Huurder overleden en dan

Huurder overleden en dan Stel een huurder is overleden, wat gebeurt er dan met het huurcontract na dit overlijden? Of er is sprake van een echtscheiding, wie blijft dan in de huurwoning? Wat zegt het huurrecht en de huurbescherming hierover? U wilt toch niet dat bij uw overlijden de huur wordt opgezegd, als dat niet de bedoeling is. Dan komen uw kinderen en partner bij overlijden op straat te staan. Als ze wel mogen blijven, worden ze als nieuwe huurders gezien met een nieuwe huurprijs. De gevolgen van een overlijden kunnen bij huren groot zijn, maar u kunt op tijd maatregelen treffen.

Inhoud


Huren of kopen in de huidige woningmarkt

Wie een huis koopt moet ook nadenken over wat er met het huis moet gebeuren bij overlijden. Denk aan een overlijdensrisicoverzekering om ook na overlijden de hypotheekrente te kunnen blijven betalen. Een huurder staat meestal veel minder bij een mogelijk overlijden stil. Toch is het verstandig om dat wel te doen, want de huur wordt niet altijd automatisch doorgezet als u er niet meer bent.

Stel huurder is overleden, wat betekent dat voor het lopende huurcontract

Als de huurder komt te overlijden, is de gezinssituatie voor het moment van overlijden van belang. Ik onderscheid 3 situaties:

1. Overleden huurder was alleenstaand

Als de huurder alleenstaand was en enig huurder, kan de huur worden beëindigd. Dit mag uiterlijk aan het einde van de tweede maand na het overlijden van de overleden huurder. Dat is precies de tijd die velen nodig hebben om het huis weer netjes en leeg op te leveren. Als de erfgenamen het huis eerder leeg kunnen opleveren mag de huur ook eerder worden opgezegd. Als er een maand meer tijd nodig is kan men meestal de huur met een maand verlengen.

2. Partner of mede huurder bij overlijden

Een echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de huurder is automatisch medehuurder, zolang hij of zij in dezelfde woning woont. Als er een andere partner is met de woning als hoofdverblijf of een mede-huurder, dan krijgen zij na overlijden van de hoofdhuurder een eigen huurrecht en huurbescherming. Zij mogen de huur voortzetten voor minimaal zes maanden. De huur opzeggen kan ook. Dit doet u schriftelijk en aangetekend. De opgezegde huur gaat in op de eerste dag van de tweede maand van de opzegging. Ook bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd werkt het zo. Een partner kan misschien de huur ook na de periode van zes maanden voortzetten, maar moet daartoe binnen zes maanden na het overlijden van de huurder bij de kantonrechter een vordering instellen en door de rechter in het gelijk worden gesteld. Een belemmering voor het continueren van de verhuur kan zijn dat betrokkene de betaling van de huur onvoldoende nakomt, niet kan aantonen dat het zijn hoofdverblijf is of als hij onvoldoende financiële waarborgen biedt aan de verhuurder.

3. Er zijn ook kinderen

Kinderen kunnen wel mede bewoners zijn, maar hebben daarmee nog geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met een ouder, omdat dit gezinsverband in ons land geacht wordt een aflopend karakter te hebben. Anders wordt het als de inwonende kinderen op het huurcontract vermeld staan als mede-huurders. Zo niet dan kan de verhuurder de huur na zes maanden opzeggen. Bij een minderjarig kind zullen de familie of overheidsinstanties moeten zorgen voor een dak boven het hoofd. Is het kind volwassenen dan zal het zelf voor een andere woning moeten zorgen.

