Wat is plaatsvervulling in erfrecht

Wat is plaatsvervulling in erfrecht Plaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfenis of nalatenschap. Bloedverwanten erven bij plaatsvervulling als plaatsvervullers van een overledene diens erfdeel als er geen testament is opgesteld. Bij deze plaatsvervulling erven zij als erfgenamen samen het aandeel in de erfenis van degene wiens plaats zij innemen. Een bekend voorbeeld zijn de kleinkinderen die zo van de grootouders kunnen erven. Hoe werkt dit in 2020 en 2021?

Bloedverwanten erven van u en namens u

Plaatsvervulling kent een bepaalde vaste systematiek, waarbij in de wet vier groepen van bloedverwanten en erfgenamen worden onderscheiden:
  • Groep 1 bestaat uit de echtgenoot of echtgenote en de kinderen.
  • Groep 2 bevat uw ouders, broers en zussen. Halfbroers en -zussen hebben recht op de helft van een erfdeel dat een volle broer of zus krijgt. En de ouders hebben op minimaal een kwart van de nalatenschap.
  • Groep 3 zijn de grootouders van u.
  • Groep 4 zijn de overgrootouders van u.

Wanneer plaatsvervulling en plaatsvervanging in 2020 en 2021?

Als er een erfenis vrijkomt die bij leven toekwam aan persoon A, dan komt die nu toe aan personen die de plaats van persoon A innemen via plaatsvervulling. Daarbij wordt eerst binnen groep 1 via de bloedlijn gekeken naar een levende erfgenaam. Is dat niet het geval, dan kijkt men in groep 2, daarna groep 3 en als laatste groep 4. Zo kan de hele bloedlijn tot in de zesde graad worden afgelopen. De erfenis wordt binnen dezelfde groep opgemaakt. Dus niet voor een deel in groep 1 en 2. Als er dan nog niet iemand is gevonden valt de erfenis toe aan de Staat der Nederlanden. Overigens is nog in leven zijn een noodzakelijke voorwaarde, maar niet een voldoende voorwaarde. Men mag, zoals de wet dat noemt, ook niet onwaardig zijn. En onwaardig zijn personen die bijvoorbeeld de erflater hebben gedood of een poging daartoe deden, chanteerden of belasterden.

Voorbeeld van plaatsvervulling door kleinkinderen als dochter is overleden

Stel een moeder met alleen 3 kinderen overlijdt. Stel haar dochter was al overleden en die dochter had 2 kinderen. In dat geval erven alle kinderen 1/3 deel, maar omdat haar dochter niet meer leeft, erven de kinderen van haar dochter ieder in haar plaats 1/6 deel. Zo kan ook via plaatsvervulling een kleinkind erven van zijn grootvader of grootmoeder.

Erfenis verwerpen, dan ook plaatsvervulling

Ook bij verwerping van een erfenis treedt plaatsvervulling op. En dan kan de erfenis een hete aardappel zijn die niemand wil. Ik zal het toelichten. Stel dat een zoon op leeftijd met kinderen en achterkleinkinderen een erfenis verwerpt, omdat de schulden groter zijn dan het vermogen. In dat geval valt de erfenis toe aan zijn kinderen. Maar die zullen de nalatenschap ook niet willen en verwerpen de erfenis. Vervolgens zijn de kleinkinderen aan de beurt om te verwerpen. Dit geheel kan zich ook voortzetten tot in de zesde graad, vanuit groep 1 naar groep 4 van vererving.

Een testament opstellen

Wie een testament laat opstellen, kan bovenstaande regels behoorlijk in de war gooien door zelf iemand te onterven of uit te sluiten. Verder kan per testament worden geregeld dat de gebruikelijke wettelijke percentages en verdeling niet tot stand zullen komen. Wie al is onterfd, hoeft natuurlijk ook niet meer een erfenis te verwerpen. Dat spreekt voor zich. Dat betekent dus ook dat als u de verdeling van uw nalatenschap niet volledig aan de wet wilt overlaten, u het beste een goede notaris opzoekt om uw laatste wil goed te regelen. Waarschijnlijk wilt u toch ook voorkomen dat een kind met een gat in de hand en portemonnee straks zonder voorwaarden over een deel van uw vermogen gaat beschikken. Als dat zo is moet u een testament laten opmaken. Met een testament kunt u plaatsvervulling buiten werking zetten.

Slot plaatsvervulling bij een erfenis

Door plaatsvervulling kunt u voor een erfenis in aanmerking komen waarvan u het niet had verwacht. De andere kant is dat plaatsvervulling bij een nadelige erfenis erom vraagt dat ook u de erfenis verwerpt, anders erft u de schulden.

Lees verder

© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rech…
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…
Wie als erfgenaam en erfgenamenWie als erfgenaam en erfgenamenWie erft van u volgens de wet, het erfrecht, uw vermogen en nalatenschap? Wie erf van u wanneer er geen testament is opg…
Erfenis verwerpenErfenis verwerpenEen erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis benefi…

Erfenissen: de bewindvoerderErfenissen: de bewindvoerderHet testament wordt geopend en de notaris vermeldt dat de overledene een bewindvoerder heeft aangesteld. Wat is een bewi…
Erfenissen: om te erven moet je bestaanErfenissen: om te erven moet je bestaanIn het erfrecht wordt de eis van 'het bestaan' gesteld. Wat zegt het wetboek hier allemaal over? Wanneer bestaat iemand…
Reacties

Andre, 20-11-2020
Ik heb een broer en een zus. Mijn vader is in 2019 overleden. Bij de nalatenschap van mijn vader is bepaald dat mijn moeder het vruchtgebruik heeft over de erfdelen van de kinderen (3x), de zgn. kindsdelen. Nu is mijn broer onlangs overleden (zonder testament/vrouw/kinderen). Volgens de wet wordt zijn nalatenschap verdeeld over mijn moeder, mijn zus en ikzelf (ieder 1/3e). Maar hoe zit het nu met zijn kindsdeel uit de nalatenschap van mijn vader. Als mijn moeder komt te overlijden, dan kunnen ik en mijn zus de kindsdelen (uit vaders nalatenschap) in mindering brengen op ons deel uit haar nalatenschap. Maar het kindsdeel van mijn overleden broer dan? Reactie infoteur, 29-11-2020
Beste Andre,
Uw broer heeft bij leven het kindsdeel van vaders erfenis geërfd, alleen niet uitbetaald gekregen. Hij had een vordering op de erfenis en deze vordering is onderdeel van zijn nalatenschap geworden. Hiervan komt elke erfgenaam 1/3e deel toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 27-10-2020
Beste,

Mijn oudste dochter is 15 en haar vader is recentelijk overleden. Nu heeft hij veel schulden en zal alles negatief uitvallen.
Zijn vader is ook recentelijk overleden maar moeder leeft nog wel en heeft wel vermogen.

