Erfenis en de rekening van de overledene

Erfenis en de rekening van de overledene De regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is wat er gebeurt met de bankrekening en rekening van de overledene. Kunt u nog bij die rekening komen en wat moet u daarvoor doen? En heeft dat nog gevolgen voor wat de erven allemaal moeten doen. Is er een Verklaring van Erfrecht nodig en wat betekent dit voor een en/of rekening. Wie is uw erfgenaam, wat is plaatsvervulling en wat is erfopvolging.

Wie erft en is erfgenaam?

Als er geen testament is regelt het Burgerlijk Wetboek wie erft. Er zijn vier groepen van erfgenamen die samenhangen met de familierechtelijke relatie.
 • Groep 1: De echtgenoot of echtgenote, geregistreerde partner, kinderen. Daarna de kleinkinderen en achterkleinkinderen.
 • Groep 2: De ouders, broers en zussen van de erflater.
 • Groep 3: De grootouders.
 • Groep 4: De overgrootouders en zo verder tot in de 6e graad.

Erfopvolging en erfgenamen

Erfopvolging houdt in dat als er in groep 1 geen erfgenamen meer in leven zijn de personen in groep 2 in aanmerking komen, en zo verder. Wie als erfgenaam in een groep zit, heeft recht een gelijk deel van de erfenis. Uitzondering hierop is de langstlevende echtgenoot of echtgenote. Ouders erven ieder een kwart. Kinderen hebben recht op de legitieme portie, als ze zijn onterfd.

Plaatsvervulling bij voortijdig overlijden

In elke groep kan sprake zijn van plaatsvervulling. Plaatsvervulling houdt in dat als een erfgenaam in een groep kinderen heeft en de erfgenaam zelf niet meer leeft doordat hij dus voortijdig is overleden, zijn of haar kinderen samen recht hebben op dit erfdeel.

De verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht geeft aan wie de erfgenaam is en wie de erfgenamen zijn. Dit is een door een notaris opgestelde akte. De notaris verklaart daarmee of de overledene een testament heeft laten opmaken, wat in dit testament is bepaald, wie de erfgenamen zijn en wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Banken en de rekening van de overledene

Wanneer u als erfgenaam wilt kunnen beschikken over de rekening van de overledene, moet u daarvoor de medewerking krijgen van de bank. Nogal wat banken doen hierover onnodig moeilijk. De bank blokkeert de rekening en u kunt dan geen geld meer van de bankrekening halen of geld overmaken.

Volmacht executeur testamentair voor afhandeling erfenis

In het testament kan een executeur testamentair zijn genoemd. Als dat niet zo is, kunnen de erfgenamen een erfgenaam of buitenstaander een volmacht om de erfenis af te handelen. Hierdoor worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde overgedragen. De volmacht maakt afwikkeling van de erfenis meestal eenvoudiger en sneller, omdat er minder aanspreekpunten zijn. De executeur of gevolmachtigde zal regelmatig verslag uitbrengen aan de erfgenamen die akkoord moeten zijn met de afwikkeling en verdeling van de erfenis. Wat de executeur testamentair, ook wel executele genoemd, mag is bepaald in de wet, maar daarvan kan in een testament worden afgeweken door het toekennen van meer of minder bevoegdheden:
 • De executeur maakt zelf een boedelbeschrijving of roept de hulp van een boedelnotaris in.
 • De executele regelt de bankzaken en rekeningen van de overledene.
 • Hij zegt eventuele abonnementen op.
 • Hij vertegenwoordigt de erflater en erfgenamen bij de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Hij beheert de goederen uit de nalatenschap.
 • Hij inventariseert schulden en bezit en voldoet de schulden. Eventueel door goederen uit de nalatenschap te gelde te maken.
 • Hij houdt de erfgenamen op de hoogte.
 • Hij waarschuwt de hem bekende legitimarissen.

En/of rekening

Een en/of rekening mag niet worden geblokkeerd als een rekeninghouder overlijdt. Om blokkering te voorkomen zou helemaal geen verklaring van erfrecht nodig hoeven te zijn. Toch eisen banken in de praktijk vaak wel eerder genoemde Verklaring van Erfrecht die vaak prijzig is en enige tijd kost. De prijs van een dergelijke verklaring kan oplopen tot 800 euro. De overlijdensakte of afschrift van overlijden die de gemeente afgeeft, is een stuk goedkoper.

Erfenis en nalatenschap

Sinds 2003 zijn de regels voor de verdeling van erfenis en nalatenschap fors gewijzigd. Zonder testament valt bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap de totale erfenis toe aan de langstlevende partner. Daar doen wettelijke regelingen over de legitieme portie of het wettelijke erfdeel niets aan af. In deze gevallen is het dan ook klip en klaar: een akte van overlijden van €10 zijn in deze gevallen voldoende, in combinatie met een verklaring van het Centraal Testamenten register in Den Haag dat er geen testament is. Toch is er een grote maar, want er kunnen zich situaties voordoen, waarin u de erfenis wilt verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Schulden in de erfenis

Voordat u de erfenis en de rekening van de overledene aanvaardt, is het altijd goed om te weten of de overledenen niet te veel schulden had. Erf geen schulden bij een erfenis, want dat is nergens voor nodig. U kunt, als er zijn meer schulden zijn dan bezittingen of als u om andere redenen niets met de erfenis te maken wilt hebben, de nalatenschap verwerpen. Het aanvaarden van de rekening van de overledenen kan echter al worden gezien, als het aanvaarden van de erfenis. U hebt dan in ieder geval de schijn tegen.

Notaris en testament

Als er wel een testament is, komt alles in een ander vaarwater. De erfenis zal moeten worden verdeeld, zoals de overledene in zijn testament heeft aangegeven. Daarbij wordt meestal één erfgenaam aangewezen, met een volmacht om de erfenis af te wikkelen en het contact met de bank te onderhouden. Als tot slot alle erfgenamen akkoord zijn gegaan met de verdeling van de erfenis, kan de bankrekening van de overledene worden opgeheven. In de meeste gevallen zal de notaris waar het testament is opgesteld, de erfgenamen inlichten over de inhoud van het testament, maar ook een andere notaris zou dit mogen doen.

Slot

Essentieel is dus of er wel of niet een testament is opgesteld. Laat u zich zo nodig goed door een notaris inlichten, voordat u zelf stappen onderneemt.

Lees verder

© 2009 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u in 2020 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2018, 2019 of 2020 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…

Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wetKinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wetJongerenwerkers zijn niet of weinig thuis in de Nederlandse wetgeving. Natuurlijk hoef je ook niet alles te weten maar s…
Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseFasen van schadevergoeding: de onderzoeksfaseIn de onderzoeksfase staat het bepalen van de medische omstandigheden en arbeids(on)geschiktheid centraal. Men kan hierv…

Reageer op het artikel "Erfenis en de rekening van de overledene"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Vonne, 05-10-2020 11:49 #235
Beste,
Mijn halfbroer is 15 aug. jl in het hospice overleden. Zijn vader, ook mijn vader en van mijn 2 broers, heeft de nalatenschap via de Griffie verworpen. Nu komen er rekeningen/aanmaningen binnen bij mijn oudste broer die dateren van voor zijn overlijden. Hij zoekt nog uit hoe deze rekeningen bij hem terecht zijn gekomen. Vraag: moeten wij die rekeningen betalen nu wij, alle erfgenamen, beschikken over de akte van verwerping?. Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-10-2020
Beste Vonne,
U hoeft die rekeningen niet te betalen omdat dit nog schulden zijn van uw overleden halfbroer. U kunt de verzenders van de rekeningen inlichten over de verwerping van de erfenis en daarmee de schulden, want daarvan zijn ze kennelijk niet op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Crolla, 22-09-2020 12:07 #234
Beste, onlangs is mijn moeder overleden.
Zij had een bewindvoerder die haar zaken regelde. Mijn moeder had nog wat spaargeld en geen testament. We zijn met 4 broers en zijn benaderd door de bewindvoering om mee te werken waardoor haar spaargeld verdeeld zou kunnen worden. Alleen 1 broer werkt niet mee waardoor alles op de rekening blijft staan volgens de bewindvoering. Wat kunnen wij nog doen. Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste B. Crolla,
Als de erfenis is aanvaard (voor verwerping geldt een termijn), kan de verdeling van de erfenis worden opgemaakt. Weigert de broer met de verdeling akkoord te gaan, dan kan die via de rechter worden afgedwongen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 03-09-2020 23:31 #233
Na het overlijden van onze moeder bleek mijn zus executeur te zijn, nu wilde ze geen openheid van de bank geven, zij beheerde de laatste drie jaar de bank. via de notaris uiteindelijk na drie maal vragen de stukken ontvangen. nu blijkt er in de drie jaar minimaal (heb ik het niet over boodschappen) meer dan 30.000 euro te zijn gepind. dit kan moeder nooit hebben gedaan, ze was zwak en te veel in het ziekenhuis. mijn zus beweert echter dat mijn moeder dit zelf heeft gedaan. maar waar het geld dan aan op is gemaakt?… dus zeer waarschijnlijk heeft mijn zus zich hiermee verrijkt? kan dit zomaar? Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste T,
De executeur is wettelijk verplicht om opheldering van zaken omtrent de erfenis te geven en kan hiervoor zelfs onder ede door de kantonrechter worden gehoord. De bank kan zien wanneer er met welke pas waar is gepind, dit wordt op de rekening meestal op gemeld. Zomaar pinnen zonder toestemming, uitleg en bewijsstukken, mag eveneens niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 03-08-2020 10:31 #232
Beste,
Mijn partner is pas geleden overleden. Bij de bank is zij nog niet schriftelijk aangemeld als overledene. Ben zelf gemachtigd om haar betaalrekening te kunnen beheren. Kan er tot die tijd, over haar betaal rekening beschikt worden? En wat zijn daar de mogelijke gevolgen van? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Dennis,
Tot de tijd dat het overlijden bij de bank bekend is, kunt u de rekening gebruiken als dat daarvoor ook al het geval was. Bent u de enige erfgenaam, dan zal dat niet een groot probleem zijn. Bovendien kan het zijn dat via die rekening nog zaken betaald moeten worden, maar dit moet niet te lang duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angel, 12-07-2020 08:18 #231
Hallo

Na het zuiver aanvaarden van een erfenis, zonder schulden, alle papierwerk van nalatenschap is bij de notaris afgewerkt en de executeur heeft ook het nodige gedaan.
Mag je dan al toegang krijgen tot de rekening en moet dat via de executeur of mag je zelf stappen ondernemen.
Alvast bedankt
Angel Reactie infoteur, 17-07-2020
Hallo Angel,
In een testament staat aangegeven wat de bevoegdheden van een executeur zijn.Met voldoende bevoegdheden kan hij regelen dat alleen hij/zij de rekening kan inzien en eventueel betalingen kan doen. Een erfgenaam heeft bij de meeste banken een verklaring van erfrecht nodig. Het handigste is het toch als de executeur het groene seintje geeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia, 08-07-2020 19:42 #230
Hallo,

als ik bij het overlijden van mijn vader de erfenis verwerp, maar mijn broer gaat nog na het overlijden van onze vader geld pinnen, wordt de erfenis dan voor mij ineens zuiver aanvaardt? (ik ben ook in het bezit van een pasje van mijn vader omdat hij ziek is en niet zelf kan pinnen). Maar bij zijn overlijden wil ik de erfenis zeker verwerpen. Kom ik in de problemen doordat mijn broer nog geld pint na het overlijden (ook al wil ik niet dat hij dit doet) kan ik beter dat pasje teruggeven nu hij nog in leven is?
ik heb namelijk geen bewijs dat ik niet degene ben die heeft gepind.
alvast erg bedankt voor uw antwoord,
Mvg Sandra Reactie infoteur, 11-07-2020
Hallo Cynthia,
Een pinpas heeft een nummer en dat nummer staat op de afrekening vermeld. De bank weet zo met welke pinpas er is gepind. U mag de erfenis verwerpen, ook als uw broer wel zuiver aanvaardt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steffan, 03-07-2020 17:19 #229
Goeiedag.
Mijn vader is 2 jaar overleden
En hij had een huis samen met iemand gekocht en huis is inmiddels ook verkocht
En alles is wel geregeld maar nu is wachten op de bank dat zijn betaal- en spaarrekening is opgeheven.
De bank zegt dat ze niet sneller kunnen ivm corona
Maar er zit toch wel een limiet aan hoelang dat mag duren voor de rekeningen zijn opgeheven
Ik weet niet hoelang de bank daar over mag doen maar daar is het wachten op voordat ik pas mijn erfenis krijg!

Iemand die daar verstand van heeft?
Mvg Steffan Aapkes Reactie infoteur, 07-07-2020
Goeiedag Steffan,
Een rekening van een overledene kan nog vele jaren bestaan totdat het opgeheven wordt. Door corona is er inderdaad vertraging mogelijk. Onduidelijk is waarom de verdeling van de erfenis wacht op het opheffen van de rekening, dat lijkt immers niet nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Dijkstra, 21-06-2020 19:16 #228
Hallo donderdag jongstleden is mijn zwager overleden.
Mijn schoonzus is vorig jaar maart ook overleden.
Nu is er iets raars aan de hand zijn overbuurvrouw heeft de sleutel van zijn huis en die regelt nu alles.
Ik als zwager vertrouw haar niet wat moet en kan ik hier aan doen?
Het is mij te doen om mijn overleden schoonzus haar zoon dat die niet buitengesloten wordt want er ligt nog veel van zijn moeders spullen in huis zoals foto's en de urn van zijn moeder.
Kan ik of haar zoon hier iets aan doen?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-06-2020
Hallo M. Dijkstra,
Als er geen testament is waarin staat dat de overbuurvrouw bevoegd is, is zij niet bevoegd en kan een erfgenaam haar de toegang tot de woning en andere zaken ontzeggen, desnoods met een deurwaarder of politie erbij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Wieringa, 30-05-2020 14:45 #227
Onlangs is mijn moeder overleden waarbij na het overlijden van haar man een opstelling is gemaakt van het bedrag dat als erfenis over bleef. Dit bedrag was positief en de verdeling aan de kinderen werden hierin ook vermeld /Ook de belastingaangifte was gedaan Nu blijkt dat er na een half jaar weer een andere opstelling is gemaakt omdat zij tijdens in leven zijnde van haar man geld had opgenomen van de gezamelijke rekening./juridisch dus correct Nu bij het opvragen van het testament heeft zij een schuldbekentenis moeten ondertekenen.Gezien de oude kopie die er was en ik de erfenis heb aanvaard blijkt er nu een andere te bestaan met de schuldbekentenis van mijn moeder /ook heeft de notaris opnieuw een belastingvermelding gedaan
Moet ik er van uit gaan dat ik bij de verdeling deze schuldbekentenis op mij moet nemen en het bedrag moet betalen aan de andere erfgenamen Reactie infoteur, 01-06-2020
Beste J. Wieringa,
De schuldbekentenis maakt deel uit van de erfenis en wordt normaliter in gelijke delen over alle erfgenamen verdeeld. Als hiermee de erfenis lager is, zal ook het nieuwe bedrag aan erfbelasting zeer waarschijnlijk lager zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. de Gruijter, 25-05-2020 20:15 #226
Mijn oom is in 2018 overleden daar voor mijn tante, haar familie beweerde dat mijn tante geld had opgenomen van de rekening van haar moeder, waartoe zij een machtiging had, dat is 12 jaar geleden, nu kreeg ik een deel van de erfenis als voorschot van een Notaris, die notaris vroeg ik nog mag ik dit deel houden, ja schreef zij, maar nu naar een paar maanden vraag die notaris of ik een vordering wil tekenen zodat hun het deel terug kunnen krijgen die mijn tante van de rekening opgenomen heeft, maar wie weet heeft ze dat moet toestemming, gedaan van haar moeder. moet ik daar voorop draaien.?
en is het niet te lang geleden 12 jaar? is dat niet verjaard? nu zegt de Notaris als ik niet teken, dat die familie naar de rechter kan gaan en dan moet u het deel weer terug geven, terwijl ik zwart op wit heb van niet, ik heb ook de erfenis beneficiaire getekend, dus raar dat ze nu geld terug kunnen eisen? Reactie infoteur, 29-05-2020
Beste C. de Gruijter,
Misschien dat ook is afgesproken dat zij dat geld gewoon mocht houden. De tegenpartij zal zeggen dat het niet mocht, maar dan moeten zij dat maar aantonen. U hoeft niet aan te tonen dat het allemaal niet klopt. U tekent de vordering door de notaris dus beter niet, want dan geeft u daarmee aan dat de vordering terecht is. Bovendien, de notaris heeft aangegeven dat u het voorschot mocht behouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mam, 29-01-2020 22:02 #225
Beste,
Mijn opa is 15 jaar geleden overleden en laat 50% van de woning na aan een stiefdochter en stelt ook dat ze de zakelijke rechten van gebruik en bewoning heeft van de onverdeelde helft heeft. Ze was executeur van het testament wat nog steeds niet is afgehandeld. Nu is ze overleden en weigert haar executeur ons een sleutel te verschaffen van de woning. Ons bestaat uit 3 van de 4 erfgename van de onverdeelde 50%.
Ik heb dit ook opgezocht maar volgens mij staan wij gewoon in ons recht, we willen door een afhankelijk iemand een verkoopwaarde op laten maken.

Met vriendelijke groet,
MaM Reactie infoteur, 02-02-2020
Beste Mam,
Omdat jullie een meerderheidsbelang hebben en de stiefdochter is overleden, hebben jullie recht tot toegang tot de woning. Dit kan desnoods via de rechter worden afgedwongen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 15-11-2019 11:14 #224
Beste,
Mijn vader woonde wettelijk samen met zijn partner. Zijn partner is onlangs spijtig genoeg overleden en alles wat van haar was en op haar naam stond gaat naar haar kinderen wat wij volledig normaal vinden.
hij heeft wel het vruchtgebruik over de woning en inboedel.
Nu doen echter de zus en de kinderen van de partner (waar hij 20 jaar wettelijk mee samenwoonde) moeilijk over de begrafenis.
Zij vinden echter dat mijn vader niet op de rouwbrief mag komen en op de grafzerk als haar partner. Terwijl hij 20 jaar wettelijk samenwoonde met haar.
Kunnen zij dit zo maar eisen?
En heeft mijn vader enige inspraak op de begrafenis en grafzerk die hij trouwens zelf wil betalen.
grtjs Reactie infoteur, 17-11-2019
Beste Annelies,
Uw vader is de eerst belanghebbende van het graf, mag zelf de tekst bepalen en de kosten verhalen op de erfenis, ook al zijn de zus en kinderen van de overleden partner het daar niet mee eens. Het graf behoort niet tot de nalatenschap en dus gaan zij daar niet over. Hetzelfde geldt voor de rouwkaarten. Uw vader heeft dus niet alleen inspraak, hij is als hij dat wil allesbepalend. Overigens kunnen in het testament nog aanvullende voorwaarden omtrent de uitvaart zijn gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adrie Zandbergen, 15-07-2019 08:26 #223
Dank voor dit artikel, ik heb nog enkele vragen. Wij zijn in Nederland getrouwd (1967) in gemeenschap van goederen. We zijn geëmigreerg naar Zuid Afrika in 1967. Mijn man is in Dec 2018 overleden en had een ABN bankrekening. Ons testament HIER vermeldt dat ik de enigste erfgenaam ben. Wij hadden een Nederlands testament laten opmaken in 1996 (ook enigst erfgenaam) maar dat is w.s. niet meer geldig vanwege ons testament van 2015 in Z.A. Is er vrijstelling van successierechten tot een bepaald bedrag? Waar worden de successierechten berekend, in Zuid Afrika of Nederland? Reactie infoteur, 16-07-2019
Beste Adrie Zandbergen,
Graag gedaan.
De successierechten zullen worden berekend in het woonland van uw man. Dat zal Zuid Afrika zijn. Het laatst opgestelde testament is rechtsgeldig en in dat testament wordt ook vermeld naar welk recht de erfenis afgehandeld zal worden. Ook dat zal waarschijnlijk Zuid Afrika zijn met de vrijstellingen uit Z.A.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huub, 07-07-2019 18:01 #222
Wanneer laatste ouder overlijdt en van de 5 kinderen heeft niemand meer contact wie is dan verantwoordelijk? Degene die contact had of de oudste of degene die eerst volmacht had en die dit ingetrokken heeft? Reactie infoteur, 08-07-2019
Beste Huub,
De overledene kan in een testament een executeur testamentair hebben aangewezen, zo niet dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van de erfenis. Of ze handelen de erfenis gezamenlijk af of wijzen hiervoor alsnog iemand aan. De Belastingdienst zal de persoon aanschrijven die bij de Belastingdienst bekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 17-01-2019 14:00 #221
Mijn zus is onterft middels een testament. Zij heeft uiteraard wel recht op haar legitieme portie indien zij dit binnen vijf jaar opeist. Nu is onlangs mijn vader overleden. Mijn zus weet van het overlijden, maar heeft verder niets van zich laten horen. Mijn moeder en ik zijn erfgenaam, waarbij mijn moeder mijn erfdeel (inclusief de legitieme portie waarop mijn zus recht op zou hebben) aan mij wil overmaken. Mijn zus kan in feite haar legitieme portie pas opeisen bij het overlijden van mijn moeder.

Stel dat zij vijf jaar lang niets van zich laat horen. Vervalt dan het recht op de legitieme portie over het erfdeel van mijn vader?
Zodat zij alleen recht heeft op het legitieme portie over het erfdeel van mijn moeder. Of mag zij na het overlijden van mijn moeder hier alsnog aanspraak op maken?

Met vriendelijke groet,
Piet Reactie infoteur, 19-01-2019
Beste Piet,
Als uw zus meer dan vijf jaar wacht met het vragen van haar legitieme portie uit de nalatenschap van haar vader, vervallen en verjaren hierop wettelijk haar rechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 05-01-2019 16:59 #220
Vader is als laatste ouder overleden. Broer regelt uit zichzelf ongevraagd alles. Nu wil de belasting mijn n.a.w. en telefoonnummer weten. Waarom kan dit zijn? Reactie infoteur, 07-01-2019
Beste Johanna,
Dat kan om meerdere redenen. Of de Belastingdienst kent u als betrokkene bij de erfenis of uw broer heeft uw naam doorgegeven. Bij de verdeling van een erfenis is het belangrijk om te weten of het aanspreekpunt de erfbelasting gaat betalen en dan gaat verdelen (wellicht uw broer) of dat elke erfgenaam apart gaat betalen. U moet dus wel proberen te achterhalen wat uw broer nou precies aan het regelen is, of er as belastingaangifte is gedaan, als erfgenaam hebt u daar recht op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie Souren, 11-12-2018 00:42 #219
Wat gebeurt er met de schulden bij overlijden van mijn zoon? Hij heeft een lening van €7500,00 en staat voor € 1500,00 rood bij de bank. Daarnaast betaalt hij zijn vaste lasten niet meer. Reactie infoteur, 12-12-2018
Beste Annie Souren,
Dat hangt van de voorwaarden van betreffende bank af. Soms vervalt deze schuld bij overlijden, soms gaat de schuld over op de erfgenamen:

https://financieel.infonu.nl/lenen/119908-lening-en-overlijden-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Nieuwstad, 19-05-2018 19:18 #218
Ik ben gerechtigde uit een nalatenschap maar wil dit aanvechten omdat er nog stiefbroers zijn, mag ik dit als uitkeringsgerechtigde aanvechten?
mvgr J.Nieuwstad Reactie infoteur, 22-05-2018
Beste J Nieuwstad,
Iedereen die niet onder bewind staat, mag zelf een erfenis aanvechten. Als u een bijstandsuitkering hebt, is overleg met de gemeente wel verstandig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henja de Jong _boonstoppel, 14-03-2018 18:23 #217
Een vraag mijn moeder is 28 febr 2018 overleden mijn vader is 3 jaar geleden gestorven.
In Augustus 2017 weer contact met mijn moeder gekregen na een hele lange tijd. Mijn zus vertelde mij dat ik.ben onterfd maar ik weet niet of zij liegt. Zij heeft eerst geld van de ing bank van mijn moeder de, bank afgehaald met het pasje. Heb ik nu ook nog recht op een geld bijdrage. Omdat mijn zus nu alles beslist.
Met vriendelijke gr Henja de Jong Reactie infoteur, 15-03-2018
Beste Henja de Jong,
Uw zus mag niet zomaar geld van de rekening afhalen. U hebt als u bent onterfd recht op uw legitieme portie. Als u bent onterfd, dan moet er ook een testament zijn. Een notaris kan dit voor een klein bedrag snel voor u nagaan of u neemt zelf contact op met het Centraal testamentenregister in Den Haag (Postbus 19398 2500 CJ Den Haag).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 24-11-2017 20:07 #216
Wat moeten wij doen. Zoon overlijdt. Er zijn schulden en grote kosten woning. Erfenis wordt door vader en dochter verworpen uiteraard. Is geen testament. Geen tegoeden. De notaris zegt nu dat de hele familie de negatieve erfenis krijgt aangeboden om te verwerpen en iedereen moet de kosten van de verwerping betalen. Hij zegt door te gaan tot kindskinderen en alle familie die maar bestaat tot de laatste man. Dit is toch WAANZIN! Moeten alle familieleden over de hele wereld deze negatieve erfenis nu verwerpen of mag het gewoon stoppen nadat vader en dochter de zaak hebben verworpen en kan het daarmee rusten?
Graag uw antwoord.
Met dank. C. K. Reactie infoteur, 27-11-2017
Beste Cor,
De noodzaak tot verwerping van een erfenis stopt niet bij de verwerping door vader en kind. De vererving en het aan elkaar doorgeven van een erfenis gaat namelijk door tot (minimaal) de zesde graad van bloedverwantschap (achternicht en achterneef).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samyn Willy, 21-11-2017 16:07 #215
Een familielid zit in een echt(vecht)scheiding. Meer dan 10 jaar geleden heeft ze tweemaal geërfd, haar bankuittreksels heeft ze niet meer, hoe kan ze die erfenissen nog bewijzen? Reactie infoteur, 22-11-2017
Beste Samyn Willy,
Dat kan bijvoorbeeld als de verdeling van de erfenissen op papier is gezet (door de familie of een notaris) of als er getuigen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sharon, 11-10-2017 15:16 #214
Ik ontvang binnenkort een erfenis op een en/of rekening. Kan ik in dat geval aanspraak maken op de volledige erfenis als mijn relatie uit zou gaan? Ik heb overigens een samenlevingscontract en testament. Reactie infoteur, 12-10-2017
Beste Sharon,
Als in het samenlevingscontract niet staat dat alles gemeenschappelijk is, dan is de erfenis volledig voor u. Overigens is het bij een en/of rekening wel zo dat in beginsel beiden aan de bankrekening kunnen komen. U zou een extra rekening op alleen uw naam kunnen openen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosie, 05-09-2017 19:24 #213
Wij zijn met 7 erfgenamen. Mijn broer en ik krijgen geen inzage wat we willen zien. Wij hebben sterke vermoedens dat er veel geld van pa z'n bankrekening onrechtmatig gehaald is. Pa lag in het ziekenhuis voordat hij stierf, hebben nog 3 dgn vooraf er 250 euro af gepind. Hebben erna gevraagd en kregen als antwoord, dat het boodschappen geld was. We wisten allemaal dat Pa niet meer uit het ziekenhuis kwam. Er is nadien 1940 euro terug betaald van uitvaart op het reknr van mijn zus, maar dit wordt niet verdeeld onder de erfgenamen. Dat houden ze zelf. Er zijn nog meer van dat soort zaken, waar wij niet aan meewerken. Daarom zetten wij geen handtekening voor afronding. Wat moeten wij doen, hebben we recht van spreken? Reactie infoteur, 07-09-2017
Beste Rosie,
Natuurlijk, als erfgenaam hebt u recht op een volledige inzage in de erfenis. Dit kan desnoods via de kantonrechter worden afgedwongen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly Hendriks, 03-05-2017 20:56 #212
2 broers zijn erfgenaam daarvan ziet een broer van het erfrecht af via overlijdensakte bij het gerechtshof, krijgt de andere broer daar bericht van? Reactie infoteur, 05-05-2017
Beste Elly Hendriks,
De verwerping van een erfenis wordt geregistreerd in het boedelregister van het arrondissement waarin de overledene het laatst woonde. De andere broer krijgt hier niet automatisch bericht van.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leenders, 18-03-2017 11:31 #211
Mijn moeder is op 30 januari gestorven. Ik heb nog 2 broers. Moet mijn oudste broer ons zeggen wat er nog op de rekening van mijn moeder staat?
Mvg,
Leenders Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste Leenders,
Als erfgenaam hebt u het recht om te weten hoeveel geld er op de rekening staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vlayen Luc, 07-03-2017 11:50 #210
Mijn echtgenote haar meter/tante, zus van haar vader en alleenstaande gehandicapte zonder kinderen is in 2016 overleden. De moeder van mijn echtgenote had volmacht op alle bank- en spaarrekeningen van haar schoonzus. Mijn echtgenote heeft nog 1 broer en 2 zussen maar leeft daar sinds 3 jaar op non-speaking terms mee, alsook met haar moeder. Volgens de akte bij de notaris zou er maar 1 bankrekening bestaan hebben waarvan het kleine saldo in de erfenis is vermeld. Gezien mijn echtgenote, evenals haar broer en zussen erfgename van de tante was heeft zij bij alle banken de rekeninguittreksels gevraagd die er zijn van de overleden tante. Nu blijkt uit de afschriften van de uittreksels van tante bij nog 3 andere banken dat zij zéér welgesteld was en waar de laatste 3 jaar grote sommen zijn afgehaald tot 1 week voor overlijden met het eindresultaat 0 op alle rekeningen. Tante kon wegens haar handicap de laatste 15 jaar haar woning niet meer verlaten en leefde in povere omstandigheden. Kan mijn echtgenote alsnog aanspraak maken op haar deel van tantes roerend erfdeel in dit geval? Reactie infoteur, 08-03-2017
Beste Vlayen Luc,
De vraag die hier aan vooraf gaat is of het geld wel rechtmatig is opgenomen. Welke titel had de persoon om dit geld op te nemen? Zoniet, dan dient het bedrag te worden teruggestort en daarna te worden verdeeld. Een lege bankrekening kan niet worden verdeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schotte Christel, 22-01-2017 11:52 #209
Mijn moeder is 3 jaar geleden aan alzheimer gestorven en sindsdien is mijn vader dementerende.
Ik heb indertijd mijn volmacht aan mijn broer doorgespeeld die verzekeraar is. Als ik vraag om inkijk of afschriften word hij boos en zegt dat hij daar veel kopzorgen aan heeft. Onlangs verkocht hij de wagen van mijn pa en kreeg ik 400€ ervoor. Hij zou bewijsfactuur bezorgen. We zijn nu toegekomen aan plaatsing van pa in rusthuis. Hij gaat dinsdag naar de notaris om grond te verkopen, ik moet niet meegaan. Mijn man en vrienden zeggen dat ik hem teveel vertrouw en hij waarschijnlijk al zijn spaarboekje aan het verrijken is. Ik doe toch niet moeilijk maar vind als dochter dat ik toch ook recht heb te weten hoeveel geld mijn vader heeft. Kan ik bij de bank vragen naar rekeninguittreksels van 3 jaar ver? Ik heb onlangs ontdekt dat mijn broer meerdere crestspaarboeken heeft geopend op naam van pa, tot 2034, mijn vader is 81 jaar? Er is een tweede crest verzekering die tot2012 gaat. Mijn broer weet niet dat mijn vader dit me getoond heeft na het overlijden van mijn ma. Daarmee denk ik dat mijn vrienden weleens gelijk kunnen hebben. Neem ik nu een advokaat onder handen? Straks is mijn erfdeel die ik aan mijn dochter wil geven weg voor de verrijking van mijn broer. Reactie infoteur, 24-01-2017
Beste Schotte Christel,
U kunt wellicht het beste per direct uw volmacht aan uw broer intrekken. Neem ook contact op met de notaris om meer te weten. De verzekering, aan wie betaalt die uit bij overlijden van uw vader? Waarom krijgt u geen eindfactuur, weet u waar de auto verkocht is? Uw vrienden zouden immers gelijk kunnen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geert, 20-12-2016 02:30 #208
Mijn ouders zijn overleden, het geld is ondertussen verdeeld maar er zijn nog gronden en een woning. Mijn broer houdt de verdeling tegen van deze goederen. Ondertussen zijn we bezig met uit onverdeeldheid treding. Maar ik krijg van de rekeningen die komen, elektriciteit, water, kadaster niets te zien. In het begin betaalde wij de helft, dan eens 500 euro in een pot, maar die moet al lang leg zijn. Ik weet van niets meer, alles wordt onderschept wat kan of mag ik doen als hij weigert om iets te geven. Reactie infoteur, 20-12-2016
Beste Geert,
Als u daarom vraagt, moet uw broer die gegevens geven, hij heeft niet het recht om alles te onderscheppen. U bent een gelijkwaardige erfgenaam. Als hij executeur is, heeft hij ook een volledige informatieplicht die desnoods via de kantonrechter kan worden afgedwongen. Als u het Kadaster belt, kunt u nagaan of de boel al niet verkocht is en of u ook als eigenaar wordt vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yogesh Meghoe, 03-12-2016 23:55 #207
Mijn moeder had een testament gemaakt dat haar kinderen erfgenamen zijn van haar kapitaal. Nu heeft ze een en/of rekening opengemaakt met alleen 1 kind als gemachtigde. Is dan de testament niet meer geldig in zo een situatie? Reactie infoteur, 05-12-2016
Beste Yogesh Meghoe,
Het testament geldt nog steeds en het geld van uw moeder op de en/of rekening maakt dan deel uit van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ik, 02-12-2016 14:15 #206
Iemand heeft schuld bij oveleden moeder. Naast deze persoon is er nog 1 erfgenaam. Hoe het beste deze schuld afwikkelen? Vind het nogal een ingewikkeld rekensommetje. Reactie infoteur, 03-12-2016
Beste Ik,
De twee erfgenamen erven beiden de helft (als er geen testament is). Verder kan de ene persoon de andere uitkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-11-2016 00:39 #205
Mijn vader is recentelijk overleden.
Hij heeft 1 jaar een aow uitkering ontvangen als alleenstaande terwijl hij samenwoonde met een vriendin. Zijn vriendin woonde tot zijn overlijden bij hem in huis maar was niet bij hem ingeschreven. Wij waren niet van op de hoogte en zijn hier pas na zijn overlijden achter gekomen.

