Erfenis en de rekening van de overledene

Erfenis en de rekening van de overledene De regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is wat er gebeurt met de bankrekening en rekening van de overledene. Kunt u nog bij die rekening komen en wat moet u daarvoor doen? En heeft dat nog gevolgen voor wat de erven allemaal moeten doen. Is er een Verklaring van Erfrecht nodig en wat betekent dit voor een en/of rekening. Wie is uw erfgenaam, wat is plaatsvervulling en wat is erfopvolging.

Wie erft en is erfgenaam?

Als er geen testament is regelt het Burgerlijk Wetboek wie erft. Er zijn vier groepen van erfgenamen die samenhangen met de familierechtelijke relatie.
 • Groep 1: De echtgenoot of echtgenote, geregistreerde partner, kinderen. Daarna de kleinkinderen en achterkleinkinderen.
 • Groep 2: De ouders, broers en zussen van de erflater.
 • Groep 3: De grootouders.
 • Groep 4: De overgrootouders en zo verder tot in de 6e graad.

Erfopvolging en erfgenamen

Erfopvolging houdt in dat als er in groep 1 geen erfgenamen meer in leven zijn de personen in groep 2 in aanmerking komen, en zo verder. Wie als erfgenaam in een groep zit, heeft recht een gelijk deel van de erfenis. Uitzondering hierop is de langstlevende echtgenoot of echtgenote. Ouders erven ieder een kwart. Kinderen hebben recht op de legitieme portie, als ze zijn onterfd.

Plaatsvervulling bij voortijdig overlijden

In elke groep kan sprake zijn van plaatsvervulling. Plaatsvervulling houdt in dat als een erfgenaam in een groep kinderen heeft en de erfgenaam zelf niet meer leeft doordat hij dus voortijdig is overleden, zijn of haar kinderen samen recht hebben op dit erfdeel.

De verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht geeft aan wie de erfgenaam is en wie de erfgenamen zijn. Dit is een door een notaris opgestelde akte. De notaris verklaart daarmee of de overledene een testament heeft laten opmaken, wat in dit testament is bepaald, wie de erfgenamen zijn en wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Banken en de rekening van de overledene

Wanneer u als erfgenaam wilt kunnen beschikken over de rekening van de overledene, moet u daarvoor de medewerking krijgen van de bank. Nogal wat banken doen hierover onnodig moeilijk. De bank blokkeert de rekening en u kunt dan geen geld meer van de bankrekening halen of geld overmaken.

Volmacht executeur testamentair voor afhandeling erfenis

In het testament kan een executeur testamentair zijn genoemd. Als dat niet zo is, kunnen de erfgenamen een erfgenaam of buitenstaander een volmacht om de erfenis af te handelen. Hierdoor worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde overgedragen. De volmacht maakt afwikkeling van de erfenis meestal eenvoudiger en sneller, omdat er minder aanspreekpunten zijn. De executeur of gevolmachtigde zal regelmatig verslag uitbrengen aan de erfgenamen die akkoord moeten zijn met de afwikkeling en verdeling van de erfenis. Wat de executeur testamentair, ook wel executele genoemd, mag is bepaald in de wet, maar daarvan kan in een testament worden afgeweken door het toekennen van meer of minder bevoegdheden:
 • De executeur maakt zelf een boedelbeschrijving of roept de hulp van een boedelnotaris in.
 • De executele regelt de bankzaken en rekeningen van de overledene.
 • Hij zegt eventuele abonnementen op.
 • Hij vertegenwoordigt de erflater en erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Hij beheert de goederen uit de nalatenschap.
 • Hij inventariseert schulden en bezit en voldoet de schulden. Eventueel door goederen uit de nalatenschap te gelde te maken.
 • Hij houdt de erfgenamen op de hoogte.
 • Hij waarschuwt de hem bekende legitimarissen.

En/of rekening

Een en/of rekening mag niet worden geblokkeerd als een rekeninghouder overlijdt. Om blokkering te voorkomen zou helemaal geen verklaring van erfrecht nodig hoeven te zijn. Toch eisen banken in de praktijk vaak wel eerder genoemde Verklaring van Erfrecht die vaak prijzig is en enige tijd kost. De prijs van een dergelijke verklaring kan oplopen tot 800 euro. De overlijdensakte of afschrift van overlijden die de gemeente afgeeft, is een stuk goedkoper.

Erfenis en nalatenschap

Sinds 2003 zijn de regels voor de verdeling van erfenis en nalatenschap fors gewijzigd. Zonder testament valt bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap de totale erfenis toe aan de langstlevende partner. Daar doen wettelijke regelingen over de legitieme portie of het wettelijke erfdeel niets aan af. In deze gevallen is het dan ook klip en klaar: een akte van overlijden van €10 zijn in deze gevallen voldoende, in combinatie met een verklaring van het Centraal Testamenten register in Den Haag dat er geen testament is. Toch is er een grote maar, want er kunnen zich situaties voordoen, waarin u de erfenis wilt verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Schulden in de erfenis

Voordat u de erfenis en de rekening van de overledene aanvaardt, is het altijd goed om te weten of de overledenen niet te veel schulden had. Erf geen schulden bij een erfenis, want dat is nergens voor nodig. U kunt, als er zijn meer schulden zijn dan bezittingen of als u om andere redenen niets met de erfenis te maken wilt hebben, de nalatenschap verwerpen. Het aanvaarden van de rekening van de overledenen kan echter al worden gezien, als het aanvaarden van de erfenis. U hebt dan in ieder geval de schijn tegen.

Notaris en testament

Als er wel een testament is, komt alles in een ander vaarwater. De erfenis zal moeten worden verdeeld, zoals de overledene in zijn testament heeft aangegeven. Daarbij wordt meestal één erfgenaam aangewezen, met een volmacht om de erfenis af te wikkelen en het contact met de bank te onderhouden. Als tot slot alle erfgenamen akkoord zijn gegaan met de verdeling van de erfenis, kan de bankrekening van de overledene worden opgeheven. In de meeste gevallen zal de notaris waar het testament is opgesteld, de erfgenamen inlichten over de inhoud van het testament, maar ook een andere notaris zou dit mogen doen.