Als we de erfenis nu verwerpen betekend dat dan ook dat we de mogelijke erfenis van zijn moeder verwerpen?
Benificier aanvaarden zou een optie zijn maar aangezien mijn ex zijn woning totaal vervuild heeft en wij hier dan ook voor moeten opdraaien weten we niet wat wijsheid is. Reactie infoteur, 31-10-2020
Beste Deborah,
Bij de verwerping van een erfenis verwerpt u alleen die erfenis en niet eventuele toekomstige erfenissen. Denk eraan dat een minderjarig kind niet zelf een erfenis zuiver kan aanvaarden of verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Stoelhorst, 01-01-2020
Wij hebben een zoon en een dochter en een testament op langstlevende.
Onze dochter is echter overleden. Zij maakte enkele dagen voor haar overlijden een testament waarin ze opnam dat voor 99/100 deel haar twee kinderen de erfgenamen waren en voor 1/100 deel haar echtgenoot. Alle goederen gaan naar haar echtgenoot terwijl haar kinderen een vordering op hem krijgen ter grootte van de waarde hun erfdeel.
(Onze schoonzoon heeft nu een nieuwe vriendin met twee kinderen).
Onze vraag is krijgen onze beide kleinkinderen met ons bestaande testament automatisch 99/100 deel van het erfdeel dat onze dochter bij leven van ons zou krijgen? Of moeten wij ons testament aanpassen en expliciet onze zoon (heeft geen kinderen) en onze kleinkinderen als erfgenamen benoemen? Wij willen voorkomen dat de nieuwe vriendin van onze schoonzoon en haar kinderen meedelen in onze erfenis. Reactie infoteur, 04-01-2020
Beste Jan Stoelhorst,
1. Laat het testament van uw dochter goed bekijken door een notaris, is immers de claim dat alles naar de schoonzoon staat met een vordering van de kinderen op hem, correct?
2. Het testament van uw overleden dochter speelt geen rol meer wanneer jullie in de toekomst komen te overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

O. V., 22-10-2019
Situatieschets: overleden persoon heeft geen kinderen, vrouw of testament. Ouders van persoon zijn al overleden. Er leven nog 3 broers (A, B en C); 1 broer (D) is al eerder overleden. Broer D had geen kinderen. Broer C verwerpt de erfenis op persoonlijke gronden; broers A en B niet. Broer C heeft 1 meerderjarige dochter, zij verwerpt de erfenis niet (er is wordt een positief eindsaldo van de boedel verwacht).

