Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel De legitieme portie is niet hetzelfde als kindsdeel. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in hun erfgenamen, dat ze hen het liefste zouden onterven. Kan dat en wat betekent dat voor de legitieme portie van de erven. Het wettelijke erfdeel van een kind wordt uitgelegd en om te verschil duidelijk te maken ook de dan geldende legitieme portie. Ook wordt ingegaan op de rechten van een stiefkind bij erfenis en nalatenschap, een langstlevende testament en het uitoefenen van wilsrechten. Ook de partner heeft speciale rechten. Wat zijn de gevolgen van schenking of legaat voor de hoogte van de legitieme portie?

Testament en notaris

Bij testament kunt u van alles regelen. Zo kunt u uw erfgenamen bij de notaris door middel van een testament onterven en bijvoorbeeld alles schenken aan een goed doel. Maar wat betekent dat in de praktijk.

Wat is legitieme portie of wettelijke erfdeel

Uw afstammelingen, kinderen en kleinkinderen, hebben als ze erfgenaam zijn, ook bij onterving recht op het wettelijke erfdeel. Ook wel legitieme portie genoemd. Deze legitieme portie is de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen. Een wettelijk erfdeel heeft betrekking op geld, niet op goederen. De erfgenamen zitten dan ook niet om de tafel bij de verdeling van de goederen. Als er bijvoorbeeld drie erfgenamen zijn, is de legitieme portie dus 1/3 gedeeld door 2 ofwel 1/6 van de waarde nagelaten erfenis. In dit geval kan 3/6 worden opgevraagd en is dus 3/6 door de erflater vrij te doneren. Maar bij onterving kan de erflater alles aan een goed doel hebben geschonken. Wie aanspraak wil maken op zijn wettelijke erfdeel moet dat doen binnen vijf jaar na overlijden van de erflater. Bovendien is de vordering niet opeisbaar voordat zes maanden zijn verstreken sinds het overlijden van de erflater.

Alles naar een goed doel

Als alles is overgemaakt naar een goed doel, zullen de erfgenamen bij het doel moeten aankloppen voor hun erfdeel, en proberen het tegoed te verhalen.

Hoe groot is de legitieme portie

Om de massa van de erfenis te bepalen, wordt gekeken naar het saldo van erfenis en schulden, plus alles wat tijdens het leven van de erflater is geschonken. Alles naar de waarde in het economische verkeer op het moment van overlijden.

Aandelen

Als er in de erfenis bijvoorbeeld een pakket aandelen zit met waarde X op het moment van overlijden, en een veel lagere waarde Y een paar maanden na het overlijden, zal de Belastingdienst de hoogte van de successierechten berekenen over waarde X en niet het lagere Y. Ook eerder gedane schenkingen kunnen op het moment van overlijden een andere waarde hebben dan op het moment van overlijden. Dit is zeker bij de huidige kredietcrisis actueel: u betaalt zo eenvoudig veel te veel belasting. De belastingdienst geeft geen geld terug als inmiddels alles in waarde is gedaald.

Erfenissen en de schenkingen tijdens het leven

Bij het bepalen van de erfenis wordt rekening gehouden met de eventuele schenken tijdens het leven. Een aantal regels op een rijtje:

1. Wat is bij een erfenis de 180 dagen termijn

Schenkingen die gedaan zijn binnen 180 dagen vóór overlijden worden door de belastingdienst gezien als verkrijging uit de nalatenschap. Dat betekent dat hierover successierechten moeten worden betaald.

2. Schenkingen vóór 1 januari 2003

Schenkingen vóór 1 januari 2003 worden verrekend met het erfdeel, tenzij de inbreng is uitgesloten bij schenkingsakte of testament.

3. Schenkingen na 1 januari 2003

Een schenking door een ouder aan zijn kind wordt niet automatisch als voorschot op het erfdeel beschouwd. Als u niet wilt dat het ene kind wordt bevoordeeld boven het andere, dan moet u bij de schenking of per testament laten vastleggen dat de schenking later onderling moet worden verrekend en dus ingebracht in de erfenis. Er zal altijd moeten worden getoetst of het niet bevoordeelde kind tekort komt. Hij heeft namelijk minimaal recht op het legitieme deel in de nalatenschap.

Gevolgen schenking voor de legitieme portie

Zoals aangegeven, mag de legitieme portie door schenkingen niet worden aangetast. Uitzondering hierop zijn giften die niet bovenmatig zijn, giften van een partner aan zijn of haar partner. Een erflater kan legitimarissen niet dwingen om vooraf aan zijn overlijden in te stemmen met de schenkingen en geen beroep te doen op de legitieme portie. Na het overlijden kunnen erfgenamen overigens daarmee wel instemmen.

Rekenvoorbeeld legitieme portie

Stel nu er zijn vier afstammelingen erfgenaam bij een de erfenis van 100.000 euro. Kind A heeft een paar jaar geleden 40.000 euro geschonken gekregen. Dan is de legitieme portie per persoon gelijk aan 1/8 deel van 140.000 euro, ofwel 17.500 euro. En niet 1/8 deel van 100.000 euro, ofwel 12.500 euro. Een verschil van 5.000 euro per persoon. Bij volledige onterving moet kind A dus 20.000 euro bijlappen om 17.500 euro te ontvangen.

Bij niet onterven, maar een gelijke verdeling, heeft iedereen recht op 25.000 euro als kind A de schenking niet hoeft in te brengen. Dat is namelijk ¼ e deel van 100.000 euro. En ze hebben recht op 35.000 wanneer de schenking wel moet worden ingebracht, namelijk ¼ e deel van 140.000 euro. In het laatste geval moet kind A 5.000 euro bijlappen, namelijk het verschil tussen de inbreng van 40.000 euro en de ontvangen 35.000 euro.

Stiefkind en legitieme portie

Een stiefkind erft wel van de eigen ouder, maar niet automatisch van de ouder met wie de eigen ouder getrouwd is. Om dat mogelijk te maken is een testament nodig. Wanneer een stiefkind niet is erkend door de biologische vader en bovendien buiten het huwelijk van de moeder met de biologische vader is geboren, dan kan de stiefvader het kind alsnog erkennen. In dat geval erft het stiefkind wel van de stiefvader, omdat hij dan juridisch diens vader is.

Een langstlevende testament

Een langstlevende testament bepaalt dat de erfenis in totaliteit naar de langstlevende gaat, terwijl de kinderen een vordering op de langstlevende krijgen ter grootte van hun erfdeel. In dat geval is het erfdeel niet direct opeisbaar door de kinderen. Hoe groot de vordering op de langstlevende is en of hierover door de langstlevende rente moet worden betaald, wordt in het testament geregeld.

Langstlevende maakt erfenis op, mag dat

De langstlevende mag ongestoord leven. Hij mag vrij beschikken over het vermogen en dit uitgeven. Maar niet zo maar. De langstlevende moet rekening houden met de belangen van de kinderen en de vordering die zij hebben op de erfenis. Zeker als sprake is van verkwisting kunnen de kinderen de hulp van de kantonrechter inroepen en vragen een deel van het vermogen veilig te stellen.

Wilsrechten uitoefenen

De langstlevende echtgenoot kan hertrouwen, waardoor de vordering van de kinderen naar de nieuwe partner kan gaan of terecht komen bij de nieuwe schoonfamilie. In dat geval kunnen de kinderen, zodra hertrouwen kenbaar is gemaakt bij de gemeente, hun wilsrechten uitoefenen. Dat houdt in dat zij de goederen in bloot eigendom krijgen ter waarde van de bestaande vordering op de langstlevende echtgenoot. De langstlevende behoudt wel het vruchtgebruik, maar de goederen niet meer verhandelen of verkopen.

Onterven van partner

Ook de partner kan worden onterfd, maar behoudt ook dan bepaalde rechten, te weten:
  • De partner mag nog 6 maanden wonen in de gezamenlijke woning, op zoek naar een andere woning.
  • Als de partner onvoldoende vermogend is mag hij kosten van levensonderhoud eisen uit de boedel.
  • Als de partner onvoldoende vermogend is, mag hij het vruchtgebruik van het huis eisen.

De erfenis opmaken

Het wettelijk erfrecht is zo bedoeld dat langstlevende ongestoord kan leven en het het vermogen vrij mag gebruiken. Maar dat kan niet zo maar. De langstlevende moet rekening houden met de belangen van de kinderen en hun vordering op hun deel van de erfenis. Als sprake is van verkwisting kunnen kinderen de kantonrechter vragen om het vermogen deels of geheel onder bewind te stellen. Zo wordt veilig gesteld dat zij na het overlijden van de langstlevende hun vordering kunnen opeisen.

