Beplanting bij de erfgrens

Beplanting bij de erfgrens Beplanting of bomen bij of op de erfgrens kunnen vaak tot grote burenruzie's leiden. Gelukkig geeft het Burgerlijk Wetboek enkele regels waar beiden partijen zich aan dienen te houden. Indien u problemen heeft met het groen van de buren of van plan bent een boom bij de erfgrens te plaatsen is het daarom goed om van deze regels op te hoogte te zijn. Beplanting of bomen bij of op de erfgrens kunnnen vaak tot grote burenruzie's leiden. Gelukkig geeft het Burgerlijk Wetboek enkele regels waar beiden partijen zich aan dienen te houden. Indien u problemen heeft met het groen van de buren of van plan bent een boom bij de erfgrens te plaatsen is het daarom goed om van deze regels op te hoogte te zijn.

Eigendom is het meest omvattende recht, maar dit recht wordt in zijn exclusiviteit in sommige gevallen beperkt. Enkele van deze gevallen zullen in dit artikel verder uitgelicht worden.

Overhangende takken

Mag u zomaar de overhangende takken van de boom die op uw buurmans erf staat snoeien? Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat u eerst de buurman zelf moet verzoeken om de takken weg te halen. Laat de buurman dit na, dan ben u bevoegd de takken voorzover die over de erfgrens hangen af te snoeien. Na het snoeien mag u eveneens de takken zelf toeëigenen, voor wellicht in de open haard.

Indien de overhangende takken schade hebben aangericht, heeft u dan ook recht op schadevergoeding? Uw buurman is u alleen vergoeding voor de schade die is ontstaan nadat de aanmaning om de takken weg te halen is gedaan.

Doorschietende wortels

Naast de mogelijkheid om overhangende takken te snoeien, mogen volgens artikel 5:44 lid 2 Burgelijk Wetboek ook wortels die op uw erf doorschieten weg gehakt worden. Vergeet u niet om wederom eerst de buurman in de gelegenheid te stellen om zelf te wortels weg te hakken.

Vallende bladeren

Vallende bladeren zijn in de herfst voor menig persoon een grote ergernis. Is er in de wet een mogelijkheid gegeven om hier juridisch wat aan te doen? Artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de eigenaar van een erf onrechtmatig aan eigenaren van andere erven hinder mag toebrengen. Normale hinder en dus niet onrechtmatig, zoals het vallen van bladeren tijdens de herfst in naburige erven, moet geduld worden. Naar maatschappelijke normen is dit namelijk aanvaardbare hinder.

Boom bij de erfgrens

Het is niet geoorloofd een boom binnen 2 meter (kan bij verordening afgeweken worden) van de erfgrens te planten, tenzij de eigenaar van het aangrenzende erf hier toestemming voor heeft gegeven of dat het aangrenzende erf een openbare weg of een openbaar water is. De twee meter vanaf de erfgrens moet gerekend worden vanaf het midden van de voet van de boom. Echter, de nabuur kan zich niet tegen de boom verzetten indien deze niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de erven (2 meter). U kunt dus in beginsel geen boom binnen de 2 meter van de erfgrens zetten, tenzij de boom niet hoger dan 2 meter is.

NB: door verjaring (20 jaar) kan een boom binnen de 2 meter van de erfgrens rechtmatig blijven staan.

Heester of heg bij de erfgrens

De juridische behandeling van heesters en heggen is het zelfde als die van een boom op een paar enkele verschillen na. Heesters en heggen zijn toegestaan vanaf een halve meter van de erfgrens, tenzij toestemming van de eigenaar van het aangrenzende erf of dat het aangrenzende erf een openbare weg of openbaar water is. Indien de heester of de heg niet hoger dan 2 meter is, is hij toch binnen de halve meter van de erfgrens toegestaan.

NB: door verjaring kan een heester of heg binnen de halve meter van erfgrens rechtmatig blijven staan.

Indien u problemen heeft met beplanting bij de erfgrens, zorg er dan altijd voor dat u controleert waar de erfgrens werkelijk loopt voordat u actie onderneemt.

