Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij overlijden de legitieme portie Wat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven door de ouders als uw grootouders nog leven, maar uw ouders al zijn overleden? Wie heeft recht op een legitieme portie en wie is volgens het erfrecht dan erfgenaam? Op welk erfdeel hebt u minimaal recht als kind en wat zijn wilsrechten? Wat is een legaat? Allemaal handig ook om te weten, zeker als als er ruzie is over de erfenis.

Wat is bij overlijden de legitieme portie

Bij overlijden is de legitieme portie het deel van een erfenis, waarop de erfgenaam wettelijk minimaal recht heeft. Het deel dus, waarop u ook recht hebt, als u bij testament wordt onterfd. Het wettelijke erfdeel is een recht in geld en niet in goederen. U kunt dus niet op bepaalde goederen aanspraak maken, maar wel op een deel van de waarde van de goederen. Om het wettelijk erfdeel te kunnen bemachtigen, moet u er wel een beroep op doen. Ook als er ruzie is over de erfenis. In de wet staat dat de legitieme portie niet eerder opeisbaar is dan na 6 maanden na het overlijden. Hiervoor hoeft een rechter niet te worden ingeschakeld. Maar in een testament kan ook een andere termijn aan de opeisbaarheid worden opgelegd. Ook andere voorwaarden zijn mogelijk, bijvoorbeeld dat de legitieme portie opeisbaar wordt zodra de langstlevende in een tehuis of zorginstelling wordt opgenomen of hertrouwt.

Onterven via testament

Onterven kan alleen via een testament en voor het opmaken van een testament moet u naar de notaris. Anders is een testament en de onterving niet geldig.

Wie heeft recht op legitieme portie

Recht op de legitieme portie hebben de kinderen of de ouders van de erflater. Een echtgenoot of echtgenote heeft, indien in leven, dus geen wettelijk recht op een legitieme portie. Wel kan deze wettelijk het recht op vruchtgebruik van de echtelijke woning afdwingen, en behoudt daarvan in elk geval gedurende zes maanden na het overlijden het volledige gebruik. Indien er geen testament is, houdt de langstlevende ouder bovendien de beschikking over het hele vermogen. De kinderen erven bij het opeisen van de legitieme portie wel, maar hun kindsdeel bestaat uit een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder die pas opeisbaar is als de langstlevende ouder ook is overleden, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt. Kinderen die onterfd zijn, zijn officieel geen erfgenaam en hoeven dan ook niet over de inhoud van een testament te worden ingelicht door de notaris.

Wat is een legaat?

Een legaat is een vorderingsrecht. Dat kan het recht zijn op geld, goederen of vruchtgebruik. De legataris heeft recht op zijn vordering en de vordering moet uit de erfenis betaald worden. De vordering komt zo volgens de erfdelen en erfrechten ten laste van de erfgenamen. Als een onterfde een legaat ontvangt, wordt die in de meeste gevallen en afhankelijk van de voorwaarden in het legaat als onderdeel van de legitieme portie gezien. Elk legaat kan apart worden verworpen.

Stiefoudergevaar

De langstlevende ouder kan van plan zijn om opnieuw te gaan trouwen, waardoor de kinderen uit het eerste huwelijk benadeeld kunnen worden. Dit noemen we het stiefoudergevaar. In dat geval kunnen kinderen, als er geen testament is, hun wilsrechten inroepen die kinderen de bevoegdheid geven om bij de ouder of stiefouder goederen uit de eerdere nalatenschap op te eisen. Bij de stiefouder kan dat als de kinderen bij het hertrouwen van hun ouder nog geen gebruik hebben gemaakt van hun wilsrechten, en wel op het moment dat hun langstlevende ouder overlijdt of zelf hertrouwt. De langstlevende ouder heeft zolang hij leeft het recht om de goederen in vruchtgebruik te houden. Let er wel op dat in een testament deze wilsrechten kunnen worden beperkt, opgeheven of zelfs uitgebreid.

Welke kinderen zijn erfgenaam

Onder kinderen verstaat het erfrecht de volgende personen:
  • De kinderen die tijdens het huwelijk van de erflater zijn geboren;
  • Kinderen die zijn erkend door de erflater, ook als ze niet tijdens een huwelijk zijn geboren;
  • Kinderen die door de man als erflater zijn erkend en zijn geboren uit een geregistreerd partnerschap;
  • Uw geadopteerde kinderen;
  • Kinderen van wie het gerechtelijk vaderschap is vastgesteld.

Hoe groot is de legitieme portie

De legitieme portie bedraagt de helft van het normale erfdeel. Dus wanneer de langstlevende ouder overlijdt, en er zijn twee kinderen, dan bedraagt de legitieme portie voor een ieder een kwart. De rest gaat dan naar anderen. Is er sprake van een langstlevende zonder kinderen, dan gaat de erfenis en nalatenschap naar de ouders en via de ouders naar de zussen en broers. We noemen dit plaatsvervulling. Plaatsvervulling kan doorgaan tot in de zesde graad. De schoonfamilie komt niet automatisch voor plaatsvervulling in aanmerking.

Een casus legitieme portie

Stel het volgende geval doet zich voor. Uw vader is eerder overleden en heeft nog 1 zus. Uw grootouders leven nog wel en zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. U hebt verder geen broers of zusters. Wat gebeurt er dan als één van de grootouders of beiden overlijden.

Antwoord op deze casus

Er zijn een aantal mogelijke gevolgen voor de afwikkeling van de erfenis. Essentieel is het of er al dan niet een testament is opgesteld en wat daar in staat:
  1. Als er geen testament is gemaakt, en één van beide grootouders overlijdt, dan krijgt u als de plaats vervullende van uw vader samen met uw tante een niet opeisbare vordering op de langstlevende grootouder. De helft was al van de langstlevende. Uw vordering bedraagt dan samen met uw tante twee derde deel van de helft, ofwel een derde deel.
  2. Is er wel een testament gemaakt, dan heeft u bij onterving recht op de legitieme portie, zijnde een zesde.

Slot

Met een testament kan een andere verdeling van de erfenis plaats vinden. Mensen kunnen worden onterfd en zij die zonder testament wettelijk geen erfgenaam zijn, kunnen toch nog erfgenaam worden. Maar ook dan is de legitieme portie onaantastbaar.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?Wat een kind erft van een ouder of ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een te…
Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testa…
Erfrecht en kinderenErfrecht en kinderenBij het overlijden van een ouder hebben de kinderen recht op een erfdeel. In het verleden kon dit tot problemen leiden.…
Echtgenoot onterven kan met testamentEchtgenoot onterven kan met testamentMet een testament kunt u iedereen onterven. Ook uw echtgenoot en een kind kunt u in 2022 onterven. U kunt met de juiste…

Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…
Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseFasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseIn de onderzoeksfase staat het bepalen van de medische omstandigheden en arbeids(on)geschiktheid centraal. Men kan hierv…
Reacties

