De onherroepelijke volmacht

De onherroepelijke volmacht De onherroepelijke volmacht of machtiging is geen onbekend fenomeen in het recht. We zien deze volmacht regelmatig opduiken bij het opstellen van scheidingspapieren en zakelijke contracten. Vaak is de onherroepelijke volmacht een stok achter de deur. Maar steeds meer zien we deze volmacht nu ook als iemand bepaalde betalingsachterstanden heeft, zoals bij de betaling van de hypotheek. U bent echter niet verplicht om een dergelijke machtiging af te geven, ook al kan de druk soms groot zijn. Wat zijn de gevolgen?

Een volmacht geven aan iemand

Bij een volmacht is er een volmachtgever en een gevolmachtigde. De volmachtgever geeft de gevolmachtigde, ook wel lastdrager genoemd, het recht om namens hem de in de volmacht geformuleerde privaatrechtelijke handelingen uit te voeren. De volmachtverlener blijft wel verantwoordelijk voor de rechtshandelingen. Uitzondering hierop is de onder curatele en onder bewind gestelde. In de machtiging is aangeven om welke handelingen het gaat, wie de volmachtverlener is, wie de gemachtigde is, om welke rechtshandelingen het gaat en hoe lang de volmacht geldig is, de plaats, datum en handtekeningen. Kenmerk van een gewone volmacht is dat u de volmacht altijd kunt herroepen en dat het in de volmacht gestelde niet in strijd mag zijn met de wet. Als er geen periode is aangegeven, dan geldt de volmacht voor onbepaalde tijd. Een gewone volmacht vervalt bij overlijden.

De onherroepelijke volmacht

In de praktijk zien we steeds vaker de onherroepelijke volmacht. Zoals de naam aangeeft kunt u een dergelijke volmacht niet herroepen en is deze volmacht niet voor een bepaalde tijd en eindigt die niet bij overlijden. Deze machtiging geeft de gemachtigde alle rechten op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met de wet. Wie een hypotheek heeft afgesloten kan geconfronteerd worden met het verzoek om een onherroepelijke volmacht te tekenen. Banken gaan hiertoe regelmatig over wanneer er sprake is van betalingsachterstanden. Niet onlogisch want het geeft de banken vele vrijheden. De executieveiling kan worden voorkomen via een onderhandse verkoop en de bank hoeft bij overlijden niet te wachten op de erfgenamen, en dat kan bij onenigheden bij een erfenis veel tijd schelen.

Hypotheek afsluiten

Wie een huis koopt en een hypotheek afsluit zal bij de notaris ook een hypotheekakte moeten ondertekenen. Met de ondertekening van de hypotheekakte wordt vastgelegd dat uw huis als onderpand dient in ruil voor een geldlening en dat de geldverstrekker het recht heeft om, wanneer betalingsafspraken niet worden nagekomen, dit onderpand in het openbaar te verkopen. Hiermee wordt verkoop op een executieveiling bedoeld. Een executieveiling is met allerlei regels omgeven. Zo is de leiding van de veiling in handen van een notaris die bepaalt:
  • Of hij een bepaald bod zal erkennen.
  • Wie is toegelaten tot de veiling.
  • Om de veiling te hervatten of staken.
  • Welke maatregelen hij zal treffen om naar zijn oordeel een goede veiling mogelijk te maken.

Het oordeel van de notaris is bij dit alles beslissend.

De onherroepelijke volmacht als machtsmiddel bij hypotheek

Bij een onherroepelijke volmacht staat de notaris in beginsel buiten spel. De bank kan de volmacht ook als pressiemiddel gebruiken om tot een voor de bank wenselijke schuldregeling te komen of het onderpand ondershands naar eigen wens te verkopen. Nu lopen de wensen van eigenaar en bank meestal niet uiteen wat betreft het doel om de maximale opbrengst binnen te halen, maar de waarborgen voor de volmachtgever zoals we die bij een executieveiling kennen, ontbreken. Tot slot is het zo dat als er een behoorlijke overwaarde van het huis is de bank eerder geneigd zal zijn snel te verkopen en tegen een lagere prijs, dan de eigenaar zelf.

