Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij overlijden de legitieme portie Wat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven door de ouders als uw grootouders nog leven, maar uw ouders al zijn overleden? Wie heeft recht op een legitieme portie en wie is volgens het erfrecht dan erfgenaam? Op welk erfdeel hebt u minimaal recht als kind en wat zijn wilsrechten? Wat is een legaat? Allemaal handig ook om te weten, zeker als als er ruzie is over de erfenis.

Wat is bij overlijden de legitieme portie

Bij overlijden is de legitieme portie het deel van een erfenis, waarop de erfgenaam wettelijk minimaal recht heeft. Het deel dus, waarop u ook recht hebt, als u bij testament wordt onterfd. Het wettelijke erfdeel is een recht in geld en niet in goederen. U kunt dus niet op bepaalde goederen aanspraak maken, maar wel op een deel van de waarde van de goederen. Om het wettelijk erfdeel te kunnen bemachtigen, moet u er wel een beroep op doen. Ook als er ruzie is over de erfenis. In de wet staat dat de legitieme portie niet eerder opeisbaar is dan na 6 maanden na het overlijden. Hiervoor hoeft een rechter niet te worden ingeschakeld. Maar in een testament kan ook een andere termijn aan de opeisbaarheid worden opgelegd. Ook andere voorwaarden zijn mogelijk, bijvoorbeeld dat de legitieme portie opeisbaar wordt zodra de langstlevende in een tehuis of zorginstelling wordt opgenomen of hertrouwt.

Onterven via testament

Onterven kan alleen via een testament en voor het opmaken van een testament moet u naar de notaris. Anders is een testament en de onterving niet geldig.

Wie heeft recht op legitieme portie

Recht op de legitieme portie hebben de kinderen of de ouders van de erflater. Een echtgenoot of echtgenote heeft, indien in leven, dus geen wettelijk recht op een legitieme portie. Wel kan deze wettelijk het recht op vruchtgebruik van de echtelijke woning afdwingen, en behoudt daarvan in elk geval gedurende zes maanden na het overlijden het volledige gebruik. Indien er geen testament is, houdt de langstlevende ouder bovendien de beschikking over het hele vermogen. De kinderen erven bij het opeisen van de legitieme portie wel, maar hun kindsdeel bestaat uit een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder die pas opeisbaar is als de langstlevende ouder ook is overleden, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt. Kinderen die onterfd zijn, zijn officieel geen erfgenaam en hoeven dan ook niet over de inhoud van een testament te worden ingelicht door de notaris.

Wat is een legaat?

Een legaat is een vorderingsrecht. Dat kan het recht zijn op geld, goederen of vruchtgebruik. De legataris heeft recht op zijn vordering en de vordering moet uit de erfenis betaald worden. De vordering komt zo volgens de erfdelen en erfrechten ten laste van de erfgenamen. Als een onterfde een legaat ontvangt, wordt die in de meeste gevallen en afhankelijk van de voorwaarden in het legaat als onderdeel van de legitieme portie gezien. Elk legaat kan apart worden verworpen.

Stiefoudergevaar

De langstlevende ouder kan van plan zijn om opnieuw te gaan trouwen, waardoor de kinderen uit het eerste huwelijk benadeeld kunnen worden. Dit noemen we het stiefoudergevaar. In dat geval kunnen kinderen, als er geen testament is, hun wilsrechten inroepen die kinderen de bevoegdheid geven om bij de ouder of stiefouder goederen uit de eerdere nalatenschap op te eisen. Bij de stiefouder kan dat als de kinderen bij het hertrouwen van hun ouder nog geen gebruik hebben gemaakt van hun wilsrechten, en wel op het moment dat hun langstlevende ouder overlijdt of zelf hertrouwt. De langstlevende ouder heeft zolang hij leeft het recht om de goederen in vruchtgebruik te houden. Let er wel op dat in een testament deze wilsrechten kunnen worden beperkt, opgeheven of zelfs uitgebreid.

Welke kinderen zijn erfgenaam

Onder kinderen verstaat het erfrecht de volgende personen:
  • De kinderen die tijdens het huwelijk van de erflater zijn geboren;
  • Kinderen die zijn erkend door de erflater, ook als ze niet tijdens een huwelijk zijn geboren;
  • Kinderen die door de man als erflater zijn erkend en zijn geboren uit een geregistreerd partnerschap;
  • Uw geadopteerde kinderen;
  • Kinderen van wie het gerechtelijk vaderschap is vastgesteld.

Hoe groot is de legitieme portie

De legitieme portie bedraagt de helft van het normale erfdeel. Dus wanneer de langstlevende ouder overlijdt, en er zijn twee kinderen, dan bedraagt de legitieme portie voor een ieder een kwart. De rest gaat dan naar anderen. Is er sprake van een langstlevende zonder kinderen, dan gaat de erfenis en nalatenschap naar de ouders en via de ouders naar de zussen en broers. We noemen dit plaatsvervulling. Plaatsvervulling kan doorgaan tot in de zesde graad. De schoonfamilie komt niet automatisch voor plaatsvervulling in aanmerking.

Een casus legitieme portie

Stel het volgende geval doet zich voor. Uw vader is eerder overleden en heeft nog 1 zus. Uw grootouders leven nog wel en zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. U hebt verder geen broers of zusters. Wat gebeurt er dan als één van de grootouders of beiden overlijden.

Antwoord op deze casus

Er zijn een aantal mogelijke gevolgen voor de afwikkeling van de erfenis. Essentieel is het of er al dan niet een testament is opgesteld en wat daar in staat:
  1. Als er geen testament is gemaakt, en één van beide grootouders overlijdt, dan krijgt u als de plaats vervullende van uw vader samen met uw tante een niet opeisbare vordering op de langstlevende grootouder. De helft was al van de langstlevende. Uw vordering bedraagt dan samen met uw tante twee derde deel van de helft, ofwel een derde deel.
  2. Is er wel een testament gemaakt, dan heeft u bij onterving recht op de legitieme portie, zijnde een zesde.

Slot

Met een testament kan een andere verdeling van de erfenis plaats vinden. Mensen kunnen worden onterfd en zij die zonder testament wettelijk geen erfgenaam zijn, kunnen toch nog erfgenaam worden. Maar ook dan is de legitieme portie onaantastbaar.

Lees verder

© 2009 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat een kind erft van een ouder of ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een te…
Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testa…
Erfrecht en kinderenErfrecht en kinderenBij het overlijden van een ouder hebben de kinderen recht op een erfdeel. In het verleden kon dit tot problemen leiden.…
Echtgenoot onterven kan met testamentEchtgenoot onterven kan met testamentMet een testament kunt u iedereen onterven. Ook uw echtgenoot en een kind kunt u in 2020 onterven. U kunt geen erfenis n…

Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…
Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseFasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseIn de onderzoeksfase staat het bepalen van de medische omstandigheden en arbeids(on)geschiktheid centraal. Men kan hierv…

Reageer op het artikel "Wat is bij overlijden de legitieme portie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ml, 20-03-2020 14:07 #89
Ik heb een vraag, mijn tweede echtgenoot is in 2014 overleden in het testament staat dat er voor de drie stiefkinderen vaders part vastgelegd moet worden, ik ben daar nu mee bezig maar de kinderen willen de afschriften van de bank vanaf 2011 tm 2019 en de belastingpapieren ook van 2011 tm 2019 hebben.Ik dacht dat ik alles nodig had van 2014 rond zijn sterfdag.wat is nu nodig ik lees dit nergens war de regels zijn. Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste Ml,
1. Als er letterlijk staat er dat vaders deel vastgelegd moet worden, wordt waarschijnlijk bedoeld dat dat bedrag niet in de tussentijd uitgegeven dient te worden maar bijvoorbeeld in een stichting of op een spaarrekening moet worden geplaatst.
2. De kinderen hebben geen recht op de door u genoemde documenten na 2014.
3. De kinderen hebben wel recht op de onderbouwing van vaders deel en documenten die aantonen dat vaders deel er nog is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack van Schoonhoven, 02-02-2020 14:59 #88
Gehuwd in algehele gemeenschap met 2 kinderen. Man overlijdt en echtgenote verhuist naar buitenland.
Kan dan de erfenis op dat moment verdeeld worden? De echtgenote is dus niet overleden.
Maar informatie leert dat erfenis verdelen op basis van overlijden van de echtgenote in het buitenland niet eenvoudig is
vriendelijk dank voor uw informatie.
Jack van schoonhoven Reactie infoteur, 04-02-2020
Beste Jack van Schoonhoven,
Na het overlijden van de man, kan de erfenis worden verdeeld, maar is voor een kind het erfdeel pas invorderbaar als de nog levende partner ook overlijdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debora Breveld, 23-12-2019 19:08 #87
Geachte heer/mevrouw Zeemeeuw,
Ik lees vaak dat een onterfd kind moet wachten op zijn legitieme portie tot de langstlevende ouder is overleden. Maar wat gebeurt er met deze niet-opeisbare geldvordering als het onterfde kind komt te overlijden vóór de langstlevende ouder?
Debora Breveld Reactie infoteur, 30-01-2020
Geachte Debora Breveld,
Als de persoon die recht heeft op een legitieme portie komt te overlijden vóór de langstlevende, gaat deze geldvordering over naar diens erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gv, 11-12-2019 15:22 #86
Ik heb een vraag.
Mijn zoon van 16 jaar heeft van zijn langstlevende oma een legaat ontvangen, per testament bepaald, ter hoogte van het maximale bedrag dat alsdan is belast in de eerste belastingschijf. In 2019 is dat €124.727,=, Ik ben verder benoemd tot de enige erfgenaam. Nu heeft hij vorig jaar van oma binnen de 180 dagen voor overlijden ook een schenking van haar gekregen van € 20.000,=. Is fiscaal afgerekend tegen 18%. Volgens de fiscus wordt vanwege die 180 dagen regel die € 20.000,-- bij overlijden nu opgeteld bij de €124.727.-- (totaal €144.727), zodat hij over die € 20.000 in de praktijk nog eens 18 % erfbelasting extra moet betalen. Ik erf zelf nu nog geen 10.000 euro, ver onder mijn vrijstelling dus ook nog. Die schenking is daardoor fiscaal heel onhandig uitgepakt. Is daar nog een goede geaccepteerde oplossing denkbaar? Heeft het enig zin om mijn legitieme portie of een deel ervan op te eisen? Zijn daar gevolgen aan/bij? lukt dat dan, kan zijn legaat daarmee dalen en een deel ervan zou dan bij mijn erfenis komen zodat ik gebruik kan maken van de vrijstelling. En als zijn legaat met dat opgeëiste bedrag daalt, valt hij ook niet in de 36% schaal met een deel van zijn verkrijging. En als ik die legitieme portie opvraag/gebruik maakt en dat invul op de aangifte successierechten, verlies ik daardoor dan mijn rechten als enige erfgenaam? Zijn er nog andere mogelijke gevolgen van zo een actie, b.v is zijn leeftijd nu ook nog een probleem (kan/mag zelf nog niet beschikken en wellicht wachten tot hij 18 jaar is?) om gang via een rechter te voorkomen? en wat nog meer….? Graag zoveel als mogelijk een advies. Dank alvast. Reactie infoteur, 13-12-2019
Beste Gv,
Een legataris (ontvanger van een legaat) kan een legaat weigeren en soms ook een deel hiervan. In dat geval keert het geweigerde deel terug in de verdeling van de erfenis. Belangrijk is wat er in het testament staat en de leeftijd van uw zoon is ook belangrijk. Bespreek dit dus met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke van Driel, 21-08-2019 14:17 #85
Ik heb een vraag! Mijn moeder is overleden,
Dat is nu 10 maanden, mijn broer is onterfd, krijgt wel zijn legitieme portie, woont ver weg in Braziel, maar reageert niet meer op vragen van de notaris, nu kan het niet afgesloten worden Hoelang kan hij het afronden tegenhouden? Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Mieke van Driel,
Kennelijk doet uw broer een beroep op de legitieme portie. De legitieme portie is een vordering op de erfenis en hoeft de afhandeling van de erfenis dus niet te blokkeren als het geld apart wordt gezet. Blijkt op een later moment te weinig of te veel te zijn weggezet, dan komen de erfgenamen weer in beeld om extra geld te ontvangen of een extra deel te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aniea, 14-09-2018 20:00 #84
Nog een vraag op uw reactie. Mijn vader woonde niet samen, niet getrouwd eigenlijk niets van elkaar. Betekend 1/6 deel kinderen dat mijn vaders vriendin 25.000 erft en wij als kinderen ook 25000 erven en dit dan delen met z’n drieën. We zijn als kinderen wel onterft. Dus elk kind 8.333 euro of hier de helft van omdat we onterft zijn. Dank u wel. Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Aniea,
Als de erfenis 50.000 euro bedraagt, dan heeft elk kind in dit geval recht op 8.333 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aniea, 11-09-2018 08:52 #83
Mijn vader is overleden in het testament wat ik gevonden heb in zijn huis worden alle 3 de kinderen onterft en gaat alles naar zijn vriendin in Hongarije. Kunnen wij onze legitieme portie op eisen en hoe is de verdeling. Er is 50.000 Reactie infoteur, 13-09-2018
Beste Aniea,
U kunt uw legitieme portie opeisen. Hoeveel dat is, hangt af van de status van de vriendin. Ze waren niet getrouwd, maar misschien wel samenwonende partners. Dat betekent dat de legitieme portie per kind 1/6e deel is (geen partners) of 1/8e deel (minimaal vijf jaar partners).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lb, 02-07-2018 15:47 #82
Mijn broer, zwarte schaap van de familie, is jaren geleden in 2004 overleden als gevolg van zijn losbandige levensstijl. Enkele jaren eerder is mijn vader door ziekte overleden.

Nu is vrij recent mijn moeder overleden, en bij het afwikkelen van de nalatenschap worden wij opeens geconfronteerd met een jongedame die aangeeft de niet erkende dochter te zijn van mijn in 2004 overleden broer. Ze geeft aan dat ze zelfs met haar moeder bij de uitvaart was van mijn broer? Ik, noch mijn andere broer kennen haar echter in het geheel niet.