Gevolgen verhuur voor de erfgenamen en erfenis

De erfgenamen moeten zorgen voor het leeg en in goede staat opleveren van de woning. Zij zijn verantwoordelijk voor het betalen van de eventuele achterstallige huur en de te maken kosten en zij ontvangen de eventueel vooruit betaalde huur of waarborg terug van de verhuurder. Zolang de huur wordt voortgezet, betalen de erfgenamen de huur. Zijn er geen erfgenamen of is de erfenis verworpen, dan kan de rechtbank op verzoek van de verhuurder een curator aanstellen om de ontruiming en financiële afwikkeling te regelen. De verhuurder kan de erfgenamen, tot het moment dat de verklaring van verwerping daadwerkelijk is ingediend, aansprakelijk stellen voor verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Echtscheiding en huurcontract

Een huurcontract kan op één naam staan of op beide namen. In beide gevallen kan de kantonrechter bepalen wie er in het huurhuis mag blijven en een rechter kan zelfs besluiten dat het huurcontract wordt ontbonden. De rechter kijkt hierbij naar de belangen van de partners en de verhuurder. Als het contract op één naam staat, maar men is getrouwd geweest of er was sprake van een geregistreerd partnerschap, dan zijn de rechten van beide partners om in het huurpand te blijven in beginsel niet verschillend. De rechter bepaalt de uitkomst als de partner (ex-partners) er niet zelf uitkomen.

Slot

Na het overlijden kan dezelfde woning of kamer door de partner, kinderen en mede huurder in ieder geval nog zes maanden worden gehuurd. Hoe het daarna zal gaan is afhankelijk van de gezinssituatie voor het overlijden van de huurder en de gerechtelijke stappen die kunnen worden gezet. Laat u zich goed inlichten over uw rechten. Bij een echtscheiding zou het mooi zijn als men er onderling uitkomt, anders is het besluit aan de kantonrechter doorslaggevend.
© 2011 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Opzeggen van huurovereenkomst door verhuurderOpzeggen van huurovereenkomst door verhuurderDe in Nederland geldende huurbescherming maakt het voor verhuurders niet eenvoudig om een huurcontract te beëindigen. He…
Een woning huren in Belgie: Rechten van de huurderEen woning huren in Belgie: Rechten van de huurderAls je een huis of appartement huurt, heb je als huurder plichten, maar vanzelfsprekend ook rechten tegenover de eigenaa…
Waarom bedrijfspand huren en verhuren met btwWaarom bedrijfspand huren en verhuren met btwDe zakelijke verhuur van een bedrijfspand en bedrijfsruimte is, als u niets afspreekt, vaak vrijgesteld van btw. Maar er…
Woning tijdelijk verhurenDe Leegstandwet geeft de mogelijkheid om uw woning tijdelijk te verhuren. Voor het tijdelijk verhuren van de woning geld…

Gevolgen scheiding van tafel en bedGevolgen scheiding van tafel en bedEen scheiding van tafel en bed is niet een volledige echtscheiding, omdat het ook weer ongedaan kan worden gemaakt. Er k…
Wanprestatie: schuldeisersverzuimIn de meeste gevallen zal men bij verzuim denken aan het niet nakomen van een verbintenis door de schuldenaar. Toch kan…
Reacties

Sam, 29-07-2020
Hii,

Mijn moeder is een aantal weken geleden overleden. Ik woonde samen met haar in een huurhuis. Het huurhuis stond op de naam van mijn ouders die inmiddels zijn overleden. Ik heb altijd samen met mijn ouders gewoond. In afgelopen 5 jaar heb ik mantelzorg verleend aan mijn ouders.
We wonen hier al sinds 32 jaar.

De woningbouwvereniging heeft mij de tijd van 6 maanden gegeven om iets anders te zoeken. Ik ben nu geen huurder, maar betaal wel een vergoeding.

In afgelopen 32 jaar heeft mijn moeder de kozijnen, deurknoppen en de lichtknoppen overgeverfd. De tuin is niet helemaal netjes. De inspectie komt mog een keer langs omdat zij niet goed konden zien.

De inspectie van de woningbouwvereniging stelt mij aansprakelijk hiervoor. Zij geven aan dat ik de schulden erf, echter waren er geen huurachterstanden.

Wat is redelijk om op mij te verhalen? Waarvoor ben ik verantwoordelijk.

Het is een oud huis, de woningbouwvereniging heeft in afgelopen 32 jaar nauwelijks aan schilderonderhoud gedaan.

