Het recht: wetboeken

Het recht: wetboeken Binnen het recht bestaan verschillende rechtsbronnen, waarvan de wet veruit de belangrijkste is. De wet is ingedeeld in verschillende wetboeken met allemaal een andere titel en onderwerp. In dit artikel worden deze wetboeken genoemd en besproken.

De wet

De wet zelf bestaat uit verschillende wetboeken. Deze wetboeken zijn in twee delen gedeeld, het privaatrecht en het publiekrecht.

PrivaatrechtPubliekrecht
Burgerlijk wetboekDe grondwet
Aanverwante regelgeving burgerlijk wetboekDecentralisatie
Wetboek van koophandelBestuursrecht/procesrecht
FaillissementswetBijzonder bestuursrecht
Wetboek van burgerlijke rechtsvorderingWetboek van strafrecht
Wet op de rechterlijke organisatieWetboek van strafvordering
Verdragen

Inhoud wetboeken

Het burgerlijk wetboek

Het BW is het belangrijkste wetboek voor burgers. Er bestaan 10 boeken, die allemaal een ander onderwerp bevatten.
 • 1. Personen- en familierecht
 • 2. Rechtspersonen (Nederlands rechtspersonenrecht)
 • 3. Vermogensrecht in het algemeen
 • 4. Erfrecht
 • 5. Zakelijke rechten
 • 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
 • 7. Bijzondere overeenkomsten
 • 7A. Bijzondere overeenkomsten; vervolg
 • 8. Verkeersmiddelen en vervoer
 • 10. Internationaal privaatrecht

Aanverwante regelgeving burgerlijk wetboek

In dit wetboek staan verschillende regels en wetten die niet in het gewone BW staan. Het is een soort aanvulling op het bovenstaande BW.

Wetboek van koophandel

In dit wetboek staan alle regels en wetten waar een bedrijf zich aan moet houden. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven van een BV, de rechten van een stichting, de mededingingswet en de handelsregisterwet.

Faillissementswet

In dit wetboek staan alle regels en wetten rond het faillissement. Denk bijvoorbeeld aan een faillissementsaanvraag, de curator, de gevolgen van een faillietverklaring en de regels voor schuldeisers.

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

In dit wetboek wordt vooral ingegaan op de wijze van procederen. Er wordt geschreven over vonnissen, verzet, het kort geding, dagvaarding en dwangsommen.

Wet op de rechterlijke organisatie

Dit wetboek regelt de samenstelling van rechterlijke macht, de raad voor de rechtspraak, de procureur generaal en het Openbaar Ministerie. De organisatie van het recht zit dus in dit wetboek.

De grondwet

De Nederlandse grondwet kwam in 1814 tot stand. De huidige grondwet stamt echt uit 1983. De grondwet is het belangrijkste wetboek voor de overheid. Hierin staan alle wetten rond de regering en bestuur.
HoofdstukInhoud
Hoofdstuk 1Grondrechten
Hoofdstuk 2Regering en koning
Hoofdstuk 3Staten generaal
Hoofdstuk 4Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman
Hoofdstuk 5Wetgeving en bestuur
Hoofdstuk 6Rechtspraak
Hoofdstuk 7Provincies, gemeenten en waterschappen
Hoofdstuk 8Herziening grondwet

Decentralisatie

In dit wetboek staan onder andere de volgende wetten: de provinciewet, gemeentewet, financiële verhoudingswet en de waterschapswet.

Bestuursrecht/procesrecht

In deze wet staan algemene regels die de verhouding tussen de overheid en de burgers en bedrijven regelt. Onderdelen hiervan zijn de ambtenarenwet, de beroepswet, wet op de Raad van State en de invorderingswet.

Bijzonder bestuursrecht

Dit wetboek is een aanvulling en toevoeging op het algemene bestuursrecht. Hierin worden zaken genoemd als de vreemdelingenwet, vreemdelingenarbeid, wet werk en bijstand en de wegenwet.

Wetboek van strafrecht

De naam van het wetboek zegt het al: hier staan alle regels en wetten rond het strafrecht in. De hoogte van straffen, de manier van straffen en een begripsbepaling. Verder wordt het jeugdstrafrecht ook in dit boek behandeld, evenals de Opiumwet, wet wapens en munitie en de wegenverkeerswet.

Wetboek van strafvordering

Het wetboek van strafvordering hangt nauw samen met het wetboek van strafrecht. In dit wetboek wordt niet de straf zelf bepaald, maar de manier waarop strafbare feiten vervolgd worden. Dit wordt het formeel strafrecht genoemd.

Verdragen

In dit wetboek zijn de belangrijkste verdragen waar men zich in Nederland aan moet houden opgenomen. Een aantal van die verdragen zijn: handvest Verenigde Naties, verdrag van Wenen, verdrag van de Europese Unie, Universele verklaring van de rechten van de mens en verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.
© 2012 - 2024 Sjoerdvo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Rechtsbronnen: de GewoonteRechtsbronnen: de GewoonteDe derde rechtsbron die wij in ons Nederlandse recht kennen, is de Gewoonte. Dit zijn bindende rechtsregels, welke niet…
Rechtsbronnen: de RechtspraakNaast onze Wet is de Rechtspraak een zeer belangrijke rechtsbonnen binnen ons rechtssysteem. Rechters leggen wetten name…
Het recht: beslissingsschemaHet recht: beslissingsschemaHet beslissingsschema van artikel 350 Strafvordering heeft betrekking op elk strafproces. Voordat de rechter naar een za…
Werken met het Nederlands wetboekWerken met het Nederlands wetboekOns wetboek bestaat uit ontelbare wetten en regels. Als jurist, maar soms ook als leek, wil je snel en handig gebruik ku…

Het recht: legaliteitsbeginselHet recht: legaliteitsbeginselHet legaliteitsbeginsel is vaak onderwerp van discussie bij strafzaken. Maar wat houdt dit beginsel nou eigenlijk in? Di…
Beslag op mijn woning, wat houdt dit in?Een veel gebruike (executie)methode is het leggen van executoriaal beslag op een woning. Hoe gaat een dergelijk beslag i…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Succo, Pixabay
 • Wetteksten
Sjoerdvo (57 artikelen)
Laatste update: 15-04-2013
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.