Stel nu dat ze echt de dochter is, dan wist ze dat (of in ieder geval haar moeder) dat in 2004 dus ook?
In hoeverre kan ze nu aanspraak willen maken op een deel van de erfenis, als zijnde plaatsvervanger van mijn overleden broer.
Had ze dan niet in 2004 dit al moeten doen (of haar moeder als meerderjarige). Verjaart dit niet, hoe kan ze aantonen dat ze echt dochter is? en waar moeten we rekening mee houden?
Ik weet nog dat wij als broers en moeder destijds in 2004 de erfenis (zonder testament) van mijn broer verworpen hebben, omdat we niet achter zijn levensstijl stonden. Bij het afwikkelen van die nalatenschap en onderzoek naar erfgenamen is ze ook niet naar voren gekomen. Als mijn broer vader was heeft hij toch ook hiervan aangifte moeten doen bij geboorte? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Lb,
Als er geen testament is, kan een niet erkend kind niet zomaar aanspraak maken op de erfenis van uw overleden broer. Wel kan een niet-erkend kind via een gerechtelijke procedure om een vaderschapstest vragen om aan te tonen het biologische kind te zijn en zo wel erfgenaam te worden.
Aangezien uw broer is overleden, kan tot een verwantschapstest worden besloten. Kan, want een rechter hoeft daarin niet mee te gaan, nu moeder en kind zo lang hebben gewacht, uw broer is overleden en de wettelijke kinderen de eerdere erfenis al lang en breed hebben verworpen:

https://financieel.infonu.nl/geld/189656-een-niet-erkend-kind-als-erfgenaam-biologische-vader.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 10-04-2018 18:24 #81
Mijn vader is 10 jaar geleden overleden en heeft mij onterfd en alles aan mijn broer nagelaten, koophuis, grond, goederen en geld. Hadden mijn 3 kinderen dan geen recht op de erfenis? De notaris heeft mij nooit gewezen op mogelijkheden die ik nog zou hebben. Reactie infoteur, 11-04-2018
Beste Jan,
U had recht op de legitieme portie, de kleinkinderen (uw kinderen) niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 09-04-2018 05:22 #80
Mijn broer heeft geld geleend bij mijn vader die in 2014 is overleden en moest/moet nog 1200 euros van die lening terug betalen bij het overlijden van vader. Ikzelf woon al jaren in het buitenland maar heb nog 2 broers en 2 zussen die van die lening wisten/weten.(Vader wilde dat de lening volledig terug betaald zou worden om de anderen niet te kort te doen, weten mijn broers en zussen te vertellen). Nu zegt mijn broer dat mijn vader voor zijn overlijden hem het restant mondeling heeft kwijtgescholden, dus geen schriftelijk bewijs aanwezig. Ook in het testament staat niets vermeld over een lening of kwijtschelding daarvan. Nu houdt hij ons al een paar jaar bezig hiermee, maar er komt maar geen einde aan. De notaris laat ook niets van zich horen hierover. Kan mijn broer nu zonder het restant terug te betalen deelnemen aan het erfdeel of moet eerst die 1200 euros terug betaald worden voordat het door 6 erfgenamen wordt verdeeld? Als hij dat geld niet terug betaalt, wordt het erfdeel dan door 5 erfgenamen verdeeld of wordt mijn broer dan evengoed erfgenaam en krijgt zodoende even veel als de rest van ons? Als zonder bewijs van die "kwijtschelding" toch het erfdeel door alle 6 erfgenamen zou moeten worden verdeeld, waar kan ik dat dan terug vinden in de Nederlandse Wet want dat is wat ik graag zouden willen weten dan. Het lijkt mij dan niet eerlijk voor de andere erfgenamen, dat als iemand zomaar zonder bewijs daarvan, toch kan deelnemen aan het gehele erfdeel. Dat zou dan altijd in het nadeel zijn van degene die nooit geld lenen van hun ouders. Hopende dat U mij hierover wat meer kan vertellen wat de Nederlandse Wet hiervan zegt. Alvast hartelijk dank hiervoor.
John Reactie infoteur, 10-04-2018
Beste John,
Voor de verdeling van een erfenis heeft een eventuele mondelinge toezegging geen enkele waarde en moet uw broer de schuld gewoon terugbetalen respectievelijk verrekenen met de erfenis. Alleen het testament telt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stephan, 15-03-2018 16:06 #79
Na het overlijden van mijn moeder wil mijn oma het "oorspronkelijke" erfdeel van mijn moeder (1/4) verdelen over mijn moeder’s twee zussen (ieder dan 3/8 en kleinkinderen krijgen gezamenlijk 1/4). Dit regelt zij door in haar testament mijn moeder te onterven. Haar argument is dat alleen in dat geval alle kleinkinderen hetzelfde krijgen.

De notaris heeft haar nu gewezen op "het risico" dat wij (mijn zus en ik) na oma's overlijden de legitieme portie van onze moeder op eisen. Oma vraagt aan ons vooraf afstand te doen van de legitieme portie, we vragen ons af of mogelijk is.

Zijn er een mogelijkheden om dit (afstand doen) vóór overlijden van oma bindend vast te leggen zonder dat de mogelijkheid tot opeisen op onze kinderen overgaat?

Wat gebeurt als één van beiden (mijn zus of ik) de legitieme portie opeisen, is mijn moeder's legitieme portie deelbaar in dat geval?

Met vriendelijke groet,

Stephan Reactie infoteur, 16-03-2018
Beste Stephan,
Als plaatsvervullers hebben kleinkinderen recht op hun legitieme portie, maar hoeven ze daarop geen beroep te doen. Vooraf afzien van een legitieme portie heeft geen zin. Ziet uw zus van de legitieme portie af, dan komt haar deel voor u beschikbaar en andersom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolande Hermans, 24-12-2017 15:44 #78
Beste Heer/mevrouw,

Mijn vader is juli jl overleden, mijn broer en ik zijn onterfd, nu hebben wij onze legitieme portie al opgeëist, onze vraag is : staat onze portie nu al gereserveerd of kan moeder die nog leeft dit opmaken? Moeten wij dan nog extra stappen ondernemen? Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Jolande Hermans,
Als in het testament niet anders is bepaald, dan is de legitieme portie pas opeisbaar zodra ook moeder is overleden. Als moeder de erfenis verkwist, dan kunt u naar een rechter stappen die de zaak zal beoordelen, maar gewoon opmaken (zoals voor de kosten van levensonderhoud of een nieuwe auto) mag wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique Kreuning, 13-06-2017 23:33 #77
Vorige week heeft mijn jongste zus een brief van de belasting ontvangen met daarin het bericht dat onze vader is overleden op 20 januari 2017, en of zij de andere nabestaanden wilde inlichten. Ik mijn zussen en broer hebben hier totaal niets van vernomen en waren dan ook compleet verrast, hij is dus al bijna een half jaar geleden overleden.

Nu zoals u denk ik wel begrijpt hebben wij al enige jaren geen hechte band met onze vader maar dit was toch wel erg bizar dat wij dit moeten vernemen van de belastingdienst.Onze vader had geen partner en geen samenlevingscontract met wie dan ook, hij woonde op zichzelf.

Nu is mijn vraag want de belastingdienst kan ons niet verder informeren: hoe zit het dan met zijn bezittingen? Wie heeft zijn huis leeggehaald? Wie heeft de verdere zaken afgehandeld die te maken hebben met zijn overlijden?

Het enige dat wij weten nu is dat hij is overleden en wij geen erfgoedbelastingaangifte hoeven te doen want het na te laten bedrag is te laag, maar wij weten echt van niets en hebben ook niets ontvangen. Hoe kunnen wij aan informatie komen?

Met vriendelijke groeten,

Angelique de Rooij-Kreuning Reactie infoteur, 14-06-2017
Beste Angelique Kreuning,
Als u wel weet waar uw vader op het laatste moment woonde, dan weten de buren misschien meer of de gemeente. Bovendien zal er een uitvaart zijn geweest. De Belastingdienst heeft waarschijnlijk een seintje gekregen van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

El Haimoudi Drissia, 07-04-2017 05:21 #76
Beste,

Mijn moeder is in het jaar 1996 gestorven, mijn ouders hadden toen 2 eigendommen, wij zijn met 7 kinderen, mijn vader hertrouwde dat jaar, uit dat huwelijk zijn 5 kinderen geboren, er is na het overlijden van mijn moeder geen testament opgemaakt, nu 20 jaar later is mijn vader overleden, ik heb het gevoel dat de notaris niet eerlijk is, ook is er 38000 euro gestolen van mijn vader zijn spaarrekening door mijn zus en stiefmoeder, de spaarrekening stond ook op de naam van mijn stiefmoeder, kan dit zomaar?Mijn vader heeft altijd een huis gehuurd en dat geld zette hij op de spaarrekening, hebben wij erfgenamen hier geen recht op?En de eigendommen dat mijn moeder heeft nagelaten in 1996,hebben wij recht op haar deel, de 7 kinderen? Reactie infoteur, 10-04-2017
Beste El Haimoudi Drissia,
De spaarrekening is onderdeel van de erfenis en zou verdeeld moeten worden. Diefstal is natuurlijk niet toegestaan. Bij het afwikkelen van de erfenis van uw moeder destijds zal zijn besproken hoe om te gaan met de kindsdelen. In 1996 was het erfrecht op dit punt anders dan in 2017. U kunt nog recht hebben op een kindsdeel van uw moeder, anderzijds is dit al meer dan twintig jaar geleden wat een algemene verjaringstermijn is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 02-04-2017 19:35 #75
Beste infoteur,
Mijn vader is verleden jaar in juni overleden. Hij had een testament waarin staat dat zijn vrouw (mijn stiefmoeder) een legaat krijgt van 800.000 euro vrij van belasting. Tevens krijgen alle kleinkinderen een legaat van 5000 euro. Deze legaten zijn ook al door haar aan hen en haar verleden jaar uitgekeerd.
Wij de 5 kinderen zijn volgens het testament erfgenaam van het huis en zijn verdere vermogen. Het huis was al verkocht voor zijn overlijden en wordt binnenkort beschreven. De erfgenamen moeten dus alle successierechten betalen. Nu is het zo dat mijn stiefmoeder ook de executeur is en zij gewoon van de ervenrekening wat voorheen ook de en/of rekening was alle betalingen blijft doen, niet alleen die voor het huis maar ook privé.
Het is nu gebleken dat mijn vader ook nog 2 polissen had afgesloten voor haar. Door de polissen wordt het vrijgestelde erfbedrag van de echtgenote lager en moeten wij veel meer belasting betalen. Dit allemaal gaat inhouden dat wij aan het einde veel minder erven dan het totale bedrag van de legaten. Zij heeft na het overlijden van mijn vader er systematisch voor gezorgd dat wij geen contact meer met haar hebben en overleg is ook niet mogelijk. Via een advocaat hebben wij nu wel een groot deel van de administratie ontvangen, waaruit dus gebleken is dat zij tevens verleden jaar januari een ton van mijn vaders bankrekening heeft afgehaald. Zij deed alle bankzaken mijn vader kon dat niet meer. Dus eigenlijk krijgt ze 9 ton, vrij van belasting met nog een levensverzekering uitkering en een pensioenuitkering ook vrij van belasting.
Aangezien ik een keer heb gehoord dat de erfgenamen minstens net zoveel moeten erven als het totale bedrag van de legatarissen is mijn vraag dan nu ook of dit idd klopt. Over legaten uitgekeerd aan de echtgenoot of echtgenote, zij is dus in principe onterfd, is helemaal niets over te vinden, vandaar mijn vraag. En ik hoop dat u deze kan beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Maria Reactie infoteur, 03-04-2017
Beste Maria,
De kinderen hebben minimaal recht op hun legitieme portie. Indien hun portie door legaten, schenkingen en extra lasten wordt aangetast, kunnen zij het testament aanvechten bij de kantonrechter.
Doordat de legaten vrij van recht zijn en door de imputatie van de vrijstelling van uw stiefmoeder door de twee polissen zijn de lasten voor de kinderen extra groot.
Het is voorts de vraag welke bevoegdheden de executeur per testament heeft meegekregen en of die bevoegdheden niet zijn geschonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce Loupias, 14-03-2017 19:32 #74
Hallo,

Mijn moeder is op 26 januari overleden. Op 17 februari kregen wij een blad onder de neus dat we beruste afstand legitieme portie deden. Bij navraag werd ons gezegd dat we dit moesten tekenen en niks op de kous had. Wij hadden net onze moeder verloren en konden niet helder denken. Kunnen we dit ook terug draaien?

Gr Joyce Reactie infoteur, 16-03-2017
Hallo Joyce Loupias,
Normaal gesproken kan dit niet worden teruggedraaid, tenzij u aantoonbaar werd misleid. U was niet verplicht om afstand te doen van uw rechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric van Veen, 25-02-2017 22:47 #73
Ons moeder is in maart 16 overleden. Haar man (24 jaar huwelijk) is in september 16 overleden. Wij, de kinderen van ons moeder maar dus niet van haar man, hebben enkele dagen voor zijn overlijden, met zijn toestemming een geldbedrag van zijn rekening afgehaald als schenking.
Dit hebben we verdeeld onder de kinderen en kleinkinderen.
Tot weken na zijn dood waren wij in de veronderstelling dat wij de erfgenamen waren. Totdat we te horen kregen dat niet wij maar de zussen van onze stiefvader de erfgenamen waren. Het achtergelaten huis met inboedel en diverse motervoertuigen hebben we aan de zussen overgedragen. Nu ze alles verkocht hebben zijn ze ook achter de schenking gekomen en eisen ze dat terug. Is dat mogelijk? Er was geen enkel document opgemaakt. Alvast bedankt voor het advies. Reactie infoteur, 28-02-2017
Beste Eric van Veen,
Dit kunnen vervelende discussies zijn. Als de stiefvader u die schenkingen heeft gedaan, kunnen zijn kinderen die niet ongedaan maken. Maar als u niet kunt aantonen dat het om schenkingen gaat of dat de stiefvader u toestemming voor de opnamen heeft gegeven, kunnen ze wel twijfel zaaien over de rechtmatigheid van het opnemen van het geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvon, 16-01-2017 13:45 #72
Mijn man zijn moeder is 1,5 jaar geleden overleden zijn vader is al bijna 20 jaar geleden overleden.Nu heeft mijn man nog een broer en zus waar hij geen contact mee heeft dus hoort hij helemaal niets of er wat te verdelen is! Hoe zit het nu met zijn kindsdeel? Zijn broer overleed 6 mnd voor zijn moeder en daar kreeg hij info van erfenis via de overheid omdat er geen testament was! Hoe gaat dat in zijn werking met zijn moeders spullen en geld?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 17-01-2017
Beste Yvon,
Belangrijk is om te weten of er een testament is en wie de erfenis afhandelt. Dat zou dus eerst nagegaan moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. de J., 10-01-2017 21:21 #71
Beste,

bij monde van een testament is, na onterving, de legitieme portie omgezet in een legaat ter grootte van genoemde legitieme portie. Dit legaat wordt schriftelijk door de dienstdoende notaris ter ondertekening aangeboden. Vraag:
1) Kan dit legaat ook in werking treden zonder dat de legataris deze accepteert door ondertekening? Volgens genoemde notaris treedt dit legaat hoe dan ook in werking omdat dit zo is vastgelegd in het testament.