Slot

Essentieel is dus of er wel of niet een testament is opgesteld. Laat u zich zo nodig goed door een notaris inlichten, voordat u zelf stappen onderneemt.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rech…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…

Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wetKinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wetJongerenwerkers zijn niet of weinig thuis in de Nederlandse wetgeving. Natuurlijk hoef je ook niet alles te weten maar s…
Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseFasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseIn de onderzoeksfase staat het bepalen van de medische omstandigheden en arbeids(on)geschiktheid centraal. Men kan hierv…
Reacties

Reint, 04-12-2020
Mijn vader was na het overlijden van mijn moeder (ze waren gescheiden) erg boos omdat zij mijn broer onterft had, hij heeft zijn legitieme portie via verklaring bij notaris opgeëist en gekregen. Vader heeft vlak daarna een testament gemaakt waarin hij mijn zus en mij onterft en ons legitieme portie in legaat vorm bepaald heeft. Nu weigert de notaris ons het testament te laten inzien en onze broer weigert elke informatie over financiën op moment van overlijden met ons te delen, ondanks meerdere verzoeken. Ook de notaris is gevraagd openheid van testament te geven maar wil niet meewerken. Wij vermoeden dat in de tijd tussen overlijden moeder en vader ( ± 2 jaar) geld weggesluisd is naar mijn broer om ons deel zo klein mogelijk te krijgen. Hoe nu het beste te handelen? Reactie infoteur, 06-12-2020
Beste Reint,
De notaris moet u de passage tonen waaruit blijkt dat u bent onterfd en hoeft niet het hele testament met u te delen. De notaris respectievelijk de executeur moet u bovendien de informatie geven waarmee u correct kunt bepalen op hoeveel legitieme portie u recht hebt. Werkt hij niet mee, dan is er altijd nog een gang naar de kantonrechter mogelijk en een klacht bij het koninklijk notariaat KNB te Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Post, 24-11-2020
Ik ben wettelijk vertegenwoordiger met beperkte boedelvolmacht over de ervenrekening van mijn overleden moeder. Heb 3 broers. Met 2 daarvan is er grote onenigheid. Achterdocht en wantrouwen. Nu hebben zij een bankrekening geopend samen, om daar de opbrengsten verkoop en verdeling en onkosten van de sieraden, kunst en zilver te gaan beheren, terwijl ik de ervenrekening voor iedereen administreer met veranwoording afleggend aan iedereen dmv bankafschriften en mijn boekhoudprogramma. Wat zij doen, is dat niet hetzelfde wanneer ik de gelden van de ervenrekening op mijn prive-bankrekening zou storten? Hoe kan ik hen verhinderen dat alle opbrengsten uit de verkopen, die zij regelen, niet op hun rekening worden gestord, maar op de ervenrekening? Vriendelijke groet, Post Reactie infoteur, 29-11-2020
Beste Post,
Uw broers mogen een gezamenlijke rekening openen, maar het is niet de bedoeling dat daarop de opbrengsten uit de erfenis komen, want dan kunt u uw werk niet meer doen. Het zou ook niet zo moeten zijn dat zij zomaar, zonder uw toestemming, van alles verkopen. Als u denkt dat er onrechtmatig geld op de nieuwe rekening wordt gestort, kunt u hierover contact opnemen met de betreffende bank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 09-11-2020
Mijn beide ouders zijn vorig jaar kort na elkaar overleden. Mijn broer en ik hebben onderling samen alles geregeld na volle tevredenheid, beide erfgenamen via testament. Nu zijn er nog bankzaken die afgehandeld moeten worden zoals het positief maken van diverse bankrekeningen.
Ik regelde (in overleg en goedkeuring mondeling met broer) de rekeningen zoals hypotheek, begrafenis etc. toen het huis nog niet verkocht was. Nu naar bijna een jaar (we hebben bijna een jaar geleden inmiddels de erfenis door verkoop huis ontvangen) geeft mijn broer niet meer thuis voor het afronden van de bankrekeningen. Na diverse mailtjes, appjes krijg ik geen reactie meer. Zolang de rekeningen niet positief zijn kan ik ze niet opzeggen en lopen ook de maandelijkse bankkosten gewoon door. Welke stappen kan ik nog nemen? Reactie infoteur, 15-11-2020
Beste Anna,
Ook de schulden (rood staan op rekeningen bijvoorbeeld) maken deel uit van de erfenis. Als er is uitbetaald zonder met deze schulden rekening te houden, hebt u nog een wettelijke vordering op uw broer. Vervelend is dit wel uiteraard (aangetekende brief, aanmaningen, incassobureau, deurwaarder).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 02-11-2020
Mijn vriendin haar vriend is onlangs overleden. Zij had 1/4 in een huis gestopt, dit was 100.000 euro. Ze hadden geen testament en ze hadden geen geregistreerde partnerschap of waren getrouwd. Zijn zoon en dochter erven alles, en mijn vriendin krijgt alleen haar 100.000 euro terug. Haar vriend heeft bij leven gezegd dat zij een bedrag van 300.000 zou krijgen, dat wilde hij en daar waren zijn kinderen bij. Kan zij hier aanspraak opmaken? Zij heeft 5 jaar een relatie gehad met hem een huis gekocht en ze deelde de kosten. Het huis wat ze hebben gekocht daar woonde zij nog niet in, want dat was voor hun oude dag. Daar woont nu zijn zoon in. Reactie infoteur, 12-11-2020
Beste Chantal,
Dat de vriend heeft gezegd dat zij 300.000 euro zou krijgen geeft een morele verplichting (iedereen was erbij en weet dit), maar is geen wettelijke verplichting als het niet ook op papier staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vonne, 05-10-2020
Beste,
Mijn halfbroer is 15 aug. jl in het hospice overleden. Zijn vader, ook mijn vader en van mijn 2 broers, heeft de nalatenschap via de Griffie verworpen. Nu komen er rekeningen/aanmaningen binnen bij mijn oudste broer die dateren van voor zijn overlijden. Hij zoekt nog uit hoe deze rekeningen bij hem terecht zijn gekomen. Vraag: moeten wij die rekeningen betalen nu wij, alle erfgenamen, beschikken over de akte van verwerping?. Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-10-2020
Beste Vonne,
U hoeft die rekeningen niet te betalen omdat dit nog schulden zijn van uw overleden halfbroer. U kunt de verzenders van de rekeningen inlichten over de verwerping van de erfenis en daarmee de schulden, want daarvan zijn ze kennelijk niet op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Crolla, 22-09-2020
Beste, onlangs is mijn moeder overleden.
Zij had een bewindvoerder die haar zaken regelde. Mijn moeder had nog wat spaargeld en geen testament. We zijn met 4 broers en zijn benaderd door de bewindvoering om mee te werken waardoor haar spaargeld verdeeld zou kunnen worden. Alleen 1 broer werkt niet mee waardoor alles op de rekening blijft staan volgens de bewindvoering. Wat kunnen wij nog doen. Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste B. Crolla,
Als de erfenis is aanvaard (voor verwerping geldt een termijn), kan de verdeling van de erfenis worden opgemaakt. Weigert de broer met de verdeling akkoord te gaan, dan kan die via de rechter worden afgedwongen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 03-09-2020
Na het overlijden van onze moeder bleek mijn zus executeur te zijn, nu wilde ze geen openheid van de bank geven, zij beheerde de laatste drie jaar de bank. via de notaris uiteindelijk na drie maal vragen de stukken ontvangen. nu blijkt er in de drie jaar minimaal (heb ik het niet over boodschappen) meer dan 30.000 euro te zijn gepind. dit kan moeder nooit hebben gedaan, ze was zwak en te veel in het ziekenhuis. mijn zus beweert echter dat mijn moeder dit zelf heeft gedaan. maar waar het geld dan aan op is gemaakt?… dus zeer waarschijnlijk heeft mijn zus zich hiermee verrijkt? kan dit zomaar? Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste T,
De executeur is wettelijk verplicht om opheldering van zaken omtrent de erfenis te geven en kan hiervoor zelfs onder ede door de kantonrechter worden gehoord. De bank kan zien wanneer er met welke pas waar is gepind, dit wordt op de rekening meestal op gemeld. Zomaar pinnen zonder toestemming, uitleg en bewijsstukken, mag eveneens niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 03-08-2020
Beste,
Mijn partner is pas geleden overleden. Bij de bank is zij nog niet schriftelijk aangemeld als overledene. Ben zelf gemachtigd om haar betaalrekening te kunnen beheren. Kan er tot die tijd, over haar betaal rekening beschikt worden? En wat zijn daar de mogelijke gevolgen van? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Dennis,
Tot de tijd dat het overlijden bij de bank bekend is, kunt u de rekening gebruiken als dat daarvoor ook al het geval was. Bent u de enige erfgenaam, dan zal dat niet een groot probleem zijn. Bovendien kan het zijn dat via die rekening nog zaken betaald moeten worden, maar dit moet niet te lang duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angel, 12-07-2020
Hallo

