Artikelen 181 - 190 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

De rechtmatige overheidsdaad

Wanneer een bestuursorgaan één van zijn bevoegdheden uitoefent om daarmee het algemeen belang te kunnen behartigen, kan het zijn dat één of enkele burgers financieel worden getroffen. Deze burgers lij… Maria_louise91, 22-11-2010

De onrechtmatige overheidsdaad

Wanneer iemand een onrechtmatige daad pleegt tegenover een ander, is deze persoon vaak aansprakelijk voor de ontstane schade. Deze aansprakelijkheidsregel staat vastgelegd in art. 6:162 lid 1 Burgerli… Maria_louise91, 10-11-2010

Bewijs in het strafrecht

Voordat een verdachte schuldig kan worden bevonden, moet worden bewezen dat hij een bepaald strafbaar feit heeft gepleegd. Schuld kan in Nederland alleen worden bewezen door gebruik te maken van wette… Maria_louise91, 04-11-2010
Vertegenwoordiging: de volmacht

Vertegenwoordiging: de volmacht

Wanneer een tussenpersoon voor een ander handelingen in diens naam uitvoert, spreken wij van vertegenwoordiging. We onderscheiden verschillende vormen van vertegenwoordiging. Voorbeelden zijn de volma… Maria_louise91, 29-10-2010

Verjaring in het burgerlijk recht

Wanneer twee partijen een overeenkomst hebben gesloten, ontstaat er aan beide zijden vaak een vorderingsrecht. De één heeft recht op de geldschuld, de ander op de daarvoor geleverde prestatie. Als een… Maria_louise91, 18-10-2010
Waarom een testament opstellen

Waarom een testament opstellen

Waarom een testament in 2020 of 2021 opstellen of testament maken, wat staat erin? Vele redenen zijn aanwezig, zeker twaalf. Voornaamste reden en argument kan zijn dat als u geen testament laat maken,… Zeemeeuw, 17-10-2010

Betekening van de dagvaarding

Een dagvaarding wordt uitgevaardigd door de officier van justitie aan de verdachte om hem in kennis te stellen van een naderende terechtzitting. De dagvaarding moet volgens de wet op de juiste wijze a… Maria_louise91, 12-10-2010

Europeanisering in het Bestuursrecht

In de loop der jaren is de invloed van het Europese recht op ons nationale recht steeds groter geworden. Ook in ons bestuursrecht wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Europese regels en richtlijnen.… Maria_louise91, 11-10-2010

Onderzoeken of er incest met kinderen is gepleegd

Steeds meer ouders willen na hun scheiding het recht op voogdij zeker stellen en de andere partner buitensluiten. Niet zelden wordt als argument gebruikt dat de ene ouder incest zou hebben gepleegd me… Singalees, 09-10-2010
Levenstestament en wilsverklaring

Levenstestament en wilsverklaring

U kunt een levenstestament als een soort van pre-testament laten opmaken bij een notaris. Neem de regie over uw leven in eigen hand. Dit testament wordt door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisati… Zeemeeuw, 24-09-2010