2) Is er een termijn voor acceptatie cq verwerpen van het legaat? Hier wordt in het legaat geen melding van gemaakt.

3) komen bij verwerping van het legaat de baten hieruit ten gunste van de gehele nalatenschap inclusief de overige legitieme portie's/legaten of alleen van de erfgenamen zoals benoemd in het testament?

Alvast bedankt voor uw medewerking. Reactie infoteur, 12-01-2017
Beste W. de J.,
De wet gaat er van uit dat een legaat wordt aanvaard, is dat niet het geval dan moet u een legaat verwerpen. Wat de notaris u voorlegt, is waarschijnlijk de vraag of u het legaat wilt aanvaarden.
Het legaat bestaat via het testament, verwerpen kan binnen vijf jaar. Een legaat komt in mindering op een eventuele legitieme portie. Wat niet wordt opgevraagd of uitgekeerd, valt toe aan de erfenis, respectievelijk hoeft niet door de erfgenamen te worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Dijk, 07-01-2017 06:11 #70
Mijn vader is al een aantal jaren overleden. Hij heeft wel een testament achtergelaten waarop er precies staat wat zijn 4 kinderen krijgen. Hij heeft voor mij een eigendomsperceel achtergelaten en daarachter staat mijn naam alleen, de stukken van het perceel heb ook ik alleen gehad. Mijn broers hebben allemaal iets anders gehad. Nu wil ik weten als mijn broers stukken moeten tekenen die met het perceel te maken hebben zodat ik kan beginnen met bouwen op het perceel of hoeft dat niet aangezien er duidelijk staat geschreven in het testament dat het van mij is? Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste A. van Dijk,
Het perceel is van u, daar beslist u over. Plaats het perceel wel op uw naam in het Kadaster. Het kan zo zijn dat de verdeling van de erfenis en de betaling van schulden en erfbelasting nog niet rond is. In dat geval kunnen daaruit nog financiële claims komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. B. Stam, 03-01-2017 17:32 #69
Vraag: In het testament van mijn vrouw, overleden in 2005, stond de clausule "renteloos schuldig te erkennen de waarde van het erfdeel, indien geen testament." ; "de successierechten voor te schieten" ; "renteloos voor te schieten bedragen zullen niet opeisbaar zijn dan…" In de akte Const. Benoeming enig erfgenaam en boedelbeschrijving staat voor het kindsdeel : "renteloos schuldig te erkennen…". "Erfgenamen hebben berust in voormeld testament." Het schuldig te erkennen bedrag wordt hierbij genoemd, waarbij het bepaalde omtrent rente en opeisbaarheid in het testament van toepassing is. Er staat dus een bedrag vast en dit is renteloos. De succ. rechten zijn door mij betaald. Mijn vraag is nu: Blijft dit bedrag tot mijn overlijden hetzelfde? En is het achteraf nog mogelijk dit bedrag rentedragend te maken teneinde later minder succ. rechten te betalen? Reactie infoteur, 05-01-2017
Beste J. B. Stam,
Omdat in het aanvaarde testament renteloos staat, blijft de vordering in de loop der tijd gelijk als u niet eerder uitbetaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 20-12-2016 01:00 #68
Mijn oma is overleden en heeft haar kinderen onterft. Daarvoor in de plaats krijgen al haar 5 kleinkinderen de erfenis. Mijn moeder is dit jaar overleden. Nu eist mijn vader namens mijn overleden moeder de legitieme portie op. Het testament zit zo in elkaar dat mijn vader alleen of als eerste bij mijn broer en mij de erfenis kan opeisen. Mijn vader is ook excututair testamentair van de erfenis van mijn moeder. Mijn broer en ik zijn erfgenaam maar mijn vader heeft vruchtgebruik. Mag hij dit doen… Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste J,
Uw vader kan niet met terugwerkende kracht namens uw overleden moeder een legitieme portie opeisen, dat had uw moeder destijds wel zelf kunnen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 08-12-2016 18:05 #67
Na mijn moeders overlijden, is mijn vader zonder dat wij, kinderen, het wisten in het geheim hertrouwd. Nu is mijn vader overleden en stelt hij vast dat alles naar die nieuwe vrouw gaat in een testament! De nieuwe langstlevende in dit huwelijk. Hoe zit het nu met onze legitieme portie? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Ron,
Bij het overlijden van jullie vader hebben jullie recht op het erfdeel van jullie moeder, als die nog niet is uitbetaald. Wat betreft het erfdeel van jullie vader hebben jullie een vordering op de langstlevende. Als jullie zijn onterfd, hebben jullie recht op jullie legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ydh, 10-11-2016 10:58 #66
Heb een vraag door omstandigheden heb ik al 16 jaar geen contact meer met mijn ouders, nu verneem ik via via dat ze allebei al overleden zijn. mijn moeder in 2011 en mijn vader in 2015. Ik ga ervan uit mijn vader kennende dat hij mij en mijn oudste broer onterft heeft. wij hebben nog een jongere broer waar wij ook geen contact mee hebben. Maar wij hebben toch nog recht op het kindsdeel? en hoe vraag je dat dan op?

grt yvette Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Ydh,
Het is de vraag of uw vader en/of moeder een testament hadden, dit kunt u opvragen bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag (0900-114 4 114). Een kindsdeel verjaart pas na twintig jaar, een legitieme portie na vijf jaar.
Met vriendelijke groeten, Zeemeeuw

A. Jansen, 12-10-2016 15:25 #65
Beste,
Mijn moeder is in februari 2016 overleden, mijn vader is reeds 3 jaar geleden overleden. Na het overlijden van mijn moeder heeft onze oudste broer, ik ben de middelste zus en heb nog 1 jongere zus, mij medegedeeld, dat wij niets van het ouderlijk huis mochten meenemen. De periode dat mijn moeder in het verzorgingstehuis verbleef, is ons ouderlijk (huur)huis aangebleven, gezien er een kleine kans was dat mijn moeder toch terug naar huis mocht. Dit is dus helaas niet gebeurd.

Tot grote verbazing en ontzetting van mij en mijn zus, bleek na een aantal weken na het overlijden van onze moeder, tijdens een bezoek aan ons ouderlijk huis, dat de gehele woning leeg was gestript. Wij hebben de woning geheel leeg aangetroffen. Alles van ons ouderlijk huis was weg. Onze vader was een enthousiaste postzegel-en munten verzamelaar sinds rond 1960, alles was verdwenen, maar ook spullen met veel emotionele waarde, zoals foto-albums, etc.

Mijn broer zal beweren, gezien hij zich veel met onze moeder bezighield wat betreft het regelen van haar verzorging etc. dat onze moeder hier toestemming voor heeft gegeven. Dit kan echter niet zo zijn, gezien onze vader in het verleden aan mij en mijn zus duidelijk heeft aangegeven, dat de postzegel- en muntenverzameling tussen de kinderen zou moeten worden verdeeld. Mijn moeder kennende, zou dit ook nooit hebben aangegeven, gezien zij een zeer rechtvaardig persoon was. Ik en mijn zus hadden, ook al was het minimaal gezien haar gezondheid situatie toch redelijk goed contact met haar. Er is zoals ik weet geen erfenis en er is naar mijn weten niets door mijn vader en/of moeder opgesteld.

Het is niet dat mijn ouders vermogend zijn, in tegendeel, maar datgene wat er was, lijkt ons, dat dit eerlijk tussen de kinderen zou moeten worden verdeeld. Ik heb reeds herhaaldelijk geprobeerd contact met mijn broer op te nemen. Hij neemt echter de telefoon niet op en reageert tevens niet op sms berichten en email berichten. Er is sinds het overlijden van mijn moeder totaal geen contact meer met mijn broer. Kunt u mij adviseren wat ik en mijn zus zouden moeten ondernemen in deze zeer vervelende situatie. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vriendelijke groet,
A. Jansen Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste A. Jansen,
Een huurhuis moet wel leeg worden opgeleverd, anders loopt de huur door. Wellicht heeft uw broer daarom de woning geruimd, maar dat wil niet zeggen dat hij alles mag behouden. Ook niet als moeder zoiets gezegd zou hebben, want dan staat dit nog niet op papier.
Als het niet lukt om contact te leggen, kunt u met een aangetekende brief of een onverwacht bezoek wellicht nog verder komen. Misschien hebt u nog wel foto's van hoe het er eerder uitzag en kunt u ook zo aantonen wat er aan inboedel was. Het is altijd vervelend als een erfgenaam niet lijkt te willen meewerken. Het gaat niet om grote bedragen maar vooral de emotionele waarde en dan is het inzetten van dwangmiddelen zoals een notaris, advocaat, kantonrechter waarschijnlijk niet aan de orde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Filemon, 09-10-2016 01:54 #64
Beste lezer,
Mijn dochter haar vader is overleden en haar opa beweert dat er geen testament is en schulden. Haar stiefzus uit een eerder huwelijk wordt zwaar bedeeld in de verdeling van de erfenis, terwijl mijn minderjarige dochter zijdelings zou mogen kiezen uit de nalatenschap. Ik als moeder van de minderjarige dochter wordt niet gekend in de afhandeling, men richt het woord aan mijn 15-jarige dochter. Dit kan toch niet.Er is voor haar dus geen volwassene die toezicht houdt op een eerlijke verdeling voor haar. Vader heeft een gedeelte opgenomen uit zijn erfenis van zijn ouders vanwege zijn ziekte, hebben de kinderen dan recht op de rest van het bedrag dat overblijft? Men heeft het hele afscheid inclusief de verdeling van de erfenis al voorbereid tot aan verdeling aan vrienden. Mijn dochter krijgt nog niet eens de kans om het huis rond te gaan en te zeggen wat ze graag zou willen hebben van haar vader. Er is haast geboden omdat op 14 oktober geplant staat om de boel te verdelen. Zou ik dan al antwoord van u gekregen kunnen hebben?

Vrgt,
Moeder die hulp zoekt zodat haar dochter haar eerlijke deel van de ervenis krijgt.

Alvast bedankt,
I.Filemon Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste I. Filemon,
Uw dochter heeft recht op een kindsdeel uit de erfenis van haar vader en u mag uw dochter daarbij vertegenwoordigen. Een verdeling zonder uw inbreng namens uw dochter is illegaal. U kunt een notaris vragen om namens u op te treden, een advocaat inschakelen, conservatoir beslag laten leggen, een deurwaarder sturen, naar de kantonrechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Roosken, 01-10-2016 20:30 #63
Mijn zus is gehuwd geweest met een man, die een zoon had uit een eerder huwelijk. Mijn zus en deze man zijn gescheiden. Hij mocht bij haar blijven wonen als hij afstand deed van alle rechten. Deze man is overleden. Kan zijn zoon aanspraak maken op een legitieme portie?
Gaarne antwoord, evt. onder naam Geert.
Dank bij voorbaat. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Geert,
Als een kind is onterfd, kan het aanspraak maken op zijn legitieme portie (hoeft niet, mag wel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annegeeet, 21-09-2016 19:53 #62
Mijn vader is ruim 5 jaar geleden overleden. Nou komt mijn moeder met een verhaal dat ze denkt dat ik een half zus heb uit een buitenechtelijke relatie van mijn vader. Kan zij nog een beroep doen op de erfenis? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Annegeeet,
Die halfzus is inderdaad ook een erfgename, als uw moeder aantoonbaar gelijk heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 23-08-2016 17:26 #61
Mijn ouders zijn overleden en ik heb maar een zus. We hebben geen contact en zien of spreken elkaar niet meer. Hoe zit het met het kinds recht tussen mij en mijn zus? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Conny,
Als uw zus geen kinderen en geen testament heeft, bent u de enige erfgename van uw zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 20-08-2016 15:55 #60
Mijn moeder, ernstig ziek sinds 2014, heeft vanwege de nodige narigheid het in haar hoofd mijn zus te onterven. Onze vader is al bijna 20 jaar weg en ik en mijn zus hebben akte van erfrecht op laten stellen opdat moeders dus niets hoefde te regelen aangaande vaders erfdeel naar ons 2 (hier was geen testament). Het is in haar opvattingen zo ernstig dat ze niets, maar dan ook helemaal niets aan mijn zus wil nalaten. Dit kan niet vanwege legitieme portie op geld, geen goederen. Deze goederen vertegenwoordigen wel een waarde, wordt dit meegeteld cq moet dit notarieel nagegaan worden? Daarnaast is er een 25-30.000€ op de bankrekening. Zij wil nu door o.a. schenking naar mij toe dit bedrag verlagen, dit opdat het legitieme portie dan veel lager zal worden, kan en mag dat zomaar en daarbij: wordt dit dan toch niet meegeteld in de nalatenschap? En als laatste: schenkingen in het verleden gedaan, tot hoelang strekt dat en hoe moet dit bewezen worden? Want ik lees al dat dat zou gelden voor wat in het hele leven is geschonken… ja, dan zou zelfs zakgeld gekregen als klein kind destijds nog moeten worden gerekend… onmogelijke zaak lijkt mij.
In afwachting van, Hoogachtend, Kees Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Kees,
Aantoonbaar gedane schenkingen tellen mee bij de berekening van de hoogte van de legitieme portie of het moet zo zijn dat de schenking is gedaan aan een kind in financiële nood. Dit alles in het redelijke, uw zakgeld zal niet meetellen.
Wat wel helpt om de legitieme portie te verkleinen is aan haar per testament juist een paar goederen van waarde te legateren die u niet wilt hebben. Die waarde gaat namelijk van de legitieme portie af.
Een notaris is niet nodig, als u executeur wordt per testament kunt u ook de erfenis afhandelen. Uw zus hoeft niet per se haar legitieme portie op te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 05-07-2016 20:47 #59
LS,
Mijn vrouw krijgt uit het testamant van haar vader een legaat waarin staat dat ze de ouderlijke woning kan kopen voor 150000 euro.
Kunnen andere erfgenamen dit verhinderen nu blijkt dat de woning 225000 waard is? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Frits,
Het legaat houdt dan in dat uw vrouw 125.000 euro (extra) krijgt. Dat kan niet worden verhinderd, maar als er andere kinderen zijn die minder krijgen dan hun legitieme portie (helft kindsdeel), kunnen ze voor een aanvulling mogelijk aankloppen bij uw vrouw:

https://financieel.infonu.nl/geld/190489-legaat-is-groter-dan-de-erfenis-wat-nu.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jens, 28-05-2016 22:00 #58
Beste, wat gebeurt er als mijn grootouders sterven met hun eigendom?
Situatie is als volgt : mijn grootouders hebben 2 dochters. Mijn moeder, en haar zus ( mijn meter ).
Mijn grootouders bezitten 2 huizen die tegen elkaar staan, mijn moeder haar zus heeft in het ene huis haar kapsalon, en in het ander wonen mijn grootouders. Nu was er een afspraak tussen mijn moeder en haar zus, dat mijn moeder, ik en vader gratis bij haar op knipbeurt mocht, aangezien zij haar daar zaak kon uitbaten. Nu is mijn vraag, als mijn grootouders sterven, maak ik dan aanspraak op een van de twee huizen of hoe zit dat ineen?

Mvg Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Jens,
Zonder een testament gaat de erfenis naar de langstlevende grootouder en daarna naar uw moeder en meter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kipp, 25-05-2016 21:29 #57
Er zijn in totaal 8 legaten (waarvan 7 broers en zussen) maar deze hebben het legaat geaccepteerd en zijn dus onterfd
Alleen ik heb mijn legaat nog niet ondertekend. Hoe zit het nu de verdeling van mijn legitieme portie? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Kipp,
Een legaat ontvangen betekent niet automatisch dat u bent onterfd, maar aan een legaat kunnen bepaalde voorwaarden zitten die u eerst zou moeten kennen. Omdat uw vader de broer was van uw oom en geen kind, is er geen legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kipp, 25-05-2016 17:57 #56
Mijn oom is pas overleden, mijn ouders leven al lang niet meer. Ik zou dan samen met mijn zus in de plaats komen voor onze moeder. Nu is er een testament en is mijn zus de enige erfgenaam en executeur. Ik en nog 8 familieleden krijgen een legaat.
Zij maakt zelf de documenten op, welke wij allemaal moeten tekenen. Ik krijg geen inzicht in het testament klopt dit?
Ik weet niet of het bedrag wat nu in haar brief staat juist is… hoe kan ik dit controleren? En heb ik recht op een legitieme portie?
Kan ik nog iets doen om het testament aan te vechten? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Kipp,
U hebt er recht op om te weten wat voor een legaat aan u is toegekend. Als uw zus dat niet wil doen, zal een notaris dat op uw verzoek doen. Teken niets voordat dit duidelijk is. Er is geen legitieme portie (u bent geen kind of kleinkind van de oom). Om een testament te kunnen aanvechten moet u eerst weten wat er in staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kroes, 17-05-2016 23:32 #55
Mijn moeder was dertig jaar samen met vader en zoon wonend, deze personen hebben mijn dochter vernoemd in een testament. Nu is inmiddels mijn dochter ook overleden, heeft haar enige zoon dan noch rechten of gaat het erfdeel dan naar de bloedverwanten? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Kroes,
De zoon van uw overleden dochter treedt dan in de plaats van zijn moeder via plaatsvervulling:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 19-03-2016 13:02 #54
Beste Zeemeeuw,
Vorig jaar is mijn schoonvader overleden. Schoonmoeder is al 4 jaar geleden overleden.
Mijn vrouw heeft 2 andere zussen. Zij en de 2e zijn onterft, de 3e erft 25 % en een kleinkind erft 75% (vastgelegd in een testament).
Normaal gesproken heeft mijn vrouw recht op haar legitieme portie, zijnde 1/6 van de erfenis.
Nu heeft de 2e zus (die ook is onterft) haar legitieme portie afgekocht bij de executeur.Zij ziet verder van alles af.
Het huis (eigendom) is inmiddels verkocht, dus de verdeling kan gaan beginnen.
Mijn vraag aan u is dus nu: hoe loopt de verdeling voor de twee overgebelven zussen, wordt de 1/6 van mijn vrouw nu 1/4 van wat er overblijft of blijft dit 1/6e deel.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Robert,
De legitieme portie van uw vrouw blijft 1/6e deel als er een beroep op de legitieme portie wordt gedaan. Wel kan er ook nog een erfdeel zijn naar aanleiding van het eerdere overlijden van schoonmoeder, bijvoorbeeld als ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 16-02-2016 16:16 #53
Als mijn vader mij een familiehypotheek verstrekt van 400.000, is dan hiervan 100.000 het legitieme deel van mijn enige broer? Is dit dan het deel dat ik bij het overlijden van mijn vader zou moeten betalen aan mijn broer? en moet ik dan over die 300.000 erfbelasting betalen? bvd Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Herman,
Een hypotheek is een lening die volledig in de erfenis terecht komt. Als uw broer een vierde deel krijgt, krijgt hij ook een vordering op u van 100.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 09-01-2016 03:03 #52
Oma (schoonmoeder) is 2 maanden geleden overleden. Oma was weduwe en heb 2 kinderen, 1 daarvan (mijn man) is al jong overleden. We hebben 3 kinderen. Mijn schoonzus heeft alles geregeld wat betreft huis leeg halen enz. samen met haar 3 kinderen, (de nichtjes van mijn kinderen) > Nu weet ik dat mijn kinderen recht hebben op de erfenis zgn plaatsvervulling. Mijn schoonzus laat blijken dat er niets meer te halen valt, maar daar geloof ik niets van. 1 kind van mij mocht nog wat spullen (troep) uit de voor de rommelmarkt bestemde dozen graaien, mijn 2 andere kinderen is niets gevraagd. De wat duurdere spullen mocht zij niets van hebben, die werden verkocht. Hoe komen mijn kinderen erachter of dat daadwerkelijk zo is? Kunnen ze inzage eisen in de bankafschriften, ik weet ook dat oma een kluis had met veel contant geld. Ik vermoed dat ze dat bij leven al aan mijn schoonzus, haar dochter dus, en 3 kleinkinderen heb verdeeld. Die kleinkinderen hadden altijd al een paar strepen voor op mijn kinderen. bvd Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Joke,
Is er een testament beschikbaar? Zonder testament had de schoonzus dit nooit zo mogen doen en ook met een testament moet ze alsnog rekenschap afleggen. U kunt dit via de kantonrechter opeisen. Ik denk dat de bank ook helemaal niet weet dat uw kinderen erfgenaam zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emma, 19-11-2015 18:21 #51
Mijn oma is vorig jaar overleden, ze was heel oud, geestelijk in de war en in een verzorgingstehuis. Voor zover mij bekend is had een van mijn tantes de financieele macht over haar rekeningen. Een andere tante en de kinderen van mijn moeder blijken geheel onverwachts onterft.
Ik heb een advocaat in de hand genomen om mij te vertegenwoordigen, Mijn onterfde tante was eerder aangeboden haar volledige erfdeel als ze ons niet in kennis zou stellen. (zodat we geen aanspraak op legitieme portie zouden maken?) Nu is de legitieme portie berekend en wil men dat ik per ommegaande aanvaard. Mijn advocaat zegt dat ik kan ondertekenen. Maar ik heb geen andere informatie dan de belastingaangifte en gezien eerdere ervaringen bij het overlijden van mij opa lijkt het mij waarschijnlijk dat er over de laatste jaren aanzienlijke giften ''verdeelt'' zijn. Indien dat het geval is dan denk ik niet dat ze dat vrijwillig bijgeteld hebben. Ik wil dat dat nagekeken wordt. Mijn eigen advocaat schijnt niet verder gekeken te hebben. Kan ik informatie opeisen? De bank afschriften? Kan ik mijn advocaat opdracht geven deze op te vragen en na te kijken op eventuele giften?
Dank u wel, Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Emma,
Wie is onterfd en een beroep doet op zijn legitieme portie heeft recht op de onderbouwing van deze berekening om ook zelf na te kunnen gaan of het bedrag klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mels, 14-11-2015 21:26 #50
Mijn moeder heeft mij onterfd in 2006. Mijn vader is overleden in 1993. Ik heb 2 zussen en een broer. Toen mijn vader overleed was zijn vermogen 400000 gulden en nu mijn moeder overleden is ( 2015) 100000 euro. Kan ik aanspraak maken op 100000 euro uit 1993 en nu 22 jaar rente vragen? Moeten mijn zussen en broer die de erfenis aanvaard hebben dan ook uitbetalen aan mij. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Mels,
Het testament van uw vader bepaalt of u nog recht hebt op een deel van zijn erfenis uit 2006 en of dat met rente is. Wat betreft uw moeder kunt u een beroep doen op uw legitieme portie. Deze vordering moet door de erfgenamen aan u worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janke, 09-11-2015 13:03 #49
Hallo, mijn moeder is in maart overleden. Ze had al jaren geen contact met mijn oudste zus. Na de begrafenis bleek er een behoorlijk tekort en alles is verkocht om de begrafenis te betalen. Door financieel wanbeleid van mijn broer kregen we ook nog een rekening van 500,- euro van het tehuis. Mijn broer zou deze al een jaar betalen. Nu moeten wij als 3 kinderen elk 650,- euro betalen aan grafkosten. Mijn zus weigert dit te doen. Kan dit? Reactie infoteur, 11-04-2020
Hallo Janke,
Volgens de wet op de lijkbezorging zijn de kinderen, echtgenoot of erfgenamen aansprakelijk zijn voor de uitvaartkosten. De uitvaartondernemer stuurt de rekening (in eerste instantie) naar de opdrachtgever van de begrafenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mies de Lange, 05-11-2015 16:06 #48
Beste L.S, mijn moeder is vorig jaar overleden en heeft alle 11 kinderen onterft. Mijn vader is in 1997 overleden en heeft zijn kinderen niet onterft. Nu hebben negen van de elf kinderen hun legaat aanvaard. Mijn moeder heeft twee goede doelen als erfgenaam benoemd. Betekent het nu dat omdat twee kinderen afzien van hun legaat de totale som van vader door negen kinderen word verdeeld, en het legaat van mijn moeder dan? Hoop dat u mij een antwoord hierop kunt geven.

Met vriendelijke groet

Mies de Lange Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Mies de Lange,
Een legataris is een schuldeiser. Als die zijn legaat niet aanvaardt, is de onder de erfgenamen te verdelen erfenis groter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Con, 09-10-2015 20:45 #47
Mijn vader is onlangs overleden. Hij woonde samen met een vriendin. Ik ben enigst kind en had graag geholpen met het opruimen van mijn vaders paperassen en had dit ook aangegeven.helaas was alles al weg toen ik na korte tijd daar op visite kwam. Mijn vader is gecremeerd maar die vriendin wilde toch ook een graf. Dit vond ik een goed idee en zei dat ik het wel hoorde als het zover zou zijn, dan konden we hem samen naar zijn laatste rustplaats brengen. Een aantal weken later stuurde ze me een foto met een foto van het graf. Wederom alles buiten mij om, wat mij erg zeer doet.het contact wat er nog is komt alleen van mijn kant.die vriendin geeft aan dat alles op de langstlevende staat maar ik heb nooit enig bericht gehad van dit alles. Iss het mogelijk om er achter te komen of er inderdaad een testament is op de langstlevende? Wij hebben al een overlijdensakte in bezit.
Ik hoor graag van u.

