Gevolgen scheiding van tafel en bed

Gevolgen scheiding van tafel en bed Een scheiding van tafel en bed is niet een volledige echtscheiding, omdat het ook weer ongedaan kan worden gemaakt. Er kunnen allerlei redenen zijn om te kiezen voor een scheiding van tafel en bed. U bent dan niet meer financieel verantwoordelijk voor de eventuele nieuwe schulden die door de ex-partner worden aangegaan. En u erft niet meer van elkaar zonder testament op te maken.

Scheiding van tafel en bed, wat is dat

Een scheiding van tafel en bed is een scheiding die nog te repareren is, wanneer hij wordt herroepen, maar verder bijna alle kenmerken van een gewone echtscheiding heeft. Vaak zijn het financiële redenen of redenen van geloofsovertuiging dat men kiest voor het scheiden van tafel en bed. Financieel betekent het dat een gemeenschap van goederen wordt omgezet in huwelijkse voorwaarden. De gemeenschap van goederen wordt ontbonden en beiden wordt u verantwoordelijk voor uw eigen financiën, waardoor bezittingen, vermogen en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn, maar worden verdeeld. Nieuwe verplichtingen zijn letterlijk voor eigen rekening. Wel geldt de gezamenlijke onderhoudsplicht. Een scheiding van tafel en bed kan de rest van uw leven in stand blijven, maar ook een tussenstap zijn naar het weer ongedaan maken ervan of juist naar een volledige scheiding toe. Dit laatste kan na 3 jaar eenzijdig en binnen 3 jaar met de toestemming van beide partners.

U blijft wel getrouwd

Met een scheiding van tafel en bed blijft u getrouwd. U kunt dus niet hertrouwen, omdat het huwelijk niet volledig is ontbonden. Doet u dat wel dan is er sprake van bigamie. Met een ander gaan samenwonen mag wel, maar een notarieel samenlevingscontract is niet toegestaan. Overigens is bij een geregistreerd partnerschap een scheiding van tafel en bed onmogelijk. De wet voorziet niet daarin. Een voordeel van de scheiding van tafel en bed is dat het ouderlijk gezag blijft bestaan en dat de opbouw van nabestaande pensioen gewoon door gaat. Wilt u dat niet dan is deze vorm van scheiden niets voor u. Het opgebouwde ouderdomspensioen kan wel onderling worden verdeeld.

De procedure van een scheiding

Een rechter beoordeelt uiteindelijk of de omstandigheden zodanig zijn dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, waardoor samenwonen niet meer mogelijk is. U hebt ook een advocaat nodig om de scheiding aan te vragen en een en ander te regelen. De procedure lijkt veel op die van de gewone scheiding. Dat betekent dat als er minderjarige kinderen zijn, ook een ouderschapsplan moet worden opgesteld met daarin een omgangsregeling, de zorg- en opvoedingszaken en kinderalimentatie. Ook een scheiding van tafel en bed wordt geregistreerd in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. Na deze registratie is de scheiding officieel.

Lenen en scheiden

Het is bij een scheiding altijd belangrijk om na te denken over de gevolgen van de combinatie van lening en scheiden. Voordat de scheiding wordt uitgesproken moet duidelijk zijn wat de stand van zaken is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Afhankelijk van de eventuele huwelijkse voorwaarden bent u mede verantwoordelijk voor de tijdens het huwelijk aangegane schulden. Daar verandert een scheiding van tafel en bed niets aan. Wel bent u gevrijwaard van de verantwoordelijkheid voor eventuele nieuwe schulden van uw partner.

Erfenis en scheiden

Wie is gescheiden erft niet meer automatisch van elkaar en de hoge vrijstelling van ruim 660.000 euro voor gehuwden en geregistreerde partners vervalt. U kunt alleen nog van elkaar erven als u dat met een testament zo bepaalt.

Gevolgen voor het fiscaal partnerschap

Als u duurzaam gescheiden leeft van uw partner, zijn jullie fiscale partners. Dit verandert zodra jullie een verzoek hebben ingediend tot een scheiding van tafel en bed en niet meer samen op hetzelfde adres wonen.