Loop ik als erfgenaam het risico om aangeslagen te worden voor de te veel ontvangen aow uitkering en zo ja wat is ons risico? Reactie infoteur, 25-11-2016
Beste Peter,
Als de SVB met terugwerkende kracht geld terugeist, is dat een schuld voor de erfgenamen. Het is moeilijk om in te schatten of dit ook gaat gebeuren, want de SVB moet daarvoor de situatie kennen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diny van der Hop, 06-11-2016 15:41 #204
Dit artikel is goed en duidelijk geschreven. Vraag: een erfgenaam is testamentair benoemd. deze notaris heeft echter heel weinig uitgelegd.
Ik ben alleenstaand, de officiële erfgenamen zijn twee wettelijke broers. Als erfgenaam heb ik benoemd een neef, die bij het overlijden alles wil regelen. Bij de bank is geregeld dat hij en zijn echtgenote dan kunnen beschikken over mijn rekening.
na het ondertekenen van het testament hebben zij meteen gecontroleerd of de machtiging van de rekening is ingegaan. Dit bleek het geval te zijn. bij de ING heb ik geïnformeerd of deze machtiging kan ingaan na mijn overlijden. dit is niet het geval en kan alleen testamentair bepaald worden.
VRAAG: kan de machtiging van de rekening na overlijden alleen maar testamentair geregeld worden.? 6-11-2016
de hele uitleg van de notaris was zeer summier. in deze beschrijving komen meer zaken duidelijk aan de orde Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste Diny van der Hop,
Met een machtiging bij leven kunnen erfgenamen bankzaken met uw rekening regelen totdat aan de bank wordt gemeld dat de rekeninghouder is overleden. Vanaf dat moment zal de bank een verklaring van erfrecht willen zien. Eenvoudiger, maar voor u momenteel waarschijnlijk ongewenst, is een en/of rekening waarbij de bankrekening open blijft staan voor de erfgenaam die samen met u een rekening heeft. Die rekening wordt minder snel geblokkeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 03-11-2016 12:46 #203
Ik ben als een van de kinderen aangewezen als executeur na het overlijden van mijn moeder. In het testament krijgen de kleinkinderen het maximale vrijgestelde bedrag van 20047 Euro. Er zijn 4 minderjarige kleinkinderen in Engeland, die geen eigen rekening hebben. Het geld wordt door hun moeder (ook erfgename) voor hen geïnvesteerd. Is het wettelijk noodzakelijk dat het geld overgemaakt wordt op een eigen rekening van het kleinkind of is een schriftelijke bevestiging voldoende, dat het geïnvesteerd wordt en kan het geld naar de rekening van de moeder worden overgemaakt? Ik heb er zelf geen probleem mee en heb het volste vertrouwen dat het geld naar de kleinkinderen gaat, maar weet niet wat de wettelijke verplichtingen zijn. Reactie infoteur, 04-11-2016
Beste Ingrid,
Als u in het bijschrift van de storting zet dat dit het erfdeel van de kinderen is, zal dit wel goed gaan. Documenteer dit goed, want over een aantal jaren kunnen er altijd vragen worden gesteld (bijvoorbeeld door deze kinderen zelf, het is hun geld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sebina Prins, 24-10-2016 23:20 #202
Misschien een gekke vraag mijn man is in 1994 overleden zijn ouders in 1979. Mijn man was toen net 19 en voor de wet niet volwassen een zwager werd de voogd. Er waren talloze schilderijen van een bekende Groningse schilder. Mijn overleden man werd van hot naar her gesleept ( zijn zusters zaten met hem in de maag zei hij ) hij zat op de HTS maar is maar onder dienst gegaan, daarna gaan werken en trouwen hij is overleden aan een hersentumor. De familie heeft zich nooit om ons en dan vooral zijn kinderen bekommerd, Nu hebben de zusters de wanden behangen met de schilderijen ( heb ik gezien als ik er wel eens was) mijn vraag is kunnen mijn kinderen nu nog aanspraak maken op een paar van die schilderijen het is toch hun recht. Het is destijds heel vreemd gegaan na de dood van mijn man zijn ouders was al ruzie om de schilderijen toen de moeder net dood was. Geloof dat er geen rechter iof boedelbeschrijving is geweest wat toch had gemoeten. Ook zijn mijn kinderen wel eens bij de zusters geweest toen hadden ze de schilderijen verstopt. Is hier nog iets juridisch aan te doen Reactie infoteur, 27-10-2016
Beste Sebina Prins,
Als de schilderijen niet zijn geschonken, maken ze deel uit van de erfenis van uw man en is de helft van u als jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Het jaar 1994 is wel al meer dan twintig jaar geleden (verjaring), maar wat uw deel was tijdens het huwelijk, is nog steeds uw deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marlies, 21-10-2016 00:29 #201
Mijn moeder is in 2014 overleden. Aangezien mijn zus een en/of rekening had met mijn moeder beheerde en regelde alle zaken. Ook haalde ze het huis leeg terwijl ik op vakantie was. Toen ik om de afschriften vroeg van mijn moeder haar spaarrekening en haar ing rekening heeft ze alle banden gebroken met mij. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 21-10-2016
Beste Marlies,
U bent ook erfgenaam en kunt de bank vragen om de rekening te blokkeren, omdat uw moeder is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 19-10-2016 09:33 #200
Mijn kinderen zijn de enige erfgenamen van hun overleden vader en omdat ze minderjarig zijn valt alles op mij moeder met het het volledig gezag, mogen de families dan aan de inboedel en bankrekeningen van de overleden vader gaan? Reactie infoteur, 19-10-2016
Beste Monique,
Aan de rekening mag alleen degene komen die daartoe een machtiging heeft. Dat zal zeer waarschijnlijk de moeder zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 18-10-2016 16:01 #199
Goedemiddag,
Mijn vader is overleden in maart 2016. Er zijn 4 kinderen uit het eerste huwelijk en 2 kinderen uit het tweede huwelijk. Wij zijn allen aangeschreven door een notaris voor een erfenis zonder testament. Het vierde kind uit het eerste huwelijk staat in het trouwboekje van
toen mijn ouders en volgens mijn overleden vader en familie is zij een kind geboren uit een relatie waarmee mijn moeder later mee is getrouwd. Mijn vraag is kan ik een DNA eisen vwb de erfenis van mijn vader? Ik zou graag duidelijkheid hebben. Mijn tweede vader is ook al 10 jaar geleden overleden, hij heeft het nooit willen vertellen en mijn moeder heeft ook nooit duidelijkheid gegeven. In afwachting op uw antwoord.
mvgr Maria Reactie infoteur, 21-10-2016
Beste Maria,
Bij mijn weten kunt u geen DNA-test eisen, een moeder of het kind zelf wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjon, 16-10-2016 11:30 #198
Mijn moeder zit in een verpleegtehuis en is wilsonbekwaam naar aanleiding van een herseninfarct. Met mijn moeder kan ik dan ook niks nagaan of overleggen want zij leeft in haar eigen wereldje. Mijn broer heeft zonder overleg een deel van de inboedel weggeven en deels verkocht aan een opkoper. Mijn moeders auto met nog een dagwaarde van 7000 euro heeft hij ook in zijn bezit, de wegenbelasting wordt van mijn moeders bankrekening afgehaald en naar horen zeggen rijdt mijn schoonzus hier in.
De vraag luidt dan ook, kan dit allemaal maar zo? heb ik hier ook nog ergens recht van spreken en of handelen?
Met vriendelijke groet.
Marjon.

Bibi, 10-10-2016 00:36 #197
Beste zeemeeuw,
Ik heb een vraag, mijn opa is vorige week overleden. En waar ik al bang voor was gebeurd ook. Mijn opa heeft samen met mijn oma 3 kinderen. Nu heeft mijn opa zijn jongste dochter gemachtigd over zijn rekening mocht hij te komen overlijden. Nu weten we allemaal dat dit waarschijnlijk een grote fout van hem is geweest want het is een behoorlijke geldwolf. Mijn oma is nog in leven en toch heeft de jongste dochter al het geld van mijns opa's rekening gehaald en op haar rekening gezet. Ik als kleindochter ben hier extreem boos over.
De dochter wil mijn oma ook zo snel mogelijk uit het huis hebben en in een verzorgtehuis plaatsen en al haar spullen moeten de deur uit. Nu zegt mijn moeder en haar broer dat ze hier helaas niks over kunnen zeggen. Over het geld gedeelte. Omdat zij gemachtigd is van zijn rekening. Nu kan mijn oma dat geld wel terug eisen maar dat durft ze niet.oma zelf weet niet om hoeveel geld het gaat. Maar het schijnt om een behoorlijk groot bedrag te gaan.nu ben ik bang dat de jongste dochter het lekker gaat zitten opsnoepen want niemand weet om hoeveel het gaat en schijnen ook geen inspraak te hebben omdat mijn opa haar gemachtigd heeft.
Mijn vraag is dus. Hebben de andere 2 kinderen ook juridische recht op het deel? En wat kunnen wij hieraan doen? Groetjes bibi Reactie infoteur, 11-10-2016
Beste Bibi,
Een dergelijke machtiging na overlijden is alleen mogelijk via een testament en anders niet. Het is ook niet zo dat de dochter recht heeft op dat geld omdat het onderdeel is van de erfenis. De bank moet zo snel mogelijk hierover worden ingelicht en als het geld weg is, is een aangifte bij de politie wegens diefstal ook een optie, u kunt een incassobureau sturen om uw deel op te eisen. Onderneem snel actie voordat het echt te laat is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christiaan Koopmans, 29-09-2016 13:11 #196
Geachte Zeemeeuw,
In 2013 is mijn oma overleden, mijn oom en drie tantes benaderden mij om te tekenen om de twee bedragen op mijn oma's rekening te delen tussen ons vijven. Maar in de successie aangifte van oma hebben deze vier erfgenamen met "nee" ingevuld bij de vraag; "heeft de overledene tijdens zijn leven zijn huis verkocht of geschonken met het recht om in dit huis te blijven wonen". Ik woon niet in Nederland en hierdoor heb ik mijn moeder die in Nederland woont gemachtigd om mijn erfenis af te handelen. Blijkt dat het huis door oma sinds 1990 aan haar vijf kinderen is verkocht met het recht om erin te blijven wonen. In 2009 is het huis verkocht aan de huidige eigenaar door mijn oom en drie tantes. Bij mijn vaders overlijden in 1997 was ik minderjarig en heeft de notaris aan mijn moeder verteld dat ze de erfenis van mijn vader beter kan verwerpen anders moet zij of ik alle schulden van mijn vader aan de schuldeisers voorhands gaan betalen. Nu weiger ik te tekenen omdat ik precies wil weten waarom in de successie aangifte van oma het huis niet tijdens haar leven is verkocht en toch is er een akte dat het huis wel is verkocht in 1990 aan haar kinderen, wat niet aan mijn moeder werd verteld bij het overlijden van mijn vader in 1997. Een advocaat heeft mijn moeder gezegd dat hij niets kan doen omdat de zaak al verjaard is! Kunt u mij iets zeggen over mijn geval? Of er inderdaad niets meer aan te doen is?

Met vriendelijke groet,

Christiaan Reactie infoteur, 30-09-2016
Geachte Christiaan Koopmans,
De woning is in 1990 geschonken met recht van vruchtgebruik, wat betekent dat toen alleen het blote eigendom is overgedragen en in 2009 is doorverkocht. De waarde van het vruchtgebruik is nog te verdelen en dat is zeker niet verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 25-07-2016 15:32 #195
Beste zeemeeuw,
Ik ben gevolmachtigd executeur van onze moeders erfenis. Onze moeder heeft 2 jaar geleden een flink groot bedrag aan haar kinderen geschonken. Daarover moesten we schenkbelasting betalen. Die schenkbelasting heeft mijn moeder vorig jaar weer aan ons geschonken. In de boekhouding kan ik nu alleen kopieën van de belastingaanslagen voor schenkbelasting plus bewijs van betaling van de 2e schenkingen van slechts 2 kinderen vinden, van een ander mis ik ze. En dat zijn de schenkbelastingsaanslag + bewijs 2e schenking (schenkbelastingsbedrag) voor de zus die de boekhouding voor mijn zieke moeder (kon door beroerte niet meer goed lezen schrijven spreken) behartigde.

Bij navraag reageert die zus vaag, de 2e schenking heeft ze onderhands van mijn moeders rekening opgenomen zegt ze. Verder reageert ze onbehulpzaam, bewijsstukken hoeft ze niet te overleggen want het is langer dan 180 dagen geleden. Ook zegt ze uitstel voor de schenkbelasting te hebben aangevraagd. En ik zie in de bankafschriften dat er vrij grote bedragen zijn opgenomen die nergens worden verantwoord. Als zij de schenkbelasting over het eerste bedrag niet heeft betaald (waar wij nu bang voor zijn) dan heeft ze in feite geen recht op onze moeders 2e schenking die voor de te betalen schenkbelasting was bedoeld.

Mijn vraag… wat moeten we hiermee? Dit komt toch ook uiteindelijk dan als belastingschuld op de schouders van alle erfgenamen terecht? En wat het zuivere saldo van de nalatenschap betreft op rekening van de executeur? Wat kan ik doen om dit te corrigeren?

Vriendelijke groeten,
Roos Reactie infoteur, 26-07-2016
Beste Roos,
De schenkbelasting is verschuldigd door de ontvanger van de schenking, maar de schenker blijft mede-verantwoordelijk totdat er is betaald. U kunt uw zus schriftelijk vragen om aan te tonen dat de schenkbelasting door haar betaald is met de opmerking dat, als ze niet reageert of dit niet kan aantonen, u een voorziening hiervoor moet opnemen bij de verdeling van de erfenis die ten laste komt van haar erfdeel. Vraag ook om een verantwoording voor de opgenomen posten, hiervoor kunt u een vergelijkbare maatregel treffen om de druk op de ketel te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar Dekkers, 24-06-2016 14:09 #194
Mijn oma komt binnenkort te op overlijden. Mijn vader, haar zoon is al overleden. Er is nog 1 zoon, broer van mijn vader die zij al 10 jaar niet gesproken heeft. Ik weet niet waar hij is. Hoe wordt hij in contact gebracht. En ik zie het niet voor mij dat hij ineens langs komt om alles af ten handelen. Geen idee wat ik moet doen. En erf ik ook nog een gedeelte van mijn overleden vader? Reactie infoteur, 25-06-2016
Beste Mar Dekkers,
Als er een testament is, kan daarin worden aangegeven wie de erfenis moet afhandelen. In dit geval zult u voor de Belastingdienst bekend zijn en waarschijnlijk worden aangeschreven. U hebt recht op het kindsdeel van uw vader. De andere zoon heeft, als hij niet is onterfd, 20 jaar om zijn erfdeel te claimen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dalinge, 24-05-2016 13:22 #193
Hallo,
Ik heb een vraag over een beneficaire aanvaarding van een erfenis. Wij zijn met 3 erfgenamen en hebben de erfenis beneficair aanvaard. Er zijn geen schulden maar mijn zus wilde het zo, dus hebben mijn broer en ik ook beneficiair aanvaard. Een notaris heeft alles geregeld. Nu wordt er ergens in de komende weken uitbetaald door de notaris. Mijn zus heeft schulden en is wel in gesprek met het incassobureau voor een betalingsregeling.
Nu is mijn zus bang, dat het incassobureau/deurwaarder erachter komt dat zij binnenkort een geldbedrag gaat erven. Kan een incassobureau hier achterkomen? Door middel van inzage in het boedelregister bijvoorbeeld? Of moet het incassobureau dan de gegevens hebben van de erflater voordat ze de naam van mijn zus ergens tegenkomen? Ik hoor het graag. Hartelijk dank. Reactie infoteur, 24-05-2016
Hallo Dalinge,
Een incassobureau weet op grond van het boedelregister niet hoe groot de erfenis was en kan daar zelf niet achter komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie500, 24-05-2016 11:22 #192
Onlangs is mijn vader (Nederlander) overleden. Hij woonde in Luxemburg maar was 'pas' 9 jaar weg uit Nederland. Indien ik het goed begrijp claimt de Nederlandse fiscus het recht om tot 10 jaar na vertrek van een overledenen successierechten te heffen. Als zoon zou ik in Luxemburg nul % rechten betalen.
Ik ben zijn zoon en eveneens Nederlander. Maar ik ben geboren in België, ben getrouwd met een Belgische, mijn kinderen zijn Belgen, en ik woon al 30 jaar in België en heb dus al 30 jaar niets meer met de Nederlandse fiscus te maken gehad. Moet ik nu als woonachtige in België nu toch in Nederland aangifte gaan doen van een erfenis in Luxemburg? En zo ja, moet ik dat zelf doen of mag ik wachten tot de Nederlandse fiscus mij aanslaat? Reactie infoteur, 24-05-2016
Beste Charlie500,
Voor een erfenis geldt een termijn van vijf jaar, wat betekent dat het erfrecht in Luxemburg telt. Of het moet zo zijn dat uw vader per testament heeft gesteld dat hij een afhandeling via het Nederlands recht wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. L. Visser, 22-04-2016 11:48 #191
Moet je bij de boedelbeschrijving van een overledene ook de laatste Aow/ABP uitkering meetellen? Hoe moet je omgaan met de extra uitkering van de AOW voor de nabestaanden? Reactie infoteur, 22-04-2016
Beste F.L. Visser,
Elke gedane uitkering vóór het moment van overlijden maakt deel uit van de erfenis, niet die daarna.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 15-03-2016 19:41 #190
Hallo Zeemeeuw,
Dat klopt inderdaad, maar toen we het ontdekten hebben we de persoon in kwestie dit medegedeeld en gevraagd om transparantie en dat is helaas niet gekomen. Dan zijn die 3 maanden wel heel erg kort zeker als het gaat om een nalatenschap van een dierbare.
Vr gr Reactie infoteur, 16-03-2016
Beste Marga,
Dat is zeker zo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 15-03-2016 15:36 #189
Hallo Zeemeeuw,
De politie zegt dat het staat in art 66 van het burgelijk strafrecht! Mocht u contact willen opnemen dan mag dat uiteraard ook met de politie zeiden ze mij.
Vr gr Marga Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste Marga,

Art 66 van het wetboek van strafrecht luidt: " De klacht kan worden ingediend gedurende drie maanden na de dag waarop de tot klacht gerechtigde kennis heeft genomen van het gepleegde feit."

U geeft aan dat u recent hiervan hebt kennis genomen en dus kunt u, als dit niet langer dan 3 maanden terug is, gewoon naar de politie gaan. Er staat niet dat het uiterlijk tot drie maanden na de verduistering kan zijn, maar tot uiterlijk drie maanden na het u bekend worden daarvan. Dat u eerder wat vermoedde speelt geen rol.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 09-03-2016 19:01 #188
Hallo Zeemeeuw,
Heb u al een paar keer eerder benaderd en hierop hebt u netjes antwoord gegeven.
Nu het volgende probleem: Mijn broer blijkt inderdaad geld verduisterd te hebben van mijn overleden moeder naar 2 van zijn eigen rekening.
Nu is er recent een melding gedaan van mijn broer van bedreiging en mishandeling waarbij ook het verhaal van de verduistering aan bod kwam.
Volgens de politie is het heel zuur maar kunnen wij geen aangifte doen meer van verduistering omdat dit binnen 3 maanden na verduistering moet gebeuren. Klopt dit?
Gr Marga Reactie infoteur, 10-03-2016
Hallo Marga,
De politie is verplicht om uw aangifte op te nemen, maar niet verplicht om opsporingsactiviteiten te verrichten. De aangifte hebt u nodig voor een strafprocedure, maar u kunt ook een civiele procedure starten. Een incassobureau kan worden ingeschakeld, maar ook een deurwaarder als de fraude helder is. Er is dus helemaal niets verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 06-03-2016 13:32 #187
Mijn oom is overleden, hij heeft geen schulden of een huis wel een bankrekening met 50.000 euro erop.
Alles is netjes betaald en stopgezet.
Nu is mijn moeder en mijn Tante (was hun broer die is overleden) de erven.
Maar mijn Tante doet moeilijk haar zoon heeft haar paspoort afgepakt en zij mag niet tekenen van haar zoon omdat hij het zo lang mogelijk wil rekken en liever heeft dat er niks meer overblijft (wij noemen dat dwarsbomen)
Notaris kan niks doen en de kosten lopen alleen maar op.
Wat kunnen wij nu doe of moeten wij doen?
Mijn Tante moet immers tekenen maar dat gebeurd maar niet. Reactie infoteur, 07-03-2016
Beste Simon,
De zoon mag haar paspoort helemaal niet afpakken en haar dwingen. Dit lijkt me meer dan dwarsbomen, wellicht een politiezaak (mogelijk diefstal, dwang, bedreiging, obstructie). De zoon benadeelt de erven en dat kan ook een claim van de erven op de zoon opleveren. Maar goed, misschien kan de gemeente voor de tante toch een voorlopige voorziening treffen, eigenlijk is ze momenteel haar paspoort en identiteit verloren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie33, 02-03-2016 10:31 #186
Ik woon in Nederand en heb één zus en die woont al meer dan 10 jaar in België. Mijn vader woont sinds 2 jaar in Luxemburg. Volgens het erfrecht in Luxemburg betalen kinderen 0 % successierechten. Maar ik denk dat de Nederlandse fiscus bij zijn overlijden het verschil met het Nederlands successierecht op zal eisen zolang mijn vader nog niet 10 jaar weg is uit Nederland. Kan ik de erfenis dan verwerpen zodat alles naar mijn zus in België gaat en zij mij de helft doet toekomen via schenking? Mjjn zus woont al langer dan 10 jaar in België en ik denk dat je dat dan belastingvrij kan schenken. Klopt dat? Is dat een interessante optie? Graag uw mening. Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Charlie33,
Om deze reden kijkt de Nederlandse fiscus bij de erfbelasting naar wie in eerste instantie de erfgenamen zijn. Als een erfgenaam verwerpt, moet aan de fiscus de erfbelasting worden betaald, alsof er wel door iedereen zuiver is aanvaard. Per testament kan uw vader wel regelen dat en meer naar uw zus gaat dan naar u, waarna zij u belastingvrij geld kan schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 15-02-2016 18:11 #185
Hallo Zeemeeuw,
Mijn moeder was toen overleden, maar daar we gingen twijvelen over de financieen en ze geen schuld kon hebben heb ik contact gezocht met de bank. Deze in kwestie gaven alle bankafschriften van overlijden tot nu. Deze blijf ik krijgen. Daarop zag ik toen dat er in een paar dagen tijd veel geld was overgeboekt naar zijn rekeningen. Toen kwam het saldo op debet te staan waarvoor hij ons nu op laat draaien. Er is totaal geen transparantie. Nu wordt ze bijgezet bij mijn vader en dit ook zonder overleg met mijn andere zussen, maar ook nu weer hoorde ik dat er veel kosten aan zijn verbonden waar we ook gezamelijk voor op moet draaien. Mijn vraag is mag dit zomaar en moeten we dit betalen? Gr Marga Reactie infoteur, 16-02-2016
Hallo Marga,
Het is gebruikelijk dat kosten van een begrafenis ten laste komen van de erfenis, maar als de erfgenamen hiermee niet akkoord zijn en er één als opdrachtgever alles doorzet, is die primair aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Als de boekingen na overlijden zijn gebeurd, tellen ze mee bij de erfenis. Uw broer moet dit geld direct terugboeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 14-02-2016 18:06 #184
Beste Zeemeeuw,
Ik had al eerder gereageerd en uw antwoord was duidelijk, daarvoor mijn hartelijke dank. Daar we geen inzage kregen in de financiën ben ik er zelf op uit gegaan en kom erachter dat zaken totaal niet klopten wat wij van mijn broer kregen. Dit alles ben ik te weten gekomen nadat ik contact heb gehad met de bank en hun mij inzage geven in alle bankafschriften.
Nu blijkt dat er geld van mijn moeder weg geboekt is naar mijn broer op zelfs 2 rekeningen van hem.
Doordat hij dit heeft gedaan en daarvoor geen verklaring wilt geven is het banksaldo op debet komen te staan. Nu probeert hij mij en mijn andere zussen op te laten draaien voor de schulden van die mijn moeder zou hebben, maar hij het tenslotte zelf veroorzaakt heeft. Zijn wij als mede erfgenamen dan verplicht om te betalen? We hebben getekend dat hij op de centen mag passen en er netjes mee om moet gaan en dat alles financieel geregeld zou worden. Dit is dus niet gebeurd.
Hoor graag van u. Vr gr Marga Reactie infoteur, 15-02-2016
Beste Marga,
Meestal is het zo dat als u de informatie niet vrijwillig krijgt, er iets aan de hand is. Als het geld is weggenomen tijdens het leven van uw moeder, verlaagt dit de erfenis en kunnen schuldeisers alle erfgenamen, inclusief boer, aanspreken. Vervelend voor u, maar de schuldeisers kunnen hier ook weinig aan doen. Tegelijkertijd hebben de erfgenamen een vordering op de broer die het geld heeft weggenomen. Of hij stort dit geld direct terug of u doet hiervan aangifte bij de politie wegens fraude. Kan de bank nog bij het geld komen en zijn overboekingen ongedaan maken plus zijn rekeningen blokkeren?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 10-02-2016 17:54 #183
Moeder is overleden in 1987 (geen testament). Vader is hertrouwd in 1995 en overleden in 2009 (geen testament).
Wij - kinderen - worden in 2009 benaderd door een notaris die ons inlicht, en wij krijgen tevens de mogelijkheid de erfenis van vader
zuiver te aanvaarden, te verwerpen of beneficiair te aanvaarden.
Ik heb vragen gesteld over de erfenis; wilde bv. graag weten waar die uit zou bestaan. Daar heb ik geen antwoord op gekregen.
Ik heb toen geen keus gemaakt, ook omdat de partner van vader sowieso het vruchtgebruik zou hebben.

- Alleen nu heb ik vernomen dat mevrouw hertrouwd is. (Had niet gedacht dat zij zou hertrouwen.)
Omdat er sprake is van een hertrouw kan ik dan mijn rechten weer doen gelden?
Mijn kindsdeel vragen? Legitieme portie? Of…
Zo ja, wat kan ik verzoeken inzake inzage bankstukken/waardepapieren?
En over welke periode gaat het dan?
Hoe zit het o.a. met de volgende goederen; juwelen, schilderijen etc. uit het ouderlijk huis (grootouders vaderszijde)?

En hoe zit het met de erfenis-kwestie van moeder die overleden is in 1987?

Ik wil deze kwestie niet op de spits drijven, maar ik wil toch wel mijn rechten enz. kennen.
Daarom alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie,

C Reactie infoteur, 10-02-2016
Beste C,
U hebt de erfenis nog niet aanvaard of verworpen, en kunt dat dus nog steeds doen. U kunt vervolgens uw rechten op de goederen doen gelden zodra bekend wordt dar zij gaat trouwen. U bezit de goederen dan, maar zij houdt het vruchtgebruik. Van een legitieme portie lijkt geen sprake, omdat u niet testamentair bent onterfd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-02-2016 21:59 #182
Ik heb een vraag en ik hoop dat u mij antwoord kunt geven.
Mijn moeder is onlangs overleden ik was gemachtigd voor haar bankrekening, nu weet ik dat die machtiging vervalt op moment van overlijden en dat er een volmacht getekend moet worden door alle erfgenamen. Mijn zus wil dat wel tekenen zodat ik verder alle bankzaken af kan handelen en de rekening op kan heffen, maar mijn broer wil dat niet tekenen hij wil alleen iets tekenen waarmee hij afstand doet van alles. Gaat de bank er mee akkoord als hij/wij zelf een verklaring maken die hij ondertekent en dat ik daar dan mee naar de bank kan zodat alles verder afgehandeld kan worden? Mijn moeder had geen vermogen zoals een eigen huis of wat dan ook alleen een klein bedrag aan spaargeld (minder dan 5000 euro)
Alvast vriendelijk bedankt Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Anoniem,
Als uw broer afstand doet van de erfenis, wordt zijn erfgenaam de volgende erfgenaam die moet beslissen. Als er geen schulden zijn, is het het eenvoudigst en goedkoopst als uw broer de volmacht tekent (dan kunt u door bij de bank) en jullie onderling als erfgenamen op papier afspreken dat hij verder geen deel van de erfenis krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bep, 03-02-2016 10:44 #181
Hai, mijn broer treuzelt om de volmacht bij de verklaring van erfrecht te tekenen, ondanks de afspraak dat ik de executeur zou worden. Ik heb wel een onderhandse volmacht van mijn overleden moeder (vader is al overleden), die geldig blijft na overlijden. Kan ik als contactpersoon wel alvast de aangifte IB gaan regelen? Reactie infoteur, 03-02-2016
Hai Beb,
Bij de afspraak dat u executeur wordt moet duidelijk zijn wat uw rechten zijn en uw volmachten. Anders kunt u niet goed aan het werk. U kunt wel voorbereidende handelingen verrichten, maar eigenlijk nog niet meer dan dat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kai, 01-02-2016 13:58 #180
Moet de bank ook afschriften van toen overledene nog in leven was, leveren aan nabestaanden?

(Het personeel van mijn bank zegt dit niet te doen, maar kwam niet erg deskundig over) Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Kai,
Als u bij leven geen machtiging voor de rekening had, hebt u ook geen toegang tot de rekening. Erfgenamen moeten wel aangifte inkomstenbelasting kunnen doen. U kunt daarvoor wel de stand van het spaargeld en vermogen (stand 1 januari) en het saldo op de rekeningen op het moment van overlijden opvragen. De bank kan een verklaring van erfrecht eisen:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carry, 26-01-2016 13:56 #179
Mijn man was vernoemd in het testament van een cliënte, waarmee hij een zeer goede band had. Helaas overleed hij een half jaar eerder dan zij. Volgens de notaris verviel het recht op zijn deel. Nu hoorde ik dat dit nooit het geval is en dat de erfenis overgaat op de kinderen van de overleden erfgenaam. Klopt dit en hoe lang blijft het recht op dat deel dan bestaan? Is inmiddels al 15 jaar geleden. Reactie infoteur, 26-01-2016
Beste Carry,
Dat hangt er van af. Een legaat is persoonlijk en valt weer terug in de erfenis als die persoon eerder is overleden of het moet zo zijn dat in het testament is bepaald dat er ook sprake is van plaatsvervulling (dat zijn kinderen dan in zijn plaats erven). Dat recht verjaart pas na twintig jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Boersma, 13-01-2016 16:07 #178
Een vraag waar ik mee zit. Kan een notaris doelbewust een erflatingszaak oprekken om er uiteindelijk zelf financieel beter van te worden?
Wie kan mij hier een antwoord op geven en wat zou ik eventueel kunnen ondernemen? Reactie infoteur, 13-01-2016
Beste A. Boersma,
In beginsel is niets uitgesloten, maar het beste vraagt u de notaris waarom het allemaal zo lang duurt. Het kan zijn dat de notaris elders gegevens moet opvragen en die nog niet verkregen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariëlle, 11-01-2016 15:33 #177
Mag een executeur-testamentair (geen erfgenaam) na overlijden zich spullen toe eigenen (schilderijen bv)? In de hospice waar mijn familielid is overleden, hing een schilderij wat nu bij de executeur thuis hangt. Ook al zou hem dit schilderij door de overledene zijn toegezegd (wat natuurlijk niet te controleren valt), mag hij dit dan zomaar meenemen?