Als ik het goed heb, dan zijn broers A, B, C en D erfgenaam. Omdat broer D geen kinderen heeft, treedt daar geen plaatsvervulling op en valt dat deel ten goede aan de levende broers. Resteren broers A, B en C als erfgenamen voor elk 1/3 deel. Broer C verwerpt; de dochter van broer C erft vervolgens vanuit plaatsvervulling. Broer A, broer B en de ene dochter van broer C erven dan allen een gelijk deel, namelijk 1/3 van de erfenis. Broers A en B direct, de ene dochter van broer C bij plaatsvervulling. Als broer C 2 kinderen zou hebben, dan zouden deze allebei 1/6 deel (= 1/3 deel met z'n tweeën verdeeld) erven. Klopt dit? Reactie infoteur, 25-10-2019
Beste O.V.,
Als broer C twee kinderen zou hebben, zouden die twee bij verwerping door broer C samen 1/3e deel erven en dus elk 1/6e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. de Bruin, 14-09-2019
Naar wie gaat de erfenis als een erfgenaam voor de eindafrekening komt te overlijden en de erfgenaam heeft geen kinderen maar wel broers en zusters? Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste G de Bruin,
Dat hangt ervan af of er een testament is. Als er geen testament is, gaat de erfenis naar de broers, zussen en ouders die nog in leven zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esmee, 13-09-2019
Case:
Grootouders lenen geld bedrag aan een zoon voor een bedrijf. Zij overlijden en dit geld is niet terugbetaald, er is dus geen erfenis. Het bedrijf gaat failliet. Die zoon overlijdt een paar jaar later, zijn kinderen (en kleinkinderen) verwerpen zijn erfenis ivm schulden. Een broer van hem spant een rechtszaak aan (toen leefde op dat moment broer nog) en het pand mag verkocht worden en opbrengst verdelen onder erfgenamen. Wat gebeurt er met het deel van de overleden zoon? Reactie infoteur, 16-09-2019
Beste Esmee,
De grootouder zijn niet zonder erfenis overleden, ze hadden immers een vordering op de zoon met het bedrijf en die vordering is terecht gekomen bij de erfgenamen van de grootouders. Eerst moet die vordering worden afgewikkeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sina, 31-05-2019
Ik heb een soortgelijk geval als Maartje. Tante is overleden. Geen kinderen en man was al eerder overleden. Volgens testament gaat alles naar broers en zussen. Ze heeft 1 nog levende zus, mijn moeder. Verder 3 overleden broers, waarvan ook de echtgenoten zijn overleden. De kinderen van de broers treden op als plaatsvervullers. De broers hebben elk 2 kinderen. Begrijp ik het goed dat de plaatsvervullers dan 2x de vrijstelling krijgen van mijn moeder?.Mijn moeder is de meest naaste familie, maar zou dan meer belasting moeten betalen. Klopt dat wel? Dank u. Reactie infoteur, 03-06-2019
Beste Sina,
De twee plaatsvervullers hebben elk hun vrijstelling wat een voordeel kan zijn, maar krijgen elk slechts de helft van wat moeder bruto krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maartje, 27-05-2019
Bij plaatsvervulling geldt de vrijstelling van de plaatsvervuller en het tarief erfbelasting van de persoon die via plaatsvervulling wordt vervangen. Mijn vraag: Als er meerdere plaatsvervullers zijn, bijvoorbeeld omdat de persoon die via plaatsvervulling wordt vervangen 2 kinderen heeft, geldt dan 2x de vrijstelling? Dan hoeft er dus minder belasting te worden betaald dan oorspronkelijk zonder plaatsvervanging zou zijn geweest. Dit zou oneerlijk kunnen zijn tegenover nog levende erfgenamen. BVD voor de reactie. Reactie infoteur, 29-05-2019
Beste Maartje,
De vrijstelling geldt inderdaad per persoon. Niet altijd zijn plaatsvervullers dan beter af, omdat de vrijstelling in de regel kleiner is naarmate de afstand tot de recent overledene groter is. Bij kleine erfenissen kunt u overigens gelijk hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harma Bolhuis, 25-05-2019
Mijn vriend, met wie ik niet samenwoonde noch getrouwd was, is recent overleden. Op verzoek van zijn broer, die zelf ook niet helemaal gezond is, heeft mijn vriend op de valreep een testament gemaakt waarin hij mij tot zijn enige erfgenaam heeft benoemd, zodat ik de afhandeling van de administratieve en praktische zaken rond de nalatenschap en de uitvaart gemakkelijker op me kon nemen. De moeder van mijn vriend zou graag willen ik t.z.t. van haar erf en vraagt zich af of dat nu automatisch is geregeld door 'plaatsvervulling', of dat plaatsvervulling alleen voor bloedverwanten geldt en dat ze alsnog een testament zou moeten maken waarin ze mij benoemt. (Er zijn geen kleinkinderen.) Hoe werkt dit? Reactie infoteur, 27-05-2019
Beste Harma Bolthuis,
Plaatsvervulling verloopt inderdaad via de bloedlijn. U erft dus niet automatisch in de plaats van uw overleden vriend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rian Teunissen, 17-04-2019
Tot mijn verbazing ben ik benoemd in het testament van mijn oom. Nu wil ik deze graag verwerpen omdat ik niets wil hebben. In totaal zijn er 11 erfgenamen waaronder ik. Nu ben ik erop gewezen dat als ikzelf de erfenis verwerp mijn dochter van 5 jaar als plaatsvervanger word aangewezen. Ik kan alleen in het testament vinden dat alleen de afstammelingen recht hebben indien ik ben overleden… maar niks over het verwerpen van de erfenis. Als ik op internet ga kijken hebben ze het alleen over 4 groepen van bloedverwanten waaronder mijn dochter niet zou vallen omdat het mijn oom betreft. Ik heb geprobeerd hier informatie over in te winnen bij de notaris maar deze heeft al 3 dagen een overvolle agenda en heeft nog altijd geen contact met mij opgenomen. Reactie infoteur, 19-04-2019
Beste Rian Teunissen,
Als een erfgenaam die zelf kinderen heeft, verwerpt, worden de kinderen via plaatsvervulling erfgenaam. Uw kind erft dus inderdaad niet direct van uw oom maar via u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Maaren, 13-04-2019
Bij plaatsvervulling bijv kinderen van overleden kind van de erflater, wat voor tarief betalen de ervende kleinkinderen? Is dat het tarief van het kind of het tarief van het kleinkind?
Voorbeeld: kind betaald over de eerste ton 10 %
kind van overleden kind (kleinkind dus) betaald ook 10% of 18 % (= tarief kleinkind) Reactie infoteur, 15-04-2019
Beste R. van Maaren,
Bij plaatsvervulling geldt de vrijstelling van de plaatsvervuller en het tarief erfbelasting van de persoon die via plaatsvervulling wordt vervangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ca, 28-03-2019
Geachte,
hoe voorkom ik plaatsvervulling in een testament? ik wil dat enkele broers en zussen (totaal 5) zullen erven maar niet dat wanneer 1 daarvan overlijdt het naar de kinderen gaat; ik wil dus dat de nalatenschap dan terechtkomt bij de 4 overgebleven broers en zussen; kan dit en welke formulering hoort daarbij? Reactie infoteur, 28-03-2019
Geachte Ca,
Dan gebruikt u een uitsluitingsclausule. In het testament neemt u op dat uw broers en zussen (of enkele daarvan) uw enige erfgenaam zijn en bij een overlijden van een van hen uw erfenis niet toevalt aan de kinderen van betreffende broers en zussen, maar terecht komt bij de nog levende broers en zussen. Uw notaris heeft hier vast een sluitende formulering voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 17-10-2018
Hallo,

2 jaar geleden is mijn moeder overleden, gezien zij al jarenlang geen contact wilde met mij en haar schulden, plus het niet meewerken van mijn zusje, was ik genoodzaakt (omdat er al schuldeisers naar mij kwamen) met spoed de nalatenschap te verwerpen. Nu is mijn opa overleden vorig jaar waar ik een speciale band mee had. Hij heeft nu nog 2 kinderen. Dit zou inhouden dat de erfenis door 3en verdeeld moet worden, dus 2 delen voor zijn kinderen en nog een deel voor mijn moeder. Alleen ik en mijn zusje zouden dat deel van onze moeder dan krijgen. Heb ik hier nu nog wel recht op?