Ml, 20-03-2020
Ik heb een vraag, mijn tweede echtgenoot is in 2014 overleden in het testament staat dat er voor de drie stiefkinderen vaders part vastgelegd moet worden, ik ben daar nu mee bezig maar de kinderen willen de afschriften van de bank vanaf 2011 tm 2019 en de belastingpapieren ook van 2011 tm 2019 hebben.Ik dacht dat ik alles nodig had van 2014 rond zijn sterfdag.wat is nu nodig ik lees dit nergens war de regels zijn. Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste Ml,
1. Als er letterlijk staat er dat vaders deel vastgelegd moet worden, wordt waarschijnlijk bedoeld dat dat bedrag niet in de tussentijd uitgegeven dient te worden maar bijvoorbeeld in een stichting of op een spaarrekening moet worden geplaatst.
2. De kinderen hebben geen recht op de door u genoemde documenten na 2014.
3. De kinderen hebben wel recht op de onderbouwing van vaders deel en documenten die aantonen dat vaders deel er nog is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack van Schoonhoven, 02-02-2020
Gehuwd in algehele gemeenschap met 2 kinderen. Man overlijdt en echtgenote verhuist naar buitenland.
Kan dan de erfenis op dat moment verdeeld worden? De echtgenote is dus niet overleden.
Maar informatie leert dat erfenis verdelen op basis van overlijden van de echtgenote in het buitenland niet eenvoudig is
vriendelijk dank voor uw informatie.
Jack van schoonhoven Reactie infoteur, 04-02-2020
Beste Jack van Schoonhoven,
Na het overlijden van de man, kan de erfenis worden verdeeld, maar is voor een kind het erfdeel pas invorderbaar als de nog levende partner ook overlijdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debora Breveld, 23-12-2019
Geachte heer/mevrouw Zeemeeuw,
Ik lees vaak dat een onterfd kind moet wachten op zijn legitieme portie tot de langstlevende ouder is overleden. Maar wat gebeurt er met deze niet-opeisbare geldvordering als het onterfde kind komt te overlijden vóór de langstlevende ouder?
Debora Breveld Reactie infoteur, 30-01-2020
Geachte Debora Breveld,
Als de persoon die recht heeft op een legitieme portie komt te overlijden vóór de langstlevende, gaat deze geldvordering over naar diens erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gv, 11-12-2019
Ik heb een vraag.
Mijn zoon van 16 jaar heeft van zijn langstlevende oma een legaat ontvangen, per testament bepaald, ter hoogte van het maximale bedrag dat alsdan is belast in de eerste belastingschijf. In 2019 is dat €124.727,=, Ik ben verder benoemd tot de enige erfgenaam. Nu heeft hij vorig jaar van oma binnen de 180 dagen voor overlijden ook een schenking van haar gekregen van € 20.000,=. Is fiscaal afgerekend tegen 18%. Volgens de fiscus wordt vanwege die 180 dagen regel die € 20.000,-- bij overlijden nu opgeteld bij de €124.727.-- (totaal €144.727), zodat hij over die € 20.000 in de praktijk nog eens 18 % erfbelasting extra moet betalen. Ik erf zelf nu nog geen 10.000 euro, ver onder mijn vrijstelling dus ook nog. Die schenking is daardoor fiscaal heel onhandig uitgepakt. Is daar nog een goede geaccepteerde oplossing denkbaar? Heeft het enig zin om mijn legitieme portie of een deel ervan op te eisen? Zijn daar gevolgen aan/bij? lukt dat dan, kan zijn legaat daarmee dalen en een deel ervan zou dan bij mijn erfenis komen zodat ik gebruik kan maken van de vrijstelling. En als zijn legaat met dat opgeëiste bedrag daalt, valt hij ook niet in de 36% schaal met een deel van zijn verkrijging. En als ik die legitieme portie opvraag/gebruik maakt en dat invul op de aangifte successierechten, verlies ik daardoor dan mijn rechten als enige erfgenaam? Zijn er nog andere mogelijke gevolgen van zo een actie, b.v is zijn leeftijd nu ook nog een probleem (kan/mag zelf nog niet beschikken en wellicht wachten tot hij 18 jaar is?) om gang via een rechter te voorkomen? en wat nog meer….? Graag zoveel als mogelijk een advies. Dank alvast. Reactie infoteur, 13-12-2019
Beste Gv,
Een legataris (ontvanger van een legaat) kan een legaat weigeren en soms ook een deel hiervan. In dat geval keert het geweigerde deel terug in de verdeling van de erfenis. Belangrijk is wat er in het testament staat en de leeftijd van uw zoon is ook belangrijk. Bespreek dit dus met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke van Driel, 21-08-2019
Ik heb een vraag! Mijn moeder is overleden,
Dat is nu 10 maanden, mijn broer is onterfd, krijgt wel zijn legitieme portie, woont ver weg in Braziel, maar reageert niet meer op vragen van de notaris, nu kan het niet afgesloten worden Hoelang kan hij het afronden tegenhouden? Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Mieke van Driel,
Kennelijk doet uw broer een beroep op de legitieme portie. De legitieme portie is een vordering op de erfenis en hoeft de afhandeling van de erfenis dus niet te blokkeren als het geld apart wordt gezet. Blijkt op een later moment te weinig of te veel te zijn weggezet, dan komen de erfgenamen weer in beeld om extra geld te ontvangen of een extra deel te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aniea, 14-09-2018
Nog een vraag op uw reactie. Mijn vader woonde niet samen, niet getrouwd eigenlijk niets van elkaar. Betekend 1/6 deel kinderen dat mijn vaders vriendin 25.000 erft en wij als kinderen ook 25000 erven en dit dan delen met z’n drieën. We zijn als kinderen wel onterft. Dus elk kind 8.333 euro of hier de helft van omdat we onterft zijn. Dank u wel. Reactie infoteur, 18-09-2018
Beste Aniea,
Als de erfenis 50.000 euro bedraagt, dan heeft elk kind in dit geval recht op 8.333 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aniea, 11-09-2018
Mijn vader is overleden in het testament wat ik gevonden heb in zijn huis worden alle 3 de kinderen onterft en gaat alles naar zijn vriendin in Hongarije. Kunnen wij onze legitieme portie op eisen en hoe is de verdeling. Er is 50.000 Reactie infoteur, 13-09-2018
Beste Aniea,
U kunt uw legitieme portie opeisen. Hoeveel dat is, hangt af van de status van de vriendin. Ze waren niet getrouwd, maar misschien wel samenwonende partners. Dat betekent dat de legitieme portie per kind 1/6e deel is (geen partners) of 1/8e deel (minimaal vijf jaar partners).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lb, 02-07-2018
Mijn broer, zwarte schaap van de familie, is jaren geleden in 2004 overleden als gevolg van zijn losbandige levensstijl. Enkele jaren eerder is mijn vader door ziekte overleden.

Nu is vrij recent mijn moeder overleden, en bij het afwikkelen van de nalatenschap worden wij opeens geconfronteerd met een jongedame die aangeeft de niet erkende dochter te zijn van mijn in 2004 overleden broer. Ze geeft aan dat ze zelfs met haar moeder bij de uitvaart was van mijn broer? Ik, noch mijn andere broer kennen haar echter in het geheel niet.

Stel nu dat ze echt de dochter is, dan wist ze dat (of in ieder geval haar moeder) dat in 2004 dus ook?
In hoeverre kan ze nu aanspraak willen maken op een deel van de erfenis, als zijnde plaatsvervanger van mijn overleden broer.
Had ze dan niet in 2004 dit al moeten doen (of haar moeder als meerderjarige). Verjaart dit niet, hoe kan ze aantonen dat ze echt dochter is? en waar moeten we rekening mee houden?
Ik weet nog dat wij als broers en moeder destijds in 2004 de erfenis (zonder testament) van mijn broer verworpen hebben, omdat we niet achter zijn levensstijl stonden. Bij het afwikkelen van die nalatenschap en onderzoek naar erfgenamen is ze ook niet naar voren gekomen. Als mijn broer vader was heeft hij toch ook hiervan aangifte moeten doen bij geboorte? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Lb,
Als er geen testament is, kan een niet erkend kind niet zomaar aanspraak maken op de erfenis van uw overleden broer. Wel kan een niet-erkend kind via een gerechtelijke procedure om een vaderschapstest vragen om aan te tonen het biologische kind te zijn en zo wel erfgenaam te worden.
Aangezien uw broer is overleden, kan tot een verwantschapstest worden besloten. Kan, want een rechter hoeft daarin niet mee te gaan, nu moeder en kind zo lang hebben gewacht, uw broer is overleden en de wettelijke kinderen de eerdere erfenis al lang en breed hebben verworpen:

https://financieel.infonu.nl/geld/189656-een-niet-erkend-kind-als-erfgenaam-biologische-vader.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 10-04-2018
Mijn vader is 10 jaar geleden overleden en heeft mij onterfd en alles aan mijn broer nagelaten, koophuis, grond, goederen en geld. Hadden mijn 3 kinderen dan geen recht op de erfenis? De notaris heeft mij nooit gewezen op mogelijkheden die ik nog zou hebben. Reactie infoteur, 11-04-2018
Beste Jan,
U had recht op de legitieme portie, de kleinkinderen (uw kinderen) niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 09-04-2018
Mijn broer heeft geld geleend bij mijn vader die in 2014 is overleden en moest/moet nog 1200 euros van die lening terug betalen bij het overlijden van vader. Ikzelf woon al jaren in het buitenland maar heb nog 2 broers en 2 zussen die van die lening wisten/weten.(Vader wilde dat de lening volledig terug betaald zou worden om de anderen niet te kort te doen, weten mijn broers en zussen te vertellen). Nu zegt mijn broer dat mijn vader voor zijn overlijden hem het restant mondeling heeft kwijtgescholden, dus geen schriftelijk bewijs aanwezig. Ook in het testament staat niets vermeld over een lening of kwijtschelding daarvan. Nu houdt hij ons al een paar jaar bezig hiermee, maar er komt maar geen einde aan. De notaris laat ook niets van zich horen hierover. Kan mijn broer nu zonder het restant terug te betalen deelnemen aan het erfdeel of moet eerst die 1200 euros terug betaald worden voordat het door 6 erfgenamen wordt verdeeld? Als hij dat geld niet terug betaalt, wordt het erfdeel dan door 5 erfgenamen verdeeld of wordt mijn broer dan evengoed erfgenaam en krijgt zodoende even veel als de rest van ons? Als zonder bewijs van die "kwijtschelding" toch het erfdeel door alle 6 erfgenamen zou moeten worden verdeeld, waar kan ik dat dan terug vinden in de Nederlandse Wet want dat is wat ik graag zouden willen weten dan. Het lijkt mij dan niet eerlijk voor de andere erfgenamen, dat als iemand zomaar zonder bewijs daarvan, toch kan deelnemen aan het gehele erfdeel. Dat zou dan altijd in het nadeel zijn van degene die nooit geld lenen van hun ouders. Hopende dat U mij hierover wat meer kan vertellen wat de Nederlandse Wet hiervan zegt. Alvast hartelijk dank hiervoor.
John Reactie infoteur, 10-04-2018
Beste John,
Voor de verdeling van een erfenis heeft een eventuele mondelinge toezegging geen enkele waarde en moet uw broer de schuld gewoon terugbetalen respectievelijk verrekenen met de erfenis. Alleen het testament telt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stephan, 15-03-2018
Na het overlijden van mijn moeder wil mijn oma het "oorspronkelijke" erfdeel van mijn moeder (1/4) verdelen over mijn moeder’s twee zussen (ieder dan 3/8 en kleinkinderen krijgen gezamenlijk 1/4). Dit regelt zij door in haar testament mijn moeder te onterven. Haar argument is dat alleen in dat geval alle kleinkinderen hetzelfde krijgen.

De notaris heeft haar nu gewezen op "het risico" dat wij (mijn zus en ik) na oma's overlijden de legitieme portie van onze moeder op eisen. Oma vraagt aan ons vooraf afstand te doen van de legitieme portie, we vragen ons af of mogelijk is.

Zijn er een mogelijkheden om dit (afstand doen) vóór overlijden van oma bindend vast te leggen zonder dat de mogelijkheid tot opeisen op onze kinderen overgaat?

Wat gebeurt als één van beiden (mijn zus of ik) de legitieme portie opeisen, is mijn moeder's legitieme portie deelbaar in dat geval?

Met vriendelijke groet,

Stephan Reactie infoteur, 16-03-2018
Beste Stephan,
Als plaatsvervullers hebben kleinkinderen recht op hun legitieme portie, maar hoeven ze daarop geen beroep te doen. Vooraf afzien van een legitieme portie heeft geen zin. Ziet uw zus van de legitieme portie af, dan komt haar deel voor u beschikbaar en andersom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolande Hermans, 24-12-2017
Beste Heer/mevrouw,

Mijn vader is juli jl overleden, mijn broer en ik zijn onterfd, nu hebben wij onze legitieme portie al opgeëist, onze vraag is : staat onze portie nu al gereserveerd of kan moeder die nog leeft dit opmaken? Moeten wij dan nog extra stappen ondernemen? Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Jolande Hermans,
Als in het testament niet anders is bepaald, dan is de legitieme portie pas opeisbaar zodra ook moeder is overleden. Als moeder de erfenis verkwist, dan kunt u naar een rechter stappen die de zaak zal beoordelen, maar gewoon opmaken (zoals voor de kosten van levensonderhoud of een nieuwe auto) mag wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique Kreuning, 13-06-2017
Vorige week heeft mijn jongste zus een brief van de belasting ontvangen met daarin het bericht dat onze vader is overleden op 20 januari 2017, en of zij de andere nabestaanden wilde inlichten. Ik mijn zussen en broer hebben hier totaal niets van vernomen en waren dan ook compleet verrast, hij is dus al bijna een half jaar geleden overleden.

Nu zoals u denk ik wel begrijpt hebben wij al enige jaren geen hechte band met onze vader maar dit was toch wel erg bizar dat wij dit moeten vernemen van de belastingdienst.Onze vader had geen partner en geen samenlevingscontract met wie dan ook, hij woonde op zichzelf.

Nu is mijn vraag want de belastingdienst kan ons niet verder informeren: hoe zit het dan met zijn bezittingen? Wie heeft zijn huis leeggehaald? Wie heeft de verdere zaken afgehandeld die te maken hebben met zijn overlijden?

Het enige dat wij weten nu is dat hij is overleden en wij geen erfgoedbelastingaangifte hoeven te doen want het na te laten bedrag is te laag, maar wij weten echt van niets en hebben ook niets ontvangen. Hoe kunnen wij aan informatie komen?

Met vriendelijke groeten,

Angelique de Rooij-Kreuning Reactie infoteur, 14-06-2017
Beste Angelique Kreuning,
Als u wel weet waar uw vader op het laatste moment woonde, dan weten de buren misschien meer of de gemeente. Bovendien zal er een uitvaart zijn geweest. De Belastingdienst heeft waarschijnlijk een seintje gekregen van de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

