adres nog steeds de naam van mijn vader maar ik het wordt bewoond door een dochter van mijn oudste broer. Bij navraag bij de makelaar waar het huis te koop stond bleek men zelf heel verbaasd. Het huis stond bij hun als verkocht maar hij kon geen enkele informatie vinden. Hij zou ons terugbellen.

Al met al worden hier waarschijnlijk vieze spelletjes gespeeld dus mijn vragen aan U zijn:
1. kan ik nu het beste doen?
2. Op hoeveel geld zou ik –naast de vordering van € 34.684,=- nog recht kunnen hebben als legitieme portie. Ik weet natuurlijk niet wat de genoemde legaten zijn en welke kosten er verder zouden kunnen zijn gemaakt.
3. Heeft de dochter van mijn broer het recht om in het het huis te wonen of kunnen wij eisen dat het te koop wordt gezet. Als het al niet stiekem verkocht is via een trucje.

Bij voorbaat dank.
Wil Reactie infoteur, 16-07-2014
Beste Wil,
1. Als u bent onterfd en er nog twee kinderen zijn, hebt u wettelijk gezien ook (bovenop uw vadersdeel) minimaal recht op eenzesde deel van de nalatenschap inclusief legaten. Dus niet eenzesde deel minus legaten. De legaten gaan er niet bij u vanaf. maar komen in mindering op het wettelijk erfdeel van de andere twee.
2. U heeft maximaal vijf jaar de tijd om de erfgenamen (of executeur) te laten weten dat u een beroep doet op de legitieme en als u dat hebt gedaan hebt, hebt u volledig recht op alle informatie van de erfgenamen dan wel executeur om te kunnen bepalen hoe groot uw legitieme portie is. Krijgt u die informatie niet, dan zal de kantonrechter hen daartoe verplichten.
3. Ik weet ook niet wat die dochter in het huis doet en of ze het misschien huurt. maar dat stiekeme gedoe belooft weinig goeds.
4. Omdat een zesde deel waarschijnlijk minder is (u weet niet hoe groot die legaten zijn), doet u er goed aan om meer uit te zoeken voordat u naar dit middel grijpt. Overigens zal ook de belastingdienst meer willen weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy Bosmans-Blommensteijn, 10-07-2014 13:06 #200
Mijn broer heeft 7 jr geleden bij het overlijden van mijn moeder, fotoboeken en onderscheidingen van mijn toen nog levende vader uit zijn huis meegenomen. Mijn vader is vorige week overleden en mijn broer wil de fotoboeken en onderscheidingen niet tussen ons verdelen.
Mag hij dit zomaar doen? Wat is mijn recht en wat zou ik kunnen doen?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Cindy Bosmans-Blommensteijn,
U hebt recht op de helft van de verzameling als er aan niemand iets is toegezegd per codicil of testament. Persoonlijke stukken zijn altijd moeilijk te verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goetvinck Yvan, 07-07-2014 21:26 #199
Kan mijn vader na het overlijden van mijn moeder nog een testament opmaken op zijn deel? Samen met mijn zus hebben we reeds successierechten betaald op het ouderlijk huis. Hij heeft het vruchtgebruik van de woning. Mijn ouders zijn getrouwd met gemeenschap van goederen. Hij heeft ook al gedreigd om het huis te verkopen.
We zijn echter bang, omdat hij zijn vriendin al verscheidene jaren geld toestopt. Reactie infoteur, 08-07-2014
Beste Goetvinck Yvan,
1. Vader mag zijn testament wijzigen. Als daar dingen in staan die niet juist zijn, kunt u het testament later aanvechten.
2. Bij het vruchtgebruik zijn meestal voorwaarden geformuleerd. Bijvoorbeeld dat bij het verlaten van het huis, verkoop, trouwen en dergelijke het vruchtgebruik vervalt en het geld aan de kinderen toekomt. Bekijk het testament van uw moeder hierop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 30-06-2014 15:37 #198
Toen opa is overleden heeft oma en enig kleinkind ieder de helft uit de nalatenschap gekregen. Toen was er nog geen sprake van een testament! Daarna heeft oma besloten het enig kleinkind te onterven, zodat zij recht heeft op een legitieme portie. In dat testament van oma zijn bovendien twee erfgenamen benoemd. die ook haar nalatenschap uit zullen voeren. Het kleinkind eist de legitieme portie op en over welk deel van de nalatenschap heeft het recht op? Reactie infoteur, 01-07-2014
Beste Johannes,
Een kleinkind heeft alleen recht op een legitieme portie bij onterving als de ouders zijn overleden, anders niet. Ook dat is dan de helft van het wettelijk erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Me, 20-06-2014 12:59 #197
Vraagje.is het mogelijk voor een persoon om in een testament alles (een huis een bezittingen) achter te laten aan 1 kind en de 3 andere niet? ik weet dat dit mogelijk is maar wat is het punt als die andere 3 kinderen dan ogv de legitieme portie alsnog hun deel in geld kunnen opeisen? maakt dat het hele idee van een testament niet ongedaan? Er is namelijk ruzie onderling in de familie. Reactie infoteur, 20-06-2014
Beste Me,
Een onterving ontneemt een kind de helft van zijn wettelijk aandeel in de erfenis en hij of zij is geen erfgenaam meer. Verdergaande maatregelen als er geen langstlevende meer is (tweetrapsmaking bijvoorbeeld, overdracht aan een stichting), zullen zeer waarschijnlijk ook u raken, maar dat zou nader moeten worden bekeken. Ook kan worden geprobeerd om de waarde van de erfenis zo klein mogelijk te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tonnie van Dijk, 13-06-2014 22:04 #196
Geachte, mijn vader is gestorven en zijn bang dat zijn huidige vriendin alles weg sluist en verkoop, ze hebben geen samenlevingscontract etc. Mijn vader heeft wel een codicil geschreven met daarin genoemd de auto en elektrische fietsen. Volgens mij mogen deze niet in een codicil staan en horen deze te worden genoemd in een testament. Ik hoor het graag. Reactie infoteur, 14-06-2014
Geachte Tonnie van Dijk,
1. De auto kan in ieder geval niet via een codicil worden bestemd:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

2. Probeer ook te achterhalen of er een testament is.
3. Als erfgenaam kunt u ook met allerlei rekeningen worden opgezadeld die eigenlijk uit de boedel moeten worden betaald. Dus zult u wel in actie moeten komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Klomp, 04-06-2014 16:06 #195
Hallo Zeemeeuw. Onlangs is mijn oom overleden en moet er een erfenis verdeeld worden.
Nu had hij 2 zoons (waarvan 1 buitenechtelijk) die hij heeft mijn oom onterfd. Mijn broer en ik zijn tot enige erfgenamen benoemd. Mijn vraag is nu ook hoe ziet de verdeling eruit.
- Van de een krijg ik te horen dat alles in gelijke delen moet worden verdeeld (4 x 1/4)
- Van de ander krijg ik te horen dat mijn broer en ik allebei 1/3 krijgen en dat de onterfde zoons samen 1/3 moeten verdelen.
Kunt u mij hier misschien mee helpen?

Groet C.Klomp Reactie infoteur, 05-06-2014
Hallo C. Klomp,
U en uw broer zijn enig erfgenaam en hebben (in eerste instantie) ieder recht op de helft. Daar gaat in geld nog een deel vanaf wanneer een zoon of beide zonen (indien erkend door de vader) aanspraak maken op hun legitieme portie. Die bedraagt per zoon 1/4 deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 27-05-2014 16:29 #194
Hallo Zilvermeeuw. Vader in verzorgingshuis overleden en heeft 2 van zijn 4 kinderen via testament onterfd. De 2 andere kinderen waren enig erfgenaam, een heeft verworpen en de andere heeft beneficiair aanvaard. Tijdens leven "moet" er geld/goederen geschonken zijn (woning verkocht) aan deze 2 kinderen zodat er bij overlijden niets overbleef. Nu eis ik mijn legitieme portie op.
Ook over het gedeelte wat destijds met de "warme hand" geschonken is.
Ben ik dan ook verantwoordelijk voor de schulden die er zeer waarschijnlijk zijn. (anders zou er niet verworpen en beneficiair aanvaard worden door de 2 andere kinderen).
Een kind heeft na het beneficiair aanvaarden de begrafenis geregeld, de kamer leeggehaald en kleding en wat eigendommen aan een kringloopwinkel gegeven. Is dat kind nu gevrijwaard of heeft deze de erfenis zuiver aanvaard?
Graag uw commentaar Reactie infoteur, 28-05-2014
Hallo Ron,
1. Als u bent onterfd, bent u geen erfgenaam en erft u dus geen schulden. Uw legitieme portie is uw vordering in geld op de erfenis en erfgenamen.
2. De begrafenis regelen mag, maar de kamer leeghalen voordat er een boedelbeschrijving is, mag niet. Die persoon heeft zich dan gedragen als een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en wordt dat ook als de rechter dit zo bepaalt op basis van de hem beschikbare informatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 25-05-2014 12:18 #193
Geachte heer/mevrouw, in 2003 is mijn moeder overleden. Mijn moeder was gehuwd maar van tafel en bed gescheiden. Mijn zus en ik hebben na haar overleden een berustingsverklaring en boedelvolmacht getekend. Mijn moeder was eigenaar van een penthouse in Portugal wat niet op naam stond van mijn vader. Nu heb ik vernomen dat mijn vader, ongeveer 3 maanden geleden, haar huis heeft verkocht zonder mijn medeweten. Inmiddels woont hij geruime tijd bij zijn nieuwe vriendin (niet op papier maar voldoende getuige zijn er aanwezig om te kunnen verklaren dat zij samenwonen). Van de opbrengst is inmiddels een nieuwe auto gekocht voor zijn vriendin, en de auto staat ook op haar naam. Mijn vader heeft elders een postadres. Er gebeuren zaken met de opbrengst van het huis waar ik geen inzichten in heb. Ook had mijn moeder veel antieke spullen waarvan ik niet weet waar deze zijn gebleven daar ik geen contact heb met mijn vader door de vriendin van hem. Wat kan ik doen om mijn erfdeel veilig te stellen, en mocht mijn vader zomaar mijn moeders huis te verkopen? Hopelijk heeft u voor mij een positief antwoord. Met vriendelijke groet, Karin Reactie infoteur, 26-05-2014
Geachte Karin,
1. Als er geen testament was, is uw vader geen erfgenaam van uw moeder. Ik weet dan ook niet waarin u berust hebt en wat de volmacht inhoudt.
2. Het lijkt er sterk op dat hij het huis van de erfgenamen onrechtmatig heeft verkocht. Hetzelfde zal kunnen gaan gelden voor de overige eigendommen van uw moeder:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/67061-gevolgen-scheiding-van-tafel-en-bed.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 03-05-2014 17:53 #192
Beste zeemeeuw, complimenten voor uw heldere uitleg. Toch nog een paar vragen. Direct na het overlijden van mijn vader gaf mijn broer (de enige erfgenaam) te kennen dat ik onterfd was (evenals mijn broer en zus). Dat was niet erg volgens hem omdat er alleen schulden zouden zijn. Omdat hij in hetzelfde gesprek aangaf de nalatenschap benificiair aanvaard te hebben en mijn vader bovendien een groot huis en dure sportauto bezat lijkt me dit twijfelachtig. Ik wil nu mijn legitieme portie opeisen (mijn broer en zus zijn daar al enige tijd mee bezig) maar de procedure is me niet duidelijk. Ik heb een uittreksel bij het CTR opgevraagd om achter de notaris te komen. Of er een executeur testamentair is is mij niet bekend. Mijn broer weigert sinds t overlijden elk contact met zijn broers en zus dus ik benader hem liever niet voor informatie. Welke stappen moet ik nemen? Bij wie leg ik de vordering neer en hoe kom ik achter de grootte van mijn legitieme portie? Heb ik een notaris nodig om de claim op te stellen of kan ik zelfstandig een brief sturen naar de notaris? Wat vermeld ik in deze brief? Bij voorbaat dank en met hartelijke groeten, Jaap Reactie infoteur, 04-05-2014
Beste Jaap,
1. Het is raar dat uw broer u vertelt dat u met broer en zus bent onterfd en zelf wel beneficiair aanvaardt. Hoe weet hij dat u onterfd bent, is dat wel zo en is er wel een testament? Als je zeker weet dat er alleen schulden zijn, verwerp je een erfenis.
2. Als uw broer inderdaad beneficiair heeft aanvaard, moet hij een boedelbeschrijving maken waaruit blijkt hoe groot de nalatenschap is. Uw claim (legitieme portie) is een claim op de erfgenam(a)m(en) en de nalatenschap.
3. Als het CTR aangeeft dat er een testament is, neemt u zo snel mogelijk contract op met de notaris en maakt u een afspraak om te vernemen of u onterfd bent en zo mogelijk de inhoud van de rest van het testament. In het testament is ook aangegeven of er een executeur is.
4. Als u zeker weet dat u bent onterfd, laat u uw broer schriftelijk weten dat u een beroep doet op uw legitieme portie. De manier waarop u dit doet is vormvrij, maar gegeven de situatie heeft een aangetekende brief zeker de voorkeur. De wet eist dat dit binnen uiterlijk vijf jaar na overlijden van uw vader gebeurt. Als het allemaal te lang duurt, kunt u uw claim ook direct bij uw broer neerleggen. Deponeer het voor alle zekerheid ook bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 21-04-2014 11:26 #191
Mijn moeder heeft geen testament, maar heeft een codicil opgemaakt. Zij laat geen geld of huis achter. Echter wel wat lijfsieraden en haar inboedel, waaronder een aantal antieke meubelen en Russische iconen. Echter, in dit codicil wordt mijn broer uitdrukkelijk niet genoemd (wel zijn kinderen overigens), hij krijgt niets van de inboedel. De reden is, dat hij mijn moeder, en andere familieleden, grote sommen geld afhandig heeft gemaakt en op andere manieren heeft bestolen en kijkt nooit meer naar mijn moeder om, nu het geld (van haar) op is. Mijn moeder heeft zelfs het slot op de deur laten veranderen, zodat hij niet meer haar huis in kan. Zij weet namelijk zeker, dat hij na haar overlijden onmiddellijk het hele huis leeg zou trekken, voordat de rest van de familie zou arriveren. Dit heeft hij namelijk enkele jaren geleden 'gepresteerd', bij zijn eigen vader (van wie mijn moeder al jaren gescheiden is, en niet mijn vader was, mijn broer is dus mijn halfbroer). Mijn broer is een oplichter, en gaat zelfs voor een gering bedrag over lijken.

Nu is mijn vraag: Kan hij, ondanks dat hij in het codicil niet genoemd wordt, alsnog een deel (zij deel) van de inboedel opeisen (in goederen of als geld). Hij zal dit zeker doen, gezien zijn reputatie en zijn eerdere escapades, toen zijn vader overleed. Hoewel zijn vader hem middels een testament onterfd had, heeft hij wel zijn legitieme portie opgeëist en gekregen. Of doet mijn moeder er goed aan, alsnog, middels een testament, mijn broer te onterven? Help, mijn familie vreest het ergste!

Bij voorbaat, dank en met hartelijke groet,
Barbara. Reactie infoteur, 21-04-2014
Beste Barbara,
1. Met een codicil wordt iemand niet onterfd, maar krijgen bepaalde personen een legaat die van te verdelen de erfenis afgaat en krijgen anderen niks. Eerst worden dus het codicil en andere legaten uitgevoerd en wat er dan nog over is, wordt verdeeld onder de erfgenamen.
2. Wie wel per testament is onterfd en zijn legitieme portie opeist, heeft geen recht op goederen maar hooguit een vordering in geld.
3. Zorg ervoor dat het codicil niet zoekraakt (geef uw broer nooit het origineel in handen) en let op de vereisten van een geldig codicil:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 21-04-2014 08:30 #190
Mijn biologische vader is overleden in maart dit jaar. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik bijna drie was en mijn vader heeft mij en mijn oudere zus nooit erkend. Waarschijnlijk zijn wij onterfd.
Maar mijn moeder zegt dat wij toch recht hebben op ons legitieme kindsdeel. Wat voor stappen moeten wij ondernemen om ons kindsdeel op te eisen,
Wij hebben namelijk niets gehoord, niet eens een kaart gekregen voor zijn crematie. We zijn er per ongeluk achter gekomen omdat mijn moeder een brief kreeg van een pensioenfonds. Reactie infoteur, 21-04-2014
Beste R,
U bent (nog) geen erfgenaam, omdat de man u wettelijk gezien niet heeft erkend. Maar u kunt een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap bij de rechtbank aanvragen en als die positief is, wordt u wel erfgenaam. Nu hij gecremeerd is, kan dat lastig zijn en kunt u de vereiste waarschijnlijkheid wellicht aantonen via zijn bloedverwanten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tb, 07-04-2014 22:53 #189
Ik ben 18 en nog steeds thuiswonend maar ik heb altijd veel ruzie met mijn ouders. Laats hoorde ik mijn moeder tegen mijn vader zeggen dat ze niet moest vergeten de notaris te bellen en mij uit testament te schrappen, oftwel mijn broertje krijgt alles. Mijn moeder zei daarna tegen mij dat dit alleen was voor de belasting. Kan ik op een of andere manier achter komen of ze me echt uit het testament heeft gehaald en kan ik dit later aanvechten? Reactie infoteur, 08-04-2014
Beste Tb,
Een testament wordt alleen openbaar na het overlijden van de erflater, ook al omdat een testament gedurende het leven meermalen kan worden aangepast. Het hangt van de tekst in het testament af of deze aanvechtbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marielle, 02-04-2014 20:57 #188
Beste,

Mijn vader is anderhalve week geleden overleden. Ik ben enig kind en hij had een testament, met een langstlevende clausule en bepalingen daarin die mijn moeders rechten en ook mijn rechten goed beschermen. Er staat ook iets in opgenomen over wie en hoe de executeur aangesteld mag worden van mijn vaders testament. Mijn vader, moeder en ik hebben enige maanden voor mijn vaders dood, zijn testament doorgelopen, vandaar dat ik het weet en nog eea heb onthouden, al is dat niet exact.

Mijn moeder en ik staan op normale voet, maar wat betreft geld heeft zij mij daags na het overlijden van mijn vader gebeld dat ze al het geld van mijn vader op gaat maken, Daarnaast heeft ze alles doorgestuurd naar een kennis van haar en mijn vader. Zij zegt nu zelf geen administratie meer in huis te hebben, ze gaf ook aan dat hij al van alles aan het regelen is.

Daarop heb ik die kennis maar gebeld, hoewel ik me liever nog niet met deze zaken bezig wil houden. Om aan te geven dat ik het op zich ok zou vinden mits ik wel inzage heb. Die kennis heeft mij aangegeven niet neutraal te handelen (hij wil het zo goed mogelijk regelen voor mijn moeder), mij geen inzage te willen geven in de bescheiden en rekeningen. Hij ziet de toegevoegde waarde niet om mij inzage te geven.
Hij wil me ook niet laten weten wat de vordering is die ik op mijn moeder heb. Ook heeft hij aangegeven dat hij de hele trucendoos openhaalt, nu bezig is om rekeningen om te zetten op mijn moeders naam en het niet nodig is om naar een notaris te gaan omdat dat naar zijn mening het testament verouderd is want uit de jaren 80 opgesteld. Die kennis heeft gezegd dat ik geen inzage heb in hoe mijn moeder met het geld omgaat en dat ze het gerust allemaal op kan maken (ook mijn deel), want dan heb ik een schuld op haar, maar van een kale kip kun je toch niet plukken.
Ik heb aangegeven het niet oke te vinden, dat ik gewoon inzage wens, dat ik het niet oke zou vinden dat ze alles opmaakt en dat mijn vader een testament heeft.

Mijn vragen zijn
1. Heb ik recht op inzage in de bescheiden en rekeningen als erfgename en zo vast te stellen wat mijn vordering is op mijn moeder?
2. Mijn moeder mag neem ik aan niet al het geld opmaken? (met mijn 25% moet ze zorgvuldig omspringen toch, danwel eigenlijk alleen in bewaring houden)
3. Mag deze man zo kort na mijn vaders dood handelingen verrichten met betrekking tot de nalatenschap van mijn vader, zonder dat ik daar ook toestemming voor heb gegeven? En zonder dat het testament van mijn vader is geopend?

En tot slot,
Wat kan ik nu het beste doen en hoe adviseert u mij te communiceren hierover, want ik wil niet de relatie met mijn moeder onder druk zetten, maar tegelijk wel open en helder blijven. Reactie infoteur, 03-04-2014
Beste Marielle,
1. Als erfgenaam hebt u recht op inzage in het testament bij een notaris en hebt u recht om te weten hoe groot uw erfenis is. Ook de belastingdienst zal dit willen weten (erfbelasting).
2. Uw moeder mag het geld besteden zoals ze wil zolang er geen sprake is van verkwisting. In dat laatste geval kunt u uw erfdeel via de rechter alsnog direct vorderen.
3. Het klinkt allemaal zeer onaangenaam wat die kennis beweert. Ik zou zo snel mogelijk naar een notaris stappen om te weten hoe u op basis van de tekst van het testament en de beweringen van de kennis moet handelen. Ik sluit niet uit dat die kennis in het geheel onbevoegd is. Ik vraag me ook af of uw moeder wel weet wat die persoon allemaal uitvreet en niet ook haar straks wellicht tekort zal doen. Dat het testament verouderd zou zijn, lijkt me eveneens onzin. Bovendien bepaalt de kennis dit niet maar de wet dan wel een daartoe bevoegde rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paloma, 20-03-2014 22:15 #187
De volgende vraag: in 2000 kreeg mijn jongere broer een huis van mijn ouders, hij was eerder huurder van dit huis en betaalde een symbolisch huurbedrag.
Hij heeft nooit gewerkt en heeft vanaf 1989 geleefd van de huuropbrengsten van dit huis, heeft voortdurend met ons zusters en broer ruzie en heeft bij onze ouders net zo lang aangedrongen totdat zij hebben toegegeven en het huis, hypotheekvrij, op zijn naam hebben gezet.
Het betreft een pand met 4 woningen op een toplokatie in een grote stad.
Omdat hij een ruziezoekend iemand is met een persoonlijkheidsstoornis hebben en hadden wij, 2 zusters en broer, weinig zin om hem dwars te liggen, hij bestookt je met telefonische scheldpartijen en kwaadaardige emails bij ieder spoor van kritiek.
Mijn vader overleed zonder testament in 2004, mijn moeder is al enige jaren opgenomen wegens dementie en ik ben de enige verzorgende van mijn moeder. Mijn andere broer en zus wonen lange tijd al niet meer in NL.
Mijn broer heeft onlangs het huis verkocht voor bijna €1,000,000 en is verhuisd naar een warm land in Europa, binnen de EU. Mijn moeder heeft in haar beginnende dementie periode aan een verkeerde belegging een schuld van overgehouden die maandelijks wordt afgelost vanuit haar pensioen en AOW. Ik heb gezorgd voor betalingsregelingen met het CAK en de belastingdienst. Er blijft weinig over voor extraatjes zoals een bos bloemen of een uitje.
Mijn moeder wordt binnenkort 90. De schuld zal pas na 5 jaar geheel zijn afgelost.
Mijn broer vindt dat hij mag doen met de €1,000,000 wat hij wilt en voelt zich financieel niet verantwoordelijk voor de situatie van de moeder die hem miljonair maakte. Het is zelfs zo dat deze broer geldbedragen heeft ontvangen van de buitenlandse familieleden met verhalen over haar armoede.
Is er, als mijn moeder een keer komt te overlijden maar liefst eerder, iets te doen aan deze eigenaardige situatie?
Kan de opbrengst van dit huis alsnog worden gezien als benadeling van onze moeder en bij haar overlijden de overige 3 kinderen met wie zij wel een goede band heeft? Mijn ouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd.