Vriendelijke groet con Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Con,
Bij het CTR (Centraal Testamenten Register) kan er worden nagegaan of er wel een testament is en een notaris kan u ook vertellen wat erin staat. Ik vraag het me af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Deursen, 28-09-2015 09:28 #46
Ik heb 1 broer en 1 zus die altijd in de financiële problemen zit. Dat is structureel en al 30 jaar zo, het is een bodemloze put. Mijn ouders zijn 80 en hebben vorig jaar hun huis verkocht en huren nu. Er zou nu ruim 250.00 euro op de rekening moeten staan. Toen ze hun huis verkochten kwamen we (mijn broer en ik) er achter dat ze 20.000 euro aan onze zus hadden "geleend". Inmiddels weten we dat ze weer meer geld hebben gekregen omdat ze anders hun huis uit werden gezet. We weten niet hoeveel. De man van mijn zus is de financiële man van de familie… vind hij zelf, en mijn ouders nemen hem steeds mee naar de accountant etc. Wij (broer en ik) hebben geen inzicht in de financiën van mijn ouders. Nu hebben mijn zus en zwager plots veel geld, verbouwing, luxe vakanties etc. Er is geen verandering van werk bij hen en zijn ouders leven al lang niet meer. Als wij vragen hoe dat plots zo kan krijgen we geen antwoord. Wij vermoeden dat onze ouders ze weer geld hebben gegeven. Kunnen wij daar achter komen? Wat betekend bijv. die eerste 20.000 euro voor de erfenis? Hebben mijn broer en ik nog recht op al het geld wat zij al hebben ontvangen? Mijn zus heeft al heel vaak voor faillissement gestaan wat steeds net op tijd werd opgelost door mijn ouders. Haar huis staat enorm onder water en ze hebben veel schulden. Mocht het zo zijn dat broer en ik alsnog recht hebben op het deel wat al door mijn ouders is geschonken/geleend hebben we een vordering op zus, maar zodra zus failliet is, wat dan? Er is verder goed contact met ouders en alle 3 de kinderen. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Van Deursen,
Dit is lastig. Uw ouders mogen tijdens hun leven met hun geld doen wat ze willen en pas bij de erfenis kan er een verrekening plaats vinden als de ouders niet schriftelijk hebben aangegeven dat de schenking buiten de erfenis valt. Eigenlijk is het de kunst om op een zachte manier bij uw ouders te achterhalen wat er speelt en dat het liefste op een moment dat uw zus er niet bij is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koenraad de Neef, 26-09-2015 08:12 #45
Mijn vader is 20 jaar geleden overleden, mijn moeder woont in het ouderlijk huis
ze heeft sinds enkele maanden een nieuwe vriend en heeft bij de notaris laten opmaken dat hij na haar overlijden kan blijven wonen, wat zijn de kinderen hun rechten dan?kan hij het huis verkopen?schenken of wat dan ook aan zijn zoon? Reactie infoteur, 26-09-2015
Beste Koenraad de Neef,
Dat hij er mag blijven wonen is een recht van vruchtgebruik. Bij dit recht kunnen allerlei aanvullende voorwaarden worden geformuleerd. Dit recht heeft ook een waarde en zal in de praktijk betekenen dat het huis niet verkoopbaar is of tegen een veel lagere waarde, zolang betrokkene erin woont. De voorwaarden kunnen bepalen dat hij eruit moet als hij een nieuwe partner vindt en dat verhuur niet is toegestaan. Met het vruchtgebruik alleen is hij nog geen eigenaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia, 07-09-2015 23:06 #44
De opa van mijn twee kinderen van 21 en 24 jaar is onlangs overleden. Hun oma al veel eerder. Er zijn twee zonen. 1 zoon de vader van mijn kinderen is onterfd. Deze vader heeft mijn kinderen nooit erkend en wil dit alsnog doen. Hij eist zijn legitieme portie op. Naast mijn twee kinderen heeft hij nog 4 andere kinderen die wel erkend zijn. De andere zoon is pas overleden. Hebben mijn kinderen na erkenning van hun vader recht op een deel van de erfenis van hun opa? De oom is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Hebben mijn twee kinderen na erkenning eventueel recht op een legitieme portie van deze oom? Reactie infoteur, 08-09-2015
Beste Cornelia,
Ook bij erkenning erven de kinderen niet direct van hun opa en ook niet van de oom. De vader krijgt immers zijn legitieme portie en erft van de oom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 18-08-2015 18:40 #43
Mijn vader is 17 jaar geleden overleden, mijn moeder is samen met mij en mijn broer nog in het huis blijven wonen totdat zij 9 jaar later hertrouwde. Het huis heeft 6 jaar nog te koop gestaan en na de verkoop zouden wij onze erfenis krijgen. Nu kreeg ik veel minder als mijn broer en de reden is waarschijnlijk dat ik ruzie heb met mijn stiefvader. Maar op welk bedrag is de erfenis gebaseerd? De waarde van het huis in 1998? Hoe kom ik daar achter? Wat het precies is waar we recht op hebben? En wat kan ik er aan doen vanwege mijn stiefvader als mijn moeder overlijdt? Reactie infoteur, 19-08-2015
Beste Johanna,
Als er geen testament was is jouw wettelijk erfdeel even groot als dat van je broer. De stiefvader gaat daar niet over. Het verschil kun je bijvoorbeeld via de kantonrechter opeisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Heumen, 12-08-2015 22:04 #42
Moet na 18 jaar nooit opgevraagd testamenttdeel van moeder nog uitbetaald worden? Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste J. van Heumen,
Een wettelijk erfdeel of legaat verjaart na 20 jaar, het beroep doen op de legitieme portie moet binnen vijf jaar gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eugenie, 06-08-2015 14:00 #41
Mijn moeder is 4 jaar geleden overleden. Zij was weduwe. Er zijn 5 kinderen waarvan 1 20 jaar geleden het contact heeft verbroken. Na overlijden hebben we het huurhuis leeggehaald en afgevoerd. Er was geen spaarsaldo, geen auto, geen levensverzekering. De rekeningen zijn allemaal betaald. Nu wil mijn zus haar erfdeel opeisen via een notaris. Hoe wordt nou berekend wat het nalatenschap is? Ik zie door het bos de bomen niet meer.

Mvg Eugenie Reactie infoteur, 06-08-2015
Beste Eugenie,
Om een erfenis te kunnen verdelen, moet eerst duidelijk zijn waaruit die erfenis bestaat. Daartoe stelt u een overzicht op met ook de aftrek van uitgaven voor de begrafenis en wat rekeningen en dan blijkt of er inderdaad nog wat overblijft. Let erop dat de notaris voor uw zus werkt en zij ook zijn rekening betaalt. Laat de notaris dus niet namens jullie een boedelbeschrijving maken:

http://financieel.infonu.nl/geld/100950-boedel-erfenis-verdelen-ruzie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 18-07-2015 11:08 #40
Onlangs heb ik vernomen van een nicht dat mijn oma is overleden. Mijn vader is al geruime tijd geleden overleden. Mijn andere nicht heeft contact onderhouden met de notaris van mijn oma en het legitieme deel van mijn vader naar zich toe getrokken zonder ons te informeren. Nog niet te spreken over alle kinderdingen en foto's van mijn vader die zijn weggegooid. Kan dit zo maar, kan ik haar niet aanspreken op het 1/3 legitieme deel van mijn vader? Zo ver ik weet had mijn oma geen testament. Bij wie kan ik hiervoor terecht?
Mvg miranda Reactie infoteur, 19-07-2015
Beste Miranda,
Uw nicht mag dit niet doen. De erfenis is niet van haar alleen. U kunt een notaris inschakelen om dit goed af te handelen (kost wel geld) of haar zelf zo snel mogelijk schriftelijk (aangetekend) laten weten dat u een boedelbeschrijving van de erfenis wilt, uw wettelijk erfdeel wilt ontvangen en de foto's van uw vader wilt krijgen. Als er geen testament is, bent u niet onterfd en hebt u recht op het wettelijk erfdeel dat anders uw vader zou hebben ontvangen:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Britt, 08-07-2015 15:52 #39
Ik heb een vraag. Ik zit zelf in de situatie dat mijn vader een dochter heeft gekregen met zijn nieuwe vrouw, mijn halfzusje dus. Mijn vader heeft dat meisje wel erkend als zijn dochter, maar hij heeft haar ook uit het testament geschrapt. Mijn vader is vermoord door zijn nieuwe vrouw, dus zij maakt geen aanspraak op de erfenis, maar er word nu wel geprobeerd om het geld wat ik heb geërfd (als enige erfgename) bij mijn zusje te krijgen. Wat voor recht heeft zij nou eigenlijk, want ik word er allemaal niet wijzer van.
Mvg Britt Reactie infoteur, 09-07-2015
Beste Britt,
Een kind kan worden onterfd, maar heeft recht op de legitieme portie als daarop een beroep wordt gedaan. Dat is in dit geval een bedrag ter waarde van 1/4 deel van de nalatenschap. Het kind is geen erfgenaam, maar heeft een vordering in geld. Omdat het kind minderjarig is, moet er een wettelijke vertegenwoordiger worden aangewezen. Aangezien de moeder uw vader heeft gedood, zal zij waarschijnlijk hiervoor niet worden aangewezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natashja, 05-07-2015 22:22 #38
Graag wil ik u om advies vragen. Situatie is als volgt: mijn broer is altijd door ouders bevooroordeeld (oa financieel). Vader is overleden. In testament gaat alles naar de langstlevende, naar moeder. Moeder heeft de laatste jaren ingezien dat het geen eerlijke verstandshouding is. Wij zijn met twee kinderen.

Mijn moeder wil nu huis aan mij verkopen. Er zal een deel geschonken worden, het overige deel word betaald. Dit deel is de legitieme van mijn broer en meer, daar kan mijn moeder van leven. Maar, mocht mijn moeder meer dan verwacht uitgeven en is er van het betaalde deel niet voldoende "over" voor de legitieme van mijn broer ttv haar overlijden… Wat dan?

Indien mijn betaalsom meer is dan de legitieme van mijn broer, maar hier niet voldoende van over is na overlijden van moeder, kan broer dan bij mij geld komen eisen? Indien ja, dan gaat dit plan denk ik niet door… Reactie infoteur, 06-07-2015
Beste Natashja,
Als u bedrag X geschonken krijgt is zijn legitieme portie gelijk aan de nalatenschap plus X en dit alles gedeeld door vier. Als uw broer een beroep doet op zijn portie, krijgt hij daarmee een vordering op u. Het is helemaal de vraag of X te groot is om dit door te laten gaan. Bovendien kan moeder bij de schenking ook duidelijk op papier zetten dat ze deze schenking redelijk vindt omdat uw broer eerder bedrag Y heeft gehad. Dan zou Y (of een deel daarvan) weer in mindering komen op zijn legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert, 16-05-2015 22:37 #37
Mijn vader is overleden in okt. 2013. Hij laat de helft van zijn woning na aan zijn ex die voor de andere helft eigenaar is. Hoe word nu de waarde berekend van de woning voor de legitieme portie? d.m.v. de WOZ waarde van 277.000,- van 2013 of een taxatie van de woning op dag van overlijden, zij heeft een taxatie laten uitvoeren op 12 dec. 2013 taxatiewaarde 240.000,-. Ruim 8 maanden later laat zij opnieuw een taxatie uitvoeren maar komt nu met de WOZ waarde van 2014 die ze heeft laten aanpassen na de verkoop van de woning 195.000,-. Wat is nu van toepassing? Reactie infoteur, 17-05-2015
Beste Evert,
Voor de berekening van de legitieme portie geldt de waarde op het moment van het overlijden van de erflater, oktober 2013. Als de taxatie op 12 december 2013 goed is uitgevoerd, komt die waarde daar het dichtste bij. De WOZ-waarde 2014 zou wel kunnen worden gebruikt voor de erfbelasting, maar niet voor de berekening van de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bebe, 29-04-2015 11:12 #36
Ook ik heb een vraag, mijn moeder is onlangs overleden en zij had een testament
daarin staat dat zij mijn oom een ring legateert die van zijn moeder is geweest, kortom de ring zou terug moeten aan hem. echter bij het huis leeghalen is deze ring nergens tevoorschijn gekomen. Geen idee waar deze is gebleven… Hoe zit dit nu met mijn oom? krijg ik hier als erfgenaam problemen mee? Reactie infoteur, 29-04-2015
Beste Bebe,
Als een legaat niet kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de ring er niet is, vervalt op dat moment het legaat. De oom kan wel vragen om nog eens goed te zoeken en zodra de ring wordt gevonden is die wel van de oom. Als in het legaat staat " ring of de waarde daarvan ", kan de oom om geld vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Hoogenboom, 16-04-2015 23:03 #35
Als in een testament wordt vermeld dat de kinderen erven waarvan er echter 1 kind reeds is overleden, erft dan diens kinds in zijn plaats. Of erven alleen de levende kinderen? Reactie infoteur, 17-04-2015
Beste M. Hoogendboom,
Als in het testament niet is vermeld dat diens kinderen worden onterfd, erven zij het deel van hun overleden ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brent Lapré, 11-04-2015 19:10 #34
L.S.,

Ik zou graag de volgende vragen beantwoord zien :

A; Kan mijn vader alles aan mij nalaten volgens een testament en mijn broer onterven met uitzondering van de legitieme portie?/ Hoeveel bedraagt een legitieme portie?

B; Kan en mag mijn vader zijn huis met een WOZ waarde van 394000 euro nu aan mij verkopen voor 150000 en zo ja wat zijn de gevolgen voor de verdeling van de erfenis. Ik heb nog 1 broer.

C: Kan en mag mijn vader nu een bedrag van zijn spaarrekening naar mij overboeken c.q. geven en wat zijn de gevolgen
voor de verdeling van de erfenis?

D; Wat kan en mag ik doen met een volledige volmacht betreffende financiële zaken? Reactie infoteur, 12-04-2015
Beste Brent Lapré,
A. Uw vader kan uw broer en diens nakomelingen onterven. Bij twee kinderen is de legitieme portie 1/4 e deel van de nalatenschap.
B. Dat kan wel maar het verschil zal door de Belastingdienst als schenking worden gezien en bij de verdeling van de erfenis kan de broer hiervan een deel claimen.
C. Ook dit is een schenking. Indien hoger dan ruim 5000 euro, betaalt u schenkbelasting. Als u jonger bent dan 40 jaar is een hogere vrijstelling mogelijk.
D. Bij een volledige volmacht mag u alle financiële zaken zelf regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 19-03-2015 00:57 #33
Mijn moeder is onlangs overleden. Zij heeft enige jaren terug haar testament zo gewijzigd dat zij haar nog drie levende kinderen als erfgenaam heeft benoemd. Mijn 18 jaar geleden overleden broer heeft zij daarmee onterfd (?) Kunnen zijn kinderen (die vanwege de echtscheiding nooit meer contact met hun oma hebben gezocht) alsnog aanspraak maken op de legitieme portie? Treden zij in rechte van mijn overleden broer? Reactie infoteur, 19-03-2015
Beste Henk,
Omdat uw broer is vooroverleden (eerder overleden dan uw moeder) kunnen zijn kinderen aanspraak maken op "zijn" legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 10-12-2014 17:44 #32
Mijn moeder is als laatste ouder overleden. Er zijn vijf kinderen, waarvan er bij testament is bepaald dat de jongste niet meer mag erven dan zijn legitieme portie (destijds in 1978 was dat 75% van een kindsdeel)

Wat als hij dat niet (geheel) opeist? Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Nico,
Als de legitieme portie niet wordt opgeëist, komt deze ten goede aan de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 15-10-2014 15:20 #31
3 Jaar geleden is onze moeder overleden. Binnen een half jaar na haar overlijden, had onze vader een nieuwe vriendin. Deze vrouw staat niet open voor ons en onze kinderen. Ons rouwproces accepteert zij niet. Zij heeft zoveel invloed op onze vader dat er nu ook tussen hem en ons geen contact meer is. We hebben al vaker geprobeerd om dit te herstellen, maar zodra hij de zaken weer met haar heeft besproken komt hij gemaakte afspraken niet na. Nu staat hij op het punt om ons ouderlijk huis te verkopen (zonder dat er over gesproken is met ons), terwijl hij altijd heeft beweerd dat wij recht hebben op het huis bij overlijden van beide ouders. Onze hebben ouders hebben een testament laten maken tijdens hun huwelijk.