Mvg Reactie infoteur, 18-10-2018
Hallo M,
Uw moeder is overleden en erft dus niet meer, het is daarom niet een erfenis die haar postuum toekomt en staat dus los van de eerdere verwerping van haar erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Straatman J., 26-04-2018
Wie erft wanneer mijn vader genoemd wordt in het testament van zijn broer met nog drie andere broer en zussen. Erven mijn vaders kinderen dan zijn erfdeel? Reactie infoteur, 26-04-2018
Beste Straatman J,
Als uw vader eerder is overleden dan uw broer, erven de kinderen van uw vader gezamenlijk het erfdeel van vader. Dit onder de veronderstelling dat niet ook in het testament staat dat de kinderen van uw vader geen erfgenaam zullen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin En Janneke, 10-11-2017
Situatie: Moeder is overleden had 2 kinderen waarvan zij er 1 onterfd heeft. (had alleen recht op het legitieme portie(1/4) overige erfdeel (3/4) ging naar haar zoon).De oma van deze kinderen overlijdt. Er is derhalve sprake van plaatsvervulling.
vraag: wordt de verdeling van de erfenis van oma conform het testament van moeder ergo 1/4 versus 3/4? dank Reactie infoteur, 17-02-2018
Beste Martin En Janneke,
Moeder is vooroverleden en daarom is haar testament uitgewerkt. Als de oma van moeders kant geen testament heeft, zijn de twee kinderen gelijkwaardige plaatsvervullers van moeder en hebben elk recht op de helft van de erfenis van oma.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schanulleke, 09-10-2017
Situatie: Erflater, ongehuwd, geen kinderen, overlijdt.
Heeft in testament volle zus tot enig erfgenaam benoemd. In testament (1986) geen vermelding over wel/geen plaatsvervulling. Zus verwerpt erfenis. Ook haar dochter verwerpt de erfenis. De dochter heeft een minderjarig kind. Andere familieleden: vooroverleden volle broer van erflater (heeft 2 kinderen), 2 halfbroers en 1 halfzus van erflater. De gezamenlijke vader van de erflater en de halfbroers/zus is vooroverleden.

Grote vraag is nu wie de wettelijke erfgenaam is/zijn: de minderjarige kleinzoon van de zus die verworpen heeft? Of zijn de kinderen van de vooroverleden broer en de halfbroers/zus (ook) erfgenaam? Reactie infoteur, 12-10-2017
Beste Schanulleke,
De wettelijke erfgenaam wordt in deze casus in eerste instantie de minderjarige kleizoon. Overigens zal verwerpen niet direct gaan, omdat de kleinzoon minderjarig is en dus bekeken moet worden of de kleinzoon met de verwerping niet benadeeld wordt. Als die ook verwerpt, komt de erfenis terug richting kinderen van de vooroverleden broer en de halfbroers/zus, wanneer die niet per testament zijn uitgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter van Houwelingen, 25-09-2017
Mijn vader geeft in zijn testament mijn erfdeel aan mijn kinderen, heb ik als zoon recht op het legitieme deel.
Zo ja krijgen mijn kinderen dan de helft om te verdelen en ik de helft.
Of kan ik mijn erfdeel terug eisen van mijn kinderen. Reactie infoteur, 27-09-2017
Beste Peter van Houwelingen,
U kunt bij onterving uw legitieme portie vorderen en die komt in mindering op de erfenis van de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam van Rosmalen, 31-05-2017
Geachte meneer mevrouw,
Mijn moeder is overleden en heeft een testament opgesteld waarbij alleen de eigen kinderen erven. Wij hebben de erfenis allen verworpen vanwege een schuld die rust op de nalatenschap. In het testament is een bepaling opgenomen waarin er geen plaatsvervulling is door de kinderen van de erfgenamen. Mijn vraag is nu: wie zijn de erfgenamen nu. Wij als eigen kinderen van mijn moeder niet meer. Maar toch ook niet de kleinkinderen( de kinderen van ons)? Weet u hoe dit zit? Bedankt. Reactie infoteur, 31-05-2017
Geachte Mirjam van Rosmalen,
Uw kinderen zijn per testament van plaatsvervulling uitgesloten. De precieze formulering in het testament is van belang om te weten of hier ook de plaatsvervanging na verwerping door u (de kinderen) is bedoeld. Uw notaris kan dit voor u verduidelijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wout, 27-03-2017
Ik heb de volgende vraag. Als kind ben ik onterfd door mijn alleenstaande vader. Uiteraard heb ik wel recht op mijn legitieme portie. Dat deel waarvoor ik onterfd ben komt in gelijke mate toe aan een aantal met name in het testament genoemde kleinkinderen (niet mijn kinderen).
Nu heb ik ergens gelezen dat mijn kinderen door plaatsvervulling in aanmerking zouden komen voor het deel waar ik voor ben onterfd. Klopt dat of niet mede gelet op het testament? Reactie infoteur, 28-03-2017
Beste Wout,
Uw kinderen komen niet in aanmerking voor het deel waarvoor u bent onterfd als ze dat deel niet via het testament is toegewezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjon, 04-02-2017
Geachte
De ouders van mijn, daarvoor al overleden vader, zijn overleden. Zij hebben onderstaande uitsluitingsclausule in het testament staan:

Uitsluitingsclausule
1. Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen niet valt in enige gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en ook niet onderworpen kan worden aan een verrekenbeding. Datzelfde geldt voor de opbrengsten van de verkrijging en voor alles wat voor de verkrijging en de opbrengsten in de plaats treedt.
2. Als het huwelijk of het partnerschap van een verkrijger eindigt door overlijden en de verkrijger en de (huwelijks)partner één of meer gezamenlijke kinderen hebben, valt de verkrijging, voorzover niet verteerd, in een goederenrechtelijke gemeenschap of kan de waarde, voorzover niet verteerd, aan verrekening worden onderworpen.

Nu mijn vraag: mijn opa en oma zijn overleden, mijn vader, de zoon van mijn opa en oma, is al ver voor zijn ouders overleden, nu ben ik de plaatsvervuller. Klopt het, wat de advocaat beweert, dat voor mij ook geldt dat mijn erfenis niet mag vallen in een gemeenschap van goederen?