Veel dank alvast voor je tijd en moeite Reactie infoteur, 21-03-2014
Beste Paloma,
1. Het huis is in 2000, nog voor het overlijden van uw vader en voor de problemen met uw moeder, geschonken. Daarover zou destijds schenkingsbelasting moeten zijn betaald. Dat is wellicht niet gebeurd, maar inmiddels ook verjaard. Uw ouders hebben daarna ook niet traceerbaar aangegeven dat ze onder druk zijn gezet.
2. Aan een schenking kan de schenker voorwaarden verbinden, ook aan de nalatenschap. Ik weet niet of dat is gebeurd.
3. Het is triest dat het zo loopt, maar ik denk dat u er weinig aan kunt doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 15-03-2014 21:24 #186
Als een legitiem portie wordt opgeëist bestaat er ook de mogelijkheid dat wanneer de schulden hoger zijn dan de nalatenschap ik moet mee betalen aan de schulden? Of is dit alleen als je erfegenaam bent?
Bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 16-03-2014
Beste Klaas,
Als u bent onterfd, erft u ook geen schulden. De schulden zijn voor de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 19-02-2014 12:42 #185
Ik zou graag mijn vraag willen stellen over lenen bij de ouder. Ik draag al 20 jaar zorg voor mijn ouders. Mijn ouders hebben mijn ex-man en mij gemachtigd voor hun rekeningen. Mijn moeder heeft herhaaldelijk gezegd dat als ik geld nodig had, er gebruik van moest maken. Dat heb ik niet gedaan totdat ik drie jaar geleden een proces van scheiden tussen tafel en bed in ging. Ik moest rondkomen van 600 euro en zat/zit op een kamertje van 20 m2. De laatste drie jaar werden mijn ouders ook vreselijk ziek. Mijn moeder dement en mijn vader MCI. Ik heb intensief zorg verleend. Nu hebben mijn zusters en broers in de boeken gekeken en zeggen dat ik van mijn ouders heb gestolen. Ik heb met mijn moeder die afspraak gemaakt van lenen en later aan mijn vader verteld. Maar ik heb niets op papier staan. Als ik wist dat ze dement zou worden dan had ik daar misschien aan gedacht. Natuurlijk is de terugbetaling al gestart (verzekeringen afkopen, de helft van de gouden handdruk van mijn ex gebruikt hij om de helft van het bedrag af te lossen. Want toen waren we getrouwd. Ik kan maar 25 euro of 50 euro missen en dat doe ik dan ook trouw. Hoe naar kunnen mijn broer en zussen gerechterlijk doen? Wat kan ik verwachten? Mijn ex woont nog in onze koopwoning maar heeft een ww-uitkering. Reactie infoteur, 19-02-2014
Beste Claudia,
U was gemachtigd de rekeningen te gebruiken. Officieel mag u dus geld van de rekeningen halen. Bovendien hebt u onbetaalde zorg verleend. Het wordt anders als u toegeeft dat u onrechtmatig hebt gehandeld. De vraag is wel welk bedrag redelijk is. Uw zussen en broers kunnen ook niet aantonen dat u geen afspraken met uw ouders hierover had. Bijvoorbeeld de afspraak dat u (een deel) zou terug betalen als u weer goed bij kas zou zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-02-2014 15:14 #184
Ik wil het volgende voorleggen:
20 jaar geleden is een langstlevende ouder overleden(moeder). Zij liet een woning na; er zijn drie kinderen (twee zussen en een broer). Deze hebben hun erfdeel niet opgeëist, maar afgesproken, dat een van de erfgenamen: de ongehuwde broer, in het huis mag blijven wonen. Onlangs is een van de zussen (2013) overleden; 3 weken later overlijdt haar man. Er zijn geen kinderen. Dit echtpaar had een langstlevende testament. In het testament worden de zus van de man + de zus en de broer van zijn overleden echtgenote genoemd + een maatschappelijke instelling. Nu willen de kinderen van de ene zus het erfdeel van 20 jaar geleden alsnog laten opeisen. Er is nooit wat op papier vastgelegd; het huis staat zelfs nog op naam van de overleden moeder. a. Moet het erfdeel van 20 jaar geleden nu worden verrekend binnen de erfenis van de laatst overledene (broer van de zus) b. Zo ja, geldt dan de taxatie van het erfdeel van 20 jaar geleden? c. Kan eea ook worden opgelost door de broer, die nu nog in de woning woont, een schuldbekentenis (notarieel) te laten vastleggen; zodat de twee overgebleven zussen en hun erfgenamen, na het overlijden van de broer deze schuld kunnen vereffenen uit de verkoop van de woning.

Er rust een hypotheek van 40.000 euro op de woning. Speelt die een rol als schuld binnen de erfenis bij de 2 zussen en de broer? De ene zus wil die schuld niet op zich nemen. Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Jan,
1. Het is altijd lastig als afspraken niet op papier staan, maar de afspraken kunnen alsnog door de meest betrokkenen worden bevestigd.
2. De drie kinderen hebben elk een derde deel van het huis en de hypotheek geërfd waarbij door de erfgenamen is afgesproken dat de ongehuwde broer er mag blijven wonen.
3. Dat de broer er mag blijven wonen geldt nog steeds.
4. Bij het overlijden van het echtpaar, komt hun deel in het huis in de erfenis, maar dat is niet meer dan een papieren aandeel in het huis. Het huis kan niet zonder toestemming van alle betrokkene worden verkocht of contant gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douglas, 30-01-2014 20:22 #183
Ik ben onlangs erkent door mijn biologische vader. Nu heeft hij zijn aandelen van zijn zaak verdeeld onder zijn 3 kinderen uit z'n huwelijk die trouwens in de zaak werken, evenals z'n vrouw. Nu zou ik willen weten wat mijn rechten zijn hier omtrent. Ben ik nu ook officieel erfgenaam of kan hij daar op één of andere manier onderuit? Eigenlijk heb ik tal van vragen. Neem ik best eens contact op met een notaris? Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Douglas,
1. Als erkend kind, hebt u dezelfde rechten als de andere kinderen. Een vader kan een kind onterven, maar dan nog kunt u bij zijn overlijden een beroep doen op uw legitieme portie:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

2. Zorg wel ervoor dat bij de notaris bekend is dat deze vader uw biologische vader is. Anders wordt u misschien toch over het hoofd gezien. Een nieuwe verdeling van de aandelen lijkt me ook op zijn plaats. Een notariskantoor kan u hierbij verder helpen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo Wennekers, 29-01-2014 09:39 #182
Nogmaals over schoonzus die kindsdeel van mijn vader opeist, haar man mijn broer is overleden evenals mijn moeder. een voorwaarde in mijn vaders testament is en ik citeer "Ik bepaal tenslotte, dat hetgeen mijn kinderen uit mijn nalatenschap zullen ontvangen, hun bijzonder eigendom zal zijn, en niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen, waarin die kinderen mochten zijn gehuwd of nog mochten huwen. Heeft mijn schoonzus nu nog recht op het kindsdeel van mijn vader? Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Leo Wennekers,
1. Dus had uw broer een vordering op uw moeder en deze uitsluitingsclausule beschermt het door uw broer geërfde vermogen van vader bij een echtscheiding. Maar het geeft niet noodzakelijkerwijze bescherming bij overlijden. Uw broer mag het deel per testament naar een ander doorschuiven, ook uw schoonzus. Zonder testament gaat de vordering over op de langstlevende. Ik veronderstel daarbij dat uw broer op moment van overlijden nog gehuwd was:

http://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

2. Uw moeder heeft zoals u aangeeft een verlengde uitsluitingsclausule die voor haar erfdeel wel verder gaat en bepaalt wie erft.
3. Anders is het als uw vader een tweetrapstestament heeft gemaakt, met alles naar de langstlevende waarbij vervolgens de langstlevende bepaalt wie na haar erft. Ik heb niet de indruk dat het testament van vader zo is samengesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 28-01-2014 21:00 #181
Onlangs is onze moeder overleden. In haar testament staat via een legaat dat haar inwonende zoon levenslang zakelijk het recht heeft om in de woning te blijven wonen. Dit eindigt alleen bij zijn dood of hij moet de woning eerder willen verlaten. We zijn met zes kinderen. De drie oudste willen geld zien. Wij willen dat het testament wordt nageleefd. Ik heb aan een notaris gevraagd om de drie uit te kopen wat zij zelf wouden, maar de notaris zegt dat dit niet gaat, of iedereen moet hieraan mee willen werken. Kunnen mijn twee zussen en een broer hun erfdeel ligitiem opeisen of moeten ze ze toch wachten wanneer mijn broer de notariéle akte getekend heeft tot aan diens dood. Kunnen ze vaders deel ook opeisen, of moet iedereen zich aan het testament houden dat door moeder zo bepaalt is. Zijn wij geen blooterven dan? Mocht ik wat vergeten zijn vertel t me aub dan wat we hieraan kunnen doen. We willen niet dat onze broer 58 jaar nog een hypotheek of lening zou moeten opnemen. Stel dat onze moeder 105 geworden was dan hadden ze ook nog 9 en half jaar moeten wachten. Hopelijk heeft u voor ons een positief antwoord. Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Jos,
1. Met het legaat heeft de inwonende zoon het vruchtgebruik van de woning geërfd.
2. Wat resteert is het blote eigendom van het huis, maar daar hebben de erfgenamen in geld gemeten niets aan totdat het vruchtgebruik komt te vervallen.
3. Niemand is onterfd, dus kan de legitieme ook niet in geld worden gevorderd. Men zal gewoon geduld moeten hebben conform de laatste wil van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo Wennekers, 28-01-2014 11:12 #180
Nu zegt de notaris, dat mijn schoonzus recht heeft op een/vijfde deel van wat mijn vader mijn moeder heeft nagelaten in 1999. Dit zou het kindsdeel zijn van mijn broer, daar mijn moeder het vruchtgebruik had van zowel roerende als onroerende zaken. volgens mij klopt dit niet en volgens mijn advocaat ook niet.
graag reactie Reactie infoteur, 28-01-2014
Beste Leo Wennekers,
1. Het aspect van vruchtgebruik is een nieuw gegeven t.o.v. #178.
2. Uw vader heeft alles op langstlevend gezet, zegt u, en in die tijd kregen de kinderen daarmee niet automatisch een vordering op de ouders. Als uw broer wel een vordering had (en dat zou met het vruchtgebruik best kunnen), dan kan die vordering in 2010 zijn overgegaan naar uw schoonzus. Maar dan hebben de andere kinderen die vordering (zeer waarschijnlijk) ook.
3. Bekijkt u het testament van vader nog eens goed en de voorwaarden van het vruchtgebruik op de eventuele extra toezeggingen aan uw broer en andere kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eskee, 27-01-2014 11:24 #179
Beste meneer/mevrouw,

Mijn stiefopa is onlangs overleden en was gescheiden. Zijn erfgenamen zijn zijn twee dochters, waarvan de één mijn stiefmoeder is. Mijn stiefmoeder heeft twee kinderen, haar zus heeft één kind. Mijn stiefopa heeft een legaat opgenomen in zijn testament waarin € 20.000,- per kleinkind wordt gereserveerd. Nu blijkt dat er misschien € 60.000,- kan worden verdeeld. Door de legaten houden mijn stiefmoeder en haar zus waarschijnlijk niets over en moeten ze bijbetalen voor alle (makelaars)kosten, etc. Zijn de legaten wel rechtsgeldig als dit hun legitieme portie aantast? Ze willen natuurlijk zelf ook graag geld voor hun kinderen opzij zetten, maar wellicht een kleiner bedrag dan de door mijn stiefopa geregelde € 20.000,- per kleinkind. Reactie infoteur, 27-01-2014
Beste Eskee,
De legaten zijn rechtsgeldig en als de erfgenamen de erfenis al zuiver hebben aanvaard, moeten de legaten ook worden uitgevoerd. Of u weer wat terug stort is aan u. Als de erfenis nog niet zuiver is aanvaard, kan men een beroep doen op de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo Wennekers, 22-01-2014 14:02 #178
Mijn vader (overleden in 1999) heeft per testament alles op langstlevend gezet, nu is mijn moeder ook overleden (2012). Mijn moeder heeft testament gewijzigd in 2002 dat alleen de eigen kinderen zouden erven en niet de aangetrouwden. Wij waren met 4, nu is mijn broer overleden in 2010. Diens vrouw dus eigenlijk onze schoonzus en onze broer, waar wij al jaren helemaal geen contact meer mee hadden. Nu eist onze schoonzus het kindsdeel van mijn vader op via een notaris. Kan dit zomaar en wat kunnen we hier tegen doen? Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste Leo Wennekers,
De schoonzus is geen erfgenaam omdat uw broer al is overleden, maar wel zijn kinderen. Als die er niet zijn, schuift de erfenis door naar broers en zussen:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 27-12-2013 14:11 #177
Beste infoteur,

Mijn vrouw is Duits, zelf heb ik geen kinderen, zij wel. Namelijk 2 meerderjarige kinderen.
Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd.
Als stiefvader wil ik de beide kinderen, mocht ik later sterven als mijn vrouw, mijn vermogen nalaten.
Momenteel heb ik een handgeschreven verklaring opgesteld en ondertekend, dat ik de beide kinderen in geval van erfenis, als mijn eigen kinderen beschouw. Later wil ik e.e.a. officieel laten vastleggen via de notaris.

Is zo'n handgeschreven verklaring rechtsgeldig in Nederland?

Alvast bedankt!
John Reactie infoteur, 27-12-2013
Beste John,
Neen, zo'n handgeschreven verklaring is niet geldig om de erfenis te regelen. Daarvoor is een testament bij de notaris nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 18-12-2013 21:28 #176
Mijn schoonmoeder was een paar jaar voor haar dood een geregistreerd partnerschap aangegaan met een nieuwe man. Vlak voor haar dood heeft zij mij haar auto, de sleutel en papieren gegeven, maar doordat zij plotseling in het ziekenhuis belande had ik geen tijd gehad de auto over te schrijven. Zij overleed en ik moest de auto bij haar man inleveren, omdat hij volgens zeggen in gemeenschap van goederen was getrouwd. Op een dag kregen wij papieren van een notaris waar bij moesten tekenen voor het accepteren van de erfenis bij het overlijden van de man( de langstlevende dus). Deze man is een paar weken geleden overleden en blijkt een half jaar geleden zijn testament veranderd te hebben. Een goede vriend van de man is executeur en een van de nieuwe erfgename. Volgens de executeur hebben wij geen enkel recht op een geldbedrag van de erfenis, omdat het testament gewijzigd is en mijn schoonmoeder op huwelijkse voorwaarden was getrouwd (ons is altijd gezegd dat het in gemeenschap van goederen was). Klopt het dat wij geen enkel recht op geld hebben? Welke stappen kunnen wij als nabestaande eventueel nemen? De man waarmee mijn schoonmoeder getrouwd was, heeft veel geld nagelaten. Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Reactie infoteur, 19-12-2013
Beste Diana,
1. Een kind is erfgenaam van zijn ouders als het niet is onterfd. De vordering die zo ontstaat op de langstlevende wordt inbaar zodra de langstlevende komt te overlijden. U bent geen erfgenaam van de nieuwe man zelf, als hij dat niet in een testament zo heeft bepaald.
2. Onduidelijk is nog wat u gevraagd werd te accepteren bij het overlijden van de nieuwe man en hoe dit zich verhoudt tot wat de executeur nu wil. Ik denk dat de notaris van toen, u prima kan helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Wilde, 18-11-2013 09:14 #175
Mijn vader heeft mij als enig kind een fors bedrag achtergelaten, maar als legaat. Mijn enigste zus had 2 kinderen. 1 heeft net als mij een legaat. Het andere kind is erfgename samen met de man van mijn overleden zus. De bedragen komen overeen. Vandaag een jaar naar mijn vaders overlijden ik heb nog niets over mijn legaat gehoord, wordt ook steeds afgescheept. Er moeten nog panden verkocht worden, maar er is ook een brief dat de legaten binnen 6 maanden moeten uitbetaald worden. Nu wordt het op verrekening van de erfbelasting gewacht en vlot het niet. Dat omdat mijn zwager het pand wat hij van mijn vader huurde wil kopen, voor 400,000 euro terwijl het een miljoen waard is. Dat geld heeft hij niet wat mij nu grote zorgen baart is dat mijn zwager als erfgenaam, een goede advocaat in de hand heeft genomen en o.a mijn legaat wil aanvechten. Om zo aan geld te komen wat moet ik doen na een jaar stress begint het nu weer. Niet alleen om geld maar om hoe ik wordt behandelt als dochter door de anderen rondom alles. Als legaat heb ik niets te zeggen. Mijn moeder is in 2008 overleden, die had 50%per kind het deel van mijn zus gedeeld onder haar kinderen heb ik overgings pas juli 2013 gekregen. Maar goed de vraag is kan mijn zwager dit voor elkaar krijgen, en wat kan ik doen. Had in het begin een advocaat die kwam er niet door heen, de executeur testamentair is mijn oom slecht contact met de reden dat ik legaat ben. Weet niet of ik aan het goede adres ben, maar weet niet wat te doen. Het kost steeds een hoop geld en waarvoor? De erfgenamen hebben beneficiair aanvaard. Ik hoop advies te kunnen krijgen. Reactie infoteur, 18-11-2013
Beste De Wilde,
1. Als enig kind bent u wettelijk gezien de enige erfgename samen met de twee kinderen. Alleen als u bent onterfd, bent u geen erfgenaam maar hebt u nog wel recht op uw legitieme portie (de helft van uw erfdeel).
2. Als in het testament niet anders is bepaald, moet u dus de erfenis afhandelen en niet de zwager. Wat de zwager krijgt is juist een legaat, want wettelijk gezien is hij geen erfgenaam.
3. Neem contact op met de notaris van het testament en bespreek met hem/haar wat uw rechten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 27-10-2013 13:04 #174
Mijn dochter van 13 jaar heeft recht op de legitieme portie van haar overleden vader.
Zijn testament is opgemaakt voordat zij is geboren.
Zij wordt dus niet expliciet genoemd.
Het testament is opgemaakt op de langstlevende (zijn, op papier, nog echtgenote)
In het testament staat niet apart benoemd dat de legitieme portie pas na overlijden van de langstlevende opeisbaar is.
Heeft mijn dochter nu al recht op uitbetaling van de legitieme portie?
De meningen zijn hierover nl. nogal verdeeld.
De een stelt dat het testament op de langstlevende maakt dat het NIET opeisbaar is.
De ander stelt dat dit WEL het geval is, omdat er geen clausule in staat die regelt dat het niet opeisbaar is.
Graag zou ik hierover helderheid krijgen! Reactie infoteur, 27-10-2013
Beste Mar,
Van belang zijn de formuleringen in het testament. De term langstlevende testament op zich zegt onvoldoende, immers:
1. Als het kind is onterfd en alles toekomt aan de langstlevende, kan het kind aanspraak maken op zijn legitieme portie. Kennelijk sluit het testament de directe opeisbaarheid ook niet uit. Het kind wordt niet genoemd, het is dan ook de vraag of dit testament wel geldig is en bij aanvechting bij de kantonrechter stand zal houden.
2. Als het een langstlevende testament is met ouderlijke boedelverdeling, houdt dat in dat de kinderen recht hebben op hun kindsdeel, maar dat hun deel pas opeisbaar is als de langstlevende is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 18-10-2013 00:17 #173
Wanneer een kind onterft is en het huis nog niet verkocht is, kan het kind toch zijn kindsdeel opeisen over de waarde van het huis? Wat als het huis voor minder wordt verkocht? Reactie infoteur, 18-10-2013
Beste Henk,
Een onterfd kind kan zijn legitieme portie opeisen en heeft daarmee een vordering op de erfgenamen. De vraag is wel hoeveel het huis waard is: daarover moet u een afspraak proberen te maken. De belastingdienst rekent met de WOZ-waarde, maar u mag met een andere waarde rekenen of het huis laten taxeren. Als u denkt dat het huis voorlopig niet wordt verkocht, ligt een lagere waarde voor de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vis, 16-10-2013 11:16 #172
Vraag: Ik wil laten registreren dat ik aanspraak wil maken op mijn legitieme portie. Dit zou fiscaal aantrekkelijk zijn na het overlijden van mijn moeder. Deze aanspraak hoeft niet tijdens haar leven te worden uitgekeerd. Volgens notaris kon ik brief naar belastingdienst sturen om deze claim te melden. Kan ik ergens een voorbeeld brief downloaden.
Vriendelijke groet, Vis Reactie infoteur, 16-10-2013
Beste Vis,
Een legitieme portie betreft een erfenis en een beroep op een legitieme portie kunt u pas na overlijden van iemand doen bij de executeur, notaris of erfgenamen. Niet de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 08-10-2013 17:16 #171
Mijn vrouw heeft een voorschot op de erfenis ontvangen en deze hebben we gebruikt voor de verbouwing van onze woning.
In de akte van schenking staat een uitsluitingsclausule dat de geschonken bedragen niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap. Nu gaan we scheiden maar mijn vrouw hoeft het bedrag niet terug te ontvangen. Kunnen we nu zonder problemen, fiscaal en juridisch de boedel delen? Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Frits,
Als uw vrouw voordat de scheiding rond is op papier zet dat ze de schenking als gemeenschappelijk ziet, kan probleemloos worden verdeeld. Dat zijn afspraken tussen u en uw vrouw en nog tijdens het huwelijk. Het is wel zo dat de schenker bij de schenking een voorwaarde heeft gesteld en kan verlangen dat die wordt nagekomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vankerkhove Grata, 03-10-2013 12:18 #170
Hoe lang moet men wachten voor gij een gift van tante nog in leven kan innen als men de registratiekosten al volledig heeft betaald? Reactie infoteur, 03-10-2013
Beste Vankerkhove Grata,
Als de kosten zijn betaald, zou u die gift nu snel moeten ontvangen. U kunt daarvoor contact opnemen met de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 27-09-2013 20:10 #169
L.S,
Ik ben curator over mijn verstandelijk gehandicapte zus. Mijn ouders zijn beide al overleden. Mijn andere broers kijken nooit naar mijn zus om. Als mijn zus ooit komt te overlijden, zullen ze wel belangstelling tonen. Is er een mogelijkheid dat ik als curator over mijn zus, mijn andere broers kan onterven van het wellicht geringe bedrag wat mijn zus nog zal bezitten bij haar overlijden.? Met vriendelijke groeten, Arno. Reactie infoteur, 28-09-2013
Beste Arno,
Als uw zus bij de notaris voldoende wilsbekwaam blijkt te zijn, kan zij met toestemming van de kantonrechter een testament opstellen en u als enige erfgenaam aanwijzen. U kunt dit helaas niet voor haar doen. Zij mag u ook dingen geven. De broers zijn weliswaar erfgenaam, maar hebben geen recht op een legitieme portie of iets dergelijks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nel, 17-09-2013 20:35 #168
L.S,
Mijn verstandelijk gehandicapte zus, die in een AWBZ-instelling wordt verzorgd, is door mijn vader onterfd bij testament. Nu eist haar bewindvoerder haar legitieme portie op. Ik heb begrepen dat hier eventuele schenkingen, die hij bij leven aan mij heeft gedaan, (we zijn samen de enige erfgenamen) bijgeteld zouden moeten worden. In hoeverre wordt dit achterhaald en hoe, omdat de nodige informatie hierover teruggaat tot 5 jaar voor zijn overlijden en daarna niet meer terug is te vinden. Met vriendelijke groet: Nel. Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Nel,
Schenkingen gedaan binnen vijf jaar van overlijden worden in de regel meegenomen bij de berekening van de hoogte de legitieme portie. Maar ja, het moet wel aantoonbaar zijn dat u de schenking hebt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen, 02-09-2013 15:42 #167
Hallo

Ik ben onterft en ontvang een dezer dagen mijn legitieme portie. Nu blijkt dat mijn moeder (zij is de langst levende) veel achterstallige belasting schuld had. Is het wettelijk gezien juist dat ik als onterfde ook mee moet betalen aan deze schulden? Of is dat alleen voor de erfgenamen? Reactie infoteur, 02-09-2013
Hallo Heleen,
Het is terecht dat met de schulden wordt rekening gehouden, maar u hebt waarschijnlijk ook nog recht op het deel van uw vader en dat gaat voor de verdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik Hofstra, 24-07-2013 08:01 #166
Hallo meneer zeemeeuw ik heb sindskort iet met een vrouwtje uit Nicaragua en zij heeft mij een copy van het testament van haar vader toegezonden. Haar vader heeft in 1997 een testament ondertekend dat zei en haar man een groot bedrag zouden krijgen maar hoe kom ik erachter dat het testament geen nep is, want heb gehoord dat er veel nep dingen rond gaan op het net.

afz h hofstra Reactie infoteur, 24-07-2013
Hallo Hendrik Hofstra,
Een testament is pas opvraagbaar bij een notaris als betrokkene is overleden. Dat mevrouw over een kopie beschikt kan wel (haar vader heeft destijds een kopie gekregen), maar dat zegt niet zo veel. Een testament kan bij leven ook nog worden veranderd en niet alles is wat het lijkt te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Janssen, 23-07-2013 08:40 #165
Mijn vader is ongeveer 10 jaar geleden overleden en mijn moeder heeft als langstlevende het vruchtgebruik over het hele kapitaal gehad. Ze wil nu het kindsdeel geven aan de kinderen. Is dit een schenking of een erfenis? Dit is van belang omdat de belastingvrije voet voor een erfenis hoger is dan voor een schenking.
Met vriendelijke groet,
Rob. Reactie infoteur, 23-07-2013
Beste Rob Janssen,
Zolang uw moeder leeft, is dit een schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-07-2013 11:16 #164
Hallo meneer Zeemeeuw
Sorry, maar, in testament staat wettelijke verdeling is niet van toepassing, hebben dan kinderen recht op wilrechten, of veilig stelen leg.portie? Of zij kunnen pas na overleden stiefouder beroep doen op wilrechten?
Bedank Reactie infoteur, 12-07-2013
Hallo Jan,
Als niet ook in het testament is opgenomen dat de legitieme portie opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende, is deze portie zes maanden na overlijden opeisbaar uit de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. G., 12-07-2013 10:35 #163
Beste deskundige,
Mijn vader (overleden 1998) maakte vruchtgebruiktestament, waarin stond dat boedel uit elkaar moet als langstlevende verhuist naar verpleeghuis, bejaardenhuis, of bij hertrouwen. Kinderen hebben bloot eigendom, ma vruchtgebruik. Nu is verhuizing een feit. Huis wordt verkocht. Probleem en vraag is nu: langstlevende gaat verhuizen naar particuliere zorginstelling, maar gaat zelfstandig wonen in appartement hoofdgebouw. Krijgt zorg zonder verblijf. Betaalt servicekosten voor woning en maakt gebruik van zorg via de instelling, via AWBZ-regeling, zorg in natura. Hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen. Het vermogen bestaat uit 2 delen, een deel is eigendom van ma, maar wat te doen met het deel van de kinderen? Kan ik mijn erfdeel opeisen? Ma beweert dat ze niet in een verpleeghuis is opgenomen, omdat ze zelfstandig woont (kamer, keuken, badkamer). Ze maakt gebruik van de service, alle maaltijden, de was. In mijn optiek is het wel degelijk een verpleeghuissituatie.
Graag uw mening. Reactie infoteur, 12-07-2013
Beste RG,
Zolang uw moeder zelfstandig woont, is haar situatie niet gelijk aan die in een verpleeghuis. Een verpleeghuis is er voor intensieve zorg en zware medische behandelingen (definitie Rijksoverheid).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 11-07-2013 20:52 #162
Hallo
Hebben kinderen recht op wilrechten van leg.portie, of veilig stelen leg.portie, als in testament is uitsluitingsclausule leg.portie. Pas na overleden langstlevende kunnen kinderen opeisen. Als in testament is vermeld, wettelijke verdeling is niet van toepassing. hebben kinderen, recht op wilrechten? Of alleen bij als wettelijke verdeling is van toepassing? Moeten kinderen gewoon wachten tot overleden stiefouder en wat blijf over? Reactie infoteur, 12-07-2013
Hallo Jan,
Kinderen hebben, als ze een beroep op doen op hun legitieme, recht op hun legitieme portie, maar daarmee is deze portie niet altijd direct opeisbaar. Bij de langslevende niet als de wettelijke verdeling geldt en/of als in het testament is aangegeven dat de portie pas na het overlijden van de langstlevende opeisbaar wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veerle, 15-06-2013 15:45 #161
Hallo,
Mijn moeder had 30 jaar latrelatie met getrouwde man zonder kinderen. die man had testament deel vrouw deel vriendin dit was het laatste testament 2006 en alle vorige waren herroepen via notaris maar nu is er een akte opgedoken van een gift tussen man en vrouw van 1968 en die is niet herroepen. Mijn moeder zou nu waarschijnlijk geen erfgenaam meer zijn. Wat is een gift wat is een testament. Wat moet er nu gebeuren? dank bij voorbaat Reactie infoteur, 15-06-2013
Hallo Veerle,
1. Belangrijk is hoe de schenkingsakte is geformuleerd. Er kunnen allerlei voorwaarden in staan, het kan een schenking bij leven zijn (schenking op papier met 6% rente betaling) of juist na zijn dood.
2. Als uw moeder als erfgenaam in het testament staat, blijft ze erfgenaam.
3. De notaris moet bekijken of de schenking in mindering komt op de erfenis en of die akte nog wel geldig is (sinds 2010 gelden andere regels). Als het puur een akte is waarin staat dat mevrouw na zijn dood dat bedrag krijgt, is het een testament dat inmiddels is herroepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 09-06-2013 13:53 #160
Enige tijd geleden is mijn schoonmoeder overleden, bij testament (13-3-2002) zijn beide dochters als erfgenamen aangewezen, ieder voor de helft. Er is echter ook een legaat (dit bevat alle zaken welke enige waarde hebben) opgenomen, hiervan is mijn schoonzus de begunstigde en daarnaast is er in het testament ook nog sprake van een schuldbekentenis van mijn schoonmoeder waarvan mijn schoonzus de schuldeiser is.
Wat resteert is de inboedel (waarde €2100, terwijl legaat en schuldbekentenis beide ca. €10.000 bedragen, beide onlangs getaxeerd (en ingeschreven) ivm beneficiaire aanvaarding door mijn schoonzus) Mijn vrouw heeft tot op heden geen stappen ondernomen (volgens de notaris wordt zij 3 maanden na het beneficiair aanvaarden door mijn schoonzus automatisch geacht ook beneficiair aanvaard te hebben)
Mijn vraag: is het voor mijn vrouw zinvol, gezien de schulden die de waarde van de erfenis vele malen overschrijden, om de legitieme portie op te eisen? Reactie infoteur, 09-06-2013
Beste Pieter,
Er zal bij beneficiair aanvaarden een boedelbeschrijving worden gemaakt waaruit blijkt hoe groot de erfenis is. Iets anders is de schuldbekentenis aan de schoonzus en het legaat. Het is de moeite waard om te bekijken of de schuldbekentenis echt en terecht is en of het legaat wel kan worden uitbetaald zonder jullie legitieme portie aan te tasten. Zoniet dan kan het testament wellicht ook worden aangevochten. De notaris kan jullie daarover inlichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerald, 07-06-2013 19:27 #159
Bij de recente dood van mijn vader heeft zijn vriendin (geen geregistreerde partner wel samenlevingscontact) in zijn testament het vruchtgebruik over zijn geld en goederen (geen huis) toegewezen gekregen. Vervreemding is niet toegestaan.