Slot

Onterven kan dus wel, maar wie dan de moeite neemt, om alles even goed op een rij te zetten, om zijn wettelijk erfdeel te bepalen, kan daar nog een flinke zak geld aan over houden. Laat u desnoods goed adviseren door een notaris. Als de erfenis verdeeld is, zonder dat het wettelijk erfdeel is opgeëist, moet de onterfde namelijk maar zien hoe hij aan zijn geld komt. Helaas gebeurt dat in de praktijk ook maar al te vaak.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…
Verdeling erfenis zonder testamentVerdeling erfenis zonder testamentDe verdeling van een erfenis zonder testament. Als er geen testament is opgesteld, wordt voor de verdeling van de erfeni…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rech…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…

Strafrecht & Gerechtelijk VooronderzoekStrafrecht & Gerechtelijk VooronderzoekHet Strafrecht en het Gerechtelijk Vooronderzoek. Na opsporing van strafbare feiten (a.h.v. de strafwet- gevingen) c.q.…
Reacties

Elly, 29-07-2020
Mijn moeder heeft 3 kinderen onterft. Wel is er een schuldbekentenis aan alle kinderen. Onterft kind eist schuldbekentenis benificiair op. Kan dit? Hoe weet ik of iemand beneficiair wil erven, als er geen contact is? Wat te doen met haar huurwoning? Kan die ontruimt worden? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Elly,
Neen, een onterfd kind is geen erfgenaam en kan de erfenis dus niet beneficiair aanvaarden. Doet een onterfd kind niks, dan krijgt het niks. Een kind kan wel een beroep doen op de legitieme portie. Een huurhuis ontruimen mag een erfgenaam wel, maar dan moet alles van waarde elders worden opgeslagen. U mag bijvoorbeeld niets van waarde naar huis meenemen als u niet zuiver wilt aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els Jansen, 18-02-2020
Kan ik mijn dochter het vruchtgebruik geven over het erfdeel/legaat aan mijn kleinkinderen (haar zonen)?
Alvast bedankt voor het antwoord Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste Els Jansen,
U kunt aan een erfdeel of legaat inderdaad voorwaarden verbinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Molly, 25-09-2019
Goedemiddag,

Mijn partner komt er na 11 jaar achter een kind te hebben. ( van voor onze relatie) de situatie is te ingewikkeld om hier te beschrijven en ligt erg gevoelig. Hij heeft geen gezag over het kind en ook niet erkend. Tevens hebben we alleen naamgegevens ( voor en achternaam) ter beschikking. Zijn deze gegevens voldoende om een testament op te stellen om het kind niet mee te laten erven? Of is een geboortedatum noodzakelijk?

Kan het kind ook beroep doen op mijn vermogen? Dat wil ik namelijk niet hebben. Reactie infoteur, 28-09-2019
Goedemiddag Molly,
Als uw partner de vader is, is de kind ook wettelijk erfgenaam, daar is geen erkenning voor nodig. Het kind kan wel worden onterfd, dan resteert nog de mogelijkheid van de legitieme portie. Dit kind erft niet van u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonny, 16-09-2019
Goedendag.

Vader in 1999 overleden, testament dat als moeders hertrouwt of in een verzorgingshuis wordt opgenomen de erfenis gaat naar mij en mijn zus. Nu is moeders dementerende en woont sinds 5 maanden in een aanleunwoning van een verzorgingstehuis, Haar koopwoning ( vrij van hypotheek ) staat leeg
Vorig jaar bij de notaris vast laten leggen dat mijn zus en ik de bewindvoerders zijn.
Ik ben al heel wat jaren de mantelzorger, maar woon op 45 km afstand. Wat mij onmogelijk maakt om dagelijks even aan te wippen, wat wel beter voor haar zou zijn. Nu wil ik kort bij haar gaan wonen om nog beter voor haar te kunnen gaan zorgen, voor een huurwoning kom ik de eerste jaren niet in aanmerking, dus zou graag (weer) wat willen kopen. Maar om een nieuwe hypotheek te krijgen is mijn inkomen niet hoog genoeg.
Is er ergens een constructie die een vervroegd (deel) erfenis mogelijk maakt om kort bij haar te komen wonen en mijn taak als mantelzorger zo goed mogelijk te kunnen doen?
Het geld komt mij op den duur sowieso toe, maar nu kan ik er nog wat goeds mee doen voor mijn moeder.
Zus gaat akkoord bij vervroegde toekenning aan mij.

Graag uw advies Reactie infoteur, 19-09-2019
Goedendag Gonny,
Uw aandeel in de erfenis van vader mag eerder door moeder worden uitbetaald, ook mag moeder een lening verstrekken, schenken of eigen bezit verkopen. Punt is wel dat moeder dementerende is en het dus de vraag is of ze daartoe nog in staat is. Bewindvoerders mogen dit in het algemeen niet zomaar zelf doen, zonder tussenkomst van een rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemie, 31-08-2019
Dag, een moeder en haar vier kinderen erfden ieder 1/5 van de nalatenschap van de vader in 2018, maar de kinderen in de vorm van een vordering op de moeder. De aangifte erfbelasting vermeldde 0% rente op de vordering op basis van het testament van de vader. Dit voorjaar kregen ze de aanslagen erfbelasting. In die van ieder kind stond onder het kopje “Totale verkrijging”:
Te verdelen saldo 143 (door mij afgerond op duizenden)
Erfdeelperc 1/5 deel van 143 = 28,6
Af te trekken waarde boedelverdeling art. 1167 BW af 3,4
Totale verkrijging 25,2

Alleen deze 25,2 werd voor ieder kind belast, na aftrek van de vrijstelling. Mijn eerste vraag is: welk bedrag zou ieder kind na het overlijden van de moeder uitgekeerd moeten krijgen? Is dat 25,2 of 28,6? En als het 28,6 is, is mijn tweede vraag: Valt die extra 3,4 voor ieder kind dan t.z.t. alsnog onder diens erfbelasting, bij de aangifte van de nalatenschap van de moeder? Reactie infoteur, 02-09-2019
Dag Anoniem,
Art. 1167 BW betreft een ouderlijke boedelverdeling. De afwaardering voor de erfbelasting heeft te maken met de leeftijd en levensverwachting van de langstlevende (de kinderen moeten wachten op hun deel, terwijl het geld minder waard wordt). Een kindsdeel is in dit geval gelijk aan 28.600 euro minus de door moeder betaalde erfbelasting per kind. De erfbelasting is al betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yukorsow, 19-08-2019
Wij zitten met een erfkwestie waarbij de erflater (man) net overleden is. Uit het eerste huwelijk van man is een kind geboren maar die is al lang geleden overleden. Deze had wel kinderen. De 2e vrouw van man is ook al overleden. Zij had geen kinderen. Vrouw had man als enig erfgenaam benoemd. Man heeft familie niet opgenomen in zijn testament. Nu de erfenis van vrouw is opgegaan in die van de man, hebben kleinkinderen dan recht op hun wettelijk erfdeel van het totaal of enkel van de nalatenschap van hun grootvader (en niet hun stief-grootmoeder)? Reactie infoteur, 21-08-2019
Beste Yukorsow,
De 2e vrouw had geen kinderen en heeft alles nagelaten aan de langstlevende partner. Dat betekent dat wat is overgebleven van die nalatenschap deel uitmaakt van de erfenis van de man. Omdat het kind is overleden, zijn de kleinkinderen zijn/haar plaatsvervullers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna Harbeek, 30-07-2019
Goede avond graag zou ik u iets voor willen leggen… Mijn man en zijn broer zij beide dmv een testament onterft… En hebben na het overlijden van vader het legaat deel opgeëist… Zus van beide broers heeft bij de rechtbank haar erfenis verworpen na een 1 jaar later terwijl ze wel een auto heeft mee genomen een contant van 2000 euro en andere goederen en de begrafenis heeft geregeld en betaald. ook heeft ze een nieuwe cv ketel geplaatst in de woning nog voor de verwerping. nu is de woning niet meer bewoond en staat in de verkoop de partner van mijn schoonvader krijgt 15000 euro dit staat beschreven in het testament. er was geen sprake van een huwelijk of samenleving contract nu is mijn vraag kan schoonzus na 1 jaar de erfenis nog verwerpen en dan alsnog haar legaat opeisen… graag hoor ik van u… Vriendelijke groet Ann… Reactie infoteur, 02-08-2019
Goede avond Anna Harbeek,
1. Een legaat kun je aanvaarden of afwijzen, daar hoef je ook geen erfgenaam voor te zijn.
2. Een erfenis verwerpen kan normaliter niet als je je als erfgenaam hebt gedragen. Is de verwerping toch gelukt, dan was de rechtbank niet volledig op de hoogte. Een en ander zou dan kunnen worden heroverwogen en herroepen
3. Wat betreft de 2000 euro contant geld: wellicht kunnen die 2000 euro worden gezien als een voorschot op haar legaat en hiermee worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 28-07-2019
Goedemiddag Zeemeeuw,

Ik heb een vraag betreft onroerende zaken voor een half zus.
Het volgende dient zich voor:
Mijn vader is 10 jaar geleden overleden achterlatend als erfgenamen in het testament:
1 vrouw (gemeenschap van goederen (langst levende))
2 gezamelijke kinderen (erfgenaam)
1 kind uit eerder huwelijk van vader (erfgenaam)

Nu is recentelijk ook mijn moeder overleden welke in haar testament heeft opgesteld dat enkel haar eigen kinderen erfgenaam zijn.
Gelden uit de erfenis van Vader zijn er niet meer, deze zijn opgemaakt.
Enkel is er nog een huis welke verkocht moet worden.

Mijn vraag:
Heeft het kind uit het eerste huwelijk nog recht op een deel van het huis?
Of zijn deze rechten komen te vervallen nadat mijn Moeder alles heeft geërfd als langstlevende en haar bezittingen nalaat aan haar eigen 2 kinderen?

Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
John. Reactie infoteur, 30-07-2019
Beste John,
De kinderen, ook de dochter uit het eerste huwelijk, hadden als gevolg van het overlijden van uw vader een vordering op moeder. Nu ook moeder is overleden, moet eerst de erfenis van vader worden uitbetaald. Wat dan nog resteert is de nalatenschap van moeder waar de dochter uit het eerste huwelijk geen recht op heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 13-07-2019
Hi Zeemeeuw,
Ik heb namens mijn ouders 2 vragen aan je. Mijn ouders zijn (gelukkig) nog in leven echter hebben helaas geen contact meer met hun oudste zoon (mijn oudste broer dus). Zonder opgaaf van reden heeft hij ca. 30 jaar geleden plots het contact met de gehele familie verbroken (ook richting mij en middelste broer dus). Mijn ouders hebben er alles aan gedaan om het contact te herstellen, zonder resultaat. M'n ouders hebben niet meer het eeuwige leven, en hebben recentelijk hun testament etc op orde gebracht. Op aangetekende brieven waarin mijn ouders mijn broer vragen hebben gesteld over schenkingen, erven en (ont)erven krijgen ze geen reactie. Mijn ouders snappen niet dat mijn oudste broer recht behoudt op een legitieme portie na onterven.
Vraag 1: Wat is de achterliggende rede daarvan, oftewel waarom bestaat deze wettelijke bepaling eigenlijk?
Vraag 2: de legitieme portie wordt berekend over de massa, rekening houdende met eerder gedane schenkingen aan alle erfgenamen. Hoe ver gaat dat terug en hoe wordt dat berekend? Als voorbeeld noem ik een schenking 7 jaar geleden van 4 opeenvolgende jaren aan de dochter van mijn middelste broer tbv haar studie. Wij (ouders/broer/ik) willen niet dat deze later op een of andere manier verrekend moet worden. Volgens de regels vd belastingdienst moet je je administratie 5 jaar houden, toch? Dus, kunnen we in dit voorbeeld deze gedane schenking later uit de berekening houden bij de bepaling vd massa? Reactie infoteur, 15-07-2019
Hi Frank,
1. Dat een kind minimaal recht heeft op de legitieme portie is in de wet opgenomen ter bescherming van de belangen van een kind. Een kind hoeft er echter geen gebruik van de maken.
2. Ten aanzien van de giften (schenkingen) geldt enige subtiliteit. Giften die zijn gedaan om een erfgenaam te benadelen verjaren niet, andere schenkingen ouder dan vijf jaar verjaren in veel gevallen wel en hoeven niet te worden meegenomen in de legitimaire massa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 08-05-2019
Hallo,

Mijn vader is 2 jaar geleden overleden.
Mijn moeder heeft nu een testament opgemaakt waarin mijn zus onterft is en ik de enige erfgenaam ben.
Hoeveel procent van het gehele bedrag blijft mijn zus nu recht op hebben?
De vraagt komt uit het feit hoeveel ik dan "weg moet zetten" omdat ze 5 jaar de tijd heeft het te vorderen.

Groet Jan Reactie infoteur, 10-05-2019
Hallo Jan,
Als uw zus een beroep doet op haar legitieme portie, gaat het in dit geval om 25% van de legitieme massa (erfenis gecorrigeerd voor schenkingen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Casus, 19-01-2019
Geachte heer/mevrouw,

Mijn moeder is in 2010 overleden en vorig jaar overleed mijn vader. Wij zijn met 3 zussen waarvan er eentje vooroverleden is. Zij laat 3 kinderen na waarmee onze ouders al jaren geen contact meer hadden. Onze ouders hadden een langstlevende testament en de kleinkinderen die de plaats innemen van hun overleden moeder zijn niet onterfd. Kunnen die kinderen nog hun rechten doen gelden over hun erfdeel van hun overleden grootmoeder? Zij hebben hun rechten niet geclaimd maar dat kon ook niet omdat die vordering pas opeisbaar werd met het overlijden van hun grootvader. Hoelang is de periode dat ze hun erfdeel kunnen opeisen? Is dat 20 jaar omdat ze niet onterfd zijn?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 21-01-2019
Geachte Casus,
Een wettelijk erfdeel verjaart inderdaad na 20 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Blom, 17-01-2019
Dag,

Mijn tante had misschien recht op een legitieme portie van haar ouders. Echter weten we dit niet zeker. Mijn tante is overleden in 1997. Kun je dit overerven bij plaatsvervulling? Mijn tante had geen kinderen.

Gr. Reactie infoteur, 19-01-2019
Dag Blom,
Ook als uw tante kenbaar heeft gemaakt haar legitieme portie te willen ontvangen en die nog niet is uitbetaald, is deze vordering na uiterlijk 20 jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aren, 09-01-2019
Dag,

Wij zitten met een vraag.
Onze (schoon)moeder is overleden en schoonvader is pas opnieuw getrouwd. Ze zijn in het huis van schoonvader blijven wonen. Nu is het zo dat het geld van overleden schoonmoeder in het huis zit waardoor hypotheeklast er niet meer is. Ze hebben hiermee in de tijd dat zijn nog samen waren alles afgelost.

Nu heeft schoonvader een testament op laten maken, en hierin staat dus dat stiefmoeder in het huis mag blijven wonen als hijzelf overleden is, en wij moeten de grote onderhoudskosten betalen als zij die krijgt. (dit is niet in overleg met ons gegaan helaas). Wij als kinderen worden erfgenaam en krijgen dus het huis, heeft hij beschreven.

Nu is onze vraag, kunnen wij eisen dat hij het testament gaat herbeschrijven dat stiefmoeder een half tot een jaar de tijd krijgt om er uit te gaan of zij heeft een mogelijkheid tot kopen van het huis, zodat wij de erfbelasting kunnen betalen en het huis kunnen verkopen (gaat om een groot bedrag) zodat wij van het huis af zijn? want anders kunnen wij er niets mee, al heb je wel een huis als erfenis.
Het steekt ons dat dit zonder overleg gebeurd is en helemaal al niet gesproken wordt over het deel wat van overleden moeder in het huis zit.

Hopelijk heeft u een antwoord voor ons, het is een zeer ingewikkelde zaak.
vr groet Reactie infoteur, 12-01-2019
Dag Aren,
U kunt uw (schoon)vader niet dwingen om zijn testament te herschrijven. Wel is het zo dat de kinderen bij overlijden van van hun vader eerst recht hebben op het erfdeel uit moeders nalatenschap voordat de erfenis van vader verdeeld kan worden. Dat kan betekenen dat de woning verkocht moet worden voordat er verder verdeeld kan worden. Achteraf kunt u een testament altijd bij de rechter aanvechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djayden, 10-10-2018
Beste Zeemeeuw,

Wederom hartelijk bedankt voor het snelle en zeer duidelijk antwoord.
Het is dus duidelijk dat de broers mijn vrouw eerst haar kindsdeel en legitieme portie dienen uit te betalen alvorens ze de rest van de nalatenschap mogen verdelen.
Volgens schoonbroer J. heeft hun vader zijn vriendin in zijn testament het vruchtgebruik gegeven van de nagelaten boedel, maar in de verklaring van erfrecht staat dat hij als weduwnaar is gestorven dus niet hertrouwd is en er geen sprake is van een partnerschap.
Er is blijkbaar geen boedelbeschrijving opgesteld wat wij al vreemd vonden daar dit wettelijk verplicht is bij een beneficiaire aanvaarding.
Al met al zal het helaas een gang naar de rechtbank worden daar gezien de vereffenaar blijft weigeren en al heeft aangegeven om deze week aangifte te doen van de successierechten.
Aangezien mijn vrouw nu dus gedwongen wordt gerechtelijke stappen te ondernemen, is het dan mogelijk om de kosten die ze hiervoor dient te maken ook te vorderen op de vereffenaren?
Het zou wel zuur zijn als mijn vrouw dadelijk alsnog met de nodige advocaatkosten etc. blijft zitten.


Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,
Djayden Reactie infoteur, 11-10-2018
Beste Djayden,
Als er een beneficiaire aanvaarding is, moet er een boedelbeschrijving zijn respectievelijk worden opgesteld. De rechtbank zal niet anders accepteren. Het kindsdeel uit moeders nalatenschap is direct opeisbaar tenzij anders is bepaald. De verklaring van erfrecht is daar duidelijk over, lijkt me. Ga eens vrijblijvend langs een notariskantoor langs, wellicht ziet men daar een snelle oplossing voor uw vrouw. De vereffenaar en broers lijken het recht niet aan hun kant te hebben. Advocaatkosten en proceskosten krijgt u niet terug, tenzij de rechter daartoe gevraagd ook dusdanig besluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djayden, 08-10-2018
Beste Zeemeeuw,