Het lijkt mij toch toe dat voor mij het tweede artikel geldt?
Alvast dank, Sjon. G. Reactie infoteur, 06-02-2017
Geachte Sjon,
U bent de plaatsvervuller van uw vader. Artikel 2 treedt pas in werking op het moment dat ook u bent overleden, daarbij kinderen nalaat en een (huwelijks)partner achterlaat met wie u de kinderen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tamara, 11-07-2016
Geachte lezer,

Mijn tante is overleden en ik ben samen met mijn zusje en een derde partij opgenomen in haar testament. Mijn tante had geen man en kinderen, wel nog broers en zussen. Mijn tante heeft een testament op laten maken en bij erfstelling staat dat de regels van plaatvervulling van het erfrecht bij versterf van toepassing zijn. Mijn zusje en ik willen het testament verwerpen, onze kinderen nemen we hier in mee. De derde partij heeft het testament zuiver aanvaard. Wie treedt er dan nu op als plaatsvervulling of is dit niet meer aan de orde?

Hoop graag wat te horen.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 12-07-2016
Geachte Tamara,
Als u minderjarige kinderen hebt, zal voor hen beneficiair aanvaarden aan de orde zijn. Uw kinderen hebben, als ze zelf geen kinderen hebben, geen plaatsvervullers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. J., 15-05-2016
Geachte M,

Ik heb de volgende vraag.

In 2012 is mijn oom overleden. Die heeft mij zijn erfgenaam gemaakt in zijn testament. Omdat hij geen partner of kinderen had.

Nu is er het volgende. Mijn oma heeft een testament en daar staat hij nog steeds in. De erfenis staat dus op drie personen. Mijn moeder, mijn overleden oom en mijn tante. Neem ik nu volgens zijn testament zijn plaats in? In het teken van plaatsvervulling?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groeten, C.J. Reactie infoteur, 16-05-2016
Geachte C.J.,
De erfenis van uw overleden oom gaat dan naar uw moeder en tante.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caroline, 22-11-2015
Geachte lezer,
Mijn oma is overleden en ik heb recht op bijzonderverlof voor de begrafenis. Mijn vader (haar zoon) is overleden verder is er geen oom of tante. (broer/zus van mijn vader) Ben ik dan nu de 1e lijn?
Hoop snel van u te horen gr Reactie infoteur, 24-11-2015
Geachte Caroline,
Ja voor de erfenis bent u de eerste in lijn. Als er een testament is opgesteld, kan deze verdeling wijzigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Juffie, 13-07-2015
Zo'n 11 jaar geleden is mijn oma overleden, opa (haar man) was al overleden.
Mijn vader was ook al overleden de rest van de kinderen van oma en opa leven allemaal nog dat gaat om 2 zussen en 3 broers.
Klopt het dat wij ik en mijn broer dan recht hadden op het erfdeel waar mijn vader bij leven recht op had?! Toen der tijd hebben wij daar niet bij stil gestaan en de broers en zussen van mijn vader hebben ons daar ook niet over ingelicht en ze hebben ons deel dus zelf gehouden. Zonder notaris hebben ze het vermogen verdeeld.
Wat kunnen wij hier nu nog aan doen 11 jaar later, kunnen wij dit deel als nog opeisen?
Want eerlijk is dit natuurlijk niet.
Met vriendelijke groeten, Reactie infoteur, 13-07-2015
Beste Juffie,
Ja jullie hadden wettelijk het recht op het erfdeel van jullie vader. Als jullie destijds geen akkoord is gevraagd op de verdeling van de erfenis zonder jullie erfdeel, kunnen jullie jullie erfdeel nog opeisen bij de overige erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 27-05-2015
Geachte,
Ik ben ongehuwd zonder kinderen. Ik neem twee personen op in mijn testament, geen familie. Ieder voor 50 %. Wat gebeurt er als een van de erfgenamen eerder overlijdt dan ikzelf? Wat gebeurt er dan met die 50 %?
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 27-05-2015
Beste Pieter,
In uw testament kunt u ook zelf bepalen naar wie uw nalatenschap dan moet gaan. Anders gaat die 50% naar de erfgenaam van die persoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nadien, 26-05-2015
Vraag over verdeling na overlijden van de hoofd-erfgenaam:
Er is per testament bepaald dat de partner(hoofd-erfgenaam) 50% krijgt, en de vier kinderen elk 12,5%.
Op T= 0 de erflater sterft. Te verdelen bedrag wordt bepaald op € 10.000, en uit de belastingopgave van dat jaar komt daar nog eens € 500 bij. Totaal € 10.500.
Voor de eerste verdeling wordt € 1.500 gereserveerd voor eventuele belastingschulden en andere schuldeisers (€ 9.000 te verdelen).
Op T=1 krijgt de partner krijgt € 5.250 en de kinderen elk € 1.312,50 (samen € 9.000).
Op T=2 komen de belastingopgaven van de voorliggende 5 jaar terug, en blijkt het nog te verdelen bedrag te worden verhoogd met € 5.500 tot totaal € 7.000.
Nog voordat dit bedrag was verdeeld komt op T=3 de hoofd-erfgenaam(partner) zelf te overlijden. Deze had nog twee kinderen uit een eerder huwelijk.
Volgens de erfverdeling zou de hoofd-erfgenaam(partner) nog € 3.500 moeten ontvangen.
Valt deze € 3.500 nu ten deel aan de twee stiefkinderen (in de vorm van een vordering op de erfgenamen van de eerst overledene), of moet deze worden verdeeld onder de vier (echte) kinderen? (Ten overvloede: de twee stiefkinderen zijn niet genoemd in het testament van de eerst overledene).