Mijn broer en ik, aangewezen als enige 2 erfgenamen, willen het liefst helemaal geen contact met deze vrouw. Bovendien is over 20 jaar het kapitaal zonder renteopbouw zo wie zo al stukken minder waard.

Is het mogelijk het hele gedoe van vruchttgebruik te omzeilen door i.p.v. de erfenis te aanvaarden direct om mijn legitieme portie te vragen? Reactie infoteur, 07-06-2013
Beste Gerald,
1. Als door het vruchtgebruik van de vriendin uw legitieme portie in omvang wordt aangetast (en daar lijkt het op want u krijgt minder dan waarop u als erfgenaam nu minimaal recht hebt) kunt u het testament aanvechten. Dat is juridisch gezien nog wat anders dan een beroep doen op uw legitieme portie, want op papier bent u niet onterfd maar nog steeds erfgenaam.
2. Het was anders geweest als zij getrouwd waren geweest (respectievelijk geregistreerd partnerschap). Dan hadden jullie een niet direct opeisbare vordering op haar gehad. Nu daarentegen is zij geen wettelijke erfgenaam.
3. Een overleg met de notaris lijkt me zeer zinvol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Des Mollets, 15-05-2013 14:58 #158
Beste Zeemeeuw,
Stel: mijn alleenstaande vader komt te overlijden en heeft voor het overlijden een groot deel van zijn vermogen geschonken aan een vriendin. Ik ben onterft en mijn broer (enige erfgenaam) aanvaard de erfenis niet. Hij is namelijk overtuigd dat de erfenis negatief is. Kan ik mijn legitieme portie opeisen en moet ik dit doen bij deze vriendin? Reactie infoteur, 15-05-2013
Beste Des Mollets,
1. Allereerst is het zo dat als uw broer zijn erfdeel niet aanvaardt, deze doorschuift naar een andere erfgenaam in zijn lijn. Dat kan ook u weer zijn.
2. Bovenmatige schenkingen behoren tot de nalatenschap. Dat kan een vordering op de vriendin betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Duizendpoot, 14-05-2013 19:07 #157
Beste.,
Als je onterft bent, heb je recht op een legitieme portie, maar er is een brommobiel en die krijg ik niet verkocht, maar heeft mijn onterfde broer dan recht op deze brommobiel? Daar hij b.v. geen recht heeft op de staart klok. Reactie infoteur, 15-05-2013
Beste Duizendpoot,
De legitieme portie luidt altijd in geld. Er is dus geen recht op een klok of brommobiel, maar op een deel van de waarde ervan. Maar om de vordering in geld in te lossen kunt u wel afspreken dat iemand een klok of brommobiel krijgt en dat daarmee de legitieme portie is ingevuld. Of met een beetje geld erbij of eraf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin Joosten, 08-05-2013 14:19 #156
Hallo.ik heet Martin Joosten ben Nederlander en woon in Zweden. Het gaat over mijn vader die woont in Nederland en heeft al sinds jaren een nieuwe vriendin. Mijn moeder is van hem gescheiden in 1987 en is overleden in november 1999. Ik heb al jaren lang geen enkel contact met mijn vader. Hij wil geen contact met mij. Ik heb nog 2 broers in leven die ook in Nederland wonen. Mijn vader is 87 jaar en kan elk moment sterven. Ik ben er niet zeker van dat ik op de hoogte gebracht wordt van zijn overlijden. Ik heb absoluut geen geld om contact op te nemen met een notaris en een hoog uurloon aan hem te betalen. Toch wil ik mijn legitieme portie opeisen. Mijn vader kan een testament schrijven waarin hij mij onterft maar volgens de Nederlandse wet kan hij mij niet helemaal onterven heb ik begrepen. Als er een notaris wordt ingeschakeld als mijn vader een testament laat opmaken of als er geen testament is na zijn dood dan gaat de notaris op zoek naar de erfgenamen. Hij zoekt dan naar de kinderen van mijn vader neem ik aan. Hoe kan die notaris mij vinden als ik in Zweden woon? Het kan ook zijn dat mijn vader een samenlevingscontract heeft met zijn vriendin en dat die dan alles erft na zijn dood. Maar als zijn vriendin overlijdt gaat de erfenis weer terug naar de kinderen van mijn vader heb ik begrepen. Mijn vader heeft een groot huis, twee pensioenen en vermoedelijk een hoop geld op de bank. Ik weet dat hij in de gemeente Landgraaf woont. Ik heb de gemeente Landgraaf een uittreksel van mijn geboorteregister en een kopie van mijn geldige paspoort en een adres gegeven van mijn huidige woonplaats in Zweden gestuurd. Ik heb nog geen antwoord van ze ontvangen. Ik heb eerder dit jaar in februari aan de gemeente Landgraaf gevraagd of ze mij als kind op de hoogte stellen indien mijn vader komt te overlijden. Ze stuurde mij een email waarin ze vertelden dat de gemeente landgraaf niet automatisch de dood van een persoon aan de erfgenamen mededeelt. Ik begrijp dat ik tot 5 jaar na de dood van de erflater mijn vader de tijd heb om mijn legitieme portie op te eisen. Ik hoop dat jullie mijn probleem begrijpen. Ik woon in Zweden. Hoe kan een Nederlandse notaris mij vinden? Die kijkt vermoedelijk alleen in de GBA administratie in Nederland. Ik heb al bij de laatste gemeente waar ik in Nederland stond ingeschreven gevraagd of ze mijn huidige adres in Zweden in de GBA kunnen aantekenen, maar ze doen dit niet mailen ze me. Ik kijk elke dag op internet maar kan nergens goede informatie vinden hoe te handelen in mijn geval. Hoe kan ik mijn legitieme portie opeisen als ik in Zweden woon? Hoe kom ik te weten wanneer mijn vader sterft? Ik heb helaas geen adres van mijn vader maar weet dat hij in Landgraaf woont. Ik heb heel sporadisch contact met een van mijn broers in Nederland via de email. hij vertelde mij in februari van dit jaar dat mijn vader nog in leven was. Kunt u mij tips geven hoe ik dit probleem kan oplossen. Ik heb absoluut geen geld om een notaris in Nederland in te schakelen. Die vragen ongelooflijke prijzen, maar het moet toch mogelijk zijn dat ik me ergens in Nederland in een bestand kan laten registreren zodat een notaris mij kan vinden? Er moet toch ergens in Nederland in een bestand staan hoeveel kinderen mijn vader heeft?Bij voorbaat veel dank. Groeten van Martin. Reactie infoteur, 08-05-2013
Beste Martin Joosten,
1. Als uw vader u onterft met een testament, moet u als zodanig genoemd worden in het testament wat duidelijk maakt dat u er bent.
2. Uw geboorte is bekend bij de gemeente waarin u bent geboren en door uw vader bent aangegeven (geboorteakte).
3. In het Centraal Testamenten Register in Den Haag worden alle testamenten van Nederland geregistreerd. Het bestaan van een testament is opvraagbaar na iemands overlijden, niet de inhoud. Daar hebt u geen notaris voor nodig maar wel een uittreksel van overlijden.
4. Een notaris controleert bij de gemeente van de overledene of er kinderen zijn.
5. Elke overleden persoon in Nederland staat in het register van overlijden
van de Burgerlijke Stand vermeld (opvraagbaar, niet gratis).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sammy's, 04-05-2013 18:52 #155
In januari heb ik van een notaris een brief gekregen dat mijn vader was overleden.
Nu ben ik onterft( wat niet erg is) maar heb wel me legitieme portie opgeëist.
Nou was mijn vraag eigenlijk, hoelaat duurt dit voordat het helemaal geregeld is?
Ik wil er namelijk vanaf zijn omdat ik mijn vader 21 jaar niet gezien en gesproken heb maar hij mij geestelijk veel schade heeft aangericht.
Graag ontvang ik hier antwoord op… Reactie infoteur, 05-05-2013
Beste Sammy's,
Hoe lang de afwikkeling van een erfenis duurt, hangt helemaal af van de ingewikkeldheid van de nalatenschap. Is er een testament, zijn er veel kinderen, is er een bedrijf, zijn er schulden en dergelijke. Het kan overigens geen kwaad om de notaris te vragen hoe het ermee staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emmia, 28-04-2013 20:03 #154
Ik hoop dat je mij kan helpen met mijn vraag. Het betreft een erfenis met meerdere erfgenamen. De ouders van mijn vriendin zijn allebei in een tijdperiode van 4 maanden na elkaar overleden. Ze waren het er allebei over eens dat één van hun kinderen onterfd is.
Nadat dat haar vader is overleden bleek dat de onterving van het desbetreffende kind niet goed in het testament was geregeld. Het kind dat eigenlijk onterfd hoorde te zijn heeft toen de erfenis aanvaard (omdat hij in financiele moeilijkheden zat).

Haar moeder heeft toen een nieuw testament op laten stellen, waarin de onterving van dat kind wel goed is geregeld. Het onterfde kind heeft nu recht op de legitieme portie, maar hij heeft via de mail laten weten dat hij geen beroep zal doen hierop. Is deze afstand van het beroep op de legitieme portie via de mail rechtsgeldig gedaan? Of is het alleen rechtsgeldig wanneer dat schriftelijk met een handtekening eronder is gedaan? Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste Emmia,
1. Wie is onterfd, heeft recht op de legitieme portie maar krijgt niets als hij daar geen beroep op doet. Afstand doen van de legitieme portie hoeft niet. Gebeurt er niets op dit punt, dan wordt de onterving volledig uitgevoerd zonder portie.
2. Het beroep doen op de legitieme portie is vormloos, maar het wel moet duidelijk zijn dat de mail ook van betrokkene afkomstig is om later problemen te voorkomen.
3. Bij dit alles is een ondertekende brief met datum, plaats en handtekening altijd beter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 22-04-2013 19:52 #153
Dank voor het antwoord! Wat betreft nummer 5: kan dit ook waterdicht, of loop ik altijd het risico dat haar testament wordt gewijzigd nadat ik deels afstand heb gedaan van mijn legitieme portie? Reactie infoteur, 23-04-2013
Beste Joost,
U loopt altijd het risico dat iemand zijn testament wijzigt. Een testament is geheim zolang iemand nog leeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 22-04-2013 04:47 #152
Beste Zeemeeuw,

Top dat je zoveel mensen info geeft! Ook ik heb een vraag:

Mijn vader is hertrouwd. Ik ben enig kind, zijn nieuwe vrouw heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk. Mijn vader en zijn vrouw hebben beide een testament gemaakt waarin staat dat alle drie de kinderen bij beide testamenten gelijk worden behandeld. Ook krijgt een goed doel een bedrag als ware het een vierde kind. Ze denken het nu goed geregeld te hebben.

Heb op internet zitten zoeken, en volgens mij kan deze constructie alleen op basis van vertrouwen, en niet op basis van het testament. De notaris heeft ze hier niets over verteld.

Volgens mij zit het zo:
Als mijn vader als eerste overlijdt krijg ik volgens het testament 20%, terwijl mijn legitieme portie 25% is. Als de nieuwe vrouw als eerste overlijd krijg ik 25%, terwijl mijn legitieme portie 50% is. Ik krijg van mijn vader volgens zijn testament dus altijd minder, dan als ik onterft zou zijn. Toch vind ik dat wel redelijk als ik in plaats daarvan er zeker van ben dat ik bij het overlijden van zijn nieuwe vrouw ook daadwerkelijk als haar kind behandeld wordt. Het staat haar echter vrij om mij na het overlijden van mijn vader uit haar testament te schrappen. Dat ligt nu niet voor de hand, maar er kan natuurlijk 20 jaar tussen zitten waarin van alles kan gebeuren.

Mijn vragen:
Kan ik in ruil voor het genoegen nemen met minder dan de legitieme portie van mijn vader de zekerheid afdwingen dat ik in het testament van zijn nieuwe vrouw als haar kind behandeld wordt, bijvoorbeeld door een overeenkomst tussen haar en mij of misschien zelfs met haar kinderen? Andersom hebben zij er ook belang bij dat ik mijn legitieme portie niet opeis als de nieuwe vrouw als eerste overlijdt. Als iedereen onverhoopt achteraf voor het maximale gaat is het een loterij wie het eerst overlijdt, terwijl we op voorhand allen bereid zijn het redelijk vast te leggen.

Als zoiets kan, ben jij ook professioneel actief? Reactie infoteur, 22-04-2013
Beste Joost,
1. Als uw vader overlijdt is uw legitieme portie 1/4.
2. Als de nieuwe vrouw eerst overlijdt is uw legitieme portie van haar 0 en daarna van uw vader 1/2.
3. Het klopt dat een testament altijd bij leven kan worden bijgesteld en het klopt dat er altijd door een eigen kind een beroep kan worden gedaan op de legitieme portie.
4. De verdeling volgens het erfrecht gaat boven de onderlinge afspraken die ook gemaakt kunnen worden. Anders gezegd de fiscus zal kijken naar wat de erfrechtelijke verdeling is en niet naar de onderlinge afspraken die civielrechtelijk van karakter zijn. De ondelinge afspraken kunnen ook nog eens onderhevig zijn aan schenkingsrechten.
5. Het meest zekere is het om al in de testamenten de afspraken op te nemen en aan de verdeling van de erfenis de voorwaarden en clausules te verbinden die u noemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 16-04-2013 19:14 #151
Mijn vader heeft diverse keren gesproken hoe hij de verdeling wilde. Hij deed daarbij ook uitspraken m.b.t. goederen, waaronder een auto. Dit betrof een gelijke verdeling, maar werd niet bij leven uitgevoerd. Nu is er een broer in het bezit van een codicil, dit exemplaar komt na jaren pas boven tafel, in dat codicil staat één regeltje: De auto is geschonken aan "Jantje" voor de hulpvaardigheid. Het is wel voorzien van plaatsnaam, datum en handtekening. De handtekening en het handschrift lijken in het niets op dat van mijn vader. Het is gedateerd maanden voor overlijden van mijn vader, de auto stond ook na codicil datum overigens bij mijn ouders voor de deur, het stond op hun naam, mijn vader gaf pas maanden na de datum van het codicil aan mijn broer aan dat hij de auto mocht lenen, dit was ook zeker ruim een half jaar na de datum die op het codicil staat. Ook mijn moeder bleef aangeven dat de auto te leen was. Het enige wat ik kan aantonen is de tennaamstellingen op naam van mijn ouders, want na overlijden van vader werd de auto overgeschreven op naam van mijn moeder. Na overlijden van mijn moeder werd de auto via een autobedrijf verkocht. Kan dit zomaar. Kunnen wij dat codicil aanvechten, heeft het zin om hiervoor een rechtszaak te beginnen. Het is heel moeilijk na zoveel jaar nog bewijsvoering rond te krijgen. Behalve onze eigen getuigenverklaringen, van 5 mensen die het tegenspreken. Toch is mijn broer erg sterk in praten, komt met allerlei verklaringen die niet kloppen. Reactie infoteur, 16-04-2013
Beste R,
Zeker. Een codicil moet aan strikte voorwaarden voldoen. Geldbedragen en een auto kunnen niet eens wettig per codicil worden gegeven:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 15-04-2013 17:21 #150
Hallo,

Een aantal maanden geleden is mijn opa overleden. Mijn opa had twee kinderen, mn oom en mn moeder. Helaas is mijn moeder al overleden. Als het goed is betekent dit dat ik recht heb op het deel van mijn moeder? Echter had mijn opa bij mijn weten geen testament. Mijn oom zou in dit geheel alles regelen en ervoor zorgen dat ik en mijn broer het deel van mijn moeder zouden krijgen.

Helaas heb ik niet zo'n goed verstandhouding met mijn oom en inmiddels zijn we al drie maanden verder en heb nog steeds niks gehoord. Daarnaast heb ik het idee dat er een aantal dingen niet kloppen omtrent de erfenis (zoals verkopen van spullen zonder ons medeweten om). Naar mijn idee is het zo dat als er spullen van mijn opa verkocht worden, wij recht hebben op de helft van het opgebrachte bedrag?

Wat kan ik nu het beste doen? Kan ik na een aantal maanden alsnog een notaris inschakelen?Of zit hier een termijn aan vast?

Kunt u mij hier antwoord opgeven? U zou me er erg mee helpen?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 16-04-2013
Hallo S,
1. U hebt wettelijk recht op het deel van uw moeder (de helft van de erfenis) en dat geldt ook voor wat tussentijds verkocht wordt.
2. Het is niet correct dat zaken verkocht worden zonder uw toestemming en medeweten. Eigenlijk zou er een boedelbeschrijving moeten worden gemaakt waaruit blijkt hoe groot de erfenis is.
3. Ik zou nu een notaris inschakelen of zelf een aangetekende brief sturen (notaris kost geld). Zolang u niet de erfenis verwerpt, blijft u erfgenaam.
4. Dat uw oom de zaken afgehandelt, hoeft helemaal geen uitgemaakte zaak te zijn. Hij handelt kennelijk wel als zodanig, maar zonder een testament behoeft ook dat uw goedkeuring.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 07-03-2013 11:36 #149
Overlijden in 2010 zonder testament. De wettelijke verdeling gaat dan spelen. De erven aanvaarden de erfenis zuiver. Op het moment van overlijden is er een positieve erfenis en nu is er een negatieve erfenis omdat de verkoop van de woning minder opbrengt waardoor een restschuld ontstaat. kunnen de kinder aangesproken worden voor dit verlies? Welk moment is bepalend voor het vaststellen van de erfenis? Reactie infoteur, 07-03-2013
Beste R,
1. Bij het erven van een huis wordt gekeken naar de WOZ-waarde, niet de verkoopwaarde op een later moment. Dat kan in de huidige markt heel nadelig zijn. Voor 2010 geldt de WOZ-waarde met peildatum 2009:

http://financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

2. De erfgenamen zijn aansprakelijk voor een restschuld:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/109151-huis-erven-met-restschuld.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 28-02-2013 20:07 #148
Mijn broer is overleden en heeft in testament zijn zoon onterft en mij als enige erfgenaam benoemd.Hij wilde dat zijn zoon niks kreeg, omdat die nagenoeg geen contact had.Hij heeft wel recht op zijn legitieme portie.Nu had mijn broer een motor en heeft per codicil dat aan zijn zoon gegeven, als hij afstand doet van zijn legitieme deel.om het zo zo gemakkelijker voor mij te maken.Nu geld dat codicil niet, omdat mijn broer er geen datum op had staan.En had dan nog niet gekunt, omdat die motor al 1 jaar op mijn naam staat, omdat hij niet wilde toen dat die in verkeerde handen zou vallen.Kan ik nu de motor aan zijn zoon over handigen, als hij afstand doet van zij legitieme deel?Hij moet er dan niet meer op terug kunnen komen om binnen 5 jaar alsnog portie op te eisen.Stel dat ik de motor niet geef en hij dus wel alleen legitieme portie aanvaard, moet de motor dan weer in nalatenschap en h moet ik er nog belasting over betalen?
Hoe werkt het precies als hij zijn legitieme portie komt opeisen?Wil zeker weten dat hij nergens meer op terug kan komen?Moet er iets getekend worden en hoe?Hij gaat het mij zo moeilijk mogelijk maken.
Dan hadden ik en mijn broer een en/of rekening prive en spaar rekening, is de helft dan van mij of gaat hele bedrag in nalatenschap?Spaartegoed van broer staat nu op mijn spaarrekening.
Wat mag ik allemaal en hoeveel aftrekken van de nalatenschap, heb en regel de crematie en nalatenschap.Heb erfenis nog niet aanvaard.Wel regel ik de zakelijke dingen.Wat ben ik verplicht om hem te melden, moet ik inzage van bankrekening e.d aan hem geven?
Groet Reactie infoteur, 28-02-2013
Beste Paul,
1. Dat een kind zijn legitieme portie krijgt, is geen automatisme. Als een kind er geen beroep op doet, is er geen legitieme portie. Anderzijds kan een kind er binnen vijk jaar een beroep op doen. Een gewoon briefje is daarvoor al voldoende. Het opeisen van de legitieme portie is namelijk vormvrij.
2. Wie is onterfd, heeft geen recht op goederen. Ook niet op de motor. Wel, bij schenking, op zijn aandeel in de huidige waarde van de motor.
3. Bij een en of rekening is van het belang of is op te maken wiens geld het was. Stel dat daar steeds het inkomen van de ene persoon op komt en niet van de ander. In andere gevallen wordt meestal fifty fifty aangehouden, tenzij anders kan worden bewezen.
4. Ik weet niet of u als executeur bent aangesteld. Zo ja, dan hebt u een informatieplicht als u om informatie wordt gevraagd.
5. Schulden van de erflater en de kosten van crematie zijn aftrekbaar van de te verdelen nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Butink, 04-02-2013 22:52 #147
Mijn moeder heeft mij onterft, ik verkrijg wel nog mijn vaders erfdeel dat is 1/8.
Nu heb ik bij de notaris aangegeven dat ik het legitieme deel aanvaard dat is 1/6 deel. Hoe wordt hier de erf belasting over verrekend en hoeveel procent is dat omdat ik mijn zus en broer erover aanspreek.