Ik ben benieuwd naar uw antwoord. Bedankt alvast! Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Mariëlle,
Neen. Als hij het schilderij meeneemt is dit onderdeel van de erfenis en de te verdelen boedel en moet hij de overige erfgenamen een vergoeding betalen als de erfgenamen niet zelf het schilderij willen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanjay, 11-01-2016 13:48 #176
Mijn vader is 3 jaar geleden overleden en mijn moeder, mijn zus en ik zijn erfgenamen. Mijn moeder is executeur en weigert mij inzage te geven op advies van mijn zus in de bank en spaartegoeden van mijn vader. Mijn voormalige advocaat vroeg aan mijn moeder inzage in bank en spaartegoeden van 5 jaar voor het overlijden van erflater. Mijn huidige advocaat eist aan mijn moeder 1 maand inzage in de bank en spaartegoeden van erflater. Inmiddels ben ik aan het procederen bij de rechter. Een maand inzage geeft geen inzicht in de financiële zaken van mijn vader, want om de boedelbeschrijving te kunnen verifiëren heb ik recht op een deugdelijke onderbouwing en een maand in onvoldoende. Heb ik nou recht op 1 maand inzage of 5 jaar inzage in bank en spaartegoeden van mijn vader? Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Sanjay,
U hebt recht op de inzage die noodzakelijk is om de boedel te beschrijven en onderbouwen. Dat is minimaal de stand op het moment van overlijden en het beheer van de erfenis daarna. U kunt de executeur ook gewoon vragen stellen: hoeveel schenkingen heeft vader de afgelopen vijf jaar gedaan en aan wie?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertus, 19-12-2015 16:27 #175
Beste Zeemeeuw,

Het volgende.
De schoonvader is (als buitenlander en onverzekerd) voor 6 dagen opgenomen geweest met helaas een overlijden.
Nu volgt er (deze week) een zeer gepeperde rekening van het ziekenhuis aan de Erven.
Een testament is er niet want meneer heeft een andere nationaliteit en paspoort en is geen ingezetene van Nederland.
Hij is gerepatrieerd en in eigen land begraven.
Terugkomend op het ziekenhuis…
Er is gelijk aangegeven de (buitenlandse) situatie van de schoonvader, het absoluut niet kunnen betalen van een ziekenhuis traject. Het ziekenhuis had hier vaker mee te maken (grote stad met veel allochtonen en dit soort onverzekerden) en hier was een potje voor, zo werd er gereageerd.
Daarop is er ook op dit traject ingegaan… en nu de rekening van bijna 7000 euro?
We hebben in het ziekenhuis ook niks getekend of enige vorm van papier aangereikt gekregen.
Gaarne uw licht over dit, alvast erg bedankt.

mvg. Bertus Reactie infoteur, 20-12-2015
Beste Bertus,
Uw schoonvader kan wel in eigen land een testament hebben opgesteld. Bovendien geldt voor zijn nalatenschap de wetgeving uit zijn woonland en niet de Nederlandse wetgeving. Uitgezocht zou moeten worden wat dit voorval daar betekent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eef, 14-12-2015 10:23 #174
Mijn vader is in 1994 overleden. Mijn moeder kreeg vruchtgebruik van ons als 3 kinderen.
Onze moeder is in 2014 overleden. Zij was in 2004 hertrouwd, testament op langstlevende en huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding inkomen.
Hoe zit het nu met ons kindsdeel? Kunnen wij per direct wilsbeschikking inroepen en hoe wordt de hoogte van ons kindsdeel berekend? Reactie infoteur, 14-12-2015
Beste Eef,
Als het vruchtgebruik alleen voor uw moeder was en niet overdraagbaar, is de waarde hiervan direct opeisbaar. De rest van de erfenis gaat naar de langstlevende op wie jullie een niet direct opeisbare vordering krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 13-12-2015 20:29 #173
Heeft een erfgenaam recht op inzage van bankgegevens van de erflater als deze nog leeft?
Wordt de inboedel op dagwaarde geschat of op nieuwwaarde als 1 v.d. 2 erfgenamen de inboedel erft en de ander niet?
Als de ene erfgenaam geld heeft gestolen bij leven van de andere erfgenaam en van de erflater mag dit dan worden verrekend met zijn erfdeel en zo ja, hoe gaat dat dan? Reactie infoteur, 14-12-2015
Beste Brigitte,
Neen, de potentiële erfgenaam heeft geen recht op inzage van de bankgegevens. De waarde van de inboedel wordt geschat tegen marktwaarde, niet de nieuwwaarde. De erflater kan per testament een erfgenaam minder nalaten en een ander meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marina, 19-11-2015 22:08 #172
In september 2015 is onze moeder overleden. Mijn oudste zus heeft al jaren geen contact meer met mijn moeder. Nu onze moeder is overleden kregen wij bericht van een bewindvoerder van de oudste dochter. Dat wij allemaal rekeningen e.d moeten overleggen i.v.m. het erven. Zelf hebben wij alles geregeld wat betreft de begrafenis, het ontruimen van haar huisje e.d. Dus ook de nodige kosten gemaakt. Kan die bewindvoering nu zomaar bepalen wat wij doen met dat kleine beetje geld wat er over is na alle onkosten? Al het werk wat wij gedaan hebben, en de betreffende persoon niets. Het is zo wrang dat die ermee gaan lachen waar wij ( met liefde ) voor gewerkt hebben. Reactie infoteur, 21-11-2015
Beste Marina,
Maak een overzicht waaruit blijkt wat er aan erfenis over is na de gemaakte kosten, belasting en de andere kosten die u hebt moeten maken. Daaruit zal dan blijken dat er niets te verdelen valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicky, 17-11-2015 16:22 #171
Ik krijg nu 5 jr later een brief van een incasso buro betreft teveel aow gekregen van mijn moeder die in die maand gestorven was. Nu krijg ik deze incasso omdat ik een zuivere erfgename ben in dit verhaal. Ik heb nooit de afhandeling hiervan gedaan omdat mijn zus dit heeft opgepakt. Zij zit zelf in de bijstand dus daarom komen ze nu waarschijnlijk bij mij. Mijn moeder had geen testament en ook geen positief saldo. Moet ik nu wel deze incasso gaan betalen? Het betreft van sept 2010. Ze hebben waarschijnlijk wel herinneringen gestuurd maar niet op mijn naam. Wat nu te doen? Reactie infoteur, 19-11-2015
Beste Nicky,
Als uw moeder inderdaad te veel AOW heeft ontvangen, zou dit bedrag afgaan van de erfenis. Dat zou in dit geval betekenen dat het te veel betaalde voor rekening komt van de erfgenamen. Meestal worden dit soort brieven gestuurd naar de contactpersoon die bij de SVB bekend is, maar het gaat alle erfgenamen aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ahlam, 04-11-2015 22:00 #170
Beste,
Mijn vader is overleden toen ik drie jaar was. Ik heb toen via de bank een boekje gekregen waarop mijn erfenisgeld op staat heeft mijn moeder gezegd. Ik heb niet veel informatie gekregen daarover. Ik krijg wel regelmatig een brief van mijn bank met het overzicht van de rekening. Vanaf welke leeftijd heb ik het recht op dat geld? Ik ben nu 17 jaar. Ik heb ooit eens gehoord dat je vanaf je 16 jaar recht hebt op een deel van 125 euro. klopt dat? Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Ahlam,
Wanneer je over het geld kunt beschikken hangt af van het testament en de soort spaarrekening. Vaak is een opname pas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar of eerder als je eerder gaat studeren. De bank kan je op je rechten wijzen, vraag ze er maar eens naar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 31-10-2015 14:39 #169
Beste,
mijn vader is overleden. Hij is er sinds mijn geboorte vandoor gegaan en ik had geen contact met hem.
Hij laat mij een grote som geld na, echter, deze is niet geheel op juridisch correcte wijze tot stand gekomen. Door allerlei constructies heeft hij nergens inkomstenbelasting opgegeven en kreeg hij ook toeslagen omdat hij een te laag inkomen had, echter hij bezat veel aan onroerend goed. Welke problemen gaan hieruit ontstaan? Kan ik, als de erfenis gewoon correct wordt opgegeven, navordering ontstaan vanuit het feit dat hij niets aan inkomstenbelasting heeft opgegeven? Worden onterecht ontvangen bedragen verhaald op de erfenis? Reactie infoteur, 01-11-2015
Beste Johan,
Eventuele belastingschulden, ook die kunnen ontstaan uit een navordering, komen in mindering op de erfenis en kunnen desnoods worden verhaald op de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 23-10-2015 15:23 #168
Beste Zeemeeuw,
Hartelijk dank voor uw snelle reactie! M.b.t. wettelijke informatieplicht executeur: klopt het dat die zich beperkt tot informatie verstrekking over het beheer van de (financiële) nalatenschap vanaf datum van overlijden? Want daar houdt mijn moeders vriend zich wel aan. Hij is executeur-testamentair: benoemd in testament, en hij heeft alle inboedel gekregen. Dus ook de administratie.

Maar het gaat mij om informatie over zeg de afgelopen 5 jaar. Is er een wetsartikel dat erfgenamen het recht geeft om inzage te krijgen in bv. belastingaanslagen en bankafschriften, ook van en/of rekeningen, in de jaren voorafgaand aan overlijden, met oog op het kunnen bepalen van de juistheid van de boedelbeschrijving? Reactie infoteur, 23-10-2015
Beste Jan,
BW 4 artikel 148 geeft aan dat de executeur aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak moet geven. Let wel alle, ook de onderliggende administratie en andere onderbouwingen. Als er een boedelbeschrijving komt, kunt u bij alles om een onderbouwing vragen. Als bepaalde belastingaanslagen een rol spelen in de bepaling van de erfenis, heeft u recht op inzage in de belastingaanslag. en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 20-10-2015 16:52 #167
Goedendag,
mijn moeder is vorig jaar overleden. Haar vriend (samenlevingscontract) heeft altijd de financiële administratie gedaan. Hij is executeur-testamentair en ik ben enig erfgenaam. De notaris heeft enkel een verklaring van executele opgesteld en mij bericht over de samenstelling van de nalatenschap: twee en/of (spaar)rekeningen en een kleine spaarrekening op naam van mijn moeder (door de notaris privé-rekening genoemd).
Verder de mededeling dat 50% van het saldo van de twee en/of (spaar)rekeningen en 100% van de kleine spaarrekening aan mijn moeder toekomt.
Mijn moeders vriend wil mij alleen informatie geven over deze rekeningen vanaf datum overlijden, en niet daarvoor.

Ik vermoed dat mijn moeders vriend een rekening heeft die alleen op zijn naam staat. En dat hij vele jaren lang overboekingen gedaan heeft van de en/of rekeningen naar zijn zogenaamde privé-rekening.

1) Heb ik recht op inzage in de belastingaanslagen van de afgelopen 5 jaar, om te zien of er Box 3 vermogen van mijn moeder naar haar vriend is verschoven?
2) Zo ja, kan de belastingdienst mij die geven?
3) Heb ik recht op inzage in de bankafschriften over de afgelopen 5 jaar? Reactie infoteur, 21-10-2015
Goedendag Jan,
De executeur heeft een wettelijke informatieplicht, anders kunt u ook niet uw erfdeel bepalen. Wat de notaris schrijft is een minimum, want wellicht was al het geld op de rekeningen wel van uw moeder en nu van u. De belastingdienst zal de gegevens niet geven. Haar vriend is executeur maar omdat u de enige erfgenaam bent, kunt u de notaris vragen hoe hij kan worden ontslagen: u bent immers de erfgenaam. Ook de rekening van uw moeder kan worden geblokkeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 21-09-2015 15:10 #166
Goedemiddag,
Mijn moeder is overleden en mijn broer heeft inzage in de financiën, maar nu moeten we als erfgenamen voor hoge schulden opdragen! Dit is op zicht niet zo erg, maar we krijgen een overzicht van schulden, maar we weten dat er ook nog een uitkering is geweest en ook huur is afgedragen, maar dat staat niet in zijn overzicht. Hij reageert ook niet op de vraag of we inzage of kopieën mogen hebben van haar bankafschriften. Mijn vraag is of wij als erfgename ook recht op inzake hebben in de bankzaken van onze moeder? Reactie infoteur, 22-09-2015
Beste Marga,
De erfgenamen gaan gezamenlijk over de verdeling van de erfenis, ook als iemand het voortouw heeft. U hebt recht op een volledige onderbouwing van wat u krijgt of moet betalen (informatieplicht). Zo nodig kan de onderbouwing via de kantonrechter worden afgedwongen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Fraza, 16-09-2015 19:20 #165
Moeder met vier kinderen, drie dochters en een zoon. Heeft alleen contact met oudste kind, de dochter en jongste de zoon. Indien moeder overlijdt, wie is dan wettelijk verantwoordelijk voor de financiële afhandeling bv. voor de belasting en de kosten. Ze zijn alle vier erfgenaam, maar wie heeft de verantwoording, de oudste dochter, de zoon of alle vier, wat problemen oplevert, en zal men dan naar een officiële instantie moeten na toestemming van een ieder? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Kees Fraza,
U kunt per testament één persoon van de vier aanwijzen als executeur en dat kan ook een notaris zijn. Als u dat niet doet, moeten de erfgenamen er onderling gezamenlijk uitkomen en dat zal waarschijnlijk niet werken:

https://financieel.infonu.nl/geld/100950-boedel-erfenis-verdelen-ruzie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 03-09-2015 18:01 #164
Goedemiddag,
Mijn schoonmoeder is in februari overleden, en wilde mij graag als executeur benoemen, maar ze is helaas vóór de ondertekening van het testament overleden. Haar drie kinderen hebben mij daarna benoemd tot gevolmachtigde om haar nalatenschap incl. de verkoop van haar huis te regelen.
Nu ben ik in de tussentijd erachter gekomen dat diegene die haar boodschappen regelde wel erg veel met haar bankpas in de diverse supermarkten gepind heeft. Navraag bij het NIBUD leverde op dat mijn schoonmoeder meer dan het dubbele aan boodschappen nodig had dan de gemiddelde persoon van haar leeftijd. Bovendien is erg veel aan contanten bij diverse betaalautomaten afgehaald. Meer dan zo ooit nodig gehad kon hebben. De persoon die haar boodschappen deed is één van haar erfgenamen, en nu weet ik niet precies wat ik hiermee moet. Als ik aangifte ga doen, zijn natuurlijk de familieverhoudingen naar de knoppen. Doe ik dat niet, doe ik de andere erfgenamen veel te kort. En ik ben bang dat bij een confrontatie alles ontkent wordt door betrokkene. Kunt u mij advies geven in deze gevoelige kwestie? Reactie infoteur, 04-09-2015
Beste Karel,
Een netelige kwestie hoor, want betrokkene had de bevoegdheid om te pinnen. Ik weet niet hoe goed de drie kinderen met elkaar zijn en of uw vrouw voorzichtig nog een rol kan spelen om meer helderheid te krijgen. Als dat lukt zou e.e.a. bij de verdeling van de erfenis kunnen worden meegenomen, maar anders niet (politie lijkt me ook geen optie).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 26-08-2015 19:32 #163
Goedendag, ik heb de erfenis van mijn vader beneficiair aanvaard. Nu 6 maanden na zijn dood krijg ik geen informatie of inzage boedel omdat de testimentair executeur, mijn moeder, niets met mij te maken wil hebben. Mag dit wel zomaar? De notaris meldde mij ontheven te zijn in zijn functie. Ik heb qua rechten geen kaas ervan gegeten maar nu wil ze ook mijn huis verkopen waar mijn vader borg voor stond. Kunt u me helpen alstublieft? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Brigitte,
Als u beneficiair hebt aanvaard, geldt dat voor alle erfgenamen. De executeur moet nu zijn wettelijke plichten nakomen, een boedelbeschrijving maken en dit voorleggen aan de kantonrechter. Uw huis in de tussentijd verkopen is niet aan de orde. De bank zal de moeder niet als borgsteller ontslaan. Bovendien hebt u ook zelf een deel van de borgstelling geërfd. Tot slot heeft een executeur een wettelijke informatieplicht en kan ze zelfs onder ede door de kantonrechter worden gehoord. Als ze niet luistert, kunt u het beste zelf naar de kantonrechter stappen. Misschien hebt u een rechtsbijstandsverzekering waarvan u gebruik kunt maken:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/7924-verzekeren-juridische-hulp-rechtsbijstandverzekering-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorien Schoukens, 24-08-2015 17:54 #162
Mijn vader is een maand geleden overleden. Nu zijn er in de familie problemen voor de erfenis en willen ze advocaten inhuren om na te gaan waar het geld in de loop van jaren allemaal naar toe is gegaan. Tot hoever kunnen ze terug in de tijd gaan kijken waaraan hij zijn geld heeft besteed? Ze denken dat ze bedrogen gaan worden omdat ze al 20 jaar geen contact hebben gehad met hun vader of moeder

Mvg Reactie infoteur, 25-08-2015
Beste Dorien Schoukens,
Leuk die advocaten, maar in verband met de privacy krijgen die de rekeningen ook niet zo maar in te zien. Daar zal een bank niet zomaar aan meewerken. De executeur is in eerste instantie het aanspreekpunt voor de afhandeling van de erfenis en maakt een boedelbeschrijving op basis van de beschikbare gegevens. Tot vijf jaren terug lijkt een redelijke termijn en ook een executeur is niet aan het onmogelijke gehouden. Overigens is iedereen vrij om met zijn geld te doen wat hij wil tijdens zijn leven, ook al vinden de erfgenamen dat misschien niet prettig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 04-08-2015 12:34 #161
Mijn schoonmoeder is overleden in 2009 en mijn schoonvader in 2013 hierbij is mijn vrouw aangewezen als executeur testamentair ( middels testament vastgelegd ), zij heeft de erfenis keurig verdeeld onder alle 5 de kinderen incl. een nette beschrijving van alle kosten en afschriften van de rekening van de overleden.
Nu had 1 van de kinderen met haar ouders gebroken en is ruim 20 jaar niet thuis geweest.
Nu wantrouwt zij de erfenis terwijl alle andere kinderen het eens zijn met de erfenis.
Mijn schoonzus eist middels rechtsbijstand inzage in de bankgegevens van mijn schoonvader van 5 jaar terug en vraagt ook alle belasting aangiftes op.
Heeft mijn schoonzus zomaar het recht om te gaan speuren in alle uitgaven van mijn schoonvader.
Mijn vrouw was ook testamentair aangesteld door hem om samen met hem zijn geld te beheren mocht dat in de toekomst noodzakelijk zijn, hij heeft echter tot aan zijn dood zijn eigen financiën beheerd.
De belastingopgave kunnen zo worden aangeleverd maar de ING weigert ivm privacy om inzage te geven in het rekeningoverzicht.
Wat adviseert u ons. Reactie infoteur, 04-08-2015
Beste Nico,
1. Een executeur testamentair heeft een wettelijke plicht richting erfgenamen om de gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven. Dat is een ruime informatieplicht waarbij een erfgenaam recht heeft op de informatie die nodig is om zijn erfdeel te kunnen bepalen.
2. De boedelbeschrijving biedt meestal uitkomst maar kan soms onvoldoende zijn. Als een erfgenaam gerichte vragen heeft om het erfdeel te kunnen berekenen moeten die zo goed mogelijk worden beantwoord.
3. Hiermee op gespannen voet staat de privacy: een erfgenaam niet hoeft te worden verteld hoe een overledene heeft geleefd en waaraan hij zijn geld heeft besteed. Ook de bank denkt hier kennelijk zo over.
4. Het zit hem in de details.Het is de kunst om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden met de middelen die er zijn. De belastingaanslagen (niet per se de belastingaangiften) geven een goed inzicht in de ontwikkeling van het inkomen en vermogen van de overledene. Daar zal betrokkene het mee moeten doen of anders naar de kantonrechter moeten stappen. Uw vrouw staat nog sterker als de overige erfgenamen wel hun vertrouwen uitspreken over en goedkeuring geven aan de verdeling en het door de executeur gevoerde beheer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patty, 28-07-2015 17:25 #160
Hallo, dank voor antwoord en ze heeft inderdaad al aanspraak gemaakt op legitieme portie. Verder wil ik vragen wat er met vorderingrente wordt bedoeld op de ouder dat al overleden is. (testament is op de langslevende). Ik neem dat die over het opeisebare bedrag gaat van de al overledene ouder. In testament staat 6 % en wordt elk jaar meer. Heeft alleen de onterfde persoon hier recht op of ook de erfgenamen?
ps al 3x naar notaris gebeld voor uitleg en zij vertellen het zo apart. Begrijp nog steeds niet 100% en het lijkt of ik alleen maar
bezig ben met de baten van de onterfde.

Mvg Patty Reactie infoteur, 28-07-2015
Hallo Patty,
Een kind erft van een ouder maar krijgt dit nog niet uitbetaald om zo de positie van de langstlevende te beschermen. Ter compensatie van dit uitstel wordt de vordering (indien zo afgesproken) jaarlijks verhoogd met een rente en met rente uitbetaald als de langstlevende ook is overleden. Deze vordering wordt verminderd met de erfbelasting die de langstlevende over het erfdeel van het kind namens het kind heeft betaald en dus heeft voorgeschoten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 10-07-2015 17:58 #159
Bedankt voor uw reactie hieronder. Betekenr dat wanneer ik de erfenis in zn geheel weiger ik niet achtervolgd kan worden voor haar roodstand ondanks dat zij mijn collegeld heeft betaald? Mag iemand die terminaal is gewoon gebruik maken van het krediet wat 3 jaar geleden is afgesloten en dieper rood staan als ze weer dat ze overlijdt? Lijkt mij zorgwekkend.

Mvg jan Reactie infoteur, 11-07-2015
Beste Jan,
Ik begrijp uw zorg, maar uw moeder staat (dieper) rood en die schuld komt straks ten laste van haar erfenis. U hebt geen lening bij uw moeder en als u dus verwerpt, gaat deze schuld naar de volgende erfgenaam. Uw moeder mag u jaarlijks ruim 5000 euro belastingvrij schenken. U is niets aan te rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patty, 10-07-2015 17:45 #158
Hallo,
Mijn moeder is overleden en vader was er al niet meer. Ze hebben een testament waar mijn zus is onterft. Ik weet over het legitieme portie. De notaris zei dat ik beter in contact kon treden met mijn zus om te voorkomen dat ik anders als ze aanspraak maakt haar belasting kan moet betalen. Is dit slim en kostenbesparend? Ik heb namelijk geen zin in 5 jaar wachten en dan nog rekening te krijgen. (erfenis is positief) Reactie infoteur, 11-07-2015
Hallo Patty,
Uw zus hoeft haar legitieme portie niet op te eisen, maar heeft inderdaad vijf jaar de tijd om dat te doen. Als ze dat doet en u dus teveel belasting hebt betaald, kunt u dat deel bij de Belastingdienst terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 10-07-2015 12:57 #157
Case: moeder is terminaal en stond -6600 rood. Zij heeft vervolgens het gehele collegegeld voor mij haar zoon overgemaakt naar de school omdat ze liever sterft met een hogere roodstand. Dit zat mij niet lekker en ik maak me zorgen. Wat als zij overlijdt? Heb ik dan de erfenis al zogenaamd geaccepteerd omdat zij mijn collegegeld heeft overgeboekt vanuit roodstand en ben ik ongewild de pineut? Ik wilde namelijk de gehele erfenis weigeren had ik voor mijzelf bedacht. Heb het verder uitgezocht, zij komt wel in aanmerking voor kwijtschelding aangezien de schuld niet hoger is dan 10.000, krediet voor 6 maanden is afgesloten, ze niet boven de 80 is, en nooit achterstanden had.

Graag uw mening, ik maak me zorgen. Reactie infoteur, 10-07-2015
Beste Jan,
Als dit geen en of rekening betreft, is het een rood stand van uw moeder, niet van u. Bij de erfenis telt het wel mee als schuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nikki, 27-06-2015 12:27 #156
Goedemiddag,

Mijn vader is afgelopen september overleden en heeft een kleine erfenis nagelaten
Nu heeft hij bij leven tussen neus en lippen door gezegd dat zijn vriendin ook mee zou moeten delen met wat er over is
Ten eerste duurt het nu al vanaf februari en is er nog steeds geen uitkering geweest
Ten tweede kan degene de bewindvoerder in dit geval mijn broer zelf bepalen of de vriendin van mijn vader ook een deel krijgt?
Daar mijn 2 zussen en ik een bloedhekel aan deze vrouw hebben en ook altijd al hebben gehad.
En is t normaal dat een uitkering van de erfenis zolang moet duren
Mijn oudste zus kan de centjes nl goed gebruiken en heeft al een paar keer om een lening gevraagd terwijl daar nog tegoed voor haar staat.
Alvast bedankt voor de reactie

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Nikki,
Dat uw vader iets gezegd zou hebben speelt geen enkele rol. Het gaat om het testament of anders de wettelijke regels. U spreekt over een bewindvoerder, maar als er geen testament is waarin staat wie de bewindvoerder is, bepalen de erfgenamen dit gezamenlijk en niet één persoon. Die persoon moet ook volledige openheid van zaken geven:

https://financieel.infonu.nl/geld/79395-nalatenschap-afhandelen-en-erfenis-afwikkelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny Bijlstra, 12-06-2015 12:58 #155
LS,
Na het overlijden van mijn schoonmoeder hebben wij na lang nadenken mijn schoonzusje gemachtigd om de financiën af te handelen. Tijdens dit traject bleek dat zij geld van de bankrekening op haar eigen rekening heeft geboekt. Zij gaf hier geen goede reden voor en haar man gaf aan dit dan bij de verdeling te zullen verrekenen. Dit is niet gebeurd en voordat wij er een rechtszaak van gaan maken waren we benieuwd of er nog meer geld verdwenen was. Echter de bank weigert ons de betreffende bankafschriften te geven. Mijn schoonzusje had ze niet allemaal.
Staat de bank in haar recht om dit te weigeren?
Met vriendelijke groeten,
Janny Bijlstra Reactie infoteur, 12-06-2015
Beste Janny Bijlstra,
De erfgenamen hebben recht op inzicht in de rekening. De bank kan wel om een verklaring van erfrecht vragen om vast te stellen dat u een rechthebbende bent. Normaliter wordt de rekening van een overledene geblokkeerd, de vraag is waarom dat hier niet gebeurd is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willl, 20-05-2015 16:15 #154
Goedenmiddag
Had even een vraag?
mijn moeder ishelaas vorig jaar 2juli overleden en op 27maart
kreeg mijn broer de belastingteruggave terug.Nu is mn vraag?
hoe lang en wanneer gaat de rabobank de rekening weer opheffen
mijn broer is de gemachitigde
en alles is zo goed als klaar en geregeld
Mvg Will Reactie infoteur, 20-05-2015
Beste Willl,
De Rabobank heft een rekening alleen op als daarom gevraagd wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vandalen, 06-05-2015 22:06 #153
Beste Zeemeeuw excuses voor mijn late reactie en ben u dankbaar. Echter weet ik dat het geld van de schade is overgemaakt aan het auto schadeverhaal. Morgen heb ik afspraak met notaris. Wat bedoelt u precies met de zaak terug te geven aan de rechtbank?

Hartelijke groet, R van Daale Reactie infoteur, 07-05-2015
Beste Vandalen,
Daarmee bedoel ik dat de zaak nu snel kan worden afgerond en de rechtbank genoegen neemt met de huidige additionele informatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Daale, 21-04-2015 17:08 #152
Cases; vader overlijdt, kinderen onterfd, enige erfgename huishoudster. Zij aanvaard beneficiair de erfenis. Executeur is aangesteld maar na de gebruikelijke zes maanden niets van hem gehoord. Nu word ik gebeld door verzekering, er is een maand na overlijden van vader schade gereden aan de auto van vader, veroorzaakt door de huishoudster en heeft de schade geclaimd op de verzekering van vader. Auto staat na zes maanden nog op naam van vader. De verzekering heeft geld uitbetaald. Premie en wegenbelasting wordt ondertussen niet betaald. Het wekt wantrouwen op naar de executeur. Mijn vraag; heeft huishoudster door het autogebruik de erfenis zuiver aanvaardt ipv beneficiair en zo ja betekent dit dat de huidige executeur dan niet rechtsgeldig is? Wij eisen ons legitieme portie dus vrees geen lasten maar moet of kan ik hier iets mee?

Met dank voor het lezen een vriendelijke groet,
R. van Daale Reactie infoteur, 22-04-2015
Beste R. van Daale,
Als een erfgenaam in de auto rondrijdt van de overledene is de erfenis zuiver aanvaard. De huishoudster heeft ook nog eens het geld van de schade op haar rekening laten storten, terwijl de autoverzekering op naam van uw vader staat. De executeur is wel geldig maar kan nu de zaak snel afronden en teruggeven aan de rechtbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. E. W. Weller, 08-04-2015 12:06 #151
Dank voor uw reactie, ik ga dat zeker doen. Reactie infoteur, 08-04-2015
Beste A. E. W. Weller,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. E. W. Weller, 06-04-2015 14:53 #150
Geachte mevrouw/mijnheer,
Na het overlijden van mijn vader heb ik ontdekt dat er door fraude en valsheid in geschrifte, het gehele vermogen van mijn ouders is weggesluisd naar een familielid.
Hoe daar mee om te gaan.
Dank voor uw reaktie. Reactie infoteur, 07-04-2015
Geachte A. E. W. Weller,
Dat is natuurlijk strafbaar. U kunt proberen het geld terug te vorderen, het te schikken of zelfs aangifte doen bij de politie. Welke middelen u inzet is ook afhankelijk van de grootte van het bedrag, uw bewijzen en uw relatie met die persoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 02-04-2015 18:42 #149
Wij hebben al een aantal jaren geen contact met ons zoon en zijn gezin. Mijn vraag is dan ook bestaat er een formulier waarop wij hun kunnen laten tekenen geen aanspraak te maken op de erfenis, na ons dood. Mijn man is van mening bij leven geen belangstelling bij dood ook geen belangstelling. Reactie infoteur, 03-04-2015
Beste Marja,
Een erfgenaam kan niet voorafgaand aan iemands overlijden een erfenis verwerpen, maar een erflater kan wel een testament opstellen waarin hij bepaalde personen onterft of bevoordeelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lia Boogerd, 31-03-2015 09:31 #148
Onze moeder is in 2014 overleden ze heeft 7 kinderen. ik ben belast met de afwikkeling van haar zaken nu is er alleen het geld nog dat verdeeld moet worden, maar er is een zus die alles wilde inzien van uitvaart en wat er nog binnen is gekomen. En dat heeft ze ook mogen inzien, maar nu wil ze de afschriften in zien dat mijn moeder nog leefde en goed was. Moet ik haar dat geven? Reactie infoteur, 31-03-2015
Beste Lia Boogerd,
Een executeur (en dat bent u in feite) heeft een informatieplicht. Eventuele kosten die u maakt kunt u, als dat niet in een testament wordt verhinderd, ten laste brengen van de erfenis. Het spreekt voor zich dat e.e.a. wel een redelijk verzoek moet zijn. Via het internet zijn afschriften vrij eenvoudig opvraagbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 13-03-2015 15:54 #147
Mijn vader is in 2012 overleden en mijn moeder is nu 88. Jaren geleden hebben mijn ouders een testament opgesteld via een notaris (alhoewel ik het niet gezien heb, ben ik ervan overtuigd dat alles door 3 word gedeeld (mijn broer, zus, en ikzelf). Mijn moeder heeft mijn zus gemachtigd voor haar bankzaken en daar staat een aardig "zakcentje" op. De volgende vragen:

1. Kan mijn zus wetttelijk (in relatie to het testament) geld aan haarzelf overmaken zonder engie konsequentie (daar zij gemachtidg is). Of kan ze dat wettelijk niet doen daar het testament alles in drieen verdeeld? Mijn moeder ontvangt nog een maandelijks afschrift zodat ze kan zien wat erop and afgaat.
2. Wanneer mijn moeder overlijd, word de bank rekening dan automatisch bevroren (zodat de machtiging vervalt) of blijft de machtiging geldig met de mogelijkheid dat mijn zus geld aan haarzelf kan overmaken zonder engine (wettelijke) konsequentie?

Hartelijk bedankt!

Jan Reactie infoteur, 14-03-2015
Beste Jan,
1. Ja uw zus kan het geld beheren zoals ze wil, als moeder dat niet in de gaten houdt of corrigeert. In beginsel kan dat ook nog als moeder is overleden en de bank daarvan nog niet op de hoogte is. Als er onjuistheden zijn voorgevallen, zouden die bij de verdeling van de erfenis kunnen gecorrigeerd. Daarvoor moeten ze wel aantoonbaar zijn. Overigens is gemachtigd zijn nog iets anders dan een en/of rekening.
2. De bank bevriest de rekening zodra het overlijden bij de bank bekend is gemaakt. De rekening wordt weer geopend als de erfgenamen daarmee akkoord zijn en dan zal de gemachtigde waarschijnlijk ook de beheerder zijn. Of het moet zo zijn dat de erfgenamen iets anders met de bank afspreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 17-02-2015 19:02 #146
Mijn oma is overleden en ik ben executeur testamentair. Nu eist mijn tante kopieën van de bankafschriften over de afgelopen tien jaar. Is dat redelijk? Reactie infoteur, 18-02-2015
Beste Rob,
De laatste 10 jaar is wel erg lang. Misschien zijn die afschriften er bovendien niet meer of alleen tegen betaling beschikbaar. Of het redelijk is, hangt ook van de noodzaak af. Waarom wil tante die afschriften en wat vinden de andere erfgenamen ervan. Als tante alleen staat, wordt het onredelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 08-02-2015 11:43 #145
De broer van mijn vriendin is overleden. Hij laat zijn vader, zijn moeder, zijn 2 zussen, een vriendin met 2 kinderen (niet getrouwd geen geregistreerd partnerschap, geen gemeenschappelijk adres) en een in Nederland niet erkende Noorse zoon na. Er is geen testament. De vader wil graag alle zaken m.b.t. de nalatenschap afwikkelen. Vraag van de familie is: Wie kan de vader van de overledene aanduiden als executeur testamentair en hoe kan de vader overgaan tot afwikkeling (verkoop huis, verdeling roerende goederen, bankzaken).