El Haimoudi Drissia, 07-04-2017
Beste,

Mijn moeder is in het jaar 1996 gestorven, mijn ouders hadden toen 2 eigendommen, wij zijn met 7 kinderen, mijn vader hertrouwde dat jaar, uit dat huwelijk zijn 5 kinderen geboren, er is na het overlijden van mijn moeder geen testament opgemaakt, nu 20 jaar later is mijn vader overleden, ik heb het gevoel dat de notaris niet eerlijk is, ook is er 38000 euro gestolen van mijn vader zijn spaarrekening door mijn zus en stiefmoeder, de spaarrekening stond ook op de naam van mijn stiefmoeder, kan dit zomaar?Mijn vader heeft altijd een huis gehuurd en dat geld zette hij op de spaarrekening, hebben wij erfgenamen hier geen recht op?En de eigendommen dat mijn moeder heeft nagelaten in 1996,hebben wij recht op haar deel, de 7 kinderen? Reactie infoteur, 10-04-2017
Beste El Haimoudi Drissia,
De spaarrekening is onderdeel van de erfenis en zou verdeeld moeten worden. Diefstal is natuurlijk niet toegestaan. Bij het afwikkelen van de erfenis van uw moeder destijds zal zijn besproken hoe om te gaan met de kindsdelen. In 1996 was het erfrecht op dit punt anders dan in 2017. U kunt nog recht hebben op een kindsdeel van uw moeder, anderzijds is dit al meer dan twintig jaar geleden wat een algemene verjaringstermijn is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 02-04-2017
Beste infoteur,
Mijn vader is verleden jaar in juni overleden. Hij had een testament waarin staat dat zijn vrouw (mijn stiefmoeder) een legaat krijgt van 800.000 euro vrij van belasting. Tevens krijgen alle kleinkinderen een legaat van 5000 euro. Deze legaten zijn ook al door haar aan hen en haar verleden jaar uitgekeerd.
Wij de 5 kinderen zijn volgens het testament erfgenaam van het huis en zijn verdere vermogen. Het huis was al verkocht voor zijn overlijden en wordt binnenkort beschreven. De erfgenamen moeten dus alle successierechten betalen. Nu is het zo dat mijn stiefmoeder ook de executeur is en zij gewoon van de ervenrekening wat voorheen ook de en/of rekening was alle betalingen blijft doen, niet alleen die voor het huis maar ook privé.
Het is nu gebleken dat mijn vader ook nog 2 polissen had afgesloten voor haar. Door de polissen wordt het vrijgestelde erfbedrag van de echtgenote lager en moeten wij veel meer belasting betalen. Dit allemaal gaat inhouden dat wij aan het einde veel minder erven dan het totale bedrag van de legaten. Zij heeft na het overlijden van mijn vader er systematisch voor gezorgd dat wij geen contact meer met haar hebben en overleg is ook niet mogelijk. Via een advocaat hebben wij nu wel een groot deel van de administratie ontvangen, waaruit dus gebleken is dat zij tevens verleden jaar januari een ton van mijn vaders bankrekening heeft afgehaald. Zij deed alle bankzaken mijn vader kon dat niet meer. Dus eigenlijk krijgt ze 9 ton, vrij van belasting met nog een levensverzekering uitkering en een pensioenuitkering ook vrij van belasting.
Aangezien ik een keer heb gehoord dat de erfgenamen minstens net zoveel moeten erven als het totale bedrag van de legatarissen is mijn vraag dan nu ook of dit idd klopt. Over legaten uitgekeerd aan de echtgenoot of echtgenote, zij is dus in principe onterfd, is helemaal niets over te vinden, vandaar mijn vraag. En ik hoop dat u deze kan beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Maria Reactie infoteur, 03-04-2017
Beste Maria,
De kinderen hebben minimaal recht op hun legitieme portie. Indien hun portie door legaten, schenkingen en extra lasten wordt aangetast, kunnen zij het testament aanvechten bij de kantonrechter.
Doordat de legaten vrij van recht zijn en door de imputatie van de vrijstelling van uw stiefmoeder door de twee polissen zijn de lasten voor de kinderen extra groot.
Het is voorts de vraag welke bevoegdheden de executeur per testament heeft meegekregen en of die bevoegdheden niet zijn geschonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce Loupias, 14-03-2017
Hallo,

Mijn moeder is op 26 januari overleden. Op 17 februari kregen wij een blad onder de neus dat we beruste afstand legitieme portie deden. Bij navraag werd ons gezegd dat we dit moesten tekenen en niks op de kous had. Wij hadden net onze moeder verloren en konden niet helder denken. Kunnen we dit ook terug draaien?

Gr Joyce Reactie infoteur, 16-03-2017
Hallo Joyce Loupias,
Normaal gesproken kan dit niet worden teruggedraaid, tenzij u aantoonbaar werd misleid. U was niet verplicht om afstand te doen van uw rechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric van Veen, 25-02-2017
Ons moeder is in maart 16 overleden. Haar man (24 jaar huwelijk) is in september 16 overleden. Wij, de kinderen van ons moeder maar dus niet van haar man, hebben enkele dagen voor zijn overlijden, met zijn toestemming een geldbedrag van zijn rekening afgehaald als schenking.
Dit hebben we verdeeld onder de kinderen en kleinkinderen.
Tot weken na zijn dood waren wij in de veronderstelling dat wij de erfgenamen waren. Totdat we te horen kregen dat niet wij maar de zussen van onze stiefvader de erfgenamen waren. Het achtergelaten huis met inboedel en diverse motervoertuigen hebben we aan de zussen overgedragen. Nu ze alles verkocht hebben zijn ze ook achter de schenking gekomen en eisen ze dat terug. Is dat mogelijk? Er was geen enkel document opgemaakt. Alvast bedankt voor het advies. Reactie infoteur, 28-02-2017
Beste Eric van Veen,
Dit kunnen vervelende discussies zijn. Als de stiefvader u die schenkingen heeft gedaan, kunnen zijn kinderen die niet ongedaan maken. Maar als u niet kunt aantonen dat het om schenkingen gaat of dat de stiefvader u toestemming voor de opnamen heeft gegeven, kunnen ze wel twijfel zaaien over de rechtmatigheid van het opnemen van het geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvon, 16-01-2017
Mijn man zijn moeder is 1,5 jaar geleden overleden zijn vader is al bijna 20 jaar geleden overleden.Nu heeft mijn man nog een broer en zus waar hij geen contact mee heeft dus hoort hij helemaal niets of er wat te verdelen is! Hoe zit het nu met zijn kindsdeel? Zijn broer overleed 6 mnd voor zijn moeder en daar kreeg hij info van erfenis via de overheid omdat er geen testament was! Hoe gaat dat in zijn werking met zijn moeders spullen en geld?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 17-01-2017
Beste Yvon,
Belangrijk is om te weten of er een testament is en wie de erfenis afhandelt. Dat zou dus eerst nagegaan moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. de J., 10-01-2017
Beste,

bij monde van een testament is, na onterving, de legitieme portie omgezet in een legaat ter grootte van genoemde legitieme portie. Dit legaat wordt schriftelijk door de dienstdoende notaris ter ondertekening aangeboden. Vraag:
1) Kan dit legaat ook in werking treden zonder dat de legataris deze accepteert door ondertekening? Volgens genoemde notaris treedt dit legaat hoe dan ook in werking omdat dit zo is vastgelegd in het testament.

2) Is er een termijn voor acceptatie cq verwerpen van het legaat? Hier wordt in het legaat geen melding van gemaakt.

3) komen bij verwerping van het legaat de baten hieruit ten gunste van de gehele nalatenschap inclusief de overige legitieme portie's/legaten of alleen van de erfgenamen zoals benoemd in het testament?