Met vriendelijke groet,
Gottfried Reactie infoteur, 05-02-2013
Beste G. Butink,
Als kind hebt u een vrijgesteld bedrag van ruim 19.000 euro en betaalt u over het meerdere 10% tot 20% erfbelasting:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2013-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erika van Gils, 01-02-2013 20:05 #146
Mijn opa is onlangs overleden. Hij had twee kinderen, mijn tante en mijn vader. Mijn vader is helaas al overleden. Wij als kleinkinderen krijgen nu een legaat. Kunnen ik en mijn zus ook nog de legitieme portie van mijn vader opeisen? En zo ja hoe moeten we dat doen?
Met vriendelijke groet,
Erika Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Erika van Gils,
Jullie erven samen het erfdeel dat anders jullie vader geërfd zou hebben. Als er een testament is opgesteld, kun je het beste naar de betreffende notaris gaan voor de details.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. van den Heuvel, 23-01-2013 12:41 #145
Beste Zeemeeuw,

Enorm bedankt voor uw snelle en bruikbare reactie, ik weet nu beter welke weg ik moet bewandelen.
Ik ben geweldig geholpen;-)

Vriendelijke groeten,

N. van den Heuvel Reactie infoteur, 23-01-2013
Beste N. van den Heuvel,
Graag gedaan en veel succes.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. van den Heuvel, 22-01-2013 23:44 #144
Beste Zeemeeuw,
Mijn vader is afgelopen mei in Thailand overleden. Hij had in Nederland een testament die hij niet heeft laten aanpassen nadat hij in 2006 alles in Nederland verkocht had en naar Thailand emigreerde, daar heeft hij zijn vermogen in huis en land gestopt.
Mijn eerste vraag is: Is het testament dat hij in Nederland heeft laten maken enigszins nog bruikbaar?
Ik volg nu de weg die door de Thai aangegeven wordt en zal me via de rechtbank mezelf daar moeten laten benoemen tot administrateur om mezelf vervolgens aan te wijzen als erfgename. Ik heb al gemerkt dat dit enorme kosten met zich meebrengt, die ik op dit moment alleen kan ophoesten. Mijn broeder zit financieel aan de grond en kan zelfs niet mee naar Thailand om dit proces bij te wonen.
Mijn tweede vraag: welke kosten zijn aftrekbaar van de erfenis? ik moet b.v. een hoeveelheid vakantiedagen gebruiken, niet te spreken over de verschillende reizen en bijkomende (juridische) kosten…
Omdat mijn broer financieel aan de grond zit en niet met me mee wil/kan naar Thailand, heeft hij mij gevraagd alles te regelen. Maar volgens mijn Thaise advocaat moeten de beide erfgenamen bij de zitting aanwezig zijn. Een mogelijkheid die de advocaat bood is dat mijn broer afstand neemt van de erfenis en dat ik bij het vrijkomen van de erfenis (verkoop van huis en grond) de gelden weer eerlijk verdeel. Mijn laatste vraag: Is dit bovenstaande een reële optie? Ik weet niet hoe het op dit punt zit met het erfrecht als ik het geld naar Nederland haal…

Ik hoop dat u me kan helpen.

Vriendelijke groeten,

N. van den Heuvel Reactie infoteur, 23-01-2013
Beste N. van den Heuvel,
1. Als er in Thailand geen nieuw testament is opgesteld en als uw vader nog de Nederlandse nationaliteit had, kunt u te maken krijgen met het Nederlands erfrecht en het Nederlandse testament. Omdat uw vader meer dan vijf jaar in Thailand woonde, moet dat worden uitgezocht. Dat kunt u laten nagaan bij de notaris waar het Nederlandse testament is opgemaakt.
2. In Nederland geldt dat de erflater in zijn testament kan aangeven wat er vergoed mag worden. Als daarover niets is vermeld zou ik de gemaakte kosten zeker in rekening brengen bij de verdeling van de erfenis.
3. Uw broer kan u ook een volledige machtiging voor de afhandeling van de erfenis geven. Een erfenis verwerpen is de meest vergaande vorm, maar dan kan het zijn dat iemand anders (als er kinderen zijn) erfgenaam wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. de Jong, 04-01-2013 16:15 #143
Geachte dame/heer,
Kan een ouder voor zijn dood zijn bedrijf voor een gering bedrag (niet de werkelijke waarde) verkopen aan een van zijn kinderen en zo de andere benadelen?

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

N. de Jong Reactie infoteur, 04-01-2013
Geachte N. de Jong,
De kinderen houden recht op hun legitieme portie, maar als u gebruik kunt maken van de regelgeving omtrent bedrijfsopvolging bij schenking of nalatenschap, kan zowel de betaling van de verschuldigde belasting aan de belastingdienst als de inlossing van de vordering van de overige kinderen tot maximaal tien jaar worden uitgesteld:

http://www.zakelijk.infonu.nl/juridisch/39830-erfenis-onderneming-bedrijfsopvolging-en-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 03-01-2013 20:58 #142
Beste zeemeeuw,
De vordering is 10.000 euro per persoon. We zullen gaan informeren of we bij een andere deurwaarder of een incassobureau terecht kunnen.
Hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Paulette Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Paulette,
Veel succes. Een incassobureau of deurwaarder kunnen minimaal wat druk op de ketel zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 03-01-2013 17:07 #141
Beste zeemeeuw,
Dit hebben we ook geprobeerd maar die zegt dat dit geen geschikte zaak is voor hen. Het is dus wel mogelijk om bij dit soort zaken een deurwaarder in te schakelen? Dan kunnen we kijken naar een andere deurwaarder.
Met vriendelijke groet,
Paulette Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Paulette,
Met uw legitieme portie hebt u een vordering op de erfenis die in handen is van de halfbroer. Ik zou zeker proberen een deurwaarder in te schakelen en anders een incassobureau. Daarbij is het wel beter als u ongeveer kunt aangeven hoe groot uw legitieme vordering is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 03-01-2013 15:08 #140
Beste zeemeeuw,
Dit hebben we ook geprobeerd maar die zegt dat dit geen geschikte zaak is voor hen. Het is dus wel mogelijk om bij dit soort zaken een deurwaarder in te schakelen? Dan kunnen we kijken naar een andere deurwaarder.
Met vriendelijke groet,
Paulette Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Paulette,
Met uw legitieme portie hebt u een vordering op de erfenis die in handen is van de halfbroer. Ik zou zeker proberen een deurwaarder in te schakelen en anders een incassobureau. Daarbij is het wel beter als u ongeveer kunt aangeven hoe groot uw legitieme vordering is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 03-01-2013 13:12 #139
Beste zeemeeuw,
Ik heb u in 2011 al eens om advies gevraagd maar ben nu redelijk radeloos. Juni 2010 overleed onze vader, wij, 2 zusters zijn onterfd en alles is per testament naar onze halfbroer gegaan, waaronder een chalet dat al jaren te koop staat. Nu hebben wij alles gedaan wat we konden om onze legitieme portie uitbetaald te krijgen. We hebben een advocaat in de hand genomen die ook niets heeft kunnen bereiken bij de vertegenwoordiger, zijn rechtsbijstandverzekering, van onze halfbroer. De advocaat heeft het ook zo'n beetje op zijn beloop gelaten waardoor wij ook daarin geen vertrouwen meer hebben. De man van de rechtsbijstandsverzekering neemt ook weinig moeite om fatsoenlijk te antwoorden en zegt alleen dat halfbroer financieel in zwaar weer verkeerd. Nu is dat niet nieuws want dat probleem heeft hij altijd al gehad en dat zal ook nooit beter worden. Wat kunnen wij nu nog doen om ons deel te krijgen, de financiële middelen ontbreken ons om procedures oid in gang te zetten via een rechtzaak? Reactie infoteur, 03-01-2013
Beste Paulette,
Ik zou langzamerhand een deurwaarder inschakelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wijnen, 21-12-2012 14:20 #138
Mijn onterfde nicht, die de plaats inneemt van haar overleden vader (mijn broer zaliger) eist nu na mijn moeders dood haar legitieme portie op. omdat deze dame reeds 10 jaar geen contact wenste met mijn ouders, heeft moeder haar in 2006 onterft.In 2007 kreeg ik een geldsom van 24000 Euro ik ben nu nog haar enige zoon en voor de zekerheid liet zij die vastleggen bij de Notaris en deze deed dit met de clausule dat deze gift buiten de erfenis moet vallen. Dit staat dus in haar testament. Mijn tot heden onzichtbare nicht accepteert dit niet. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Wijnen,
1. Het is even de vraag wanneer in 2007 u de schenking kreeg, want schenkingen gedaan binnen vijf jaar van overlijden worden in de regel meegenomen bij de berekening van de hoogte de legitieme portie.
2. Uw nicht zal wel stellen dat de schenking is gedaan om haar te benadelen, maar dat moet ze maar aantonen. Bovendien kan uw moeder zich moreel verplicht gevoeld hebben u de schenking te doen.
3. Met dit in het achterhoofd doet u er goed aan om ook uw notaris te vragen hoe hij tegen het verzoek van de nicht aankijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 14-12-2012 15:10 #137
Beste infoteur,

Ik begreep van iemand dat hij - als kind van zijn overleden vader - een legaat heeft verkregen ter grootte van zijn legitieme portie, zo volgt uit het testament. Dit legaat is echter niet opeisbaar zo lang de vrouw nog in leven is. Ten aanzien van de vrouw is in het testament bepaald dat de vrouw een legaat krijgt inhoudende het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. De erfgenaam is overigens een stichting.Tevens staat in het testament dat indien er sprake is van een legitieme portie, deze eerst opeisbaar zal zijn bij overlijden van de vrouw, indien de legitieme portie ten laste komt van de vrouw.

Mijn vraag is: Kan er iets gedaan worden tegen de niet-opeisbaarheid (van legaat of legitieme portie)? Reactie infoteur, 14-12-2012
Beste Peter,
1. Als het testament niet anders bepaalt, krijgt een kind recht op zijn erfdeel. Dat erfdeel maar ook een legitieme portie zijn pas door het kind opvorderbaar na het overlijden van de langstlevende ouder.
2. Een legaat en de legitieme portie zijn twee verschillende zaken. Als een kind een legaat krijgt ter grootte van zijn legitieme portie, wil dat niet zeggen dat het is onterfd. Het is een zekerstelling dat het kind in ieder geval dat deel krijgt, ook als het niet zijn legitieme portie na het overlijden van de vader opeist.
3. Het vruchtgebruik van de moeder houdt in dat zij over dat deel economisch eigenaar is.
4. De voorwaarden die bij een legaat door de erflater zijn geformuleerd bepalen wat er mogelijk is. Als de geformuleerde voorwaarden of eisen zeer onredelijk zijn, kan een kantonrechter desgevraagd ingrijpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 21-11-2012 14:57 #136
In het artikel staat het volgende vermeldt: 'Om de massa van de erfenis te bepalen, wordt gekeken naar het saldo van erfenis en schulden, plus alles wat tijdens het leven van de erflater is geschonken.'

Ik dacht dat er - in het geval van schenkingen van de erflater tijdens het leven - alleen naar de laatste 5 jaar - vanaf het moment van overlijden - wordt gekeken? Dit klopt dus niet? Reactie infoteur, 21-11-2012
Beste Ruud,
Schenkingen die binnen vijf jaar zijn gedaan in ieder geval, maar er is meer. Zie de opsomming in mijn eerder antwoord aan K. de Groot dd 09-12-2011, # 80.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corina, 30-10-2012 18:50 #135
Beste infoteur,
bedankt voor uw reactie. wanneer ik het kindsgedeelte opeis bij de erfgenamen krijg ik hetgeen wat op de bankrekening stond bij overlijden van de erflater (is ca 5000:3). ik ben erfgenaam, echter probeer ik nu de legitieme portie op te eisen ivm verdenking van grote schenkingen gedaan door de erflater aan de overige 2 erfgenamen in de periode 1995-2005, echter wordt door de overige 2 erfgenamen beweerd dat er geen grote schenkingen gedaan zijn, maar dat het geld in de loop der jaren (1995-2005) is opgemaakt door de erflater tbv levensonderhoud.
Wie kan ik het beste inschakelen voor het bepalen van de legitimaire massa voor mij, wie kan de schenkingen achterhalen die mogelijk gedaan zijn vanaf 1995 (waar ik dan ook recht op zou moeten hebben). Er heeft nooit een afwikkeling van de erfenis plaatsgevonden (overleden in mei 2010) omdat dat volgens de andere 2 erfgenamen niet hoefde ivm lage saldo op de bankrekening van de erflater. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Corina,
1. Aha. Maar die schenkingen zouden ook in de erfenis terug moeten komen als u erfgenaam bent. De vraag is hoe u dat boven tafel krijgt.
2. U bent niet onterfd, de bank wil niet meewerken en er is geen testament (vermoed ik).
3. U kunt alsnog een verklaring van erfrecht laten opstellen. Moet simpel zijn maar kost wat geld. Die notaris kan u ook verder helpen met een boedelbeschrijving (kost ook geld). Bankafschriften zijn online vaak maar zes jaar opvraagbaar.
4. U kunt naar de kantonrechter die een externe kan aanwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corina, 30-10-2012 15:19 #134
Beste infoteur,

Bij wie kun je de legitieme portie opeisen, maw hoe moet je dat doen? En wie onderzoekt de schenkingen die gedurende het leven door de erflater gedaan zijn? Of wie kun je deze opdracht geven buiten evt jezelf? (Ik kan als erfgenaam namelijk niet de bankzaken van de erflater inzien omdat er geen verklaring van erfrecht opgesteld is) en de andere erfegenamen hebben geen bewijzen van bankaschriften meer naar eigen zeggen van de periode 1995-2005 (dit is namelijk de periode waarin een huis verkocht is en lappen grond zijn verkocht), op de dag van overlijden van de erflater stond er bijna niks meer op de spaar- of lopende rekening. Reactie infoteur, 30-10-2012
Beste Cornia,
1. U kunt gedurende vijf jaar na overlijden een beroep doen op uw legitieme portie als u bent onterfd met een testament. Zonder testament hebt u gewoon recht op uw kindsdeel
2. Vaak wordt door de erflater met een testament ook een executeur testamentair aangewezen die voor een goede afwikkeling van de nalatenschap kan zorgen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/100950-boedel-erfenis-verdelen.html

3. Uw beroep op uw legitieme portie legt u neer bij de executeur testamentair, de afwikkelende notaris of de erfgenamen zelf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoek, 02-10-2012 19:30 #133
Beste infoteur,

Mijn vader is een paar maanden geleden overleden. Nu heeft hij in zijn testament op laten nemen dat mijn zus en ik elk ons legitieme portie krijgen en zijn 2 andere kinderen ieder een gelijk deel van de rest van de erfenis. Er wordt in het testament specifiek gesproken over mijn erfgenamen. Ik kan nergens ontdekken dat mijn zus en ik onterft zijn. Er wordt ook een legaat beschreven in het testament. Mijn vraag aan u is.
1.Kan dit? kun je erfgenaam zijn en dan gewoon je legitieme portie krijgen? Ik lees namelijk overal dat je je legitieme portie kan opeisen indien je onterft bent.
2. Gaat het legaat van ons legitieme portie af?

Ik hoor het graag van u.
Met vriendelijke groet,
anoek Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Anoek,
1. U bent als kind pas onterfd als in het testament staat dat u onterfd bent. Dat neemt niet weg dat de erflater (uw vader) u een lager bedrag mag toezeggen dan uw erfdeel, maar daarmee hoeft u natuurlijk niet akkoord te gaan. Dat kunt u vervolgens aan de notaris laten weten.
2. Een legaat is er in vele soorten en smaken (met inbreng in de verdeling, zonder inbreng), maar gaat alleen van de legitieme portie van persoon Y af als ook het legaat al voor persoon Y was en deze afziet van het legaat (legaat verwerpt). Maar ook dan nog kan onder voorwaarden die in het legaat staan, zijn bepaald dat het legaat niet ten laste van de legitieme portie gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dochter, 17-09-2012 11:14 #132
Mijn vader is bijna twee jaar geleden overleden, mijn broer en ik en zijn vrouw (de moeder van onze halfzus) zijn onterft. Onze halfzus was de enige erfgename, maar zij is onlangs ook overleden. Nu moet er nog een verdeling gemaakt worden. Mijn vader had wel een testament, hierin staat dat wij een half kindsdeel krijgen. Er is vermogen, mijn vraag is nu, hoe moet dit verdeeld worden. Wie moet er eerst uitbetaald worden. Er staat ook in het testament dat mijn broer en ik binnen een half jaar tot een jaar na overlijden moeten zijn uitbetaald in geld (dit is nog niet gebeurd) De verdeling is wel bekend, zijn vrouw (met wie hij in scheiding lag) krijgt de helft en mijn broer en ik ieder 1/8 deel. De rest komt in de nalatenschap van onze half zus. En kan pas geregeld worden als de eerste is afgehandeld. Kunnen wij ons geld opeisen? Reactie infoteur, 17-09-2012
Beste Dochter,
1. Uw recht op de legitieme portie vervalt als u er geen beroep op doet gedurende maximaal vijf jaar.
2. Zijn vrouw kan op enkele noodzakelijke dingen een beroep doen, zoals woonruimte:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

3. Eerst moet inderdaad de nalatenschap van uw vader geregeld worden. Zowel de verdeling als de aangifte erfbelasting.
4. Ik weet niet wie de erfenis afhandelt, maar bij die persoon laat u schriftelijk weten een beroep te doen op uw legitieme portie en dat u graag zo spoedig mogelijk uitbetaald wil worden. Ik zou ook de boedelbeschrijving opvragen om te zien waarop u recht hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Retèl, 14-08-2012 12:43 #131
Door de opa van mijn 3 pleegkinderen ben ik als executeur aangesteld voor de erfenis. Het betreft voor deze erfgenamen een huis, met veel achterstallig onderhoud. 2 van de erfgenamen wonen in dit huis. De drie kinderen staan onder beschermbewind. Er is ook nog een onterfde aangenomen zoon van de opa. Deze heeft tot nu toe -> 3 jaar na dato nog geen reactie gegeven, en de verwachting is, dat hij dit ook niet zal gaan doen.
Nu lees ik dat, indien onterft, er alleen aanspraak gemaakt kan worden op geld en niet op goederen. Het geld dat er was, is uitbetaald aan de kinderen van zijn tweede vrouw. Zijn tweede vrouw is drie jaar voor Opa gestorven.
Op het huis rust nog een kleine hypotheek. En de kinderen van de tweede vrouw hebben nog recht op de rente over de drie jaar.

Vraag, in hoeverre, nu er geen geld maar goederen zijn nagelaten, is het noodzakelijk om de komende twee jaar de erfenis te blijven conserveren?

Vriendelijke groet,

D. Retèl Reactie infoteur, 14-08-2012
Beste D. Retèl,
1. Dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op geld, betekent dat er geen recht bestaat op bepaalde goederen, maar dat er wel recht is op een aandeel in de waarde van de goederen (uitgedrukt in geld).
2. Conserveren is niet per se nodig, maar als een beroep wordt gedaan op de legitieme portie, dient die alsnog door de erfgenamen te worden overgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cijntje, 08-08-2012 08:26 #130
Mijn moeder is onlangs overleden. Nu heeft mijn broer bij mij nog een aanzienlijke schuld. Door de rechter is vorig jaar loonbeslag bij hem gelegd ten behoeve van een fraudezaak. Kan de benadeelde in zijn strafzaak de erfenis opeisen? Of kan mijn broer zijn erfdeel aan mij afstaan? Reactie infoteur, 08-08-2012
Beste Cijntje,
1. Als er geen testament is opgesteld, erft uw broer hetzelfde erfdeel als u als hij de erfenis aanvaardt. Maar hij kan ook de erfenis verwerpen en dan zult u alles erven als hij geen kinderen heeft:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

2. Ook op een erfenis kan inderdaad beslag worden gelegd.
3. Bij het verwerpen van de erfenis kan hij beter niet aangeven dat hij dat doet om een mogelijk beslag te voorkomen, maar bijvoorbeeld wel dat hij ruzie had met uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria Baerts, 02-08-2012 00:05 #129
Volgens de notaris heb ik recht op erfenis van mijn schoonmoeder na overlijden van haar en mijn echtgenoot. Zijn moeder had een schuld bij haar kinderen. Alles is nu van haar verkocht ruim 3 maanden geleden. Dus zou de verdeling moeten plaats vinden. En het gaat over een aanzienlijk bedrag. Waarom duurt dit zo lang heeft dit te maken met afdracht successie rechten of kan een familielid dit tegen houden. Of is toegewezen notaris traag. Ik wil nu mijn erfdeel opeisen omdat ik als enigste geen successierechten hoef te betalen. Wat kan ik nu ondernemen want over haar sieraden en inboedel is ook buiten mij omgegaan. Reactie infoteur, 02-08-2012
Beste Maria Baerts,
1. De vraag is even wie de erfenis afhandelt: de notaris, een executeur, een ander?
2. Waarschijnlijk kunt u het beste contact opnemen met de notaris en normaliter moet er een boedelbeschrijving zijn met de waarde van de spullen.
3. De afhandeling van een erfenis kan om vele redenen vertraging oplopen. Dat kan ook de notaris of fiscaal zijn.
4. Wat voor u belangrijk is, is dat u krijgt waar u recht op hebt en niet dat er een verdeling plaats vindt en een afdracht aan de belastingdienst die nadelig voor u uitpakt. U kunt beter te vroeg dan te laat aankloppen (wel minimaal drie maanden na het overlijden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Smith, 21-06-2012 10:15 #128
De vader van mijn schoondochter wilt (mede onder invloed van zijn huidige echtgenote) niets meer met haar te maken hebben. Mijn schoondochter is niet door hem erkend, maar in het verleden heeft hij wel trouw tot haar 12e jaar een bijdrage verstrekt ten behoeve van de opvoeding. Haar vader is tamelijk vermogend en bezit ontroerend goed in Nederland, Frankrijk en België. Op welke wijze kan mijn schoondochter al maatregelen treffen om haar legitieme portie veilig te stellen in het geval dat hij komt te overlijden? Ik denk hierbij onder meer aan het in rechte vorderen van het erkennen van de vaderschap; het vaststellen van zijn huidige bezit etc. Reactie infoteur, 21-06-2012
Beste L. Smith,
1. Als de biologische vader uw schoondochter niet heeft erkend, is hij wettelijk gezien niet de vader. Ook niet voor het erfrecht.
2. Als de biologische vader niet meewerkt, kan uw schoondochter naar de rechter voor een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (kortweg gvv). Daarvoor is wel een advocaat nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kato, 15-06-2012 20:05 #127
Binnen de 5 na jaar na overlijden wordt het kindsdeel opgeëist van een onterfde zoon. Aangezien het vermogen in aandelen u veel minder waard is is het mogelijk om het kindsdeel in aantal aandelen over te dragen i.p.v. De waarde hiervan op datum van overlijden.? Dit lijkt ons wel zo redelijk en billijk. Reactie infoteur, 16-06-2012
Beste Kato,
De onterfde heeft een geldvordering op de erfgenamen, maar als het u lukt om de aandelen over te dragen is dat toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 02-06-2012 21:20 #126
Beste Zeemeeuw
Hartelijk bedankt voor uw antwoord, mijn grootvader staat niet onder bewind, hiervan heb ik schriftelijk bewijs vd kantonrechter. Mijn tante regelt de financieen, zij heeft nu gezegd dat ze een schuld aan onze grootvader heeft en dat grootvader op deze schuld een aantal schenkingen heeft gegeven.Wij weten niet of dit überhaupt mogelijk is. Reactie infoteur, 03-06-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
Veel is mogelijk, maar laat zij daarvan maar de schriftelijke bewijzen tonen met de handtekening van grootvader in goede doen daaronder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 02-06-2012 10:53 #125
Mijn schoonmoeder is onlangs overleden, mijn schoonvader tien jaar eerder. Mijn vrouw en ik liggen in (vecht)scheiding. De scheiding is aangevraagd voor het overlijden van mijn schoonmoeder. Er is sprake van een testament waarin mijn schoonmoeder al al haar kinderen de helft nalaat en de andere helft aan haar (minderjarige) kleinkinderen. Wie beslist er over het al dan niet aanvaarden door de kleinkinderen? Is het mogelijk om afstand te doen van de erfenis en in plaats daarvan de legitieme portie op te eisen? Reactie infoteur, 02-06-2012
Beste Patrick,
1. Als iemand afstand doet van een erfenis, komt de waarde van de verwerping in mindering op de waarde van de legitieme portie.
2. Wat telt is de situatie op het moment van overlijden van schoonmoeder. En toen was u nog niet gescheiden. Ook bij scheiden of uit elkaar gaan, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan en beslissen jullie gezamenlijk. Lukt dat niet, dan moet u naar de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 02-06-2012 00:16 #124
Inmiddels hebben wij meer informatie, het vermogen van onze grootvader is in het huis van onze tante geeinvesteerd, dus is er nu geen geld meer om de schuld aan ons te betalen, haar voorstel is nu dat zij na het overlijden van onze grootvader ervoor zorgt dat er geld op zijn rekening gestort wordt en wij dit dus onderling kunnen verdelen! Zij zal een aanpassing in haar hypotheek gaan maken. Zoals u kunt begrijpen hebben wij er weinig vertrouwen in, kunt u ons advies geven? Reactie infoteur, 02-06-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
1. De meest zekere manier om iets van dit geld terug te zien, is dat er nu een hypotheek wordt afgesloten en het geld op de te verdelen spaarrekening wordt gestort. De tante hoeft niet te wachten tot het overlijden van grootvader.
2. Overigens is wel nog van belang of grootvader gegeven zijn dementie onder bewind is gesteld en wie de bewindvoerder is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cmph, 24-05-2012 16:37 #123
Ik heb een vraag over een gezamelijke woning.
Mijn ex partner is in Thailand getrouwd en woont daar ook, het huwelijk is in Nederland geregistreerd, dus ik neem aan ook erkend.
Nu is mijn vraag: we bezitten gezamelijk een woning, mijn ex partner en ik, hij staat dus op beider naam.
Wat gebeurt er als mijn ex partner komt te overlijden,
Er zijn twee volwassen kinderen uit ons huwelijk.
Ik weet dat onze kinderen de helft erven, maar waar sta ik in dit verhaal, erft zijn huidige vrouw de andere helft en heb ik nergens recht op of…
De woning plus de helft van de hypotheek wordt door mij betaald.
Ik ben ten einde raad, wie kan mij helpen?
Carla. Reactie infoteur, 24-05-2012
Beste Cmph,
Als er geen testament is opgesteld, behoudt u na overlijden van de ex uw aandeel in het huis en wordt zijn aandeel verdeeld tussen zijn vrouw en kinderen. Dit aandeel is gelijk aan de helft van het saldo van de waarde van het huis en de hypotheek die erop rust.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 21-05-2012 15:33 #122
Mijn excuses, misschien was ik niet erg duidelijk:
Voor het overlijden van mijn moeder was in ik mijn ouders testament al onterfd, daarin is dus na het overlijden van mijn moeder geen verandering gekomen.
Houdt dit dus in dat er geen sprake is van schulderkenning? Oftewel ik kan geen legitieme portie op de erfenis van mijn moeder claimen?

