Artikelen 131 - 140 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Isd maatregel: isd sluit draaideurcriminelen 2 jaar op

Isd maatregel: isd sluit draaideurcriminelen 2 jaar op

De isd maatregel is een maatregel voor mensen die steeds opnieuw de fout in gaan als het om de wet gaat. De zogeheten draaideurcriminelen, mensen die steeds opnieuw in de fout gaan kunnen sinds 2004 w… Singalees, 29-08-2011

Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen voorkomen die de werknemer binden aan voorwaarden. Voornamelijk voorkomend is het concurrentiebeding en een geheimhoudingsbeding. Maar aan welk… Farsun, 21-08-2011

Wat is loon in de zin van artikel 7:610 BW

In artikel 7:610 BW staat de definitie van de arbeidsovereenkomst. Een onderdeel daarvan is loon, maar wat is loon eigenlijk? Wanneer heeft een werknemer recht op loon en in welke situaties heeft de w… Farsun, 06-08-2011
WA-verzekering: de gevolgen van een verkeersongeval

WA-verzekering: de gevolgen van een verkeersongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje, het kan zomaar gebeuren dat je bij een verkeersongeval betrokken raakt. Veel mensen weten niet wat de concrete gevolgen van een verkeersongeval zijn ten aanzien va… Leveen, 06-08-2011

Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

Iedereen krijgt er ooit mee te maken: een arbeidsovereenkomst. Zodra men gaat werken, werkt men meestal op basis van een arbeidsovereenkomst. Maar wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Wat… Farsun, 04-08-2011

Rechtspositie werkgever - werknemer bij staken

In Nederland komt het veelvuldig voor, soms tot ergernis van menig Nederlander: staken. Werknemers die een loonsverhoging willen, extra voorzieningen op de werkvloer of zoals recentelijk bij de RET: d… Farsun, 04-08-2011

De beperkingen van het stakingsrecht

In Nederland komt het veelvuldig voor, soms tot ergernis van menig Nederlander: staken. Werknemers die een loonsverhoging willen, extra voorzieningen op de werkvloer of zoals recentelijk bij de RET: d… Farsun, 03-08-2011

Recht op staken

In Nederland komt het veelvuldig voor, soms tot ergernis van menig Nederlander: staken. Werknemers die een loonsverhoging willen, extra voorzieningen op de werkvloer of zoals recentelijk bij de RET: d… Farsun, 01-08-2011

Ontslag werknemer bij een publiekrechtelijk lichaam

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (hierna BBA) houdt in dat een werkgever het UWV WERKbedrijf toestemming moet vragen om zijn werknemer te mogen ontslaan. Maar in artikel 2 van het BBA word… Farsun, 25-07-2011

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Nederland heeft een duaal ontslagstelsel, dit houdt in dat de werkgever kan kiezen tussen een verzoek indienen bij het UWV WERKbedrijf door middel van een beroep op artikel 7:667 lid 6 BW juncto 6 BBA… Farsun, 25-07-2011