In welke staat moet ik het huis opleveren? Wat is redelijk.

Ik zit in mijn rouwperiode, als een gek probeer ik een woning te zoeken, dit kan ik er niet bij gebruiken. Reactie infoteur, 02-08-2020
Hi Sam,
Hoofdregel is normaliter dat de woning in oorspronkelijke staat wordt opgeleverd, maar dat zal na 32 jaar niet eenvoudig zijn en gebruiksporen zijn dan normaal. De woningbouwvereniging moet ook voor goed onderhoud zorgen. Dat zal betekenen dat dit op een onderhandeling zal uitdraaien, waarbij u aangeeft alles gedaan te hebben om het huis netjes te krijgen en dan moet de woningbouwvereniging maar aantonen dat dat niet zo is. Ook zij weten vast niet meer hoe de woning er 32 jaar geleden uitzag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 01-07-2020
Hallo
Wij zitten in een appartement de huur is best hoog 894 ik zelf heb een uitkering. Mijn man verdient best goed stel mijn man komt te overlijden dan kan ik die huur niet opbrengen.
Kom ik dan op straat te staan?
ik ben daar als de dood voor.
Wat kan en moet ik doen.
Graag jullie reactie
Gr Reactie infoteur, 01-07-2020
Hallo Cor,
Als u de huur niet kunt betalen, kan er een heel traject starten van incasso's en uiteindelijk een huisuitzetting als een rechter dat de beste oplossing vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 09-12-2019
Mijn moeder was huurder van een mantelzorgwoning die bij ons in de tuin staat. Ze had een contract van 6 maanden, nu is zij binnen 2 maanden overleden. Kunnen wij eerder van dit contract af? Het huis is van een bedrijf die hierin gespecialiseerd is en beweert dat we gehouden zijn aan de 6 maanden huurcontract.
Het contract staat op naam van mijn moeder.

graag advies en alvast bedankt Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Marian,
Gedurende zes maanden na het overlijden van uw moeder kunt u het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Het gaat hier niet om een bedrijfsruimte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sientje, 13-11-2019
Na het overlijden van onze huurder, een paar jaar geleden, is zijn echtgenote met 2 meerderjarige kinderen in ons huis blijven wonen.
Nu is de moeder ook komen te overlijden. De kinderen vragen ons om te mogen blijven wonen in het huis. Het huurcontract dateert van voor 1/01/2019 en werd geregistreerd. Dienen wij nu een nieuw huurcontract op te maken met de kinderen?(dus erfgenamen van de personen met wie we in de tijd het contract hebben ondertekend, nl. wijlen hun vader en moeder.