Alvast bedankt voor uw medewerking. Reactie infoteur, 12-01-2017
Beste W. de J.,
De wet gaat er van uit dat een legaat wordt aanvaard, is dat niet het geval dan moet u een legaat verwerpen. Wat de notaris u voorlegt, is waarschijnlijk de vraag of u het legaat wilt aanvaarden.
Het legaat bestaat via het testament, verwerpen kan binnen vijf jaar. Een legaat komt in mindering op een eventuele legitieme portie. Wat niet wordt opgevraagd of uitgekeerd, valt toe aan de erfenis, respectievelijk hoeft niet door de erfgenamen te worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Dijk, 07-01-2017
Mijn vader is al een aantal jaren overleden. Hij heeft wel een testament achtergelaten waarop er precies staat wat zijn 4 kinderen krijgen. Hij heeft voor mij een eigendomsperceel achtergelaten en daarachter staat mijn naam alleen, de stukken van het perceel heb ook ik alleen gehad. Mijn broers hebben allemaal iets anders gehad. Nu wil ik weten als mijn broers stukken moeten tekenen die met het perceel te maken hebben zodat ik kan beginnen met bouwen op het perceel of hoeft dat niet aangezien er duidelijk staat geschreven in het testament dat het van mij is? Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste A. van Dijk,
Het perceel is van u, daar beslist u over. Plaats het perceel wel op uw naam in het Kadaster. Het kan zo zijn dat de verdeling van de erfenis en de betaling van schulden en erfbelasting nog niet rond is. In dat geval kunnen daaruit nog financiële claims komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. B. Stam, 03-01-2017
Vraag: In het testament van mijn vrouw, overleden in 2005, stond de clausule "renteloos schuldig te erkennen de waarde van het erfdeel, indien geen testament." ; "de successierechten voor te schieten" ; "renteloos voor te schieten bedragen zullen niet opeisbaar zijn dan…" In de akte Const. Benoeming enig erfgenaam en boedelbeschrijving staat voor het kindsdeel : "renteloos schuldig te erkennen…". "Erfgenamen hebben berust in voormeld testament." Het schuldig te erkennen bedrag wordt hierbij genoemd, waarbij het bepaalde omtrent rente en opeisbaarheid in het testament van toepassing is. Er staat dus een bedrag vast en dit is renteloos. De succ. rechten zijn door mij betaald. Mijn vraag is nu: Blijft dit bedrag tot mijn overlijden hetzelfde? En is het achteraf nog mogelijk dit bedrag rentedragend te maken teneinde later minder succ. rechten te betalen? Reactie infoteur, 05-01-2017
Beste J. B. Stam,
Omdat in het aanvaarde testament renteloos staat, blijft de vordering in de loop der tijd gelijk als u niet eerder uitbetaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 20-12-2016
Mijn oma is overleden en heeft haar kinderen onterft. Daarvoor in de plaats krijgen al haar 5 kleinkinderen de erfenis. Mijn moeder is dit jaar overleden. Nu eist mijn vader namens mijn overleden moeder de legitieme portie op. Het testament zit zo in elkaar dat mijn vader alleen of als eerste bij mijn broer en mij de erfenis kan opeisen. Mijn vader is ook excututair testamentair van de erfenis van mijn moeder. Mijn broer en ik zijn erfgenaam maar mijn vader heeft vruchtgebruik. Mag hij dit doen… Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste J,
Uw vader kan niet met terugwerkende kracht namens uw overleden moeder een legitieme portie opeisen, dat had uw moeder destijds wel zelf kunnen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 08-12-2016
Na mijn moeders overlijden, is mijn vader zonder dat wij, kinderen, het wisten in het geheim hertrouwd. Nu is mijn vader overleden en stelt hij vast dat alles naar die nieuwe vrouw gaat in een testament! De nieuwe langstlevende in dit huwelijk. Hoe zit het nu met onze legitieme portie? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Ron,
Bij het overlijden van jullie vader hebben jullie recht op het erfdeel van jullie moeder, als die nog niet is uitbetaald. Wat betreft het erfdeel van jullie vader hebben jullie een vordering op de langstlevende. Als jullie zijn onterfd, hebben jullie recht op jullie legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ydh, 10-11-2016
Heb een vraag door omstandigheden heb ik al 16 jaar geen contact meer met mijn ouders, nu verneem ik via via dat ze allebei al overleden zijn. mijn moeder in 2011 en mijn vader in 2015. Ik ga ervan uit mijn vader kennende dat hij mij en mijn oudste broer onterft heeft. wij hebben nog een jongere broer waar wij ook geen contact mee hebben. Maar wij hebben toch nog recht op het kindsdeel? en hoe vraag je dat dan op?

grt yvette Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Ydh,
Het is de vraag of uw vader en/of moeder een testament hadden, dit kunt u opvragen bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag (0900-114 4 114). Een kindsdeel verjaart pas na twintig jaar, een legitieme portie na vijf jaar.
Met vriendelijke groeten, Zeemeeuw

A. Jansen, 12-10-2016
Beste,
Mijn moeder is in februari 2016 overleden, mijn vader is reeds 3 jaar geleden overleden. Na het overlijden van mijn moeder heeft onze oudste broer, ik ben de middelste zus en heb nog 1 jongere zus, mij medegedeeld, dat wij niets van het ouderlijk huis mochten meenemen. De periode dat mijn moeder in het verzorgingstehuis verbleef, is ons ouderlijk (huur)huis aangebleven, gezien er een kleine kans was dat mijn moeder toch terug naar huis mocht. Dit is dus helaas niet gebeurd.

Tot grote verbazing en ontzetting van mij en mijn zus, bleek na een aantal weken na het overlijden van onze moeder, tijdens een bezoek aan ons ouderlijk huis, dat de gehele woning leeg was gestript. Wij hebben de woning geheel leeg aangetroffen. Alles van ons ouderlijk huis was weg. Onze vader was een enthousiaste postzegel-en munten verzamelaar sinds rond 1960, alles was verdwenen, maar ook spullen met veel emotionele waarde, zoals foto-albums, etc.

Mijn broer zal beweren, gezien hij zich veel met onze moeder bezighield wat betreft het regelen van haar verzorging etc. dat onze moeder hier toestemming voor heeft gegeven. Dit kan echter niet zo zijn, gezien onze vader in het verleden aan mij en mijn zus duidelijk heeft aangegeven, dat de postzegel- en muntenverzameling tussen de kinderen zou moeten worden verdeeld. Mijn moeder kennende, zou dit ook nooit hebben aangegeven, gezien zij een zeer rechtvaardig persoon was. Ik en mijn zus hadden, ook al was het minimaal gezien haar gezondheid situatie toch redelijk goed contact met haar. Er is zoals ik weet geen erfenis en er is naar mijn weten niets door mijn vader en/of moeder opgesteld.

Het is niet dat mijn ouders vermogend zijn, in tegendeel, maar datgene wat er was, lijkt ons, dat dit eerlijk tussen de kinderen zou moeten worden verdeeld. Ik heb reeds herhaaldelijk geprobeerd contact met mijn broer op te nemen. Hij neemt echter de telefoon niet op en reageert tevens niet op sms berichten en email berichten. Er is sinds het overlijden van mijn moeder totaal geen contact meer met mijn broer. Kunt u mij adviseren wat ik en mijn zus zouden moeten ondernemen in deze zeer vervelende situatie. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vriendelijke groet,
A. Jansen Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste A. Jansen,
Een huurhuis moet wel leeg worden opgeleverd, anders loopt de huur door. Wellicht heeft uw broer daarom de woning geruimd, maar dat wil niet zeggen dat hij alles mag behouden. Ook niet als moeder zoiets gezegd zou hebben, want dan staat dit nog niet op papier.
Als het niet lukt om contact te leggen, kunt u met een aangetekende brief of een onverwacht bezoek wellicht nog verder komen. Misschien hebt u nog wel foto's van hoe het er eerder uitzag en kunt u ook zo aantonen wat er aan inboedel was. Het is altijd vervelend als een erfgenaam niet lijkt te willen meewerken. Het gaat niet om grote bedragen maar vooral de emotionele waarde en dan is het inzetten van dwangmiddelen zoals een notaris, advocaat, kantonrechter waarschijnlijk niet aan de orde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Filemon, 09-10-2016
Beste lezer,
Mijn dochter haar vader is overleden en haar opa beweert dat er geen testament is en schulden. Haar stiefzus uit een eerder huwelijk wordt zwaar bedeeld in de verdeling van de erfenis, terwijl mijn minderjarige dochter zijdelings zou mogen kiezen uit de nalatenschap. Ik als moeder van de minderjarige dochter wordt niet gekend in de afhandeling, men richt het woord aan mijn 15-jarige dochter. Dit kan toch niet.Er is voor haar dus geen volwassene die toezicht houdt op een eerlijke verdeling voor haar. Vader heeft een gedeelte opgenomen uit zijn erfenis van zijn ouders vanwege zijn ziekte, hebben de kinderen dan recht op de rest van het bedrag dat overblijft? Men heeft het hele afscheid inclusief de verdeling van de erfenis al voorbereid tot aan verdeling aan vrienden. Mijn dochter krijgt nog niet eens de kans om het huis rond te gaan en te zeggen wat ze graag zou willen hebben van haar vader. Er is haast geboden omdat op 14 oktober geplant staat om de boel te verdelen. Zou ik dan al antwoord van u gekregen kunnen hebben?