Hartelijk bedankt voor uw uitgebreid en duidelijk antwoord.
Even voor alle duidelijkheid spreek ik even over schoonbroers J en M.
Vandaag hebben we van mijn schoonbroer J bericht gekregen.
Hij heeft in een beveiligde e-mail een pdf van oa de verklaring van erfrecht meegestuurd die we dus niet kunnen downloaden en maar slechts tijdelijk is in te zien.
Hierin staat dat beide broers J & M de erfenis beneficiair hebben aanvaard, en dat J zijn taak als executeur op 25-05- 2018 niet heeft aanvaard. Echter op 30-05-2018 gaf J antwoord als zijnde executeur.
Volgens de verklaring van erfrecht heeft M, J de volmacht gegeven van vereffenaar maar uit mailwisseling blijkt dat M alle bankzaken etc. heeft geregeld omdat J in het buitenland woont.
Onze correspondentie loopt allemaal via J omdat hij in den beginne zich uitliet als zijnde executeur.
J blijft hameren op het opzij schuiven van het testament en wil het overgebleven saldo (wat lange na niet in overeenkomst staat met de legitieme portie en vordering/kindsdeel) door 3 delen en is voornemens de successierechten al af te gaan handelen.
Er wordt geen info gegeven voor wat betreft boedelverklaring. de vordering (kindsdeel) of legitieme portie.
1) Nu we weten dat beide broers de erfenis beneficiaire hebben aanvaard, verandert dat iets aan de situatie en zo ja wat dan?
2) Mogen ze de erfenis al verdelen voordat ze de vordering (haar kindsdeel) van mijn vrouw hebben uitgekeerd?
3) Aangezien mijn vrouw legitimaris/schuldeiser is gaat dat dan voor op de vorderingen van haar 2 broers die ze allen hadden op hun vader?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,
Djayden Reactie infoteur, 10-10-2018
Beste Djayden,
1. Door de beneficiaire aanvaarding moet er een boedelbeschrijving worden opgesteld en eerst alle openstaande schulden worden vereffend. Dus ook de vordering die uw vrouw op de erfenis heeft via moeders kant. Alle openstaande schulden moeten dus inzichtelijk worden gemaakt. Voorts verloopt dit proces via tussenkomst van een rechtbank.
2. Er mag nog niets worden verdeeld zolang alles nog beneficiair is.
3. Uw vrouw heeft recht op haar delen voordat de broers aan bod kunnen komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djayden, 06-10-2018
Beste Zeemeeuw,

Mijn vrouw komt uit een gezin van 3 kinderen.
Haar moeder is 12 jaar geleden overleden en er was destijds een testament.
Haar vader is inmiddels overleden en heeft mijn vrouw in een nieuw testament onterft.
Ze had een vordering van haar moeders kindsdeel op haar vader (langstlevende)
Mijn schoonouders waren niet bepaald onbemiddeld en mijn schoonvader had een riante uitkering.
Hij heeft een paar jaar geleden zijn huis verkocht (vrijstaand) en is gaan samenwonen in een goedkoop huurhuisje met zijn toenmalige vriendin.
Nu beweert mijn schoonbroer alszijnde executeur dat de rekening niet meer toereikend is om de vorderingen op schoonvader uit te betalen.
Wel heeft hij aangegeven welk bedrag er nog op de rekening stond, dit is echter ruimschoots voldoende om de vordering van mijn vrouw uit te betalen.
Mijn schoonbroer wil nu het testament van mijn schoonvader aan de kant schuiven en mijn vrouw slechts 1/3e van de bankrekening uitbetalen.
Ze neemt hier echter geen genoegen mee, aangezien mijn vrouw geen erfgenaam meer is maar legitimaris en dus schuldeiser.
Gaat de vordering van haar kindsdeel niet voor op de verdeling van de erfenis, aangezien ze geen erfgenaam meer is maar schuldeiser?
Mag mijn schoonbroer (executeur) het testament van mijn schoonvader zomaar van tafel vegen om zo de positie van mijn vrouw te verzwakken?
Ik hoor het graag van u.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Djayden Reactie infoteur, 08-10-2018
Beste Djayden,
Uiteraard mag de schoonbroer het testament zelf niet ter zijde schuiven. Bovendien is de legitieme portie zes maanden na overlijden opeisbaar en komt ten laste van de erfgenamen. Voor alle verdeling komt nog de directe opeisbaarheid van moeders kindsdeel
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 29-09-2018
Beste…
Mijn vraag is:
Ik heb twee broers, mijn vader is overleden, mijn moeder leeft nog
Als mijn moeder ooit te overlijden komt wil ik graag dat mijn erfdeel naar 1 van mijn broers gaat
Is dat mogelijk?
En hoe dan?

Gr Anita Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Anita,
Als u wilt dat de erfenis naar één broer gaat, helpt het verwerpen van de erfenis niet. Dan gaat uw deel immers zeer waarschijnlijk naar beide broers (als u geen kinderen hebt). U kunt de erfenis aanvaarden en vervolgens aan een broer schenken. Het hangt van de grootte van de erfenis af of er dan nog schenkingsbelasting moet worden betaald of dat dit ondershands te regelen is. Tot slot kunt per testament van alles nalaten, maar dan krijgt uw broer de spullen pas later.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moftie, 06-08-2018
Beste Zeemeeuw

Mijn moeder is al 9 jaar terug overleden (vader was al overleden op jonge leeftijd) en heeft 4 zonen achtergelaten (mijn drie broers en ik). Helaas heeft zij geen testament opgesteld en was haar vermogen/banktegoed rond de 30.000 euro.

Een van mijn broers heeft het hele bedrag van haar bank afgeschreven en heeft ook daarnaast al haar goud verkocht/getaxeerd voor 3000 euro. De uitvaartkosten zijn hiermee wel betaald en we hadden met elkaar afgesproken om het resterende bedrag onderling te verdelen (mondeling). Heb maanden daarna contact met hem opgenomen, helaas een woordenwisseling ontstaan en tot heden niks meer van hem vernomen.

Ik heb best wel lang gewacht (9 jaar). Maar kan ik nog beroep maken om mijn deel van het geld. Zoja zou u me kunnen vertellen welke stappen ik zou moeten nemen?

Bij voorbaat dank
Moftie Reactie infoteur, 07-08-2018
Beste Moftie,
Vervelend dat het zo loopt. U kunt hem ook een brief sturen, waarin u aangeeft dat u wel erg lang moet wachten op uw erfdeel en deze nu toch binnen twee weken wilt ontvangen. Wat vinden de andere twee broers ervan, want zeker die 30.000 euro (minus uitvaartkosten) zijn toch de moeite waard?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo Kuijpers, 31-07-2018
Goedemiddag,
Graag stel ik onderstaande vraag m.b.t kindsdeel of legitiem aandeel.
Situatie
Man voor derde keer in gemeenschap getrouwd, uit voorgaande huwelijken 4 kinderen.
Echtgenote overleden (april 2018) en er zijn geen kinderen uit dit derde huwelijk
Hebben haar broers en moeder recht op kindsdeel c.q. legitieme portie, doordat hun zus/dochter is overleden.
Testament door partner na overlijden echtgenote laten vervallen en nieuw 2 traps testament gemaakt waarin staat dat alle
rechten van het oude testament zijn vervallen.
Geen uitsluiting vermeld van broers en moeder.
Blijft recht van kindsdeel c.q. legitieme portie voor broers en moeder bestaan.?
Graag uw reaktie Reactie infoteur, 01-08-2018
Beste Theo Kuijpers,
Bepalend is of de in april 2018 overleden moeder een testament had en wat daarin staat. Als er geen testament is, gaat in dit geval de volledige erfenis naar de langstlevende partner. Maar, zoals aangegeven, met een testament kan hiervan worden afgeweken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans H., 14-06-2018
Mijn 2 zusters zijn enige erfgenamen van vader (overleden jan 2016, moeder overleed 2003), mijn 2 broers en ik zijn onterft. Wij hadden reeds lang geen contact meer. Vader heeft de laatste jaren voor de zusters vaak kleine aankopen betaald tot zo'n € 1500,-/pp in totaal jaarlijks. Dit heeft natuurlijk enige invloed gehad op de hoogte van zijn nalatenschap bij overlijden. Kunnen mijn broers en ik dit inbrengen in de berekening van onze legitieme portie en hoe telt dit dan mee?
Hartelijk dank voor uw reactie, Hans Reactie infoteur, 17-06-2018
Beste Hans H,
Als er schenkingen zijn gedaan de afgelopen vijf jaren, dan worden ze voor de berekening van de legitieme portie voor 100% bij de te verdelen erfenis opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen vd Blink, 08-06-2018
Mijn broer is overleden in december 2017. Hij was alleenstaand en ongehuwd.
Wel lat-relatie zonder verdere betekenis.
Bij testament heeft hij zijn enig kind onterfd en zijn lat-relatie tot enig erfgenaam benoemd.
Kind heeft inmiddels legitime portie opgeeisd.
Totale erfenis is ca € 13.000,-

In augustus 2013 heeft hij via bankrekening € 2000 aan zijn relatie overgemaakt met omschrijving "schenking".
(dus binnen 5 jaar voor overlijden)

Moet nu bij de bepaling van de legitimaire massa rekening gehouden worden met deze schenking?
Zoja, dan wordt de "erfenis" van kind 0,5x(13000+2000) = € 7500 en voor erfgenaam blijft dan € 5500 over (?).

De lat-relatie zal erfbelasting moeten betalen.
Kan In de aangifte erfbelasting ook rekening worden gehouden met deze inbreng?
In de aangifte wordt gevraagd om het erfdeel in breuken aan te geven, dat zou dan in dit geval zijn:
onterfd kind: 75/130
erffgenaam: 55/130

Heb ik dit goed?