Slot

Het is begrijpelijk dat een bank graag een onherroepelijke volmacht wil om snel te kunnen handelen. Voor de huiseigenaar is het nog maar de vraag of hij daaraan moet meewerken. Als u een volmacht afgeeft kunt u daarin het beste ook een goede minimumprijs afspreken en een periode afspreken waarin de volmacht geldig is. Nog beter is het om niet in betalingsproblemen te komen. Dan kan een lening oversluiten en overleg met de bank vaak een veel beter resultaat geven om de leningen betaalbaar te houden.
© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Stemmen per volmacht in een verenigingStemmen per volmacht in een verenigingUitgangspunt van de wetgever is dat als leden door verhindering niet op een vergadering aanwezig kunnen zijn, een volmac…
Overbruggingskrediet: overbrugging tot verkoop oude woningOverbruggingskrediet: overbrugging tot verkoop oude woningJe huis staat te koop én je hebt een nieuwe woning gekocht. Dan ben je tijdelijk eigenaar van twee woningen en heb je, n…
Een eigen woning: de notaris en uw leningSluit u in België een hypothecair woonkrediet af dan moet ook die akte verleden worden voor een notaris. En ook dat kost…
Volmacht bij een statutaire algemene vergaderingVolmacht bij een statutaire algemene vergaderingIedere VME (vereniging van mede-eigenaars van bijvoorbeeld een appartementsgebouw of een garagecomplex) dient - volgens…

Bestraffende sancties in het bestuursrechtBestraffende sancties in het bestuursrechtNaast de normale herstellende sancties, kunnen bestuursorgaan zich ook begeven op het gebied van het strafrecht door een…
De rechtmatige overheidsdaadWanneer een bestuursorgaan één van zijn bevoegdheden uitoefent om daarmee het algemeen belang te kunnen behartigen, kan…
Reacties

Henri, 27-05-2016
Mijn moeder, gescheiden, is hoog bejaard, gezond doch heeft een rollater nodig en lijdt ook aan een mild (korte termijn) geheugenverlies. Zij denkt er over een van haar kinderen een (onherroepelijke) volmacht te geven omdat de kinderen het niet eens kunnen worden hoe haar zaken het best beheerd kunnen worden (ze heeft naast haar AOW een redelijk pensioen), zoals bijvoorbeeld wel of niet haar auto verkopen, wel of niet al naar een verzorgingstehuis, wel of niet teveel aan huisraad laten opslaan of deels verkopen, etc.). Ten aanzien van haar wensen is het ene kind wel de bereid die te respecteren doch het andere weer niet. Zij wil dat kind die het dichts bij haar staat zo'n volmacht verlenen zodat haar zaken worden geregeld zoals zij dat zelf wenst. Ze is namelijk niet goed meer in staat alleen zaken buiten af te handelen en is volledig computer onbekwaam. Kan zij zelf middels een brief een kind als gevolmachtigde aanwijzen zodat die orde op zaken kan stellen, ook al is niet iedereen het er mee eens?! Graag uw reactie/advies. Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste Henri,
Uw moeder kan iemand machtigen voor haar bankrekening. Als ze al haar zaken aan een ander wil overlaten, spreken we over bewindvoering en daarvoor is een akkoord van een rechter nodig in het rechtsgebied (arrondissement) waar uw moeder woont. Bewindvoering kan niet onderhands worden geregeld:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 18-02-2016
Hallo,

Wij hebben op dit moment een achterstand bij de hypotheek. Wij willen een betalingsregeling treffen dat wij 300euro extra betalen. Nu willen ze dat wij een volmacht willen tekenen, omdat we eerder een achterstand hebben gehad. Wat kunnen wij doen. Wij kunnen gewoon maandelijks de hypotheek betalen. Moeten wij dit tekenen. Ze geven aan als we het niet doen dan. Iemand ervaring hier mee Reactie infoteur, 11-01-2020
Hallo Judith,
Teken geen volmacht als u dat niet wilt, nergens staat dat u daartoe verplicht bent. Het is een dwangmiddel dat de bank goed uitkomt, maar u niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dhr L. F. de Jong, 25-11-2014
L.S.
Onze woning is per 1 oktober van dit jaar via volmacht door de bank verkocht wegens een forse hypotheek schuld. Wij verkeren thans in de eindfase van schuldsanering / bemiddeling met de nog uitstaande crediteuren.
Geconfronteerd met de eindafrekening van de notaris zien wij echter ook alle kosten die voortvloeien uit de verkoop, als tot twee maal een makelaar, bouwkundig rapport en taxaties door ons zijn betaald uit de overwaarde van onze woning. Mijn vraag: De bank is toch opdrachtgever voor de verkoop? waarom dienen wij al deze kosten dan te betalen, mag dit maar zo, als dit niet expliciet in de vomacht is vermeld door de bank?
Zie met belangstelling uit naar uw reactie, met vriendelijke groet, Leonard F. de Jong Reactie infoteur, 11-01-2020
Beste L. F. de Jong,
Dat een verkoper kosten in rekening worden gebracht is normaal, maar tweemaal makelaarskosten is raar. Een bouwkundig rapport is niet verplicht maar was wellicht nodig om een goede taxatie te kunnen doen. Waarschijnlijk bent u met de volmacht ook akkoord gegaan met de voorwaarden die de bank bij een verplichte verkoop hanteert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 06-12-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.