Slot

Een scheiding van tafel en bed kan eeuwigdurend zijn, maar ook een tussenstap zijn naar verzoening of een volledige echtscheiding. In de tussenperiode beheert ieder zijn eigen financiën en is daarvoor zelf verantwoordelijk. Een advocaat is nodig om het te regelen. Zoek dan ook altijd een goede advocaat uit.
© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ouderschapsplan en mediatorOuderschapsplan en mediatorVanaf 1 maart 2009 is het verplicht om bij een echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Steeds vaker schakelen m…
Gescheiden verderNaast koppels die gaan trouwen, zijn er helaas ook veel echtparen die uit elkaar gaan en scheiden. Dit wordt ook wel een…
Scheiden: Ouderlijk gezag en een beperking hebbenScheiden: Ouderlijk gezag en een beperking hebbenBij het ouderlijk gezag na een scheiding kijkt de Nederlandse wetgeving niet specifiek naar iemands' handicap. Een handi…
Scheiden, hoe doe je dat?Scheiden, hoe doe je dat?Het aantal scheidingen steeg in 2017 met 35.000 tot 1,3 miljoen. Voor een huwelijk dat in 2018 werd gesloten, werd de ka…

Instellingen van de Europese Unie: het Europees ParlementOp 1 december 2009 is het nieuwe Verdrag van Lissabon inwerking getreden. Dit verdrag rept over de werking van de Europe…
Huurder overleden en danHuurder overleden en danStel een huurder is overleden, wat gebeurt er dan met het huurcontract na dit overlijden? Of er is sprake van een echtsc…
Reacties

Peet, 16-03-2020
L.S.

In uw uiteenzetting lees ik dat ‘Scheiding van tafel & bed’ niet mogelijk is voor een geregistreerd partnerschap. Zijn er andere mogelijkheden voor een geregistreerd partnerschap?

