Artikelen 121 - 130 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Wanneer kan men het recht op WW geldend maken

Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen. Men kan wel een recht op een WW-uitkering hebben, maar wanneer kan men dit recht geldend maken. Farsun, 11-12-2011

Wanneer heeft men recht op een WW-uitkering

Tegenwoordig ziet men steeds vaker dat mensen in de WW terecht komen, maar wanneer heeft men recht op WW. In dit artikel bespreek ik wanneer men recht heeft op WW, dus wanneer krijgt men een WW-uitker… Farsun, 11-12-2011
Afwezigheid van alle schuld

Afwezigheid van alle schuld

Afwezigheid van alle schuld is een buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond. Hierbij gaat het om een in de rechtspraak geaccepteerde schulduitsluitingsgrond welke de verwijtbaarheid aan een bepaalde ha… Maria_louise91, 02-11-2011

Wetgeving België plantaardige geneesmiddelen

Nieuwe geneesmiddelen moeten goedgekeurd en geregistreerd worden. Ieder nieuw middel moet uitgebreid getest worden op veiligheid en werkzaamheid. Voor geneeskruiden de zogenaamde fytotherapeutica of f… Herborist, 01-11-2011

Faillissement van de werkgever

Een bedrijf waar een werknemer werkzaam is kan failliet gaan. Maar wat gebeurt er met de vordering van de werknemer, zoals het loon. Heeft de werknemer voorrang boven eventuele andere schulden van de… Farsun, 23-10-2011

Wat is een sociaal plan

Bij een reorganisatie vallen er meestal ontslagen. Deze collectieve ontslagen worden dan geregeld in een sociaal plan die met de Ondernemingsraad of de Vakbonden wordt vastgesteld. In een sociaal plan… Farsun, 23-10-2011
Koopovereenkomst laten inschrijven

Koopovereenkomst laten inschrijven

Artikel 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geeft de mogelijkheid om een koopovereenkomst in te schrijven. Wat is het voordeel van het inschrijven van een koopovereenkomst en is dit verplicht? En… Leveen, 26-09-2011
Ins en outs van de Wet Mulder

Ins en outs van de Wet Mulder

De Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, beter bekend als de Wet Mulder, is in het leven geroepen om de vervolging van eenvoudige verkeersovertredingen sneller te laten verlo… Stippels, 09-09-2011
Rechtsgang in Nederland

Rechtsgang in Nederland

Nederland is een rechtsstaat. Dit betekent, dat de gang van zaken binnen de staat gereguleerd en beperkt wordt door het recht. Doel hiervan is het voorkomen van willekeur en het bevorderen van rechtsg… Stippels, 09-09-2011
Met een joint op ook rijontzegging: autorijden en drugs

Met een joint op ook rijontzegging: autorijden en drugs

Een joint roken en dan binnen 3 uur in de auto gaan zitten, wordt binnenkort net zo hard bestraft als rijden onder invloed. Dus het roken van een joint kan al een rijontzegging opleveren. En het gebru… Singalees, 29-08-2011