De bedoeling van de familie is om het batige saldo van de afwikkeling opzij te zetten voor de Noorse zoon van de overledene bij het bereiken van zijn 18de verjaardag. Welke weg kan hier het beste voor bewandeld worden? Ik realiseer me dat ik in dit bericht meerdere vragen tegelijk stel. Uw advies zouden we van harte op prijs stellen. Reactie infoteur, 09-02-2015
Beste Marc,
1. Omdat er geen testament is, kunnen de erfgenamen gezamenlijk een executeur aanwijzen. De erfgenamen spreken met de executeur af wat zijn bevoegdheden zijn en de executeur heeft een informatieplicht naar de erfgenamen toe.
2. Extra geld opzij zetten voor de Noorse zoon kan, maar is een handeling die los staat van de afwikkeling van de erfenis. Dit kan bijvoorbeeld bij de notaris worden geregeld door middel van een trust of stichting. Het voordeel daarvan is dat er voorwaarden kunnen worden gesteld, een nadeel dat het geld kost. Veel eenvoudiger is het nog om een kinderspaarrekening op naam van de zoon te openen waarop de erfgenamen geld storten en waar de zoon vanaf 18 jaar geld kan opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 19-01-2015 12:41 #144
Mijn vader is in 2009 overleden, mijn moeder leeft nog, mijn oudere broer leeft nog. Destijds, en nu, al jarenlang, is en was er geen enkel contact tussen mijn ouders, broer enerzijds met mij. Zelfs het overlijden van mijn vader hebben ze mij destijds niet verteld, maar kreeg ik via via te horen. Bij overlijden van mijn vader, waren dus als ik het goed heb de directe erfgenamen : mijn moeder, mijn broer en ik. Ik weet niet wat er met de nalatenschap van mijn vader is gebeurt destijds. Wat zijn mijn rechten, hoe kan ik een en ander navragen, en waar kan ik aanspraak op maken, nu, al is het 5 jaar na overlijden van mijn vader, en wat zijn mijn rechten, aanspraken tzt als bijvoorbeeld mijn moeder komt te overlijden, . En hoe kan ik mijn rechten/aanspraken waarborgen, nu en tzt, en wat te doen als andere erfgenamen, bijvoorbeeld mijn broer tzt, niet zal willen meewerken. Graag uw antwoord/reactie. Eric S. te Amsterdam Reactie infoteur, 19-01-2015
Beste Eric,
U kunt bij het CTR in Den Haag kunt u opvragen of er een testament is opgesteld. Dat kan ook via een notaris. Zo niet, dan hebt u een vordering op uw moeder ter grootte van uw erfdeel. Die vordering komt beschikbaar bij haar overlijden, hertrouwen en bijvoorbeeld een faillissement. Als u bent onterfd, kunt tot vijf jaar na overlijden uw legitieme portie opeisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rf Butteling, 16-01-2015 15:45 #143
Geachte heer,
In 2013 hebben we voor een kennis mantelzorg gedaan en vanaf october 2013 ben ik bewindvoerder van deze persoon.
Op 25 maart 2014 is onze kennis overleden waarbij mijn bewindvoerderschap is beeindigd.
De erven (2 personen) hebben gevraagd of ik de erfenis wilde afwikkelen en heb dan ook een verklaring van erfrecht gekregen van de notaris.
Mijn vraag aan u is :
Welke bankafschriften mag ik de erven laten inzien.Zijn dit alle afschriften vanaf 2013 tot heden of de dagafschriften na overlijden.
Volgens de wet ben ik tijdens mijn bewindvoering verantwoording verschuldigd aan de rechtbank en niet aan de erven en vanaf datum overleden(25 maart 2014) heb ik een verklaring van erfrecht gekregen. en dan mogen de erven wel de dagafschriften inzien vanaf datum overlijden.
Graag u antwoordt naar mijn email adres. Reactie infoteur, 18-01-2015
Geachte Rf Butteling,
De executeur is wettelijk verplicht om aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen te geven omtrent de uitoefening van zijn taak als executeur. Bij het niet nakomen hiervan kan dit bij de kantonrechter wordt afgedwongen. De executeur zal deze informatie bij de eerdere bewindvoerder (uzelf) moeten opvragen en als die die informatie niet wil geven, is er een rechtsgang mogelijk. De rechtbank zal dan een afweging maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. van Dommelen, 09-01-2015 19:00 #142
Na het overlijden van mijn moeder was er geen testament. Ik ben toen naaar een notaris geweest voor een acte van erfrecht. Ondanks dat mijn broer niet tekende werd de acte wel afgegeven. Bij de bank ving ik bot omdat mijn broer dus niet op de acte stond. Uiteindelijk werd het een rechtzaak, en moesten de spaartegoeden worden verdeeld. In augustus van 2014 kreeg ik een brief van de bank dat men zou overgaan tot verdeling. Tot op heden is dit niet gebeurd. Maanden lang ben ik bij de bank langsgeweest om te vragen hoe of wat er met de spaarrekening was gebeurd, steeds werd er gezegt dat ze in het archief moesten zoeken om na te gaan wat er was gebeurd. Vorig jaar kreeg ik te horen dat de rekeningen waren gesloten in 2012 en dat men niet wist wat er met het geld was gebeurd. Ben er steeds achter aan gegaan en dan krijg ik nu te horen. Wie zegt dat u rechten heeft wie zegt dat het niet is uitbetaald etc etc. De arrogantie van die bank is niet normaal. Want men zegt nu ook nog dat ik de juiste juridische weg niet heb bewandeld. Met andere woorden zij sluiten zo maar een spaarrekening en steken het geld in eigen zak. Mag dit? En welke weg kan ik nu nog bewandelen want dit klopt van geen kant… Zij gaven aan dat hun advokaten mij wel zouden laten zien dat zij in hun recht stonden. Maar volgens mij mogen ze helemaal niet zonder overleg met nabestaanden de rekening sluiten. Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste P. van Dommelen,
1. Een bank mag een rekening blokkeren, maar niet zomaar sluiten. De notaris geeft een verklaring van erfrecht af en de toegang tot een rekening kan ook bij afgifte van een verklaring van erfrecht worden geblokkeerd als niet alle erfgenamen meewerken, maar niet zomaar worden opgeheven. Als de bank vond dat de procedure niet juist werd doorlopen, moest de bank u daarop meteen wijzen en aangeven wat u wel moest doen. Dreigen met een advocaat, zoals de bank kennelijk doet, is natuurlijk een zwaktebod.
2. Gegeven de opstelling van de bank kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse vereniging van banken of bijvoorbeeld contact opnemen met de ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Tempels, 04-01-2015 23:23 #141
Mijn broer is als executeur van mijn moeder erfenis gesteld, maar zo gauw de verkoop van mijn moeders huis was geregeld is hij verdwenen, staat nergens meer in geschreven in nederland wat nu. Wil graag het afsluiten heb niks geen herinneringen, bv waar zijn de juwelen, trouwring en enz. Reactie infoteur, 05-01-2015
Beste J. Tempels,
Als executeur is uw broer aansprakelijk voor de afwikkeling van de erfenis, naar u toe maar ook naar de Belastingdienst toe. Omdat er een testament is, is er ook een notaris bij het opstellen van het testament betrokken geweest. Wellicht kan die verder zoeken. De notaris die de verkoop heeft geregeld, weet misschien ook meer over de verblijfplaats. Anders wellicht de bank waar het geld gestort is geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 19-12-2014 05:37 #140
Goedemorgen,

Mijn vader is ongeveer in 2011 overleden aan een mijn onbekende oorzaak. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 2 was en heb tot ongeveer mijn vierde levensjaar contact gehad met mijn vader. Via het pensioenfonds zijn we te weten gekomen dat hij is overleden. Hoe kan men achter informatie komen hoe hij daadwerkelijk is overleden en waaraan? Er is geen contact met de familie van mijn vader (hertrouwd). Er is totaal geen informatie te vinden op internet over mijn vader als persoon, ook niet op persoonlijke pagina's zoals facebook etc. Wil graag meer weten over de toedracht maar wil niet in contact komen met zijn "nieuwe""familie. Heb je als zoon recht om zulke informatie ergens op te vragen of valt dit onder de privacy wetgeving en zal dit niet verstrekt worden? Reactie infoteur, 19-12-2014
Goedemorgen Bert,
Deze informatie over uw vader valt onder het medisch geheim en zal daarom niet zomaar (zonder toestemming echtgenote) verstrekt worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anton, 22-11-2014 22:03 #139
Hallo, een oom van de vrouw is 25 jaar geleden overleden en mijn vrouw was enig erfgenaam. Nu gaat al jaren het gerucht in de familie dat hij ook een rekening in Luxemburg had. Maar toen we bij de bank kwamen vertelde na het overlijden vertelde de bank medewerker ook dat er nog tonnen geld moesten zijn. Hoe kun je er achter komen of er een rekening was in Luxemburg? Reactie infoteur, 23-11-2014
Beste Anton,
Het beste schrijft u een paar grote banken in Luxemburg aan, waarbij u aangeeft dat uw vrouw erfgenaam is, met vermelding van de gegevens van de overleden oom. Het wordt eenvoudiger als u weet om welke bank het gaat, en het wordt nog wat lastiger als het geen rekening op naam maar een rekening op nummer is. U zult dus zelf actie moeten ondernemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 20-11-2014 20:40 #138
Mijn zus is overleden in 2012, ik ben aangewezen als wettig erfgenaam, echter nog steeds niet openheid van zaken gegeven aan mij. Er is zonder mijn medeweten al afgewikkeld, en er komen steeds meer vreemde zaken aan het licht, ik heb in augustus en november 2012 geweigerd te tekenen, om de eenvoudige redenen dat ik niet weet wat ik teken, geen volledige informatie bekend. Tevens wordt er op november 2014 na veel aandringen eindelijk summier antwoord gegeven op mijn vragen wat afwikkeling banksaldo betreft. Letterlijk stelt de bank dat er door alle erven gezamenlijk zonder tussenkomst van de notaris een volmacht aan een heerschap is gegeven die het banksaldo heeft geint, met ingestuurde papieren, met toestemming van de erven, dit is onjuist. De volmacht is pas uitgegeven en getekend door de erven op 7 augustus 2012, behalve door mij omdat ik nergens van wist. Uit de andere verhalen en brieven blijkt er nu drie maal een nalatenschap te zijn afgewikkeld en wel van en door 1 en de zelfde persoon en dat kan natuurlijk niet. Dit zou betekenen dat de bank valse papieren en volmachten heeft, en dat er daar na nog twee maal met notaris zuiver is aanvaard door de andere erven, en dat is vreemd, ik heb schriftelijk bewijs dat het zo is gegaan. Dit betekend dat er valsheid in geschrifte is gepleegd door 1 of meerdere personen, drie maal een zelfde boedel en banksaldo afwikkelen zou dan betekenen drie keer hetzelfde verdelen en opnemen, hier is veel gelogen, en na veel onderzoek alles boven gekregen aan onwaarheden, de bank probeert zijn aansprakelijkheid weg te poetsen.
Ook de andere erven met het heerschap hebben bedrogen en gelogen, tevens zou het dan zo zijn dat er een vervalste handtekening van mij bij de bank ligt. Of dat er maar drie erfgenamen zijn genoemd, ik ben hier wettig door wet en notaris aangewezen als erfgenaam. Wat kan ik doen om de erven te dwingen en dat heerschap met de bank volledige openheid van zaken te geven, ik heb nooit de keus gehad op juiste manier te kunnen kiezen omdat zowel van banksaldo als levensverzekering mij niets bekend was, tot het laatste bewijs nu van bank dat er wel degelijk zeer fout is gehandeld. wellicht strafbare feiten volgens jurist in erfzaken. Graag u visie hier op, wat mijn volgende stappen kunnen zijn om het recht te zetten. Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Rob,
1. Als er geen testament is waarin een executeur is aangewezen, wordt de verdeling van de erfenis gedaan door alle erfgenamen of door iemand die door alle erfgenamen is gemachtigd. Als u niet hebt getekend voor de machtiging bij de bank is die overdracht bijvoorbeeld onrechtmatig geweest. Een bank behoort om een door de notaris afgegeven verklaring van erfrecht te vragen en elke erfgenaam om een akkoord te vragen.
2. Hier lijkt me veel mis. Er is geen boedelbeschrijving beschikbaar, u krijgt geen informatie, terwijl er ondertussen wel wordt verdeeld. Zoals u weet is valsheid in geschrifte strafbaar, en kunt u daarvan aangifte doen bij de politie.
3. Het lijkt me verstandig als u eens vrijblijvend een afspraak maakt met een notariskantoor en deze zaak eens voorlegt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mrselma, 20-11-2014 09:47 #137
Geachte m
mijn moeder is 26 maart 2012 overleden. vandaag 20-11-2014 zit er een rekening van een ziekenhuis in de bus dat betreft een declaratie die ze niet vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. ben ik als erfgenaam verplicht deze alsnog te betalen? hij komt in m'n brievenbus omdat de nieuwe bewoners van het huis weten waar ik woon, dus ze sturen het naar het oude adres van m'n moeder. vind het bijzonder raar weet niet zo goed wat te doen.
mvg elma Reactie infoteur, 20-11-2014
Geachte Mrselma,
Dat is vervelend, want als erfgenaam erft u deze last. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde rekeningen. Het is nog wel de moeite waard om na te gaan waarom het ziekenhuis de behandeling niet vergoed krijgt en of dat wel terecht is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriana, 29-10-2014 12:01 #136
Geachte m.
onlangs is mijn moeder overleden met een door haar geschreven testament, over de inboedel verdeling. nu heb ik nog een broer en zus waar ik niets van heb gehoord(ook niet op de uitvaart). Er was niet voldoende saldo op haar rekening dus heb ik alles betaald. de spullen die moeder beschreven heeft hebben geen waarde, maar mijn vraag hoelang moet ik het bewaren?
het is opgeslagen bij een ander in de garage en die wil er ook van af(ik ben niet vermogend)
hartelijke groet Adriana Reactie infoteur, 05-07-2020
Geachte Adriana,
1. Relatief kleine dingen in een nalatenschap kunnen handgeschreven via een codicil worden geregeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

2. Ook uw broer en zus zijn erfgenaam en kunnen op enig moment vragen naar de erfenis. Bewaar het codicil goed en fotografeer wat is nagelaten voordat u het eventueel wegdoet, zodat u desgevraagd kunt aantonen dat het niet veel waard was. Overigens kunnen sommige dingen vooral een emotionele waarde hebben. De officiële weg is ze een briefje sturen met een bepaalde termijn, waarbij u aangeeft dat u omdat het allemaal weinig waarde heeft, het na die termijn zult weggooien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stephanie, 26-10-2014 20:30 #135
Beste zeemeeuw,
Afgelopen juni is mijn opa overleden. Gezien ik de enige was die nog bij mijn opa kwam, zijn kinderen waren helaas voor hem al overleden, heb ik opdracht gegeven voor de crematie. Door omstandigheden hebben ik en de overige erfgenamen, mijn broertjes, zus en nichtjes, afstand gedaan van de erfenis. Dit hebben wij door een notaris laten regelen. Ook de woonstichting waar mijn opa al 35 jaar een woning huurde heb ik hierover geïnformeerd. Er zijn verder geen erfgenamen meer. De afstand van de erfenis is een aantal weken geleden al goedgekeurd door de rechter. Hier heb ik ook papieren over ontvangen. Toch krijg ik vandaag een brief binnen van de woonstichting met een rekening van het leeghalen van de woning etc. Met de vraag of ik deze wil betalen en dat ze nog geen bewijs van de afstandsverklaring hebben ontvangen. Ik weet dat de kosten niet op mij te verhalen zijn, maar ben ik de stichtingen verplicht om een kopie van de afstandsverklaring te sturen? Moeten en kunnen zij dit niet gewoon opvragen bij een notaris? Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste Stephanie,
De verwerping van een erfenis wordt inderdaad ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank van verwerping en dat is openbaar. U kunt de stichting naar betreffende rechtbank verwijzen. Een kopietje opsturen gaat natuurlijk sneller en dan bent u er vanaf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 19-10-2014 19:31 #134
Ik wil graag een vraag stellen en hoop dat ik hier antwoord op krijg.

Er is heel veel gezeur bij ons in de familie betreft de erfenis van mijn vader die net 3 mnd geleden is overleden.
Nu ben ik zelf excecuteur en willen hun inzage in de bankafschriften wat ik ze ook heb gegeven, alleen willen hun niet naar mij toe komen
omdat de verstandshouding zo slecht is.
Kopies ervan maken is geen optie het gaat zeker over 3 jaar.
Nu willen ze dat ik ze ga brengen en dan kijken ze ze daar na en dan komen ze weer terug,
Ik ben en blijft lijkt mij eindverantwoordelijk en wil niet zomaar zulke spullen uit handen geven.

Kunt u mij advies geven hierover? Reactie infoteur, 20-10-2014
Beste Jansen,
Afhankelijk van de bank kunnen door u digitaal uitdraaien worden gemaakt en vaak als pdf. Wellicht kunt u die opsturen, want u wilt natuurlijk geen afschriften verliezen en van u kan ook niet het onmogelijke worden gevraagd. U hebt wel een informatieplicht maar de anderen moet ook redelijk zijn in hun eisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 16-10-2014 16:39 #133
In uw laatste stukje staat dat als het kind is overleden maar moeder is overleden. Maar wij hadden ook tegen de meneer van de bank gezegd dat een aanverwant nergens recht op. Bedankt voor u reactie. Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Ria,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ria, 15-10-2014 16:07 #132
Mijn moeder is in februari 2014 overleden. Sinds 1985 hadden wij geen contact met haar. Ze had een en/of rekening die ook ten name stond van 1 van de kinderen van haar nieuwe man (die is in 2006) overleden. Nu staat er 2000 euro op haar rekening die wij hadden opgeeisd. De bank zegt nu dat 1000 voor ons en 1000 euro voor zijn kinderen zijn. Volgens mij zijn hun aanverwant en hebben ze nergens recht op. De bank zegt het is een en/of rekening, (die hun na het overlijden niet hebben geblokkeerd) dus krijgen hun ook de helft. Het blijkt zelfs op de afschriften te zien dat na het overlijden bekeuringen ermee zijn betaald en benzine getankt. Onze mening is dat de aanverwanten nergens recht op hebben. Graag uw visie. Reactie infoteur, 16-10-2014
Beste Ria,
Bij een en/of rekening moet worden gekeken van wie het geld komt. Als het geld duidelijk van moeder was, gaat de erfenis naar jullie. Als het niet te traceren is, wordt vaak voor een 50-50% oplossing gekozen. Niet vanwege het erfrecht, maar omdat men geen betere verdeling weet. Het is overigens wel de vraag of de aangetrouwde familie na het overlijden van het kind überhaupt aan de rekening mocht komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 24-09-2014 17:07 #131
Opa is overleden in 2010. Zijn 2 zonen onterfd maar konden niet onterfd worden voor hun kindsdeel (oma is al 30 jaar geleden overleden). Testementair vastgelegd dat de 5 kleinkinderen erfgenaam zijn.
Man van het oudste kleinkind heeft de rekening (gericht aan 2e vrouw van Opa) van de begrafenis betaald uit erfgeld, pas daarna zijn erfgenamen bij de notaris in kennis gesteld dat ze met zijn vijfen erfgenaam zijn. Man van oudste kleinkind is gevolmachtigde van de erven.
Ik ben van mening dat hij dat niet had mogen doen. De rekening was gericht aan Opa's tweede vrouw. Zij heeft ook de uitkering van de levensverzekering ontvangen. Ik denk dat zij ook de rekening van de begrafenis moet betalen en dat dit niet uit de erfenis mag voortvloeien. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Kim,
Het saldo van de kosten van de begrafenis en de uitbetaling van een uitvaartverzekering komt in mindering op de erfenis. Maar een uitvaartverzekering en levensverzekering zijn twee verschillende zaken. Een levensverzekering is vrij te besteden:

https://financieel.infonu.nl/sparen/75181-uitvaartsparen-of-uitvaartverzekering-afsluiten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo Uit Heerlen, 19-09-2014 08:14 #130
Mijn vader is pas overleden en we zijn met 3 kinderen. Hij heeft enkele jaren geleden mijn zus en broer onterfd en dus een testament laten opmaken, hierin ben ik als executeur aangewezen en als enigste erfgenaam. Mijn vader had al lang geen contact meer met mijn broer en zus, ik ook niet, hij wilde ook niet dat ik ze in kennis stel van zijn overlijden.
Ben ik verplicht ze in kennis te stellen van zijn overlijden? Ben ik verplicht hen in te lichten over de verdere afwikkeling? In het testament staat dat ik als executeur alleen erfgenamen op de hoogte moet houden van de afwikkeling en dat zijn ze niet, het zijn legetarissen die binnen vijf jaar hun legitieme portie kunnen opeisen, of moet ik hen wel alle stukken laten toekomen op verzoek? Alvast bedankt voor uw antwoorden. Reactie infoteur, 19-09-2014
Beste Jo Uit Heerlen,
U bent niet verplicht om zelf de anderen in kennis te stellen, ook de notaris heeft die plicht niet. Wel kunnen de kinderen zodra ze er achter komen u om informatie over de afwikkeling van de erfenis vragen en dan moet u ze over deze afwikkeling inlichten. Bovendien kunnen ze hun legitieme inroepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Uiterwijk, 01-09-2014 20:10 #129
Hallo zeemeeuw, met interesse uw website bekeken. zocht hiernaar i.v.m overlijden van mijn schoonmoeder in 1998. Haar nalatenschap is ongeveer 2000 euro, te verdelen tussen mijn vrouw en twee zussen en een broer. Met een zus hebben wij nog
regelmatig contact, de andere broer en zus niet meer. De afwikkeling van de nalatenschap ligt al jaren stil omdat de broer weigert te tekenen dat mijn vrouw gevolmachtigde is om de zaak af te handelen.De (RABO)bank weigert uitbetaling als niet
iedereen getekend heeft.Gezien het geringe bedrag al onbegrijpelijk, maar ik begrijp dat regels er zijn om misverstanden te voorkomen. Kunt u mij advies geven? met belangstelling zie ik u reactie tegemoet. Reactie infoteur, 05-07-2020
Hallo Jan Uiterwijk,
Het is altijd vervelend als een erfgenaam niet meewerkt. De verdeling kan bij de rechter worden afgedwongen. Wat wellicht ook mogelijk is is om voor te stellen dat een andere gevolmachtigde wordt met wie vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt. Of dat het geld wordt overgemaakt naar een notaris die vervolgens verdeelt. Een derde in de verdeling mengen heeft wel het nadeel dat dit met kosten gepaard zal gaan en dan blijft er van de 2.000 euro weinig over. Als er een testament is waarin is aangegeven wie de executeur testamentair is, wordt het allemaal een stuk eenvoudiger voor de nabestaanden:

https://financieel.infonu.nl/geld/100950-boedel-erfenis-verdelen-ruzie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

ìnge, 19-08-2014 09:54 #128
De vader van mijn vriend is onlangs overleden, maar heeft een groot deel van zijn leven op de Filipijnen gewoond. Hoe kunnen wij evt. eigendommen (zoals huizen) en bankrekeningen traceren?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Mvg,
Inge Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Inge,
Over het algemeen weet de Belastingdienst veel en kan een erfgenaam wellicht daar navraag doen. Als hij nog op de Filipijnen woonde, zal dat de Belastingdienst daar zijn. Bij het Kadaster in Nederland is het bezit van huizen in Nederland bekend. Verder kan er in Nederland worden nagegaan of er slapende rekeningen zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/12662-banken-slapende-rekeningen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kok, 15-08-2014 22:38 #127
Mijn zus, waarmee ik geen contact meer heb, moet de erfenis afwikkelen nu ook mijn moeder is overleden. Ik heb de bankafschriften binnen van na het overlijden en ik zie dat mijn zus nog gewoon door is gegaan met het afhalen van geld van mijn moeders rekening voor eigen gebruik zo als boodschappen, tanken etc. Volgens mij is dat stelen uit de nalatenschap. Hoe moet ik nu handelen?
Kan ik aangifte doen bij de politie?
Graag reactie. Reactie infoteur, 17-08-2014
Beste Kok,
1. Als het geld puur voor eigen gebruik is opgenomen na het overlijden van uw moeder, is het foute boel. Als het nodig is voor de afwikkeling van de nalatenschap, mag het met uw toestemming. Het opgenomen geld komt (als het geen kosten zijn voor de afwikkeling van de erfenis) dan in mindering op haar erfdeel.
2. Overigens kan de rekening bij de bank door u worden geblokkeerd.
3. Naar de politie gaan is een zwaar middel, maar het kan wel.
4. Is er een testament, een betrokken notaris?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caspar, 09-08-2014 12:43 #126
Wat bepaalt de hoogte van de nalatenschap? Wij willen graag weten hoe ver we moeten terugkijken in de tijd op de bankrekeningen van de overledene, om te zien of er onttrekkingen zijn geweest aan de nalatenschap die eventueel toch worden meegeteld en vatbaar zijn voor erfbelasting, zodat we weten waar we rekening mee kunnen houden. Reactie infoteur, 10-08-2014
Beste Caspar,
Voor de belasting is de erfenis gelijk aan de nalatenschap op het moment van overlijden (vermogen minus schulden), Eventuele onttrekkingen in eerdere jaren doen er dan niet toe, zolang geen sprake is van zwart geld (geld op een buitenlandse spaarrekening).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tjp, 28-07-2014 22:38 #125
Mijn tante in Zuid Afrika is verleden jaar overleden. Zij was weduwe. Het echtpaar was Nederlands en heeft geld gespaard bij de ABN Amro. Hun dochter (in Zuid Afrika) wil nu naar Nederland komen om te regelen dat zij en haar broer, die de erfgenamen zijn, over het geld op de spaarrekening kunnen beschikken.
Ze heeft al gebeld naar de ABN Amro om te vragen hoe ze dat het beste kan regelen en ze werd geadviseerd om naar de vestiging op Schiphol te gaan. Ze wil van te voren graag weten welke(officiële) papieren ze mee moet nemen. Zou u dit kunnen vertellen? Reactie infoteur, 29-07-2014
Beste Tjp,
Ze heeft een verklaring van erfrecht, het bewijs van overlijden en identificatiepapieren nodig. Omdat er twee erfgenamen zijn, moeten beiden akkoord gaan. Dit akkoord zal ook mogelijk zijn via een machtiging. Het beste neemt ze ook zijn paspoort mee. Ter plekke kan ze vragen hoe het geld het beste kan worden overgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rijken, 27-07-2014 20:30 #124
Mijn oom is vorig jaar overleden.
Nu stond ik met mijn broer en zus in zijn testament.
Mijn zus zou alles moeten regelen maar is erg nalatig en ik mag dan ook niks inzien.
Nu heb ik inmiddels een bedrag gestort gekregen wat totaal niet overeenkomt met wat ik zou moeten ontvangen.
Welke stappen zou ik nu het beste kunnen ondernemen om dit op te lossen en te krijgen waar ik recht op heb?
Tevens heeft zij het beheer over zijn bankrekening en pint er vrolijk op los voor eigen doeleinden.
Ik ga hier uiteraart niet mee accoord maar krijg hierover geen contact met haar.
Ik hoop dat ik van u wat antwoorden krijg.
Vriendelijke groet, sonja Reactie infoteur, 28-07-2014
Beste Rijken,
Is uw zus executeur testamentair en welke bevoegdheden heeft ze dan volgens het testament? De rekening kunt u laten blokkeren bij de bank als erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kyra, 06-07-2014 18:35 #123
Mijn moeder is vorig jaar overleden, nu is mijn zus gemachtigde over de rekening van mijn moeder.
Kan mijn zus de rekening van mijn moeder opheffen zonder andere kinderen daarin te kennen?

Groet Kyra Reactie infoteur, 06-07-2014
Beste Kyra,
Neen, de bank zal een verklaring van erfrecht vragen waaruit blijkt dat er meerdere erfgenamen zijn die toestemming moeten geven. Bovendien is de rekening en de geschiedenis daarvan onderdeel van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 23-06-2014 19:38 #122
Mijn moeder en zus hebben al 25 jaar een en/of bankrekening. Mijn moeder is komen te overlijden. Nu moet de nalatenschap worden gedeeld, mijn zus en ik zijn de erfgenamen. Omdat mijn moeder een aantal dagen voor haar overlijden in het ziekenhuis werd opgenomen, wil ik ook inzage in de bankafschriften voor haar overlijden. Is het wettelijk bepaald dat ik recht heb op inzage? Is mijn zus (nog steeds rekeninghouder) verplicht om mij de bankafschriften voor het overlijden van mijn moeder te tonen? Reactie infoteur, 24-06-2014
Beste Carel,
Als het inzicht in die rekeningen noodzakelijk is om te kunnen bepalen hoe groot de erfenis is en er niet te veel schulden zijn, hebt u recht op inzage in de rekeningen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolande, 23-06-2014 01:14 #121
Ik ben een alleenstaande moeder met een bijstanduitkering. Nu heb ik een bedrag geërfd en ben in het testament onder bewind gesteld. Ik vraag me af nu ik onder bewind sta of ik mijn uitkering kan behouden. Als de bewindvoerder niet wil uit keren voor mijn levensonderhoud dan kan ik daar niks aan veranderen. Is hier wel eens een uitspraak door de rechter over gedaan? Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 23-06-2014
Beste Yolande,

Als een erfenis onder bewind is gesteld, kan de gemeente de bijstandsuitkering niet zomaar verlagen of beëindigen. Wel van belang is welke voorwaarden aan het bewind zijn verbonden. Zie bijvoorbeeld de volgende uitspraak van de rechtbank Haarlem: http://tinyurl.com/q2pc8oh

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 19-06-2014 21:08 #120
Mijn vader is in 1999 overleden en mijn stiefmoeder is begin dit jaar overleden. Ik heb vanaf het overlijden van mijn vader alle financien voor mijn stiefmoeder verzorgd. Er is geen testament omdat ze geen eigen woning hadden en ook geen vermogen. Ze hebben altijd geldzorgen gehad. 3 jaar geleden kwam mij stiefmoeder in een zorginstelling terecht. Haar AOW ging compleet op aan de eigen bijdrage AWBZ, doordat zij nog 2 weduwenpensioentjes van mij vader had bleef er wel geld over. Dit geld had ze niet meer nodig dus kwam op de bank terecht. In de afgelopen 3 jaar heeft ze ons (mijn broers en ik) twee maal een schenking gedaan, zij wilde nl niet dat het geld na haar overlijden naar haar familie zou gaan. Uiteindelijk is ze toch nog plotseling overleden waardoor er helaas nog redelijk veel geld op haar spaarrekening stond. Wij zijn geen erfgenamen omdat wij geen bloedverwanten zijn en er is geen testament. Na haar overlijden hebben mijn broers en ik alles geregeld mbt de begrafenis etc en ook het leeghalen van haar kamer in het verzorgingstehuis. Ook heb ik alle instanties aangeschreven en abonnementen etc stopgezet. Ik was al gemachtigd voor haar bankrekening, deze is na haar overlijden omgezet in een erven rekening, en heb de kosten voor gegrafenis betaald. Ook ben ik contactpersoon voor het doen van de erfbelasting. Onlangs heb ik contact opgenomen met de wettelijke erfgenamen en hun verteld dat zij erfen. Zij waren erg verrast want hier hadden zij geen rekening mee gehouden. Ik heb hen in alle openheid op de hoogte gebracht van de situatie en aangegeven dat de erfenis ( ongeveer 10.000,00 Euro) volgens de wettelijke regels verdeeld zal worden ( nadat ik aangifte erfbelasting heb gedaan). Nu hebben de wettelijke erfgenamen een notaris in de arm genomen om eea af te handelen. Dat is toch zonde van het geld, het kan toch ook zonder notaris? Ik wacht nu maar af tot het notariskantoor contact opneemt, wat kan ik nu verwachten en wat gaat er nu gebeuren? Reactie infoteur, 20-06-2014
Beste Dirk,
1. Een notaris is in dit geval zonde van het geld. De kans is nu groot dat van alles dubbel gaat gebeuren en dan is 10.000 euro snel op. De kosten voor de notaris gaan af van de erfenis en is een probleem van de erfgenamen.
2. Let er dus wel op dat ook u uw onkosten vergoed krijgt. Dien voor uw onkosten (begrafenis en dergelijke) uw rekeningen in bij de notaris. Wat u verder kunt verwachten is vooraf afhankelijk van de energie die het notariskantoor erin gaat stoppen. Jammer dat uw stiefmoeder niet meer heeft kunnen schenken. Zij mocht dat doen en dat gaat de erfgenamen verder niets aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niek, 11-06-2014 00:12 #119
Beste meneer Zeemeeuw,