Met vriendelijke groeten,
Nadien. Reactie infoteur, 26-05-2015
Beste Nadien,
Omdat de belastingteruggave van 500 euro bij de erfenis wordt opgeteld, veronderstel ik dat beiden niet getrouwd waren (anders behoort daarvan een deel toe aan de partner). Hetzelfde geldt voor de 5500 euro. Dat betekent dat er 7000 euro extra uit de erfenis van de eerste erflater te verdelen is en daarvan 3500 euro toekomt aan de hoofd-erfgenaam. Nu de hoofd-erfgenaam is overleden maakt deze 3500 euro deel uit van diens nalatenschap. Als er geen testament is, zijn hiervan de vier kinderen en de twee stiefkinderen gezamenlijk erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John vd Wit, 04-05-2015
Door plots voortijdig overlijden is de testament helaas niet ondertekend, nog in ontwerp, maar er is wel een volmacht samen met de notaris ondertekend t.b.v. alle bankzaken. De notaris kosten zijn reeds betaald. Hoe en wat zijn mijn rechten, want ik ben zijn enige vriend en mantel zorg geweest, hij was altijd alleen staand en ongehuwd geweest, geen contacten met de rest van zijn familie etc.
Er staat een aanzienlijk bedrag op zijn bank rekening, ik heb altijd zijn inlog- en bankpas pin-code.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 05-05-2015
Beste John vd Wit,
Als het testament niet is ondertekend en geregistreerd, telt die niet. Uw machtiging telt totdat die wordt ingetrokken. Een mantelzorger is niet automatisch een erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriaan, 14-04-2015
Mijn oom is overleden, hij had een broer(mijn vader) en een zuster die waren beiden al eerder overleden. Min oom had geen kinderen. Nu zijn de enige erfgenamen mijn twee neven (van de zuster) en ik kind van de broer. Door plaatsvervulling erven mijn neven en ik. Maar hoe is de verdeling?
Zij (de twee neven de helft samen delen (dat is een kwart) en ik de andere helft van de totale erfenis. Of ieder een derde van de erfenis, omdat wij als drie neven gelijkwaardig zijn als afstammelingen in groep 2.
alvast bedankt. Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste Adriaan,
Als er geen testament is, erft u de helft en de twee neven samen ook de helft (elk 1/4).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raoul, 18-11-2014
Mijn oom en tante hebben mijn ouders bewust uitgesloten en de erfenis onderling verdeeld voor het overlijden? De relatie tussen mijn ouders en de rest van deze kant van de familie was niet echt goed. Mijn ouders hebben er nooit werk van gemaakt en alles op zijn beloop gelaten. Kan ik en mijn zus aanspraak maken op het deel van onze ouders, of onze ouders alsnog zelf?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 19-11-2014
Beste Raoul,
Als de erfgenamen niet akkoord zijn gegaan met een bepaalde verdeling (uw ouders dus), kunnen zij nog steeds aanspraak maken op hun erfdeel. Waarop zij recht hebben wordt daarmee een vordering op de erfgenamen die wel een deel van de erfenis hebben gehad. Een verdeling voor het overlijden, zoals u aangeeft, moet wel aantoonbaar zijn om daarvan nog een deel te kunnen krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raoul, 18-11-2014
Mijn oma is een aantal jaren geleden overleden. Mijn oom en tante hebben de erfenis toen onderling verdeeld. Mijn ouders hebben nooit hun deel opgeëist. Ik vraag me al enkele jaren af of dat zo maar kan. Ik vind hier nergens informatie over op het web. Heeft er iemand meer informatie hierover?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 18-11-2014
Beste Raoul,
Uw ouders hadden recht op een wettelijk erfdeel, maar hoeven niet van dat recht gebruik te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 15-09-2014
Een heel ver familielid is eind 2012 overleden. Van de klerk van de notaris in 2013 schrijven ontvangen waarin ik mede erfgenaam ben. Dit weekend een brief ontvangen van dezelfde klerk waarin staat dat ik niet erf omdat ik behoor tot de 7e graad, dit op basis van veranderde wetgeving in 2013. Omdat het familielid in 2012 is overleden vraag ik mij af of ik alsnog recht heb op een deel van de erfenis. Reactie infoteur, 16-09-2014
Beste Marcel,
Zevende graad bloedverwanten erven niet. Ze kunnen wel met naam en toenaam in het testament worden genoemd en zo een legaat ontvangen. Dit is al zo sinds 2003.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 12-05-2014
Hallo

mijn oma is 12 jaar geleden overleden nu is mijn vader 3 jaar overleden en mijn opa kort geleden (allemaal van mijn vaders kant ) nou heb ik nog een tante ( zus van mijn vader ) die leeft nog nou schijnt mijn tante de helft te erven en ik en mijn zusje de andere helft die dan door twee gedeeld moet worden nou vragen wij ons af of mijn moeder (schoondochter ) ook nog recht heeft op een deel?

groetjes kim Reactie infoteur, 12-05-2014
Hallo Kim,
Nee, uw zusje en u vervangen hierbij uw vader en erven samen zijn erfdeel. Dat is 50% als er geen testament is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 14-02-2014
Hallo
Mijn vader is 4 jaar geleden overleden, hij erft een huis en land van mijn opa in Griekenland, mijn opa leeft nog, gaat dit huis en land nu automatisch over naar mij ben ik dus plaatsvervullend?
Mijn moeder is Nederlandse en mijn vader was dus Griek en woonde al ruim 40 jaar in Nederland.

Groeten Maria Reactie infoteur, 15-02-2014
Hallo Maria,
Als uw opa geen testament opstelt en daarin anders besluit, bent u de plaatsvervuller van uw vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cuypers Gerda, 25-12-2013
Hallo
Mijn moeder is overleden, ze had 4 kinderen waarvan er 1 overleden is,
Mijn zus die overleden is had 3 kinderen, omdat mijn zus schulden had, hebben ze alle drie de nalatenschap
van mijn zus verworpen.
2 van hen hebben ook de nalatenschap van mijn moeder verworpen, heeft. de derde dochter nu recht op het volledige deel
van mijn zus, of op een derde deel?
Mvg
Gerda Reactie infoteur, 25-12-2013
Hallo Cuypers Gerda,
Omdat de drie kinderen van uw zus haar erfenis hebben verworpen, vervullen ze ook haar plaats niet bij de nalatenschap van hun grootmoeder en zijn dus alle drie geen erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rots, 17-12-2013
Hallo,

Mijn moeder is onlangs overleden. Mijn neef is via plaatsvulling erfgenaam. Er is geen testament. Volgens mij heb ik recht op een 1/2 deel van de erfenis. Over de resterende 1/2 deel heb ik nog recht op een 1/4 en mijn neef ook 1/4, zodat ik eigenlijk recht heb op 3/4 deel van de erfenis. klopt dit?.