Ik begrijp dat er bij niemand de verplichting ligt om mij daarop atten te maken, mijn vraag was alleen of iemand mij attent had moeten maken op het claimen van een al dan niet bestaand recht op legitieme portie? Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Manny,
1. Als u in het testament wordt onterfd, is er geen sprake van schulderkenning.
2. Ook had niemand de wettelijke plicht om u te wijzen op de mogelijkheid van het claimen van uw legitieme portie. Sterker nog, er is een verjaringstermijn van vijf jaar die direct ingaat na het overlijden en ook geldt en ingaat als een onterfde niet is ingelicht over zijn of haar onterving. Hooguit kan er sprake zijn van een morele plicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 21-05-2012 14:31 #121
Als er sprake is van een langstlevende testament gaat dan niet de gehele erfenis op dat moment over naar de langstlevende, i.c. mijn vader?
Wie had mij eventueel attent moeten maken op het opeisen van mijn legitieme portie? De notaris? of de executeur testamentair? Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Manny,
1. U schreef eerder dat u bent onterfd, maar voor mij is nog onduidelijk of dat ook al bij het overlijden van uw moeder zo was. Een langstlevende testament zonder aanvullende bepalingen is de facto geen onterving, omdat dit ook een schulderkenning aan de kinderen behelst. Pas als er in het testament staat dat een kind wordt onterfd, is daadwerkelijk sprake van een onterving zonder schulderkenning.
2. Als iemand wordt onterfd bestaat bij niemand de verplichting om op eigen initiatief de onterfde daarop te wijzen. Niet bij de notaris, niet bij de executeur. Betrokkene kan wel zelf naar de notaris gaan en vragen wat het testament voor hem of haar betekent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 21-05-2012 09:06 #120
Ik heb nog een vraag naar aanleiding van een eerdere vraag die ik hier gesteld had en daarop het volgende antwoord kreeg:
" Beste Manny,
1. Toen uw moeder overleed, kreeg u normaliter ook een aandeel in de erfenis van uw moeder. Dit vertaalt zich in een niet direct opeisbare vordering die wordt uitbetaald als de langstlevende komt te overlijden… betalen."

De legitieme massa is inmiddels opgemaakt en aan mij bekend gemaakt. Hierin wordt onder andere genoemd de vordering die mijn zus (als enige erfgenaam heeft) heeft op het erfdeel van mijn vooroverleden moeder.
Geld voor mij ook een dergelijke vordering in de vorm van een legitieme portie van deze vordering? Of werkt dat anders in dit geval. Met andere woorden: valt mij ook nog een gedeelte van de vordering op de erfenis van mijn moeder ten deel. Of wordt dit verwerkt in het overgaan van haar erfenis aan de langstlevende (in dit geval mijn vader, die in middels ook overleden is) kan ik daar wettelijk ook aanspraak op maken in de vorm van een soort legitieme portie?
Graag zou ik weten hoe dit in elkaar zit.
groeten,

Manny Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Manny,
Als u werkelijk door uw moeder bent onterfd en u hebt geen beroep gedaan op uw legitieme portie, hebt u geen vordering op de nalatenschap van uw moeder of op andere erfgenamen, die doorwerkt in de huidige berekening van de legitimaire massa. In andere gevallen wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicht, 07-05-2012 14:31 #119
Beste, Ik heb nog een vraag over het opeisen van het legitieme deel. Na het overlijden van mijn tante hebben we inmiddels kosten moeten maken en ook de begrafeniskosten moeten nog worden betaald omdat ze hiervoor geen verzekering heeft afgesloten. Nu heeft ze nog wel wat geld op de spaarrekening voor staan. Ze heeft 4 kinderen welke ze heeft onterft maar die wel hun legitieme portie willen opeisen. Mijn vraag is, gaat de grote van de legitieme portie over het bedrag welke ze op haar spaarrekening had op het moment van overlijden of wat er nu staat op het moment dat alle kosten (begrafenis) zijn betaald?

Ook heeft ze een donatie gedaan aan haar zus een jaar geleden, moet dit ook worden opgeteld bij het legitieme deel?

Ik hoop dat u me kunt helpen.

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 07-05-2012
Beste Nicht,
1. Hun legitieme portie is hun aandeel in de erfenis nadat de begrafeniskosten en schulden van tante zijn afgetrokken.
2. De schenking moet bij de berekening van de legitieme portie worden meegenomen en opgeteld bij de erfenis na aftrek van schulden en begrafeniskosten, als bij de schenking niet is aangegeven dat de schenking buiten de erfenis valt. Overigens heeft een zus zelf geen recht op een legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonnie, 27-04-2012 23:20 #118
Beste infoteur,

Mijn schoonmoeder is gestorven tijdens mijn huwelijk in 2010. Ik was toen weggegaan. Ik heb begin 2011 scheiding aangevraagd. Nu heeft de advocaat als peildatum 31-12-2011 in het concept opgenomen. En daarbij de belastingaangfites 2011 aansluit.

Echter nu staat er op de belastingaangifte bij het vermogen wat je aangeven moet 01-01-2011.En niet meer zoals voorheen het vermogen aangeven van 01-01-2011 en 31-12-2011. Dus het vermogen wat je eind 31-12-2010 op je belastingaangifte aangaf voor 2010 is dan exact hetzelfde als het vermogen van 01-01-2011.

Mijn advocaat kan zo niet zien of ex een erfenis heeft ontvangen omdat schoonmoeder aan het eind van het jaar 2010 overleden is. Als hij dus half 2011 een erfenis heeft ontvangen dan kunnen wij dat dus niet zien op de belastingopgave. Hoe kan je er dan achter komen of hij niets achterhoud? Mijn advocaat zegt dat hij er niet achter kan komen. Hoe werkt dit dan precies?

vr gr
Gonnie Reactie infoteur, 28-04-2012
Beste Gonnie,
1. Dat er bij de belastingaangifte nog maar 1 peildatum is voor het vermogen, klopt. Alleen 1 januari telt en wat er gedurende het jaar gebeurt, is niet zichtbaar op de aangifte inkomstenbelasting.
2. Als er een erfenis is die hoog genoeg is, moet er ook aangifte erfbelasting worden gedaan. Misschien is daar nog achter te komen.
3. Als u opmerkt dat er een erfenis is en wilt dat daarmee rekening wordt gehouden, moet de ex maar aantonen dat u ongelijk hebt.
4. Als er een flinke erfenis is staat die ook in de aangifte inkomstenbelasting 2012.
5. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/94886-alimentatie-wijzigen-bij-erfenis-of-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 19-04-2012 14:21 #117
Hartelijk bedankt voor uw snelle reactie, we hebben toch nog 1 vraag; Mijn grootvader is in die zin verplicht uit huis geplaatst door zijn dementie, de dochter kon hem niet verzorgen, dus niet vrijwillig, zijn de kosten van het verpleeghuis dan voor hemzelf of voor de dochter die het huis erft? Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
Daarvoor is bepalend wat in de akte van verdeling staat geschreven. Als alleen het vruchtgebruik is geregeld voor het betreffende huis en zijn verblijf in dat huis, en grootvader verlaat het huis, dan kan grootvader aan het huis geen rechten meer ontlenen. Dan zou hij zelf volledig in de kosten van het verpleeghuis moeten voorzien. Vaak geldt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 19-04-2012 12:48 #116
Als de akte zich beperkt tot de vruchten van het woonrecht in het betreffende huis en er geen vervangende woonplekken worden genoemd voor het geval grootvader het huis al dan niet verplicht verlaat, dan komen de kosten van verblijf in het verpleeghuis voor rekening van grootvader. Door dementie is grootvader min of meer verplicht het huis uitgegaan. Moet de schuld (wet op de bejaardenoorden die in 1998 in de akte is opgenomen) dan eerst aan de erfgenamen worden uitbetaald? Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
Uw schuld is opeisbaar als zijn vermogen onder de norm zit. Punt van aandacht is wel dat bij opname van uw grootvader wordt gekeken naar zijn vermogen per 1 januari van het jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 19-04-2012 12:40 #115
Reaktie op 1.1.1997
Mijn excuus, begrijp het antwoord niet helemaal!
Volgens de akte van verdeling (gemaakt in 1998) is de schuld opeisbaar zodra het vermogen vd schuldenaar, rekening houdende met de schuldig gebleven erfdelen, alsmede de daarover verschuldigde rente, alsof deze vordering met de rente immer opeisbaar is ( zijn) geweest, gedaald is tot of beneden het bescheiden vermogen, als bedoeld in de daarmee verband houdende wettelijke regelingen, welke de verzorging vd schuldenaar beogen zoals bv. de algemene wet op de bejaardenoorden.Volgens diegene die de financien regeld is er geen geld meer omdat het opgaat aan het verpleeghuis. Nu deze wet gewijzigd is de vraag, of de schuld daarmee dan wel of niet opeisbaar is? Ik hoop dat u deze vraag nog kunt beantwoorden. Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
De norm die wordt bedoeld, is de huidige bijstandsnorm (ook de wbo had een vergelijkbare verwijzing naar de bijstandswet). Dit normvermogen bedraagt voor een alleenstaande vandaag de dag € 5.685,00. Als uw grootvader onder deze grens zit, is de schuld opeisbaar geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 18-04-2012 23:32 #114
In een akte van verdeling is opgenomen dat dochter het huis erft, grootvader heeft volgens deze akte gratis het woonrecht op het huis maar zijn de lasten en kosten voor zijn rekening, maar nu moet grootvader naar het verpleeghuis, wie is verantwoordelijk voor de kosten vh verpleeghuis? Dochter of grootvader? Gaat de wet er niet vanuit dat het huis verhuurbaar is, en dit geld dan het verpleeghuis toekomt? Of moet grootvader ondanks schuld aan nog een erfgenaam zijn spaarcentjes aan dit verpleeghuis geven? Ik hoop dat u ons deze vraag kunt beantwoorden. Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
Als de akte zich beperkt tot de vruchten van het woonrecht in het betreffende huis en er geen vervangende woonplekken worden genoemd voor het geval grootvader het huis al dan niet verplicht verlaat, dan komen de kosten van verblijf in het verpleeghuis voor rekening van grootvader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 18-04-2012 23:18 #113
In een akte van verdeling 1998 is de wet van de bejaardenoorden opgenomen. Deze wet is gewijzigd in 1997. Daarna is deze interingsverplichting uit de wet verwijderd. Is deze wet nu nog wel of niet van kracht in de akte van verdeling 1998? Reactie infoteur, 19-04-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
De wet op de bejaardenoorden is per 1.1.1997 vervangen door de overgangswet verzorgingshuizen die pas in 2006 volledig vervallen is en waarvan vanaf 2001 een aantal artikelen is vervallen. Dat betekent dat de overgangswet in 1998 nog wel een wettelijke vervanger was van de wet op de bejaardenoorden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicht, 05-04-2012 22:04 #112
Beste,

mijn tante heeft in haar testament haar kinderen onterft maar ik ben wel op de hoogte dat de kinderen nog hun legitieme deel kunnen opeisen.
Hierover heb ik nog een vraag.
Indien de kinderen over 2 jaar hun deel opeisen en ik over 4 maanden de erfrecht belasting moet betalen, moet dit dan over het gehele bedrag wat ze nu nog op de rekening heeft staan of over de helf wat ik ook daadwerkelijk erf.

Ik hoop dat u me hier wat meer informatie over kunt verschaffen. Reactie infoteur, 06-04-2012
Beste Nicht,
Zolang de legitieme portie niet is opgeëist, betaalt u erfbelasting over het totale deel. Zodra de portie wel is opgeëist, vraagt u een correctie aan bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Studente, 03-04-2012 17:56 #111
Stel, F en A zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Hiertoe behoort een spaarrekening (50.000), een auto (20.000) een hypothecaire lening (70.000) en een woning ter waarde van (woz) 300.000.
F overlijdt, wat is dan zijn nalatenschap? Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Studente,
De nalatenschap zou gelijk zijn aan de helft van 300.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 02-04-2012 13:02 #110
Helder! Dank daarvoor. Reactie infoteur, 02-04-2012
Beste Manny,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 01-04-2012 21:41 #109
Als er nu nog legaten zijn vernoemd in het testament, hebben die dan als eerste aanspraak op (hun deel van) de nalatenschap? Vóór de erfgenamen en legitimarissen? Met andere woorden, wordt de legaat dan eerst verrekend alvorens de legitieme massa vast te stellen? Reactie infoteur, 02-04-2012
Beste Manny,
1. De bepaling van de legitieme portie gaat voor op het uitvoeren van een legaat en komt ten laste van de erfenis. De hoogte van uw legitieme portie mag met andere woorden niet door een legaat worden beperkt, omdat een legitieme portie het minimale deel is waarop u recht hebt.
2. Dat betekent dat een legaat ten laste komt van de niet onterfde erfgenamen dan wel niet volledig kan worden uitgevoerd. Als er meerdere legaten zijn wordt het eventuele tekort over alle legaten uitgesmeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 30-03-2012 15:25 #108
Bedankt voor het concrete antwoord. Twee vragen nog:
- waaruit bestaat zo'n vordering? en hoe is die vastgelegd?
- vallen alle giften en schenkingen daaronder of moeten die specifiek zijn aangemerkt als zodanig? Is er een tijdslimiet of -spanne waarbinnen of waarbuiten deze gift of schenking gedaan moet zijn?
Dus: stel bedrag X nagelaten, ooit is gift Y gedaan, dan zou ik aanspraak kunnen maken op (X+Y)/4? wordt dit zo eenvoudig berekend of zit er nog een andere verdeelsleutel in? Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Manny,
1. Toen uw moeder overleed, kreeg u normaliter ook een aandeel in de erfenis van uw moeder. Dit vertaalt zich in een niet direct opeisbare vordering die wordt uitbetaald als de langstlevende komt te overlijden.
2. In het artikel maak ik onderscheid tussen schenkingen voor 2003 en daarna. Bovendien kunnen aan schenkingen en giften allerlei voorwaarden zijn gesteld. Alle schenkingen gedaan binnen zes maanden van overlijden vallen automatisch in de erfenis.
3. Uw legitieme portie (exclusief schulden en legaten) is dan (X+Y)/4. Daar moet u nog wel erfbelasting over betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manny, 30-03-2012 13:42 #107
Mijn vader is als langstlevende kortgeleden overleden. Mijn moeder is reeds vooroverleden 5 jaar geleden. In het testament dat is nagelaten wordt ik onterft en is mijn (enige) zus de erfgenaam. Verder heb ik ook geen andere broers of zussen, verder is er nog een legaat benoemd voor een X bedrag. Nu weet ik dat ik, ondanks onterft te zijn, toch aanspraak kan maken op mijn legitieme portie. Mijn vraag is nu hoe dit berekend wordt en wat er bij daarbij wel en niet meegenomen wordt in de berekening? Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Manny,
1. Allereerst moet u een kijken of u nog een vordering hebt lopen op de langstlevende als gevolg van het overlijden van uw moeder.
2. De legitieme portie is in uw geval een kwart van de legitieme massa.
3. De legitieme massa is de waarde van het nagelaten vermogen plus de tijdens het leven gedane schenkingen en minus de schulden en vorderingen. Bij een schenking of gift kan zijn aangegeven dat die niet in de verdeling komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Bosman, 28-03-2012 20:26 #106
Mijn moeder erft van haar overleden broer met wie zij heel lang heeft samengewoond (voor het erfrecht als partner wordt beschouwd). Mijn moeder wil de erfenis verwerpen omdat ze genoeg geld heeft en (mijn zus en mij) wil bevoordelen. Dit is geen schenking heb ik begrepen, er treedt plaatsvervullig op. De verkrijger betaalt erfrecht. Mijn vraag: Betalen mijn zus en ik nu volgens het tarief in groep 1 of de groep van de overige verkrijgers? Reactie infoteur, 29-03-2012
Beste Ton Bosman,
1. Jullie erven bij verwerping als overige verkrijger.
2. Als moeder een fiscaal partner van de overledene was op het moment van overlijden, heeft ze een vrijstelling van € 603.600 en kan het goedkoper zijn om niet te verwerpen maar jullie te schenken:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2012-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha Joling-Lipovac, 27-03-2012 11:43 #105
Bij het overlijden van mijn oma stond mijn vader met een geldbedrag in het testament van zijn stiefvader en zijn moeder, mijn vader heeft hiervan afstand gedaan aan de langslevende, de afspraak in het testament was dat zijn stiefvader over dit bedrag 10 % per jaar moest betalen. Inmiddels is mijn stief opa in een verpleeghuis en mijn vader de afgelopen week overleden. Het beheer is nu in handen van zijn halfzus die nu ineens zegt dat er geen kindsdeel meer is omdat het verpleeghuis erg kostbaar is, wij weten dat mijn stief opa vermogend was of nog is en elke maand een goed pensioen krijgt. Wij weten ook dat het kindsdeel van de half zus van mijn oma in haar huis is geïnvesteerd. Ik met nog 3 broers vragen ons af hoe wij erachter kunnen komen of dit waar is en of wij als kinderen recht hebben dit geldbedrag alsnog op te eisen? Reactie infoteur, 27-03-2012
Beste Natascha Joling-Lipovac,
1. Uw vordering (vordering vader) geldt nog steeds. Er moet een boedelbeschrijving worden gemaakt waaruit blijkt wat er aan vermogen is.
2. De vordering moet worden betaald voordat er een verdeling plaats vindt.
3. U kunt bij de erfgenamen aankloppen voor de vordering.
4. Ga ook naar de notaris waar het testament is opgesteld.
5. Is de halfzus executeur dan gelden voor haar wettelijke regels van opereren.
6. U kunt altijd naar de kantonrechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Biegelaar, 18-03-2012 16:01 #104
Ik heb 2 dochters
Ik wil mijn jongste dochter onterven.
Zij krijgt dan van mij haar legitieme deel
Mijn man(niet haar biologische vader) en ik zijn niet in gemeenschap van goederen gehuwd
Kan mijn man haar helemaal onterven. Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste L. Biegelaar,
1. U kunt uw jongste dochter eenvoudig onterven door een testament op te laten maken bij de notaris. Zij houdt wel recht op haar legitieme portie.
2. Als het kind niet door uw man is erkend, erft zij bij zijn overlijden niets uit zijn nalatenschap. Als ze wel is erkend door uw man, erft ze als zijn kind en zal de onterving ook via de notaris moeten gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 18-03-2012 14:37 #103
Mijn vader is verwikkeld in de afwikkeling van de nalatenschap, na het overlijden van zijn vader (mijn opa). Hij heeft ongeveer 30 jaar geleden een lening (als voorschot op de erfenis?) gehad. Moet deze lening/dit voorschot bij de afwikkeling van de nalatenschap nu nog worden meegenomen? Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste Martin,
Als de lening nog geheel of gedeeltelijk open staat en niet is verjaard, zou hij bij de erfenis als vordering moeten worden meegenomen. Het is wel de vraag wie dat nog weet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Houtappel, 14-03-2012 18:02 #102
Beide ouders zijn overleden. De langstlevende vrouw is hertrouwd in gemeenschap van goederen met een veel jongere man. De bezittingen waaronder onroerend goed zijn in een stichting gebracht waar de jongere echtgenoot directeur van is. Hoe kunnen de kinderen die onterfd zijn aan hun legitieme portie komen? Reactie infoteur, 15-03-2012
Beste R. Houtappel,
1. Er kunnen twee vorderingen te zijn. De vordering op de langstlevende in verband met het overlijden van de vader en de legitieme als de kinderen kunnen legitieme portie opeisen als gevolg van het overlijden van de moeder.
2. De kinderen moeten bij de notaris aangeven dat zij hun legitieme portie opeisen en aanspraak willen maken op genoemde twee vorderingen die uit de nalatenschap betaald moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th L. Keijzer, 11-03-2012 23:51 #101
Mag ik van U enige jurisprudentie weten cq verwijzingen lezen en is het mogelijk wetsartikelen en wat des meer zij e.d. door te krijgen. Ik ga mijn rechtsbijstand toch maar een paar directe vragen stellen over een en ander. Ik ben al ruim een jaar bezig met verzoeken naar een advocaat te mogen omdat ik zo mijn gedachten over een en ander heb die U lijkt te bevestigen met Uw antwoorden. Ik heb, denk ik nu, gewoon een advocaat nodig die toegang heeft tot de rechtbank. Weet U iemand (met haar op de tanden)? Reactie infoteur, 12-03-2012
Beste Th. L. Keijzer,
Heel boek 4 uit het BW gaat over het erfrecht en bevat momenteel 233 artikelen. Daarbij waaieren de artikelen ook nog eens uit naar andere delen van van de wetgeving.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th L. Keijzer, 07-03-2012 08:12 #100
Geachte lezer,

Uw antwoord is simpel. Maar de rechtsbijstand zegt dat moeder eerst moet zijn overleden. U zegt dat ik geen erfgenaam ben een legitimaris.
De zusters halen het huis leeg en vragen nog wil jij iets van de boedel. Zeggen doodleuk dat een overlijden iets persoonlijks is en dat er geen wetten gelden. Kortom, leven op de maan. En uiten hun gram dat ik geld krijg van het appartement.
De boedel is voor de successie getaxeerd en niet volgens economische waarde. Ook bestaat er nog een executeur voor als moeder is overleden. Die schijnt een som geld te krijgen. Deze man heeft geen adres. Kan deze executeur nog met een deel van de gelden verdwijnen. Als ik het goed begrijp hoeft de notaris geen contact met mij op te nemen als moeder sterft. Moeder zegt iedereen dat zij twee dochters heeft. Het verzorgingshuis geeft geen informatie over haar gezondheid. Wat kan ik als legitimaris nog beginnen, en hoe?
Ik ben benieuwd naar Uw antwoord. Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste Th L. Keijzer,
1. Het klopt dat uw portie pas opeisbaar is als uw moeder is overleden.
2. Als u bent onterfd en er geen stukken zijn toegezegd, bent u legitimaris. Anders bent u erfgenaam.
3. Als de moeder akkoord is dat haar boedel wordt weggehaald, mag dat, maar dat zijn schenkingen en schenkingen komen weer als geld terug in de legitieme portie. Als ik het goed begrijp is er een boedelbeschrijving waarop u kunt terugvallen. Het is wel de vraag of er nog spullen tussen zitten van moeder zelf.
4. Moeder mag een executeur aanstellen en belonen. De wet noemt als loon één procent van het totale vermogen op de dag van overlijden, maar moeder mag per testament een andere beloning vastleggen.
5. Als u de indruk hebt dat uw vordering op moeder als gevolg van het overlijden van uw vader in gevaar komt, kunt u naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 04-03-2012 23:18 #99
Mijn vader is overleden een jaar geleden. Hij heeft een testament waarin zijn 4 kinderen als enigste erfgenaam staan. Hij was in gemeenschap van goederen getrouwd 25 jaar geleden met onze stiefmoeder(zij hadden 2 kinderen). Zij heeft een huis gekocht op haar naam. Aan het trouwen in gemeenschap van goederen is nooit meer iets veranderd of gedaan of bijgewerkt. Hoe gaat de verdeling als ze beiden iets vermogen hebben en zij het huis? Telt de gemeenschap van goederen nog wel of zijn ze beiden eigenaar van het huis? Reactie infoteur, 05-03-2012
Beste Willem,
Uw vader kon de echtgenote onterven voor zijn nalatenschap. Wat in de periode van gemeenschap van goederen is opgebouwd is een gezamenlijk bezit. Dat betekent dan alles optellen (vermogen en schulden), de helft afzonderen en de andere helft verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th L. Keijzer, 04-03-2012 13:09 #98
Met hulp van de rechtsbijstand is de boedel getaxeerd en ondertekend. Een advocate heeft hiervoor gezorgd. De rechtsbijstand heeft alles betaald. Ik heb op papier staan dat dit voor hen allemaal niet hoefde, maar ik was degene die in de legitieme was gesteld. Dus voor mij hoefde dit wel en en ook de rechtsbijstand en advocate indertijd achtten deze handeling normaal en legitiem. Niet mijn zusters. Die spraken er in de gehele familie schande van. Dus de rechtsbijstandsverzkekering heeft een voldoende polis.

Vervolgens is het appartement te koop aangeboden en hebben de beide andere zusters de boedel verwijderd. Moeder verliep het appartement 23 of 24 januari 2011 en leeft nog steeds. De rechtsbijstand ondernam ondanks herhaalde verzoeken mijnerzijds geen aktie ook niet richting rechtbank. De boedeltaxatie werd niet via de rechtbank gevorderd maar onderhands. Isdit een fout van mijn rechtsbijstand geweest en van de advocaat?

Het appartement was bloot eigendom en ik was mede eigenaar en had de akte van de notaris. Dus hierin behoefde de rechtsbijstand geen aktie te ondernemen.