Tot hoelang mag een executeur terug gaan in het mutatie overzicht? Is dat voor onbepaalde tijd of vanaf het moment van overlijden? Deze executeur wil alles terug zien [ bankzaken etc.schulden aan derde ] tot 10 jaar…

vriendelijke groet,
Niek Reactie infoteur, 11-06-2014
Beste Niek,
Als een executeur van mening is dat een correcte afwikkeling van een erfenis dit vereist, mag hij extra informatie die van invloed kan zijn op de verdeling van de erfenis opvragen. Dit om te voorkomen dat erfgenamen die hij vertegenwoordigt worden benadeeld. Anderzijds heeft een executeur ook een volledige informatieplicht naar de erfgenamen toe als die van hem of haar informatie willen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 30-05-2014 15:07 #118
Mijn vermogende vader is een paar jaar geleden overleden en heeft een testament nagelaten waarin mijn moeder als langstlevende partner tot haar overlijden over dit vermogen kan beschikken. Na haar overlijden zijn mijn broer en ik erfgenamen. Mijn broer heeft van mijn moeder de taak gekregen de betalingen voor haar te doen, heeft een sleutel tot haar woning en beschikt over haar pincode. Omdat ik mijn broer niet anders ken dan dat hij zijn eigen financien niet kan beheren heb ik dat met lede ogen aangezien. Hij is sinds die tijd begonnen de betalingen die mijn moeder doen moet veelal contant te laten plaatsvinden waarbij wisselende hoge contante bedragen van de bankrekening van mijn moeder gepind worden. Er is geen duidelijkheid hoeveel zij hiervan daadwerkelijk krijgt en hoeveel verdwijnt. Tevens heeft hij een contante lening bij haar bedongen van duizenden euro's die hij niet op papier heeft gezet. Sinds bij haar kanker is vastgesteld waaraan zij op korte termijn zou kunnen overlijden, leeft hij volledig op haar kosten in een huurwoning in de buurt. Hij heeft kinderen die geen erfgenamen zijn maar waar hij wel mee bezig is die op het laatste moment nog tot erfgenaam te laten worden.
Hoe kan ik bewerkstelligen dat hij een dusdanig financieel beleid van het vermogen van mijn moeder voert dat alles wat hij doet te verantwoorden is? Hoe kan ik bewijzen dat hij een lening van duizenden euro's heeft? Zijn schriftelijke wijzigingen in het testament die hij bij mijn moeder bedingt nadat zij al zo ernstig ziek is, aan te vechten en zo ja, hoe?
Mijn dank bij voorbaat voor uw antwoord. Reactie infoteur, 01-06-2014
Beste Karin,
1. De sleutel ligt echt bij uw moeder zolang zij leeft. Zij moet bedingen dat de contante opnamen en lening op papier worden gezet en verantwoord.
2. Zijn kinderen zijn erfgenaam van hem en niet van uw moeder.
3. De notaris moet bij het opmaken van een testament bepalen of degene die het testament laat maken dit doet uit vrije wil en of die geestelijk wel in staat is om een testament op te stellen. Uw broer kan zelf haar testament niet zelfstandig wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 26-05-2014 23:41 #117
Kan een notaris een legaat voor vruchtgebruik afgeven op een woning waar beslag op ligt door een schuldeiser? De betrokken notaris was op de hoogte van het beslag. Reactie infoteur, 27-05-2014
Beste Frank,
Op zich kan dit wel zolang het huis niet is verkocht, maar de schuldeiser kan dit aanvechten bij de kantonrechter als de waarde van het eigendom te veel wordt aangetast in verhouding tot het beslag en de schuld. Let ook op de voorwaarden bij het vruchtgebruik, waardoor uitvoering van het beslag door middel van verkoop kan worden bemoeilijkt en waardoor de beslaglegger schade oploopt. Wellicht laat de rechter het vruchtgebruik toe en zullen de schulden op de overige erfgenamen verhaald moeten worden (voor zover aanwezig).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Scholtens, 03-05-2014 09:03 #116
Geachte heer Zeeuw 03-05-2014
is een Executeur voor een van de erven die weigert om bij mij de administratie te komen inzien verplicht om alles te kopieren en op te sturen? er zijn 6 erven waarvan er 5 de stukken hebben ingezien en zeer tevreden waren over mijn werkzaamheden als executeur. de erfenis is 11-09-2013 afgehandeld en het geld is gestort op hun rekening. nu ben ik gedagvaard om 28 Mei -2014 bij de kanton rechter te komen zij eist van mij dat ik alles kopieer en op stuur.
met vriendelijke groet M Scholtens Reactie infoteur, 03-05-2014
Geachte M. Scholtens,
De executeur heeft een informatieplicht en is zo verplicht om gedurende de periode dat hij executeur is de gevraagde informatie aan de erfgenamen te geven. Bij u de administratie laten inzien, lijkt me een beperkte uitwerking hiervan. Een erfgenaam moet toch de info rustig kunnen bekijken en eventueel met andere deskundigen kunnen bespreken zonder dat u daarop toeziet?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 03-05-2014 08:11 #115
Mijn broer heeft altijd de financiële zaken voor mijn ouders geregeld. Mijn ouders zijn nu beiden overleden en mijn broer weigert openheid van zaken te geven. Al 5 maanden geleden heb ik om de gegevens gevraagd. Ondanks herhaaldelijk aandringen krijg ik die maar niet. Wat nu? Groet Reactie infoteur, 03-05-2014
Beste Anja,
Is er een testament, is er een executeur, wie doet de afwikkeling en aangifte bij de belastingdienst? U hebt recht op alle informatie die u nodig hebt om de nalatenschap juist en correct af te wikkelen. Desnoods gaat u naar de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 29-04-2014 10:17 #114
Mijn moeder is in juli 2013 overleden zonder testament zij hadden een eigen woning hypotheekvrij. mijn vraag is nu of mijn vader de woning kan verkopen zonder onze (de 3 kinderen ) toestemming. Reactie infoteur, 29-04-2014
Beste Maria,
Ja dat mag. De kinderen hebben wel een geldvordering op vader, maar die wordt pas ingelost als ook hij is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 31-03-2014 21:12 #113
Na bijna 6 jaar is alles geregeld vd erfenis, het wachten was op verkoop van een huis.
We hadden beneficiar aanvaard. Mijn vraag is dat ik 6 rekeningen heb liggen vd overledene die nu dus bijna 6 jr oud zijn, 2 ervan hebben mij nooit aangeschreven of gebeld, zijn die dan verjaard? De andere 4 werd ik wel over aangeschreven. Reactie infoteur, 01-04-2014
Beste Yvonne,
Als het niet om leningen gaat, belasting of zorgpremie, zijn de rekeningen na vijf jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janny Bloemert, 08-02-2014 17:29 #112
Mijn broer werkt en woont al 25 jaar in Duitsland nu is hij plotseling overleden. Hij zit daar in de schuldsanering en heeft geen uitvaartverzekering en wij kunnen geen uitvaart betalen ook mijn moeder en zussen niet. Hij is nog niet begraven wij zijn alleen door de politie op de hoogte gebracht en horen verder niets meer. Wij durven niets te ondernemen om de negatieve erfenis, maar wat moeten wij doen. Reactie infoteur, 08-02-2014
Beste Janny Bloemert,
Als hij geen kinderen en partner heeft, zijn jullie (mede)erfgenamen en kunnen langs die weg worden geconfronteerd met de nog resterende schulden. In Duitsland geldt dat u binnen zes weken bij de notaris afstand moet doen (verwerpen) van een erfenis. Een Nederlandse notaris kan u daarbij helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visser, 27-01-2014 16:45 #111
Ik zou graag willen weten of een executeur (**) geld wat in depot bij een notaris staat (dit is afkomstig uit de verkoop van de woning), op zijn rekening mag laten storten. en dit geld vervolgens als zijnde een voorschot aan de erfgenamen wordt overgemaakt en van het restant wil hij rekeningen en zijn rekening betalen. Hij geeft aan anders niet akkoord te gaan met de uitbetaling van de voorschotten (de erfgenamen zijn het wel eens met de uitbetaling van de voorschotten). Overigens is er door een erfgenaam beslag laten leggen op het geld. Ook eist de executeur dat dit beslag eraf gehaald moet worden. Reactie infoteur, 27-01-2014
Beste Visser,
De twee sterren executeur is een beheersexecuteur die in opdracht van de erfgenamen werkt. Als u niet wilt dat hij dit doet, is hij hiertoe niet bevoegd. Voorafgaand aan de verdeling moeten wel de voor de erfenis relevante schulden zijn betaald. De erfgenamen of de notaris kunnen dit prima voor u doen. Deze executeur gaat ook niet over de verdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Holleman, 06-01-2014 01:57 #110
Ik ben erfgenaam van mijn stiefmoeder. Nu heeft zij in het testament mijn deel onder bewind gesteld. Ik ben een moeder van 51 en er is niks mis met mij en heb geen schulden of wat dan ook. Iedereen vindt het ongelooflijk raar en ik vind het ook belachelijk. Heb ik een kans als ik dit bewind aanvecht om hier onderuit te komen? Reactie infoteur, 06-01-2014
Beste Holleman,
Kennelijk laat uw stiefmoeder onder die voorwaarde haar erfenis na en die wens moet worden uitgevoerd als dat niet tot onoverkomelijke en onevenredige problemen leidt. Het moet wel uitvoerbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teetje, 03-01-2014 10:16 #109
Vraagje. Mijn ouders zijn beide overleden, moeder eerst, paar maanden later vader. Ik ben met betrekking tot mijn moeders erfenis onterfd en m.b.t. mijn vaders erfenis wel erfgenaam. mijn broer is echter in beide erfgenaam en executeur. ik heb geen goede band met mijn broer en heb het gevoel dat de notaris en hij alles lopen te vertragen. daarnaast ben ik het niet eens met de berekening van de legitieme portie en erfdeel. wat kan ik doen? naar de rechter? en kan ik dit dan in een rechtszaak behandelen of moet ik er twee beginnen omdat het om verschillende erfenissen gaat? Reactie infoteur, 03-01-2014
Beste Teetje,
1. De twee erfenissen zijn twee aparte zaken die wel samenkomen omdat uw vader vlak na uw moeder is overleden, zeker als uw vader ook een deel van uw moeder heeft geërfd. In dat geval zal zeer waarschijnlijk niet tweemaal erfbelasting moeten worden betaald.
2. De executeur moet op uw vragen volledige openheid van zaken verschaffen en als u het met zijn berekening niet eens bent, kunt u dat het beste op papier kenbaar maken. Loopt u hierin vast, dan kunt u naar de kantonrechter gaan. Of dan van twee zaken sprake is voor de kantonrechter is nog maar de vraag want in beide gevallen hebben we dezelfde executeur en de erfenissen zullen met elkaar verweven zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 18-12-2013 19:32 #108
Geachte heer/mevrouw,
Wij hebben als erfgenamen (4 kinderen van een laatst overleden ouder) een notaris de volmacht gegeven over de erfafhandeling.
Nu zijn we op het punt beland dat we een voorschot krijgen op de erfenis van onze moeder en daarvoor hebben we een formulier moeten ondertekenen en invullen met de bankgegevens en dat we akkoord gaan met dit voorschot. De notaris geeft echter aan dat hij pas tot uitbetaling kan overgaan als alle 4 de formulieren door de erfgenamen ondertekend retour zijn gekomen.
Ik vraag me af of de notaris moet wachten met het uitbetalen van dit voorschot tot hij alle ondertekende formulieren heeft ontvangen. Als wij elk afzonderlijk hebben getekend kan hij toch afzonderlijke tot uitbetaling overgaan? Wij hebben allen de erfenis zuiver aanvaart.
Ik dank u alvast hartelijk voor uw hulp. Reactie infoteur, 19-12-2013
Geachte Karin,
Als in het formulier staat dat de vier erfgenamen akkoord zijn, moet de notaris op de daadwerkelijke bevestiging daarvan wachten. Ik vermoed ook dat u bij ondertekening met meer akkoord gaat dan het voorschot alleen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fra, 06-12-2013 12:54 #107
Hallo
Ik ben aangesteld om de erfenis te regelen nu zou ik graag willen weten vanaf welke datum ik bank afschriften van de overledene ik moet kopiëren om te overleggen met de andere erfgenamen?

gr fra Reactie infoteur, 06-12-2013
Beste Fra,
1. U moet ervoor zorgen dat u zelf voldoende inzicht hebt in de financiële situatie en houdt daar een klein dossier van bij die men desgevraagd kan inzien. U hoeft echt niet alles voor iedereen te kopiëren.
2. Vaak zijn bankafschriften online bij de bank in te zien en opvraagbaar.
3. Draai in ieder geval de bankafschriften uit in het jaar van overlijden uit en kijk of er jaaroverzichten zijn bij de bank. Zo ja, dan zou ik die jaaroverzichten van de aflopen vijf jaar nemen. Als uit die jaaroverzichten geen rare dingen komen (enorme daling of stijging) zou ik de dagelijkse afschriften beperken tot twee jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fra, 06-12-2013 11:54 #106
Mijn vraag is dat als je gemachtigd ben om het nalatenschap af te handelen van af welke datum je bankafschriften moet kopiëren voor de andere erfgenamen om te overleggen?

bv dank Reactie infoteur, 06-12-2013
Beste Fra,
1. U moet ervoor zorgen dat u zelf voldoende inzicht hebt in de financiële situatie en houdt daar een klein dossier van bij die men desgevraagd kan inzien. U hoeft echt niet alles voor iedereen te kopiëren.
2. Vaak zijn bankafschriften online bij de bank in te zien en opvraagbaar.
3. Draai in ieder geval de bankafschriften uit in het jaar van overlijden uit en kijk of er jaaroverzichten zijn bij de bank. Zo ja, dan zou ik die jaaroverzichten van de aflopen vijf jaar nemen. Als uit die jaaroverzichten geen rare dingen komen (enorme daling of stijging) zou ik de dagelijkse afschriften beperken tot twee jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. de W., 20-11-2013 18:58 #105
Hallo, hierbij een vraag over mijn moeder! Als mijn moeder komt te overlijden en heeft nog een bedrag van ik zeg maar 150000 euro op de bank staan. Wij zijn met 3 kinderen. Gaat de belastingdienst er ook nog vandoor met een bedrag wat op de rekening staat of wordt dat bedrag gewoon in 3en verdeeld?!
Ik had iets gehoord van 30 of 40% belasting… Is dat waar!
Mvg A de W Reactie infoteur, 05-07-2020
Hallo A. de W.,
De 150.000 euro wordt in 3en verdeeld en boven de vrijstelling die u ieder hebt, betaalt u ieder 10% belasting:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tijs, 17-11-2013 12:54 #104
Wij zijn druk bezig alle zaken te regelen rond het overlijden van mijn schoonvader.
Er zitten veel haken en ogen aan de zaak. Mijn vr is geen erkend kind van hem, net als haar biologische broer. Daarnaast zijn er 2 erkende zonen.
Er is een testament boven water gekomenna meer dan een maand na overlijden.
Hierin staan mijn vr en haar biologische broer als erfgenamen.

De beide erkende kinderen maken gebruik van de bankrekening van hun vader en betalen daar benzinegeld voor het rijden naar de woonplaats van hun vader van. Ook is in de eerste weken, nog voor het testament bekend was, het huis van de overledene uitgeruimd en zijn meubelen en andere zaken naar de stort gebracht. Ook hebben de erkende en niet erkende kinderen persoonlijke goederen uit het huis meegenomen.

In de eerste weken na overlijden werd er gedacht dat er ergens nog vermogen was van de overledene. Nu blijkt dat er een lening loopt bij de stadbank.
We komen er nu niet uit wat de gevolgen zijn voor mijn vr. Wie zijn er erfgenaam en wie is er verantwoordelijk voor de afhandeling van de goederen en schulden? Reactie infoteur, 17-11-2013
Beste Tijs,
Een niet erkend kind kan via een testament legataris zijn van de biologische vader of moeder. De legataris heeft daarmee een vordering op de wettelijke erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Magda M., 14-11-2013 10:16 #103
Beste Zeemeeuw,
Graag een antwoord op het volgende aub:
Na 30j geen kontakt meer gehad te hebben met mij broer is die nu overleden. De politie is dat mij komen meedelen, aangezien ik het enige naaste familielid ben dat nog in leven is. De politie vroeg mij of ik de begrafenis ging regelen of ik het in handen van het OCMW gaf. Ik heb voor het laatste gekozen… maar nu heb ik schrik dat het OCMW de rekeningen van het ziekenhuis en gegrafeniskosten, alsook eventuele schulden nog aan mij zou kunnen doorrekenen. Moet ik nu al mijn ergernis weigeren bij de rechtbank van het arrondissement waar hij woonde of kan ik gerust wachten tot een notaris of het OCMW kontakt met mij opneemt?
Ik kijk alvast uit naar uw antwoord.
Bij voorbaat dank
Magda Reactie infoteur, 14-11-2013
Beste Magda M,
1. Als u enig erfgenaam bent, kan het OCMW de kosten op u verhalen.
2. Het veiligste is het om naar een gerechtshof te gaan, want wie weet welke rekeningen er nog meer liggen. Anderzijds kan deze persoon ook een fortuin hebben gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. A. de Bruin, 17-10-2013 23:25 #102
Beste Zeemeeuw,
Helaas ben ik door omstandigheden niet eerder in de gelegenheid geweest U eerder te bedanken voor Uw snelle reactie op mijn bericht van 2 oktober jl.
Uw reactie heeft ons zeker een stap verder gebracht in de overweging om verdere stappen te ondernemen om de handelingen van mijn broer te stoppen.
Zelf zitten wij te denken om naar de rechter te stappen. Wij hebben contact gehad met de notaris waar het testament is opgemaakt echter verwijzen zij ons weer naar de notaris welke in opdracht van mijn broer de verklaring van erfrecht heeft opgemaakt. Zij stellen ook voor om deze notaris eventueel in te schakelen als mediator. Omdat mijn broer hier tevens een erfenis aan het regelen welke hij enkele maanden ontving voor overlijden van mijn moeder lijkt ons dit geen goed idee. Wij zijn van mening dat ook de notaris onpartijdig moet zijn.

Nogmaals hartelijk dank voor Uw informatie.
Met vriendelijke groet,
W.A. de Bruin Reactie infoteur, 18-10-2013
Beste W. A. de Bruin,
U hebt volstrekt gelijk als u zegt dat u voldoende vertrouwen in de keuze van de mediator moet hebben, anders heeft het weinig zin. Het is ook opvallend dat de notaris waar het testament is opgesteld u doorverwijst, want in beginsel moet hij of zij voor de afhandeling zorgen. Ik denk dat die de bui al ziet hangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Michiels, 14-10-2013 22:08 #101
Gaarne had ik een graag een antwoord op mijn vraag. Mijn zus (62 jaar) zonder beroep is op 26 januari van dit jaar weduwe geworden Haar man, mijn zwager is op 65-jarige leeftijd plots overleden. Ze hebben een kind, dat samenwoont in Nijmegen en is dus niet thuis en inmiddels bevallen van een zoon. Mijn zus heeft altijd bij mijn ouders thuis in het gezin gewerkt, zonder daar ooit door iemand betaald te zijn. Na het overlijden heeft de gemeente alle financiële gegevens opgeeist, mogen zij dit. Ze had wat spaargeld, omdat haar man geen groot pensioen had. Ze krijgt tot op heden geen uitkering van de gemeente, ze heeft een nabestaande pensioen van exact 100 euro netto en krijgt verder niets, wat is dit voor een regeling. Kunnen jullie mij adviseren wat te doen, want de spaarcentjes opmaken, waarvoor ze altijd zelf heel zuinig hebben geleefd. Ik vind dit zeer tegen de wet. als buitenlander krijg je alles als je in Holland binnenkomt en mijn zus moet daarvoor boeten.
graag een snel advies wat ik zou moet doen
groeten
Peter Michiels Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste P. Michiels,
Voordat een gemeente tot het betalen van een uitkering overgaat (bijstandsuitkering) wil men weten wat de financiële situatie is. Of er inkomen is, spaargeld. Beide zaken kunnen leiden tot minder en soms geen bijstandsuitkering. Het beste kunt u gewoon de gegevens overleggen. Voor de voorwaarden verwijs ik naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christoff Vanannes, 14-10-2013 13:18 #100
Beste infoteur, Zeemeeuw,
Vriendelijk dank voor uw antwoorden en toelichting. Nog een vraagje: zijn er nog verplichtingen van de erfgenamen ten opzichte van de erfenis en/of de executeur als de executeur-taak is beëindigd? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Christoff Vanannes,
1. Dan kunt u denken aan de Belastingdienst: de belastingaangifte moet wel naar waarheid zijn ingevuld. Als de executeur fouten heeft gemaakt en alles alleen heeft ingevuld, is die als eerste aansprakelijk, maar zal men uiteindelijk ook bij u aankloppen. Als onder de aangifte ook jullie handtekening staat, ontstaat een gemengd beeld. Ook als uit zijn verslag blijkt dat er aperte onzin in staat die u zo kunt opmerken, wordt u mede aansprakelijk. Tot slot kan een verslag ter goedkeuring of ter informatie aan u zijn toegestuurd.
2. Primair is de executeur wettelijk aansprakelijk. Zie bijvoorbeeld het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/88570-wat-is-de-edelweissroute.html

3. De executeur heeft een wettelijke informatieplicht naar jullie toe en als hij jullie informatie vraagt die van belang is voor de afhandeling van de erfenis, zijn jullie gebonden om hem dat te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christoff, 10-10-2013 17:28 #99
Goedendag infoteur,

uit de afronding van de erfenis blijkt dat de excuteur de erevnrekening gebruikt heeft voor privédoelen door geld aan zichzelf te lenen, en door geld over te maken naar bedrijven voor aan hem geleverde diensten. Dat geld is/wordt ws netjes terug betaald, maar moet een andere erfgenaam dit accepteren van een tweesterren executeur? Is er een wets artikel voor?

Executeur heeft zijn honorarium afgeschreven nog vóór de beindiging van de werkzaamheden, want er moet nog een en ander verrekend worden. Lijkt me niet toegestaan, maar is hier een wetsartikel voor waarin het vastgelegd is?

Executeur heeft voorschotten uitbetaald zonder overleg met andere erfgenamen. Zelfde vraag: Voorziet de wet in een wetsartikel?

Welke gevolgen kan het gedrag hebben voor de executeur?

Het lijkt zinloos om de executeur te berispen, vandaar dus de vraag naar omschrijvingen in de wet en waar ik dat kan vinden.

Moet je hiervan nu aangifte doen? Als het onwettig is, blijven de andere erfgenamen dan in gebreke t.o.v. de wet als het niet gemeld wordt? Zijn er dan dus mogelijke gevolgen?

Is er ergens een standaard opstelling van een contract dat voor de verdeling gebruikt kan worden?

Vriendelijk dank bij voorbaat voor uw advies,
Christoff Vanannes Reactie infoteur, 11-10-2013
Beste Christoff,
1. Elke executeur, met hoeveel sterren dan ook, moet in ieder geval achteraf rekening en verantwoording afleggen.
2. Als u met twee sterren bedoeld dat de executeur een beheersexecuteur is, moet zo veel mogelijk van wat hij doet in overleg met de erfgenamen plaats vinden. Geld gebruiken voor privé doeleinden mag niet zonder jullie toestemming (en testament) en is zeer laakbaar (bw 4 art 144 e.v.). Zo wie zo is niets wat ten nadele van de afwikkeling van de nalatenschap is, toegestaan.
3. Als het testament niet anders bepaalt, heeft een executeur recht op 1% van het netto vermogen op de sterfdag, maar die vergoeding is pas in zijn geheel aan de orde als de taken goed zijn uitgevoerd en zijn beëindigd.
4. Bent u het niet eens met wat de executeur heeft gedaan, dan zou ik zeker schriftelijk bezwaar maken. Bent u benadeeld, dan kunt u ook naar de kantonrechter stappen en staat u natuurlijk veel sterker als u kunt aantonen wat er is gebeurd en bezwaar hebt gemaakt zodra u op de hoogte werd gesteld.
5. U hoeft dus ook niet akkoord te gaan met het verzoek tot beëindiging uit eigen beweging van de executeur, als naar uw mening van een correcte afwikkeling geen sprake is. Gaat u daarmee wel akkoord, dan gaan de erfgenamen ook akkoord met de eventuele fouten die gemaakt zijn.
6. Ik zou ook de aangifte erfbelasting goed in de gaten houden (is die al definitief en juist ingevuld?). Denk ook aan de aangifte inkomstenbelasting van de overledene.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. A. de Bruin, 02-10-2013 14:48 #98
Mijn moeder is recent overleden. Mijn vader was al overleden. Er is een testament echter geen executeur. Kort na de begrafenis heeft een van mijn broers mij medegedeeld de erfenis als executeur te gaan regelen bij een notaris van zijn keuze. Heb aangegeven hier niet mee eens te zijn en dat dit in overleg moet met alle kinderen. Hier wilde hij niets van weten. Ook de bankzaken en verzekeringen is hij op eigen houtje gaan regelen en overal het verhaal neergelegd dat hij als executeur de zaken af ging handelen. De begrafenis onderneming had hij ook al met zijn partner bepaald en ingelicht zonder overleg. Hier heeft hij zich als opdrachtgever voorgesteld terwijl wij in de waan waren dat hij contactpersoon was. Doordat wij emotioneel met het overlijden van moeder bezig waren hebben wij vwb de begrafenisonderneming niet ingegrepen. Hier stonden wij niet bij stil. Nu wij verder zijn is gebleken dat hij ons een volmacht wilde laten tekenen, wat niet gebeurd is. Heeft hij de Rabobank opdracht gegeven de begrafenisonderneming te betalen. Afschriften zijn achter gehouden en facturen begrafenisonderneming nooit overlegd. Na ruim een half jaar zijn wij zelf naar de begrafenisonderneming gestapt en kwam uit de factuur nog niet betaald had hoeven daar dit een prijsopgave was. Nacalculatie viel lager uit en dit bedrag heeft hij op zijn priverekening over laten maken. Wij zijn hier nooit en te nimmer over geïnformeerd. Wij zijn zelf naar de bank gestapt en zijn van mening dat de bank nooit deze kosten had mogen betalen zonder overleg met alle erfgenamen. Op dat moment was de verklaring van erfrecht nog niet binnen. De bank zegt dit te kunnen doen en dat in principe iedereen die factuur voor betaling aan zou kunnen bieden en dat zij die dan ook zouden betalen. Hier kan ik met mijn verstand niet bij. Zij hebben mijn broer de mogelijkheid geboden geld uit de erfenis te onttrekken zonder medeweten van overig erfgenamen. Waren wij hier niet achteraan gegaan dan hadden wij dit nooit geweten. Inkomstenbelasting worden wij buiten gehouden. Op vragen of dit binnen is kregen wij telkens nee te horen. Belastingdienst heeft al 3 x bevestigd dat deze verstuurd zijn naar contactpersoon, mijn broer, die niet kon wachten om zijn adres als contactadres op te geven bij de belasting. Mutatie doorgevoerd volgens de belastingdienst op dag begrafenis moeder. Waarschijnlijk onjuist bedrag opgevoerd bij inkomstenbelasting wat wij niet mochten weten en daarom geen inzage kregen. Tevens worden eigendommen van andere familieleden al geruime tijd achtergehouden en niet teruggegeven. Dit is nog maar een greep uit alle voorvallen buiten pestgedrag, intimidatie, bemoeienissen schoonfamilie, leugens etc. en vraag ik mij af:
Mag de Rabobank zomaar de rekening van de begrafenisonderneming betalen zonder goedkeuring van alle erfgenamen en kopie facturen begrafenis?
Kan een van de erfgenamen zomaar als executeur te werk gaan zonder volmacht?
Wat is het nut van een testament? Kom op dit forum een paar keer tegen dat men een verklaring van erfrecht geldklopperij vindt. In dit geval lijkt dit ook te gelden voor het opstellen van een testament.

U kunt begrijpen dat wij zo langzamerhand niet meer weten wat weg is en wat niet ondanks het feit dat wij alles zoveel mogelijk in kaart hebben gebracht.

Alvast hartelijk dank voor Uw reactie,
Met vriendelijke groet,
W.A. de Bruin Reactie infoteur, 02-10-2013
Beste W. A. de Bruin,
1. Uw broer zit fout: wat hij doet is niet toegestaan als hij niet kan aantonen dat hij per testament is benoemd dan wel (als er geen testament is) met toestemming van alle erfgenamen optreedt. Zo is de wet.
2. De bank heeft ongetwijfeld te goeder trouw gehandeld, maar zit ook fout. Hier was een verklaring van erfrecht nodig.
3. De belastingdienst stuurt wel vaker een aangiftebiljet naar de contactpersoon en als die van alles invult wat niet met jullie instemming is, is dat fraude.
4. Het beste benadert u de notaris waar het testament werd opgesteld om maatregelen te treffen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 27-09-2013 22:01 #97
Geachte heer, mevrouw Zeemeeuw,

Als ik als executeur geen volledig inzicht heb op de bankrekeningen (en tegoeden die daarop staan) die de overledene mogelijk bij één of meerdere banken in Nederland aanhield, hoe kan ik hier dan achter komen?

Zelf zat ik te denken aan om dit via de Belastingdienst te achterhalen; de banken moeten immers elk jaar de tegoeden van hun klanten renseigneren i.v.m. de Belastingaangifte. Sinds dit jaar zien alle Belastingplichtigen in hun Vooringevulde Aangifte (VIA) een overzicht van alle bancaire tegoeden op hun naam incl. bankrekeningnummer. De vraag is nu: Kan je als erfgenaam/ executeur nog inzicht krijgen in de laatste Belastingaangifte van de overledene?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoord,
met vriendelijke groet,
Marc Reactie infoteur, 28-09-2013
Geachte Marc,
Als u het bsn nummer van de overledene hebt en het overlijden niet te lang geleden is, kunt u dit via de digitale belastingaangifte nog downloaden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abo D', 25-09-2013 10:01 #96
Samen met mijn moeder heb ik een en of rekening. Na haar overlijden heb ik betalingen en verdere bankzaken geregeld. Uitvaartkosten, nog nabetalingen. Wat ervan overbleef heb ik met mijn verdere familie verdeeld. Dit in goede harmonie. De rekening, bij de AbnAmro, wilde ik nu opheffen. De bank informeerde mij dat dit alleen mogelijk was alleen als ik een verklaring van erfrecht kon afleggen. Terzijde: er is geen testament opgemaakt. Vraag: Is dit terecht? Of is er geen andere mogelijkheid?
Graag zie ik hier een antwoord op. Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Abo D',
Meestal vraagt een bank om een verklaring van erfrecht, maar soms volstaat een ondertekende machtiging van de andere erfgenamen of gaat u gezamenlijk naar de balie. Bovendien zijn de regels recent wat versoepeld, ondermeer als er niet teveel geld op de rekening staat:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther Bos, 08-09-2013 16:47 #95
Mij moeder is op 8-8-2011 overleden ten gevolgen van kanker. Mij moeder leefde toen samen met haar vriend. Mij eigen vader die overleed in 1970 ik was nog heel klein. Ik heb nog 2 twee zussen. Met een zus heb ik heel goed contact. Met mij oudste zus is het contact heel slecht zelf heel eng. Ik heb meer als 10 jaar geen contact met haar gehad. Toen mij moeder zieker en zieker werd kwamen we elkaar weer tegen. Ik was er niet blij mee en mij andere zus ook niet. Zij had ook geen contact meer met haar door ruzies en bedreigingen. Zelf met de woorden wat ze zij ik verklaar je dood. En dit zegt ze nog vaak. Dit maakt ons heel bang. Nu dat onze moeder is overleden regelt zij alles belastingdienst en de bankzaken. Wij weten dat ons moeder alles had geregeld ook haar begrafenis en de kosten. Onze moeder zei ook altijd jullie hoeven geen zorgen te maken als is geregeld. Ja dat dachten maar het woord notaris werd nooit gesproken. En nu regelt mij oudere zus. Ze is zelf getrouwd maar wij hebben het gevoel dat haar man van niks weet hoe ze naar ons schrijft. Als ze een E-mail naar ons schrijf doet ze dat heel vroeg en als je de E-mail leest staan daar hele nare woorden zelf weer met bedreigingen erin. Als je het leest wordt je bang doods bang.
Onze oudere zus die schreef in een mail dat onze moeder schulden had bij de belastingdienst Zorg toeslag en alleen staande korting. En dat het bedrag hoog is en dat wij als erfgenamen de kosten mee moeten betalen. Wij hebben inmiddels telefonische contact gehad met de belastingdienst en we kregen te horen dat er geen schulden zijn is. Jullie moeder heeft nooit schulden gehad. En er is helemaal geen brief naar jullie oudere zus gestuurd. En dat jullie moeten tekenen voor de kosten. Dus wij vinden dit heel vreemd. Wij denken dat onze oudere zus ons geld wil af pikken die wij van onze moeder hebben gekregen. Wij hebben ook naar de bank gebeld om te vragen of ze daar ook schulden had op staan en dat was ook niet. Vandaag kregen wij weer een bedreigende E-mail van mij oudere zus weer met een hoge en een bedreigde toon. Onze vraag wat moeten wij nu doen. En kunnen wij de erfenis weigeren? Hoe kunnen wij zorgen dat ze ons niet meer lastig valt. Zijn er bureaus die ons kunnen helpen. Of is dit al een advocaten kwestie aan het worden? Is zij al strafbaar dat ze ons lastig valt? Kunt u ons tips geven wat wij moeten doen welke stappen wij moeten onder nemen en hoe kan je een erfenis weigeren. Zijn er nog meer mensen die zo lastig gevallen word na het overlijden van een familie lid. WIJ ZIJN ECHT DOOD BANG. EEN WOORD KUNNEN WIJ NOG ZEGGEN IS HELP EN NOG EENS HELP!
Al vast bedankt. Reactie infoteur, 09-09-2013
Beste Esther Bos,
1. Als er geen testament is waarin dat zo is bepaald, snap ik niet waarom uw zus denkt de erfenis en bankzaken te moeten doen: ze mag dat alleen met jullie toestemming.
2. Zonder jullie toestemming mag ze ook niet namens jullie belastingaangifte doen.
3. Voor het weigeren van de erfenis (verwerpen) is het te laat, want u moet binnen drie maanden na het overlijden een keuze maken.
4. Het beste lijkt het me dat een ander de erfenis afwikkelt en u dit uw zus schriftelijk laat weten. Laat haar ook weten dat ze moet ophouden met dreigen en stalken omdat u anders aangifte zult doen bij de politie.
5. Desnoods gaat u naar de kantonrechter, omdat ook niet kan worden uitgesloten dat u bij haar verdeling van de erfenis en aanpak van de bankzaken wordt benadeeld. Nogmaals, ik snap niet waarom de bank haar de bankzaken laat doen zonder jullie toestemming. Daar is normaliter een verklaring van erfrecht voor nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. J. Langenakker, 01-09-2013 21:21 #94
Mijn schoonvader is 1,5 jaar geleden in een verzorgingstehuis terecht gekomen vanwege een hersenbloeding. Feit is dat hij niet meer thuis komt omdat hij niet meer in staat is om zelfstandig te functioneren. Nu woonde hij bij zijn vriendin en omdat wij het vermoeden hebben dat zij al zijn geld opmaakt (zij wil ons nergens inzage in geven) hebben wij bewindvoering en mentorschap aangevraagd en gekregen onlangs. Nu is onze vraag: als zij nog steeds niets wil overhandigen aan ons wat kunnen wij hier aan doen, en als blijkt dat inderdaad zijn geld op is gegaan voor haar prive activiteiten/doeleinden kunnen wij dan nog wat terug halen. Ze is nu al te beroerd om zelfs de kapper voor hem te betalen. Wij hebben helemaal niks ook geen paspoort e.d. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste W. J. Langenakker,
1. Bij een toewijzing van de bewindvoering is belangrijk hoeveel bevoegdheden de rechter u heeft gegeven:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

2. Als de vriendin zijn rekening of passen gebruikt, kunt u naar de bank gaan om dit stop te zetten.
3. U kunt de bank vragen rekeningen en passen voorlopig te blokkeren.
4. Als de vriendin aantoonbaar geen toestemming heeft gehad om het geld op te maken, is sprake van diefstal en kunt u aangifte doen bij de politie.
5. Vraag de bank de afschriften van de rekening op uw adres te bezorgen.
6. Vraag de bank om een digitale toegang tot de rekeningen zodat u ook voor een aantal maanden en jaren geleden kunt zien waar het geld heen is gegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingeborg, 19-08-2013 10:25 #93
Mijn moeder is eind 1999 overleden. Eind 2001 is de definitieve afronding geweest bij de notaris. Er was een testament ( langstlevede ) op grond van een "in gemeenschap van goederen" huwelijk. In haar testament liet mijn moeder haar nalatenschap na aan mijn vader en mijn broer, zus, en mij. Er is een akte van verdeling opgemaakt waarbij vruchtgebruik is vastgesteld en een enkelvoudige rente daarover. Mijn broer, zus en ik zijn hypotheeknemer geworden van het ouderlijk huis voor het bedrag dat onze nalatenschap vormde. Dit bedrag was grotendeels bepaald door de geschatte waarde van het ouderlijk huis. Twee maanden later was het huis verkocht voor 50% meer dan het bedrag waarover ons erfdeel was berekend. Mijn vader heeft ons daar nooit over geinformeerd en is overgegaan tot uitbetaling (3 maanden later) van ons erfdeel berekend over de geschatte waarde. Is dit correct? Reactie infoteur, 19-08-2013
Beste Ingeborg,
1. Of dit correct is, hangt af van het testament van uw moeder en van wat er in de akte van verdeling staat. Bent u mede-eigenaar van de woning geworden?
2. Zo zal de geschatte waarde zijn bepaald op basis van het vruchtgebruik, terwijl de waarde van het volle eigendom bij verkoop een stuk hoger is.
3. Gebruikelijk is dat bij verkoop de waarde van het vruchtgebruik ook in de verdeling komt, maar als ik u goed begrijp, bent u hypotheeknemer (verschaffer van hypotheek) geworden en geen mede-eigenaar van het huis. In dat geval hebt u recht op de teruggave van de lening en niet op de meerwaarde van de woning (tenzij anders is bepaald).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 07-08-2013 20:37 #92
Volgende probleem: vader overleden in 2001 en staat nog steeds op en/of rekening ING bij moeder. Zus zou dit regelen maar is in diezelfde week plotseling overleden. Daarna nog vaak gebeld maar uiteindelijk is niets doorgevoerd en hadden ook een flinke klap te verwerken. Moeder inmiddels 79 en zou dit dolgraag opgelost zien. Wat moeten wij doen? (er is geen huizenbezit ed ) Reactie infoteur, 08-08-2013
Beste J,
Het beste kan uw moeder of een door haar gemachtigde een kantoor van de ING bank binnen gaan en het daar ter plekke regelen. Identificatie mee, ondertekende machtiging mee, bewijs van overlijden mee. Als de bank extra vragen heeft, hoort u dat aan de balie. In de praktijk werkt deze methode het snelste.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 22-07-2013 23:11 #91
Beste,
Als er 3 erfgenamen zijn. Moeten die drie erfgenamen dan alle drie tekenen of akkoord zij als er geld van de rekening van de overledene wordt gehaald? Reactie infoteur, 23-07-2013
Beste Anna,
De drie erfgenamen moeten wel akkoord zijn met de afschrijvingen van een rekening. Dit kan ook geregeld worden door bijvoorbeeld één persoon te machtigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mc, 04-07-2013 00:19 #90
Beste,
Waar kan men de rekeninguittreksels van een overledene opvragen?
En wat zijn de kosten hiervan?