Bijvoorbaat dank!
Leen Reactie infoteur, 10-06-2018
Beste Leen vd Blink,
De legitimaire massa is gelijk aan 15.000 euro, waarvan de legitieme portie 1/2e deel is (7.500 euro, 75/130e van 13.000 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 04-06-2018
Beste Lezer,

Ik heb een vraag waar we niet helemaal uitkomen:

Mijn moeder is 4,5 jaar geleden overleden en sinds een paar maanden mijn vader. Nu heeft mijn vader recentelijk zijn testament laten veranderen en mij en mijn drie broers onterfd.
Daarnaast heeft hij in het testament een "vriend" (dus geen familie) aangewezen als erfgenaam van alles en benoemd tot executeur testamentair. Het huis heeft 240.000 Euro opgeleverd en er zat nog een hypotheek in van 40.000 Euro, er is dus ongeveer 200.000 Euro vrijgekomen.
Mijn moeder heeft ons nadrukkelijk NIET onterft. Is het nu zo dat wij (de vier kinderen) recht hebben op 100% van moeders kant (100.00 Euro) en het legitieme portie van vaders kant (de helft van de overgebleven 100.000 Euro) omdat hij ons onterfd heeft, dus 50.000 Euro?
Op de inboedel hebben we geen recht omdat we onterfd zijn en dit is natuurlijk een grove berekening, er zijn namelijk nog kosten gemaakt voor verkoop begrafenis enz.
De aangewezen erfgenaam krijgt dan toch de resterende 50.000? (plus de inboedel). Hij beweert namelijk bij hoog en laag dat wij alleen recht hebben op de 100.000 Euro van moeders kant en dat hij recht heeft op de resterende 100.000 Euro…
Wij zouden zeer blij zijn met een verhelderend antwoord, alvast onze dank hiervoor.
Hoogachtend,
Anonieme vrager. Reactie infoteur, 07-06-2018
Beste Rob,
1. Allereerst de erfenis van uw moeder: die bedraagt de helft van alles (vastgoed, inboedel, rekeningen en dergelijke) wat in het bezit was van uw ouders op het moment dat uw moeder overleed. Ik veronderstel dat uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Vaak wordt daarbij ook nog afgesproken dat er recht is op een jaarlijkse rente, omdat de vordering niet direct opeisbaar was.
2. Jullie aandeel in ad 1) dient eerst uitbetaald te worden, voordat er sprake is van een verdeling van de erfenis van uw vader.
3. De erfenis van uw vader betreft vastgoed, inboedel, rekeningen en dergelijke. De waarde daarvan minus de uitbetaalde erfenis van moeder en enkele kosten (kosten uitvaart) komt nu in de verdeling. Als de vier kinderen een beroep doen op de legitieme portie, heeft elk kind recht op 1/8e deel hiervan, samen dus de helft. De andere helft is voor de vriend. Doe dus een beroep op de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja de Ruig, 17-04-2018
Mijn moeder is in december als laatste ouder overleden en geeft in haar testament de huiselijke inboedel als legaat aan mijn broer, onder verrekening van waarde. Wat als de waarde van het legaat hoger is dan zijn erfdeel? Welke opties heeft hij dan? Moet hij het verschil dan uit eigen zak betalen? Reactie infoteur, 18-04-2018
Beste Anja de Ruig,
Bij een overbedeling, moet uw broer strikt genomen bijbetalen. De broer kan het legaat afwijzen, erfgenamen kunnen de waarde aanpassen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denkertje, 11-01-2018
Beste Zeemeeuw,

Mijn moeder is eind 2014 overleden. Zij heeft geen testament gemaakt. Mijn ouders (gemeenschap van goederen getrouwd) hebben 4 kinderen, deze hebben recht op hun kindsdeel en haar erfdeel. Nu is zo dat 2 van deze kinderen A… via de kantonrechter vader onder curatele/bewind wilt stellen. De verzoek is op alle punten door de kantonrechter verworpen. Nu is mijn vader zo boos en wil deze 2 kinderen A onterven. Vader heeft 2 onroerende zaken en een geldsom. De 2 kinderen A krijgen hun legitieme portie voor de deel van vader. De andere 2 kinderen B wordt 50/50 verdeeld. De deel van moeder blijft? Wat gebeurt er als vader alles (geld) opmaakt? Moeten de 2 kinderen B het onroerende goederen verkopen, om de Kinderen A, voor de deel van moeder uit te laten betalen? Het restbedrag zal ook overigens minder zijn dan toen het kindsdeel, moment van overlijden moeder.

Bij voorbaat dank,
Groet Denkertje Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Denkertje,
De kindsdelen uit de nalatenschap van moeder moeten bij overlijden van vader worden uitbetaald door de erfgenamen van vader. Als vader als langstlevende zijn geld opmaakt, kan het dus zijn dat er alleen schulden overblijven. De erfgenamen hoeven zijn erfenis echter niet te aanvaarden:

https://financieel.infonu.nl/geld/186525-langstlevende-maakt-kindsdeel-erfenis-op.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hiske, 03-01-2018
Ik wil het kindsdeel van de erfenis van mijn man voor een deel aan mijn 2 kinderen overdragen/schenken, moet daar schenkbelasting over worden betaald. Ik heb er 5 jaar geleden na het overlijden van mijn man al erfbelasting over betaald. Reactie infoteur, 03-01-2018
Beste Hiske,
U mag, omdat er al erfbelasting over is betaald en de kinderen een vordering op u hebben, (een deel van) hun kindsdeel eerder terugbetalen zonder schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty, 12-11-2017
Geachte Zeemeeuw
Graag uw gewaardeerd advies over onderstaande:
Vader overlijdt in 2005 - nalatenschap € 200.000,-. Erfgenamen - moeder -dochter -zoon. Dochter gaat financiën beheren omdat moeder i.v.m. gezondheid dit niet kan.
Dochter geeft geen openheid over gang van zaken, In 2008 tekent moeder schuldbekentenis voor zoon € 25.000,- en dochter € 25.000,- tegen rente.
Zoon gaat in maart 2013 failliet - vanaf dat moment keert moeder {lees dochter} de rente niet meer uit. Naar nu blijkt is zoon door moeder (op aandringen van dochter?) in augustus 2013 stilzwijgend onterfd en is het testament aangepast naar Nederlands recht. Moeder overlijd begin 2017 - dochter verandert snel daarna van notaris en stelt haar broer op de hoogte van overlijden moeder. Dochter en nieuwe notaris geven alleen informatie financiën over periode 2013-2017, Al het andere 2005-2013 mag niet worden ingezien. Ook de aangifte over 2005 IB en/of erfbelasting wordt geweigerd in te zien. Van erfenis vader is na overlijden moeder nog € 40.000.- over. Zoon (broer) krijg bod van € 15.000,- van zijn zus ( executeur).
De volgende vragen rijzen:
- heeft zoon recht op kindsdeel van vader plus rente?
- hoe gaat het met de schuldbekentenis? word alleen de rente 2013-2017 als nog betaald of is er ook recht op de € 25.000,-?
- restant erfenis moeder- heeft zoon (broer) recht op legitieme portie?
- dochter (zus) stelt dat er niet genoeg geld over is, maar er zijn zeer sterke aanwijzingen dat zij al vanaf 2005 (overlijden vader) regelmatig gelden van (via) moeder heeft geïncasseerd en zijn er zonder overleg gelden belegd voor extra gewin.
Wat is de positie van zoon (broer) nu?
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet Betty

graag uw gewaard advies over onderstaande: Reactie infoteur, 14-11-2017
Geachte Betty,
1. Als de zoon niet is onterfd door zijn vader en de erfenis niet heeft verworpen, heeft hij per direct recht op zijn kindsdeel uit vaders nalatenschap, plus rente. Dat moet eerst worden uitbetaald, voordat de erfenis van moeder kan worden verdeeld.
2. De zoon is door moeder onterfd. Vaak is niet goed aan te tonen dat dit niet de wil van moeder was, maar van een andere persoon (de dochter bijvoorbeeld). Een notaris moet daar overigens wel op toezien.
3. Ook heeft de zoon recht op alle informatie die hij nodig heeft om zin legitieme portie te kunnen berekenen. De notaris loopt hier waarschijnlijk een groot risico door dit niet toe te staan. Een gang naar het koninklijk notarieel broederschap voor een klacht tegen de notaris is mogelijk. Verder is een rechtsgang mogelijk tegen zus en notaris.
4. De schuldbekentenis bij leven is waarschijnlijk niet meer geldig, omdat er geen rente is betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Retuoweira, 22-08-2017
Beste,
Mijn stiefvader is overleden in 2017 (sept). Zijn moeder is eerder dat jaar overleden (juli 2017).
Er was geen contact meer tussen mijn stiefvader en zijn biologische moeder. Het overlijden van zijn biologische moeder is hem vlak voor zijn eigen overlijden meegedeeld door een familielid. Mijn stiefvader op zijn sterfbed was niet meer in staat bezwaar te maken tegen de onterving welke had plaatsgevonden. Mijn moeder leeft nog wel. Mijn stiefbroer ook alsook twee andere erfgenamen (nichten van mijn stiefbroer). Heeft mijn moeder na het overlijden van haar man/mijn stiefvader - ondanks onterving van mijn stiefvader door zijn moeder - recht op zijn kindsdeel/legitieme portie en zo ja, welk gedeelte valt haar ten deel?
Kunt u mij verwijzen naar relevante jurispudentie / arresten inzake deze?
In afwachting van uw reactie.
Groet, Retuoweira Reactie infoteur, 23-08-2017
Beste Retuoweira,
Uw stiefvader had recht op zijn legitieme portie en deze vordering is overgegaan op zijn erfgenamen. Uw moeder erf dit alles als langstlevende als er niet een testament is opgesteld waarin anders wordt gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thalisa, 12-07-2017
Beste lezer(es),
De dochter van de broer van de grootvader van mijn moeder is overleden. Nu word ik gevraagd om een verklaring van erfrecht te tekenen. De mevr. had zelf geen kids en blijkt dat 1ste en 2de graads familie er niet meer is. Wat ben ik dan van deze mevr? Ik vermoed 3de of zelfs 4de graads.