Vrgt,
Moeder die hulp zoekt zodat haar dochter haar eerlijke deel van de ervenis krijgt.

Alvast bedankt,
I.Filemon Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste I. Filemon,
Uw dochter heeft recht op een kindsdeel uit de erfenis van haar vader en u mag uw dochter daarbij vertegenwoordigen. Een verdeling zonder uw inbreng namens uw dochter is illegaal. U kunt een notaris vragen om namens u op te treden, een advocaat inschakelen, conservatoir beslag laten leggen, een deurwaarder sturen, naar de kantonrechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Roosken, 01-10-2016
Mijn zus is gehuwd geweest met een man, die een zoon had uit een eerder huwelijk. Mijn zus en deze man zijn gescheiden. Hij mocht bij haar blijven wonen als hij afstand deed van alle rechten. Deze man is overleden. Kan zijn zoon aanspraak maken op een legitieme portie?
Gaarne antwoord, evt. onder naam Geert.
Dank bij voorbaat. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Geert,
Als een kind is onterfd, kan het aanspraak maken op zijn legitieme portie (hoeft niet, mag wel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annegeeet, 21-09-2016
Mijn vader is ruim 5 jaar geleden overleden. Nou komt mijn moeder met een verhaal dat ze denkt dat ik een half zus heb uit een buitenechtelijke relatie van mijn vader. Kan zij nog een beroep doen op de erfenis? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Annegeeet,
Die halfzus is inderdaad ook een erfgename, als uw moeder aantoonbaar gelijk heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 23-08-2016
Mijn ouders zijn overleden en ik heb maar een zus. We hebben geen contact en zien of spreken elkaar niet meer. Hoe zit het met het kinds recht tussen mij en mijn zus? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Conny,
Als uw zus geen kinderen en geen testament heeft, bent u de enige erfgename van uw zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 20-08-2016
Mijn moeder, ernstig ziek sinds 2014, heeft vanwege de nodige narigheid het in haar hoofd mijn zus te onterven. Onze vader is al bijna 20 jaar weg en ik en mijn zus hebben akte van erfrecht op laten stellen opdat moeders dus niets hoefde te regelen aangaande vaders erfdeel naar ons 2 (hier was geen testament). Het is in haar opvattingen zo ernstig dat ze niets, maar dan ook helemaal niets aan mijn zus wil nalaten. Dit kan niet vanwege legitieme portie op geld, geen goederen. Deze goederen vertegenwoordigen wel een waarde, wordt dit meegeteld cq moet dit notarieel nagegaan worden? Daarnaast is er een 25-30.000€ op de bankrekening. Zij wil nu door o.a. schenking naar mij toe dit bedrag verlagen, dit opdat het legitieme portie dan veel lager zal worden, kan en mag dat zomaar en daarbij: wordt dit dan toch niet meegeteld in de nalatenschap? En als laatste: schenkingen in het verleden gedaan, tot hoelang strekt dat en hoe moet dit bewezen worden? Want ik lees al dat dat zou gelden voor wat in het hele leven is geschonken… ja, dan zou zelfs zakgeld gekregen als klein kind destijds nog moeten worden gerekend… onmogelijke zaak lijkt mij.
In afwachting van, Hoogachtend, Kees Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Kees,
Aantoonbaar gedane schenkingen tellen mee bij de berekening van de hoogte van de legitieme portie of het moet zo zijn dat de schenking is gedaan aan een kind in financiële nood. Dit alles in het redelijke, uw zakgeld zal niet meetellen.
Wat wel helpt om de legitieme portie te verkleinen is aan haar per testament juist een paar goederen van waarde te legateren die u niet wilt hebben. Die waarde gaat namelijk van de legitieme portie af.
Een notaris is niet nodig, als u executeur wordt per testament kunt u ook de erfenis afhandelen. Uw zus hoeft niet per se haar legitieme portie op te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 05-07-2016
LS,
Mijn vrouw krijgt uit het testamant van haar vader een legaat waarin staat dat ze de ouderlijke woning kan kopen voor 150000 euro.
Kunnen andere erfgenamen dit verhinderen nu blijkt dat de woning 225000 waard is? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Frits,
Het legaat houdt dan in dat uw vrouw 125.000 euro (extra) krijgt. Dat kan niet worden verhinderd, maar als er andere kinderen zijn die minder krijgen dan hun legitieme portie (helft kindsdeel), kunnen ze voor een aanvulling mogelijk aankloppen bij uw vrouw:

https://financieel.infonu.nl/geld/190489-legaat-is-groter-dan-de-erfenis-wat-nu.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jens, 28-05-2016
Beste, wat gebeurt er als mijn grootouders sterven met hun eigendom?
Situatie is als volgt : mijn grootouders hebben 2 dochters. Mijn moeder, en haar zus ( mijn meter ).
Mijn grootouders bezitten 2 huizen die tegen elkaar staan, mijn moeder haar zus heeft in het ene huis haar kapsalon, en in het ander wonen mijn grootouders. Nu was er een afspraak tussen mijn moeder en haar zus, dat mijn moeder, ik en vader gratis bij haar op knipbeurt mocht, aangezien zij haar daar zaak kon uitbaten. Nu is mijn vraag, als mijn grootouders sterven, maak ik dan aanspraak op een van de twee huizen of hoe zit dat ineen?

