Het Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met een besluit van een bestuursorgaan? Dan kunt u in de meeste gevallen een bezwaarschrift indienen bij het desbetreffende bestuursorgaan. Door bezwaar in te dienen, is het orgaan verplicht om het besluit helemaal opnieuw te nemen en dus zijn beslissing te heroverwegen. In dit artikel de procedure omtrent het bezwaarschrift.

Inleiding

Na een aanvraag van een bouwvergunning wacht u gespannen af op een antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders. Na een aantal weken krijgt u eindelijk een brief: helaas, uw aanvraag is afgewezen. U laat het er niet bij zitten, wat kunt u nu doen? In dit geval is vaak de hoofdregel: u moet bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het primaire besluit genomen heeft. De afwijzing van uw aanvraag kan gezien worden als een besluit in de zin van art. 1:2 Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), waardoor bezwaar zal moeten worden gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders (verder: College). Om bezwaar te kunnen maken, moet u een beroepsbevoegdheid hebben. Of dit het geval is, moet blijken uit art. 7:1 lid 1 Awb. In dit artikellid staan uitzonderingen, in deze gevallen hoeft u geen bezwaar in te dienen alvorens u in beroep kan gaan bij de rechtbank.

Belanghebbende

Wanneer u een beroepsbevoegdheid heeft, moet er nog gekeken worden naar de ontvankelijkheid. Allereerst moet u belanghebbende zijn in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb. Een belanghebbende is meestal degene tot wie het besluit gericht is, de normadressaat. Een ander kan ook belanghebbende zijn bij een besluit, dit zijn vaak derdenbelanghebbende. Deze personen en/of rechtspersonen moeten hiervoor een rechtstreeks betrokken belang hebben bij het besluit. Of dit zo is, wordt vervolgens getoetst aan vijf criteria: het belang moet een eigen belang zijn, het moet een persoonlijk belang zijn, het moet objectief bepaalbaar zijn, actueel en voldoende zeker en het belang moet direct geraakt worden door het besluit. Iemand heeft een eigen belang als het alleen hem aangaat en hij of zij niet op komt voor de belangen van een ander. Een belang is persoonlijk als het belang is te onderscheiden van belangen van alle andere personen in zijn omgeving. Objectief bepaalbaar duidt op de objectiviteit van het belang, als een ander persoon in dezelfde situatie zat, was het belang dan nog steeds even gewichtig? Actueel en voldoende zeker ziet op het feit dat een belang niet mag zien op een toekomstigheid. U moet hierbij zeker weten dat dit uw belang is, nu en niet in de toekomst. Als laatste moet je direct geraakt worden door een besluit, het moet rechtstreeks op u van toepassing zijn.

Naast het zijn van belanghebbende, moet u ook een procesbelang hebben. Hiervoor moet u belang hebben bij een goed resultaat van de procedure, u moet belang hebben bij bijvoorbeeld de vernietiging van het besluit. Er moet dus, met andere woorden, sprake zijn van een geschil. Als hiervan geen sprake is, kan men niet procederen.

Het bezwaarschrift

Een bezwaarschrift wordt schriftelijk door u ingediend volgens art. 6:4 Awb. Hoe u dit geschrift minimaal moet vormgeven, staat beschreven in art. 6:5 lid 1 Awb. U noteert natuurlijk uw naam en adres (wanneer u zelf de indiener bent), omschrijft het besluit waartegen u bezwaar indient, u vermeldt nauwkeurig de gronden (redenen) van uw bezwaren en als laatste dagtekent u het bezwaar op de juiste wijze. Wanneer een bezwaarschrift niet aan de bovengenoemde eisen voldoet, krijgt u op grond van art. 6:6 Awb in de meeste gevallen een herstelmogelijkheid. Als hiervan geen gebruik is gemaakt, wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dat is bijvoorbeeld het geval als de identiteit van de indiener bij het bezwaar niet bekend is.

De termijn

Een bezwaarschrift moet binnen een bepaalde termijn worden ingediend bij het bestuursorgaan die het besluit heeft genomen waartegen u bezwaar maakt. Heeft bijvoorbeeld de Burgemeester het besluit genomen, dan maakt u in de meeste gevallen bezwaar bij hetzelfde bestuursorgaan, bij de Burgemeester dus. De termijn voor het indienen van het geschrift is in de regel zes weken, volgens art. 6:7 Awb. De termijn begint te lopen, krachtens art. 6:8 lid 1 Awb, op de dag na bekendmaking van het besluit. Wanneer de belanghebbende bij het besluit de normadressaat is, begint de termijn van de bezwaarschriftprocedure te lopen op de dag na de verzending van het besluit naar de normadressaat. Als er dus op maandag wordt verzonden, begint de termijn op dinsdag te lopen. Het einde van de termijn is dan de maandag zes weken later.

Een bezwaarschrift moet ook tijdig aankomen bij het bestuursorgaan. Art. 6:9 lid 1 Awb vertelt u dat dit zo is als het geschrift aankomt voordat de termijn van zes weken is geeïndigd. Een geschrift is echter ook nog op tijd, als deze voor het einde van de termijn ter post is verzonden en het niet later dan een week na de termijn is ontvangen. Dit laatste kan alleen bewezen worden met een bewijs van verzending, een stempel op de aangetekende brief. Wanneer de laatste dag van de termijn valt op een feestdag volgens de Algemene Termijnen Wet, dan valt de laatste dag van de termijn meestal op de eerste werkdag na de feestdag. Dit geldt niet voor de eerste dag van de termijn.
© 2011 - 2024 Maria_louise91, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bezwaarschrift indienenHoe kunt u een bezwaarschrift opstellen? Aan welke eisen moet een bezwaarschrift voldoen? Als u het niet eens bent met e…
Bezwaar, beroep, hoger beroepBezwaar, beroep, hoger beroepDit artikel beschrijft de procedure van bezwaar, beroep en hoger beroep. Als u het oneens bent met een beslissing van ee…
De procedure in bezwaarDe procedure in bezwaarNadat u een bezwaarschrift heeft ingediend bij een bestuursorgaan, start de bezwaarschriftprocedure pas echt. Het bestuu…
Bezwaar maken tegen de BelastingdienstBezwaar maken tegen de BelastingdienstBent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan bezwaar maken tegen een b…

Het vrij verkeer van goederenHet vrij verkeer van goederenBinnen de EU gelden een aantal fundamentele vrijheden, het vrij verkeer van goederen is daar één van. Deze vrijheid moet…
Werking van het Europees recht in de nationale rechtsordeHet Europees recht heeft tegenwoordig een enorme invloed op ons nationaal recht. Europa probeert ons recht te harmoniser…
Maria_louise91 (153 artikelen)
Gepubliceerd: 27-04-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.