Groet,

Rots Reactie infoteur, 18-12-2013
Hallo Rots,
Als u enig kind bent en er is geen testament, bent u enig erfgenaam. De neef is geen erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaka, 10-09-2013
Ik ben aangewezen als erfgenaam van mijn nichtje. Zij is onlangs overleden. Blijf ik ook erfgenaam, namens haar, als haar ouders komen te overlijden?

Vriendelijke groet, Reactie infoteur, 11-09-2013
Beste Kaka,
U bent door uw nichtje aangewezen als erfgenaam neem ik aan. Als haar ouders u ook als erfgenaam willen aanwijzen, moeten ze dat in hun testament vermelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Landvogel, 21-04-2013
Beste Zeemeeuw.
U schrijft in reactie op Joris Brandt dat hij belasting als kleinkind moet betalen. Dit is m.i. strijdig met wat in de inleiding van het bovenstaande artikel staat.
Tevens vind ik in nota AFP/2011/819 (Schriftelijke antwoorden 2e wetgevingsoverleg Belastingplan 2012) op pagina 9 aanleiding om te denken dat kleinkinderen ook vwb erfbelasting plaatsvervullend als kleinkinderen worden gezien. Zou u mij uw visie op dit document eens willen geven?
Hartelijk dank Reactie infoteur, 25-04-2017
Beste Landvogel,
Plaatsvervulling bepaalt inderdaad wel het erfdeel, maar niet de erfbelasting die betaald moet worden. De erfbelasting is afhankelijk van de afstand tot de erflater. Kleinkinderen die via plaatsvervulling erven, betalen erfbelasting als kleinkinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle Ardon, 22-12-2012
Mijn oma is onlangs overleden, mijn vader is in 2010 overleden en ik heb zijn erfenis verworpen (ik ben enigst kind), heb ik nu nog recht op de erfenis van mijn oma? Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste Danielle Ardon,
U bent plaatsvervuller van uw vader en erf zijn aandeel in de erfenis van uw oma.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris Brandt, 01-11-2012
Goedemorgen allen,

Onze oma is vorige week overleden (onze opa is ook al reeds overleden). Helaas zijn onze moeder en vader ook al overleden. Mijn broer en ik zijn plaatsvervullend voor onze moeder en ontvangen ieder 1/6e deel van de erfenis van onze oma.

Tot zover duidelijk. Hetgeen ons niet duidelijk is, is het volgende:
Betalen wij de erfbelasting als een kleinkind of als een kind? (oftewel 20% of 36% over gelden meer dan € 115.708)?

Met vriendelijke groet,
Joris Brandt Reactie infoteur, 01-11-2012
Goedemorgen Joris Brandt,
Iemand kan alleen erven als hij nog leeft. Jullie krijgen dan wel het deel van jullie moeder, maar jullie zijn de erfgenamen (niet moeder). Daarom betalen jullie erfbelasting als kleinkinderen.
Met vriendelijke groeten
Zeemeeuw

Rebecca Verwey, 08-10-2012
Vandaag kreeg ik te horen dat mijn opa is overleden. Of hij een testament had weten we niet. Mijn opa is 2x getrouwd geweest en uit het eerste huwelijk is mijn vader gekomen. Mijn vader is helaas 3 jaar geleden overleden. Ik heb nog 1 zus en wij willen graag weten of wij rechten hebben? Mijn opa was nog getrouwd met de vrouw uit zijn 2e huwelijk en heeft bij haar ook 2 kinderen.

Met vriendelijk groet,

RebeccaVerwey Reactie infoteur, 09-10-2012
Beste Rebecca Verwey,
1. Jullie hebben samen recht op het erfdeel dat uw vader bij leven had zou hebben gekregen.
2. Omdat zijn vrouw nog leeft, zal dat waarschijnlijk een niet direct opeisbare vordering zijn die pas beschikbaar komt als de vrouw ook is overleden.
3. Wel is van belang om te achterhalen of opa een testament heeft opgesteld met aanvullende voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fritsdegraaff (infoteur), 15-02-2012 #44
Hallo Zeemeeuw,

Ik heb het nu eindelijk door, ik dank je zeer.
Op zo'n kort maar krachte uitleg zat ik juist te wachten.
Nu is het voor mij helder.
Bedankt en we komen elkaar nog wel eens tegen

Groet Frits Reactie infoteur, 16-02-2012
Beste Frits de Graaff,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fritsdegraaff (infoteur), 15-02-2012 #43
Goed, Zeemeeuw,
Ik ben naar die site gegaan. Wat zie ik dan staan:

"Alles naar een goed doel
Als alles is overgemaakt naar een goed doel, zullen de erfgenamen bij het doel moeten aankloppen voor hun erfdeel, en proberen het tegoed te verhalen."

Nou heeft de broer van mijn opa, dus alles bij testament aan zijn buren nagelaten.
Was dat zijn goede doel misschien?

Ik zou dan toch bij die buren van hem, mijn erfdeel kunnen kunnen proberen op te eisen?

Het gaat mij niet om materiele dingen, maar wel bijvoorbeeld een persoonlijk iets of oude foto's. Dat kan natuurlijk ook gewoon met een bezoek aan die buren en als goede burgers onder elkaar zien te regelen.

Het gaat mij erom en ik zie dat gewoon als een casus, of ik op dit moment niet aanspraak kan doen gelden op een wettelijk erfdeel bij degenen die alles bij testament geerfd hebben, even afgezien van verjaring.