Wij hebben een aantal vragen waar we graag antwoord op zouden willen:
1. Kan hij op die manier het ouderlijk verkopen en zo ja, wat houdt dat voor ons in?
2. Hebben wij recht op iets?
3. Kan een testament na overlijden van 1 van de ouders veranderd worden door achterblijvende ouder?
4. Wat kunnen we het beste gaan doen.
5. Kunnen wij ons kindsdeel opeisen, omdat wij erg bang zijn dat alles richting zijn nieuwe vriendin en kinderen gaat. Dan hebben we nog iets van onze moeder. Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Cindy,
1. Of uw vader het huis mag verkopen, hangt af van de inhoud van het testament van uw moeder. Zegt haar testament iets over een eventuele verkoop, een nieuwe partner, heeft vader een vruchtgebruik, zijn jullie mede-eigenaar?
2. Een testament kan na overlijden niet worden veranderd.
3. Laat vrijblijvend een (kandidaat) notaris het testament bekijken om te zien wat de gevolgen zijn. Zonder een testament zouden jullie alleen een vordering op de langstlevende (vader) in geld hebben, maar misschien hebben jullie door het testament recht op meer.
4. Bij verkwisting, samenwonen met gemeenschap van goederen of een huwelijk, kunnen jullie via de rechter jullie vordering (kindsdeel) opeisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty, 21-09-2014 11:43 #30
Wij werden op de hoogte gebracht dat moeder 2 maand geleden is overleden, hebben wel 30 jaar geen contact gehad met haar. Wij zijn er ook zeker van dat er schulden na blijven opdat wij maanden geleden op de hoogte werden gebracht tussen de kosten te komen van verblijf in een prive rusthuis. Vandaar dat we ons gaan laten onterven ook mijn kinderen en kleinkinderen.
Naar horen zeggen kunnen wij er niet van uit tussen de begrafeniskosten te komen, is dat zo en wat moeten wij best doen.
p.s. vader is al +- 35 jaar overleden. Reactie infoteur, 21-09-2014
Beste Betty,
Als u de erfenis niet wilt, kunt u de erfenis zelf of via de de notaris bij de griffie van de rechtbank verwerpen. Voor de kosten van een begrafenis is de opdrachtgever verantwoordelijk. Als niemand opdracht geeft, doet de gemeente dat en die kan de kosten op de nabestaanden (erfgenaam of niet) verhalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Kamphuis, 06-09-2014 15:09 #29
Een vraag mijn man zijn oom heeft ons onterft nou lees ik dat er altijd een legitieme portie uitgekeerd moet worden. Wij wisten totaal niet dat zijn oom was overleden en dat er een erfenis was via een brief waar ook een uitnodiging van een reunie opstond lazen wij dat mijn man was onterft.Zijn oom had geen kinderen was een broer van zijn moeder en had een huis gekocht met zijn opa en tante dus de vader van zijn moeder en een zus van zijn moeder. wij hebben een keertje 600 euro ontvangen via de post en dat was het. Vorig jaar hebben wij die brief ontvangen en zit nu op internet te surfen en lees over legitiieme portie.
P.S. zijn ouders leven beiden niet meer. Reactie infoteur, 07-09-2014
Beste W. Kamphuis,
Een legitieme portie hoeft niet te worden uitgekeerd als er geen beroep op wordt gedaan. Bovendien had de oom zelf geen kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shirley, 03-06-2014 02:26 #28
Hallo,

Ik heb een vraag, mijn vader is op jonge leeftijd overleden en mijn grootouders leven nog heb ik dan recht op erfenis? en krijg ik hier dan automatisch bericht van of niet?

Met vriendelijke groet,
Shirley Veenstra Reactie infoteur, 11-04-2020
Hallo Shirley,
Twee dingen:
1) Bij het overlijden van je vader heb je recht gekregen op een erfenis. Het beste ga je even na hoe dat destijds geregeld is om te weten wat je erfdeel is.
2. Verder ben je samen met eventuele broers en zussen plaatsvervanger van je vader. Dat betekent dat je bij overlijden van de grootouders nog recht hebt op wat hij geërfd zou hebben als hij nog geleefd zou hebben:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 02-05-2014 17:23 #27
Mijn oma is 100 jaar en leeft nog. Mijn moeder is ongeneeslijk ziek.

De broer van mijn moeder wil nu vastleggen bij de notaris, dat hij de financieel aansprakelijke wordt van de bankrekening, die oma nu deelt met mijn moeder. Mijn oma heeft twee dochters en een zoon.

Vraag; zit hier meer achter, dat mijn oom straks degene is die alles beslist?

Als mijn moeder overlijdt voordat mijn oma overlijdt, krijgen wij dan mijn moedersdeel of gaat van dat deel ook een deel naar de zoon en andere dochter van mijn oma?m Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Brigitte,
1. Een ander verantwoordelijk maken voor een en/of rekening van uw moeder en oma is raar. Het is hun rekening en daarvoor zijn zij verantwoordelijk en niemand anders. Zo worden ze feitelijk onder curatele gesteld en wordt u buitenspel gezet. Ik zou daarmee zou niet akkoord gaan:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

2. Als er geen testament is en uw moeder overlijdt, erft oma of oom niets van haar. U bent de enige erfgenaam (met uw eventuele broers en zussen) en het is veel logischer dat de en/of rekening dan ook op uw naam komt in plaats van uw moeder. Dan wilt u toch geen rekening waar u niets over te zeggen hebt. Moeder hoeft niets te regelen bij de notaris.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 21-04-2014 21:30 #26
Mijn moeder is in 1988 overleden, ik was op dat moment 14 jaar. Mijn vader is 1 jaar later hertrouwd en heeft samen met zijn nieuwe vrouw een huis gekocht. Mijn vader en moeder hadden een testament dat alles voor de langstlevende was. Dat werd dus mijn vader. Maar is er hier dan wel sprake nog van een legitieme portie. Mijn vader heeft geen contact meer met mij. Gaat dan nu automatisch weer alles naar de langstlevende of heb ik en mijn zus nog ergens recht op uit het overlijden van onze moeder?

Alvast bedankt.
Sandra Reactie infoteur, 22-04-2014
Beste Sandra,
Bij een langstlevende testament kan het kindsdeel in veel gevallen worden gevorderd door een kind zodra een ouder hertrouwt en in ieder geval als de langstlevende overlijdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huub, 28-03-2014 00:42 #25
Hallo, mijn moeder is een jaar geleden overleden. ze was gescheiden van mijn vader die al in 1981 is overleden. van die tijd heeft ze samen geleefd met een andere partner. onze vraag is hoe het dan gaat met de erfenis ( legitieme portie ). wij weten niet of er een testament is of wat dan ook. wij zijn door geen enkele instantie geïnformeerd of hoe het verder moet, gaat.
kunt u mij helpen? Reactie infoteur, 28-03-2014
Hallo Huub,
Bij het CTR (Centraal Testamentenregister in Den Haag) kan worden gevraagd of er een testament is opgesteld. Dat kunt u zelf vragen of via uw notaris. Een beroep op de legitieme portie moet u wel op tijd doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 05-02-2014 20:05 #24
Hallo mijn vader is overleden kort nadat mijn moeder is overleden bij het overlijden van mijn moeder is de erfenis gedeeld en heb ik mijn deel gekregen van 165.000 euro daar van heb me vader 115.000 uitbetaald en 50.000 als vruchtgebruik gehouden mijn 2 zussen zijn onterft en hebben gewoon hun deel gekregen wat wettelijk bepaald is nu is mijn vader overleden en wordt de erfenis gedeeld het deel van mijn vader maar nu wordt die 50.000 euro die mijn vader als vruchtgebruik heeft gehouden van mijn erf deel weer bij de deel van mijn zussen gedeeld kan dat gewoon mijn vader had erg ruzie met m'n zussen dus zou dat nooit gewild hebben dus nu is de erfenis totaal bedrag en daar zit die 50.000 bij in die wordt gedeeld in 1/6 voor mijn zussen en ik de rest Reactie infoteur, 06-02-2014
Beste Anita,
Vader heeft kennelijk het vruchtgebruik geërfd en de waarde hiervan maakt deel uit van de erfenis van vader. Hoe die wordt verdeeld, hangt helemaal af van het testament van vader (heeft hij iemand onterfd?). Anders geldt de wettelijke verdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Balster, 22-01-2014 18:58 #23
Mijn ouders zijn overleden en ik heb alleen nog maar een broer, schoonzus en hun 2 kinderen. Met de rest van de fsmilie heb ik ook geen contactn
ik wil de gehele familie onterven en alles naar een dierbare of kerk, en of mensen die het niet xo goed hebben laten erven.

Graag zou ik een lijst met mogelijkeheden en onmogelijkheden ontvangen, alsmede aandachtspunten.

mvgr,

Pedro Balster Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Balster,
Als u zelf geen kinderen hebt, kunt u met een testament alles aan een derde partij (niet familie) nalaten. Daarbij betalen sommige partijen wel erfbelasting en anderen (ANBI's) niet. Bovendien kunt u zich afvragen of u voorwaarden aan de besteding van uw nalatenschap wilt stellen en over hoeveel partijen u het geld wilt verdelen. Zolang u leeft kunt u een testament altijd nog herroepen:

https://financieel.infonu.nl/geld/114664-testament-herroepen-en-veranderen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert Huigen, 19-03-2013 21:20 #22
Beste Zeemeeuw,

Ik wil graag reageren op de reactie van 06-03-2013. Testament op langstlevende. Echtgenote moet elke erfgenaam de waarde van hun zuiver erfdeel uitkeren en alle schulden voor haar rekening nemen, inclusief alle successierechten. Erfgenamen krijgen op de langstlevende een vordering ter zake van overbedeling gelijk aan de waarde van hun zuiver erfdeel, maar pas opeisbaar bij overlijden langstlevende en renteloos. Als erfgenaam bezwaar maakt tegen renteloosheid, dan moet langstlevende de wettelijke rente betalen vanaf dood erflater tot aan dood langslevende. Rente pas opeisbaaar bij dood langstlevende. Zover het testament.
Vraag: hoe moet het vaderlijk erfdeel nu worden berekend?.
Bij voorbaat dank voor het antwoord. Robert Reactie infoteur, 20-03-2013
Beste Robert Huigen,
1. Om de omvang van een erfenis te berekenen is allereerst van belang of de ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd.
2. Toen uw vader overleed, erfde uw moeder, u en uw zus elk een derde deel van wat vader naliet minus de schulden. Moeder betaalt uit haar erfdeel ook de successierechten voor de kinderen. Als u niet akkoord was met een renteloze vordering, is uw erfdeel in de loop der tijd aangegroeid met de afgesproken rente, anders is het onveranderd gebleven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert Huigen, 05-03-2013 21:41 #21
Beste Zeemeeuw,
Ik heb een paar weken eerder een casus voorgelegd en heb nog enkele vragen.
Huis is nog door moeder verkocht, geld op de bank, 200.000. Roerende zaken 'verdwenen'. Testament op langstlevende. Notaris zegt dat boedel formeel al in '92 is verdeeld. waarde huis toen 50.000. Er is toen geen aangifte gedaan en geen vorderingen vastgesteld. Ik zou in '92 (twee kinderen, beiden erfgerechtigd) recht hebben gehad op 1/6. Nu is ook moeder overleden. Vorderingen worden nu pas vastgesteld. Volgens notaris heb ik nog steeds maar recht op 1/6 van vader gebaseerd op waarde '92 en de rest van de nalatenschap vader gaat naar de zus. Daar klopt toch iets niet? Hoe is de verdeling nu? Mijn aandeel is toch ook mede in waarde gestegen? Mijn zus kan toch niet als enige profiteren? Moeder sloot in '98 hypotheek af van 20.000 voor centrale verwarming van 5000. Rest geld 'verdwenen'. Ik vermoed dat er flink wat geld naar zus is gevloeid. Zus wil niet dat ik gegevens bij bank opvraag. Zij is executeur. Ze heeft toch de plicht openheid te geven? Wat mag ik eisen als legitieme van moeder? Hoe liggen de verhoudingen nu?
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord
Robert Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Robert Huigen,
1. Van belang is hoe uw erfdeel in het testament van uw vader is gedefinieerd. Als u 1/6e deel van het huis erft, is dat wat anders dan wanneer u 1/6e deel van de waarde van het huis toen hebt geërfd.
2. Als u erom vraagt, moet uw zus openheid van zaken geven en een kantonrechter kan haar daarover zelfs onder ede horen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 20-02-2013 00:32 #20
Beste Zeemeeuw,

Volgende vraag: In 1997 is mijn vader overleden. Er was geen testament. Er is een boedelverdeling geweest. Destijds hebben mijn broer en ik afstand gedaan van het opeisen van het kindsdeel, zodat mijn moeder niet in de financiele problemen zou komen. Over dit kindsdeel is jaarlijks 6% enkelvoudige rente verschuldigd. Na een bezoekje aan de notaris kwamen we te weten dat deze vordering sinds 2001 eigenlijk een "box 3" vordering is en dat we die op hadden moeten geven voor de belasting. Begrijp ik dat mijn moeder ons een bedrag verschuldigd is wat elk jaar groter wordt, waarover wij vermogensbelasting moeten betalen, echter wij mogen dit bedrag pas opeisen bij overlijden? Met de kans dat haar vermogen dan "op" is. Wij hebben dan al die jaren betaald voor een vermogen wat we nooit hebben gehad en nooit zullen krijgen. Is er een mogelijkheid om het kindsdeel eerder op te eisen of zijn hierover afspraken te maken? Ziet de belastingdienst dit dan als een schenking of niet? Reactie infoteur, 14-03-2013
Beste Anja,
Merkwaardig. De vordering is gedefiscaliseerd voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat moeder deze niet in mindering mag brengen op haar vermogen in box 3 en u het bedrag niet hoeft bij te tellen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 15-02-2013 23:26 #19
Hallo,
Heb alles laten uit zoeken van het testament van mijn moeder, maar blijkbaar moeten wij de kleinkinderen en achter kinderen uit keren van ons geld aldaar er een broer is die heel veel trekt, dus dinsdag even op gesprek naar de notaris wij zouden 12, 000 krijgen als we niet akkoord gaan met de kleinkinderen en kinderen van mijn zus krijgen we 15000 euro wat gaat er daar nog af van kosten, waarom word er niks uit betaald van de enen die meer trekt naar de kinderen en kleinkinderen van me zus die op 2 september is over leden en mijn moeder op 5 november, de andere hebben al getekend voor 12000 euro dus ik nog niet, tis wel even een rot steek geweest van mijn moeder die haar testament op een kind heeft laten zetten kunnen we niks aan doen en toch moeten wij van ons geld die kinderen en kleinkinderen betalen, heeft u nog wijze raad want dinsdag 19 februari even naar de notaris voor een gesprek, ik en mijn man dus raad kunnen wij wel even gebruiken, en het testament van mij man en van mij gaat alles naar een zoon, dat was duidelijk dat dit kon, maar dat die enen broer zo veel krijgt snappen we nog niet.


