Artikelen 171 - 180 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Instellingen van de Europese Unie: de Europese Raad

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is er voor de Europese Raad veel veranderd. In het verdrag wordt namelijk bepaald dat de Europese Raad voortaan een instelling va… Maria_louise91, 11-02-2011

Instellingen van de Europese Unie: het Europees Parlement

Op 1 december 2009 is het nieuwe Verdrag van Lissabon inwerking getreden. Dit verdrag rept over de werking van de Europese Unie en haar instellingen. Dit verdrag heeft een aantal veranderingen aangebr… Maria_louise91, 10-02-2011
Gevolgen scheiding van tafel en bed

Gevolgen scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed is niet een volledige echtscheiding, omdat het ook weer ongedaan kan worden gemaakt. Er kunnen allerlei redenen zijn om te kiezen voor een scheiding van tafel en bed. U… Zeemeeuw, 26-01-2011
Huurder overleden en dan

Huurder overleden en dan

Stel een huurder is overleden, wat gebeurt er dan met het huurcontract na dit overlijden? Of er is sprake van een echtscheiding, wie blijft dan in de huurwoning? Wat zegt het huurrecht en de huurbesch… Zeemeeuw, 19-01-2011

Wanprestatie: schuldeisersverzuim

In de meeste gevallen zal men bij verzuim denken aan het niet nakomen van een verbintenis door de schuldenaar. Toch kan het soms ook de schuldeiser zijn die bij de nakoming van een verbintenis zijn pr… Maria_louise91, 13-12-2010

Wanprestatie: garanderen en vrijtekenen

In contracten worden tegenwoordig vaak bedingen opgenomen die er voor kunnen zorgen dat bij foutieve nakoming van een verbintenis de aansprakelijkheid van de schuldenaar wordt beperkt of uitgebreid. B… Maria_louise91, 13-12-2010

Overdracht van registergoederen: openbare registers

De verkoop van een huis is een belangrijke handeling. Het is daarom ook van groot belang dat de overdracht van dit huis duidelijk wordt vastgelegd in een openbaar document. Hiervoor kennen wij in Nede… Maria_louise91, 08-12-2010
Overdracht van registergoederen: de levering

Overdracht van registergoederen: de levering

Bij de overdracht van een registergoed speelt de levering van dit goed een belangrijke rol. Levering kan namelijk alleen geschieden door middel van een notariële akte die vervolgens moet worden ingesc… Maria_louise91, 08-12-2010
Bestraffende sancties in het bestuursrecht

Bestraffende sancties in het bestuursrecht

Naast de normale herstellende sancties, kunnen bestuursorgaan zich ook begeven op het gebied van het strafrecht door een bestraffende sanctie op te leggen. Hierop zijn de waarborgen uit het strafrecht… Maria_louise91, 06-12-2010
De onherroepelijke volmacht

De onherroepelijke volmacht

De onherroepelijke volmacht of machtiging is geen onbekend fenomeen in het recht. We zien deze volmacht regelmatig opduiken bij het opstellen van scheidingspapieren en zakelijke contracten. Vaak is de… Zeemeeuw, 03-12-2010