Na het zuiver aanvaarden van een erfenis, zonder schulden, alle papierwerk van nalatenschap is bij de notaris afgewerkt en de executeur heeft ook het nodige gedaan.
Mag je dan al toegang krijgen tot de rekening en moet dat via de executeur of mag je zelf stappen ondernemen.
Alvast bedankt
Angel Reactie infoteur, 17-07-2020
Hallo Angel,
In een testament staat aangegeven wat de bevoegdheden van een executeur zijn.Met voldoende bevoegdheden kan hij regelen dat alleen hij/zij de rekening kan inzien en eventueel betalingen kan doen. Een erfgenaam heeft bij de meeste banken een verklaring van erfrecht nodig. Het handigste is het toch als de executeur het groene seintje geeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia, 08-07-2020
Hallo,

als ik bij het overlijden van mijn vader de erfenis verwerp, maar mijn broer gaat nog na het overlijden van onze vader geld pinnen, wordt de erfenis dan voor mij ineens zuiver aanvaardt? (ik ben ook in het bezit van een pasje van mijn vader omdat hij ziek is en niet zelf kan pinnen). Maar bij zijn overlijden wil ik de erfenis zeker verwerpen. Kom ik in de problemen doordat mijn broer nog geld pint na het overlijden (ook al wil ik niet dat hij dit doet) kan ik beter dat pasje teruggeven nu hij nog in leven is?
ik heb namelijk geen bewijs dat ik niet degene ben die heeft gepind.
alvast erg bedankt voor uw antwoord,
Mvg Sandra Reactie infoteur, 11-07-2020
Hallo Cynthia,
Een pinpas heeft een nummer en dat nummer staat op de afrekening vermeld. De bank weet zo met welke pinpas er is gepind. U mag de erfenis verwerpen, ook als uw broer wel zuiver aanvaardt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steffan, 03-07-2020
Goeiedag.
Mijn vader is 2 jaar overleden
En hij had een huis samen met iemand gekocht en huis is inmiddels ook verkocht
En alles is wel geregeld maar nu is wachten op de bank dat zijn betaal- en spaarrekening is opgeheven.
De bank zegt dat ze niet sneller kunnen ivm corona
Maar er zit toch wel een limiet aan hoelang dat mag duren voor de rekeningen zijn opgeheven
Ik weet niet hoelang de bank daar over mag doen maar daar is het wachten op voordat ik pas mijn erfenis krijg!

Iemand die daar verstand van heeft?
Mvg Steffan Aapkes Reactie infoteur, 07-07-2020
Goeiedag Steffan,
Een rekening van een overledene kan nog vele jaren bestaan totdat het opgeheven wordt. Door corona is er inderdaad vertraging mogelijk. Onduidelijk is waarom de verdeling van de erfenis wacht op het opheffen van de rekening, dat lijkt immers niet nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Dijkstra, 21-06-2020
Hallo donderdag jongstleden is mijn zwager overleden.
Mijn schoonzus is vorig jaar maart ook overleden.
Nu is er iets raars aan de hand zijn overbuurvrouw heeft de sleutel van zijn huis en die regelt nu alles.
Ik als zwager vertrouw haar niet wat moet en kan ik hier aan doen?
Het is mij te doen om mijn overleden schoonzus haar zoon dat die niet buitengesloten wordt want er ligt nog veel van zijn moeders spullen in huis zoals foto's en de urn van zijn moeder.
Kan ik of haar zoon hier iets aan doen?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-06-2020
Hallo M. Dijkstra,
Als er geen testament is waarin staat dat de overbuurvrouw bevoegd is, is zij niet bevoegd en kan een erfgenaam haar de toegang tot de woning en andere zaken ontzeggen, desnoods met een deurwaarder of politie erbij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Wieringa, 30-05-2020
Onlangs is mijn moeder overleden waarbij na het overlijden van haar man een opstelling is gemaakt van het bedrag dat als erfenis over bleef. Dit bedrag was positief en de verdeling aan de kinderen werden hierin ook vermeld /Ook de belastingaangifte was gedaan Nu blijkt dat er na een half jaar weer een andere opstelling is gemaakt omdat zij tijdens in leven zijnde van haar man geld had opgenomen van de gezamelijke rekening./juridisch dus correct Nu bij het opvragen van het testament heeft zij een schuldbekentenis moeten ondertekenen.Gezien de oude kopie die er was en ik de erfenis heb aanvaard blijkt er nu een andere te bestaan met de schuldbekentenis van mijn moeder /ook heeft de notaris opnieuw een belastingvermelding gedaan
Moet ik er van uit gaan dat ik bij de verdeling deze schuldbekentenis op mij moet nemen en het bedrag moet betalen aan de andere erfgenamen Reactie infoteur, 01-06-2020
Beste J. Wieringa,
De schuldbekentenis maakt deel uit van de erfenis en wordt normaliter in gelijke delen over alle erfgenamen verdeeld. Als hiermee de erfenis lager is, zal ook het nieuwe bedrag aan erfbelasting zeer waarschijnlijk lager zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. de Gruijter, 25-05-2020
Mijn oom is in 2018 overleden daar voor mijn tante, haar familie beweerde dat mijn tante geld had opgenomen van de rekening van haar moeder, waartoe zij een machtiging had, dat is 12 jaar geleden, nu kreeg ik een deel van de erfenis als voorschot van een Notaris, die notaris vroeg ik nog mag ik dit deel houden, ja schreef zij, maar nu naar een paar maanden vraag die notaris of ik een vordering wil tekenen zodat hun het deel terug kunnen krijgen die mijn tante van de rekening opgenomen heeft, maar wie weet heeft ze dat moet toestemming, gedaan van haar moeder. moet ik daar voorop draaien.?
en is het niet te lang geleden 12 jaar? is dat niet verjaard? nu zegt de Notaris als ik niet teken, dat die familie naar de rechter kan gaan en dan moet u het deel weer terug geven, terwijl ik zwart op wit heb van niet, ik heb ook de erfenis beneficiaire getekend, dus raar dat ze nu geld terug kunnen eisen? Reactie infoteur, 29-05-2020
Beste C. de Gruijter,
Misschien dat ook is afgesproken dat zij dat geld gewoon mocht houden. De tegenpartij zal zeggen dat het niet mocht, maar dan moeten zij dat maar aantonen. U hoeft niet aan te tonen dat het allemaal niet klopt. U tekent de vordering door de notaris dus beter niet, want dan geeft u daarmee aan dat de vordering terecht is. Bovendien, de notaris heeft aangegeven dat u het voorschot mocht behouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mam, 29-01-2020
Beste,
Mijn opa is 15 jaar geleden overleden en laat 50% van de woning na aan een stiefdochter en stelt ook dat ze de zakelijke rechten van gebruik en bewoning heeft van de onverdeelde helft heeft. Ze was executeur van het testament wat nog steeds niet is afgehandeld. Nu is ze overleden en weigert haar executeur ons een sleutel te verschaffen van de woning. Ons bestaat uit 3 van de 4 erfgename van de onverdeelde 50%.
Ik heb dit ook opgezocht maar volgens mij staan wij gewoon in ons recht, we willen door een afhankelijk iemand een verkoopwaarde op laten maken.