En wat voor percentage zou ik dan erven? (hangt waarschijnlijk af van hoeveel erfgenamen er nog zijn vermoed ik?) Er ware 90 erfgenamen… daar is de helft er niet meer van. Het gaat om een bedrag van ruim 2 en halve ton. Is het dan zo dat dit over de overgebleven 40 erfgenamen wordt verdeeld? Of hangt het ook nog af in welke graad je zit? Bv 3de graads krijgt meer dan 4de graads?

Met vriendelijke groet,
thalisa Reactie infoteur, 13-07-2017
Beste Thalisa,
U bent dan vijfde graad familie. De graad is niet alles zeggend. Belangrijk is ook hoeveel broers, halfbroers en zussen de erfgenamen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagsteller, 11-07-2017
Beste,

Ik heb een korte vraag over het testament van mijn overleden ouder. Hierin is vastgesteld dat ik en mijn broer/zus een legaat krijgen ten hoogte van ons versterf erfdeel. Voor zover ik weet is het geen vruchtgebruik testament maar zijn er wel een aantal restricties aan de uitbetaling hieraan verbonden, kan dat kloppen? Dat men dus bepaalt dat het legaat pas later wordt uitbetaald? Het is een nogal specifiek bedrag dus wij zijn nieuwsgierig hoe dit tot stand is gekomen.

Alvast bedankt!

Groet,
Vraagsteller. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Vraagsteller,
Aan een legaat kunnen voorwaarden verbonden zijn en u hoeft een legaat ook niet te aanvaarden. Het specifieke bedrag komt wellicht doordat er eerst erfbelasting op is ingehouden en het niet vrij van recht is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112232-vrij-van-recht-erven-of-vrij-van-recht-schenken.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 05-07-2017
Mijn vader is in januari 2015 overleden. Mijn ouders hebben in de jaren '80 een testament op de langstlevende op laten stellen, zodat de langstlevende geen 'gedoe' zou krijgen met kinderen (of eventuele druk uitoefenende partners). Mijn ouders huis stond op mijn vaders naam (de hypotheek op hun beider namen).

Mijn moeder moet het huis nu op haar naam zetten. Ze ondervindt nu namelijk nadelen: ze krijgt een subsidie voor isolatie van de vloer waarschijnlijk niet, omdat ze niet als eigenaar van haar woning geregistreerd staat. Ook als ze zou willen verkopen, omdat ze bijvoorbeeld naar een gelijkvloerse woning wil, kan dit niet, want haar huis staat niet op haar naam. Ze heeft een notaris ingeschakeld om dit te regelen. Nu wil de door mijn moeder ingehuurde notaris dat mijn zus, mijn broer en ik eerst een verklaring van zuivere aanvaarding en berusting ondertekenen. Mijn zus en ik hebben inmiddels getekend. Mijn broer wil niet tekenen. Hij heeft autisme (in de loop van de jaren verergerd), en is huiverig voor instanties en sociale contacten. Hij wil geen geld en wil niet het testament aanvechten. Hij meent dat het huis aan mijn moeder toebehoort. En dat hij daarvoor niet hoeft te tekenen, want er is een testament op de langstlevende. Naar andere argumenten dan de zijne luistert hij niet. Hij raakt compleet over zijn toeren als we er over beginnen (ook omdat hij heel veel moeite heeft met het overlijden van onze vader). Dit duurt nu al enkele maanden.

Mijn 3 vragen: 1. Kan een notaris zomaar eisen dat de kinderen toch nog toestemming moeten geven, terwijl er een testament op de langstlevende is gemaakt om juist dit soort 'gedoe' te voorkomen 2. wat is het gevolg voor mijn moeder als mijn broer niet tekent? 3. De intentie van mijn broer is hetzelfde als die van ons, namelijk: het huis behoort mijn moeder toe. Is er een andere manier om dit voor elkaar te krijgen dan deze gelegaliseerde handtekening waarvoor een gang naar de notaris nodig is? Reactie infoteur, 09-07-2017
Beste L,
Het gaat om een testament uit 1980 en die kan aanvullende bepalingen bevatten ten opzichte van wat in 2017 gangbaar is. Als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, is de helft van de woning al van uw moeder en bepaalt het testament wat er met de andere helft gebeurt. Dat bepaalt ook of de notaris terecht zo handelt of vooral het zekere voor het onzekere neemt.
Als uw broer op dezelfde lijn zit, kunt u wellicht zelf een briefje opstellen waarin dit staat, uw broer dit laten ondertekenen en dat meenemen naar de notaris. Anders kan er nog voor een andere notaris worden gekozen die meegaander is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Law, 02-07-2017
Beste Zeemeeuw,

Mijn vader is mei 2014 overleden en mijn moeder heeft alle geërfd. Nu is mijn moeder recent juni 2017 overleden en heeft een nieuw testament opgesteld waarin ik mijn zus en 5 kleinkinderen als erfgenamen zijn benoemd. Hierbij wordt genoemd dat mijn zus en ik recht hebben op de helft van ons erfdeel dan voor ons legitieme portie en voor het overige deel haar kleinkinderen en voor gelijke delen.

Het vermogen is circa €150.000,-. Betekent dit dat ik en mijn zus nu 1/4 deel krijgen. En de kleinkinderen 1/2 deel? Of heb ik ook nog recht op een legitieme portie na het overlijden van mijn vader? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 04-07-2017
Beste Law,
Eerst moeten de erfdelen van uw vader worden uitbetaald. Als jullie door vader zijn onterfd, kunnen jullie alsnog jullie legitieme portie opeisen. De rest is de nalatenschap van moeder zelf. Van de nalatenschap van moeder krijgen de kinderen (u en uw zus) elk 1/4e deel, de vijf kleinkinderen elk 1/10e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerhard, 25-02-2017
Beste,
we willen als ouders van 2 dochters en grootouders van 3 kleinkinderen via testament ons onroerend goed (appartement), schatting 225.000€, graag van het beschikbare erfdeel de 3 kleinkinderen elk 25.000€ nalaten, dus 75.000€ van de 225.000€. Is het voorbehouden deel dan nog rechtmatig voor ons 2 kinderen? En kunnen we dat via testament ook zo formuleren? Graag Uw reactie.
in afwachting
mvg.
Gerhard Reactie infoteur, 27-02-2017
Beste Gerhard,
Een testament is een individuele zaak, bovendien weten jullie niet wanneer wie zal overlijden en zal de ene partner de andere partner verzorgd willen achterlaten. Als het appartement verkocht moet worden om de erfenis uit te betalen, zit waarschijnlijk de nog levende partner met de brokken. Dat zult u vast willen voorkomen. Bovendien is, als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouw, elk van uw beiden voor de helft eigenaar. Bespreek dit met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 21-02-2017
De stiefvader van mijn man is overleden. Hij staat niet in het testament maar is wel door zijn stiefvader erkend. Heeft mijn man nu wel recht echt op zijn wettelijk erfdeel? Reactie infoteur, 22-02-2017
Beste Chantal,
De stiefvader was onderhoudsplichtig richting stiefkind zoals dat voor een eigen kind geldt, maar dat maakt een stiefkind nog niet een eigen kind volgens het erfrecht. Wil een stiefkind erven van een stiefouder, dan is er een testament nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. de Zwart, 19-02-2017
Mijn zus is vorig jaar kinderloos overleden. Haar vorige echtgenoot was jaren geleden al overleden. mijn zus had voor ze overleed een partner zonder samenlevingscontract. Mijn zus had afasie. Mogelijk onder invloed van haar laatste partner heeft ze haar testament gewijzigd. Haar partner is een paar jaar geleden overleden. Door navraag bij de notaris kwam ik er achter dat ik niet in het testament werd genoemd. Alles ging naar de nabestaanden van die laatste partner. Ik was haar enige bloedverwant. Ik heb toch het gevoel dat er iets niet klopt. Reactie infoteur, 21-02-2017
Beste B. de Zwart,
Met een testament kon uw kinderloze zus zelf bepalen wie haar erfgenamen zouden zijn. Of het testament ook volgens haar destijds terecht zo is opgesteld, is moeilijk na te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 16-02-2017
Mijn moeder heeft mijn zus onterft 2 jaar geleden omdat zij een geleend bedrag weigert terug te betalen ook nadat dit via rechter is opgelegd! Deurwaarders kunnen niets incasseren omdat zus onder huwelijksevoorwaarden is getrouwd. Wat gebeurt er met dit bedrag na het overlijden van mijn moeder (ligt op sterven)? Wordt dit verrekend met het legitieme kindsdeel of kwijtgescholden? Of kan mijn moeder nog een extra brief opstellen waarin zij aangeeft dat de schuld verrekend dient te worden? Alvast bedankt Mvg Loes Reactie infoteur, 18-02-2017
Beste Loes,
De erfgenamen erven de vordering van uw moeder op uw zus, er wordt dus niets kwijtgescholden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chanay, 07-02-2017
Mijn vader is op 06/10/2004 overleden, kan ik het nu nog opvragen of ben ik te laat? Wat kan ik doen om het alsnog te krijgen? Reactie infoteur, 07-02-2017
Beste Chanay,
Uw claim op de legitieme portie is na vijf jaar verjaard, uw erfdeel is nog niet verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 25-01-2017
Als een legitieme portie niet is opgeëist (al 7 jaar), wat gebeurt daar dan mee? Reactie infoteur, 25-01-2017
Beste Ton,
Als de legitieme portie al 7 jaar niet is opgeëist, hoeven de erfgenamen deze vordering niet meer uit te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 07-01-2017
Mijn ouders zijn gescheiden, Ze hebben 4 kinderen, waarvan ik er 1 ben. Vader is hertrouwd op huwelijksvoorwaarden op 19-09-1975 met zijn tweede vrouw. Die is nog geen 10 jaar ouder dan mijn oudste broer. Er is een testament uit het jaar 1993. Waarin staat ik benoem ieder voor een gelijk deel. Mijn moeder is overleden op 3-10-2003. Mijn vader is overleden op 21-05-2007. Van mijn stiefmoeder niets gehoord of gekregen. Nog geen kennismaking van overlijden of over nalatenschap van goederen of geld. Ze heeft alles verzuimd van wat zij hoorde te doen tegenover de kinderen die bloedverwant zijn van haar overleden echtgenoot. Zelf heeft zij geen kinderen en volgens het oude testament mag zij alles opmaken maar volgens artikel nr 4:27bw zouden wij alsnog beroep kunnen doen op wilsrecht omdat de wet in 2003 veranderd is zodat een stiefouder van de laatst levende ouder alles moet delen met de bloedverwant kinderen, want het zou niet eerlijk zijn voor de nalatende die met het oude wetsvoorschrift ernaast zouden zitten en helemaal niet kunnen krijgen. Mijn vraag is : klopt dit en welke stappen moeten wij ondernemen want wij erven toch van eigen ouders en niet een aangetrouwde stiefmoeder? Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste Richard,
1. Art: 4-27BW is het zogenaamde Assepoesterartikel, waarbij de stiefmoeder de wettelijke verdeling ook voor de kinderen van de echtgenoot kan laten gelden (maar dat niet hoeft te doen).
2. Hebt u uw wettelijk erfdeel van moeders kant al gekregen?
3. Suggesties: er is een testament uit 1993, is dat de laatste, wie is de notaris? Ieder voor een gelijk deel zou niet betekenen dat de gehele erfenis naar de stiefmoeder gaat tenzij er een ouderlijke boedelverdeling testament is gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 05-11-2016
Vraagje, als ik eerder overlijd dan mijn moeder naar wie gaat dan mijn erfdeel: mijn man of kinderen…? Even bij vermelden mijn man is niet de vader van mijn kinderen maar de stiefvader want ik maak me wat zorgen. Ik denk persoonlijk dat het naar mijn kinderen gaat Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste Andrea,
Als u getrouwd bent, erft uw man de gehele nalatenschap en krijgen de kinderen een vordering op hem ter grootte van een kindsdeel. U kunt altijd een testament laten opstellen om de verdeling van de erfenis te regelen zoals u dat wilt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riley, 08-10-2016
Schoonmoeder is overleden. Schoonvader drie jaar geleden. Zij waren gehuwd zonder huwelijkscontract. 4 kinderen. Nu ontdekken de drie kinderen dat moeder regelmatig grote sommen heeft gestort naar 1 kind. Moeder heeft niks op papier staan hierover. Geen testament noch brieven dat ze dit wou schenken buiten erfdeel. Wat gebeurt er nu met die sommen wat moet dat bevoordeelde kind doen. Niks zegt hij. Moeder deed toch wat ze wou met haar geld? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Riley,
Sinds 2003 hoeven schenkingen niet ingebracht te worden in de nalatenschap, als dit niet expliciet zo is vastgelegd. De ontvanger van de schenkingen moet dan wel schenkbelasting betalen. Maar, als door de schenkingen de legitieme portie wordt aangetast, krijgen de andere kinderen wel een vordering:

https://financieel.infonu.nl/belasting/112232-vrij-van-recht-erven-of-vrij-van-recht-schenken.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geke, 16-09-2016
Mijn zwager vraagt geld voor klusjes die hij doet bij zijn schoonouders. Hun eigen 2 zonen vragen geen geld voor de klusjes. In hoeverre kan dit effect hebben op een latere erfenis? Reactie infoteur, 18-09-2016
Beste Geke,
Zolang er echt klusjes worden verricht, is er geen sprake van een schenking omdat er een prestatie tegenover staat. Dat zou dus geen invloed moeten hebben. Andersom schenken de twee zonen feitelijk wel, maar dat beïnvloedt niet hun legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 13-09-2016
Geachte Zeemeeuw, blijkbaar is het toch complex allemaal. In het testament staat alleen dat wij de erfgenamen zijn van het vermogen en het huis van mijn vader en dat mijn stiefmoeder 2 legaten ontvangt, een met een groot geldbedrag en de hele inboedel, incl. auto sieraden wat ook maar van mijn vader was en dit alles vrij van belasting. Dit houdt dus in dat de erfgenamen de belasting moeten betalen van het legaat en inboedel. Tevens moeten wij de uitvaart kosten betalen. Eigenlijk komt het er op neer dat alle belastingen, is dit nu erfbelasting of inkomstenbelasting betaald moeten worden door de erfgenamen en de legataris (mijn stiefmoeder) hoeft niets te betalen. Dus het legaat wat zij ontvangt is netto.
Maar buiten dit legaat om ontvangt zij kennelijk ook nog een lijfrente, die waarschijnlijk op haar naam is afgesloten door mijn vader. En door deze lijfrente wordt het vrij van belasting te ontvangen bedrag lager, zodat wij meer erfbelasting moeten betalen Over het legaat wat zij ontvangt. Mijn vraag was dus eigenlijk of dit klopt? Het is toch een inkomen voor haar, buiten het legaat om. Er is dus geen sprake van een langstlevende testament. Zij heeft geen vruchtgebruik over het huis. Dit is verkocht, al voordat mijn vader is overleden. Mijn vraag was dus ook nog of het mogelijk is om haar te sommeren het huis in december te verlaten, want dan heeft ze er nog een half jaar ingewoond. Wij weten niet wat gebruikelijk is.
Met vriendelijke groet,
Mariska Reactie infoteur, 13-09-2016
Geachte Mariska,
1. Er is inderdaad een lijfrente imputatie als uw vader de premie betaalde. Dit heeft tot gevolg dat de vrijstelling van de stiefmoeder lager wordt. Als de legaten van de stiefmoeder meer bedragen dan de resterende vrijstelling, moet er erfbelasting worden betaald.
2. Nu staat er kennelijk in het testament dat de kinderen ook nog eens deze erfbelasting voor hun rekening moeten nemen.
3. Al met al wordt er een behoorlijke aanslag gedaan op de wettelijke erfdelen van de kinderen en is er mogelijk sprake van aantasting van de legitieme portie. Als u door dit alles minder krijgt dan uw legitieme portie, kunt u bezwaar maken, zodat u in ieder geval niet minder krijgt dan de legitieme portie.
4. Na een half jaar heeft ze geen recht meer om in de woning te blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 09-09-2016
Geachte heer/mevrouw,
Begin juni jl. is mijn vader overleden. Aangezien hij voor de 2e keer getrouwd is hebben wij dus een stiefmoeder. Zij is benoemd tot executeur maar geeft aan ons weinig openheid van zaken. Wij, de kinderen, zijn de erfgenamen en zij krijgt een groot geldbedrag in de vorm van een legaat. Gisteren hebben wij via een belastingadviseur een overzicht gekregen van de aangifte belasting 2016. Hierin staat dan het legaat vermeld wat mijn stiefmoeder ontvangt vrij van belasting. Een groot bedrag is vrijgesteld van belasting en daarboven moeten de erfgenamen de belasting betalen. Maar nou had mijn vader blijkbaar ook lijfrentes, of een kapitaalverzekering, dit wordt in de aangifte omschreven als verkregen pensioenrechten wat vermenigvuldigd wordt met een factor 7. Dat bedrag wordt weer in mindering gebracht van de vrijstelling van belasting van het legaat wat zij ontvangt. Maar dit betekent wel dat wij ook de belasting moeten betalen over deze vrijgekomen pensioenrechten. Hierover staat helemaal niets vermeld in het testament. Na deze uitleg is dus mijn vraag of het klopt dat de erfgenamen ook nog eens de belasting moeten betalen over de vrijgekomen of opgevraagde lijfrentes die zij heeft ontvangen? Want voor mijn gevoel wordt het onttrokken van het vermogen van mijn vader. Tevens is het huis verkocht, het huis is van de erfgenamen en zij heeft er geen vruchtgebruik over. Zij laat een nieuw huis bouwen wat pas volgend jaar april klaar blijkt te zijn. Mogen wij haar sommeren om het huis te verlaten een half jaar na dato van overlijden van mijn vader? Want zij denkt dat alle kosten die zij maakt verhaalt kunnen worden op ons. In het testament staat hierover ook niets vermeld.