Wat zijn mijn mogelijkheden en weet U een goede advocaat die mij hier mee wil helpen. Ik ben al bezig met een klacht indienen, maar misschien heb ik meer mogelijkheden. Reactie infoteur, 04-03-2012
Beste Th L. Keijzer,
1. Een boedeltaxatie en boedelbeschrijving hoeft niet per se via de rechtbank te verlopen, maar kan ook via een notaris of onderhands. Deze boedelbeschrijving is dan de basis voor de verdeling van de erfenis waarbij iemand die is onterfd recht heeft op de waarde in geld en niet in goederen.
2. De rechtsbijstandsverzekering zou u nu kunnen helpen bij het vorderen van het bedrag waarop u recht hebt. Daarvoor is al belangrijk voorwerk gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th L. Keijzer, 02-03-2012 04:59 #97
Vader is overleden en moeder zegt dat er geen testament is. Informeren in Den Haag leert mij dat er wel een testament is. De notaris geeft een erfrecht in vierfout af aan moeder en moeder geeft alleen aan twee dochters het bewuste papier en de info. De notaris is volgens mij hier fout en had dit rechtstreeks aan mij moeten geven. Hij was bekend met mijn bestaan. Goed de boedel wordt getaxeerd en ik ben in de legitieme gesteld. Alles wordt opgetekend en ondertekend door alle vier de personen moeder incluis. Moeder woont in een apartement dat van de drie dochter is. Zgn. bloot eigendom.
Twee dochter halen de flat leeg en bieden deze aan bij een makelaar ter verkoop. Deze makelaar merkt bij het kadaster dat er nog een dochter is. En ik krijg het concept voor verkoop van deze makelaar. Flat wordt verkocht en ik krijg 1/e deel van de verkoopprijs van de notaris. Een andere notaris dan degene die het papier van de erfenis gaf aan moeder. Nu wordt de flat leeggehaald en de gehele boedel is weg. Mijn rechtsbijstand doet ondanks mijn vragen niets. Gaat niet naar een rechter. Ik klaag bij voortduring bij deze rechtsbijstand over het niet willen handelen. Wat zijn mijn mogelijkheden nog. Boedel is weg en er is eveneens geen geld. Moeder zit in een verzorgingshuis en verteld aan iedereen dat zij maar twee dochters heeft. Heeft haar verhaal waterdicht en liegt zo oud als ze is. Verbiedt het verzorgingshuis info aan mij te geven. Wat zijn mijn mogelijkheden? Reactie infoteur, 02-03-2012
Beste Th L. Keijzer,
1. Als u bent onterfd, bent u officieel geen erfgenaam maar een legitimaris. Een notaris hoeft iemand die is onterfd niet in te lichten over een testament.
2. Er moet in dit geval een boedelbeschrijving worden gemaakt.
3. Dat u wel een dochter bent, blijkt wel uit de actie van de notaris bij verkoop van het huis. Desgevraagd kan hij u een afschrift daarvan geven.
4. Ik weet niet waarom de rechtsbijstandverzekering niet in actie komt. Misschien zit het niet in uw verzekering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 22-02-2012 16:34 #96
Een jaar na overlijden van vader heeft moeder in testament één kind onterft, In testament is rente van 8% vermeld. Twee jaar later heeft moeder nieuw testament gemaakt waarbij eerder onterft kind tot executeur is benoemd en twee overige kinderen zijn onterft. Moeder is recent overleden. Mag de vordering van vaders deel (waar beide onterfde kinderen recht op hebben) met twee jaar 8% worden verhoogd? Als onterfde kinderen zijn wij geen erfgenaam maar hebben wel recht op vaders deel en legitieme portie. Neemt notaris wel of geen contact met ons op? En zo niet, wanneer moeten wij dan contact opnemen met notaris? Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Petra,
1. De vordering op vaders deel mag met maximaal 6% worden verhoogd.
2. De vordering is een eerder erfdeel uit een eerdere erfenis en staat los van de onterving.
3. Neen, u moet zeer waarschijnlijk zelf met de notaris contact opnemen. Ik zou dat zo snel mogelijk doen. U hebt recht op de vordering en de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 22-02-2012 14:40 #95
Mijn moeder is kort geleden overleden. Mijn vader al veel eerder. Ik heb nog één broer. In haar testament heeft mijn moeder mij als enige erfgenaam aangewezen, onder de verplichting tot afgifte van enkele legaten. De meeste legaten zijn geldschenkingen in vaste bedragen. Uitzondering is het legaat voor mijn broer. In het testament staat '… een bedrag ter grootte van zijn erfdeel'. Moet ik dat opvatten als 'wettelijk erfdeel' cq legitieme portie? Of is het de helft van wat er resteert nadat de overige legaten zijn uitgekeerd? Reactie infoteur, 22-02-2012
Beste Jaap,
Het testament lijkt intern strijdig. Als u enig erfgenaam bent, is uw broer onterfd en heeft hij geen recht op zijn erfdeel, maar hooguit zijn legitieme portie die de helft daarvan bedraagt. De vraag is welke bepaling het zwaarste weegt. Ik denk de bepaling dat u enig erfgenaam bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland, 13-02-2012 19:53 #94
Geachte medewerker, ik heb al bijna 15 jaar geen contact met mijn moeder. Eergisteren belde mijn broer (die wel contact heeft met mijn moeder) met de mededeling dat zij op sterven ligt. Nu weet ik dat zij hertrouwd is met een andere man (weet niet of er een testament is), heb ik na overlijden van mijn moeder recht op mijn kindsdeel, cq. legitieme portie, kan ik deze geldende maken bij haar nieuwe echtgenoot? Blijft er een vordering open staan bij haar nieuwe echtegenoot? Gaarne uw antwoord in deze. Reactie infoteur, 14-02-2012
Beste Roland,
1. Als uw moeder overlijdt, is de nieuwe echtgenoot de langstlevende.
2. Stel er is geen testament. Wettelijk is het dan zo dat u een vordering op hem krijgt ter grootte van uw kindsdeel. Hoe groot dat is, hangt af van de eventuele huwelijkse voorwaarden of de gemeenschap van goederen.
3. Stel er is wel een testament. De inhoud van het testament is dan van belang waarbij u minimaal recht hebt op uw legitieme portie, wat er ook in het testament staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suze, 30-01-2012 23:07 #93
Geachte heer, mevrouw, mijn moeder (Alzheimer) zit op een PG gesloten afdeling, een familielid heeft haar toen meegenomen naar een notaris om haar een algemene notariele volmacht en wrsch een nw testament te laten tekenen. Hoe kan dit nietig verklaard worden. Daarmee zijn allerlei rare handelingen verricht. Wat moet ik hiertegen doen. Graag uw advies in deze. Zit door deze akties zwaar in de problemen. Welke stappen zijn er te ondernemen. Graag uw advies in deze zaak. Reactie infoteur, 31-01-2012
Beste Suze,
1. De mate van Alzheimer van uw moeder op het moment van het maken van het testament is bepalend voor de vraag of ze wilsbekwaam was. De notaris behoort hierop toe te zien.
2. Als uw moeder nog goed genoeg is, kan zijn haar testament elke dag herroepen.
3. U kunt wellicht bewijzen verzamelen dat uw moeder niet meer wilsbekwaam was. Probeer haar medische gegevens op te vragen en vraag personen in haar directe omgeving om een verklaring. Leg een dossier aan.
4. Voor nietig verklaring moet u naar de rechter na het overlijden van uw moeder, maar u kunt de notaris ook voortijdig wijzen op de toestand van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Crans, 15-01-2012 13:55 #92
Mag iemand die zwaar aan het dementeren is een akte van volmacht tekenen en in een gesloten instelling verkeert. Mijn broer zegt dat de erfenis mij niets meer aangaat omdat hij de volmacht heeft. Hij wil mij daarom ook over de verdeling niets vertellen. De vraag is of dit kan. Ik ben zondermeer erfgenaam. Reactie infoteur, 15-01-2012
Beste Crans,
Nee, iemand moet handelingsbekwaam zijn:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/62168-waarom-een-testament-opstellen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 13-01-2012 11:15 #91
Nog eens bedankt voor u informatie.
Een info aanvraag mbv een testament bij CTR is alleen mogelijk met een overlijdingsakte.
Deze kan men alleen ontvangen als men bloedsverwand is van de overledene. Dit ben ik helaas niet. Van beide familiezijden ben ik geheel uitgestoten ivm een chisis die ik heb en dat ik met een vriend tezamen leef. Mijn laatste vraag is: Stel dat ik in zijn testament zal zijn opgenomen; wanneer op zijn vroegst en op zijn laatst moet/mag de notaris met mij contact leggen? Alvast bedankt voor u moeite. U heeft mij al ver geholpen. Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Sander,
1. Een overlijdensakte kunt u ook als erfgenaam opvragen, maar ja hoe toont u dan aan dat u erfgenaam bent? U kunt het via een notaris bij u uit de buurt proberen. Die kan de verschillende stappen wel zetten.
2. De wet stel dat dit binnen een redelijke termijn moet gebeuren. Het kan dus geen kwaad om zelf op pad te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 12-01-2012 21:48 #90
Bedankt voor u uitleg. Stel dat er wel een testament zou zijn, en dat ik heel misschien erin zou staan. Zou ik dan van een notaris automatisch bericht ontvangen? Of moet ik hier zelf actie ondernemen en welke? Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Sander,
Als u erfgenaam bent, zou de notaris met u contact moeten opnemen. Maar iemand moet hem wel melden dat betrokkene is overleden. Daarom is het goed om bij het CTR te vragen of er een testament is en bij welke notaris die is opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 12-01-2012 13:04 #89
De vriend van mijn moeder is voor 4 weken terug overleden. Zij woonden meer dan 35jaar tezamen. Hij was als een stiefvader voor me, ik woon nu ruim 20 jaar op mezelf. Heb ik recht op een erfnis van hem? Zo ja, hoe kom ik erachter? Mijn familie is erg gesloten. Ik weet niet of hun een registreed partnerschap hebben of niet. Daar op de rouwkaart mijn moeder op eens als vriendin omschreven word en niet als levenspartner / vrouw. Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Sander,
Als er geen testament is opgesteld, bent u geen erfgenaam van de vriend van uw moeder. Ook niet als zij een geregistreerd partnerschap hadden. De enige uitzondering hierop kan zijn dat hij u als zijn kind heeft erkend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacoba, 11-01-2012 14:00 #88
Mijn zus is enig erfgenaam van vader en mijn oudste zus en ik zijn onterft, wij hebben beide ons erfdeel opgeeist, het gaat om kleine bedragen maar de erfgenaam gaat niet over tot uitbetaling (ik heb overigens met beide zusters wel contact in tegenstelling tot hen beide) hebben wij recht op eventuele opgebouwde rente over de periode dat ze niet uitbetaald? Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Jacoba,
Neen, jullie hebben een vordering en er pas sprake van een rente als de wettelijke rente boven de 6% is, wat thans niet zo is (is nu 4%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 07-01-2012 04:43 #87
Vraag, de aangifte erfbelasting is klaar en moet getekend worden door de erfgenamen. Echter een kleinkind (plaatsvervulling) is nog minderjarig, mag dit minderjarige kleinkind zelf de aangifte erfbelasting tekenen of moet dit haar wettelijke vertegenwoordiger doen? Reactie infoteur, 07-01-2012
Beste Wim,
Dit moet de wettelijke vertegenwoordiger namens het minderjarig kind doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jarno, 05-01-2012 16:44 #86
Mijn oma is 2,5 jaar terug overleden. Mijn moeder is 5 jaar terug overleden. Nu heeft mijn oma waarschijnlijk een erfenis nagelaten aan mijn moeder en haar zus (mijn tante). Mijn tante zegt dat er niks te verdelen is. Maar ze leeft nu wel rijker dan ooit. Heb ik als kleinkind, of mijn vader misschien, recht op het deel van mijn moeder (als die er is)? En hoe kan ik controleren of er iets is nagelaten? Reactie infoteur, 05-01-2012
Beste Jarno,
Omdat uw moeder is overleden, komt u via plaatsvervulling in de plaats van uw moeder bij haar erfenis:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 30-12-2011 16:17 #85
Mijn schoonmoeder is recent overleden.Schoonvader is 10 jaar geleden overleden
Bij testament is de wettelijke verdeling buiten werking gesteld. De enige erfgenaam is mijn zwager. Mijn schoonmoeder heeft bij het overlijden van schoonvader betaald voor het vruchtgebruik van de beide woningen, zwager verkreeg beide woningen op naam tegen 40 % van de destijds getaxeerde waarde. Mijn onterfde vrouw heeft recht op 25 % van de legitieme massa. In hoeverre heeft het vruchtgebruik civielrechtelijk effect op de hoogte van de ligitieme massa? Reactie infoteur, 30-12-2011
Beste Johan,
1. Uw zwager verkreeg als ik het goed begrijp het blote eigendom terwijl uw schoonmoeder het vruchtgebruik kreeg.
2. Dat betekent dat het vruchtgebruik gewaardeerd moet worden en terecht komt in de legitieme massa. Daarvoor bestaande vaste regels van de belastingdienst. Zie hiervoor:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

3. De zwager verkreeg het huis voor 40% van de waarde. Dat zou wel eens veel te weinig kunnen zijn geweest waardoor er toen sprake was van een schenking aan de zwager. Deze schenking komt ook terug bij de berekening van de legitieme massa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Breda, 21-12-2011 15:40 #84
Mijn schoonvader is op 19-06-2006 overleden. Bij testament is de wettelijke verdeling buiten werking gesteld. Mijn schoonmoeder is (vervolgens) alleen als erfgenaam aangewezen. In de onterving is aangegeven dat een van de (hun) dochters is onterfd.
Op 19 augustus van dit jaar komt mijn schoonmoeder te overlijden. In de periode van 5 jaar na het overlijden van mijn schoonvader is door het onterfde kind geen beroep gedaan op haar legitieme portie. Nu na het overlijden van mijn schoonmoeder eist zij haar legitieme portie op en zegt dat dit ook geldt voor de legitieme portie die zij zou hebben gekregen bij het overlijden van haar vader (mijn schoonvader) Ik heb als executeur de nalatenschap van mijn schoonmoeder als basis genomen en daarbij alle schenkingen in de afgelopen 5 jaar opgeteld als leg. massa en onder aftrek van een aantal posten (crematiekosten, onkosten executeur e.d.) de nieuwe leg. massa vastgesteld en op basis daarvan haar leg. portie berekent. Zij zegt dat bij de uitkomst nog haar leg. portie afgeleid van haar vader's overlijden dient te worden opgeteld. Is dit juist als zij voor 19-06-2011 geen beroep op haar leg.portie heeft gedaan. In de ontvangen brief per 25 september j.l. eist zij In het algemeen gesteld haar leg.portie op. Waar moet ik wel of niet rekening houden bij de financiele afwikkeling van de nalatenschap. Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste A. van Breda,
Na vijf jaar na overlijden is het opeisen van de legitieme portie wettelijk verjaard.

Zie BW 4 art. 85:

" De mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt, indien de legitimaris niet binnen een hem door een belanghebbende gestelde redelijke termijn, en uiterlijk 5 jaren na het overlijden van de erflater, heeft verklaard dat hij zijn legitieme portie wenst te ontvangen."

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. van den Bosch, 17-12-2011 17:27 #83
Mijn moeder was gisteren 8 manden overleden toen ze nog leefde maakte ze een testament op omdat er ruzie was en nog steeds is tussen de kinderen
feikje was onterft via de notaris en verder moest alles zo worden zoals mijn moeder wilde heeft ze ook bij een vrouwelijke notaris vastgelegd moest mijn moeder500 euro voor betalen ze had 1500 euro aan gel liggen omdat ze wist dat ze onder verzekerd was mijn vader was dat ook moest 500 euro bij betalen maar geen 1500 euro mijn broer en 1 zus de derde was al overleden aan kanker dus moest alles tussen drie kinderen worden verdeeld inboedel en de rest aan geld
ik heb geen rekening gezien heb ook niks gekregen heb zelf ms dus kan ook weinig maar dit vind ik treurig ook omdat mijn moeder er voor betaald heeft weet haar naam niet van die notaris maar mijn moeder heet hennie van den bosch perfors Reactie infoteur, 18-12-2011
Beste B. van den Bosch,
Het Centraal Testamenten Register CTR beantwoordt de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt: tel. 0900-114 4 114 (25 ct. per minuut, op werkdagen bereikbaar: tussen 9-12 en 13.30-16 uur).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Klep, 14-12-2011 09:14 #82
Als een huis uit erfenis wat volledig vrij is, met opzet ver onder de waarde wordt geherindexeerd om het daarna binnen de familie te verkopen is er dan sprake van belastingontduiking of creatief boekhouden. Gezien de waarde van de omliggende te koop aangeboden woningen die kleiner en in veel mindere staat zijn mag wel gesteld worden dat het 60 tot 80 duizend te laag is getaxeerd. Zo wordt toch een aanzienlijk deel buiten erfbelasting en overdrachtsbelasting gehouden. Is dit strafbaar en wat zijn hiervoor de eventuele nabetalingen en boetes. Reactie infoteur, 14-12-2011
Beste J. Klep,
1. Voor de erfbelasting zal dit niet gaan, omdat de belastingdienst rekent met de WOZ-waarde.
2. Voor de verdeling van de erfenis binnen de familie geldt de economische waarde van een pand. Dat kan de WOZ-waarde zijn, maar ook een andere waarde. Als u het niet eens bent met die waarde als erfgenaam, moet u bezwaar maken.
3. Een notaris heeft de plicht om in de gaten te houden dat een pand tegen een realistische waarde wordt verkocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helga Peters, 09-12-2011 19:45 #81
Vader overleed in 1997, drie kinderen erven maar kunnen dit krachtens testament pas opeisen na overlijden langstlevende (Moeder). Ook inboedel en persoonlijke bezittingen van vader werden niet verdeeld en bleven bij moeder, onder de afspraak dat na haar overlijden alles in één keer onder de erfgenamen zou worden verdeeld. Vervolgens onterft moeder 2 van de 3 kinderen. De onterfde kinderen willen bij haar overlijden aanspraak maken op hun erfdeel van vader én hun legitieme portie van moeder. Een legitieme portie geeft geen recht op inboedel en spullen. Hoe gaat het dan met dat deel van de inboedel waarvan zij na overlijden van vader wél volledig erfgenaam waren en dat indertijd is achtergebleven bij moeder? Reactie infoteur, 09-12-2011
Beste Helga Peters,
De kinderen hebben wel recht op de goederen die behoorden tot vader en bij de verdeling niet zijn toegewezen aan moeder, maar aan de kinderen. Daarvoor is wel minimaal een boedelbeschrijving nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. de Groot, 09-12-2011 16:36 #80
Ik krijg verschillende informatie over berekening van legitieme portie. In sommige artikelen staat dat alle schenkingen aan kinderen (m.n. in het geval een kind is bevoordeeld t.o.v. andere) dienen te worden meegerekend bij de berekening van legitieme portie. In uw artikel maakt u onderscheid tussen situaties waarin een kind die schenking wel of niet moet inbrengen. Hoe zit dat? Mijn vraag heeft uitsluitend betrekking op schenkingen gedaan na 2003. Het kind dat de schenkingen kreeg is tevens aangewezen als enige erfgenaam. De overige kinderen doen een beroep op hun legitieme portie. Reactie infoteur, 09-12-2011
Beste K. de Groot,
Giften die bij de berekening van de legitieme portie moeten worden meegenomen zijn:
a) giften gedaan met het vooruitzicht legitimarissen te benadelen;
b) giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen;
c) giften die pas na het overlijden ten volle kunnen worden genoten;
d) giften aan een legitimaris;
e) giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor zijn overlijden is geschied;
f) giften waarvan dit per testament is aangegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sacha B., 06-12-2011 12:16 #79
Vraag: mijn moeder heeft 2 maanden voor haar overlijden haar woning geschonken aan mijn zus. Er is een testament met voor ieder van de 4 kinderen een kindsdeel maar mijn zus heeft, kort voor het overlijden van mijn moeder, eigenlijk nu een substantieel groter deel. Mag dit en wat kan je hier aan doen? Reactie infoteur, 06-12-2011
Beste Sacha B.,
Als binnen 180 dagen voor iemands overlijden een schenking wordt gedaan, moet die worden meegenomen bij de verdeling van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda de Graaf, 29-11-2011 14:21 #78
Mijn vraag is als volgt-> mijn biologische vader, waar ik jaren geen contact mee heb, is pas overleden in het buitenland. Daar was hij hertrouwd en had hij 1 kind. Ondanks dat ik al jaren geen contact meer heb, heb ik dan wel recht op mijn kindsdeel erfenis? En als dit zo is hoe kan ik dit aanvragen? Of kan ik een bericht verwachten via de executeur? Reactie infoteur, 29-11-2011
Beste Linda de Graaf,
1. Als uw vader in het buitenland woonde, geldt zeer waarschijnlijk het erfrecht uit dat land.
2. In Nederland krijgt een kind zonder testament een kindsdeel. Met testament kan een kind worden onterfd, maar houdt het recht op de helft van een kindsdeel (legitieme portie).
3. Er is niet altijd een executeur benoemd.
4. Als er een testament is opgesteld, kunt u bij die notaris terecht. Anders bij de familie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralph, 14-11-2011 16:23 #77
Vraag: Stel een kind is onterft en eist haar legitieme portie op. De executeur stelt een berekening op van de erfenis en deelt deze aan het kind mede. Wat kan het kind dan nog doen, of wat zijn de rechten van het kind om de berekening te checken? Of wat zijn de verplichtingen van de executeur om het betreffende kind te informeren? Reactie infoteur, 14-11-2011
Beste Ralph,
1. Het hangt ervan af met wat voor een executeur we te maken hebben en wat zijn rechten zijn. Dat is aangegeven in het testament en is dus bij de notaris bekend.
2. In zijn algemeenheid geldt dat een executeur op hoofdlijnen verantwoording moet afleggen voor zijn daden en een boedelbeschrijving moet maken. Bovendien heeft hij een informatieplicht als hem of haar om informatie wordt gevraagd om de legitieme portie te kunnen bepalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christine Kyndt, 05-11-2011 12:07 #76
Stel: ik heb alle aandelen van mijn nv overgedragen aan mijn 2 zonen. 1 zoon is gescheiden en heeft een kind. De andere heeft (g)een samenlevingscontract en heeft 1 wettelijk erkend kind, doch leeft sinds kort niet meer samen met de moeder die ondertussen zwanger is. De kleinkinderen zijn minderjarig. Stel dat 1 van mijn zonen sterft, wat is de invloed van de moeder (en haar familie) op het beheer binnen de zaak. Hoe kan ik daar het beste op anticiperen. Reactie infoteur, 05-11-2011
Beste Christine Kyndt,
1. Als het om een overdracht om niet gaat, een schenking dus, kunt u voorwaardelijk schenken. Bij de notaris legt u dan bij de schenking vast onder welke voorwaarden er wat met de aandelen moet gebeuren.
2. Zolang kinderen minderjarig zijn, vallen zij onder het ouderlijk bewind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 28-10-2011 11:09 #75
Beste infoteur, vader is overleden, er was een testament met voor ieder van de 3 kinderen een kindsdeels. Moeder heeft hiervan het vruchtgebruik door een langstlevende clausule. Moeder gaf 2 kinderen ieder 45000 euro. Als na jaren moeder komt te overlijden wordt naar ik aanneem dit bedrag in de erfenis van vader vereffend waarna de nalatenschap van moeder wordt verdeeld. Vraag is, wordt er bij de vereffening rekening gehouden met renteverlies voor het overgebleven kind? Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 28-10-2011
Beste Hans,
Als bij de schenkingen niet is bepaald dat er rente moet worden vergoed, zal bij de latere verdeling geen rente worden gegeven. Uitzondering hierop kan nog zijn dat de twee kinderen (straks) akkoord zijn met een rentevergoeding. Let er wel op dat u de schenking straks moet kunnen aantonen om bij de vereffening geen problemen te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Td, 19-10-2011 16:03 #74
Vorig jaar is mijn moeder overleden. Er is sprake van de wettelijke verdeling. Mijn vader leeft nog en heeft vruchtgebruik over mijn erfdeel. Nu moet er erfbelasting worden betaald, hetgeen de langstlevende moet doen. Nu wil de notaris dat ik teken voor de aangifte erfbelasting. Is dit gebruikelijk en nodig? Alvast dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste Td,
Bij de wettelijke verdeling moeten de kinderen wel belastingaangifte doen, want u erft een vordering. Als u bang bent dat uw vader niet zal betalen voor u, laat u het beste op papier vastleggen dat hij dat wel zal doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Te B., 18-10-2011 10:20 #73
Mijn vader heeft zijn 3 kinderen uit zijn eerste huwelijk bij testament onerfd. Uit zijn tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren. Onze stiefmoeder is enig erfgenaam en executeur. Wij zijn al geruime tijd bezig met de berekening van onze niet-opeisbare legitieme porties. Vader was DGA van 2 BV's (werkmaatschappij en Pensioen BV). Mijn vader lag een week voor zijn overlijden in coma. Stiefmoeder heeft in haar hoedanigheid als procuratiehouder met algehele volmacht een aandelenoverdracht gerealiseerd op de dag van en vlak voor overlijden van vader. Door deze overdracht lijken de aandelen van de Pensioen BV buiten de nalatenschap te vallen. Mag dit zomaar? Kunnen wij stellen dat stiefmoeder haar volmacht heeft misbruikt door de aandelen uit de nalatenschap te onttrekken? Kan zij beweren dat de aandelenoverdracht uitsluitend plaatsvond om belastingen te ontwijken? Of is hier zelfs sprake van belastingontduiking? Reactie infoteur, 18-10-2011
Beste A. Te B.,
1. Elke eigendomsoverdracht vlak voor het overlijden van iemand wordt door de belastingdienst met argusogen bekeken.
2. Deze overdracht is op zijn minst zeer verdacht, omdat vader in coma lag en het binnen 180 dagen voor zijn overlijden ligt.
3. Als er een juiste eigendomsoverdracht heeft plaats gevonden, moet voor de overdracht de juiste economische waarde zijn betaald. Zo niet, dan is het een schenking die in de nalatenschap moet worden meegenomen.
4. U hebt, als u uw legitieme inroept, recht op inzage in de cijfers.
5. Als de overdracht om niet heeft plaats gevonden en de schenking niet in de erfenis wordt meegenomen, is er sprake van belastingontduiking en een onrechtmatige benadeling van de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lh, 11-10-2011 10:47 #72
Na het overlijden van mijn schoonvader, was mijn vriend de wettelijk erfgenaam. Zijn zus was namelijk onterft. Maar op dat moment leefde de vader van mijn schoonvader nog wel, dus de opa van mijn vriend. Nu opa dit jaar ook is overleden, komen alle rekeningen van opa bij ons in de brievenbus. We hebben geen testament en ook nergens iets getekend. Zijn wij nu verplicht alle rekeningen te betalen van opa? Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste Lh,
1. Met het overlijden van de opa is ook zijn erfenis vrijgevallen. Dat kan positief zijn maar ook negatief door schulden en uitstaande rekeningen. Als u vermoedt dat er schulden zijn, kunt u twee dingen doen, namelijk beneficiair aanvaarden of de erfenis verwerpen.
2. De rekeningen van opa horen bij de afhandeling van zijn nalatenschap voor zover ze voortvloeien uit zijn acties bij leven en moeten ook uit zijn erfenis betaald worden. Er moet dus duidelijkheid zijn over wie de vereffening voor zijn kap gaat nemen.
3. Vaak volstaat het om de verzender van de rekening te laten weten dat opa is overleden en om uitstel van betaling te vragen totdat de erfenis geregeld is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 09-10-2011 10:56 #71
Na het overlijden van mijn vader heeft mijn moeder een nieuw testament opgemaakt waarin mijn zus worden onterfd, als enige van 2 kinderen. Ten tijde van het overlijden van mijn vader had mijn zus recht op haar kindsdeel, maar als langstlevende heeft mijn moeder hier het vruchtgebruik van gekregen. Nu is mijn moeder overleden en zij heeft dus mijn zus onterfd. De vraag is nu of mijn zus alleen maar recht heeft op de legitieme portie dus 25 % of ook nog recht op haar kindsdeel, omdat mijn zus niet onterfd was ten tijde van het overlijden van mijn vader.

