Artikelen 211 - 220 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Schuld; een bestanddeel uit het strafrecht

Schuld is samen met opzet en wederrechtelijkheid één van de belangrijkste bestanddelen in het Nederlandse strafrecht. Voordat het begrip schuld in beeld komt, moet aan een aantal voorwaarden worden vo… Muisje, 11-01-2010

Opzet; de verschillende vormen in het strafrecht

Opzet komt in het dagelijks leven vaak voor. Mede om deze reden heeft de Nederlandse wetgever het begrip 'opzet' als bestanddeel opgenomen in het strafrecht. Opzet in het strafrecht betekend echter wa… Muisje, 11-01-2010

Strafuitsluitingsgronden

In het Nederlandse strafrecht bestaan twee soorten strafuitsluitingsgronden. Een strafbaar feit is pas strafbaar als er wordt voldaan aan twee vereisten; het gedrag is wederrechtelijk en de schuld van… Muisje, 10-01-2010

De geschiedenis van de Onroerende Zaak Belasting (OZB)

De onroerende-zaakbelasting werd in 1970 opgenomen in de Gemeentewet , min of meer ter vervanging van de grondbelasting, straatbelasting en personele belasting. Nadere bepalingen werden vastgelegd in… Willyjaheruddin, 05-05-2009
Beginselen van het Amerikaanse strafrecht

Beginselen van het Amerikaanse strafrecht

Amerikaanse televisie- en politieseries als Law & Order geven vaak al een tipje van de sluier hoe het strafrechtstelsel van Amerika werkt. En dat zit vaak heel anders in elkaar dan in Nederland, zoals… Caltha, 14-04-2009
Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wet

Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wet

Jongerenwerkers zijn niet of weinig thuis in de Nederlandse wetgeving. Natuurlijk hoef je ook niet alles te weten maar sommige zaken zijn wel belangrijk om te weten. Kan een minderjarige bijvoorbeeld… Hessel, 26-03-2009
Erfenis en de rekening van de overledene

Erfenis en de rekening van de overledene

De regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is wat er gebeurt met de bankrekening en rekening van de overledene. Kunt u nog bij… Zeemeeuw, 16-03-2009
Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven door de ouders als uw grootouders nog leven, maar uw ouders al zijn overleden? W… Zeemeeuw, 20-02-2009
Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfase

Fasen van schadevergoeding: de onderzoeksfase

In de onderzoeksfase staat het bepalen van de medische omstandigheden en arbeids(on)geschiktheid centraal. Men kan hiervoor de hulp inschakelen van een medisch adviseur, een medisch expert of een arbe… Melod, 22-12-2008

Fasen van schadevergoeding: de beginfase

In de beginfase bij het vergoeden van schade wordt de schadezaak op rails gezet. Beide partijen leren elkaar kennen en nemen wederzijdse verwachtingen op in een intake-gesprek. Bovendien wordt er naar… Melod, 22-12-2008