Graag uw advies hierover.
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 17-11-2019
Beste Sientje,
Op basis van het bestaande huurcontract hebben de kinderen als hun naam niet op het contract staat, niet automatisch recht om bij u te huren. Als u wilt dat ze uw huurders worden, stelt u een nieuw huurcontract op. Dit kan ook van belang zijn als ze eventueel huurtoeslag kunnen ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. M. Monker, 21-08-2019
Mijn partner en ik hadden een geregistreerd partner schap, het huurcontract stond op zijn naam, na een een verblijf in een verzorgingshuis is hij overleden, kan en mag ik in de woning blijven wonen? Reactie infoteur, 21-08-2019
Beste N.M. Monker,
De Hoge Raad zegt hierover (18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1079) dat dit geen uitgemaakte zaak is, maar afhankelijk is van de omstandigheden (lengte verblijf in het verzorgingshuis, reden van opname). Uiteraard kunt u doen alsof uw neus bloedt, het overlijden meedelen en vragen om de huur voortaan op uw naam te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lvg, 01-08-2019
Woningstichting heeft bij het overlijden van iemand de verkeerde schuur door een aannemer laten leeghalen.Schade is opgegeven en nu willen ze maar een gedeelte vergoeden kan dit? Reactie infoteur, 02-08-2019
Beste Lvg,
De woningstichting is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. De vraag is vaak wel hoe hoog die schade is (wat is de geschatte waarde). Bent u het niet eens met de geraamde schade, dan kunt u altijd een eigen expert inschakelen. Misschien kan uw eigen verzekering wat voor u doen en een expert sturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boske, 07-09-2018
Mijn huurder is 27-7-2018 overleden. Erfgenamen zijn mij niet bekend. Niemand heeft zich tot nu toe gemeld. Hoelang moet ik haar spullen bewaren? Gr Reactie infoteur, 05-05-2019
Beste Boske,
De pragmatische weg is dat u wacht tot het einde van de tweede maand en dan de woning binnen gaat (eventueel met een deurwaarder erbij), ontruimt en de goederen een paar maanden opslaat. De juridische weg is ingewikkeld, u vraagt dan een ontruimingsvonnis bij de rechtbank aan die dan waarschijnlijk een vereffenaar van de nalatenschap zal aanstellen met wie u afspraken kunt maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Omer Smet, 15-03-2018
Mijn schoonmoeder is overleden op 11 maart -2018. zij huurt een app. als alleenstaande van een particulier. sinds 2005 tot op heden. Zij heeft een huurcontract van 3-6 9. dit contract is echter niet geregistreerd door de verhuurder. Klopt het dat ik in dit geval slechts een opzeggingstermijn van 1 maand dien aan te gaan nl van 1 april t m 30 april. of blijft de termijn van 3 maanden van toepassing nl van 1 april 2018 tm 30 juni 2018.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 05-05-2019
Beste Omer Smet,
Als een huurcontract in België niet is geregistreerd, loopt de verhuurder kans op een boete en kan de huurder de huur met onmiddellijke ingang opzeggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Prins, 26-01-2017
Mijn vader is overleden. Hij laat een huurwoning achter waarvan de woningbouw heeft bepaald dat het 7000 euro kost om de woning in goede staat op te leveren. Er zijn 4 kinderen. 3 kinderen hebben de woning schoongemaakt. Mogen zij het bedrag van 7000 euro (wat anders naar de woningbouw zou gaan) in mindering brengen op het te erven bedrag? Dus als onkosten opvoeren? Het 4e kind heeft geen enkele bijdrage geleverd aan het ontruimen/schoonmaken van de woning. Reactie infoteur, 05-05-2019
Beste Prins,
De onkosten die u zelf maakt voor de oplevering van de huurwoning zijn niet fiscaal aftrekbaar. Erfgenamen kunnen wel met elkaar afspreken dat de onkosten onderling verrekend worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mj Del Sante, 15-09-2016
Op 26 januari is mijn vader overleden, hij was alleenstaand. Ik ben toen de woning leeg gaan ruimen in februari. Rond 10 februari kwam de opzichter met nog iemand voor eindinspectie dat was op de keuken schoonmaken goed gekeurd. Ze zeiden ook maak geen haast uw vader heeft op 24 januari de huur voor februari al betaald. Nu achteraf blijkt dat dit huur januari was… dat beweren zij althans op afschrift van de bank staat alleen dat er elke maand op 24ste huur wordt betaald dus niet over welke maand. Mijn vraag is: is die mondelinge toezegging van die 2 mannen niet bepalend…? Ik had er ook nog 1 getuige bij. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Mj Del Sante,