Beste Zeemeeuw, Ik begrijp je uitleg steeds prima hoor. Het ligt absoluut niet aan jou. Ik denk steeds, dat ik het niet goed genoeg uitleg of zo. Misschien kom ik niet goed "to the point"

checklist:
Broer van mijn opa gaat dood.
Broer laat alles na, per testament aan buren.
mijn opa is wettelijk erfgenaam orde 2
mijn opa is al dood voor de dood van zijn broer, de erflater.
mijn vader is plaatsvervuller van zijn overleden vader
Mijn vader gaat dood
Ik ben plaatsvervuller van mijn vader

Toch heb ik schijnbaar geen recht op een erfdeel en dat vind ik vreemd
Daar kom ik cognitief niet uit.

Ik hoop, dat je het op kan brengen om het wellicht in een kernachtige reactie uit te leggen.

Ik ben je veel dank verschuldigd voor je moeite, tijd en energie
Ik waardeer dit enorm,

Respectvolle Groet, Frits Reactie infoteur, 15-02-2012
Beste Frits de Graaff,
1. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is. In dat geval regelt de wet automatisch de verdeling van de erfenis.
2. De crux is nu dat iedereen zijn nalatenschap met een testament aan een vreemde kan overmaken. Maar daartegen kan volgens het erfrecht de langstlevende partner in verweer komen of een kind van de erflater (legitieme portie). Uw opa was geen langstlevende partner, noch een kind van zijn broer. U bent wel nog steeds plaatsvervuller van uw vader, maar uw opa had door het testament - ook als hij nog geleefd zou hebben- geen recht op de erfenis. Daardoor komt de erfenis niet bij uw vader en niet bij u terecht.
3. Ook u kunt proberen een deel van de erfenis te verhalen op de buren, maar zij hebben geen enkele andere verplichting om daaraan mee te werken dan wellicht een morele verplichting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fritsdegraaff (infoteur), 15-02-2012 #42
Dag Zeemeeuw,

Ontzettend bedankt voor je reactie.
Als ik het goed begrijp, is het soms beter om een testament te laten opmaken, want daardoor gaat de hele wettelijke vererving niet door.
Echter erfgenamen blijven, ondanks een testament toch recht houden op hun legitieme portie?
Geldt de legitieme portie dan niet meer, wanneer een testament is?
Het komt bij mij zo over, dat je met een testament, dan in feite erven direct onterfd.

Ik ga nu even uit van de situatie, dat er wettelijke erfgenamen zijn.
In mijn beschreven situatie zouden er zonder testament wél erfgenamen zijn namelijk.

Ik hoop, dat je begrijpt wat ik bedoel, anders licht ik e.e.a. even toe.

Groeten Frits Reactie infoteur, 15-02-2012
Dag Frits de Graaff,
Kinderen kunnen bij onterving of bij een testament waarbij vermogen naar anderen gaat, een beroep doen op hun legitieme portie. Als een kind is vooroverleden gaat dit recht over naar de plaatsvervuller. Betrokkene moet dan wel aanspraak maken op zijn legitieme portie:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fritsdegraaff (infoteur), 14-02-2012 #41
Goedenavond allen,

Ik lees veel over erfrecht in het forum, waarbij het mij opvalt, dat een notaris in 1990, een andere invulling gaf aan "plaatsvervulling", dan wettelijk toegestaan, althans zo lijkt het nu ik terugkijk naar destijds.

Ik zou graag willen weten of ik bedrogen ben door een notaris of niet.
Mogelijk is e.e.a. verjaard, maar ik zou toch willen vragen of iemand mij kan helpen met de volgende situatie.
Nogmaals, verjaring of niet.

Mijn grootvader had een broer.
Mijn grootvader overleed een paar jaar voor zijn broer.

Toen overleed de genoemde broer en had een nalatenschap en een testament.

De broer van mijn grootvader had dus een testament en liet zijn hele vermogen na aan zijn buren, omdat zij hem zo goed verzorgd hadden in zijn laatste levensjaren.

Dan lees ik de 4 orden van erfgenamen:

Erfgenamen groep1: echtgenote, geregistreerde partner, kinderen
Wel die leefden niet meer!
Ook zijn dochter was overleden en er waren geen kleinkinderen.

Erfgenamen groep2: De ouders, broers en zusters van de overledene.
De ouders waren ook overleden, zijn broer zoals gezegd was ook al overleden.

Nu komt mijn vraag:
Ik blijf hangen in de 2e orde.
De overleden broer van de erflater, mijn grootvader dus, had wel 5 kinderen, waaronder mijn vader.
In de 2e orde was de broer van de erflater, mijn grootvader, overleden, maar was er naar mijn smaak wel plaatsvervulling mogelijk, namelijk de kinderen van de erflater's broer, mijn grootvader dus.

Nu wil het geval, dat de erflater al zijn bezittingen aan de buren, bij testament naliet.
Mijn vader heeft de notaris benaderd destijds.
De notaris zei, dat er een testament was en alleen de buren erfgenaam waren.
En de plaatsvervanging voor de erfgenaam uit de 2e orde dan?

Nee, zei de notaris, dat vererving kan alleen in rechte lijn, dus een kleinkind kan de plaatsvervanger zijn van een overleden moeder, die kind is van de overleden grootmoeder.

Plaatsvervanging, omdat de broer van uw oom, uw vader dus, overleden is bestaat niet.
U bent dan een neef en vererving gaat alleen in rechte lijn.

Vraag: Bestond destijds, ondanks het testament de regeling van plaatsvervanging nog niet?
Heeft de notaris mijn vader iets op de mouw gespeld?
Mijn vader is inmiddels overleden, maar dan zou ik plaatsvervuller van mijn vader kunnen zijn, want dat kan tot, ik meen, de 6e graad.

Wie zou hier een reactie op kunnen geven, ook al is de kwestie misschien al verjaard.
Ik zou het ontzettend op prijs stellen,

Alvast heel vriendelijk dank voor uw moeite.
Met repectvolle groet,
Frits de Graaff Reactie infoteur, 15-02-2012
Beste Frits de Graaff,
Als er geen testament was geweest en er dus sprake was van de wettelijke verdeling, was u via plaatsvervulling erfgenaam geweest van de broer van uw grootvader. Nu er wel een testament was, geldt wat in het testament is bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-12-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.