Dank Reactie infoteur, 09-10-2011
Beste Kim,
De zus heeft recht op het kindsdeel uit de erfenis van vader en de legitieme portie uit de erfenis van de moeder. Eerst moet de erfenis van de vader vereffend worden. Dat gaat dus van de nalatenschap van de moeder af voordat die verdeeld wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk Scheffer, 29-09-2011 22:33 #70
Mijn moeder is overleden in 2003, mijn vader is hertrouwd in gemeenschap van goederen in 2007. Mijn broers en ik hebben ons kindsdeel niet opgeëist bij moeders overlijden. Echter, mijn vaders nieuwe vrouw is 13 jaar jonger en heeft twee kinderen. Mijn vraag is wat er gebeurt als mijn vader komt te overlijden. Specifiek, wanneer heb ik dan recht op mijn moeders erfdeel en wat gebeurt er met het residuele vermogen van mijn vader? Reactie infoteur, 30-09-2011
Beste Dirk Scheffer,
1. Als er in 2003 geen testament was, hebben u en uw broers een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende vader gekregen ter grootte van jullie erfdeel. Die vordering geldt nog steeds.
2. Als uw vader komt te overlijden wordt de vordering opeisbaar en gaat dus van zijn nalatenschap af voordat er verder verdeeld wordt.
3. Als er wederom geen testament is, krijgen jullie een vordering op de langstlevende echtgenote ter grootte van jullie kindsdeel uit vaders nalatenschap. Die komt vrij bij haar overlijden en gaat weer van haar nalatenschap af.
4. Jullie vordering op de 2e vrouw kan alleen met een testament van de vader worden aangetast. In alle andere gevallen erven u en uw broers van uw vader en niet haar kinderen. Daarbij veronderstel ik dat het niet ook zijn kinderen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 14-09-2011 19:56 #69
MIjn moeder is overleden en nu is er een deel erfenis wat verdeeld zal worden. Maar hoe krijg ik een verklaring van erfrecht als de kinderen van mijn overleden broer weigeren die te tekenen? Hun hebben recht op een deel maar hebben aan de notaris laten weten er geen belang bij te hebben. Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Janneke,
Een verklaring van erfrecht wordt door de notaris bij wie het testament ligt, afgegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André Laan, 11-09-2011 11:05 #68
Een man van 75 heeft een slordige 50.000 euro op de bank staan. Hij is al zo'n 30 jaar gescheiden van zijn echtgenote. Er zijn twee kinderen; de jongste zit in een langdurige schuldsanering; de oudste niet. Alleen met het oudste kind heeft de man nog contact. Met de jongste wil hij om uiteenlopende redenen niets meer te maken hebben. Een testament is er niet. Wat gebeurt er nu met de banktegoeden wanneer de man overlijdt? Gaan die naar het oudste kind, of worden die gelijkelijk over beide kinderen verdeeld? Wat dus zeer tegen de zin van de man is. Is het oudste kind ook verantwoordelijk voor het regelen van de begrafenis? Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste André Laan,
1. Als er geen testament is, heeft elk kind recht op de helft van de erfenis.
2. De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor de begrafenis. De begrafeniskosten worden betaald uit de erfenis voordat er verdeeld wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ck, 01-09-2011 13:26 #67
Ik ontving een belastingaanslag voor erfbelasting waarin ik aangeslagen wordt voor het erfdeel dat ik van mijn moeder heb geerfd. Aangezien het contact al lange tijd was verbroken, wist ik niet eens dat zij is overleden. Mijn vader leeft nog.
Moet ik de aanslag van meer dan € 3000 betalen terwijl ik helemaal geen erfdeel heb ontvangen? Hoe kom ik aan meer informatie over deze erfenis zonder mijn familie te raadplegen? In geval van uitbetaling, zal er dan automatisch contact opgenomen worden door een notaris of een andere derde? Alvast hartelijk dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 01-09-2011
Beste Ck,
1. Iemand heeft kennelijk belastingaangifte gedaan en u als belastingplichtig genoemd zonder dat met u te overleggen. U doet er goed aan om eerst eens met de belastingdienst contact hierover op te nemen.
2. Als u erfgenaam bent, moet de notaris, als er een testament is, met u contact opnemen. Als er geen testament is, zult u zelf met de familie contact moeten opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 28-08-2011 19:15 #66
Vorige week is mijn geliefde vader overleden. Hij woonde 24 jaar samen met een vrouw waarmee hij niet getrouwd was en geen geregistreerd partnerschap mee had. Met deze vrouw kunnen wij, de drie kinderen, niet goed opschieten. Gesprekken met haar lopen meestal uit op conflicten. Mijn vader heeft deze partner in zijn testament als enige erfgenaam benoemd. Mijn moeder is 30 jaar geleden na een ongeluk overleden. Ons kindsdeel is toen naar de langstlevende gegaan, onze pa dus. Mijn ouders hadden samen twee bedrijven. Een van de bedrijven heeft mijn vader een aantal jaar geleden aan mijn twee broers gegeven. Ons ouderlijk huis met een grote lap grond, heeft hij voor een appel en een ei aan mijn oudste broer verkocht. Met het andere bedrijf zijn mijn vader en zijn partner verder gegaan. De partner wilde mij niet meer in het bedrijf hebben, waar ik vanaf mijn vroegste jeugd in had meegewerkt, en mijn vader heeft om ruzie te voorkomen alles van haar goedgevonden. Ik ben dan ook maar een andere baan gaan zoeken. Een aantal jaar geleden heeft mijn vader het andere bedrijf verkocht aan een derde. Van dit geld heeft hij samen met die partner een huis gekocht en is daarin met haar samen met pensioen gegaan.
Nu mijn vader is overleden heeft die partner ook nog eens al zijn vermogen geërfd. Ook mijn broers zijn al ruim voorzien, maar waar is nu mijn recht? Heb ik misschien dan nog recht op mijn kindsdeel van na mijn moeders overlijden? En zo ja, hoe kan ik dat dan regelen?

Ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen omschrijven.
Alvast dank voor het antwoord, Astrid Reactie infoteur, 28-08-2011
Beste Astrid,
1. Allereerst is van belang onder welke voorwaarden de erfdelen van de kinderen destijds naar de langstlevende zijn gegaan. Was er een testament? Zo niet dan speelt de leeftijd van de kinderen een rol. Waren ze minderjarig dan was hun vader hun voogd en bestaan de erfdelen nog. Waren ze meerderjarig dan hadden ze een beroep kunnen doen op hun erfdeel, een kans die nu is verlopen.
2. Voor het overlijden van de vader geldt dat u in ieder geval recht hebt op de legitieme portie die gelijk is aan de helft van een kindsdeel van de nalatenschap van de vader.
3. Daartoe moeten alle schenkingen worden gewaardeerd plus de eigendommen die in het bezit zijn van uw vader. Dingen voor een appel en een ei overdoen, kan tegenwoordig niet meer. Wat te goedkoop is gegeven, komt in de verdeling van de nalatenschap.
4. Neem contact op met de notaris die de erfenis afwikkelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lizette, 14-08-2011 22:23 #65
Mijn moeder is overleden in 2002 we (3 kinderen) hebben getekend dat we ons kindsdeel niet opeisden, zodat mijn vader het niet aan ons hoefde te betalen. In 2006 is mijn vader hertrouwd, zijn nieuwe vrouw heeft 1 kind. Ik heb mijn vader na zijn hertrouwen nooit meer gezien en vadaag stond hij met zijn nieuwe vrouw op de stoep omdat hij naar de notaris wil gaan omdat hij zijn huis wil verkopen om een nieuwe te kopen waarvoor wij moeten tekenen. Ook wil hij dat wij moeten tekenen, dat wanneer hij komt te overlijden wij het kindsdeel van mijn moeder niet opeisen. Zodat zijn nieuwe vrouw het niet aan ons hoeft te betalen.

Ik zou wel willen meewerken dat ze kunnen verhuizen, maar wat kunnen mijn zussen en ik hieraan verliezen. Ik wil niet meewerken dat wanneer mijn vader komt te overlijden ik mijn kindsdeel niet kan opeisen. Is het zo dat wanneer mijn vader nu als eerst zou te komen overlijden, wij het kindsdeel van hem niet krijgen en dit direct naar de langslevende gaat, dus naar zijn nieuwe vrouw?

Zijn er nog meer haken en ogen waarop ik zou moeten letten.
Alvast bedankt voor uw hulp. Reactie infoteur, 15-08-2011
Beste Lizette,
1. Als uw vader komt te overlijden en er is geen testament, dan gaat zijn nalatenschap naar de langstlevende. Zijn kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende. De vrouw hoeft alleen de erfbelasting te betalen.
2. U moet niet nu al afzien van de erfenis van uw vader. Wettelijk gezien kan het ook niet, omdat er nog geen erfenis is. Bij zijn overlijden kunt u altijd nog zijn erfenis verwerpen.
3. Ik weet niet wat u moet tekenen om de verhuizing mogelijk te maken, maar pas op dat u niet verantwoordelijk wordt voor eventuele schulden en hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peggy, 09-08-2011 00:30 #64
Mijn moeder is 2 maanden geleden gestorven. Mijn broer en ik zijn onterft. Waarom moeten wij nu 6 maanden wachten voordat ons legitieme portie wordt uitbetaald? Reactie infoteur, 09-08-2011
Beste Peggy,
1. Het kan ook veel langer duren dan zes maanden als de afwikkeling van de erfenis meer tijd vraagt.
2. Die minimale zes maanden is conform de wet. Niet onlogisch als er niet direct geld beschikbaar is en ongetwijfeld ook uit respect voor de overledene.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 02-08-2011 09:17 #63
Beste zeemeeuw,

Dank voor uw reactie. Ons probleem bij het opvragen van de WOZ-waarde is, dat het om een chalet gaat op een park en wij geen juist perceelnummer weten, alleen het adres en daar staan er meer op vermeld.
Hoe weet ik of ik een taxateur kan vertrouwen? Zijn die niet gebonden aan regels van onafhankelijk e.d.?
De 'nieuwe' schulden zullen we niet accepteren. Deze zijn al verwerkt in de aangifte erfbelasting.
Met vriendelijke groet,
Paulette Reactie infoteur, 02-08-2011
Beste Paulette,
1. De beheerder van het park moet meer weten en anders de gemeente wel.
2. Een beëdigd taxateur moet onafhankelijk zijn, dat klopt, maar het blijven mensen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 29-07-2011 18:42 #62
Beste zeemeeuw,
Op 5 en 6 juni jl heb ik u al eens benaderd (zie op elders op deze pagina). Op uw advies hebben wij de notaris schriftelijk (aangetekend) gezegd dat hij het dossier niet kan sluiten op 15 juni jl. Nog steeds geen reactie ontvangen. Wij hebben bij onze broer op 15 juni aangetekend ons deel opgeëist conform de belastingaangifte. Nu krijgen wij van zijn rechtsbijstandverzekering een brief dat onze halfbroer op dit moment niet aan het verzoek kan voldoen. Ook zegt deze verzekeringsmij dat de legitieme portie niet wordt gebaseerd op de WOZ-waarde maar de de WEV-waarde (art. 4:6 BW). De WOZ-waarde ins volgens hem niet reëel en onze halfbroer heeft de vraagprijs van het chalet verlaagd. Hij stelt nu twee methodes voor om de WEV-waarde vast te stellen. Een verzoek aan de kantonrechter om een taxateur te benoemen of wachten totdat de woning is verkocht en de verkoopprijs bindend voor de belanghebbenden te laten gelden. Halfbroer geeft de voorkeur voor de tweede optie, mede gezien het feit dat hij omdat de woning niet is verkocht, de vordering momenteel niet kan voldoen. Om ons nu meer zekerheid te bieden is hij bereid mee te werken aan het vestigen van een tweede hypotheek op de woning ten gunste van ons (De eerste hypotheekhouder dient hiervoor nog wel toestemming te verlenen).
Daarnaast zegt de verz.mij dat er t.o.v. de belastingaangifte er waarschijnlijk nog schulden van de nalatenschap zijn die ten laste komen van onze legitieme portie, hierbij is een opsomming geleverd waarvan een aantal ook op de bijlage bij de belastingaangifte zat. Kunt u ons adviseren wat nu te doen? Alvast hartelijk dank.
Paulette Reactie infoteur, 30-07-2011
Beste Paulette,
1. Van sluiting van het dossier is dus geen sprake meer. Ook de stelling van de notaris dat pas na verkoop duidelijk is wat de waarde is, klopt dus niet volgens de rechtsbijstand.
2. Voor de aangifte erfbelasting geldt de WOZ-waarde, voor de verdeling van de erfenis de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden. Deze wev waarde kan gelijk zijn aan de WOZ waarde, maar dat hoeft niet, omdat de WOZ waarde een taxatie van een jaar eerder is. Dat betekent dus ook dat de WOZ waarde van 2011 goed gebruikt kan worden.
3. Uw halfbroer heeft al lang gewacht om een taxatie te laten uitvoeren. Dat had direct na het overlijden gekund. Inmiddels zijn de prijzen waarschijnlijk lager.
4. Voor een taxatie is geen kantonrechter nodig, wel is het zo dat beide partijen de taxateur moeten vertrouwen.
5. U moet geen hypotheek ten gunste van u hebben. Hij moet een hypotheek nemen en u dat geld geven.
6. U kunt voor een paar euro eenvoudig de WOZ waarde van dit jaar bij het Kadaster opvragen dat meteen ook de taxatie is per 1 januari 2010.
7. Eventuele schulden na indiening van de belastingaangifte is raar. Dan moet er ook minder erfbelasting worden betaald. Die schulden komen dan ook ten laste van de halfbroer en niet alleen ten laste van u.
8. Stappenplan: WOZ waarde opvragen, antwoorden dat u die waarde wilt gebruiken voor de verdeling (als de waarde u bevalt). Bekijk op hoeveel geld u dan recht hebt. Dat nieuwe schulden niet kunnen worden aanvaard tenzij goed onderbouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 24-07-2011 11:24 #61
Beste zeemeeuw,

nee er staat geen termijn in het testament, zij heeft ook beslag op de woning laten leggen door haar advokaat en eist haar portie nu al op door een deurwaarder op mijn af te sturen. terwijl ik door haar toedoen niet eens het huis kan verkopen ze breng mijn ook op onkosten waar ik niet om gevraagt hebt ( advokaat ) wat kan ik hier aan doen? ze is onterft maar legt beslag op de woning kan dit zomaar? en wat kan ik hier tegen doen? mvg Kim Reactie infoteur, 24-07-2011
Beste Kim,
1. Het zal gaan om een conservatoir beslag, een voorzorgsmaatregel:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

2. Dat kan alleen ten uitvoer worden gelegd als de kantonrechter akkoord gaat. Ook de deurwaarder kan niets zonder goedkeuring van de kantonrechter, die ook wel weet dat een huis tegenwoordig niet 1,2,3, is verkocht.
3. De onterfde heeft alleen recht op geld en niet op goederen.
4. Bent u executeur, let dan ook op haar erfbelasting. Die moet er eerst vanaf.
5. Misschien kunt u een extra hypotheek nemen en zo de boel afkopen.
6. Misschien hebt u een rechtsbijstandverzekering.
Met vriendelijke groeten.
Zeemeeuw

Kim, 22-07-2011 17:04 #60
Mijn moeder is overleden, nu moet ik alles regelen, huis verkopen ed mijn zus wil nu haar geld maar dat moet nog komen als het huis verkocht is, ik moet wel hypotheek kosten betalen iedere maand gaat ook van haar deel af! Ze is onterft en krijg alleen haar legitieme portie en vadersdeel die 6 jaar terug overleden is. Reactie infoteur, 22-07-2011
Beste Kim,
1. Vaak staat in een testament ook een termijn voor de afwikkeling van de erfenis genoemd.
2. Als er een huis is, kost verkoop tijd. Dat moet uw zus ook begrijpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Line, 21-07-2011 15:12 #59
Mijn vader is een in 2004 overleden en had twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. Na lang wikken en wegen van de rechtsgang is er in 2011 eindelijk een uitslag van de rechter gekomen en dat is dat de andere twee kinderen hun legitime portie krijgen en geen kindsdeel.

