Beplanting bij de erfgrens

Beplanting bij de erfgrens Beplanting of bomen bij of op de erfgrens kunnen vaak tot grote burenruzie's leiden. Gelukkig geeft het Burgerlijk Wetboek enkele regels waar beiden partijen zich aan dienen te houden. Indien u problemen heeft met het groen van de buren of van plan bent een boom bij de erfgrens te plaatsen is het daarom goed om van deze regels op te hoogte te zijn. Beplanting of bomen bij of op de erfgrens kunnnen vaak tot grote burenruzie's leiden. Gelukkig geeft het Burgerlijk Wetboek enkele regels waar beiden partijen zich aan dienen te houden. Indien u problemen heeft met het groen van de buren of van plan bent een boom bij de erfgrens te plaatsen is het daarom goed om van deze regels op te hoogte te zijn.

Eigendom is het meest omvattende recht, maar dit recht wordt in zijn exclusiviteit in sommige gevallen beperkt. Enkele van deze gevallen zullen in dit artikel verder uitgelicht worden.

Overhangende takken

Mag u zomaar de overhangende takken van de boom die op uw buurmans erf staat snoeien? Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u eerst de buurman zelf moet verzoeken om de takken weg te halen. Laat de buurman dit na, dan ben u bevoegd de takken voorzover die over de erfgrens hangen af te snoeien. Na het snoeien mag u eveneens de takken zelf toeëigenen, voor wellicht in de open haard.

Indien de overhangende takken schade hebben aangericht, heeft u dan ook recht op schadevergoeding? Uw buurman is u alleen vergoeding voor de schade die is ontstaan nadat de aanmaning om de takken weg te halen is gedaan.

Doorschietende wortels

Naast de mogelijkheid om overhangende takken te snoeien, mogen volgens artikel 5:44 lid 2 Burgelijk Wetboek ook wortels die op uw erf doorschieten weg gehakt worden. Vergeet u niet om wederom eerst de buurman in de gelegenheid te stellen om zelf te wortels weg te hakken.

Vallende bladeren

Vallende bladeren zijn in de herfst voor menig persoon een grote ergernis. Is er in de wet een mogelijkheid gegeven om hier juridisch wat aan te doen? Artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de eigenaar van een erf onrechtmatig aan eigenaren van andere erven hinder mag toebrengen. Normale hinder en dus niet onrechtmatig, zoals het vallen van bladeren tijdens de herfst in naburige erven, moet geduld worden. Naar maatschappelijke normen is dit namelijk aanvaardbare hinder.

Boom bij de erfgrens

Het is niet geoorloofd een boom binnen 2 meter (kan bij verordening afgeweken worden) van de erfgrens te planten, tenzij de eigenaar van het aangrenzende erf hier toestemming voor heeft gegeven of dat het aangrenzende erf een openbare weg of een openbaar water is. De twee meter vanaf de erfgrens moet gerekend worden vanaf het midden van de voet van de boom. Echter, de nabuur kan zich niet tegen de boom verzetten indien deze niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de erven (2 meter). U kunt dus in beginsel geen boom binnen de 2 meter van de erfgrens zetten, tenzij de boom niet hoger dan 2 meter is.

NB: door verjaring (20 jaar) kan een boom binnen de 2 meter van de erfgrens rechtmatig blijven staan.

Heester of heg bij de erfgrens

De juridische behandeling van heesters en heggen is het zelfde als die van een boom op een paar enkele verschillen na. Heesters en heggen zijn toegestaan vanaf een halve meter van de erfgrens, tenzij toestemming van de eigenaar van het aangrenzende erf of dat het aangrenzende erf een openbare weg of openbaar water is. Indien de heester of de heg niet hoger dan 2 meter is, is hij toch binnen de halve meter van de erfgrens toegestaan.

NB: door verjaring kan een heester of heg binnen de halve meter van erfgrens rechtmatig blijven staan.

Indien u problemen heeft met beplanting bij de erfgrens, zorg er dan altijd voor dat u controleert waar de erfgrens werkelijk loopt voordat u actie onderneemt.

Lees verder

© 2011 - 2024 Leveen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Regels met betrekking tot de erfgrensRegels met betrekking tot de erfgrensEr zijn veel regels met betrekking tot de erfgrens. De erfgrens is de grens van iemand terrein, bijvoorbeeld van de tuin…
Overlast door overhangend groen van de burenOverlast door overhangend groen van de burenHet groen in de tuin van de buren kan voor overlast zorgen. Takken van bomen en struiken kunnen gaan overhangen en de wo…
Erfafscheiding: regelingen voor bomen, heggen en hagenErfafscheiding: regelingen voor bomen, heggen en hagenBurenruzies kunnen op allerlei manieren ontstaan. Een veelvoorkomende reden is gedoe over de erfafscheiding. Om met een…
Buren met schuttingen, bomen en struiken en uw rechtenDe meeste Nederlanders wonen op een kleine ruimte bij elkaar met doorgaans ook kleine tuinen. Omdat wij zeer op onze pri…

Onrechtmatige daadÉén van de belangrijkste bronnen van verbintenissenrecht is de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is een veel voo…
Voorlopige voorzieningenVoorlopige voorzieningenOok in het bestuursrecht kennen we de voorlopige voorziening. Dit is een versnelde procedure die het besluit van een bes…
Leveen (67 artikelen)
Laatste update: 12-05-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.