Mvg Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Jens,
Zonder een testament gaat de erfenis naar de langstlevende grootouder en daarna naar uw moeder en meter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kipp, 25-05-2016
Er zijn in totaal 8 legaten (waarvan 7 broers en zussen) maar deze hebben het legaat geaccepteerd en zijn dus onterfd
Alleen ik heb mijn legaat nog niet ondertekend. Hoe zit het nu de verdeling van mijn legitieme portie? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Kipp,
Een legaat ontvangen betekent niet automatisch dat u bent onterfd, maar aan een legaat kunnen bepaalde voorwaarden zitten die u eerst zou moeten kennen. Omdat uw vader de broer was van uw oom en geen kind, is er geen legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kipp, 25-05-2016
Mijn oom is pas overleden, mijn ouders leven al lang niet meer. Ik zou dan samen met mijn zus in de plaats komen voor onze moeder. Nu is er een testament en is mijn zus de enige erfgenaam en executeur. Ik en nog 8 familieleden krijgen een legaat.
Zij maakt zelf de documenten op, welke wij allemaal moeten tekenen. Ik krijg geen inzicht in het testament klopt dit?
Ik weet niet of het bedrag wat nu in haar brief staat juist is… hoe kan ik dit controleren? En heb ik recht op een legitieme portie?
Kan ik nog iets doen om het testament aan te vechten? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Kipp,
U hebt er recht op om te weten wat voor een legaat aan u is toegekend. Als uw zus dat niet wil doen, zal een notaris dat op uw verzoek doen. Teken niets voordat dit duidelijk is. Er is geen legitieme portie (u bent geen kind of kleinkind van de oom). Om een testament te kunnen aanvechten moet u eerst weten wat er in staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kroes, 17-05-2016
Mijn moeder was dertig jaar samen met vader en zoon wonend, deze personen hebben mijn dochter vernoemd in een testament. Nu is inmiddels mijn dochter ook overleden, heeft haar enige zoon dan noch rechten of gaat het erfdeel dan naar de bloedverwanten? Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Kroes,
De zoon van uw overleden dochter treedt dan in de plaats van zijn moeder via plaatsvervulling:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 19-03-2016
Beste Zeemeeuw,
Vorig jaar is mijn schoonvader overleden. Schoonmoeder is al 4 jaar geleden overleden.
Mijn vrouw heeft 2 andere zussen. Zij en de 2e zijn onterft, de 3e erft 25 % en een kleinkind erft 75% (vastgelegd in een testament).
Normaal gesproken heeft mijn vrouw recht op haar legitieme portie, zijnde 1/6 van de erfenis.
Nu heeft de 2e zus (die ook is onterft) haar legitieme portie afgekocht bij de executeur.Zij ziet verder van alles af.
Het huis (eigendom) is inmiddels verkocht, dus de verdeling kan gaan beginnen.
Mijn vraag aan u is dus nu: hoe loopt de verdeling voor de twee overgebelven zussen, wordt de 1/6 van mijn vrouw nu 1/4 van wat er overblijft of blijft dit 1/6e deel.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Robert,
De legitieme portie van uw vrouw blijft 1/6e deel als er een beroep op de legitieme portie wordt gedaan. Wel kan er ook nog een erfdeel zijn naar aanleiding van het eerdere overlijden van schoonmoeder, bijvoorbeeld als ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 16-02-2016
Als mijn vader mij een familiehypotheek verstrekt van 400.000, is dan hiervan 100.000 het legitieme deel van mijn enige broer? Is dit dan het deel dat ik bij het overlijden van mijn vader zou moeten betalen aan mijn broer? en moet ik dan over die 300.000 erfbelasting betalen? bvd Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Herman,
Een hypotheek is een lening die volledig in de erfenis terecht komt. Als uw broer een vierde deel krijgt, krijgt hij ook een vordering op u van 100.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 09-01-2016
Oma (schoonmoeder) is 2 maanden geleden overleden. Oma was weduwe en heb 2 kinderen, 1 daarvan (mijn man) is al jong overleden. We hebben 3 kinderen. Mijn schoonzus heeft alles geregeld wat betreft huis leeg halen enz. samen met haar 3 kinderen, (de nichtjes van mijn kinderen) > Nu weet ik dat mijn kinderen recht hebben op de erfenis zgn plaatsvervulling. Mijn schoonzus laat blijken dat er niets meer te halen valt, maar daar geloof ik niets van. 1 kind van mij mocht nog wat spullen (troep) uit de voor de rommelmarkt bestemde dozen graaien, mijn 2 andere kinderen is niets gevraagd. De wat duurdere spullen mocht zij niets van hebben, die werden verkocht. Hoe komen mijn kinderen erachter of dat daadwerkelijk zo is? Kunnen ze inzage eisen in de bankafschriften, ik weet ook dat oma een kluis had met veel contant geld. Ik vermoed dat ze dat bij leven al aan mijn schoonzus, haar dochter dus, en 3 kleinkinderen heb verdeeld. Die kleinkinderen hadden altijd al een paar strepen voor op mijn kinderen. bvd Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Joke,
Is er een testament beschikbaar? Zonder testament had de schoonzus dit nooit zo mogen doen en ook met een testament moet ze alsnog rekenschap afleggen. U kunt dit via de kantonrechter opeisen. Ik denk dat de bank ook helemaal niet weet dat uw kinderen erfgenaam zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emma, 19-11-2015
Mijn oma is vorig jaar overleden, ze was heel oud, geestelijk in de war en in een verzorgingstehuis. Voor zover mij bekend is had een van mijn tantes de financieele macht over haar rekeningen. Een andere tante en de kinderen van mijn moeder blijken geheel onverwachts onterft.
Ik heb een advocaat in de hand genomen om mij te vertegenwoordigen, Mijn onterfde tante was eerder aangeboden haar volledige erfdeel als ze ons niet in kennis zou stellen. (zodat we geen aanspraak op legitieme portie zouden maken?) Nu is de legitieme portie berekend en wil men dat ik per ommegaande aanvaard. Mijn advocaat zegt dat ik kan ondertekenen. Maar ik heb geen andere informatie dan de belastingaangifte en gezien eerdere ervaringen bij het overlijden van mij opa lijkt het mij waarschijnlijk dat er over de laatste jaren aanzienlijke giften ''verdeelt'' zijn. Indien dat het geval is dan denk ik niet dat ze dat vrijwillig bijgeteld hebben. Ik wil dat dat nagekeken wordt. Mijn eigen advocaat schijnt niet verder gekeken te hebben. Kan ik informatie opeisen? De bank afschriften? Kan ik mijn advocaat opdracht geven deze op te vragen en na te kijken op eventuele giften?
Dank u wel, Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Emma,
Wie is onterfd en een beroep doet op zijn legitieme portie heeft recht op de onderbouwing van deze berekening om ook zelf na te kunnen gaan of het bedrag klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mels, 14-11-2015
Mijn moeder heeft mij onterfd in 2006. Mijn vader is overleden in 1993. Ik heb 2 zussen en een broer. Toen mijn vader overleed was zijn vermogen 400000 gulden en nu mijn moeder overleden is ( 2015) 100000 euro. Kan ik aanspraak maken op 100000 euro uit 1993 en nu 22 jaar rente vragen? Moeten mijn zussen en broer die de erfenis aanvaard hebben dan ook uitbetalen aan mij. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Mels,
Het testament van uw vader bepaalt of u nog recht hebt op een deel van zijn erfenis uit 2006 en of dat met rente is. Wat betreft uw moeder kunt u een beroep doen op uw legitieme portie. Deze vordering moet door de erfgenamen aan u worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janke, 09-11-2015
Hallo, mijn moeder is in maart overleden. Ze had al jaren geen contact met mijn oudste zus. Na de begrafenis bleek er een behoorlijk tekort en alles is verkocht om de begrafenis te betalen. Door financieel wanbeleid van mijn broer kregen we ook nog een rekening van 500,- euro van het tehuis. Mijn broer zou deze al een jaar betalen. Nu moeten wij als 3 kinderen elk 650,- euro betalen aan grafkosten. Mijn zus weigert dit te doen. Kan dit? Reactie infoteur, 11-04-2020
Hallo Janke,
Volgens de wet op de lijkbezorging zijn de kinderen, echtgenoot of erfgenamen aansprakelijk zijn voor de uitvaartkosten. De uitvaartondernemer stuurt de rekening (in eerste instantie) naar de opdrachtgever van de begrafenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mies de Lange, 05-11-2015
Beste L.S, mijn moeder is vorig jaar overleden en heeft alle 11 kinderen onterft. Mijn vader is in 1997 overleden en heeft zijn kinderen niet onterft. Nu hebben negen van de elf kinderen hun legaat aanvaard. Mijn moeder heeft twee goede doelen als erfgenaam benoemd. Betekent het nu dat omdat twee kinderen afzien van hun legaat de totale som van vader door negen kinderen word verdeeld, en het legaat van mijn moeder dan? Hoop dat u mij een antwoord hierop kunt geven.

Met vriendelijke groet

Mies de Lange Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Mies de Lange,
Een legataris is een schuldeiser. Als die zijn legaat niet aanvaardt, is de onder de erfgenamen te verdelen erfenis groter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Con, 09-10-2015
Mijn vader is onlangs overleden. Hij woonde samen met een vriendin. Ik ben enigst kind en had graag geholpen met het opruimen van mijn vaders paperassen en had dit ook aangegeven.helaas was alles al weg toen ik na korte tijd daar op visite kwam. Mijn vader is gecremeerd maar die vriendin wilde toch ook een graf. Dit vond ik een goed idee en zei dat ik het wel hoorde als het zover zou zijn, dan konden we hem samen naar zijn laatste rustplaats brengen. Een aantal weken later stuurde ze me een foto met een foto van het graf. Wederom alles buiten mij om, wat mij erg zeer doet.het contact wat er nog is komt alleen van mijn kant.die vriendin geeft aan dat alles op de langstlevende staat maar ik heb nooit enig bericht gehad van dit alles. Iss het mogelijk om er achter te komen of er inderdaad een testament is op de langstlevende? Wij hebben al een overlijdensakte in bezit.
Ik hoor graag van u.