Ik ben ZZP-er en omdat ik al jaren ziek ben (o.a. kanker) gaat het werken echt niet meer. Ik overweeg om mijn bedrijven op te heffen en een uitkering aan te vragen. Echter, ik ben officieel nog in een geregistreerd partnerschap met een vrouw uit en in het buitenland, waar ik al twee jaar van wil scheiden maar vanwege mijn lage inkomen niet heb kunnen doen. De geregistreerde partnerschap zou een uitkering in de weg kunnen staan. Scheiding van tafel en bed lijkt me simpel en makkelijk aan te tonen en sneller te regelen dan een volledige echtscheiding. Heb ik het mis? Wat is de beste, snelste en goedkoopste manier? Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste Peet,
Scheiding van tafel en bed is volgens de wet alleen mogelijk bij een huwelijk. Een geregistreerd partnerschap kunt u laten ontbinden via een advocaat of notaris met een beëindigingsovereenkomst, of via de rechter als jullie het niet met elkaar eens zijn of er minderjarige kinderen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 13-12-2019
Wij zijn een half jaar gescheiden " van tafel en bed ".Wij willen dit nu ongedaan maken.
1.Krijgen wij dan terug ons vorige rustpensioen?
2.Als dan één van beiden overlijdt binnen 1 jaar na de datum waarop wij op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, wordt er dan een overlevingspensioen uitbetaald, of behoudt de overlevende zijn apart pensioen, die hij kreeg voor het ongedaan maken van deze scheiding " van tafel en bed "? Reactie infoteur, 16-12-2019
Beste E,
Dat hangt ervan af of er al een verdelingsafspraak voor het rustpensioen is gemaakt en of er al pensioen is uitgekeerd. Het beste neemt u contact op het het pensioenfonds dat vervolgens voor u kan berekenen wat de financiële gevolgen voor het individuele rustpensioen en een overlevingspensioen zullen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ernst, 27-08-2017
Ik wilde voor vrienden die een andere huurwoning betrokken hebben, met een huur net onder de max van de huurtoeslag, de huurtoeslag aanvragen. De hoofdbewoner is de vader en de medebewoner is de volwassen zoon met een wajong-uitkering. Ik ken de vader niet beter als een alleenstaande man, die sinds 1993 duurzaam gescheiden leeft van de moeder van zijn zoon. Nu blijkt op de website van de toeslagen, dat hij nog getrouwd is en ze vragen bij de aanvraag voor huurtoeslag de digidcode van de moeder van zijn zoon en de digidcode van de medebewoner zijn zoon. Ik was verbijsterd. Hij zelf krijgt alweer jaren zorgtoeslag en AOW voor een alleenstaande. De toeslagen zijn van na 1993, bij de SVB staat hij als duurzaam gescheiden. In de GBA staat hij met een partner. Ik ga morgen de toeslagentelefoon bellen. Want die man heeft niet eens contact met de moeder van zijn zoon, laat staan dat hij haar digidcode heeft. De drempel wordt zo wel erg hoog, om toeslagen aan te vragen. Hebben jullie meer van deze situaties langs zien komen en wat gaat er gebeuren met deze mensen en hun toeslagen? Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Ernst,
Dat de zoon een medebewoner is voor de huurtoeslag zal geen verbazing wekken, wel dat de moeder nog genoemd wordt terwijl ze elders woont. Kennelijk is dit bij de Belastingdienst niet bekend of is er een fout gemaakt. Voor de zorgtoeslag is men, als men nog getrouwd is, nog wel elkaars toeslagpartner.
U doet er dus goed aan om opheldering over de registratie van de moeder te vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 04-10-2016
Wij zijn nu 2 jaar gescheiden van tafel en bed en willen er nu een gewone echtscheiding van laten maken. Wij staan hier allebei achter. Hoe moeten wij dit regelen? Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Wilma,
U wilt een scheiding van tafel en bed omzetten in een definitieve echtscheiding. Daarvoor dient u via een advocaat een verzoekschrift in bij de rechtbank in het gebied waar u of uw partner woont. Als dit een eenzijdig verzoek is, kan dit pas na drie jaren van scheiding van tafel en bed in behandeling worden genomen. In jullie geval kan een gezamenlijk verzoek worden ingediend en zal deze driejaarstermijn niet hoeven te gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dora, 17-01-2016
Kan ik mijn getrouwde naam nog gebruiken na scheiding van tafel en bed? Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Dora,
Zowel tijdens het huwelijk als na een echtscheiding kunt u uw eigen naam gebruiken, de naam van uw man of ex of de combinatie (bw art. 1:9 lid 1). U hoeft dus niets te veranderen, maar het mag wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Evers, 05-08-2015
Wij gaan per 1-9-2015 scheiden van tafel en bed. Wij hebben van elkaar partnerpensioen geregeld. Graag willen wij dit uitruilen, maar dat kon bij het ABP alleen nog maar tot 3-4-1950, toen mijn vrouw 65 werd. In die periode was ik handelingsonbekwaam en was om psychische redenen niet in staat beslissingen te nemen. Nu ik weer handelingsbekwaam ben, wil ik de uitruil alsnog realiseren, maar het ABP zegt dat dat niet kan. Zijn er mogelijkheden om de partnerpensioenen alsnog terug te draaien, bijvoorbeeld ondersteund door medische verklaringen van Psychiater, psychologen en huisarts?Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Jan Evers,
Ik vrees dat dit niet meer met terugwerkende kracht ongedaan kan worden gemaakt en dat de statuten van het ABP zich hiertegen verzetten. Het tijdstip is maatgevend en niet zozeer of betrokkene handelingsbekwaam was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kris Beer, 10-12-2014
Mijn ouders zijn van tafel en bed gescheiden wegens financiële redenen. Hij woont namelijk in het rusthuis en zij nog thuis. Ik vraag mij af als dat gevolgen heeft bij een overlijden van één van de twee? Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Kris Beer,
Ja, een scheiding van tafel en bed betekent ook dat uw ouders niet meer automatisch van elkaar erven en de hoge vrijstelling voor de (ex-) partner vervalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van de Driesse, 12-07-2014
Wanneer twee partners getrouwd zijn en samen een huis hebben uit elkaar gaan. De ene wil in het koophuis blijven wonen en kan dit op papier net niet alleen. De andere partner gaat in een huurhuis maar kan geen huur subsidie ontvangen omdat ze niet gescheiden zijn. Als ze dus scheiden zal de ene uit het huis moeten maar dit willen ze beide
niet. Maar blijven ze bij elkaar ontvangt de ene geen huursubsidie en kan niet rond komen. Wat zou hier een oplossing kunnen zijn? Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Van de Driesse,
Dit zal altijd problemen geven, omdat er fiscaal gezien maar één hoofdverbijf is toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 11-07-2014
Als wettelijk samenwonende gedomiciliëerd in 100% haar woning, wens ik een 100% eigen huis aan te schaffen met een fiscaal aftrekbare lening. Dien ik hiervoor van domiciliëring te veranderen door scheiding van tafel en bed? Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Patrick,
De scheiding van tafel en bed geldt voor gehuwden, niet samenwonenden. Een 100% eigen woning is mogelijk als u dat vastlegt in een samenlevingscontract of bij een huwelijk in de huwelijkse voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 23-06-2014
Sinds een half jaar zijn wij duurzaam gescheiden (van tafel en bed). Welke stappen moeten wij nu ondernemen om dit ongedaan te maken? Na deze periode zijn we er achter zijn gekomen om het weer te proberen om samen te gaan wonen. Wat nu te doen.
paar steek woorden zijn; voorlopige teruggave, huursubsidie, toeslagen, etc. Een reactie zie ik derhalve met belangstelling tegemoet. Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste A,
Aan de scheiding van tafel en bed komt een einde door de verzoening in te laten schrijven in het huwelijksgoederenregister. Dien jullie gezamenlijke verzoek in bij de griffie van de rechtbank die vervolgens een akte opstelt waarin staat dat de scheiding van tafel en bed niet meer bestaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Mes, 14-10-2013
Geachte Zeemeeuw,
dank voor uw reactie. Toch nog even een vervolgvraag: bescherming tegen financiële gevolgen is prima. Maar waarom is deze verplicht? Als iemand nu de gemeenschap van goederen wil aanhouden (hij is tenslotte formeel nog gehuwd!), waarom is het dan niet toegestaan daarvoor te kiezen?