Met vriendelijke groet Maria Reactie infoteur, 16-02-2013
Hallo Maria,
1. In een testament kan iemand heel veel regelen, ook dat het geld in belangrijke mate naar één persoon of instelling gaat. De randvoorwaarde hierbij is dat nooit de legitieme portie mag worden aangetast.
2. De legitieme portie is de ondergrens waar u als kind minimaal recht op hebt. Daarbij loont het om te bekijken of moeder tijdens haar leven aan de broer ook schenkingen heeft gedaan, want die zouden bij de berekening van de legitieme portie meegenomen moeten worden.
3. De kinderen van uw zus erven wat anders uw zus gekregen zou hebben volgens het testament plus wat ze van uw zus erven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert Huigen, 13-02-2013 15:31 #18
Mijn vader is overleden in '93, mijn moeder in 2012. Zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd. In het testament van mijn vader ben ik normaal erfgenaam, in het testament van mijn moeder heb ik alleen recht op de legitieme. Er is 1 zus. Tot de nalatenschap behoort een huis wat sinds 1993 flink in waarde is gestegen. Er zijn vermoedelijk schenkingen gewest van mijn moeder aan mijn zus. De bank wil alleen inzicht geven als de executeur toestemming geeft en de executeur is… mijn zus. Probleem dus.
Hoe dient de erfenis te worden verdeeld? Hoe groot is de vordering die ik op mijn zus heb? Reactie infoteur, 13-02-2013
Beste Robert Huigen,
1. Allereerst hebt u recht op uw aandeel uit de erfenis van uw vader.
2. De executeur moet een boedelbeschrijving maken waaruit blijkt hoe groot de nalatenschap is en of er schenkingen zijn gedaan die verrekend moeten worden. Uw zus moet u ook informeren als u vragen hebt. Houdt zij zich niet daaraan of vertouwt u het zaakje niet, dan kunt u altijd nog naar de kantonrechter stappen. Deze kan uw zus onder ede horen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke de Jong, 21-01-2013 16:03 #17
Na het overlijden van mijn stiefmoeder (mijn vader is in 1997 overleden en zij hebben samen geen kinderen meer gekregen) zijn wij bij de notaris geweest en tot onze verbazing werd mijn oudste broer als enige en algemene erfgenaam genoemd in het testament van mijn stiemoeder. Wij zijn met vier kinderen, hoe moet dit nu verdeeld worden, ieder heeft toch recht op zijn kindsdeel? Wij komen er niet echt uit. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Joke de Jong,
Kijk eens naar:

https://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

James, 28-12-2012 10:38 #16
Ik ben van plan een testament op te stellen waarin ik mijn twee beste vrienden als enige erfgenamen benoem. Ik ben single en heb 5 broers en zusters waar ik verder geen contact mee heb en mijn moeder is nog in leven. Mocht ik eerder overlijden dan mijn moeder heeft zij dan ondanks het testament recht op een legitieme portie en zo ja, hoe groot zou dat aandeel zijn? Ik begrijp dat ik geen rekening hoeft te houden met mijn broers en zusters. Reactie infoteur, 28-12-2012
Beste James,
Neen, alleen een kind of een plaatsvervuller van een kind, heeft recht op een legitieme portie. Als u uw twee beste vrienden in een testament als enige erfgenamen benoemt, heeft verder niemand recht op een erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 21-12-2012 18:46 #15
Hallo Zeemeeuw,
Vandaag heb ik de papieren ontvangen van de notaris, zit raar in elkaar hebben gebeld of we wilden tekenen en dat doe ik niet, mijn broer zou 41, 284 krijgen en wij nog 3 broers 12000 euro hij een 8/20 en de overige 4, 3/20 er klopt wat niet er zijn achter kleinkinderen mee geteld 2 die zouden een 1/64 krijgen een die krijgt 1/32 nog een 2 die krijgen dan 1/32 dat zijn kleinkinderen en achter kleinkinderen maar zo ver ik weet hebben die geen rechten, dan zou ik en me 3 broers een 1/8 ste trekken en me enen broer 3/8 testament had me moeder laten veranderen op 7 juni 1989 daar wisten wij niks van kan mijn broer normaal zo veel trekken en de andere kinderen veel mindere normaal moet toch alles eerlijk verdeeld worden, ik teken niet ga te werk met me advocaat.me andere 2 broes teken ook niet, verder staat er heel weinig in het testament alleen een broer, en dat snap ik niet waarom niet alles eerlijk word verdeeld onder al de kinderen gaan er ook niet mee eens dat er een broer zo veel trekt dan de andere dus kunt u mij wat wijzer maken hoe dat in elkaar zit op de papieren staan wel dat we niet verplicht zijn de kleinkinder en achter kleinkinderen te laten uit betalen dus beslissen.hoop wat van u te kunnen horen wat en hoe.

Met vriendelijke groet

Maria Reactie infoteur, 22-12-2012
Hallo Maria,
1. Het is niet zo dat elk kind per se hetzelfde krijgt als er een testament is opgesteld. Sommige kinderen kunnen worden bevoordeeld.
2. U hebt als kind minimaal recht op 1/10 deel van de erfenis, omdat er 5 kinderen zijn.
3. Essentieel is wat er in het testament staat en of wat daarin staat niet in strijd is met de wet dan wel onduidelijk is.
4. Kleinkinderen en achterkleinkinderen kunnen via een testament een deel van de erfenis krijgen via een legaat, maar dat mag niet ten laste gaan van uw legitieme portie. De legitieme portie gaat voor. Omdat de notaris ook zelf aangeeft dat u niet akkoord hoeft te gaan met een deel naar de kleinkinderen en achterkleinkinderen, vermoed ik dat dat het geval is. Dat is een extra reden om niet te tekenen. Dan zouden de legaten ten laste moeten gaan van de broer die meer heeft gekregen en niet ten laste van de andere kinderen.
5. Laat de houdbaarheid van het testament goed bekijken. Bovendien tellen alle breuken die u noemt niet op tot 100%. Wel de 8 /20e plus drie maal 4/20e, maar dan is er geen ruimte voor kleinkinderen en achterkleinkinderen.
6. Let erop dat alle kosten betaald zijn voordat er verdeeld wordt, anders gaat straks toch geld naar de kleinkinderen en blijft u met onbetaalde rekeningen zitten. Bedenk ook dat ook advocaten meestal niet goedkoop zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 20-12-2012 23:22 #14
Hallo Zeemeeuw

Hij staat niet in het testament van mijn moeder, schulden hebben we niet, is een hele opluchting dat mijn man dat niet hoef te weten, dat hij er niet aan kan, uitsluitingsclausule komt er niet in voor, zelfs in onze testament niet. Is een testament wie het langst leeft, maar ik kan toch wel aan mijn zoon geld geven een kind, 20 jaar, dus ik kan wel mijn testament laten veranderen op mijn zoon mijn man ging dat ook doen, heb wel 2 kinderen uit het eerst huwelijk maar die heb ik in geen 20 jaar niet meer gezien een tweeling die kan men toch onterven. Zijn 38 jaar had hun laatst gezien toen ze naar België gingen en weet niet waar ze wonen. Ze waren 18 jaar oud hoe meer ik weet hoe liever.

Met vriendelijke groet
Maria Reactie infoteur, 21-12-2012
Hallo Maria,
Met een testament is veel mogelijk. U kunt zelfs uw man onterven en alles aan uw zoon nalaten. Uw andere eigen kinderen kunnen bij onterving hun legitieme portie opeisen, dat wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 20-12-2012 15:38 #13
Hallo Zeemeeuw,

Kan je eigen man het geld inpikken als men erft van eigen moeder? Hij zegt van wel. We hebben alle 2 een rekening apart. Kan nog even duren voor er verdeeld wordt, heb nog eens gebeld, we zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Hij had een erfenis van zijn vader, kreeg er ook niks van. Hoe gaat dit zijn werk?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 20-12-2012
Hallo Maria,
1. Als uw man niet in het testament wordt genoemd, is hij geen erfgenaam. Zonder testament al helemaal niet.
2. Zonder uw toestemming of machtiging mag niemand geld van uw rekening afhalen.
3. Omdat u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, zijn in beginsel ook schulden en vermogen gemeenschappelijk. Dat geldt ook voor een erfenis en ook voor de erfenis die uw man eerder kreeg.
4. Nergens staat dat u verplicht bent om uw man te laten weten hoeveel u geërfd hebt. Zou ik dus ook niet doen.
5. Bovendien kan in het testament staan dat de erfenis niet in de gemeenschap van goederen komt, maar dat moet dan wel apart zijn vermeld via een uitsluitingsclausule.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 18-12-2012 02:55 #12
Hallo Zeemeeuw,
Had eens een vraagje, duurt dit altijd zo lang voor men bericht krijgt van het testament? Iedereen belt naar mij, aangezien dit via de notaris loopt. Zou dat toch wel eens willen weten, normaal heeft ze mij verteld dat er een kopie van het testament en een brief bij zit om te tekenen, en terug moet sturen. Eerst zien en na laten kijken voor ik teken, hoor het wel.

Met vriendelijke groet
Maria Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste Maria,
1. Gebruikelijk is dat de notaris eerst de erfgenamen uit het testament bij zich roept om voor te lezen wat in het testament staat. Als hij wacht en wacht of als een erfgenaam nog niet te vinden is, kan het langer duren.
2. Verstandig, eerst zien en na laten kijken voordat u iets tekent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 02-12-2012 20:17 #11
Hallo Zeemeeuw,
Had even een vraagje over dat kan het nog amper volgen, nu is er geen testament op Henk zijn naam en voor dien wel, moeten tekenen maar vertrouw het echter nog niet hebben nog niks ontvangen wel contakt op genomen met advocaat, moet alle gegevens door mailen die zoek het dan nog eens uit, heb een kopie er bij gedaan weet nog telkens niet waar ik voor moet tekenen, zeggen niks als ik bel, hebben hun zwijg recht meschien, er zijn geen schulden, moet ik dan tekenen dat toch alles naar me broer gaat dat teken ik niet, laat eerst de boel uit zoeken voor ik tekent, weinig nut als ik bel naar de notaris zeggen niks sta ik nog even ver, weet u meschien nog raad ik niet meer, 5 december is ma 1 maand overleden nog telkens geen nieuws hopend dat u nog iets weet wat mij gerust kan stellen.

Met vriendelijke groet Maria


Geachte mevrouw Verschaeve,

Het is geen testament op Henk alleen.

U krijgt z.s.m. een toelichting op het testament

M.v.g. Reactie infoteur, 03-12-2012
Hallo Maria,
1. Eerst moet u weten wat er in het testament van uw moeder staat.
2. U bent nooit verplicht om ter plaatse iets te tekenen. Het kan op schrift naar uw huis worden gestuurd zodat u wat u gevraagd wordt te ondertekenen eerst rustig kunt lezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 29-11-2012 15:56 #10
Hallo Zeemeeuw,
Zo ver ik weet moeten wij tekenen en de papieren terug zenden ik weet echter nog van niks, opdracht gekregen niemand alleen de notaris dat testament kwam na dien uit, daar door zijn de brieven in getrokken omdat het testament later uit kwam, me oudere broer vertelde mij dat me moeder nog veel schuld had uit de vroegere tijd waar ik niks vanaf weet, maar zal zeker goed kijken wat er op de brief staat zeggen wel moet tekenen maar denk dat er meer achter zit, als men een erfenis trekt staat het op je naam die brief en van de persoon met een bedrag op dat weet ik wel, weet niet eens wat er in het testament staat maar ik vind het een raar gedoe tekenen en terug zenden klopt aan geen kanten, moet ik me andere broes in lichten voor hun een tekenen, weer een hoop gedoe zeker ben al half uit geput met alles te onder zoeken, maar ik kijk wel uit,