In het huurcontract zal staan dat de huur achteraf wordt betaald. Het huurcontract telt, maar het zou de verhuurder wel sieren om in verband met de toezegging bij de eindinspectie niet het volle pond te vragen. Sterker nog, u bent door de inspecteur op het verkeerde been gezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roelofsen, 25-04-2016
Beste zeemeeuw,
mijn schoonmoeder ging een hospice in. Ruim een week voor haar overlijden is de huur opgezegd en tijdens die week is haar huis zo goed als ontruimd. Ook kwam de woningbouw en liet een lijst achter met wat er allemaal moet gebeuren om het huis netjes op te leveren en wanneer we dat niet doen worden er enorme bedragen in rekening gebracht. Aangezien mijn schoonmoeder geen vermogen heeft, hebben haar kinderen (waaronder mijn man) uit voorzorg de ervenis beneficair aanvaard.
Mijn vraag is nu… kunnen we gewoon de sleutel inleveren bij de woningbouw en de boel de boel laten? (De rekening komt toch wel want er valt niet tegenop te werken met alleen mijn man). En we krijgen haar schulden niet. Moeten we toch het huis helemaal leeg achter laten- staat alleen nog zooi in? Komen we niet in strijd met beneficair erven als we het wel leeghalen (naar de stort brengen)? Heel graag advies hierin! Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Roelofsen,
U kunt de boel de boel laten en de sleutel inleveren bij degene die de boedelbeschrijving maakt (notaris bijvoorbeeld). Maak wel foto's van hoe u de woning achterlaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 12-02-2016
Mijn moeder van 85 woont zelfstandig in een huurwoning. Ze kreeg onlangs een achterstallige afrekening van het energiebedrijf van 7000 euro. Het zal al heel lastig worden voor haar om dat bijvoorbeeld binnen een jaar te gaan betalen, wij spijkeren bij waar we kunnen, maar ook daar zit een grens aan. Mijn man is werkloos, erg veel draagkracht is er dus niet. Wij denken aan verwerpen, temeer omdat we met het overlijden van mijn broer 2 jaar geleden behoorlijk veel ellende hebben gehad, omdat zijn vrienden de spullen uit het huis al hadden verdeeld, die hadden de huissleutel, en hij aanzienlijke schulden had. Konden het gelukkig verwerpen, wij en ook namens ons minderjarig kind. Afgezien daarvan; de buurman van mijn moeder heeft van haar een kamertje in bruikleen, om zijn apparatuur (muziek) neer te zetten. Hij heeft ook de huissleutels. Ik probeer met hem afspraken te maken, ingeval van onze verwerping als mijn moeder wat overkomt. Wij willen en mogen wel de uitvaart regelen (hebben de papieren al in huis), maar verder geen handelingen verrichten. Ik wil dan ook meteen een extra slot op de deur laten zetten. Kan hij niet bij zijn spullen. Benificiaire aanvaarding is geen optie, want er is alleen schuld en brengt weer forse kosten met zich mee. Is het een goed idee, dat buurman een inventarisatie met foto's van zijn spullen maakt en hoe dit rechtszeker te maken? We willen geen risico's lopen. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Karin,
Het beste is het natuurlijk als de buurman nu zijn spullen komt ophalen en zijn sleutel inlevert. Bij overlijden een nieuw slot op de deur zetten zal de verhuurder straks waarschijnlijk ook niet kunnen waarderen. Overigens zijn de spullen van de buurman er op eigen risico als het huis wordt leeggehaald, maar ook dat geeft altijd gedoe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie, 02-11-2015
Dit betreft een geval van moeder met dochter van 22 met kind van 4 jaar. Dochter studeerde op dit moment nog en moest rondkomen van haar studiefinanciering met aanvullende lening. Moeder is overleden en met dochter is afgesproken dat ze kosteloos in de woning mag blijven wonen totdat ze een andere woning toegewezen heeft gekregen. Helaas heeft ze dit niet bevestigd gekregen maar mondeling toegezegd. Dochter heeft een nieuwe woning toegewezen gekregen en nu heeft ze van het oude adres een rekening gekregen. Een rekening voor gebruikersrechten. Een hele hoge rekening. Kan de huurder dit zo maar doen? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Annie,
Een gebruiksrecht is huren zonder huurbescherming. Dit gebruiksrecht is meestal juist goedkoper dan de gewone huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Heese, 24-11-2014