Vriendelijke groet con Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Con,
Bij het CTR (Centraal Testamenten Register) kan er worden nagegaan of er wel een testament is en een notaris kan u ook vertellen wat erin staat. Ik vraag het me af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Deursen, 28-09-2015
Ik heb 1 broer en 1 zus die altijd in de financiële problemen zit. Dat is structureel en al 30 jaar zo, het is een bodemloze put. Mijn ouders zijn 80 en hebben vorig jaar hun huis verkocht en huren nu. Er zou nu ruim 250.00 euro op de rekening moeten staan. Toen ze hun huis verkochten kwamen we (mijn broer en ik) er achter dat ze 20.000 euro aan onze zus hadden "geleend". Inmiddels weten we dat ze weer meer geld hebben gekregen omdat ze anders hun huis uit werden gezet. We weten niet hoeveel. De man van mijn zus is de financiële man van de familie… vind hij zelf, en mijn ouders nemen hem steeds mee naar de accountant etc. Wij (broer en ik) hebben geen inzicht in de financiën van mijn ouders. Nu hebben mijn zus en zwager plots veel geld, verbouwing, luxe vakanties etc. Er is geen verandering van werk bij hen en zijn ouders leven al lang niet meer. Als wij vragen hoe dat plots zo kan krijgen we geen antwoord. Wij vermoeden dat onze ouders ze weer geld hebben gegeven. Kunnen wij daar achter komen? Wat betekend bijv. die eerste 20.000 euro voor de erfenis? Hebben mijn broer en ik nog recht op al het geld wat zij al hebben ontvangen? Mijn zus heeft al heel vaak voor faillissement gestaan wat steeds net op tijd werd opgelost door mijn ouders. Haar huis staat enorm onder water en ze hebben veel schulden. Mocht het zo zijn dat broer en ik alsnog recht hebben op het deel wat al door mijn ouders is geschonken/geleend hebben we een vordering op zus, maar zodra zus failliet is, wat dan? Er is verder goed contact met ouders en alle 3 de kinderen. Reactie infoteur, 11-04-2020
Beste Van Deursen,
Dit is lastig. Uw ouders mogen tijdens hun leven met hun geld doen wat ze willen en pas bij de erfenis kan er een verrekening plaats vinden als de ouders niet schriftelijk hebben aangegeven dat de schenking buiten de erfenis valt. Eigenlijk is het de kunst om op een zachte manier bij uw ouders te achterhalen wat er speelt en dat het liefste op een moment dat uw zus er niet bij is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koenraad de Neef, 26-09-2015
Mijn vader is 20 jaar geleden overleden, mijn moeder woont in het ouderlijk huis
ze heeft sinds enkele maanden een nieuwe vriend en heeft bij de notaris laten opmaken dat hij na haar overlijden kan blijven wonen, wat zijn de kinderen hun rechten dan?kan hij het huis verkopen?schenken of wat dan ook aan zijn zoon? Reactie infoteur, 26-09-2015
Beste Koenraad de Neef,
Dat hij er mag blijven wonen is een recht van vruchtgebruik. Bij dit recht kunnen allerlei aanvullende voorwaarden worden geformuleerd. Dit recht heeft ook een waarde en zal in de praktijk betekenen dat het huis niet verkoopbaar is of tegen een veel lagere waarde, zolang betrokkene erin woont. De voorwaarden kunnen bepalen dat hij eruit moet als hij een nieuwe partner vindt en dat verhuur niet is toegestaan. Met het vruchtgebruik alleen is hij nog geen eigenaar:

http://financieel.infonu.nl/belasting/161850-vruchtgebruik-box-1.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia, 07-09-2015
De opa van mijn twee kinderen van 21 en 24 jaar is onlangs overleden. Hun oma al veel eerder. Er zijn twee zonen. 1 zoon de vader van mijn kinderen is onterfd. Deze vader heeft mijn kinderen nooit erkend en wil dit alsnog doen. Hij eist zijn legitieme portie op. Naast mijn twee kinderen heeft hij nog 4 andere kinderen die wel erkend zijn. De andere zoon is pas overleden. Hebben mijn kinderen na erkenning van hun vader recht op een deel van de erfenis van hun opa? De oom is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Hebben mijn twee kinderen na erkenning eventueel recht op een legitieme portie van deze oom? Reactie infoteur, 08-09-2015
Beste Cornelia,
Ook bij erkenning erven de kinderen niet direct van hun opa en ook niet van de oom. De vader krijgt immers zijn legitieme portie en erft van de oom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 18-08-2015
Mijn vader is 17 jaar geleden overleden, mijn moeder is samen met mij en mijn broer nog in het huis blijven wonen totdat zij 9 jaar later hertrouwde. Het huis heeft 6 jaar nog te koop gestaan en na de verkoop zouden wij onze erfenis krijgen. Nu kreeg ik veel minder als mijn broer en de reden is waarschijnlijk dat ik ruzie heb met mijn stiefvader. Maar op welk bedrag is de erfenis gebaseerd? De waarde van het huis in 1998? Hoe kom ik daar achter? Wat het precies is waar we recht op hebben? En wat kan ik er aan doen vanwege mijn stiefvader als mijn moeder overlijdt? Reactie infoteur, 19-08-2015
Beste Johanna,
Als er geen testament was is jouw wettelijk erfdeel even groot als dat van je broer. De stiefvader gaat daar niet over. Het verschil kun je bijvoorbeeld via de kantonrechter opeisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Heumen, 12-08-2015
Moet na 18 jaar nooit opgevraagd testamenttdeel van moeder nog uitbetaald worden? Reactie infoteur, 13-08-2015
Beste J. van Heumen,
Een wettelijk erfdeel of legaat verjaart na 20 jaar, het beroep doen op de legitieme portie moet binnen vijf jaar gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eugenie, 06-08-2015
Mijn moeder is 4 jaar geleden overleden. Zij was weduwe. Er zijn 5 kinderen waarvan 1 20 jaar geleden het contact heeft verbroken. Na overlijden hebben we het huurhuis leeggehaald en afgevoerd. Er was geen spaarsaldo, geen auto, geen levensverzekering. De rekeningen zijn allemaal betaald. Nu wil mijn zus haar erfdeel opeisen via een notaris. Hoe wordt nou berekend wat het nalatenschap is? Ik zie door het bos de bomen niet meer.

Mvg Eugenie Reactie infoteur, 06-08-2015
Beste Eugenie,
Om een erfenis te kunnen verdelen, moet eerst duidelijk zijn waaruit die erfenis bestaat. Daartoe stelt u een overzicht op met ook de aftrek van uitgaven voor de begrafenis en wat rekeningen en dan blijkt of er inderdaad nog wat overblijft. Let erop dat de notaris voor uw zus werkt en zij ook zijn rekening betaalt. Laat de notaris dus niet namens jullie een boedelbeschrijving maken:

http://financieel.infonu.nl/geld/100950-boedel-erfenis-verdelen-ruzie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 18-07-2015
Onlangs heb ik vernomen van een nicht dat mijn oma is overleden. Mijn vader is al geruime tijd geleden overleden. Mijn andere nicht heeft contact onderhouden met de notaris van mijn oma en het legitieme deel van mijn vader naar zich toe getrokken zonder ons te informeren. Nog niet te spreken over alle kinderdingen en foto's van mijn vader die zijn weggegooid. Kan dit zo maar, kan ik haar niet aanspreken op het 1/3 legitieme deel van mijn vader? Zo ver ik weet had mijn oma geen testament. Bij wie kan ik hiervoor terecht?
Mvg miranda Reactie infoteur, 19-07-2015
Beste Miranda,
Uw nicht mag dit niet doen. De erfenis is niet van haar alleen. U kunt een notaris inschakelen om dit goed af te handelen (kost wel geld) of haar zelf zo snel mogelijk schriftelijk (aangetekend) laten weten dat u een boedelbeschrijving van de erfenis wilt, uw wettelijk erfdeel wilt ontvangen en de foto's van uw vader wilt krijgen. Als er geen testament is, bent u niet onterfd en hebt u recht op het wettelijk erfdeel dat anders uw vader zou hebben ontvangen:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 14-10-2019
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.