Met vriendelijke groet,
MaM Reactie infoteur, 02-02-2020
Beste Mam,
Omdat jullie een meerderheidsbelang hebben en de stiefdochter is overleden, hebben jullie recht tot toegang tot de woning. Dit kan desnoods via de rechter worden afgedwongen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 15-11-2019
Beste,
Mijn vader woonde wettelijk samen met zijn partner. Zijn partner is onlangs spijtig genoeg overleden en alles wat van haar was en op haar naam stond gaat naar haar kinderen wat wij volledig normaal vinden.
hij heeft wel het vruchtgebruik over de woning en inboedel.
Nu doen echter de zus en de kinderen van de partner (waar hij 20 jaar wettelijk mee samenwoonde) moeilijk over de begrafenis.
Zij vinden echter dat mijn vader niet op de rouwbrief mag komen en op de grafzerk als haar partner. Terwijl hij 20 jaar wettelijk samenwoonde met haar.
Kunnen zij dit zo maar eisen?
En heeft mijn vader enige inspraak op de begrafenis en grafzerk die hij trouwens zelf wil betalen.
grtjs Reactie infoteur, 17-11-2019
Beste Annelies,
Uw vader is de eerst belanghebbende van het graf, mag zelf de tekst bepalen en de kosten verhalen op de erfenis, ook al zijn de zus en kinderen van de overleden partner het daar niet mee eens. Het graf behoort niet tot de nalatenschap en dus gaan zij daar niet over. Hetzelfde geldt voor de rouwkaarten. Uw vader heeft dus niet alleen inspraak, hij is als hij dat wil allesbepalend. Overigens kunnen in het testament nog aanvullende voorwaarden omtrent de uitvaart zijn gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adrie Zandbergen, 15-07-2019
Dank voor dit artikel, ik heb nog enkele vragen. Wij zijn in Nederland getrouwd (1967) in gemeenschap van goederen. We zijn geëmigreerg naar Zuid Afrika in 1967. Mijn man is in Dec 2018 overleden en had een ABN bankrekening. Ons testament HIER vermeldt dat ik de enigste erfgenaam ben. Wij hadden een Nederlands testament laten opmaken in 1996 (ook enigst erfgenaam) maar dat is w.s. niet meer geldig vanwege ons testament van 2015 in Z.A. Is er vrijstelling van successierechten tot een bepaald bedrag? Waar worden de successierechten berekend, in Zuid Afrika of Nederland? Reactie infoteur, 16-07-2019
Beste Adrie Zandbergen,
Graag gedaan.
De successierechten zullen worden berekend in het woonland van uw man. Dat zal Zuid Afrika zijn. Het laatst opgestelde testament is rechtsgeldig en in dat testament wordt ook vermeld naar welk recht de erfenis afgehandeld zal worden. Ook dat zal waarschijnlijk Zuid Afrika zijn met de vrijstellingen uit Z.A.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huub, 07-07-2019
Wanneer laatste ouder overlijdt en van de 5 kinderen heeft niemand meer contact wie is dan verantwoordelijk? Degene die contact had of de oudste of degene die eerst volmacht had en die dit ingetrokken heeft? Reactie infoteur, 08-07-2019
Beste Huub,
De overledene kan in een testament een executeur testamentair hebben aangewezen, zo niet dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van de erfenis. Of ze handelen de erfenis gezamenlijk af of wijzen hiervoor alsnog iemand aan. De Belastingdienst zal de persoon aanschrijven die bij de Belastingdienst bekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 17-01-2019
Mijn zus is onterft middels een testament. Zij heeft uiteraard wel recht op haar legitieme portie indien zij dit binnen vijf jaar opeist. Nu is onlangs mijn vader overleden. Mijn zus weet van het overlijden, maar heeft verder niets van zich laten horen. Mijn moeder en ik zijn erfgenaam, waarbij mijn moeder mijn erfdeel (inclusief de legitieme portie waarop mijn zus recht op zou hebben) aan mij wil overmaken. Mijn zus kan in feite haar legitieme portie pas opeisen bij het overlijden van mijn moeder.

Stel dat zij vijf jaar lang niets van zich laat horen. Vervalt dan het recht op de legitieme portie over het erfdeel van mijn vader?
Zodat zij alleen recht heeft op het legitieme portie over het erfdeel van mijn moeder. Of mag zij na het overlijden van mijn moeder hier alsnog aanspraak op maken?

Met vriendelijke groet,
Piet Reactie infoteur, 19-01-2019
Beste Piet,
Als uw zus meer dan vijf jaar wacht met het vragen van haar legitieme portie uit de nalatenschap van haar vader, vervallen en verjaren hierop wettelijk haar rechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 05-01-2019
Vader is als laatste ouder overleden. Broer regelt uit zichzelf ongevraagd alles. Nu wil de belasting mijn n.a.w. en telefoonnummer weten. Waarom kan dit zijn? Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste Johanna,
Dat kan om meerdere redenen. Of de Belastingdienst kent u als betrokkene bij de erfenis of uw broer heeft uw naam doorgegeven. Bij de verdeling van een erfenis is het belangrijk om te weten of het aanspreekpunt de erfbelasting gaat betalen en dan gaat verdelen (wellicht uw broer) of dat elke erfgenaam apart gaat betalen. U moet dus wel proberen te achterhalen wat uw broer nou precies aan het regelen is, of er as belastingaangifte is gedaan, als erfgenaam hebt u daar recht op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie Souren, 11-12-2018
Wat gebeurt er met de schulden bij overlijden van mijn zoon? Hij heeft een lening van €7500,00 en staat voor € 1500,00 rood bij de bank. Daarnaast betaalt hij zijn vaste lasten niet meer. Reactie infoteur, 12-12-2018
Beste Annie Souren,
Dat hangt van de voorwaarden van betreffende bank af. Soms vervalt deze schuld bij overlijden, soms gaat de schuld over op de erfgenamen:

https://financieel.infonu.nl/lenen/119908-lening-en-overlijden-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Nieuwstad, 19-05-2018
Ik ben gerechtigde uit een nalatenschap maar wil dit aanvechten omdat er nog stiefbroers zijn, mag ik dit als uitkeringsgerechtigde aanvechten?
mvgr J.Nieuwstad Reactie infoteur, 22-05-2018
Beste J Nieuwstad,
Iedereen die niet onder bewind staat, mag zelf een erfenis aanvechten. Als u een bijstandsuitkering hebt, is overleg met de gemeente wel verstandig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henja de Jong _boonstoppel, 14-03-2018
Een vraag mijn moeder is 28 febr 2018 overleden mijn vader is 3 jaar geleden gestorven.
In Augustus 2017 weer contact met mijn moeder gekregen na een hele lange tijd. Mijn zus vertelde mij dat ik.ben onterfd maar ik weet niet of zij liegt. Zij heeft eerst geld van de ing bank van mijn moeder de, bank afgehaald met het pasje. Heb ik nu ook nog recht op een geld bijdrage. Omdat mijn zus nu alles beslist.
Met vriendelijke gr Henja de Jong Reactie infoteur, 15-03-2018
Beste Henja de Jong,
Uw zus mag niet zomaar geld van de rekening afhalen. U hebt als u bent onterfd recht op uw legitieme portie. Als u bent onterfd, dan moet er ook een testament zijn. Een notaris kan dit voor een klein bedrag snel voor u nagaan of u neemt zelf contact op met het Centraal testamentenregister in Den Haag (Postbus 19398 2500 CJ Den Haag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 24-11-2017
Wat moeten wij doen. Zoon overlijdt. Er zijn schulden en grote kosten woning. Erfenis wordt door vader en dochter verworpen uiteraard. Is geen testament. Geen tegoeden. De notaris zegt nu dat de hele familie de negatieve erfenis krijgt aangeboden om te verwerpen en iedereen moet de kosten van de verwerping betalen. Hij zegt door te gaan tot kindskinderen en alle familie die maar bestaat tot de laatste man. Dit is toch WAANZIN! Moeten alle familieleden over de hele wereld deze negatieve erfenis nu verwerpen of mag het gewoon stoppen nadat vader en dochter de zaak hebben verworpen en kan het daarmee rusten?
Graag uw antwoord.
Met dank. C. K. Reactie infoteur, 27-11-2017
Beste Cor,
De noodzaak tot verwerping van een erfenis stopt niet bij de verwerping door vader en kind. De vererving en het aan elkaar doorgeven van een erfenis gaat namelijk door tot (minimaal) de zesde graad van bloedverwantschap (achternicht en achterneef).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samyn Willy, 21-11-2017
Een familielid zit in een echt(vecht)scheiding. Meer dan 10 jaar geleden heeft ze tweemaal geërfd, haar bankuittreksels heeft ze niet meer, hoe kan ze die erfenissen nog bewijzen? Reactie infoteur, 22-11-2017
Beste Samyn Willy,
Dat kan bijvoorbeeld als de verdeling van de erfenissen op papier is gezet (door de familie of een notaris) of als er getuigen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sharon, 11-10-2017
Ik ontvang binnenkort een erfenis op een en/of rekening. Kan ik in dat geval aanspraak maken op de volledige erfenis als mijn relatie uit zou gaan? Ik heb overigens een samenlevingscontract en testament. Reactie infoteur, 12-10-2017
Beste Sharon,
Als in het samenlevingscontract niet staat dat alles gemeenschappelijk is, dan is de erfenis volledig voor u. Overigens is het bij een en/of rekening wel zo dat in beginsel beiden aan de bankrekening kunnen komen. U zou een extra rekening op alleen uw naam kunnen openen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosie, 05-09-2017
Wij zijn met 7 erfgenamen. Mijn broer en ik krijgen geen inzage wat we willen zien. Wij hebben sterke vermoedens dat er veel geld van pa z'n bankrekening onrechtmatig gehaald is. Pa lag in het ziekenhuis voordat hij stierf, hebben nog 3 dgn vooraf er 250 euro af gepind. Hebben erna gevraagd en kregen als antwoord, dat het boodschappen geld was. We wisten allemaal dat Pa niet meer uit het ziekenhuis kwam. Er is nadien 1940 euro terug betaald van uitvaart op het reknr van mijn zus, maar dit wordt niet verdeeld onder de erfgenamen. Dat houden ze zelf. Er zijn nog meer van dat soort zaken, waar wij niet aan meewerken. Daarom zetten wij geen handtekening voor afronding. Wat moeten wij doen, hebben we recht van spreken? Reactie infoteur, 07-09-2017
Beste Rosie,
Natuurlijk, als erfgenaam hebt u recht op een volledige inzage in de erfenis. Dit kan desnoods via de kantonrechter worden afgedwongen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly Hendriks, 03-05-2017
2 broers zijn erfgenaam daarvan ziet een broer van het erfrecht af via overlijdensakte bij het gerechtshof, krijgt de andere broer daar bericht van? Reactie infoteur, 05-05-2017
Beste Elly Hendriks,
De verwerping van een erfenis wordt geregistreerd in het boedelregister van het arrondissement waarin de overledene het laatst woonde. De andere broer krijgt hier niet automatisch bericht van.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leenders, 18-03-2017
Mijn moeder is op 30 januari gestorven. Ik heb nog 2 broers. Moet mijn oudste broer ons zeggen wat er nog op de rekening van mijn moeder staat?
Mvg,
Leenders Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste Leenders,
Als erfgenaam hebt u het recht om te weten hoeveel geld er op de rekening staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vlayen Luc, 07-03-2017