Mijn zwager woonde al sinds zijn geboorte in 1970 in een huurwoning samen met zijn vader, het contract stond op zijn vaders naam. Het was vroeger een woning van de Gemeente, maar is overgegaan naar een woningcorporatie. Zijn vader is 2 jaar geleden overleden. De huurprijs toen was zo rond de 450 euro. Na overleg met de woningcorporatie, mocht mijn zwager hier wel blijven wonen, mits hij een nieuw contract tekende, waarbij ze de huur optrokken tot 1 eurocent onder de toen geldende liberalisatiegrens. Ik geloof dat dit euro 680,01 was. Nu verdient hij net teveel om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Mocht de verhuurder de huurprijs, ongeacht mijn zwager zijn hele leven daar woont, optrekken naar dit bedrag?
De nieuwe huurprijs ging overigens eerder in dan de wettelijke 6 maanden "bedenktijd" die mijn zwager had. Kunnen wij nog huur terugvorderen? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste A. van Heese,
Omdat de zwager niet de officiële huurder was, mocht de woningcorporatie in ieder geval na zes maanden voor een nieuwe huurder kiezen en een nieuwe huurprijs vragen. Doordat eerder dan na zes maanden een nieuw huurcontract is getekend, mag vanaf die datum ook een hogere huur worden gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. V. Bascon, 20-10-2014
Mijn buurvrouw en huurster is terminaal ziek en wil dat haar dochter de woning "erft". Ze heeft haar koop woning in het buitenland net verkocht en woont nu in haar geboorteplaats. Maar ze blijft ingeschreven in de bevolkingsregister. Dochter is 30 en werkt in een coffeeshop, en heeft nooit het huis verlaten, en is niet op het huurcontract. Vader, ook op het huurcontract, is verhuisd tien jaar geleden, maar pas vier jaar geleden van de bevolkingsregister uitgeschreven. Kan vader terug komen als moeder overleden is "om te zorgen dat dochter een huis heeft"? (zoals moeder dat wilt.) Momenteel woont alleen kind samen met haar vriendje. Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste D. V. Bascon,
Een kind kan niet een huurhuis of de huurrechten erven. Er zijn voor een kind alleen extra rechten als ze op het huurcontract vermeld staan. Het wordt anders als de verhuurder met de nieuwe huurster instemt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhuyvetter K., 03-09-2013
Mijn tante overleed in mei. Zij was weduwe en had geen kinderen. Ze huurde een appartement met een looptijd van 3 jaar. Toen ze stierf was de termijn van drie jaar met de helft verstreken. De huur werd opgezegd eind mei en wij respecteerden en betaalden de wettelijke drie maanden opzegtermijn. Volgens de huisbaas zouden wij nu nogmaals 3 maanden huur (schadevergoeding omdat het contract verbroken werd )+ 1 maand huur ter weder verhuring, betalen. In de voorwaarden staat een clausule met vermelding dat indien de huur door de fout van de huurder vroeger onderbroken wordt, hij/zij deze 4 maanden moet betalen. Kan er bij een overlijden sprake zijn van een fout van de huurder? Dit is toch een geval van overmacht? Zou er enige mogelijkheid bestaan, dat deze clausule vervalt bij overlijden?
1.5 jaar geleden betaalde mijn tante 6 maanden waarborg. Is dit wettelijk toegestaan om meer dan 3 maanden waarborg aan te rekenen? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste Dhuyvetter K,
Als een huurder overlijdt, gaat het huurcontract over op de erfgenamen die bevoegd zijn om de huur binnen zes maanden op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (BW art. 7:229 lid 1).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. van Bree, 04-02-2013
Mijn moeder is pas overleden en de kinderen zijn allemaal uit huis, maar de woningverenering wil wel dat wij de woning weer in goede staat brengen. Alle schroten hout of kunststof moeten eraf, trap vloerbedekking eraf, serre en tuinhuis afbreken maar er zou een wet bestaan die zegt als de eerste inwoner overlijd dan kunnen ze het niet op de kinderen verhalen. Klopt dat? Reactie infoteur, 09-05-2020
Beste W. van Bree,
Als de eerste huurder komt te overlijden worden de erfgenamen wettelijk verantwoordelijk voor het leeg maken en in orde brengen van het huis. Ook de eventuele kinderen dus. Wie een erfenis verwerpt, kan echter niet hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit staat nog los van de vraag of de eisen van woningvereniging wel redelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 10-06-2019
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.