Met vriendelijke groet,
Mariska Reactie infoteur, 12-09-2016
Geachte Mariska,
Ieder betaalt erfbelasting over zijn erfdeel. De kinderen betalen dus niet over het erfdeel van de stiefmoeder. En als er sprake is van een langstlevende testament, betaalt de stiefmoeder jullie erfbelasting dat vervolgens in mindering wordt gebracht op jullie erfdeel. Het is dus belangrijk om even bij een notaris na te laten gaan met wat voor testament jullie feitelijk te maken hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niek, 22-08-2016
Geachte Zeemeeuw,

wij zijn er deze week achtergekomen dat de oma van mijn vrouw reeds in februari is overleden. Er was al enkele jaren, om diverse redenen, weinig tot geen contact meer met haar. Oma had drie dochters, waarvan de moeder van mijn vrouw er 1 was, deze is echter al in 1991 overleden, ze was op dat moment al gescheiden van mijn schoonvader en mijn vrouw was enig kind. We zijn er per toeval achter gekomen omdat mijn schoonvader documenten van oma nodig had, maar nieuwe bewoners in het huis aantrof. Deze wisten te vertellen dat ze in februari was overleden (het huis is verkocht in april). Wij hebben van geen enkel familielid bericht gehad, geen rouwkaart, geen telefoontje, niks… Er is echter ook niets vernomen van een notaris over de verkoop van het huis. (hiervoor is toch toestemming nodig van ALLE erfgenamen?). Wij hebben de tantes nog niet geconfronteerd met deze feiten… wij willen eerst graag weten waar wij staan en wat onze rechte zijn in deze… Reactie infoteur, 23-08-2016
Beste Niek,
Uw vrouw heeft, als er geen testament is, recht op het kindsdeel dat anders haar moeder gekregen zou hebben. Het is niet uitgesloten dat de notaris waar het huis is verkocht, niet van het bestaan van uw vrouw als erfgename op de hoogte was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Been, 27-06-2016
Mijn echtgenoot is onterft door zijn vader, (ouders zijn gescheiden). Broer heeft alles geërfd nu heeft hij z'n legitieme portie opgeëist, is de broer verplicht te betalen en zo ja binnen welk tijdsbestek, en als hij weigert te betalen? Reactie infoteur, 28-06-2016
Beste A. Been,
De legitieme portie is inderdaad een vordering op de erfgenamen (de broer). Vergelijk het met een vordering van een bank op een particulier. Als het u te lang duurt, schrijft u een aangetekende brief met een termijn en daarna kunt u verder met een incassobureau en deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 15-06-2016
Beste Zeemeeuw,
In uw artikel lees ik dat schenkingen na 1-1-2003 niet automatisch als voorschot op het erfdeel worden beschouwd. Dat dit dus alleen het geval is als er bij de schenking vastgelegd is dat die schenking wel moet worden ingebracht bij de erfenis.
Bij uw antwoord van 18-4-2016 aan Annet lees ik echter: Uw vader mag u geld schenken en daarbij vastleggen dat u de schenking niet hoeft in te brengen bij de verdeling van de erfenis.
Nu begrijp ik het allemaal niet meer, en heb ik de volgende vraag. Wij hebben 3 kinderen, in ons testament staat dat de kinderen hun erfdeel eerst opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende. Nu hebben wij met 1 van onze kinderen al jarenlang totaal geen contact meer. De andere 2 hebben in de afgelopen paar jaar elk 100.000,- (vrijgestelde) schenking van ons gekregen voor de aankoop van een huis. Bij deze schenkingen hebben wij nooit niets vastgelegd over het wel of niet inbrengen van deze schenking bij de erfenis. Het is beslist niet onze bedoeling dat deze schenkingen moeten worden ingebracht. Hadden wij het nu moeten vastleggen? Zo nee, dan is er dus niets aan de hand, maar zo ja, kan dit dan nu alsnog?
Met onze hartelijke dank voor uw antwoord!
M.vr.groetjes,
Paul Reactie infoteur, 16-06-2016
Beste Paul,
Als u niet wilt dat schenkingen worden verrekend is het altijd veel beter om dat zo vast te leggen, bij schenking of testament. Dit voorkomt later veel discussies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 09-06-2016
Moeder is bijna anderhalf jaar geleden overleden, vader is al 13 jaar dood, er is een erfenis van €45.000. Er zijn drie kinderen waarvan er een de erfenis niet wil laten verdelen, alles is bij de notaris! Deze zegt niets te kunnen doen!
Er was 17 jaar geleden een geldbedrag door moeder gegeven aan een van de zonen, nu wil de andere zoon dat het geldbedrag wordt terugbetaald. Er is hier geen bewijs van.
In hoeverre kan de zoon het te erven bedrag tegenhouden dat het uitbetaald wordt.
Wat kunnen we doen dat de erfenis gewoon verdeeld wordt zonder aan 1 tafel te hoeven zitten?

Dank voor uw moeite Reactie infoteur, 10-06-2016
Beste Jansen,
De zoon kan niet eisen dat het bedrag 17 jaar wordt terugbetaald als hier geen bewijs van is en moeder destijds heeft aangegeven dat dit verrekend moet worden met het resterende aandeel in de erfenis. Als er geen problemen zijn met de waardering van de erfenis (wat is een huis waard, wat de boedel), kan de notaris de erfenis naar mijn mening afhandelen, omdat een ieder recht heeft op zijn wettelijk erfdeel (niemand is ook onterfd). Betreffende zoon kan daarna alsnog naar de rechter stappen om het geld op u te vorderen, maar het is nog maar de vraag of de kantonrechter daarin meegaat (zonder bewijs, niet). Het is allemaal veel eenvoudiger natuurlijk als iedereen direct akkoord gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhr Jansen, 03-06-2016
Beste Zeemeeuw,

Mijn broer heeft voor een schuld gezorgd in de nalatenschap van mijn grootouders.

Mijn grootouders hebben twee kinderen. Mijn vader als erfgenaam en mijn tante is onterfd. Mijn tante heeft echter wel haar legitieme portie opgeeist. Omdat mijn vader de nalatenschap van zijn ouders zuiver heeft aanvaard, heeft mijn vader de legitieme portie moeten betalen aan mijn tante. Echter, dit heeft mijn vader uit eigen zak moeten doen. Dit omdat mijn grootouders een grote schenking hadden gedaan aan mijn broer waardoor er dus "niks" in de nalatenschap zat van mijn grootouders.

Mijn broer heeft dus én van grootouders een schenking gekregen, en de schuld die daaruit is ontstaan is betaald door mijn vader. Het is niet te verwachten dat mijn broer mijn vader terugbetaald.

De schuld die betaald is door mijn vader (waartoe hij wettelijk verplicht was omdat hij zuiver had aanvaard)… is dit iets wat in een toekomstige nalateschap van mijn vader gezien kan worden als schenking aan mijn broer? Het nieuwe erfrecht is van toepassing.

Alvast dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 04-06-2016
Beste hr Jansen,
1. Als het een schenking was en geen lening, is het een schenking van de grootouders. Het is wel vervelend dat in feite uw vader deze schenking betaalt. Dit verlaagt ook nog eens de nalatenschap van uw vader later. Uw vader kan wel in zijn testament aangeven dat hij wil dat uw broer een bepaald bedrag minder uit de erfenis krijgt dan u, maar dat gaat dus niet automatisch.
2. Niet duidelijk is overigens waarom uw vader de legitieme portie moest betalen. Als er alleen schulden zijn, is er ook geen erfenis en is de legitieme portie ook nihil. Uw broer is namelijk geen kind van de grootouders en dus geen erfgenaam. De schenking aan hem tijdens hun leven speelt normaliter dan geen rol bij de berekening van de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steenbok, 27-05-2016
Mijn vader is 3 maanden geleden overleden. Hij heeft ons als erfnamen genoemd tezamen met zijn vrouw (zijn vrouw niet onze moeder). Samen hebben hun geen kinderen. Nu is mijn vraag deze: zij is de langslevende. Totdat zij komt te overlijden krijgen wij geen geld. Nu is onze situatie als volgt:


Wij moesten allereerst uit de krant vernemen dat onze vader was overleden. We zijn uit onzelf naar de uitvaart gegaan. We zijn compleet negeert. Zijn vrouw heeft laten weten via de notaris dat zij niets met ons te maken wilt hebben. Nu is mijn vraag deze.Kunnen wij wegens o.a deze omstandigheden onze vordering eerder uit laten betalen? We hebben via een notaris te horen gekregen dat zij alles op mag maken. En dat wij niet automatisch te horen krijgen als zij overleden is. Kan zij ons bij wijze van spreken goedkoper uitkopen of kunnen wij via een weg ons goedkoper uit laten kopen?


Ik hoop spoedig antwoord te mogen ontvangen Dank u wel Reactie infoteur, 28-05-2016
Beste Steenbok,
De langstlevende heeft inderdaad alle rechten. Ze mag jullie uitkopen, maar hoeft dat niet te doen. Pas als er sprake is van verkwisting waardoor jullie erfdelen in gevaar komen, kunnen jullie bij de rechter jullie wilsrechten inroepen. Vrijwillig vervroegd afkopen is dus wel toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kreeft06, 25-05-2016
De moeder van mijn man is vroeger verongelukt uit dat huwelijk zijn 2 kinderen geboren, vader is later hertrouwd en stiefmoeder heeft 1 zoon.
Deze is later als kind genoemd in het testament waardoor er 3 kinderen zijn.
Het vermogen is van schoonvader heeft hij hard voor gewerkt.
Zijn vrouw heeft nooit gewerkt.
Er was e 235.000 nu werden mijn man en zwager opgeroepen bij de notaris want er werd uitbetaald per persoon e25,000.
Daarvoor moest getekend worden. Klopt het nu dan dat de rest voor de stiefbroer is? Reactie infoteur, 25-05-2016
Beste Kreeft06,
Uw man en zwager zijn de twee echte kinderen die recht hebben op hun kindsdeel en wellicht nog een deel van de erfenis van de eerder verongelukte moeder. Het stiefkind zou niks erven als hij niet een deel kreeg toebedeeld in het testament. Onduidelijk is daarom waarom uw man maar 25.000 euro zou erven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 17-11-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.