Mijn echtgenote haar meter/tante, zus van haar vader en alleenstaande gehandicapte zonder kinderen is in 2016 overleden. De moeder van mijn echtgenote had volmacht op alle bank- en spaarrekeningen van haar schoonzus. Mijn echtgenote heeft nog 1 broer en 2 zussen maar leeft daar sinds 3 jaar op non-speaking terms mee, alsook met haar moeder. Volgens de akte bij de notaris zou er maar 1 bankrekening bestaan hebben waarvan het kleine saldo in de erfenis is vermeld. Gezien mijn echtgenote, evenals haar broer en zussen erfgename van de tante was heeft zij bij alle banken de rekeninguittreksels gevraagd die er zijn van de overleden tante. Nu blijkt uit de afschriften van de uittreksels van tante bij nog 3 andere banken dat zij zéér welgesteld was en waar de laatste 3 jaar grote sommen zijn afgehaald tot 1 week voor overlijden met het eindresultaat 0 op alle rekeningen. Tante kon wegens haar handicap de laatste 15 jaar haar woning niet meer verlaten en leefde in povere omstandigheden. Kan mijn echtgenote alsnog aanspraak maken op haar deel van tantes roerend erfdeel in dit geval? Reactie infoteur, 08-03-2017
Beste Vlayen Luc,
De vraag die hier aan vooraf gaat is of het geld wel rechtmatig is opgenomen. Welke titel had de persoon om dit geld op te nemen? Zoniet, dan dient het bedrag te worden teruggestort en daarna te worden verdeeld. Een lege bankrekening kan niet worden verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schotte Christel, 22-01-2017
Mijn moeder is 3 jaar geleden aan alzheimer gestorven en sindsdien is mijn vader dementerende.
Ik heb indertijd mijn volmacht aan mijn broer doorgespeeld die verzekeraar is. Als ik vraag om inkijk of afschriften word hij boos en zegt dat hij daar veel kopzorgen aan heeft. Onlangs verkocht hij de wagen van mijn pa en kreeg ik 400€ ervoor. Hij zou bewijsfactuur bezorgen. We zijn nu toegekomen aan plaatsing van pa in rusthuis. Hij gaat dinsdag naar de notaris om grond te verkopen, ik moet niet meegaan. Mijn man en vrienden zeggen dat ik hem teveel vertrouw en hij waarschijnlijk al zijn spaarboekje aan het verrijken is. Ik doe toch niet moeilijk maar vind als dochter dat ik toch ook recht heb te weten hoeveel geld mijn vader heeft. Kan ik bij de bank vragen naar rekeninguittreksels van 3 jaar ver? Ik heb onlangs ontdekt dat mijn broer meerdere crestspaarboeken heeft geopend op naam van pa, tot 2034, mijn vader is 81 jaar? Er is een tweede crest verzekering die tot2012 gaat. Mijn broer weet niet dat mijn vader dit me getoond heeft na het overlijden van mijn ma. Daarmee denk ik dat mijn vrienden weleens gelijk kunnen hebben. Neem ik nu een advokaat onder handen? Straks is mijn erfdeel die ik aan mijn dochter wil geven weg voor de verrijking van mijn broer. Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Schotte Christel,
U kunt wellicht het beste per direct uw volmacht aan uw broer intrekken. Neem ook contact op met de notaris om meer te weten. De verzekering, aan wie betaalt die uit bij overlijden van uw vader? Waarom krijgt u geen eindfactuur, weet u waar de auto verkocht is? Uw vrienden zouden immers gelijk kunnen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 20-12-2016
Mijn ouders zijn overleden, het geld is ondertussen verdeeld maar er zijn nog gronden en een woning. Mijn broer houdt de verdeling tegen van deze goederen. Ondertussen zijn we bezig met uit onverdeeldheid treding. Maar ik krijg van de rekeningen die komen, elektriciteit, water, kadaster niets te zien. In het begin betaalde wij de helft, dan eens 500 euro in een pot, maar die moet al lang leg zijn. Ik weet van niets meer, alles wordt onderschept wat kan of mag ik doen als hij weigert om iets te geven. Reactie infoteur, 20-12-2016
Beste Geert,
Als u daarom vraagt, moet uw broer die gegevens geven, hij heeft niet het recht om alles te onderscheppen. U bent een gelijkwaardige erfgenaam. Als hij executeur is, heeft hij ook een volledige informatieplicht die desnoods via de kantonrechter kan worden afgedwongen. Als u het Kadaster belt, kunt u nagaan of de boel al niet verkocht is en of u ook als eigenaar wordt vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yogesh Meghoe, 03-12-2016
Mijn moeder had een testament gemaakt dat haar kinderen erfgenamen zijn van haar kapitaal. Nu heeft ze een en/of rekening opengemaakt met alleen 1 kind als gemachtigde. Is dan de testament niet meer geldig in zo een situatie? Reactie infoteur, 05-12-2016
Beste Yogesh Meghoe,
Het testament geldt nog steeds en het geld van uw moeder op de en/of rekening maakt dan deel uit van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ik, 02-12-2016
Iemand heeft schuld bij oveleden moeder. Naast deze persoon is er nog 1 erfgenaam. Hoe het beste deze schuld afwikkelen? Vind het nogal een ingewikkeld rekensommetje. Reactie infoteur, 03-12-2016
Beste Ik,
De twee erfgenamen erven beiden de helft (als er geen testament is). Verder kan de ene persoon de andere uitkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-11-2016
Mijn vader is recentelijk overleden.
Hij heeft 1 jaar een aow uitkering ontvangen als alleenstaande terwijl hij samenwoonde met een vriendin. Zijn vriendin woonde tot zijn overlijden bij hem in huis maar was niet bij hem ingeschreven. Wij waren niet van op de hoogte en zijn hier pas na zijn overlijden achter gekomen.