Dank bij voorbaat voor uw antwoord.
Mc Reactie infoteur, 04-07-2013
Beste Mc,
1. Als u toegang tot de rekening hebt, zijn de gegevens meestal eenvoudig online op te halen.
2. Als u geen toegang hebt tot de rekening en er meerdere erfgenamen zijn, zal de bank om een verklaring van erfrecht vragen voordat u de gegevens kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lenie van Venrooij, 03-07-2013 15:59 #89
Hallo mijn moeder en zus hebben e/o rekening. Mijn moeder is overleden, kan ik nu ook aanspraak maken op die bankrekening? Reactie infoteur, 03-07-2013
Hallo Lenie van Venrooij,
1. Het geld dat u op de rekening gestort hebt, is van u en de rest is onderdeel van de erfenis.
2. Het rekeningnummer kan bewaard blijven, maar u zult de komende tijd wel aan de bank moeten doorgeven dat uw moeder inmiddels helaas is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hugo Jansen, 30-06-2013 20:31 #88
Samen met mijn broers ben ik erfgenaam van een oom van mij. Hij is in 1995 overleden. De zussen van mijn oom waren eerst de vruchtgebruikers van de erfenis. Nu zijn zij overleden. Één broer van mij is executeur. Nu is er onduidelijkheid over het executeursloon. De executeur claimt 2,5% van de waarde van de erfenis op dit moment. Ik meen dat het slechts 1% is. Mijn vraag is wie heeft er gelijk en van welke waarde moet je het percentage nemen? Reactie infoteur, 01-07-2013
Beste Hugo Jansen,
1. Soms wordt in het testament ook aangegeven of er een beloning voor de executeur is en hoeveel dat bedraagt. Als erfgenamen gezamenlijk een executeur kiezen, wordt meestal ook afgesproken wat de beloning zal zijn.
2. Het wettelijk loon waar een executeur in andere gevallen recht op heeft, is 1% van de waarde van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 23-06-2013 00:40 #87
Veel niet complete informatie: bij schulden spreekt men altijd over de schulden van erflater die de erfgenaam of executeur moet afhandelen
Maar wat te doen wanneer de erfgenaam schulden heeft, een erfenis krijgt maar haar/zijn schulden niet wil betalen uit de erfenis? Kan de schuldeiser zijn geld vorderen bij de executeur voordat erfgenaam het weer heeft opgemaakt of weggesluisd? Dit is een toenemend probleem gezien de crisis in NL. Dus concreet
is de vraag of de executeur ook aangesproken kan worden op de schulden van erfgenaam voor dat zij/hij dit heeft weggesluisd. Beslag op erfenis? Reactie infoteur, 23-06-2013
Beste Jack,
1. Een executeur afwikkelingbewindvoerder handelt namens de erfgenamen.
2. De executeur heeft de wettelijke taak de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. Hij mag daartoe ook goederen uit de nalatenschap verkopen. Ook is na drie maanden een beslag op de erfenis mogelijk.
3. Een erfgenaam is hoofdelijk aansprakelijk voor zijn aandeel in de erfenis. Een executeur moet altijd verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden en is aansprakelijk voor wat hij wel of juist niet gedaan heeft. Dit tot aan de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 19-06-2013 02:30 #86
Hallo, mijn schoonvader heeft onlangs zelfmoord gepleegd, en er zijn vreemde zaken naar boven gekomen, de vreemdste voor ons is de overboeking van 25.000 naar een niet bestaand rekeningnummer van een niet bestaand notariskantoor. Is het aannemelijk dat dit een grove fout is of riekt dit meer naar oplichting en fraude? Dit is ongeveer 1 jaar geleden gebeurd en volgens de bank is hier niets meer aan te doen, het rekeningnummer heeft volgens hun nooit bestaan. Bestaat er een manier om dit op te helderen? Al is het niet voor het geld is het wel voor de waarheid achter dit spookgeld! Mvg Reactie infoteur, 19-06-2013
Hallo Angelique,
Als het rekeningnummer nooit heeft bestaan, zou ook het geld niet weg mogen zijn maar op een tussenrekening van de bank kunnen staan. De bank kan dit zeker ophelderen en wellicht kan de Nederlandsche Bank u verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evy, 25-05-2013 23:35 #85
Een paar maanden geleden is mijn biologische vader overleden, met wie ik geen contact meer had. Ik heb niets gehoord van een notaris of wat dan ook over een eventuele erfenis. Maar nu heb ik van de woonstichting van mijn vader een rekening gekregen van ruim 30.000 euro. Kan dit? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Evy,
1. De woonstichtichting heeft u kennelijk gevonden en ziet u als erfgenaam en een erfgenaam neemt samen met de andere erfgenamen in de regel ook de schulden over, of ze worden uit de nalatenschap betaald.
2. De vraag is of er een testament is opgesteld en of u niet onterfd bent.
3. Wettelijk gezien hebt u drie maanden de tijd om een erfenis te verwerpen.
4. Het beste is toch om nu bij een notaris binnen te stappen en om opheldering te vragen. Een willekeurige notaris kan immers nagaan of er een testament is opgesteld en wat dat voor u betekent:

https://financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. V. L., 23-05-2013 08:17 #84
Beste

Mijn grootmoeder is in januari overleden, mijn vader en zijn broer zijn ook reeds overleden en er is nog 1 zoon over. Als erfgenaam heb ik de uittreksels van de laatste 18 maanden opgevraagd omdat we een gevoel hadden dat iets niet juist was. Wij worden ook niet betrokken in de regeling voor het appartement, betalingen, … Wat blijkt nu dat 2 weken voor het overlijden 25500€ is overgeschreven naar mijn oom zijn rekening en een week voor het overlijden opnieuw 12000€ naar zijn rekening. Hij had na het overlijden van mijn vader volmacht over de rekening omdat ze niets meer zelf kon. Op het ogenblik van de laatste overschrijving lag mijn grootmoeder reeds in het ziekenhuis!
Wat kunnen wij hier aan doen?

Alvast bedankt voor uw reactie
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 23-05-2013
Beste M.V.L.,
1. Wie wikkelt de erfenis af, u of een notaris dan wel een ander? Bij die persoon kunt u het beste z.s.m. deze onrechtmatige overboekingen (daar ga ik maar van uit) schriftelijk melden met het verzoek de bedragen terug te vorderen.
2. Dit kan zo ver gaan dat u (als u zeker bent) aangifte doet bij de politie, een incassobureau en deurwaarder inschakelt om aan uw geld te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. P., 11-05-2013 10:07 #83
Beste Zeemeeuw;
Bedankt voor uw snelle reactie;
Momenteel is er al een rechtszaak gestart echter stiefvader werkt totaal nergens aan mee. Tevoren heb ik al meermaals gepoogd om het op een normale wijze op te lossen echter zonder enig resultaat. Nu heeft stiefvader als bewijsstuk 3 lege spaarrekeningoverzichten ingebracht en ben ik er mij zeker van dat er, als eerder vermeld, meerdere buitenlandse rekeningen zijn met aan zienlijke bedragen.
De vraagstelling is dan ook hoe dit op te dekken aangezien stiefvader iedere medewerking weigert. Dus met andere woorden wat zijn de mogelijkheden dan wel de wie heeft de bevoegdheden om in te zien of en waar stiefvader de voornoemde bankrekeningen heeft. In uw antwoord dd 10/05/2013 is mij dat niet geheel duidelijk geworden.

Alvast bedankt voor uw moeite en met vriendelijke groet,
R.P Reactie infoteur, 11-05-2013
Beste R.P.,
Een rechter kan daartoe de opdracht geven, de FIOD kan er achteraan gaan. Dan helpt het wel als u uw vermoeden ook kunt onderbouwen (gelijk hebben is helaas niet hetzelfde als gelijk krijgen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. P., 10-05-2013 08:25 #82
Beste…
Mijn moeder overleed in 2008 en stiefvader had het vruchtgebruik (zonder de verplichting tot zekerheidstelling). Stiefvader is opnieuw in het huwelijk getreden waarbij, conform het testament, het vruchtgebruik en de vrijstelling tot zekerheidstelling is vervallen. Stiefvader geeft aan de gehele erfenis gesoupeerd te hebben echter weet ik met zekerheid dat er Duitse en Belgische bankrekeningen zijn waarop aanzienlijke bedragen staan. Stiefvader wil nergens aan meewerken en toont enkel 2 lege Nederlandse spaarrekeningen.
De vraag is dan ook op welke wijze de buitenlandse rekeningen opgedekt kunnen worden.
Met vriendelijke groet.
R.P Reactie infoteur, 10-05-2013
Beste R.P.,
U kunt uw deel opeisen bij stiefvader en zonodig een deurwaarder sturen. Die achterhaalt wel wat stiefvader nog in kas heeft. Een beetje druk zetten, kan dan wel helpen. Het is wel jammer dat het zo moet, maar u hebt recht op uw geld. Uiteindelijk kunt u naar de kantonrechter die stiefvader onder ede zal verhoren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Munster, 27-04-2013 12:00 #81
Goede morgen, Mijn broer heeft geld gestolen van mijn inmiddels overleden demente moeder, mag ik van de helft van het gestolen bedrag wettelijke rente vorderen van mijn broer? vriendelijke groet roland van munster Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste R. van Munster,
Een diefstal is niet echt een transactie waarop rente kan worden gevorderd, maar u kunt het natuurlijk wel proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmientje, 19-03-2013 11:47 #80
Goedendag

Heb u 1-11-2012 een vraag gesteld ivm veranderingen van naam bij ING. Na overlijden ex man. Dit is gebeurd na plotseling overlijden va ex man, hij heeft hier dan ook geen toestemming voor kunnen geven. Mijn vraag is nu kunnen mijn kinderen hier nog iets aan doen, volgens mij is hier toch fraude gepleegd, het probleem is dat het al 22 jaar geleden is.
Mvrgt Wilhelmientje Reactie infoteur, 19-03-2013
Goedendag Wilhelmientje,
Maar op 1-11-2012 gaf u aan dat uw man nog leefde toen de wijziging werd aangebracht. Als dat niet zo is, is het vreemd dat de bank daarmee akkoord is gegaan. Na 22 jaar is nog wel door u aan de bank aan te geven dat de wijziging plaats vond na zijn dood. De bank zal stellen dat e.e.a. verjaard is, maar als het bedrag de moeite waard was, zou ik toch de bank om een nader onderzoek vragen als ik u was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adri Niks, 14-03-2013 17:35 #79
Mijn moeder is 7 maart overleden. Ze erft van mijn oom ze heeft de handtekening nog gezet
het geld zou medio maart op de gezamenlijke rekening komen van hun samen. Hoe gaat het nu met de erfenis dan valt mijn vader er buiten Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Adri Niks,
1. Uw moeder heeft wettig geërfd van uw oom. Haar nalatenschap inclusief het deel van de oom wordt verdeeld onder haar erfgenamen. De oom kan hieraan per testament nog wel voorwaarden hebben verbonden, maar dat hoeft niet zo te zijn.
2. Als uw ouders waren getrouwd, heeft uw vader zeker rechten als langstlevende, nog los van de vraag of er een testament is opgesteld:

https://financieel.infonu.nl/geld/79326-echtgenoot-onterven-kan-met-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc;wouters, 07-03-2013 21:45 #78
Mij vader is 83 jaar en verwacht dra een erfenis (uitgesproken) en is in zijn laatste fase. Hebben het steeds gerekt. Er is deels al sucsessierechten op betaald door degene waar mijn vader moet van erven. Mocht hij nu sterven moeten de kinderen dan de rechten betalen welke hoger zijn dan degene mijn vader bij leven moest betalen? Als hij het nu ontvangt schenkt hij het onder zijn kinderen. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Marc Wouters
Als degene die een erfenis ontvangt zelf binnen dertig dagen overlijdt, dan wordt de aanslag over de eerste erfenis geseponeerd. De erfgenamen nemen zijn plaats in qua bedrag en tarief:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M. Quix, 21-02-2013 16:30 #77
Hartelijk dank voor uw snelle reactie, Echter er is één onduidelijkheid. Ik begrijp uit uw reactie dat de 14.000 euro die mijn overleden nicht in 2006 van haar moeder georven heeft en op een aparte rekening staat dus niet naar de eventuele kinderen uit een eerder of later huwelijk van haar overleden vader gaat. Klopt dit?
Met vriendelijke groet
K.M. Quix Reactie infoteur, 21-02-2013
Beste K. M. Quix,
De andere broers en zussen zijn ook erfgenaam van het nagelaten vermogen van uw nicht, maar waren (ook niet met terugwerkende kracht) erfgenaam van de moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M. Quix, 21-02-2013 16:23 #76
Hartelijk dank voor uw snelle reactie, maar er is nog één onduidelijkheid. Toen mijn zus in 2006 overleed, ontving deze dochter, mijn nicht, 14.000 euro. Dit bedrag staat op een aparte rekening. Als ik u goed begrijp dan hebben de eventuele kinderen uit een eerder of later huwelijk van de vader geen recht op dit geld, omdat het georven is van haar moeder.
Klopt dit?
Met vriendelijke groet K.M. Quix Reactie infoteur, 21-02-2013
Beste K. M. Quix,
Ik begrijp de verwarring. De eventuele andere kinderen erven wel van uw nicht, maar orven terecht niet van de moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M. Quix, 21-02-2013 14:04 #75
De jongste dochter van mijn in 2006 overleden zuster is onlangs op 47 jarige leeftijd overleden. Zij laat +/- 2.000 euro na op haar lopende rekening. Zij heeft 14.000 euro op een andere rekening. Dit geld kwam uit de erfenis van haar overleden moeder. Haar broer en zus zijn de enige erfgenamen, maar de notaris die executeur is vermoedt dat hun vader uit een eerder en later huwelijk kinderen heeft. De vader kwam in 1956 vanuit Hongarije naar Nederland en zou in 2004 in Canada overleden zijn.
Het huwelijk van deze Hongaar en mijn zus is na drie jaar in 1965 ontbonden en daarna is er geen contact meer geweest. Om deze reden hebben de kinderen op een gegeven moment de achternaam van mijn zus gekregen. Om de kinderen uit een eerder of later huwelijk te vinden moet er een zoektocht opgezet worden, wat heel wat voeten in de aarde zal hebben en kosten met zich meebrengt. Hoever gaat de wet om bij een luttel bedrag alle nabestaanden op te sporen en hebben deze kinderen recht op een erfenis die van de moeder van de overledene was?. Reactie infoteur, 21-02-2013
Beste K. M. Quix,
1. De overleden vader en dus ook diens andere kinderen uit een eerder huwelijk hebben, als een testament niet anders bepaalt, sinds de scheiding in 1965 geen recht op de nalatenschap van uw overleden zus. Anderszijds hebben alle kinderen van de overleden vader wel recht op hun aandeel in zijn nalatenschap.
2. Alle erkende broers en zussen zijn bij het overlijden van de jongste dochter van de overleden zus wettelijk ergenaam van elkaar.
3. Een zoektocht wordt in de meeste gevallen pas ingezet als de erfenis lonend is. Bij een geringe erfenis kan met een korte zoektocht worden volstaan. Spreek dat af met de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 14-02-2013 20:56 #74
Beste,
In mei 2011 is mijn moeder overleden. Zij ontving maandelijks een klein pensioen vanuit Italië ( nog van mijn vader ). Nu blijkt dat aan haar in de periode van 01-01-2003/30-06-2009 teveel aan pensioen is uitbetaald. De Italiaanse instantie schijnt haar daarover in juni 2010 over te hebben aangeschreven, alwaar mijn moeder niet heeft op gereageerd. Nu heb ik begin deze week een brief ontvangen van deze instantie met het verzoek om het teveel uitbetaalde pensioen aan mijn moeder terug te betalen. Mijn vraag is: ZIj hebben een fout gemaakt in 2003, komen daar in 2010 pas achter. Ik kan nergens achterhalen of dit wel klopt. Kan dit zo maar? Reactie infoteur, 15-02-2013
Beste Mario,
Volgens mij bedraagt de verjaringstermijn in Italië hiervoor tien jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 07-01-2013 08:34 #73
Dank u,
Als we naar de winkel gaan voor voeding plus minus 150 a 200E per week geld dat lang haar rekening ook als bewijs? Moet ik het kasticket bijhouden? Als we naar de zee gaan en ze betaald een restaurant of betaald de huur voor 1 week is daar ook een bewijs nodig?
Mvg.d Reactie infoteur, 07-01-2013
Beste Jean,
Als u narigheid verwacht, is het het beste dat u zich daarop voorbereidt door zo veel mogelijk bewijzen te verzamelen. Elk bonnetje bewaren, lijkt wat overdreven, maar kan geen kwaad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 06-01-2013 19:40 #72
Beste,
Dank u.
Nog een vraagje mijn moeder betaald de gas en elektriekt staat wel op mijn naam.
Hoe moet ik dat bewijzen?
De huur betaal ik eten betaal zij enz.
Hoe moet ik dat bewijzen of heeft dat geen belang?
En hoever gaan ze terug in tijd?
Mvg.d Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Jean,
1. Als het niet om grote bedragen gaat, hoeft u niet verder te gaan dan vijf jaar terug.
2. Maar het is gewoon goed om voorbereid te zijn op vervelende vragen voor het geval ze komen. Als uw moeder niet een hoog saldo op haar rekening heeft, zou ik daar een uitdraai van maken en als haar inkomsten beperkt zijn, is ook al gauw duidelijk dat ze geen grote schenkingen gedaan kan hebben de laatste tijd. Leg de afschriften ook apart op een plek dat ze straks niet zo maar kunnen verdwijnen.
3.Tot slot is via internetbankieren nog veel te achterhalen. Ik zou kijken hoe ver u terug kunt gaan, dat uitdraaien en bewaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jean, 06-01-2013 12:40 #71
Beste,
Mijn moeder woont bij mij in.
Ze heeft geen huizen of geld juist een pensioen van 1050E per maand.
Ik heb volmacht van deze rekening heb nog 2 broers waar we geen contact bij hebben.
Kunnen deze nog voor problemmen zorgen voor later bv controle rekening wat ze met haar pensioen doet enz Reactie infoteur, 06-01-2013
Beste Jean,
1. Uw moeder mag bij leven doen wat ze wil met haar geld, ook u een volmacht geven.
2. Bij overlijden van uw moeder kan altijd gevraagd worden naar haar saldo en of er sprake geweest is van schenkingen tijdens haar leven. Daarom is het altijd verstandig om wel een soort van boekhouding bij te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dochter, 28-12-2012 14:09 #70
Geachte Zeemeeuw

Ik ben de i na jongste dochter van in totaal 5 kinderen. Ongeveer 7 jaar geleden heeft mijn moeder mij gevraagd om al haar zaken te behartigen. Dit hebben we nooit officieel laten vast leggen. Het is altijd goed gegaan. Mijn moeder heeft 2 tia's gehad en haar korte termijn geheugen is hierdoor weg. Ze wilde nooit dat mijn oudste zus enige kennis had of kreeg van haar financiële zaken. Met 1 oudere broer had ze geen kontakt, maar deze wist wel dat ik haar zeken behartigde. De andere broer en zus vonden dit prima. Nu is deze oudste zus altijd jaloers geweest op alles van en met mij. Om een lang verhaal kort te maken heeft mijn zus de brievenbussleutel kunnen bemachtigen en neemt de post van mijn moeder mee. Ze heeft mijn moeder ook zover gekregen dat zij via een Notaris de zaken van mijn moeder regels. Mijn vader (ouders waren al lang gescheiden) is in mei gestorven en mijn moeder heeft daar sedert juni nabestaanden pensioen van. Ik en mijn andere broer en zus weten niet hoeveel dat is. Zij wil dat niet zeggen. Bij het ABP zeggen zij dat zij dat niet mogen afgeven. Ik kan dus niet mer normaal zaken regelen van mijn moeder daar ik geen inzicht meer heb over haar gehele financiele situatie. Mijn zus en broer en ik zijn nu bang dat mijn oudste zus langzaam mijn moeder financieel zal uitkleden en na het overlijden van mijn moeder zorgen dat er geen cent te verdelen valt. Gelukkig krijgt mijn moeder hier niets meer van mee omdat zij het niet onthoud Mijn zus heeft al heel veel inboedel bij mijn moeder weggehaald. Als wij dan vragen waar het is gebleven zegt zij dit te hebben opgeslagen. Mijn zus liegt en bedriegt en is erg goed in het manipuleren van mensen.
Ik ben nu zover dat ik de en/of rekening die ik samen heb met mijn moeder van mijn kant wil opzeggen en mijn zus alles te geven. Ik zie mijn moeder nl niet als pion in een ziekelijk spel van mijn zus om de macht. Het geld is niet belangrijk maar het welzijn van mijn moeder wel. Maar voordat ik dit doe wil ik eerst weten wat voor mogelijkheden wij mijn broer, zus en ik nog hebben, ook als mijn moeder komt te overlijden. En kan ik bij de Notaris van mijn zus inzage eisen m.b.t. de volmacht die zij over mijn moeder heeft.
Het is toch nog een lang verhaal geworden. Hoop dat u mij wat haken en ogen kan geven.
Alvast bedankt
een dochter Reactie infoteur, 29-12-2012
Geachte dochter,
1. Dat uw zus dit via een notaris heeft geregeld, is aanvechtbaar omdat uw moeder niet helder genoeg meer is om een dergelijke machtiging af te geven. Het is ook maar de vraag of een dergelijke volmacht wel bestaat.
2. Bewindvoering over uw moeder zou via een kantonrechter moeten worden geregeld.
3. Uw zus mag de inboedel niet zomaar weghalen.
4. U kunt het beste een schriftelijk dossier aanleggen. Te beginnen met een brief aan uw zus waarin jullie aangeven een kopie te willen van de volmacht. Vraag tegelijkertijd ook de betrokken notaris om een inzage in de volmacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

-., 21-12-2012 12:14 #69
Beste Zeemeeuw,
Mijn opa is ruim tien jaar geleden overleden. De erfenis is nog altijd niet afgerond door onenigheid in de familie. Mijn oom is op mijn opa's sterfbed aangesteld als executeur testamentair en gaat nog altijd over de rekeningen. Mijn moeder zag onlangs dat er nog steeds rekeningafschriften binnen komen op naam van mijn opa. Het lijkt mij sterk dat de banken nog kunnen achterhalen wat het saldo is ten tijde van zijn overlijden. Zou het kunnen dat wanneer mijn oom een schuld heeft gemaakt op die rekening mijn moeder etc. daar de dupe van zullen worden? Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Charlotte,
1. Een executeur testamentair moet een boedelbeschrijving maken met de stand van zaken ten tijde van het overlijden: wat is de boedel, wat zit erin en wat zijn de schulden.
2. Erfgenamen hebben recht op die boedelbeschrijving en de executeur heeft wettelijk een informatieplicht.
3. Als er per saldo schulden zijn, kan uw moeder als erfgenaam worden aangesproken, maar ik zou daar geen genoegen mee nemen en de executeur dan maar aansprakelijk stellen vanwege de traagheid van afhandeling van de nalatenschap en de benadeling die daardoor wordt veroorzaakt. Bovendien zal de heffing van de fiscus alleen maar oplopen door de rente die moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca508 (infoteur), 20-12-2012 21:33 #68
8 jaar gelden is onze moeder overleden. We moesten na de notaris allemaal, als pap wat overkomt moet het geld verdeeld worden onder de kinderen, maar mijn zus heeft alle volmachten en kan dus overal aan. Ze pakt nu ook al vakker geld voor haar zelf ervan af. Mag dat zo maar? Het geld was voor ons allemaal en ik mag geen inzage op de papieren van de bank. Mag ze dat zo maar? We zijn met drie kinderen en ze heeft laatst gezegd dat het geld na de kleine kinderen gaat. Daar ben ik het niet mee eens.
Vriendelijke groet Bianca Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Bianca508,
1. Lees de volmachten nog even goed na om precies te weten wat ze wel mag en wat niet.
2. Als met pa wat gebeurt, zal je zus verantwoording over de rekening moeten afleggen. Belangrijk is daarbij of het om opnames en uitgaven voor pa gaat of niet. Maar dat is niet altijd even eenvoudig aan te tonen.
3. Jullie zijn naar de notaris geweest, maar wat is er dan met de erfenis van ma gebeurd? Ik ga ervan uit dat jullie een vordering hebben op pa. Maar is destijds vastgelegd om hoeveel het gaat?
4. Als je het niet vertrouwt, zou ik een dossier aanleggen waarin je je zus schriftelijk vraagt om inzage in de afschriften van de bank.
5. Het geld is voor de erfgenamen en niet de kleine kinderen. Ook dat kun je in een brief vastleggen.
6. Beter nu schriftelijk dingen vastleggen (met kans op ruzie) dan straks achter het net vissen (met ruzie).
7. Neem eens contact op met de bank en vraag wat zij voor je kunnen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 20-12-2012 21:18 #67
Mijn vader heeft 3 kinderen. Mijn zus heeft de machtiging van de bank. We zijn toen alle 4 bij de notaris moeten komen. Mijn broer is helaas overleden dan heb ik en mijn anderen broer toch inzagen van de bankrekeingen of niet? Mijn zus zegt van niet. Reactie infoteur, 21-12-2012
Beste Bianca,
1. Dat hangt van de machtiging af. Als uw zus gemachtigd is om zonder voorwaarden de bankrekening te beheren, hoeft ze jullie nu geen inzage te geven. Anders wordt dat na het overlijden van vader. Dan hebben jullie wel recht op inzage, omdat jullie erfgenamen zijn.
2. Als u de machtiging wilt veranderen, bijvoorbeeld met de voorwaarde dat jullie elke maand een afschrift krijgen, moeten jullie weer naar de notaris. Of vader moet ingrijpen.
3. Neem eens contact op met de bank en vraag wat zij voor je kunnen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie, 18-12-2012 11:55 #66
Mijn ouders zijn op leeftijd en ik ben bemachtigd over de bankzaken als mijn ouders komen te overlijden. Kan ik dan alles regelen via de bank? Ik heb nog 2 zussen en er is geen testament. Reactie infoteur, 18-12-2012
Beste Hennie,
1. Dat hangt ervan af. Als u ook de machtiging hebt van uw zusters wel, anders niet.
2. Als er geen testament is, heeft elk kind immers recht op een derde deel van de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 17-12-2012 14:32 #65
Feitelijk samenwonend, wilsbeschikking naar mekaar gemaakt. Man overleden, maar 14 dagen voor het overlijden uit elkaar en adres ergens anders gezet. Vergeten het testament te vernietigen. Heeft de vrouw nog recht op de wilsbeschikking? Reactie infoteur, 17-12-2012
Beste Mieke,
Het testament telt nog steeds. Het is afhankelijk van de formuleringen in het testament wat de vrouw toekomt.
Met vriendelije groeten,
Zeemeeuw

Dalpalm, 28-11-2012 11:32 #64
Onlangs is mijn moeder overleden. Zij had een en/of rekening met mijn enige broer. Hij deed hier zelf geen transacties mee, hier kwam alleen pensioen binnen en wordt al jaren haar rekeningen betaald. Hij haalde alleen geld af als ze niet in staat was te lopen.
Daar zij een flinke schuld had, heb ik en mijn broer de erfenis verworpen. De rest van haar familie, broers, zus, nichten, neven en achterneven, nichten hebben ook verworpen.
Daar er op deze en/of rekening een minsaldo staat, probeert de bank dit te verhalen op mijn broer. Zelfs al dreigen met een deurwaarder. Wat is hierin wettelijk en geoorloofd?

Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 28-11-2012
Beste Dalpalm,
1. Bij de erfenis is om te weten van wie het geld of de schulden op de en/of rekening is, het betaalverleden bepalend. Als duidelijk is dat de inkomsten en uitgaven van moeder zijn, kan dat de zoon niet worden aangerekend.
2. De bank heeft toegestaan dat men rood kon staan en heeft daarover destijds wellicht afspraken gemaakt. Het kan dan best zijn dat uw broer (impliciet wellicht) heeft getekend voor het aanzuiveren van een rood stand en daarmee aansprakelijk is. Die afspraak was er dan eerder dan het overlijden van de moeder en het verwerpen van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 15-11-2012 20:08 #63
Mijn vader heeft geen testament. We zijn onder huwelijkse voorwaarden getrouwd.
Dat betekent dat mijn ex zijn deel zal ontvangen van de erfenis. Zijn er mogelijkeden dit deel aan iemand anders te schenken? Of zijn er andere mogelijkheden?