Bij voorbaat dank,

W. Mes Reactie infoteur, 12-04-2020
Geachte W. Mes,
Een scheiding van tafel en bed is meer dan dat mensen niet meer bij elkaar wonen. Als men alleen maar niet meer bij elkaar woont, blijft de gemeenschap van goederen gehandhaafd. Mensen kiezen daar bovenop vaak voor een scheiding van tafel en bed, juist omdat ze zich ook financieel willen beschermen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Mes, 30-09-2013
L.S.

een scheiding van tafel en bed in gemeenschap van goederen, bestaat dat? En zo nee, is het mogelijk kort aan te stippen welke idee erachter zit dat dit niet mogelijk is?

bij voorbaat dank Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste W. Mes,
Een scheiding van tafel en bed is meer dan het niet langer bij elkaar wonen. Er zitten namelijk een aantal rechten en plichten aan vast. Een daarvan is dat de gemeenschap van goederen wordt opgeheven. Een andere is dat het fiscaal partnerschap bij een scheiding van tafel en bed ophoudt te bestaan. De achterliggende gedachte is de bescherming van elk van de partners tegen de gevolgen van het financieel handelen van de ex-partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 03-07-2013
Geachte infoteur. Mijn oom is enkele jaren geleden gescheiden van tafel en bed op advies van een belastingconsulent. Zijn vrouw zat in de verzorging maar is onlangs overleden. Afgelopen 2 jaar (na de scheiding) is haar AOW op hun reeds bestaande gezamelijke rekening gestort! Hij is nu bang dat hij haar genoten inkomen terug moet betalen omdat er geen duidelijk onderscheid is op de rekening welk deel van haar cq van hem is en dat hij geen wettelijke erfgenaam is! Kunt u hier enige duidelijkheid in geven? Reactie infoteur, 12-04-2020
Geachte A,
1. De AOW mag op een gezamenlijke rekening worden gestort. Dat hoeft geen reden voor terugbetaling te zijn.
2. Als bij een en/of rekening een rekeninghouder overlijdt, wordt gekeken naar de stortingen tot nu toe om vast te stellen wat van wie is. Bovendien wordt naar eventuele andere rekeningen van de overledene gekeken. Op basis van het totaal saldo van de rekeningen en de gemaakte kosten kan worden bekeken wat er in de erfenis valt en wat niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 28-10-2012
Hoe zit het met onze koopwoning? Staat op onze beider naam… dank u Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Conny,
Voor meer informatie over wat er met een eigen woning mogelijk is bij een echtscheiding, verwijs ik u in eerste instantie naar onderstaand artikel:

https://financieel.infonu.nl/hypotheek/17306-vastgoed-wat-betekent-een-echtscheiding-voor-u-financieel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon Panhuijsen, 09-06-2011
Waarom past een pensioenfonds verschillende tijdsduren toe: de sluiting van een huwelijk tot de scheiding van tafel en bed c.q de ontbinding van het huwelijk bij de toekenning van pensioen - verevening c.q, de berekening van de nabestaandenuitkering.

Ik heb nog een vraag. Is het correct, dat personeelszaken van de werkgever afdeling pensioen zegt dat voor de berekening van het nabestaande pensioen voor de vrouw in mijn tweede huwelijk uitgegaan wordt van het pensioen, dat ik heb opgebouwd vanaf de scheiding van mijn ex-vrouw? Reactie infoteur, 12-04-2020
Beste Leon Panhuijsen,
1. Afspraken tussen twee partners over het nabestaandenpensioen zijn pas aan de orde bij een definitieve echtscheiding en niet bij een scheiding van tafel en bed. Bij een echtscheiding van tafel en bed gelden hiervoor nog gewoon de regels van het pensioenfonds zelf.
2. Het is correct dat het pensioenfonds rekent vanaf de echtscheiding van de 1e vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 25-07-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.