Loop ik als erfgenaam het risico om aangeslagen te worden voor de te veel ontvangen aow uitkering en zo ja wat is ons risico? Reactie infoteur, 25-11-2016
Beste Peter,
Als de SVB met terugwerkende kracht geld terugeist, is dat een schuld voor de erfgenamen. Het is moeilijk om in te schatten of dit ook gaat gebeuren, want de SVB moet daarvoor de situatie kennen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diny van der Hop, 06-11-2016
Dit artikel is goed en duidelijk geschreven. Vraag: een erfgenaam is testamentair benoemd. deze notaris heeft echter heel weinig uitgelegd.
Ik ben alleenstaand, de officiële erfgenamen zijn twee wettelijke broers. Als erfgenaam heb ik benoemd een neef, die bij het overlijden alles wil regelen. Bij de bank is geregeld dat hij en zijn echtgenote dan kunnen beschikken over mijn rekening.
na het ondertekenen van het testament hebben zij meteen gecontroleerd of de machtiging van de rekening is ingegaan. Dit bleek het geval te zijn. bij de ING heb ik geïnformeerd of deze machtiging kan ingaan na mijn overlijden. dit is niet het geval en kan alleen testamentair bepaald worden.
VRAAG: kan de machtiging van de rekening na overlijden alleen maar testamentair geregeld worden.? 6-11-2016
de hele uitleg van de notaris was zeer summier. in deze beschrijving komen meer zaken duidelijk aan de orde Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste Diny van der Hop,
Met een machtiging bij leven kunnen erfgenamen bankzaken met uw rekening regelen totdat aan de bank wordt gemeld dat de rekeninghouder is overleden. Vanaf dat moment zal de bank een verklaring van erfrecht willen zien. Eenvoudiger, maar voor u momenteel waarschijnlijk ongewenst, is een en/of rekening waarbij de bankrekening open blijft staan voor de erfgenaam die samen met u een rekening heeft. Die rekening wordt minder snel geblokkeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 03-11-2016
Ik ben als een van de kinderen aangewezen als executeur na het overlijden van mijn moeder. In het testament krijgen de kleinkinderen het maximale vrijgestelde bedrag van 20047 Euro. Er zijn 4 minderjarige kleinkinderen in Engeland, die geen eigen rekening hebben. Het geld wordt door hun moeder (ook erfgename) voor hen geïnvesteerd. Is het wettelijk noodzakelijk dat het geld overgemaakt wordt op een eigen rekening van het kleinkind of is een schriftelijke bevestiging voldoende, dat het geïnvesteerd wordt en kan het geld naar de rekening van de moeder worden overgemaakt? Ik heb er zelf geen probleem mee en heb het volste vertrouwen dat het geld naar de kleinkinderen gaat, maar weet niet wat de wettelijke verplichtingen zijn. Reactie infoteur, 04-11-2016
Beste Ingrid,
Als u in het bijschrift van de storting zet dat dit het erfdeel van de kinderen is, zal dit wel goed gaan. Documenteer dit goed, want over een aantal jaren kunnen er altijd vragen worden gesteld (bijvoorbeeld door deze kinderen zelf, het is hun geld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sebina Prins, 24-10-2016
Misschien een gekke vraag mijn man is in 1994 overleden zijn ouders in 1979. Mijn man was toen net 19 en voor de wet niet volwassen een zwager werd de voogd. Er waren talloze schilderijen van een bekende Groningse schilder. Mijn overleden man werd van hot naar her gesleept ( zijn zusters zaten met hem in de maag zei hij ) hij zat op de HTS maar is maar onder dienst gegaan, daarna gaan werken en trouwen hij is overleden aan een hersentumor. De familie heeft zich nooit om ons en dan vooral zijn kinderen bekommerd, Nu hebben de zusters de wanden behangen met de schilderijen ( heb ik gezien als ik er wel eens was) mijn vraag is kunnen mijn kinderen nu nog aanspraak maken op een paar van die schilderijen het is toch hun recht. Het is destijds heel vreemd gegaan na de dood van mijn man zijn ouders was al ruzie om de schilderijen toen de moeder net dood was. Geloof dat er geen rechter iof boedelbeschrijving is geweest wat toch had gemoeten. Ook zijn mijn kinderen wel eens bij de zusters geweest toen hadden ze de schilderijen verstopt. Is hier nog iets juridisch aan te doen Reactie infoteur, 27-10-2016
Beste Sebina Prins,
Als de schilderijen niet zijn geschonken, maken ze deel uit van de erfenis van uw man en is de helft van u als jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Het jaar 1994 is wel al meer dan twintig jaar geleden (verjaring), maar wat uw deel was tijdens het huwelijk, is nog steeds uw deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies, 21-10-2016
Mijn moeder is in 2014 overleden. Aangezien mijn zus een en/of rekening had met mijn moeder beheerde en regelde alle zaken. Ook haalde ze het huis leeg terwijl ik op vakantie was. Toen ik om de afschriften vroeg van mijn moeder haar spaarrekening en haar ing rekening heeft ze alle banden gebroken met mij. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 21-10-2016
Beste Marlies,
U bent ook erfgenaam en kunt de bank vragen om de rekening te blokkeren, omdat uw moeder is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 19-10-2016
Mijn kinderen zijn de enige erfgenamen van hun overleden vader en omdat ze minderjarig zijn valt alles op mij moeder met het het volledig gezag, mogen de families dan aan de inboedel en bankrekeningen van de overleden vader gaan? Reactie infoteur, 19-10-2016
Beste Monique,
Aan de rekening mag alleen degene komen die daartoe een machtiging heeft. Dat zal zeer waarschijnlijk de moeder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 18-10-2016
Goedemiddag,
Mijn vader is overleden in maart 2016. Er zijn 4 kinderen uit het eerste huwelijk en 2 kinderen uit het tweede huwelijk. Wij zijn allen aangeschreven door een notaris voor een erfenis zonder testament. Het vierde kind uit het eerste huwelijk staat in het trouwboekje van
toen mijn ouders en volgens mijn overleden vader en familie is zij een kind geboren uit een relatie waarmee mijn moeder later mee is getrouwd. Mijn vraag is kan ik een DNA eisen vwb de erfenis van mijn vader? Ik zou graag duidelijkheid hebben. Mijn tweede vader is ook al 10 jaar geleden overleden, hij heeft het nooit willen vertellen en mijn moeder heeft ook nooit duidelijkheid gegeven. In afwachting op uw antwoord.
mvgr Maria Reactie infoteur, 21-10-2016
Beste Maria,
Bij mijn weten kunt u geen DNA-test eisen, een moeder of het kind zelf wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bibi, 10-10-2016
Beste zeemeeuw,
Ik heb een vraag, mijn opa is vorige week overleden. En waar ik al bang voor was gebeurd ook. Mijn opa heeft samen met mijn oma 3 kinderen. Nu heeft mijn opa zijn jongste dochter gemachtigd over zijn rekening mocht hij te komen overlijden. Nu weten we allemaal dat dit waarschijnlijk een grote fout van hem is geweest want het is een behoorlijke geldwolf. Mijn oma is nog in leven en toch heeft de jongste dochter al het geld van mijns opa's rekening gehaald en op haar rekening gezet. Ik als kleindochter ben hier extreem boos over.
De dochter wil mijn oma ook zo snel mogelijk uit het huis hebben en in een verzorgtehuis plaatsen en al haar spullen moeten de deur uit. Nu zegt mijn moeder en haar broer dat ze hier helaas niks over kunnen zeggen. Over het geld gedeelte. Omdat zij gemachtigd is van zijn rekening. Nu kan mijn oma dat geld wel terug eisen maar dat durft ze niet.oma zelf weet niet om hoeveel geld het gaat. Maar het schijnt om een behoorlijk groot bedrag te gaan.nu ben ik bang dat de jongste dochter het lekker gaat zitten opsnoepen want niemand weet om hoeveel het gaat en schijnen ook geen inspraak te hebben omdat mijn opa haar gemachtigd heeft.
Mijn vraag is dus. Hebben de andere 2 kinderen ook juridische recht op het deel? En wat kunnen wij hieraan doen? Groetjes bibi Reactie infoteur, 11-10-2016
Beste Bibi,
Een dergelijke machtiging na overlijden is alleen mogelijk via een testament en anders niet. Het is ook niet zo dat de dochter recht heeft op dat geld omdat het onderdeel is van de erfenis. De bank moet zo snel mogelijk hierover worden ingelicht en als het geld weg is, is een aangifte bij de politie wegens diefstal ook een optie, u kunt een incassobureau sturen om uw deel op te eisen. Onderneem snel actie voordat het echt te laat is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christiaan Koopmans, 29-09-2016
Geachte Zeemeeuw,
In 2013 is mijn oma overleden, mijn oom en drie tantes benaderden mij om te tekenen om de twee bedragen op mijn oma's rekening te delen tussen ons vijven. Maar in de successie aangifte van oma hebben deze vier erfgenamen met "nee" ingevuld bij de vraag; "heeft de overledene tijdens zijn leven zijn huis verkocht of geschonken met het recht om in dit huis te blijven wonen". Ik woon niet in Nederland en hierdoor heb ik mijn moeder die in Nederland woont gemachtigd om mijn erfenis af te handelen. Blijkt dat het huis door oma sinds 1990 aan haar vijf kinderen is verkocht met het recht om erin te blijven wonen. In 2009 is het huis verkocht aan de huidige eigenaar door mijn oom en drie tantes. Bij mijn vaders overlijden in 1997 was ik minderjarig en heeft de notaris aan mijn moeder verteld dat ze de erfenis van mijn vader beter kan verwerpen anders moet zij of ik alle schulden van mijn vader aan de schuldeisers voorhands gaan betalen. Nu weiger ik te tekenen omdat ik precies wil weten waarom in de successie aangifte van oma het huis niet tijdens haar leven is verkocht en toch is er een akte dat het huis wel is verkocht in 1990 aan haar kinderen, wat niet aan mijn moeder werd verteld bij het overlijden van mijn vader in 1997. Een advocaat heeft mijn moeder gezegd dat hij niets kan doen omdat de zaak al verjaard is! Kunt u mij iets zeggen over mijn geval? Of er inderdaad niets meer aan te doen is?