Met vriendelijke groet,
Lies Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Lies,
1. Het hangt van de precieze formuleringen in uw huwelijkse voorwaarden af of een erfenis van uw vader tijdens een huwelijk in de gemeenschap zal komen.
2. Als u gescheiden bent, krijgt de ex niets van uw erfenis. Hij erft ook niet automatisch van u.
3. U kunt altijd een erfenis weigeren en verwerpen, maar dan gaat de erfenis naar een andere bloedverwant (de volgende in lijn). Als de volgende in lijn een minderjarig kind is, komt uw ex man misschien wel om de hoek kijken (bewindvoering).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Armando, 12-11-2012 12:46 #62
Mijn vraag is het volgende; Ons vader woonde in Italië en is opgenomen in een verpleeghuis voor zieke bejaarden. Hij is er overleden op 02/04/2011. Ik heb betreft ons vader de bankuittreksels opgevraagd aan de bank, die ik ook heb ontvangen. Wat ik vaststellen moet dat er tussen het jaar 2004 en 2011 grote bedragen zijn opgenomen aan het loket van de bank door zijn zuster die de volmacht had van zijn bankrekening. Ik heb van de bank het document opgevraagd, betreft wie de volmacht heeft gehad van ons vader zijn rekening. Mijn vader zijn zusters hebben in 2004 de volmacht op zijn rekening genomen, en er is in totaal +- 32.000 euro van de rekening opgenomen geweest door zijn zusters. Op de bankafschriften is het te volgen, dat zijn kosten en extra's die betaald moesten worden, met en bestaande opdracht werden overgemaakt naar de instelling, en er geen andere kosten door ons vader werd gedaan. Ons vader was ook dement en had meerdere aandoeningen met zijn gezondheid. Ik heb de instelling waar ons vader werd verpleegd de vraag gesteld, of ons vader nog rekeningen of eventueel materieel goederen in zijn bezit zou hebben gehad, ik kreeg steeds het antwoord dat ik contact met zijn zuster moest opnemen. Ik heb aan zijn zuster meermaals gevraagd naar de bankafschriften en eventuele persoonlijke bezittingen van ons vader, maar ik krijg als antwoord dat zij niets heeft van documenten of andere. Ik heb reeds 3 aangetekende brieven gestuurd naar haar, met de vraag of zij ons de gegevens van de bank, of andere gegevens wilt overmaken. Om dat wij de enige erfgenamen zijn van ons vader, en het recht hebben om deze te kunnen inzien. Maar helaas heb ik nog geen antwoord gehad op deze 3 aangetekende brieven. Kunnen wij de bedragen die zij niet kan verantwoorden terug op eisen, want zij heeft toch misbruik van vertrouwen gepleegd tegenover de erfgenamen. Wat kunnen wij ondernemen om ons recht te laten gelden a.u.b.

in afwachting op antwoord, vriendelijke groeten;

Armando Reactie infoteur, 12-11-2012
Beste Armando,
Hier spelen vele zaken tegelijkertijd:
1. Was uw vader al dement toen uw zus de volmacht kreeg en is dat onderhands gebeurd?
2. Zijn bedragen opgenomen en gebruikt voor andere zaken dan voor vader?
3. De gevolgen voor de erfenis.
4. U kunt pas iets beginnen als er voldoende bewijs is respectievelijk voldoende reden tot twijfel. U moet dus een dossier samenstellen waarbij de aangetekende brieven een goed begin zijn.
5. Vraag is ook of er een executeur testamentair is benoemd. Wie voert nu de afwikkeling van de erfenis uit. Die persoon moet immers ook een boedelbeschrijving maken en informatie verschaffen waar dat door u gevraagd wordt. Uiteindelijk kunt u naar de kantonrechter die betrokkene onder ede kan ondervragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmientje, 01-11-2012 15:13 #61
Hallo
Op 07-10 heb ik u een paar vragen gesteld ivm overlijden en afhandeling van erfenis van mijn ex man betrefende mijn kinderen. Heb nog een vraag, mijn ex zwager heeft toen mijn ex man nog boven aarde stond, de gezamenlijke giro rekening die op naam van mijn ex man en zijn vriendin stonden, verandert in zijn naam en vriendin van mijn ex. Zo kon hij ook bij het geld van mijn ex man, ze hadden dan ook binnen een week heel de giro rekening leeggehaald. Mag je dit zomaar doen, zonder dat zijn kinderen daar in zijn gekend?
mvrgt wilhelmientje Reactie infoteur, 01-11-2012
Hallo Wilhelmientje,
Als uw ex man bij leven en goed verstand en zijn vriendin uw ex zwager de machtiging hebben gegeven om de rekening te veranderen en geld op te nemen, is dat toegestaan. Het is alleen de vraag of dat ook gebeurd is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 27-10-2012 15:19 #60
Mijn schoonmoeder heeft zich laten behandelen in Duitsland, in Nederland was zij opgegeven, dus is zij met een oom naar Duitsland gegaan, die oom zou alle kosten op zich nemen, nou is mijn schoonmoeder 2 weken geleden komen te overlijden in Nederland, en die oom wilt de rekeningen niet betalen, nou gaan haar kinderen akte van verwerping aanvragen, nou is mijn vraag, geld die akte van verwerping ook voor die openstaande rekening voor het ziekenhuis in Duitsland? Reactie infoteur, 28-10-2012
Beste Anoniem,
1. De rekeningen van het ziekenhuis zullen uit de nalatenschap moeten worden betaald. Als u de erfenis verwerpt, bent u geen erfgenaam meer en ook niet verantwoordelijk voor de schulden in die erfenis. Dit geldt ook wanneer de vordering vanuit het buitenland (Duitsland) komt.
2. Overigens weet ik niet wat de oom met het ziekenhuis heeft afgesproken en welke handtekening daar eventueel onder de afspraken staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilhelmientje, 07-10-2012 16:53 #59
Mijn ex echtgenoot is in mei 1991overleden, we waren 8 weken gescheiden, hij woonde samen en zou in juni gaan trouwen, op het moment van overlijden was er geen samenwonings contract.
Hij had wel een en/of rekening bij giro, samen met vriendin, na zijn overlijden is deze rekening overgezet op naam van zijn broer, zodat zijn vriendin en broer over deze rekening konden beschikken.
We hebben 2 kinderen die op moment van overlijden 20, 14 jaar waren,
ook heeft zij 3 maansden salaris van de giro afgehaalt en, volgens fam hadden mijn kinderen daar geen recht op, mijn kinderen hebben dit aangevochten via de rechter, maar hebben niets gekregen.
Ikheb mijn ex zwager toendertijd wel een volmacht gegeven zodat dat hij een aantal dingen kon regelen<maar heb toen ik dit hoorde meteen naar hem gebelt om deze in te trekken, maar zoals hij zij, had hij met mij niks te maken, en hadden mijn kinderen geen recht, alleen de vriendin van mijn ex man,
Na al die jaren vraag ik mij nog steeds af, hebben ze dit mogen doen?wilhelmientje Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Wilhelmientje,
Zijn kinderen zijn zijn erfgenamen en ze hebben minimaal recht op een legitieme portie. Als ze niet zijn onterfd bij testament hebben ze recht op een kindsdeel, het dubbele:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 12-09-2012 11:22 #58
Beste Zeemeeuw.
Wat betreft de laatste vraag had ik iets duidelijker kunnen zijn. Ik kan wel bankrekeningnummers vinden en ook wel wat namen maar dat betekent niet dat het een bekend bedrijf en waar die dan zit omdat het vaak niet eens de handelsnaam is die afschrijft. De administratie van moeder is compleet verdwenen en ook de bankafschriften van een bank en niemand weet waar het is gebleven en alleen met een rekeningnummer kom ik niet veel verder. Voor mij is het van belang zo snel mogelijk te weten wat bij de partner hoorde en wat bij mijn moeder en hoe we er af komen want moeder kan niet meer voor haarzelf zorgen dus het huis moet leeg en alle verplichtingen moeten zo snel mogelijk netjes worden opgelost. Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste Petra,
Juist daarom zou ik al die afboekingen storneren. En als het moet daarna weer, totdat betrokkene zich bij u meldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 12-09-2012 08:39 #57
De partner van mijn moeder is enige tijd geleden overleden. Mijn moeder is volgens testament de enige erfgenaam. Nu ben ik door de familie aangewezen als de contactpersoon om de financiën te regelen omdat mijn moeder dit niet meer kan. Ik heb een ondertussen volmacht van de notaris. Ongeveer het eerste wat mijn moeder tegen mij zei was dat we het geld maar moesten verdelen omdat zij het toch niet meer nodig heeft. Wij vragen ons af of dit fiscaal gezien wel een goed idee is omdat zij dan schenkt en niet nalaat. Wat is hierin wijsheid? Tweede vraag is de incasso door bedrijven van bankrekeningen. Mijn moeder en haar partner deden alles gemakkelijk automatisch maar dit is een ramp voor nabestaanden. Er zijn 2 bankrekeningen bij verschillende banken. Bij de ene bank kreeg ik het snel gedaan dat ik de incasso’s stop kon zetten. Volgens de folder die ik van deze bank kreeg is het ook regel dat incasso na een overlijden van een en / of rekening wordt stopgezet en kan alleen weer in werking worden gesteld door mijn moeder (de tweede rekeninghouder). Klopt dit? De andere bank weigerde hier aan mee te werken en pas na de papieren rompslomp bij de notaris kreeg ik het voor elkaar. Ondertussen zijn er vele honderden euro’s afgeschreven door vaak volkomen onbekende organisaties. Zo wordt wel geld voor de krant afgeschreven en is het abonnement wegens overlijden per direct gestopt. Dit is enkele dagen na het overlijden al doorgegeven. Hoe zit dat nu echt? En voor wie is deze schade? En kunnen wij aan de hand van de rekeningnummers traceren welke organisaties het zijn zodat ik ze kan informeren over het overlijden. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Petra,
1. Eerst moet het testament worden uitgevoerd. Als de overledene heeft gesteld dat de moeder enig erfgenaam is, gaat alles naar haar en kan daar niet vanaf worden geweken. Soms zijn aan de erfenis testamentair ook voorwaarden verbonden die moeten worden nagekomen. Op basis van het testament en de nalatenschap die daaruit rolt, moet vervolgens belastingaangifte erfbelasting worden gedaan.
2. Vervolgens kan moeder na het afwikkelen van de erfenis en als de overledene geen voorwaarden heeft gesteld, zelf bepalen wat zij met haar geld doet. Schenken kan voordelig zijn zolang de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling blijft:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

3. Op de bankafschriften of via internetbankieren is meestal snel te zien wie geld heeft geïncasseerd. Als u van mening bent dat er ten onrechte geld van de rekening is gehaald, kunt u de bedragen zelf storneren. Via het internet gaat dat heel eenvoudig.

Kiwi, 11-09-2012 13:02 #56
Beste,
Mijn vader is begin juni overleden. We zijn meteen naar een notaris gestapt voor het regelen van alle documenten. We hebben een attest van erfopvolging, attest dat er geen testament bestond. De notaris heeft de bank verzocht de rekeningen vrij te geven en vervolgens zijn we een tweetal weken geleden de documenten gaan tekenen bij de bank. Het geld zou eerstdaags worden overgemaakt. Nu twee weken later hebben we nog steeds niets gezien op onze rekeningen. Is het normaal dat de bank er zolang over doet om de rekeningen af te sluiten en het geld over te maken naar de erfgenamen? Ik heb ook reeds de bank gecontacteerd, maar krijg enkel als antwoord dat de papieren zijn overgemaakt naar de bevoegde dienst en deze het nodige zal doen.

Alvast bedankt,
Mvg, Reactie infoteur, 11-09-2012
Beste Kiwi,
Helaas is de ene bank veel langzamer hierin dan de andere. Het helpt ook nog wel eens om naar de balie van de bank te gaan om te vragen hoe het zit. Zij sturen op uw verzoek dan een berichtje naar de afhandelende afdeling met het verzoek om achter e.e.a haast te zetten. Het kan altijd zijn dat er nog een document ontbreekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 25-08-2012 10:40 #55
Mijn vader en moeder zijn onlangs overleden. Er is een testament en 3 erfgenamen; broer, zus en ik. Nu vraagt mijn broer mij volmacht aan hem te geven tot afwikkeling van de nalatenschap. Hij deed de administratie voor mijn ouders en zegt dat er ongeveer € 32.000, -- valt te verdelen (nots kosten, begrafeniskosten en grafteenkosten zijn daar al vanaf). Ik heb geen contact met mijn broer (ruzie) heb geoppert om een onafhankelijk iemand dat te laten afwikkelen, maar dat wil hij niet, of ik moet opdraaien voor alle kosten. Wanneer ik hem nu volmacht geef, hoe kan ik dan toetsen of alles op de juiste manier wordt afgehandeld of ben ik dan afhankelijk van hoe hij het afhandeld. Ik weet zeker dat hij mij probeert te benadelen, en wie moet het geld overmaken wat na afhandeling te verdelen valt. Reactie infoteur, 25-08-2012
Beste Conny,
1. Vaak wordt er een executeur testamentair aangesteld die een erfenis afwikkelt, maar ook die heeft geen volledige volmacht. Hij of zij kan door de erfgenamen of kantonrechter ter verantwoording worden geroepen.
2. Ik zou dan ook in dit geval geen volledige volmacht geven, maar uw broer vragen om een boedelbeschrijving te maken op grond waarvan de verdeling na het akkoord van de erfgenamen kan plaats vinden. Ook de erfbelasting moet nog betaald worden uit de erfenis. Doet iedereen dat voor zich en om hoeveel gaat het dan?
3. Als er geen boedelnotaris is (die kan worden aangesteld maar dat kost wel geld) zijn het primair de erfgenamen die de boedelbeschrijving en verdeling in de gaten kunnen houden. De belastingdienst controleert de eventuele WOZ-waarde van een huis, spaarrekeningen, inkomen en dergelijke. Daarom bevat ook de aangifte erfbelasting voor u interessante informatie.
4. Dat u zou moeten opdraaien voor alle kosten is natuurlijk kul. De erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jt, 09-08-2012 08:10 #54
Mijn broer wil of kan zijn 1/3 deel niet betalen van onze overleden vader in 2007 maar ik krijg nu nog steeds van de belastingdienst brieven en acepgiro's dat nog niet alles is betaald ik en mijn zusje hebben alle bewijzen via de bank dat wij betaald hebben elke keer stuur ik ze door naar hem maar geen reactie wij hebben alle 3 getekend bij de notaris voor volledige erfrecht wat kan ik nu nog doen.
met vriendelijke groet jt Reactie infoteur, 09-08-2012
Beste Jt,
1. De belastingdienst stuurt de aangifte erfbelasting naar de persoon die daarvoor bij de fiscus bekend is. Die persoon geeft ook aan of hij alles afwikkelt (wat een executeur meestal doet) of dat elke erfgenaam zijn deel van de erfbelasting zal betalen. Daarbij is als iedereen apart betaalt ook jullie handtekening nodig.
2. Het beste wat u kunt doen is contact opnemen met het belastingkantoor in uw regio die de aangifte erfbelasting in behandeling heeft. Laat daar weten hoe een en ander zit en dat u niet verantwoordelijk wilt zijn voor uw broer.
3. Als u niet direct hebt betaald aan de belastingdienst, maar aan uw broer, kan ook daar een probleem zijn ontstaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veronique, 07-08-2012 23:15 #53
Beste een zwaar mentaal gehandicapte nonkel is bij 1 van zen broers en diens vrouw en kinderen gaan wonen. Nu had hij zo een 75 000 euro op zen spaarrekening staan voor als er iets met die broer zou gebeuren de gehandicapte nonkel toch in een tehuis kon geraken. Nu wil het gebeuren dat deze nonkel is overleden. De andere broer dan waar hij bij inwoonde heeft nu echter gehoord dat zijn rekening zo een goede 5000 euro maar opstaat, dus de broer waar hij inwoonde heeft geregelds geld door de gehandicapte nonkel laten afhalen, of heeft het zelf gedaan. Nu is de vraag of de 3 de nonkel nog dat geld kan terugeisen of zijn erfdeel mag gaan halen bij die nonkel waar hij inwoonde. Dit gaat wel over een familie in België. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Veronique,
1. Een ander dan uw gehandicapte nonkel mag alleen dan geld van diens rekening opnemen als hij daartoe machtiging heeft. Dat moet worden nagegaan. In Nederland kennen we een onder bewind stelling of curatele, maar die moet door een rechter worden geaccordeerd:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

2. Nagegaan moet ook worden wat uw nonkel aan inkomen had en wat aan uitgaven. Wat is dan op basis hiervan redelijk te veronderstellen als per saldo vermindering van zijn spaarrekening per maand?
3. Het komt er dus op aan te bezien of er toestemming was, van wie, voor hoeveel, onder welke voorwaarden en of men zich daaraan gehouden heeft. Pas dan wordt duidelijk wat de mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby Wolf, 28-07-2012 20:01 #52
Mijn oma is in juni 2012 gestorven. Mijn moeder en ik weten hier niets vanaf dat zij is overleden. Offcieel tenminste weten we niet. Onofficieel heb ik het e.e.a. via FaceBook vernomen via een zogenaamde tante. Ben niet bevriend met de familie op FaceBook, maar ze hebben mij niet geblokkeerd dus ik kan gewoon hun FB lezen, omdat zij deze openbaar hebben staan.
De uitvaart is ook al geweest (begrafenis of crematie geen idee)
Maar nu vragen mijn moeder en ik ons dus af of dat mijn moeder recht heeft op bepalen van wat er met de eventuele as gebeurt of dat ze iets te beslissen had over de begrafenis. Ook vragen wij ons af hoe en wat met de erfenis staat te gebeuren. Mijn oma had (toen mijn moeder op zichzelf ging wonen) mooie beelden gekregen van mijn moeder. Deze beelden had mijn oma nog steeds en ze wilde dat ik deze beelden ging krijgen. Hier is geen testament voor opgesteld, want voor die 2 beelden was dat veel te duur natuurlijk. Ook had mijn oma spaargeld (zo'n 5000 euro) in haar geldkistje zitten. Dit weet ik, omdat ik mijn oma haar financiën regelde. Nog niet zo gek lang geleden heeft ze haar spaarrekening van haar bank opgezegd namelijk, dit door toedoen van mijn tante. Zij zei dat het beter was om het geld thuis te bewaren, want dan kreeg ze van de gemeente wel een hogere uitkering ivm haar gehandicaptenkaart, taxi vervoer en dat soort dingen. Ik heb mijn oma toen voor gek verklaard, maar mijn tante had dus al alles geregeld en mijn oma heeft ervoor getekend. Ook de inboedel is naar een andere tante van mij gegaan. Deze tante heeft tegen mijn oma gezegd dat als ze een pistool had gehad zij deze had gebruikt om mijn oma dood te schieten. Maar die tante is dus wel op de uitvaart geweest en die tante liegt en bedriegt alles bij elkaar en die wordt geloofd elke keer weer.
Hoe kunnen mijn moeder en ik dit op gaan lossen? Heeft mijn moeder überhaupt recht van spreken? Want ze is wel de erfgenaam met nog 3 zussen en 1 broer…

Alvast bedankt voor uw reactie.

Debby Wolf Reactie infoteur, 29-07-2012
Beste Debby Wolf,
1. Als er geen testament is opgesteld, heeft uw moeder volgens de wet evenveel zeggenschap en rechten als haar broer en zussen.
2. Als uw moeder feitelijk geen enkele zeggenschap had in de uitvaart, kunnen broer en zussen ook niet bij haar aankloppen om mee te betalen.
3. Het is ook belangrijk om te weten of er schulden waren. Als die er waren, kan moeder beter de erfenis verwerpen om te voorkomen dat de schuldeisers straks bij haar aankloppen. Om dit te kunnen beoordelen moet er een boedelbeschrijving worden gemaakt. Iemand handelt neem ik aan toch de erfenis af, ook met de belastingdienst?
4. Alles wat niet via overleg onderling kan, kost wel geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Jeuken, 12-07-2012 11:52 #51
Mijn broer is een jaar geleden overleden en wij, de vier broers en zusters, zijn de enige erfgenamen. Wanneer er rekening wordt gehouden met een erfbelasting van 30%, kan dan het te erven bedrag dan al door de Executeur Testamentair worden uitgekeerd of moet er nogmaals maanden worden gewacht op de officiële aanslag. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste G. Jeuken,
1. Er zijn twee belastingaanslagen die ten laste van de erfenis komen: de inkomstenbelasting van de erflater en de erfbelasting van de erfgenamen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

2. Het is dan ook niet meer dan logisch dat door een executeur met de uitbetaling van de volledige erfenis wordt gewacht totdat bekend is hoeveel belasting moet worden betaald.
3. De executeur kan ervoor kiezen om ieder zijn erfbelasting te laten betalen of zelf namens hen de belasting te betalen.
4. Officieel is de erfenis pas beschikbaar nadat alle belasting is betaald. Wel kunnen, als er genoeg geld is, voorschotten worden uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 05-07-2012 20:56 #50
Oom is overleden, ongehuwd geen kinderen. Had een testament waarin 1 erfgenaam en executeur is aangewezen. Rabobank zegt dat ze niet in een testament mag kijken en eist een verklaring van erfrecht, terwijl het totale banksaldo ongeveer 2500 euro bedraagt. Dit is toch pure geldklopperij of niet, Je moet ongeveer 20 % kosten maken om die bankrekening op te heffen. Is er een andere manier? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Mario,
1. Banken hebben gezegd gemakkelijker te zullen zijn met een verklaring van erfrecht. In een aantal gevallen is de verklaring van erfrecht niet meer nodig. Daar behoort niet de situatie toe waarbij er een testament is opgesteld:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

2. Als de rekening inmiddels is geblokkeerd is er geen andere mogelijkheid om aan het geld te komen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagje, 28-06-2012 12:40 #49
Hallo
in juli is mijn vader 1 jaar overleden maar nu me vraag. Alles is afgehandeld, de papieren zijn ingevuld, maar hoelang kan het duren dat je een brief op de mat heb van de belasting dat je de Successierechten kan of moet betalen. Is dat 1 jaar of jaren?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 28-06-2012
Hallo Vraagje,
Binnen maximaal drie maanden na de belastingaangifte heeft u de belastingaanslag erfbelasting thuis. De belastingdienst kan vooraf ook nog wat uitleg bij posten vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. M. G. Keijzer, 15-06-2012 14:42 #48
Situatie: Vader overleden, Ma overleden. Ma heeft een en/of rekening met haar dochter.
De dochter heeft een broer, er is geen sprake van een testament. Hoe moet de erfenis verdeeld worden? Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste
Dochter en zoon hebben ieder recht op de helft van de erfenis. Wat er op de rekening duidelijk niet van de dochter is, behoort tot te verdelen erfenis. Het is dus niet automatisch zo dat bij deze en/of rekening de helft al van de dochter is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nimian, 02-06-2012 17:02 #47
Mijn ex man de vader van mijn kinderen is nu 1½ jaar overleden. Omdat er sprake was van vele schulden hebben wij ons laten onterven. De kinderen zijn minderjarig dus werd er geadviseerd dat ik ook mij zou laten onterven omdat anders de schulden bij mij neerkwamen. Nu kreeg ik vandaag een belastingaanslag, van de te veel ontvangen huurtoeslag, dat hoef ik toch niet te betalen? Reactie infoteur, 02-06-2012
Beste Nimian,
De teveel betaalde huurtoeslag komt ten laste van de erfenis. Als uw kinderen en u de erfenis hebben verworpen, kunt u dat het beste snel de belastingdienst laten weten, zodat ze weten dat ze niet bij u hoeven te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Ommen, 09-05-2012 21:10 #46
Geachte heer/mevrouw, Ik heb de volgende vraag: Mijn vader is overleden (mijn moeder is al in 2006 overleden). Er is een testament op de langstlevende. Hebben wij (zoon en dochter) een verklaring van erfrecht nodig om straks de rekeningen van vader op te heffen?
Graag zou ik hierover informatie willen ontvangen. Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste A. van Ommen,
Banken hebben afgesproken minder vaak een verklaring van erfrecht te zullen eisen, maar blijken in de praktijk meestal toch maar het zekere voor het onzekere te nemen. Als er een testament is, zal een verklaring van erfrecht worden gevraagd:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. H. Furman, 24-04-2012 09:55 #45
Kan ik een Testament laten testen door derden of er werkelijk andere erfgenamen in voorkomen dan we altijd vermoed hadden. Om gemoedsrust te hebben. bv door een Advocaat? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste J. H. Furman,
Als het niet uw eigen testament is en betrokkene is nog niet overleden, dan hebt u geen recht op inzicht in dat testament. Uw eigen testament kunt u altijd laten toetsen:

https://financieel.infonu.nl/geld/78557-geheim-testament-als-erfenis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Maes, 12-04-2012 09:28 #44
Groep 2: De ouders, broers en zussen van de erflater, en kinderen van broers/zussen.
Is dit juist? Kinderen van broers en zussen erven toch alleen bij plaatsvervulling. Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste I. Maes,
De kinderen in groep 2 komen inderdaad pas in aanmerking als erfgenaam als er sprake is van plaatsvervulling doordat hun broer of zus is overleden. In dat geval schuift een deel van de erfenis naar hen door en niet naar groep 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 09-04-2012 19:13 #43
Het is gelukt zoder een verklaring van erfrecht, heb dus toch nog mijn gelijk gekregen al met al met de nodige omslachtige dokumenten in te sturen. Derhalve begrijp ik niet waarom banken het zo moeilijk maken voor erfgenamen. Al is het met zekerheid vast te stellen wie de wettelijke erfgenamen te zijn. Ben nu zelf met vier verschillende medewerkers van de ing bank in contact geweest. (dus de een weet niet wat de ander doet), maar ik weet nu een beetje hoe de vork in de steel zit.(schijnbaar niet alle medewerkers v/d klantenservice zijn op de hoogte dat de wet veranderd is). En houden dus stug vol van wat ze krijgen te horen.(plaatselijke ingbank wilde mij wel helpen maar werd overuled door de nabestaandendesk van de INGBANK. Ik hoop dat er nu wat veranderd inzake het erfrecht bij de bank.(grapje).Waarom zeggen ze gewoon niet welke dokumenten ze nodig hebben om ze te overtuigen zonder tussenkomst van een Notaris.(kosten die overbodig zijn in dit geval) Reactie infoteur, 09-04-2012
Beste Carel,
Tja, je zou toch verwachten dat ook de nabestaandendesk weet de nieuwe regels zou moeten kennen. U ziet maar, de aanhouder wint. Gefeliciteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 31-03-2012 18:29 #42
Nogmaals naar de INGBANK geweest, nu met broer en zus. Voor een volmacht om de bankzaken te regelen. (kopieen van legitimatie bewijzen meegestuurd, door de bank zelf laten kopieeren en door medewerkster v/d ingbank afgetekend). Nu heb ik ditmaal een uitreksel meegestuurd uit het GBA van de gemeente. Ze hebben nu dus een akte van overlijden en een uitreksel CTR (centraal testamentenregister en uitreksel van het GBA (gemeentelijke basis administratie) waar wij op staan als wettelijke kinderen. Inmiddels een e-mail gestuurd naar "klantenservice" ingbank om te vragen sinds wanneer is er een verklaring van erfrecht nodig om het postadres te wijzigen. (nog geen antwoord op gehad, mischien was de vraag te moeilijk).
Derhalve vraag ik mij nu af wat een notaris nog meer kan aanleveren voor de INGBANK.
Behalve dat ik dan eerst in de buidel moet tasten om een NOTARIS een verklaring van erfrecht op te laten maken.
De plaatselijke medewerkers van de INGBANK helpen ons wel, maar de nabestaandendesk INGBANK wil alleen maar zaken doen als je een verklaring van erfrecht opstuurd. Reactie infoteur, 31-03-2012
Beste Carel,
Op de eigen website meldt de ING bank: " De ING heeft een kopie van de Verklaring van Erfrecht nodig om er zeker van te zijn dat de aangewezen contactpersoon gevolmachtigd is om de nalatenschap van de overledene af te handelen. Uit de verklaring blijkt wie erfgenaam is en wie namens de erfgenamen mag optreden om de nalatenschap af te wikkelen."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 23-03-2012 13:03 #41
Ben al 4 keer naar de plaatselijke ing bank geweest, deze hebben zelf de nabestaanden desk gebeld, maar daar zeggen ze dat zonder verklaring van erfrecht er geen zaken gedaan kunnen worden. Zelfs geen adres wijziging. De plaatselijke bank wil mij wel helpen maar de "service" desk nabestaanden van de ing niet. Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste Carel,
Als die desk zijn eigen filialen overruled wordt het wel lastig. Een klacht kan, maar dat duurt ook weer lang. Misschien eens bellen met de NVB: (020) 623 97 48.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 22-03-2012 23:48 #40
Nog steeds grote problemen met ING desk nabestaanden willen totaal geen zaken doen zonder verklaring van erfrecht. Ik heb aangegeven dat overledene niet meer op oud adres te vinden is en mijn correspondentie adres doorgegeven, maar tegen beter in sturen ze de post toch nog naar oud adres. (inmiddels is het huurhuis leeg en woont er niemand meer.
Alleen voor de ING blijft het adres bestaan. diverse keren doorgegeven dat de post naar een ander adres moet maar zij willen het adres niet veranderen. Kunt u mij raad geven wat te doen? Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste Carel,
Bent u al naar een ING kantoor geweest, want daar is vaak meer te bereiken dan telefonisch?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 19-03-2012 20:32 #39
Moeder onlangs overleden feb.2012 vader al in 1973 moeder (nooit hertrouwd), wij zijn 3 kinderen. En ik als oudste ben aangewezen als executeur van de nalatenschap van mijn moeder, door broer en zus wij zijn allen meerderjarig. Alle instanties werken goed mee behalve de ING BANK deze doet verschrikkelijk moeilijk over de verklaring van erfrecht.
Daar ik al de akte van overlijden en een uitreksel van het CTR heb ingestuurd (waarin staat dat er geen testament is opgemaakt) en een verklaring van vrijwaaring voor de bank heb getekend kan ik niet begrijpen dat dat niet genoeg is voor de bank. Daar de wet toch wel veranderd is. Maar de ING BANK hier schijnbaar niks te maken wil hebben. Ik wens dus geen verklaring van erfrecht op te maken, daar dit mijns inziens totaal overbodig is Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Carel,
De banken hebben zich inderdaad voorgenomen om onder omstandigheden soepeler te zijn met het opvragen van een Verklaring van Erfrecht:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 27-02-2012 16:33 #38
Onlangs ontving ik bericht van de notaris dat een voor mij onbekende neef was`overleden er zijn naast mij nog meer onbekende neven en nichten die voor de erfenis in aanmerking komen. Ik begrijp dat de notaris al 2 jaar aan het zoeken is naar erfgenamen, er schijnen geen schulden te zijn alleen een saldo op een bankrekening.
Vraag: wanneer gaat een notaris een zo grote zoektocht op touw zetten, wat zijn daarvoor de voorwaarden?

Dank, Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Jansen,
Een notaris moet, als hij is betrokken bij de afwikkeling van een erfenis, nagaan wie de erfgenamen zijn. Dat kan uiterst eenvoudig zijn, maar soms is er geen erfgenaam in de eerste lijn te vinden en gaat de notaris verder zoeken tot aan de 6e graad. En dat kan lang duren:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adèle Martin, 25-02-2012 17:23 #37
Mijn vader is in 2000 overleden. In zijn testament is zijn weduwe aangewezen als erfgenaam (langstlevende) en ik als enig kind van beide echtgenoten erfde een kindsdeel, uit te betalen na de dood van mijn stiefmoeder. Ik ben niet op de hoogte gesteld van de grootte van mijn erfdeel> Stiefmoeder overleed nov, 2010. Bleek dat haar erfdeel ging naar haar neef en nicht tevens de executeurs testamentair. Zij zijn belast met de verdeling van de erfenis. Zij hebben mij verzocht om een vordering in te dienen. Dit is moeilijk omdat ij geen idee heb van de waarde van de bezittingen ten tijde van het overlijden van mijn vader in 2000. Ik heb de ex. test gevraagd om de bankafschriften, de waarde van de aandelen en de waarde van het huis. Zij hebben dit in bezit maar zijn niet van plan om die te geven. Nu is mijn vraag hoe kom ik aan deze informatie? Ik leefde in de veronderstelling dat een ex. test verplicht is deze info te verschaffen. Wat voor een stappen kan ik ondernemen om deze info boven water te krijgen? De ex. test is zelf belanghebbende, ik heb de indruk dat alles bewust wordt vertraagd. Welke stappen kan ik tegen hen ondernemen als de erfenis niet goed wordt afgehandeld? Reactie infoteur, 25-02-2012
Beste Adèle Martin,
1. November 2010 is lang genoeg geleden om alle informatie boven tafel te hebben en als u informatie van de executeur wilt hebben, moet die dat geven.
2. Dan nog bent u er niet zeker van dat de informatie volledig en juist is. Is er in 2010 geen boedelbeschrijving gemaakt die in handen is van de notaris en die u verder helpt bij de waardering? Er zal toch ook wel belastingaangifte zijn gedaan, waarbij de waarde van de erfenis kenbaar is gemaakt?
3. U kunt uw informatie proberen te krijgen door de notaris van uw vader in te schakelen, die van uw moeder of een andere notaris. Dit is niet altijd gratis. U kunt ook uw rechtsbijstandverzekering inschakelen en als laatste een kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 26-01-2012 00:10 #36
Mijn duitse vader is in november 2010 overleden. Officieel heb ik hiervan niets vernomen. Zijn nieuwe vrouw heeft het nagelaten mij, zijn enigste dochter, hiervan op de hoogte te stellen. Wat ik op zich al schandalig vind. Ze weet mijn adres in Nederland. Mijn vader en ik hadden al 17 jaar geen contact meer, we hadden geen ruzie, het is gewoon zo gelopen. Zelf heb ik altijd bij mijn nederlandse moeder gewoont en ik heb ook de nederlandse nationaliteit. In het begin wilde ik het erbij laten, maar het knaagt toch. Mijn vraag is nu, heb ik enig recht op een eventuele erfenis. Hoor ik niet verwittigd te worden dat hij is overleden? En welke stappen zou ik zelf kunnen ondernemen? Zelf de telefoon pakken en de weduwe van mijn vader bellen is geen optie, met haar was ik nooit echt bevriend. Ik heb een rechtsbijstand verzekering ook voor dit soort kwesties, zou ik deze moeten inschakelen? Reactie infoteur, 26-01-2012
Beste Bianca,
1. Het overlijden van uw valt valt onder het Duitse erfrecht. De echtgenote kan als er geen testament is, aanspraak maken op de helft, de rest is voor de overige erfgenamen. Ook Duitsland kent het systeem van de legitieme portie.
2. Als er een testament is en dus ook een betrokken notaris, had u automatisch ingelicht moeten worden. Nu zult u zelf aanspraak moeten doen op uw erfdeel. Het eenvoudigste is een aangetekende brief naar de echtgenote. De rechtsbijstand kan u daarbij helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teresa, 24-01-2012 23:08 #35
Ik ben woonachtend in het buitenland (Italie), en ben drie maanden geleden erfgename geworden van een tante wonend in Nederland. Mijn vraag: de successie rechten moeten worden betaald in Nederland of in het land waar ik woon? Reactie infoteur, 25-01-2012
Beste Teresa,
De successierechten uit Nederland gelden, omdat de overledene in Nederland woonde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rik Schoon, 24-01-2012 08:38 #34
De moeder van mijn buurvrouw is verleden jaar overleden. In de erfenis zat een stuk bouwland. De financiële sitautie was van dien aard dat eventuele schulden makkelijk uit de liquide middelen konden worden betaald. De erfgenaam heeft aangegeven aan de executeur dat ze deze grond als zodanig wilde behouden en niet wilde verkopen. Toch heeft de executeur na enige tijd de grond verkocht zonder overleg met-, en tegen de wil van de erfgenaam. mag dit? en zo niet; kan de zaak weer worden teruggedraaid? Reactie infoteur, 24-01-2012
Beste Rik Schoon,
1. Dat hangt van de taakomschrijving van de executeur af in het testament. Als het testament dit niet regelt, dient verkoop in overleg met de erfgenamen te gebeuren, zeker als de erfgenaam daarom gevraagd heeft. Misschien was de prijs ook helemaal niet goed.
2. Als de executeur dit niet mocht (wat zeer waarschijnlijk is) is dit een onrechtmatige daad. Dan heeft de koper ook iets gekocht van iemand die niet mocht verkopen. Ik begrijp ook niet dat een notaris daarmee akkoord zou zijn gegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 04-01-2012 22:12 #33
Mijn moeder is vorig jaar overleden en mijn nicht is executeur benoemd. Nu blijkt het dat zij (hoewel ze geen erfgename is) een groot gedeelte van de erfenis heeft opgemaakt en verder niets heeft gedaan. (de huur van mijn moeder is 6 maanden naar haar overlijden pas opgezegd, de notaris is niet betaald, enz) We zijn hier achter gekomen omdat we opeens de deurwaarder aan huis kregen.
We willen een klacht indienen, maar weten niet hoe dit moet? Reactie infoteur, 05-01-2012
Beste Thea,
Om een executeur wegens wanbeleid uit zijn of haar functie te zetten of corrigeren, moet u naar de kantonrechter. Er bestaan voor de executeur wettelijke regels. U kunt de deurwaarder eerst doorverwijzen naar de executeur. Misschien kan ook de notaris u (in eerste instantie) verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