Het erfdeel van mijn vader bestaat alleen maar uit huizen en is door taxateur (jaar 2004) in geld omzet (qua waarde op dat moment). Mijn vraag aan u is:
1. Sinds begin van de rechtzaak heb ik aan de advocaat, notarissen, mijn boers en zussen doorgegeven dat ik mijn erfdeel wil hebben en geen verantwoordelijkheid en aansprakkelijkheid wil hebben als er iets mis zou gaan. Ze zeiden maak je geen zorgen je krijg je deel wel. Nu de rechtzaak beëindigd is. Wil niemand meer met de huizenbeheer te maken hebben. Wat kan ik doen om mijn deel alsnog te krijgen?
2. Na 6/7 jaar zijn de huizen in waarde gedaald en de huizen zijn in slechte staat. Kan ik de belastingdienst vragen om de successiewaarde opnieuw te bepalen?
3. Een a twee jaar geleden zou de vereffenaar alle huizenbeheer zaken dienen en de huizen zijn nu in slechte staat. De vereffenaar (notaris) heeft wel een erfdeel gemaakt van alle kinderen en eist de legitime portie van de andere kinderen (van mijn vaders eerste huwelijk) en zei tegen mij dat ze de zaken eerst voor hen op zou lossen en dan pas als alle betrokken (dus mijn broers en zussen) een gezamenlijke overeenkomst zouden bereiken naar de boedel notaris kunnen. Ik snap er nu niets meer van. Zou u meer opheldering kunnen geven? Reactie infoteur, 21-07-2011
Beste Line,
1. Neen, wat geldt is de waarde op het moment van overlijden.
2. De boedelnotaris maakt de boedel op, met andere woorden brengt in kaart wat er te verdelen is.
3. Ik heb de indruk dat er al een verdeling heeft plaats gevonden die achteraf niet juist is om dat daarbij niet met uw deel is rekening gehouden. Daarom moet uw deel komen van de anderen.
4. Vraag de de executeur en vereffenaar schriftelijk om opheldering. Voeg daarbij de gerechtelijke uitspraak en stel een bepaalde termijn dat u uw deel wilt hebben. Daarna kan een gang naar de rechter noodzakelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. W. de Bruijn, 17-07-2011 13:37 #58
Vraag inzake kosten en leitieme portie: een moeder neemt in het testament op dat 1 van de 2 dochters onterfd wordt. Deze claimt de legitieme portie van 25% en laat direct beslag leggen op de woning die de andere dochter van moeder erft (met hyp last). Deze andere dochter, tevens executeur, wordt gedwongen een advocaat in te schakelen en in deze slechte huizenmarkt kan het nogal even duren aleer de woning verkocht is. Dat betekent iedere maand rente, energiekosten etc etc. Mogen deze kosten beschouwd worden als behorend tot de afwikkeling nalatenschap en zijn ze derhalve mede bepalend voor de hoogte van de legitieme portie?
De info over - of een onterfd kind als erfgenaam moet worden beschouwd vind ik niet helder. De een zegt: nee terwijl een ander meent dat deze wel degelijk juridisch als erfgenaam moet worden beschouwd.
Ben buitengewoon benieuwd naar een reactie. Reactie infoteur, 17-07-2011
Beste J. W. de Bruijn,
1. Voor de erfbelasting mag u de kosten niet in mindering brengen. Bij de verdeling van de erfenis wel als kosten beheer en afwikkeling door de executeur.
2. Onterfd zijn betekent per definitie geen erfgenaam zijn. Geen recht op goederen, maar wel op de legitieme portie.
3. Het beslag is onzin, omdat iedereen begrijpt dat de afwikkeling tijd kost. Misschien kunnen de kosten als gevolg van het beslag wel volledig op naam van de beslaglegger worden gelegd, want die veroorzaakt de kosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 10-07-2011 19:18 #57
Volgende vraag bestaat er een percentage over een wettelijk erfdeel. Is er een verhouding vastgesteld, tussen kind en kleinkinderen? En is het niet zo als je enige ouder komt te overlijden dat de belastingdienst hiervan een groot gedeelte opeist? Reactie infoteur, 10-07-2011
Beste Dirk,
Als u de percentages voor de erfbelasting bedoelt, verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-2007-2011-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 05-07-2011 22:17 #56
Beste Zeemeeuw,
mijn moeder is in de 60er jaren 5 jaren getrouwd geweest en heeft uit dat huwelijk 2 kinderen.
10 jaar later is zij getrouwd met mijn vader en kregen 2 kindern ( ik en mijn zus ).
Na de scheidng van haar vorige man is hij met de kinderen vertrokken naar allerhande landen en mijn moeder kon pas na 35 jaar met behulp van de techniek tien jaar geleden haar kinderen opsporen, de een wilde 0 contact een de ander is authistisch en zat in een kliniek.
Zij kreeg nu wel toestemming om de kinderen te bezoekn maar zoals hierboven vermeld, de zoon was authistisch en wist niet beter en de dochter ( woonachtig in Israel ) wenste na meerdere pogingen geen contact.
Nu is mijn moeder overleden in 2008 en plots staat vorige week haar ex man voor de deur om aan te geven dat de authistische zoon is overleden een half jaar geleden maar dat de dochter ( uit Israel ) haar kindsdeel opeist.
Is er een uitzondering / regel / wet die hier iets aan kan doen.
Mijn moeder heeft overigens nadat erg duidelijk werd dat haar dochter geen contact enste beidde kinderne 'onterft' 8 jaar geleden.
Ik ben bekend met de 5 jaaar ( verjaringsregel ).
Dank!
Mark Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Mark,
Maatgevend is het testament dat in 2008 rechtskracht kreeg door uw moeders overlijden. De dochter kan haar legitieme portie opeisen uit de nalatenschap van de moeder, niet haar kindsdeel. Dat moet zij u schriftelijk laten weten en niet via de ex man.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 12-06-2011 09:51 #55
Mijn vader woonde ca. 10 jaar terug voor zijn overlijden samen met een 2 jaar oudere partner. Zij hebben op dat moment geen samenlevingsovereenkomst. Het gekochte huis staat voor zijn overlijden op zijn naam. In het tetstament zijn het huis en zijn bezittingen, spaargelden, toegoeden werkgever eigenlijk alles naar de langst levende partner gegaan. Nu wil ik aanspraak gaan maken op mijn legitieme portie. Hoe zou ik te werk moeten gaan? Met vriendelijke groet Rene Reactie infoteur, 12-06-2011
Beste Rene,
Na 10 jaar is uw aanspraak op een deel van de erfenis helaas verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nina, 07-06-2011 12:02 #54
Ik zit met een lastig pakket. Ik heb jaren geleden een lening afgesloten bij mijn vader tegen 6% rente. (hij was toen onder huwelijkse voorwaarden getrouwd) Twee jaar geleden is mijn vader overleden. Bij het voorlezen van het testament bleek dat hij een jaar eerder (toen hij wist dat hij zou overlijden) zijn huwlijk had omgezet in gemeenschap van goederen. Vervolgens heeft hij een langslevende testament opgemaakt. Mijn erfdeel is 2x zoveel als de hoogte van de lening. Mijn lening is overgegaan op zijn vrouw. Bestaat er een mogelijkheid om de lening op te heffen door deze weg te strepen tegen de legitieme portie? Alvast bedankt Reactie infoteur, 07-06-2011
Beste Nina,
1. De lening is een vordering van uw vader op u en maakt deel uit van zijn vermogen. Via de erfenis erft u dus ook een deel van de uitstaande lening als vermogen. Uw aandeel in de erfenis wordt er hoger door.
2. Maar uw aandeel is een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende die zich pas bij haar overlijden uitbetaalt. Daardoor kunt u de lening niet nu al wegstrepen tegen uw aandeel in de erfenis zonder toestemming van zijn vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 06-06-2011 08:43 #53
Beste Zeemeeuw,
Het bedrag is niet zo hoog en mijn zus en ik zijn vrijgesteld van belasting dus dat is geen probleem. Stiefbroer is executeur en heeft de aangifte erfbelasting geregeld. Hij zegt niet eens de financiele middelen te hebben om een naamplaatje op het graf te regelen ad. 290 euro. Kunnen wij dan toch ons deel nu opeisen? De notaris zegt in de brief dat de berekening pas gemaakt kan worden na verkoop en mede afhankelijk van de verkoopopbrengst. De notaris zegt met stiefbroer afgesproken te hebben dat hij thans overgaat tot sluiting van het dossier. Stiefbroer zal wederom contact opnemen zodra het chalet is verkocht. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Paulette,
1. U hebt recht op de waarde van het chalet op het moment van overlijden.
2. Sluiting van het dossier is niet mogelijk als de erfenis niet is afgewikkeld. Dat moet u niet accepteren. Laat de notaris u schriftelijk elke twee maanden informeren en een datum stellen waarop verkoop uiterlijk moet hebben plaats gevonden, zodat u uw geld krijgt. Anders kan het nog wel heel lang duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulette, 05-06-2011 12:59 #52
Onze vader (alleenstaand) is vorig jaar overleden. Mijn zus en ik (de twee oudste kinderen uit het 1e huwelijk) zijn per testament onterft. Onze stiefbroer uit een 2e huwelijk is enig erfgenaam. Wij hebben ons legitieme portie opgevraagd en nu hebben wij daarvan de Aanslag erfbelasting ontvangen. Er is sprake van een, te koop staand, chalet dat het grootste deel van de erfenis is. In een bijgaande brief van de notaris staat dat het uiteindelijke bedrag dat wij krijgen afhankelijk is van de verkoopopbrengst van het chalet en wij dus moeten wachten totdat het verkocht is. Klopt dat of kunnen wij nu al onze portie opeisen bij onze stiefbroer die van alles nu de eigenaar is? Klopt het ook dat onze portie afhangt van de verkoopprijs of is het bedrag op de aanslag van de erfbelasting het bedrag waar wij recht op hebben? Reactie infoteur, 05-06-2011
Beste Paulette,
1. Het gaat om de waarde van het chalet op het moment van overlijden.
2. Het lijkt me niet terecht dat u een aanslag hebt ontvangen als u geen geld hebt ontvangen. Vraag de belastingdienst om uitstel van betaling en laat de notaris weten dat u uw deel van de WOZ waarde van het chalet nu snel wilt ontvangen.
3. Als de stiefbroer executeur is, moet hij de erfbelasting regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ester, 18-05-2011 15:57 #51
De ouders van mijn vriendin zijn 30 jaar geleden gescheiden. Hij is opnieuw hertrouwt en heeft nooit meer naar zijn drie dochters omgekeken. In de afgelopen 30 jaar heeft een aardig vermogen opgebouwd (o.a. door een erfenis van zijn vader). Hij is een half jaar geleden overleden. De drie dochters probeerden hun legitieme deel op te eisen, maar nu blijkt dat hij alles op naam van tweede vrouw heeft gezet en zij is niet bereid om daar iets van af te staan. De dochters krijgen dus niets krijgen. Klopt dit of hebben ze toch recht op hun legitieme deel? Reactie infoteur, 18-05-2011
Beste Ester,
De kinderen hebben een niet direct opeisbare vordering op de 2e vrouw, die beschikbaar komt zodra zij komt te overlijden. Het is wel verstandig om het testament te bekijken. Als daarin staat dat ze zijn onterfd, kunnen ze hun legitieme portie opeisen. Dan is de niet direct opeisbare vordering de helft van normaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 11-04-2011 21:38 #50
In dit stukje staat dat het legitieme erfdeel betrokken heeft op geld en niet op goederen. Betekent dat, dat de waarde van de goederen niet meegerekend wordt om uit te maken hoe groot het legitieme erfdeel is? Reactie infoteur, 12-04-2011
Beste Herman,
Neen, de legitieme portie is een recht in geld en niet in goederen. Alles wordt dus wel meegenomen, maar de antieke kast bijvoorbeeld kan niet worden opgeëist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 28-03-2011 22:13 #49
1. De legitieme portie is een week geleden opgevraagd, het gaat om een bedrag van 35.00.00 Euro hoeveel zouden wij daar voor aan rente extra moeten betalen? aan degene die onterft is? als wij het niet direkt na komen?
2. De onterfde heeft getekend voor de erfbelasting.
4. Dus mocht het huis nu voor minder verkocht worden dan de WOZ waarde ( want van daaruit is de legitieme portie op berekend) dan kunnen wij nog een deel terug van van de legitieme terug krijgen? Reactie infoteur, 28-03-2011
Beste Wilma,
1. Momenteel is de wettelijke rente 3%. Dus hoeft u geen rente te vergoeden.
2. Bij de verdeling van de erfenis moet het huis worden gewaardeerd. Dat kan de WOZ waarde zijn zoals bij de belastingdienst, maar ook een taxatie van een makelaar op het moment van overlijden. Als die waarde lager is de erfenis lager en de legitieme portie lager. De belastingdienst trekt zich daar overigens niets van aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 25-03-2011 14:30 #48
Beste Zeemeeuw,
Vraag op punt 1: hoe lang kun je uitstel doen, om de legitieme portie uit te betalen?
Punt 2: De erfbelasting is per 1 mrt 2011 ingeleverd, ik had al uitstel aangevraagd. Het is namelijk ook nog dat m, n moeder een schenking op papier heeft gedaan in2008
2x een bedrag voor degene die niet onterft zijn. Wij hebben dat via een accountant en officeel met de belasting geregeld daarvoor hebben wij elk 1970 euro voor betaald. Maar moet er niet eerst gewacht worden over de uitslag van de erfbelasting voordat je, je legitieme opeist want daarin is niet die schenking in mee genomen, mocht die eventueel goedgekeurd worden.
Punt 3 : Wat bedoeld U met dat diegene die onterft is wel meedraaid in de afhandeling van de erfenis? De afhandeling is al besloten dat wij 1/6 deel van de WOZ waarde v/d woning moeten betalen, maar de woning is nog niet verkocht en daarvan moet het 1/6 deel uitkomen. Maar stel nu dat de woning voor minder verkocht wordt dan de WOZ waarde, wat gebeurd er dan?
Punt 5: bedoeld U rente vergoed krijgen van de legitieme portie? Reactie infoteur, 28-03-2011
Beste Wilma,
1. De wet zegt hierover dat de vorderingen worden verhoogd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, berekend per jaar vanaf de dag waarop aanspraak op de legitieme portie is gemaakt. Uitstel kan dus maar kost rente, als daarom gevraagd wordt.
2. Inderdaad is het zo dat de geclaimde legitieme portie niet het juiste bedrag hoeft te zijn. Anderzijds is me niet duidelijk of de onterfde nu ook aangifte voor erfbelasting heeft gedaan.
3. Met meedraaien bedoel ik niet fysiek, maar bedoel ik dat de legitieme portie in de zelfde tijdspanne kan meelopen als de rest van de erfenis.
4. Voor de belastingdienst is de WOZ waarde maatgevend. Voor de erfenis en de legitieme portie kunt u ook de economische waarde nemen op het moment van overlijden. Maar ook die kan hoger zijn dan de waarde die u op een later moment bij verkoop zult krijgen.
5. Ja zie punt 1 hierboven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 24-03-2011 09:55 #47
Bedankt voor uw reactie, maar ben er nog niet helemaal uit met m, n vraag. het betekent dus dat degene die onterft is en haar legitieme portie opeist eerst moet wachten totdat het huis verkocht is? Ik heb wel gelezen dat je 6 maanden na het overlijden van je ouder je legitieme kunt opeisen. Reactie infoteur, 24-03-2011
Beste Wilma,
1. De legitieme portie is op zijn vroegst na 6 maanden van overlijden opeisbaar.
2. De belastingaangifte voor een erfenis moet binnen uiterlijk acht maanden zijn ingeleverd, als er geen uitstel is aangevraagd.
3. De legitieme portie is een vordering op de nalatenschap in geld. De eiser hoeft niet te wachten op de verkoop van het huis, maar draait wel gewoon mee in de afhandeling van de erfenis, omdat anders niet op een nette manier kan worden vastgesteld hoe groot de legitieme portie is.
4. Het komt vaker voor dat eerst een huis moet zijn verkocht om geld in handen te hebben. Bij de belastingdienst kunt u uitstel aanvragen tegen vergoeding van een heffingsrente.
5. Een onterfde werkt niet altijd mee of zal een rente vergoed willen krijgen. Maar dan moet ook wel duidelijk zijn hoe groot de vordering werkelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 19-03-2011 19:00 #46
M,n moeder is in mei 2010 overleden, ze was gescheiden en vader leeft niet meer) wij waren met 3 kinderen waarvan 1 is onterft. Er is nog een woning van moeder die te koop staat. Nu eist degene die onterft is zijn legitieme portie op, maar wij kunnen dat nu niet betalen omdat het huis nog niet verkocht is. zijn wij wel verplicht om de legitieme portie te betalen? De formulier voor erfbelasting is begin maart opgestuurd en nog niet afgehandeld moet daar niet eerst op gewacht worden voordat zijn legitieme portie opgeeist wordt? Reactie infoteur, 20-03-2011
Beste Wilma,
U neemt de behandeling van de legitieme portie gewoon mee in het tijdpad van de afhandeling van de erfenis. Er is geen voorrang voor iemand die zijn legitieme portie opeist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Engelen, 04-02-2011 17:04 #45
Hoe lang is een geschreven schuldbekentenis geldig?Dank bij voorbaat. Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Engelen,
1. Hoe lang een schuldbekentenis geldig is hangt onder andere af van de inhoud van de bekentenis. Daarin kunnen immers voorwaarden zijn opgenomen die de bekentenis laten verlopen. Een bekentenis kan ook zijn betekenis verliezen bij iemands overlijden. Als dergelijke voorwaarden niet in de schuldbekentenis staan en de bekentenis is ondertekend, kan de schulderkenning worden meegenomen in de afhandeling en verdeling van een erfenis.
2. Een schuldbekentenis, die pas ingaat na iemands overlijden, moet via de notaris worden geregeld. Ook een schenking op papier moet via de notaris.
3. Als voor de gemaakte schuld goederen zijn geleverd, moet dat duidelijk in de bekentenis staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ja Zwetsloot, 24-01-2011 09:37 #44
Ik ben onterft, samen met mijn broer mijn enige broer is de erfgenaam. Mijn vader had geen partner maar had een (niet ondertekend) vrucht gebruik. Wordt deze vordering bij de legitieme massa gerekend of moet deze eest uitbetaald worden? :-p Reactie infoteur, 24-01-2011
Beste J.A. Zwetsloot,
1. Het is zeer ongebruikelijk dat er sprake is van vruchtgebruik zonder dat dat op papier staat. Meestal gaat het gepaard met verkoop van een huis, en dat verloopt bij de notaris. Of bij een erfenis door een langstlevende.
2. In bovengenoemde situaties komt de waarde van het vruchtgebruik in de legitieme massa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 15-01-2011 13:44 #43
Mijn moeder en vader waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn vader is overleden. Er is een verhuurde winkel met een bovenwoning, waar mijn moeder in woont. Er is een gehandicapt kind dat is onterft, een kind dat dichtbij woont en een kind dat veraf woont. Waar kan ik informeren welke vorm van eventuele voortzetting? Welke afspraken moeten onderling tussen de kinderen en met moeder worden gemaakt? Is het mogelijk het gehandicapt kind periodiek een toelage te doen toekomen. Wanneer voor overlijden moeten we dit minimaal geregeld hebben om voor ivm de fiscus? Wat zijn we kwijt aan de fiscus bij overlijden moeder? Welke kosten zijn er als het pand wordt doorverhuurd na overlijden moeder? Reactie infoteur, 15-01-2011
Beste Peter,
1. Als er geen testament was, gaat de erfenis naar de langstlevende, uw moeder.
2. De kinderen hebben een vordering op hun moeder die nog niet opeisbaar is.
3. Wie onterfd is kan binnen 5 jaar aanspraak maken op zijn legitieme portie, ook al is ook die nog niet opeisbaar.
4. Moeder hoeft niets, maar kan wel zorgen voor een toelage voor het gehandicapte kind. Bij de notaris kan ze regelen dat dat in mindering moet komen op de erfenis later.
5. Moeder kan elk kind, zonder notaris, jaarlijks belastingvrij 5000 euro schenken.
6. Als moeder iets wil regelen met het pand, moet ze wel naar een notaris, omdat het hier onroerend goed betreft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 29-12-2010 14:24 #42
Ik wil graag reageren op u reactie. Geschreven door Pennetje op 9-12-2009 u reactie op 10-12-2009. Volgens mij klopt dat niet. Wij zitten ook bijna in de zelfde situatie. Moeder van mijn kinderen is overleden in 1983 er is geen testament elleen boedelbeschrijving van alle goederen, waar staat huiswaarde op 0 omdat toen huis stond op hypotheek op huis. Omdat ik heb toen geen verdeling laten doen door notaris, kinderen zijn medeeigenaars geworden en nu moet de verdeling komen maar de waarde van huis van nu (verkoopwaarde). Omdat bij verdeling van nalatenschap moet de waarde van huis kommen in dag van verdeling. Volgens advokaat. Hoe dat alles zit? Reactie infoteur, 29-12-2010
Beste Jos,
Per 1 januari is de successiewet op dit punt gewijzigd. Wat sinds 2010 in de verdeling komt wordt gewaardeerd naar de huidige waarde. Dat was voorheen niet zo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 19-12-2010 19:31 #41
Geachte Zeemeeuw, Sorry dat ik nog even doorvraag.
De antwoorden bij punt 2 en 3 zijn mij helemaal duidelijk. Punt 4 kom ik nog niet uit, maar dat gaat wel lukken. Maar begrijp ik goed uit uw antwoord dat bij het economisch eigendom mijn dochter het huis in haar bezit krijgt? Dus eigenaar wordt? Kan de langstlevende ouder hier dan wel blijven wonen? In beide testamenten is nml geregeld dat de langstlevende alles in eigendom krijgt.
Met vriendelijke groet, Jasper Reactie infoteur, 19-12-2010
Geachte Jasper,
1. Dat kan en is begrijpelijk. Dan krijgt de langstlevende het economische eigendom. Maar ook de langstlevende heeft niet de verplichting om uw dochter in huis te houden.
2. Vraag blijft wat u wilt dat uw dochter erft als de langstlevende is overleden. Ook dan kunt u voor uw dochter kiezen uit vruchtgebruik of het volle economisch eigendom. Ook dat zal in het testament geregeld moeten worden. Of dat een betaalbare optie is, gegeven de opeisbare legitieme porties na overlijden van de langstlevende, zal moet worden bekeken. Per saldo gaat het wat betreft de waarde van het huis om een relatief klein bedrag van 50.000 euro dat verdeeld moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 19-12-2010 09:17 #40
Geachte Zeemeuw,

Hartelijk dank voor uw snelle en uitvoerige reactie. Toch ben ik er nog niet helemaal uit.

Mijn vrouw heeft in haar testament staan dat na haar overlijden onze gezamenlijke dochter de enige erfgename is. Dit uiteraard buiten de opeisbare legitieme portie voor mijn andere kinderen. Ik weet inmiddels dat mijn eerdere kinderen geen recht hebben op goederen maar alleen op geld

Omdat mijn dochter op zich ons huis wel ziet zitten vraag ik mij dus af hoe dit tzt in zijn werk gaat.

Moet tzt het huis verkocht worden, waardoor mijn eerdere kinderen hun legitieme portie in geld ontvangen, of kan mijn huidige dochter ons huis opeisen, om het zo maar even uit te drukken, om hier te blijven cq te gaan wonen. Dan is er dus geen geld uit verkoop om mijn eerdere kinderen hun legitieme portie te geven.

Hoe gaat dit dan in zijn werk? Mag zij het huis 'opeisen'? En hoe gaat het dan met de verdeling voor mijn eerdere kinderen?

Het is een bijzonder moeilijke materie voor een leek en daarom waardeer ik het bijzonder dat deze mogelijkheid van vragen stellen bestaat.

Met vriendelijke groet,

Jasper Reactie infoteur, 19-12-2010
Geachte Jasper,
1. U kunt uw dochter het vruchtgebruik van het huis geven, dan wel het economisch eigendom. Bij het economisch eigendom is huis en gebruik van haar, als hierin geen voorwaarden worden gesteld.
2. Goederen die zij erft moeten gewaardeerd worden en komen dan in de te verdelen erfenis.
3. Onterfden hebben inderdaad recht op hun legitieme portie in geld, maar die hoeft niet direct opeisbaar te zijn.
4. Denkbaar is een tweetrapsmaking naar uw dochter die bijvoorbeeld in werking treedt als er geen langstlevende na u is.

Zie hiervoor het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 18-12-2010 22:11 #39
Geachte Zeemeeuw,
Ondanks dat ik Internet afgestruind heb, heb ik geen duidelijk antwoord gevonden op mijn situatie. Hopelijk kunt u mij verder helpen.
Ik heb drie kinderen waarvan twee uit een vorig huwelijk. Met deze twee kinderen (36 en 34 jaar) heb ik al jaren geen contact meer. In mijn testament heb ik ze dan ook niet meer gegund dan de legitieme portie.

In de huidige situatie bezit ik een eigen huis met een waarde? 200.000,- en een hypotheek van? 150.000,-. Mijn dochter die ik samen met mijn huidige vrouw heb wil tzt dit huis wel hebben. Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en het testament staat op de langstlevende (in principe mijn vrouw omdat ik veel ouder ben). Bij 'normale' verkoop van het huis begrijp ik dat de twee oudste kinderen, in mijn geval, 1/8 deel krijgen van de opbrengst minus de hypotheek.

Hoe zit dat nu in dit geval met de legitieme portie? Dus als mijn jongste dochter het huis zelf wil houden?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet, Jasper Reactie infoteur, 19-12-2010
Geachte Jasper,
1. Als u komt te overlijden bestaat de erfenis uit 50%, omdat de helft al van uw vrouw is. De legitieme portie van de onterfde kinderen bedraagt dan de helft van een kindsdeel, dat is de helft van de helft gedeeld door 4, ofwel 16 e deel.
2. De onterfde kinderen hebben een niet opeisbare vordering van 2 maal 1/8 deel van uw nalatenschap en het andere kind van 1/4 deel. Uw vrouw erft 1/4 deel, dus resteert er nog 2/8 deel, waarvoor u in uw testament een bestemming moet zoeken. Waarschijnlijk is het nu zo geregeld dat ook deze 2/8 naar de langstlevende gaat.
3. Als de langstlevende het vruchtgebruik van de woning heeft, gebeurt er bij overlijden ook niets met uw huis.
4. Van belang is ook wat uw vrouw voor testament heeft. Stel u bent overleden, zij heeft het huis, en wat dan na haar overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kalina, 18-12-2010 18:01 #38
Hartelijk dank voor uw reactie. Ik ga zeker uw advies opvolgen (onderbouwing vragen en schriftelijk bezwaar aantekenen). Graag geef ik naar aanleiding van uw antwoord nog een nadere toelichting:
1. Volgens het testament is de taak van de executeur om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. Hij mag de goederen te gelde maken zonder toestemming. Heeft het recht de boedelnotaris aan te wijzen. Hij vertegenwoordigd de erfgenamen. (voor alle duidelijkheid: de executeur is tevens erfgenaam). Hem is een wettelijk loon toegewezen. Als schulden voor het legaat (ter grootte van de legitieme portie) mogen als schulden alleen worden aangemerkt: artikel 4:7 lid 1 a t/m d en h, (met uitzondering van het onderhavige legaat.)

2. Bij de berekening van mijn legitieme portie is rekening gehouden met
-1% van de nalatenschap als vergoeding voor de executeur.
- een bedrag van 2.500 eur als vergoeding voor de onkosten van de erfgenamen (de executeur en zijn zus).
- alle gemaakte kosten (begrafenis, notaris, belastingadviseurs, nagekomen rekeningen)

Het bedrag dat de executeur heeft ingehouden (de rest heeft hij overgemaakt) is eur 2.000. Aangezien mijn legitieme portie 1/6 van de nalatenschap is, betekent dit bruto een wijziging van eur 12.000 in de nalatenschap. Het lijkt me na 9 maanden onwaarschijnlijk dat er nog opeens eur 12.000 onverwachte kosten kunnen komen.
Veel vertrouwen dat de eur 2.000 nog ooit betaald zullen worden heb ik niet omdat de executeur meerdere keren geprobeerd heeft om mijn portie te verlagen door verkeerde info te geven. Door oa makelaars te bellen en rapporten op te vragen over gedane taxaties kwam ik er achter dat bedragen niet klopten zoals die door de executeur aan mij werden voorgeschoteld.

3. Het niet gereserveerde bedrag (de legitieme portie minus de belasting (18% over het bedrag minus 19.000 eur vrijstelling) en minus eur 2.000) is reeds overgemaakt.
Afgesproken is dat de executeur de belasting over mijn deel zal voldoen (en ik hoop maar dat hij dit doet). Ik heb hier in toegestemd omdat mij is verteld dat hij hoofdelijk aansprakelijk is voor het voldoen van de erfbelasting over de gehele erfenis.

Graag zou ik uw mening horen: is netto eur 2.000 inhouden een redelijk bedrag als alle kosten al zijn opgenomen in de berekening van de nalatenschap voor de legitieme portie?

Hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet, Kalina Reactie infoteur, 18-12-2010
Beste Kalina,
1. Kinderen betalen 10% belasting tot 118.000 euro boven het vrijgestelde deel, en daarboven 20%. Die 18% kan ik dus niet plaatsen. U betaalt belasting over het deel van de erfenis boven de 19.000 euro. Bedraagt de erfenis 100.000 euro dan betaalt u 10% over 81.000 euro en zo verder.
2. Bekijk hier de tarieven voor de erfbelasting in 2010:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9356-erfenis-en-nalatenschap-2007-2011-de-belastingdienst.html

3. Vraag hem om een onderbouwing, met uren en werkzaamheden, en een bewijs van betaling van de belasting. Maak daarna bezwaar. Overigens behoort een goede verantwoording van werkzaamheden ook tot de taken van de executeur.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kalina, 17-12-2010 18:00 #37
Beste Zeemeeuw, de executeur heeft zonder overleg een flink bedrag ingehouden op mijn legitieme portie. Hij zegt dat dit voor onvoorziene kosten is. We zijn echter (na 9 maanden strijd) het bedrag van de legitieme portie overeengekomen bij de notaris (in het testament was opgenomen dat de erfgenamen het eens moesten zijn over de hoogte van de nalatenschap).
De executeur doet de gezamenlijke aangifte voor de erfbelasting en zal ook de belasting voldoen. Daarom heb ik toegestemd om mij het netto bedrag (de legitieme portie minus de erfbelasting) te betalen. Nu heeft hij echter dit netto bedrag ook nog eens verlaagd. Mag hij zomaar een bedrag inhouden?
Kan ik hier iets tegen doen?
Met vriendelijke groeten,
Kalina Reactie infoteur, 17-12-2010
Beste Kalina,
1. Afhankelijk van de beschrijving van de taken van de executeur mag hij al dan niet een post reserveren voor gemaakte en voorziene onkosten. Soms staat in een testament ook dat de executeur geen kosten en geen loon in rekening mag brengen.
2. Maar dat moet wel altijd een redelijk bedrag zijn.
3. Vraag dus schriftelijk aan de executeur een onderbouwing van de kosten. Geef hem maximaal 10 dagen. Laat hem hierbij in ieder geval het niet gereserveerde bedrag aan u storten, waarbij u aangeeft op voorhand niet akkoord te zijn met de gemaakte reservering.
4. Teken nadat u de onderbouwing hebt bekeken schriftelijk bezwaar aan. U hebt namelijk bewijs van bezwaar nodig voor verdere stappen.
5. Vindt u de reservering en de onderbouwing slecht dan kunt u nu onderbouwd naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jikke van Dun, 13-12-2010 20:11 #36
Na het lezen van deze artikelen heb ik een vraag. Mijn moeder heeft mij een jaar geleden geld geschonken. Nu wil ze niet dat dit met de erfenis verekend wordt en heeft ze een handgeschreven brief gemaakt om dit duidelijk te maken. Mijn broers weten hiervan. Kunnen zij hier toch nog op terug komen als mijn moeder komt te overlijden. Ze heeft geen testament gemaakt. Is dit nodig? Reactie infoteur, 14-12-2010
Beste Jikke van Dun,
1. Kinderen kunnen altijd hun legitieme portie in een erfenis van de ouders opeisen, ook als er een testament is.
2. Bij de bepaling van de grootte van de legitieme portie blijven schenkingen tijdens het leven gedaan een rol spelen, zodra de kinderen eisen dat daarmee rekening wordt gehouden.
3. Met een testament kan wel de directheid van opeisbaarheid worden uitgesteld. Denk aan een langstlevende testament waarbij de vordering niet direct opeisbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula, 10-12-2010 19:39 #35
Mijn moeder is een paar jaar geleden overleden, mijn vader is nog in leven. Er is een testament opgemaakt van mijn moeder waarin staat dat de gehele nalatenschap naarde langslevende gaat in dit geval mijn vader dus. Nu wil mijn vader mij onterven, dus het huidige testament van mijn vader wordt herziend. Het is de bedoeling dat er geschonken wordt aan goede doelen. Mijn vraag is dan ook of ik wel aanspraak kan maken op het legitieme gedeelte en of het testament van mijn moeder dan ongeldig wordt verklaard ondanks er wel in staat dat ik wel degelijk recht heb op een erfenis.

Gr. Paula Reactie infoteur, 11-12-2010
Beste Paula,
1. Het testament van uw moeder blijft geldig en moet worden uitgevoerd.
2. Als dit een langstlevende testament is, heeft u een vordering op uw vader ter grootte van uw kindsdeel van de nalatenschap van uw moeder. Dit kan worden vermeerderd met een rente.
3. Ik ga ervan uit dat de grootte van deze vordering bekend is, mede op basis van een boedelbeschrijving. Als het goed is, is er ook erfbelasting over betaald.
4. Als uw vader komt te overlijden, gaat de betaling van uw vordering en uw legitieme portie, bij onterving, voor. Wat dan overblijft kan verder worden verdeeld, bijvoorbeeld onder de in het testament opgenomen giften.
5. Let er wel op dat uw vorderingen tijdig bij de executeur en notaris bekend zijn.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 15-03-2017
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Special: Kind onterven
Reacties: 334
Schrijf mee!