Met vriendelijke groeten,

maria Reactie infoteur, 29-11-2012
Hallo Maria,
Een testament staat geregistreerd in het Centraal Testamentenregister te Den Haag. Elke notaris kan na het overlijden direct nagaan of er een testament is. Eerst dat testament zien en dan verder kijken, zou ik zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 28-11-2012 23:47 #9
Ik ben de jongste dochter, zijn nog totaal met zijn vijven, mijn moeder had geen schulden maar zat in een gesloten inrichting haar huis is verkocht via de rechtbank, 2 jaar geleden, vader is al lang overleden, moeder is op 5 november overleden 82 jaar, er was een redelijke deling maar toen kwam de notaris er achter dat er een op mijn broer stond hij mocht in het huis wonen zo lang moeder leefde maar dat ging niet door van zijn bewindvoerder moest verhuizen, omdat hij Gehandicapt is en geen benul van geld weet, alles gaat via de notaris, die zijden mij dat er nog een flinke bedrag op mijn broer zijn naam, dus wil nu even wat duidelijk zijn, via de rechtbank word er wel een deling gedaan van meer dan 15000 euro ik weet echter niet wat het andere bedrag is iedereen krijgt een brief die moet men lezen en tekenen dat snap ik ook niet staat daar het bedrag dan ook op, die moeten wij tekenen en terug sturen naar de notaris, maar voor ik tekent wil ik wel info hebben, een broer werd er altijd voor getrokken de rest niet waarom weet ik niet, maar ik heb de indruk dat ik straks moet teken voor me broer, dus moet nu af wachten wat er in die brief staat, als men erf staat er toch een bedrag op het papier die men moet tekenen, de rest is bijna allemaal Gehandicapt behalve ik met veel verstand, mijn zus 62 jaar is op 1 september overleden dit jaar ook, getouwd waarom trek hij geen erfenis gaat wel naar de klein kinderen en ik moest de notaris helpen waar haar 2 kinderen te belgie woonde, een van hen is overleden dus trekken de 2 kinderen en de zoon van mijn zus en nog 2 meiden, daar kom ik ook even niet aan uit, maar het gaat mij over me broer de notaris is bezig met alles onder te zoeken, zal een bericht bij toe voegen hoe meer info zij had des te beter, waarom zoeken hun het dan niet uit heb alle informatie op gezocht en naar de notaris verzonden per mail heb mij van 12 november tot 26 november bezig geweest kon geen vergoeding af al die telefoontjes die ik deed, doet er mij niet meer toe, maar moesten wel alles het legen zo vlug mogelijk in de instelling van mijn moeder legen ieder zijn deel gehad ben er zelf niet aan toe gekomen, kleren mochten weg, heb mooi iedere zijn deel gegeven van de spuletjes behalve ik niet zo ver ben ik nog niet gekomen, maar dat geef niet alles staat in mijn garage, moest leeg omdat er 75 euro per dag word gerekend omdat er een paar spullen stond wat van moeder was, maar wil echter wel weten op dat papier moet ik dat tekenen en terug zenden, zover ik weet had mijn moeder geen enkele schulden, alleen dat ene testament die een paar dagen uit kwam en de brieven de deur niet uit gingen bij de notaris, kunt u mij aub nog iets meer info sturen in dien neem ik een advocaat die even alles uit zoekt kan zelf ook veel doen maar toch nog raad van iemand anders is dan ook mooi mee genomen dan staat men een stuk sterker,

Met vriendelijke groet

Maria

hier een stukje wat ik terug kreeg.

Geachte mevrouw Verschaeve,

Bedankt voor het toezenden van alle informatie. Ik ga er verder mee aan de slag.

Met vriendelijke groet,

Dan kreeg ik dit wat moet ik er nu van geloven ben niet dom eerst alles op zijn naam kreeg ik te horen per telefoon.


Geachte mevrouw Verschaeve,

Het is geen testament op Henk alleen.

U krijgt z.s.m. een toelichting op het testament

M.v.g. Reactie infoteur, 29-11-2012
Beste Maria,
1. Essentieel is wat er in het testament staat. Ik snap niet waarom u daarin nog geen inzicht hebt gekregen.
2. Ik zou nooit iets tekenen waarvan ik niet zeker weet dat het in orde is.
3. Het kan zijn dat de notaris een machtiging wil om de erfenis verder af te handelen, maar omdat u het goed kunt volgen zou ik niet akkoord gaan met een afhandeling maar als u het zelf niet wilt of kunt doen, wel dat hij de voorbereidingen daartoe ter hand neemt en elke keer als hij u een stuk verder is, de stand van zaken aan u voorlegt.
4. Als iemand is bevoordeeld, kunt u in de meeste gevallen eisen dat die bevoordeling (schenking) in de nalatenschap komt zodat u daarvan ook een deel krijgt.
5. Let erop dat de rekening van een notaris hoog kan zijn. Heeft hij van iemand daartoe opdracht gekregen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 28-11-2012 17:54 #8
Moeder is overleden wat en welke artikel zijn rechten omdat broer lief op het testament staat, portie op eisen, gaat om een flinke geld bedrag zijn nog meer broers dus wil nu toch wel eens weten hoe dat gaat krijg wel een bericht van de notaris U krijgt z.s.m. een toelichting op het testament, wat wil dat zeggen snap ik even niet,

Vriendelijke groet

Maria Reactie infoteur, 28-11-2012
Beste Maria,
1. De notaris bij wie het testament is opgesteld zal de erfgenamen inlichten over wat er in het testament van moeder staat.
2. Dat kan van alles zijn en ook de onterving van sommige personen. Als een kind wordt onterfd heeft het minimaal recht op zijn legitieme portie. Maar moeder kan sommigen ook iets extra's hebben gegeven.
3. Duidelijk moet worden hoe groot de erfenis is, of er schulden zijn en wat er te verdelen valt. Daarvoor zal een boedelbeschrijving moeten worden opgesteld.
4. Moeder kan een executeur testamentair hebben aangewezen. Dat is degene die de erfenis en erfbelasting gaat afwikkelen. Dat kan de notaris zijn, maar ook iemand anders. Die persoon zal zich netjes aan de regels moeten houden en de erfgenamen op de hoogte moeten onthouden van zijn werkzaamheden.
5. Zie voor wat meer informatie over het verdelen van een erfenis:

http://zeemeeuw.infoteur.nl/specials/erfenis-verdelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gisele, 22-08-2012 14:53 #7
Ik ben getrouwd sinds 2006 binnen het wettelijk stelsel, geen kinderen. Ik ben nooit binnen deze periode gewerkt. De rechtbank oordeelt in die omstandigheden een onderhoudsbijdrage van 350, 00 per maand gedurende 6 jaar. Mijn ex heeft een hoge loon, spaarrekeningen… ondertussen terwijl we bezig waren met onze scheiding is zijn mama overleden en hij heeft ook erfenis van haar. Hij doet nu een voorstel om de som van 12 000, 00 EUR te betalen tot slot van alle rekeningen, bij gebreke waaraan beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis. Ik zou graag het weten welke zijn mijn rechten hier? Kan u mij uw standpunt meedelen aangaande dit voorstel en anderen?

Vriendelijke groeten,
Gisele Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Gisele,
1. Extra vermogen bij de betalende partij zoals een erfenis kan leiden tot extra alimentatie:

https://financieel.infonu.nl/geld/94886-alimentatie-2020-wijzigen-bij-erfenis-of-vermogen.html

2. Als de rechter nog niet heeft besloten, kunt u de erfenis alsnog inbrengen en anders op grond van een nieuw feit om bijstelling van de alimentatie vragen.
3. Voor een hoger beroep in een familiezaak als deze bestaat geen termijn. Het instellen van een hoger beroep bij de griffie van de rechtbank gaat via een advocaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ayten Kilic, 29-07-2012 19:07 #6
Mijn zoon is overleden zijn vrouw is zwanger wij krijgen een kleinzoon wat zijn onze rechten om het kind te kunnen zien zij en haar familie zijn heel moeilijke mensen ze maken het ons niet makkelijk wij willen het kind blijven zien en op de hoogte blijven van onze kleine kind hij is alles wat we nog van hem hebben kunt u ons informeren.

met vriendelijke groeten,
ayten kilic Reactie infoteur, 30-07-2012
Beste Ayten Kilic,
1. Als een echtgenoot is overleden en zijn vrouw krijgt binnen 306 dagen na zijn overlijden een kind, dan gaat de wet ervan uit dat de overleden man ook de vader is. Als de moeder dat niet wil of afwijst, moet zij hiervoor naar de rechter om een verklaring af te leggen.
2. U kunt als grootouders de rechter verzoeken om een omgangsregeling. De rechter kan uw verzoek afwijzen als dit niet in het belang van het kind is. Een belang van een kind kan zijn dat het kind via de omgangsregeling beter zijn herkomst kan leren kennen. Als een kind minimaal 12 jaar is, kan ook het kind zich tegen een omgangsregeling verzetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred Hoekstra, 13-04-2012 11:57 #5
Alles is buiten mij om verdeeld, en mijn moeder heeft er voor gekozen om in een slaap gebracht te worden waarna ze overlijd. Ik ben pas op het laatste moment in kennis gesteld en de inboedel was al verdeeld? Kan dit zomaar, wat er over bleef wat pannen en een paar handdoeken mocht ik hebben, dus wat de andere niet wilde hebben, zou ik mogen! Maar er is dus geen overleg geweest wat nu? Ik ben wel naar de gemeente geweest voor overlijdens akte, en heb dit bij se Rabobank afgegeven, maar mijn 2zusters wisten wat er zou gaan gebeuren, en konden dus alles van te voren regelen ook het geld er af halen;ik weet niet of dit gebeurt is, maar wat zijn nu mij rechten? Daarbij komt dat m n ene zoon wel iets kreeg en de andere niet dit werd beheert door de man van m n jongste zus, wachtende op u antwoord. Reactie infoteur, 13-04-2012
Beste Fred Hoekstra,
1. Als er geen testament is en als er geen executeur is aangewezen, kan het een wild west worden. Dat gebeurt regelmatig, ook al is dit tegen de wet.
2. Als de belastingdienst het vermoeden heeft dat er een erfenis is, waarover belasting moet worden betaald, zal de belastingdienst de vertegenwoordiger van de overledene een aanslag sturen.
3. Het zou als volgt moeten gaan. Iemand moet op een rij zetten waaruit de erfenis bestaat en waarop een ieder dan recht heeft. Als er geen testament is, heeft elk kind recht op een gelijk deel. Als dat aantoonbaar niet het geval is, kunt u naar de kantonrechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 28-02-2012 21:44 #4
Mijn tante, geen familie maar we noemen haar zo omdat ze al zolang in de familie is, wil beslist niet dat haar stiefdochter ook maar iets erft. Ze heeft in haar testament deze stiefdochter niet genoemd. Bestaat de mogelijkheid haar te onterven of blijft zij altijd recht houden op een legitiem deel van de erfenis? De door mijn tante in haar testament vastgelegde erfgenamen zijn de dochter van de zus van mijn tante, mijn zus (geen familie) en ik (geen familie). Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Jaap,
De stiefdochter erft niet automatisch van tante en kan bij haar ook geen legitieme portie opeisen. Als tante nog getrouwd is en komt te overlijden gaat wel een deel naar de man, en via hem later naar de stiefdochter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 28-02-2012 18:41 #3
Stel: iemand is testamentair onterfd. Zijn drie broers kregen meer dan 180 dagen geleden middels notariele akten schenkingen, niet in geld, maar in aanwijsbare goederen, en betaalden over de waarde belasting. Wordt bij het bepalen van het legitieme erfdeel van de onterfde persoon de waarde van deze schenkingen mee gerekend, of niet? Reactie infoteur, 06-07-2015
Beste Herman,
Bij het bepalen van de hoogte van de legitieme portie en van de legitimaire massa moeten de schenkingen worden meegerekend. Wie onterfd wordt moet wel aanspraak maken op zijn legitieme portie om daarvoor ook echt in aanmerking te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dm, 28-02-2012 10:19 #2
Ik en mijn twee broers zijn onze moeder in sept 2009 verloren. Onze vader heeft nu al een jaar een andere vriendin en sindsdien hebben wij geen contact meer met hem. Hij verbrand alle schepen achter zich. Veel spullen van onze moeder heeft hij zomaar weggedaan en het huis staat al te koop. 3 Maanden voor het overlijden van onze moeder is ook onze oma (moeder van onze moeder) overleden. Mijn vader beschikt dus over de erfenis (geld) van onze oma en van onze moeder en straks ook over het geld van de woning. Hebben wij kinderen nergens recht op? Stel dat mijn vader trouwt met deze nieuwe vrouw, dan gaat al het geld naar haar en haar kinderen en krijgen wij maar een heel bepaald gedeelte? Kunnen wij iets doen om te zorgen dat wij nu al een deel krijgen of dat er een deel voor ons word vastgelegd? Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Dm,
1. Van belang is of er een testament is opgesteld door moeder of oma en wat daarin staat.
2. Als er geen testament is, kunt u uw wilsrechten uitoefenen conform artikel Artikel 19 Burgerlijk Wetboek Boek 4. Letterlijke tekst aldaar: " Indien een kind overeenkomstig artikel 13 lid 3 een geldvordering op zijn langstlevende ouder ter zake van de nalatenschap van zijn eerst overleden ouder heeft verkregen, en die ouder aangifte heeft gedaan van zijn voornemen opnieuw een huwelijk te willen aangaan, is deze verplicht aan het kind op diens verzoek goederen over te dragen met een waarde van ten hoogste die geldvordering, vermeerderd met de in lid 4 van dat artikel bedoelde verhoging. De overdracht vindt, tenzij de ouder daarvan afziet, plaats onder voorbehoud van het vruchtgebruik van de goederen. "

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y., 07-02-2012 22:21 #1
Vorig jaar maart is mijn vader overleden. In een testament heeft hij aangegeven dat een nicht optreed als executeur en zijn vermogen erft en ons, 3 kinderen, onterft. Mijn vader leefde al 45 jaar gescheiden van onze moeder en was op moment van overlijden alleenstaand. Schriftelijk hebben wij aanspraak gemaakt op ons wettelijk erfdeel. De executeur zorgt nu voor de verdeling, zonder tussenkomst van een notaris. Hoe komen wij erachter dat alles correct en eerlijk verloopt? Wat is onze legitieme portie? Is het noodzakelijk zelf een notaris in te schakelen? Reactie infoteur, 08-02-2012
Beste Y.,
1. De executeur moet met spoed voor de erfgenamen een boedelbeschrijving maken met de waardering van de erfenis. Er moet ook naar waarheid belastingaangifte worden gedaan.
2. Een notaris is niet per se nodig, maar er is wel mogelijk een notaris bij betrokken. Namelijk de notaris bij wie uw vader zijn testament heeft opgesteld.
3. De legitieme portie voor elk kind is 1/6e deel.
4. De nicht betaalt relatief veel erfbelasting over haar 5/6e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 14-10-2019
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Special: Kind onterven
Reacties: 89
Schrijf mee!