James, 26-12-2011 15:28 #32
Ik ben onlangs te weten gekomen dat mijn moeder is overleden. Zij is gestorven in december 2010 maar ik zat die tijd in de gevangennis. Ik ben in mei 2011 vrijgekomen en heb nog altijd geen bevesteging had ivm mijn moeders dood. dus nu onlangs heb ik de deurwaarder over de vloer gekregen en hij heeft gans mijn inboedel in beslag genomen. Omdat er nog een rekening open stond van het kliniek waarvan mijn moeder toen al aan het afbetalen was. Maar helaas is dat niet gelukt en moet ik nu ondertussen al meer of 800 euro betalen. Ik heb ook nog een zus maar had er totaal geen contact meer mee. En ik werd totaal niet op op de hoogte gebracht van het overlijden van mijn ma.Nog thans stond ik ingeschreven op het adres van gevang dus ze konden mij zeker vinden. Waarom kon ik de erfenis niet aftekkenen en als ik dan toch moet betalen waar zijn dan mijn ma haar meubels en zo. kan er mij aub iemand helpen. Ik heb maar een inkomen van 250 euro en heb ook nog een vaste vriendi n w<aar ik al 8 jaar samen mee ben Reactie infoteur, 26-12-2011
Beste James,
1. Art. 775 BW 5 stelt: Niemand is gehouden een hem opgekomen nalatenschap te aanvaarden. U kunt de erfenis dus verwerpen en bent dan ook niet langer aansprakelijk voor de schulden en rekeningen van uw moeder.
2. Alle erfgenamen die niet hebben verworpen, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de rekeningen van uw moeder. Ook uw zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. B., 24-12-2011 08:00 #31
Mijn moeder is onlangs overleden, zij had geen testament, en ook bijna geen spaargeld Spaargeld waar een deel voor de lopende kosten gebruikt zal moeten worden. Nu heb ik een broer die heb ik en die had mijn moeder al 22 jaar niet gezien. Moet ik nu evengoed via een notaris mijn broer laten zoeken? of zijn er uitzonderingen? Reactie infoteur, 24-12-2011
Beste N.B.,
U bent niet verplicht om dit via een notaris te doen. Als u een verklaring van erfrecht vraagt, doet de notaris dit automatisch voor u. Zorg er ook altijd voor dat u alles goed documenteert, zodat later niet kan worden gesteld dat de erfenis veel groter was. Uw broer blijft overigens erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. van der Goot, 23-12-2011 22:12 #30
Mijn broer is ernstig ziek en na zijn overlijden zijn wij als 1 zus en 3 broers de erfgenamen
van zijn huis, moeten wij dan al voordat het verkocht is successierechten betalen en hoeveel Reactie infoteur, 24-12-2017
Beste H. van der Goot,
1. De belastingdienst heft erfbelasting over de WOZ-waarde van het huis. Als die waarde naar uw mening te hoog is, kunt u om een herziening van de WOZ-waarde bij de gemeente vragen.
2. Na drie maanden wordt een aangiftebiljet naar de contactpersoon gestuurd. Als het huis nog niet is verkocht, kan om uitstel van aangifte erfbelasting en betaling worden gevraagd:

https://financieel.infonu.nl/belasting/77120-uitstel-erfbelasting-2016-of-2017-aanvragen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. S., 25-11-2011 00:44 #29
Hartelijk bedankt voor uw snelle en duidelijke antwoord.
U schreef als o.a. als reactie op onderstaand artikel van H.S. "Het is het zo dat de belastingdienst voor verzwegen geld op een buitenlandse rekening tot 12 jaar terug mag gaan om alsnog een belastingaanslag met boete op te leggen".
De belastingdienst stuurt in Jan 2004 en schrijven over een te verwachten aanslag. Op de chip staan alleen bankgegevens van 1995. De erven hebben bankgegevens aangeleverd over 2000, 2001 en 2002.
Vanaf welk jaartal mag de belastingdienst nu 12 jaar terugrekenen? Vanaf het eerste schrijven in jan. 2004 of vanaf de datum dat de belastingaanslag daadwerkelijk wordt opgelegd? Kunnen de erven beroep aantekenen vanwege het feit dat de inspcteur te lang de tijd heeft genomen om tot een navordering te komen? Het is nu al bijna 20012, 8jaar later. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste H.S.,
1. Voor de inkomstenbelasting mag de belastingdienst verzwegen geld op een buitenlandse rekening tot 12 jaar na het belastingjaar plus de eventueel verleende uitstel van belastingaangifte beboeten.
2. Bij een aangifte erfbelasting is die termijn vijf jaar.
3. Deze verjaringstermijnen worden gestuit als er tussentijds een nieuw schrijven, herinnering, aanmaning, gerechtelijke procedure of aanslag volgt. Vanaf dat moment gaat een verjaringstermijn opnieuw lopen. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/18416-de-verjaringstermijnen-voor-uw-vorderingen-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onbekend, 21-11-2011 20:07 #28
Mijn opa is overleden, oma leeft wel nog maar is onbekwaam voor alles. Nu heb ik de vraag, mama wil niet dat haar broers de volmacht krijgen omwille van misbruik. Het enige waar ze op uit zijn is geld. Als mama niet akkoord gaat dat zij de volmacht krijgen… Wordt er dan zoieso een buitenstaander aangesteld? Ookal gaan die broers hier niet mee akkoord? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Onbekend,
Waar u op moet letten is dat de broers niet ongemerkt naar de kantonrechter gaan om alles in hun voordeel te beslissen. Voor een onder curatele stelling is de toestemming van de kantonrechter nodig:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. S., 20-11-2011 23:12 #27
Pa was aan het dementeren. Administratie is door de zoon overgenomen. Jan 2004 een schrijven van de belasting over een te verwachten aanslag omdat Pa een bankrekening in Luxemburg had. Dat stond op een gestolen chip. Kinderen wisten van niets. Pa overlijdt mei 2004. Aug. 2004 verzoek van belasting over info bankrekening. Aan verzoek is voldaan door gevolmachtigde erfgenaam middels schriftelijk en telefonisch contact met de bank in Lux. Kreeg geen informatie, bankgeheim. In mei 2007 uitspraak van de rechter in Haarlem dat de belastingdienst waar heeft kunnen maken dat Pa degene was die op de chip stond. Belastingdienst gaat in beroep. In febr. 2011 verzoek van het gerechtshof, nu met bankrekeningnummer, om informatie te vragen in Lux. Pa bleek inderdaad een rekening te hebben gehad. De belastingdienst wil de erven aanslaan voor de verzwegen IB en PV tussen 1995 en 2002 van Pa want zij hebben in 2004 de erfenis aanvaard.
Ten tijde van de aanvaarding van de erfenis was er bij de belastingdienst en de erven geen concreet bewijs van een buitenlandse bankrekening van Pa. De erven hebben de erfenis aanvaard met in achtneming van de hen toen bekende financiële gegevens.
Mag de belastingdienst de erven desondanks toch een aanslag opleggen? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste H.S.,
1. Het is het zo dat de belastingdienst voor verzwegen geld op een buitenlandse rekening tot 12 jaar terug mag gaan om alsnog een belastingaanslag met boete op te leggen.
2. Als erfgenamen een erfenis zuiver aanvaarden is dat inclusief al dan niet verborgen schulden.
3. De KB Lux zaak is een bekende en opvallend was dat de Belgische rechter het bewijs als ontoelaatbaar bestempelde, omdat het gestolen gegevens waren:

https://financieel.infonu.nl/belasting/10519-belastingdienst-dwangsom-zwartspaarders-luxemburg.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. van der Velde, 10-11-2011 18:54 #26
Begin oktober is mijn moeder overleden, zij was al weduwe. Zij laat een bedrag van 27.000 euro na wat op een rekening staat waar ik ook gemachtigde van ben. Naast mij en mijn man zijn mijn zuster en zwager erfgenaam. Ook zijn er nog twee kinderen van mijn overleden broer maar daar is al meer dan 10 jaar geen contact meer mee, ook niet met mijn overleden moeder. Onze concrete vraag is: kunnen wij het geld van de rekening halen en deze vervolgens opzeggen. Een derde deel van dit geld willen wij dan apart zetten mocht een van de kleinkinderen van mijn overleden broer hier alsnog om gaan vragen. Mochten ze er met de tijd wel naar vragen, wat zijn dan de gevolgen voor ons? Daar het geld apart staat kunnen wij het wel meteen betalen. Reactie infoteur, 10-11-2011
Beste P. van der Velde,
1. Als er geen testament is, hebben de twee kinderen van uw broer via plaatsvervulling samen recht op 1/3 deel.
2. Als u de rekening gaat opzeggen zal naar alle waarschijnlijkheid de bank om een verklaring van erfrecht vragen die wordt afgegeven door een notaris. De notaris zal in de verklaring aangeven wie de erfgenamen zijn en zo mogelijk contact met ze leggen. Als de notaris het niet nodig vindt om dit contact te leggen, kunt u het geld apart zetten.
3. De erfenis per persoon is lager dan de ruim 19.000 euro die is vrijgesteld. Van de belastingdienst zult u dus weinig last hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 07-11-2011 12:05 #25
Een vraag.de vader van mn dochter is overleden recent.we wisten dat hij veel schulden had en hebben dus met de hele familie tot in de 6e graad via de rechtbank verworpen, echter ik deed zn bankzakenwel eens en zijn 'vrienden'pinden wel eens voor hem… nu is er na zijn overlijden nog een bedrag gestort.ook heeft de bank zn abonnement eraf geschreven voor zn pas.er is door ons een beodelbeschrijving gemaakt naar de rechter toe puur om te laten zien waarom we wilden verwerpen.echter er is geen testament, en niemand die zn crematie geregeld heeft dan de gemeent want hij was niet verzekerd enzo.wel kan ik nog op zn rekening kijken en ik denk dat zn foute vrienden ook als ze dit weten en zn pas hebben kunnen pinnen… de familie heeft niet de bank ingelicht en ook de rechtbank niet vermoed.hoe zit dat nu? gaat dit naar de staat?is diegenen die pint strafbaar?als we een blokkade aanvragen zijn we dan als erfgenamen bezig? Reactie infoteur, 07-11-2011
Beste R,
1. Wie de erfenis regelt, moet ook de rekening bij de bank laten blokkeren. Toegang krijgt degene die erfgenaam is.
2. Als er geen erfgenaam is of iedereen de erfenis bij de rechter heeft verworpen, wordt er een vereffenaar of curator aangesteld. Die zal nagaan hoe de stand van zaken is en ook het later pinnen beoordelen dan wel terugvorderen ten behoeve van de schuldeisers.
3. Als u de bank inlicht, opereert u niet als erfgenaam want u hebt de erfenis verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Allard, 03-11-2011 17:20 #24
Mijn vader is 97 en in leven en recent is zijn zus van 99 overleden. De overleden zus heeft geen kinderen of ouders en dus is mijn vader enig erfgenaam. Stel dat hij alles erft en kort daarna overlijdt (wat ik echt niet hoop) dan zou hij eerst erfrecht moeten betalen en daarna zijn kinderen opnieuw. Heeft het voor hem zin om af te zien van zijn erfrecht waardoor zijn kinderen (mijn broers en zussen en ik) door plaatsvervulling direct van onze tante erven? Reactie infoteur, 03-11-2011
Beste Allard,
1. Als vader overlijdt binnen 180 dagen na zijn zus, gaat de erfenis van de zus direct over naar de erfgenamen van vader en hoeft niet tweemaal erfbelasting te worden betaald.
2. Of het verwerpen van de erfenis door vader voordelig is, hangt ook af van de hoogte van de erfenis. Kinderen hebben namelijk een hogere vrijstelling dan een neef of nicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke de Bruin, 24-10-2011 09:40 #23
Bedankt voor het snelle antwoord. Als ze beneficiair aanvaarden en er is te weinig vermogen, dan kunnen ze erfenis alsnog verwerpen. Als ze beneficiair aanvaarden, dan moet er toch nog van alles betaald worden, want het duurt enige tijd voordat de erfenis afgehandeld is. Moeten zij dat uit eigen zak voorschieten? Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste Joke de Bruin,
1. Neen, bij beneficiair aanvaarden zijn het niet hun schulden. In dat geval kan het beste een brief naar de schuldeisers worden gestuurd met daarin de uitleg dat betreffende persoon helaas is overleden en dat de nalatenschap in behandeling wordt genomen. Om die reden wordt ook om uitstel van betaling gevraagd tot dat meer zicht bestaat in de boedelbeschrijving.
2. Bij beneficiair aanvaarden is het ook goed om na te denken over wie de schulden en vermogen op een rijtje gaat zetten. Dat kan een familielid zijn, maar ook een externe, zoals een notaris. Dat laatste kost wel geld, maar zet het geheel ook een beetje op afstand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke de Bruin, 23-10-2011 18:30 #22
Ik heb een huis 2 jaar geleden gekocht. Daar zit wel wat eigen geld in. Als ik overlijdt zal er mogelijk een schuld ontstaan omdat het huis met verlies verkocht gaat worden. Maar misschien ook niet. Ik heb verder geen geld op de bank. Mijn broers en zussen (de erfgenamen) hebben ook weinig geld.Hoe kan ik de erfgenamen het minst belasten. Als zij de erfenis verwerpen hebben zij dan ook niks met de afwikkeling te maken? En wie wikkelt de erfenis dan af? Als ze beneficiair aanvaarden en mijn geld op de bank is niet genoeg om alles uit te betalen, moeten ze dan uit eigen zak betalen? Dus voorschieten totdat alles definitief afgehandeld is? Reactie infoteur, 23-10-2011
Beste Joke de Bruin,
1. Als uw broers en zussen de erfenis verwerpen, zijn hun plaatsvervangers aan de beurt. En dan hun plaatsvervangers en zo verder. Uiteindelijk blijft de als laatste mogelijkheid Staat over.
2. Als ze beneficiair aanvaarden en er is te weinig vermogen, dan kunnen ze erfenis alsnog verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeke, 14-10-2011 10:20 #21
Mijn moeder is in 2005 overleden. Ze is een van erfgenamen van een onverdeelde fam.boedel. ze heeft een executeur testamentair aangesteld tot aan de verdeling van de boedel. Nu zijn er 6 jaren verstreken, en de boedel is nog niet verdeeld. Is deze executeur nog bevoegd om onze zaken te behartigen? Reactie infoteur, 14-10-2011
Beste Moeke,
Vaak is in een testament aangegeven hoe lang een executeur erover mag doen. Als dat niet zo is, moet de executeur in ieder geval snel een boedelbeschrijving maken en u op de hoogte houden. Ik zou de notaris vragen wat er aan de hand is, want zes jaar is wel erg lang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 09-10-2011 21:43 #20
Mijn ouders hebben geen testament opgesteld maar hebben een huurwoning en een beperkt eigen vermogen. Wij vragen ons af in hoeverre het noodzakelijk is om een notaris in te schakelen om in de toekomst te kunnen beslissen over bijvoorbeeld curatele en het verdelen van de nalatenschap. Kunnen ze zelf met een schriftelijke verklaring een van hun kinderen als curator en executeur testamentair aanstellen? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Frank,
Hiervoor bestaat de mogelijkheid van het laten opmaken van een levenstestament:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/61018-levenstestament-en-wilsverklaring.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 08-10-2011 11:53 #19
Mijn grootmoeder is een aantal jaar geleden overleden. Mijn moeder en haar 2 broers zijn erfgenamen. Een van de broers is als executeur aangesteld en heeft volmacht over de bankrekening. Mijn moeder heeft de volmacht ondertekend en heeft de notaris expliciet op het papier laten zetten dat het geld alleen gebruikt kan worden voor de erfenis afhandeling.

Het huis van mijn grootmoeder is inmiddels verkocht, eigendommen waar mijn grootmoeder deels eigenaar van was daarvan zijn inmiddels legaten afgekocht en zover duidelijk zijn belastingen al afgedragen, dus het geld kan in principe verdeeld worden. De executeur maakt echter geen haast.

Mijn moeder heeft in de laatste jaren mijn grootmoeder tot aan haar sterven intensief verzorgd. Zij was destijds gemachtigd om de bankrekening te gebruiken en kan tegenwoordig nogsteeds deze rekening raadplegen. Uit haar bevindingen blijkt nu, dat er door haar broer die als executeur is aangewezen cumulatief meer dan 20.000 euro naar zijn prive rekening is gesluist.
De bank laat weten geen onderscheid tussen een volmacht en volmacht waar exliciet in staat vermeld waar het geld voor gebruikt moet worden en de notaris maakt zich niet uitzonderlijk druk, behalve dat hij vind dat het slordig gaat.

Contact tussen de familieleden is vrij slecht, wanneer mijn moeder moet tekenen voor iets staan haar broers op de stoep, andersom is er vaak geen gehoor of vage verklaringen en uitspraken die niet tot opheldering leiden.

Wat zijn in dit geval de opties?
- aangifte bij politie?
- kantonrecht en dit via een advocaat het recht zien te behalen (met de bijkomende kosten)
- wat is de rol van de notaris in het erfenis proces en kan je zijn functioneren beklagen bij de KNB en daarmee druk uitoefenen op zijn passieve houding hierin? Reactie infoteur, 08-10-2011
Beste Nico,
1. Allereerst is belangrijk met wat voor executeur we te maken hebben en wat zijn rechten zijn. Dit zal in het testament zijn aangegeven.
2. In de regel mag de rekening van de grootmoeder alleen worden gebruikt voor de afhandeling van de erfenis en nergens anders voor. Daar zijn geen afzonderlijke afspraken voor nodig. Het is dus de vraag waar die 20.000 euro voor is gebruikt.
3. Aangifte bij de politie lijkt nog wat te vroeg. U kunt eerst schriftelijk bij de executeur om opheldering vragen.
4. De rol van de notaris is ook afhankelijk van de rol die de erfgenamen hem toebedelen. Als hij boedelnotaris is, heeft hij allerlei rechten en verplichtingen. U kunt ook de notaris vragen om de (eerste) boedelbeschrijving bij de executeur op te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-09-2011 11:59 #18
Mijn vader is in 2009 in Duitsland overleden en begraven, hij was daar net een kleine 3 jaar ingeschreven en betrok na de verkoop van divers onroerendgoed een huur woning. ( tot ongeveer 2008 was hij ingeschreven in Nederland!) Nu wil het geval dat wij als familie de erfenis om diverse redenen verworpen hebben. Toch kreeg ik deze week een rekening voor de teraardestelling in Duitsland. Deze hoef ik toch niet te betalen, ik heb toch immers verworpen? Reactie infoteur, 18-09-2011
Beste Jan,
De teraardestelling of het opdracht geven daartoe staat los van het verwerpen van de erfenis. In beginsel is de opdrachtgever degene die betalen moet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Catelijn, 15-09-2011 17:23 #17
Mijn moeder is onder bewind gekomen, voor haar overlijden. omdat ze haar rekeningen niet meer kon betalen.
mijn vriend waarmee ik samenwoon heeft toen de rekeningen betaald 5 jaar geleden.Met erin opgenomen dat, als er contanten zijn voor haar overlijden, of, dan wel na haar overlijden de schuld terugbetaald wordt.
ik heb met 3 boers/zus bewind aangevraagd, 3 maanden na de lening omdat ze nog steeds geen rontant geld genoeg had om aan haar verplichtingen te voldoen.
. Het bewind werd ook door de rechter toegewezen.
Mijn vriend heeft haar rekeningen betaald, een schuldbekentenis opgemaakt en moeder heeft ondertekend voordat het bewind was aangevraagd. De schuldbekentenis is ondertekend door moeder, mijn vrien en ook door mij. ( wij zijn samenwonend)

Een notaris doet nu de afhandeling.

Een broer en zus willen niet meebetalen aan het terugbetalen van de schuld aan mijn vriend omdat ze deze schuldbetaling en aanvraag voor bewind belangenverstrengeling als reden noemen. Mijn vriend hadechter geen aandeel in de aanvraag voor bewind.

Zijn zij mede verplicht de schuld aan mijn vriend te laten vereffenen door de notaris. Heeft de notaris daar een verplichting toe, of moeten we naar de rechter?
Catelijn Reactie infoteur, 16-09-2011
Beste Catelijn,
De notaris kan niet verplichten, maar kan wel bemiddelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Belakbir, 25-07-2011 18:48 #16
Mij ex vriend A. J van der schoor is overleden op 24/07/11, in de verleden hebben wij samen een contract getekend for de erfenis spaar belegen de contract heb ik nog stedes de vraag is wat moet ik doen en met wie mag ik contact op nemen
vriendelijk groet
A. Belakbir Reactie infoteur, 25-07-2011
Beste A. Belakbir,
1. Allereerst gecondoleerd met uw verlies.
2. Het beste kunt u contact opnemen met de bank of verzekeraar waar dit speelt. Zij kennen de voorwaarden en kunnen u vast verder helpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 19-04-2011 10:18 #15
Mijn oude buurvrouw is overleden en ik word genoemd in het testament. Zij heeft 3 (familieleden) erfgenamen aangewezen en zij zijn reeds bij de notaris geweest om te tekenen. Mijn buurvrouw heeft zelf geen kinderen en heeft mij altijd gezien als haar dochter. Nu hoor ik niks van de notaris, de familie heeft gezegd dat de notaris wel contact met mij opneemt. Gebeurt dit als het huis, dat nu te koop staat, verkocht is? Mijn vraag is op welk moment hoor ik iets van de notaris? Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste Bea,
U kunt het beste zelf contact opnemen met de notaris en aangeven dat u als erfgenaam graag de inhoud van het testament wilt vernemen. Als u inderdaad erfgenaam bent, kan u dat niet worden geweigerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ank, 28-03-2011 12:07 #14
Mijn moeder is op 17 maart jl. overleden. Zij heeft een en/of rekening met mijn zus bij de ING bank. Ik ben gemachtigde. Al zeker een jaar of tien behartig ik alle financiën van onze moeder, dit met toestemming van mijn broer en zus. Zij willen ook dat ik alle financiële zaken afhandel. Wij vragen ons af of die Verklaring van Erfrecht echt nodig is. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Ank,
Of een Verklaring van erfrecht nodig is hangt af van de ING. In dit geval lijkt me dat overbodig. Zie voor meer geldzaken die moeten worden geregeld bij een overlijden ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/66935-bankzaken-na-overlijden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon Kromhout, 12-02-2011 18:22 #13
Op 7 januari is mijn schoonmoeder overleden en nu behandeld mijn vrouw(haar dochter)alle betalingen.
ook hebben wij de bank hier over ingelicht, alleen nu vragen zij een getekende akte beschikken nalatenschap o.b.v.verwantschap.wij hebben geen zin om hoge kosten te maken bij een notaris
wat kunnen wij nu het beste opsturen naar de bank
zodat zij tevreden zijn Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Tom Kromhout,
Helaas eisen niet alle banken hetzelfde en nemen dus niet met hetzelfde genoegen. Zie bijvoorbeeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/66935-bankzaken-na-overlijden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Well, 06-01-2011 21:36 #12
Op 30 december is mijn tante overleden, in de afgelopen jaren heeft haar buurman haar nagelopen en haar financiën in de gaten gehouden. Nu blijkt dat deze meneer de afgelopen jaren behoorlijk wat geld van deze rekeningen heeft gehaald, kontant uit de pinautomaten gehaald. Het is op de raarste tijdstippen s'nachts gepint, en zelfs op de dag dat ze stervende was en in het ziekenhuis lag is er nog geld van de rekening verdwenen. Wij hebben deze meneer meerdere keren gevraagd om verduidelijking, maar tot vandaag hield hij vol geen pinpas te hebben. Vandaag heeft hij dan eindelijk toegegeven dat hij deze pas wel degelijk had, en dat hij 750 euro heeft opgenomen voor zichzelf. Wij weten echter dat het wel meer is dan die 750 euro.
Kunnen wij iets beginnen met dit verhaal? Of gaat dat niet meer omdat deze tante is overleden? Reactie infoteur, 07-01-2011
Beste Well,
U moet aangifte doen bij de politie en contact opnemen met de bank. Het feit dat uw tante nu is overleden verandert hier niets aan. Fraude is fraude en u bent daardoor benadeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bongaerts, 03-12-2010 11:10 #11
Te samen met mijn ouders hebben we in 2002 een huis gekocht, de ouders kochten het vruchtgebrik en wij de blote eigendom, in de akte is opgenomen dat o.a. het vruchtgebruik vervalt bij het METTERWOON verlaten van de woning. Op 25.1.2010 verlaten de ouders de woning en gaan naar een verzorgingstehuis daar komt echter mijn vader op 11.2.2010 te overlijden. Het vruchtgebruik bestond dus niet meer op de dag van overlijden. Is hier artikel 10 vd.d.successiewet van toepassing? Beëindiging van vruchtgebruik door metterwoon verlaten is toch geen schenking? Reactie infoteur, 03-12-2010
Beste Bongaerts,
1. In strikte zin is artikel 10 niet van toepassing, omdat het vruchtgebruik is opgehouden te bestaan voordat uw vader is overleden.
2. Dat metterwoon het huis is verlaten is op grond van de koopakte van 2002 gebeurd en niet op basis van het verlaten van het huis in 2010. Dat zat als het goed is in de prijs in 2002 verdisconteerd en in de betaalde overdrachtsbelasting. Dat betekent dat er nu geen sprake is van schenking of erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kermit, 01-12-2010 10:50 #10
Mijn broer heeft na het overlijden van onze moeder verzuimd de bank in kennis te stellen en heeft al haar geld opgemaakt van zowel de spaarrekening als de betaalrekening en de limiet van de betaalrekening gebruikt. Doet de bank hier iets aan of moet ik aangifte doen bij de politie? Reactie infoteur, 01-12-2010
Beste Kermit,
Dit lijkt me een typisch geval van fraude waarvoor u aangifte moet doen bij de politie. Ik zou tegelijkertijd de bank informeren en de bank verwijzen naar de aangifte die u hebt gedaan.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Carla, 30-11-2010 17:17 #9
Mijn vader (langstlevende) is op 19-10-2010 overleden. Hj heeft een testament. Mijn zus en ik zijn de enige erfgenamen. Mijn zus had een slechte relatie met onze vader. Ik verzorgde mijn vader de laatste 5 jaar. In maart 2008 heeft mijn vader mij mondeling toestemming gegeven om 10.000 euro van zijn rekening te halen (ik was gemachtigde van zijn rekening), Ik mocht dit bedrag houden (schenking). Mijn zus is na het overlijden van mijn vader hierachter gekomen. Nu wil zij dat dit bedrag terugkomt in de verdeling van de boedel. Zij dreigt met een rechtszaak. Ik heb van mijn vader geen toestemming op papier gehad, dit was echter niet nodig omdat ik gemachtigde was. Hoe sterk sta ik in een rechtzaak? Ik heb geen bewijs van de toestemming. Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Carla,
1. Je vader mag schenken wat hij wil tijdens zijn leven. Daar is niets verkeerds aan. Bovendien was je gemachtigde en mocht je er geld vanaf halen.
2. De vraag is of aantoonbaar is dat je het voor jezelf hebt gebruikt en dat er sprake is van een schenking.
3. Als er duidelijk sprake is van een schenking kan die bij de bepaling van de legitieme portie, als je zus onterfd is, terugkomen in de erfenis.
4. Als uw zus zo doet, moet u maar eens nadenken of u niet een forse vordering van vele duizenden euro's kunt inbrengen, omdat u uw vader al die jaren verzorgd hebt.
5. Bekijk ook eens het artikel:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pip de Lange, 09-11-2010 18:36 #8
In het artikel staat volgens mij een paradox in de volgende zin : "Zonder testament valt bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap de totale erfenis toe aan de langstlevende partner. Daar doen wettelijke regelingen over de de legitieme portie niets aan af."

Als er sprake is van een legitieme portie is er toch altijd sprake van een testament? De zin begint met :zonder testament.

Ik zou graag antwoord willen op de volgende vraag : mijn echtgenoot heeft een testament waarin zijn kinderen zijn onterfd. Als we een en/of rekening openen en hij zou als eerste komen te overlijden dan heb ik geen beschikking over het gezamenlijk inkomen omdat er afgewacht moet worden of de kinderen hun legitieme portie opeisen? Reactie infoteur, 09-11-2010
Beste Pip de Lange,
1. De wet is zodanig dat ook zonder testament alles toevalt aan de langstlevende partner en de kinderen slechts een vordering hebben op de langstlevende.
2. Ook als uw man u per testament benoemt tot langstlevende erfgenaam, hebben de kinderen slechts een vordering op u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 23-09-2010 10:15 #7
Beste inforteur, bedankt voor de reaktie, deze optie had ik al bedacht echter ik ben ook Duits. Dat de rekening wordt geblokkerd is ok, echter het gaat om het totaal opheffen van de rekening, deze rekening wordt niet meer gebruikt. Het is altijd al een slapende rekening geweest van mijn moeder en heeft totaal geen waarde. Het kan toch niet zo moeilijk (zonder notariskosten) zijn deze op te heffen, waarom moet je uberhaupt verplicht Nederrlands zijn? Reactie infoteur, 05-07-2020
Beste Dirk,
1. Als de SNS bank u geen kosten in rekening brengt en het niet de moeite waard is om kosten te maken, zou ik ik het maar zo laten. Overigens is niet duidelijk waarom de SNS bank zo moeilijk doet.
2. Een slapende rekening verjaart na 20 jaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/12662-banken-slapende-rekeningen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 22-09-2010 23:11 #6
Correctie van belang, in mijn vorige vraag staat onderaan tussen haakjes (het gaat om een rekening waar )
Er moet nog tussen staan " geen " groot bedrag, de rekening is bijna nihil, dus wij willen hier geen kosten voor maken. Reactie infoteur, 23-09-2010
Beste Dirk,
1. Omdat er geen testament is, zijn niet alleen de vader maar ook de kinderen erfgenaam.
2. Als u intern afspreekt dat u de erfenis afrondt als executeur, kunt u waarschijnlijk eenvoudiger de rekening opzeggen, omdat u wel de Nederlandse nationaliteit hebt.
3. Overigens staat op de site van SNS bank: "Nadat we de Akte van Overlijden of Verklaring van Erfrecht hebben ontvangen, blokkeren we de spaar- en betaalrekeningen waar de overledene de enige rekeninghouder van was."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 22-09-2010 20:11 #5
Mijn moeder is juni 2010 overleden, nu mijn vader nog leeft, is mijn vader natuurlijk erfgenaam (getrouwd). Vraag bij een probleem: Het betreft het opzeggen van een SNS rekening die op naam staat van mijn moeder, mijn vader kan deze niet op de normale weg opzeggen bij de SNS nabestaanden desk. Het probleem is dat mijn vader de Duitse nationalteit heeft, en in de documenten van de SNS moet je verplicht Nederlands zijn? Normaal zou een akte van overleiden en een uitreksel uit het testament register genoeg zijn. Nu eist de SNS een verklaring van Erfrecht omdat mijn vader Duits is? Is dit normaal, kan dit, dit is toch mensen onnodig op veel kosten jagen. (mijn moeder had geen testament, en het gaat om een rekening waar groot bedrag op staat)

Kroers, 17-07-2010 18:09 #4
Mijn moeder is begin mei 2010 overleden. Zij heeft een bank- en een spaarrekening bij de SNS bank. Vanaf januarti 2010 doe ik haar bankzaken via internet. De spaarrekening heb ik, na haar overlijden, via internet kunnen opzeggen, daar deed de bank niet moeilijk over. Ik heb ook de bankrekening schriftelijk via internet opgezegd, maar hierover doet de bank moeilijk, zij verlangen een akte van erfrecht. Deze vind ik te duur in relatie met het bedrag wat er op de bankrekening stond op het moment van overlijden. Wél heb ik een akte van overlijden naar de bank gestuurd. De saldi van zowel de bank- als de spaarrekening heb ik na het overlijden van mijn moeder overgemaakt naar mijn eigen privérekening, met toestemming van mijn broers en zussen. Dit ging zonder moeite via internet. Zolang de rekening niet is opgezegd, incasseert de bank elke maand de kosten voor gebruik van de bankrekening en betaalpas, terwijl deze geblokkeerd zijn. Deze kosten kan ik niet storneren. Overigens heeft de bank nog tot 10 juni banktransacties uitgevoerd, wat volgens mij in strijd is met hun eigen voorwaarden. Kunt u mij advies geven? Reactie infoteur, 18-07-2010
Beste Kroers,
1. De SNS bank heeft een speciale nabestaande desk.
2. De SNS bank vraagt een Akte van Overlijden of een Verklaring van Erfrecht. Niet en en, volgens hun eigen website. De SNS bank overdrijft in uw geval.
3. Ik zou nogmaals contact opnemen met de bank en de situatie uitleggen. Ik zou schriftelijk, mede ondertekend door uw broers en zussen, vragen de rekening op te heffen en de opgenomen in rekening gebrachte kosten direct terug te storten op een door u gewenste rekening, aangezien dat geld ten onrechte en buiten uw schuld is afgeboekt.
4. Een klacht indienen bij SNS kan telefonisch via 0900 – 1850 en of het klachtenformulier: https://www.snsbank.nl/particulier/klantenservice/contact/algemeen-klachtenformulier.html
5. Lukt dat niet tot tevredenheid, dan kunt u ook terecht bij het Kifid, http://kifid.nl/

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onbekend, 18-04-2010 12:23 #3
Mijn vader is 5 jaar gelden overleden, hij heeft nog 1 broer, mijn oom, nu is hun vader, mijn opa overleden, wie zijn de erfgenamen? kan/mag mijn oom alles zelf regelen of moet hij mij erbij betrekken ivm het deel van mijn vader? Reactie infoteur, 18-04-2010
Beste,
1. U en uw eventuele broers en zussen komen als erfgenaam in de plaats van uw overleden vader. U hebt dezelfde rechten als uw vader bij leven gehad zou hebben.
2. U moet dus bij de afwikkeling van de erfenis betrokken worden en weten wat eventueel per testament is geregeld, wat de inboedel is en wat u zult erven. Laat dit vooral niet op zijn beloop. Na vijf jaren vervallen anders uw rechten.
Met vriendelike groeten,
Zeemeeuw

J. A. Solavera, 02-03-2010 17:28 #2
Ik begrijp dit stukje niet helemaal.
En/of rekening: Een en/of rekening mag niet worden geblokkeerd. Daar is geen verklaring van erfrecht voor nodig. Wat is een verklaring van erfrecht. Toch eisen banken vaak een Verklaring van Erfrecht, die vaak prijzig is en enige tijd kost

Ondanks dat je een en/of rekening hebt kunnen banken een Verklaring van Erfrecht eisen? Reactie infoteur, 03-03-2010
Beste J.A. Solavera,
Punt is dat banken vaak wel een verklaring van erfrecht eisen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Daarmee worden mensen op onnodige kosten gejaagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josette Frints, 12-02-2010 00:49 #1
De wijziging in 2003, langstlevende verhaal, geld dit met terugwerkende kracht of alleen voor die gevallen vanaf 2003. B.v. vader overlijdt in 1981, er is geen testament, er zijn twee kinderen. De moeder erft de helft + nog 1/3 van haar mansdeel. Ook de kinderen erven ieder 1/3 van vadersdeel. Blijft deze regeling van kracht of wijzigd dit door de wijziging in 2003 inzake de erfenis en nalatenschap. Gaarne z.s.m. antwoord.
Met vriendelijke groet.

Josette Frints. Reactie infoteur, 12-02-2010
Beste Josette Frints,
Het erfrecht zoals dat tot aan het tijdstip van het in werking treden van de wet gold, blijft nadien van toepassing met betrekking tot nalatenschappen die vóór dat tijdstip zijn opengevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 05-07-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Special: Erfenis verdelen
Reacties: 235
Schrijf mee!