Lees verder

© 2011 - 2020 Leveen, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Regels met betrekking tot de erfgrensRegels met betrekking tot de erfgrensEr zijn veel regels met betrekking tot de erfgrens. De erfgrens is de grens van iemand terrein, bijvoorbeeld van de tuin…
Overlast door overhangend groen van de burenOverlast door overhangend groen van de burenHet groen in de tuin van de buren kan voor overlast zorgen. Takken van bomen en struiken kunnen gaan overhangen en de wo…
Erfafscheiding: regelingen voor bomen, heggen en hagenErfafscheiding: regelingen voor bomen, heggen en hagenBurenruzies kunnen op allerlei manieren ontstaan. Een veelvoorkomende reden is gedoe over de erfafscheiding. Om met een…
Buren met schuttingen, bomen en struiken en uw rechtenDe meeste Nederlanders wonen op een kleine ruimte bij elkaar met doorgaans ook kleine tuinen. Omdat wij zeer op onze pri…

Onrechtmatige daadÉén van de belangrijkste bronnen van verbintenissenrecht is de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is een veel voo…
Voorlopige voorzieningenVoorlopige voorzieningenOok in het bestuursrecht kennen we de voorlopige voorziening. Dit is een versnelde procedure die het besluit van een bes…

Reageer op het artikel "Beplanting bij de erfgrens"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Willie Wolthuis, 16-11-2018 15:11 #7
Onze buurman heeft een heg geplaatst aan de zijkant van zijn tuin dit grens aan de weg. Deze heg is twee meter hoog. Nu belemmert hij mij het uitzicht als ik in de erker zit. Normaal kan ik de hele straat inkijken en nu kijk ik tegen zijn heg aan. Volgens mij belemmert hij ook het verkeer want hij zit op een kruispunt. Graag hoor ik iets van U.

Karin Sanders, 31-08-2016 17:19 #6
Onze buurman heeft een hoog ijzeren hekwerk geplaatst waar hij klimop tegenaan laat groeien. Hij snoeit deze klimop aan onze kant niet. Wij kunnen er niet bij omdat de ruimte tussen zijn hekwerk (dat pas geplaatst is) en onze stonewal te smal is. Wij kunnen er niet tussen komen. De klimop dreigt door de stonewal te groeien. Ik dacht dat het zo moest zijn dat er een ruimte gelaten dient te worden dat er altijd iemand tussen kan om te snoeien. Nu groeit de klimop van de buren bij ons in de tuin alle kanten op en kunnen wij alleen snoeien daar waar wij aan kunnen. Wat kunnen we hier aan doen?

Robert, 29-07-2016 19:09 #5
Ik heb al twintig jaar een hek van 1.20 hoog op de erfgrens staan en daarachter coniferen van ruim 2,50 meter hoog. Nu gaat mijn buurman een schutting plaatsen op een afstand van 10 a 15cm van de grens met een hoogte van 2 meter. Nu kan ik de coniferen niet meer onderhouden aan zijn kant en met gevolg dat ze waarschijnlijk helemaal kaal worden aan de schutting kant. Geen idee hoe ik hier mee om moet gaan. De heibel was dat hij zelf niet de uitgroei wilde snoeien en het mij eigenlijk altijd moeilijk maakte om op zijn terrein de coniferen te onderhouden.

Mjbouza, 19-03-2016 19:25 #4
Vraagje, ons steeg is 85 cm van de aangrenzend buurman. Daar heeft hij vandaag damwanden ingeslagen, want het is zijn stukje grond. Mag je hierna groen tegen aanzetten. Is mij niet helemaal duidelijk? Er valt niet met de buurman te praten.
Vr jose

Dijkgraaff, 12-08-2015 13:19 #3
Vraag: een terraslamp plaatsen die hoger is als 2 meter tegen de erfgrens is dat wel toegestaan?

T. Bruineman, 08-11-2014 12:28 #2
In 1939 luidde art.714 BW: De nabuur heeft het recht om te vorderen dat bomen/heggen binnen een bepaalde grens worden uit geroeid. Het Hof Den Haag 11 dec.1939, 1940 No.258 besliste in wezen: Dit art. verbindt het vorderingsrecht aan een bestaande toestand. De uitoefening ervan blijft mogelijk zolang die toestand bestaat. De rechtsvordering gaat niet door verjaring te niet. Staat hier niet dat een onrechtmatige toestand juist niet door verjaring rechtmatig kan worden? Wat is een beroep op verjaring dan nog waard?

J. Balast, 30-10-2014 10:31 #1
Een coniferenhaag staat ca.15 jaar, met een hoogte van ca, 2 meter. Deze staat op de erfgrens, maar tot aan de straat. Dit belemmert mijn uitzicht bij een vernieuwde uitrit. Moet mijn buurman nu de haag inkorten tot 1 meter? Ook staat er een conifeer die maar door blijft groeien, en niet gesnoeid wordt. Kan ik daarover ook advies krijgen?

Infoteur: Leveen
Laatste update: 12-05-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Reacties: 7
Schrijf mee!