Met vriendelijke groet,

Christiaan Reactie infoteur, 30-09-2016
Geachte Christiaan Koopmans,
De woning is in 1990 geschonken met recht van vruchtgebruik, wat betekent dat toen alleen het blote eigendom is overgedragen en in 2009 is doorverkocht. De waarde van het vruchtgebruik is nog te verdelen en dat is zeker niet verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 25-07-2016
Beste zeemeeuw,
Ik ben gevolmachtigd executeur van onze moeders erfenis. Onze moeder heeft 2 jaar geleden een flink groot bedrag aan haar kinderen geschonken. Daarover moesten we schenkbelasting betalen. Die schenkbelasting heeft mijn moeder vorig jaar weer aan ons geschonken. In de boekhouding kan ik nu alleen kopieën van de belastingaanslagen voor schenkbelasting plus bewijs van betaling van de 2e schenkingen van slechts 2 kinderen vinden, van een ander mis ik ze. En dat zijn de schenkbelastingsaanslag + bewijs 2e schenking (schenkbelastingsbedrag) voor de zus die de boekhouding voor mijn zieke moeder (kon door beroerte niet meer goed lezen schrijven spreken) behartigde.

Bij navraag reageert die zus vaag, de 2e schenking heeft ze onderhands van mijn moeders rekening opgenomen zegt ze. Verder reageert ze onbehulpzaam, bewijsstukken hoeft ze niet te overleggen want het is langer dan 180 dagen geleden. Ook zegt ze uitstel voor de schenkbelasting te hebben aangevraagd. En ik zie in de bankafschriften dat er vrij grote bedragen zijn opgenomen die nergens worden verantwoord. Als zij de schenkbelasting over het eerste bedrag niet heeft betaald (waar wij nu bang voor zijn) dan heeft ze in feite geen recht op onze moeders 2e schenking die voor de te betalen schenkbelasting was bedoeld.

Mijn vraag… wat moeten we hiermee? Dit komt toch ook uiteindelijk dan als belastingschuld op de schouders van alle erfgenamen terecht? En wat het zuivere saldo van de nalatenschap betreft op rekening van de executeur? Wat kan ik doen om dit te corrigeren?

Vriendelijke groeten,
Roos Reactie infoteur, 26-07-2016
Beste Roos,
De schenkbelasting is verschuldigd door de ontvanger van de schenking, maar de schenker blijft mede-verantwoordelijk totdat er is betaald. U kunt uw zus schriftelijk vragen om aan te tonen dat de schenkbelasting door haar betaald is met de opmerking dat, als ze niet reageert of dit niet kan aantonen, u een voorziening hiervoor moet opnemen bij de verdeling van de erfenis die ten laste komt van haar erfdeel. Vraag ook om een verantwoording voor de opgenomen posten, hiervoor kunt u een vergelijkbare maatregel treffen om de druk op de ketel te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar Dekkers, 24-06-2016
Mijn oma komt binnenkort te op overlijden. Mijn vader, haar zoon is al overleden. Er is nog 1 zoon, broer van mijn vader die zij al 10 jaar niet gesproken heeft. Ik weet niet waar hij is. Hoe wordt hij in contact gebracht. En ik zie het niet voor mij dat hij ineens langs komt om alles af ten handelen. Geen idee wat ik moet doen. En erf ik ook nog een gedeelte van mijn overleden vader? Reactie infoteur, 25-06-2016
Beste Mar Dekkers,
Als er een testament is, kan daarin worden aangegeven wie de erfenis moet afhandelen. In dit geval zult u voor de Belastingdienst bekend zijn en waarschijnlijk worden aangeschreven. U hebt recht op het kindsdeel van uw vader. De andere zoon heeft, als hij niet is onterfd, 20 jaar om zijn erfdeel te claimen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dalinge, 24-05-2016
Hallo,
Ik heb een vraag over een beneficaire aanvaarding van een erfenis. Wij zijn met 3 erfgenamen en hebben de erfenis beneficair aanvaard. Er zijn geen schulden maar mijn zus wilde het zo, dus hebben mijn broer en ik ook beneficiair aanvaard. Een notaris heeft alles geregeld. Nu wordt er ergens in de komende weken uitbetaald door de notaris. Mijn zus heeft schulden en is wel in gesprek met het incassobureau voor een betalingsregeling.
Nu is mijn zus bang, dat het incassobureau/deurwaarder erachter komt dat zij binnenkort een geldbedrag gaat erven. Kan een incassobureau hier achterkomen? Door middel van inzage in het boedelregister bijvoorbeeld? Of moet het incassobureau dan de gegevens hebben van de erflater voordat ze de naam van mijn zus ergens tegenkomen? Ik hoor het graag. Hartelijk dank. Reactie infoteur, 24-05-2016
Hallo Dalinge,
Een incassobureau weet op grond van het boedelregister niet hoe groot de erfenis was en kan daar zelf niet achter komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie500, 24-05-2016
Onlangs is mijn vader (Nederlander) overleden. Hij woonde in Luxemburg maar was 'pas' 9 jaar weg uit Nederland. Indien ik het goed begrijp claimt de Nederlandse fiscus het recht om tot 10 jaar na vertrek van een overledenen successierechten te heffen. Als zoon zou ik in Luxemburg nul % rechten betalen.
Ik ben zijn zoon en eveneens Nederlander. Maar ik ben geboren in België, ben getrouwd met een Belgische, mijn kinderen zijn Belgen, en ik woon al 30 jaar in België en heb dus al 30 jaar niets meer met de Nederlandse fiscus te maken gehad. Moet ik nu als woonachtige in België nu toch in Nederland aangifte gaan doen van een erfenis in Luxemburg? En zo ja, moet ik dat zelf doen of mag ik wachten tot de Nederlandse fiscus mij aanslaat? Reactie infoteur, 24-05-2016
Beste Charlie500,
Voor een erfenis geldt een termijn van vijf jaar, wat betekent dat het erfrecht in Luxemburg telt. Of het moet zo zijn dat uw vader per testament heeft gesteld dat hij een afhandeling via het Nederlands recht wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. L. Visser, 22-04-2016
Moet je bij de boedelbeschrijving van een overledene ook de laatste Aow/ABP uitkering meetellen? Hoe moet je omgaan met de extra uitkering van de AOW voor de nabestaanden? Reactie infoteur, 22-04-2016
Beste F.L. Visser,
Elke gedane uitkering vóór het moment van overlijden maakt deel uit van de erfenis, niet die daarna.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 15-03-2016
Hallo Zeemeeuw,
Dat klopt inderdaad, maar toen we het ontdekten hebben we de persoon in kwestie dit medegedeeld en gevraagd om transparantie en dat is helaas niet gekomen. Dan zijn die 3 maanden wel heel erg kort zeker als het gaat om een nalatenschap van een dierbare.
Vr gr Reactie infoteur, 16-03-2016
Beste Marga,
Dat is zeker zo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 15-03-2016
Hallo Zeemeeuw,
De politie zegt dat het staat in art 66 van het burgelijk strafrecht! Mocht u contact willen opnemen dan mag dat uiteraard ook met de politie zeiden ze mij.
Vr gr Marga Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste Marga,

Art 66 van het wetboek van strafrecht luidt: " De klacht kan worden ingediend gedurende drie maanden na de dag waarop de tot klacht gerechtigde kennis heeft genomen van het gepleegde feit."

U geeft aan dat u recent hiervan hebt kennis genomen en dus kunt u, als dit niet langer dan 3 maanden terug is, gewoon naar de politie gaan. Er staat niet dat het uiterlijk tot drie maanden na de verduistering kan zijn, maar tot uiterlijk drie maanden na het u bekend worden daarvan. Dat u eerder wat vermoedde speelt geen rol.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 04-01-2021
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.