Artikelen 161 - 170 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Onrechtmatige daad

Één van de belangrijkste bronnen van verbintenissenrecht is de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is een veel voorkomend juridisch verschijnsel. Iedereen komt er minstens een keer mee in aanrak… Leveen, 18-05-2011
Beplanting bij de erfgrens

Beplanting bij de erfgrens

Beplanting of bomen bij of op de erfgrens kunnen vaak tot grote burenruzie's leiden. Gelukkig geeft het Burgerlijk Wetboek enkele regels waar beiden partijen zich aan dienen te houden. Indien u proble… Leveen, 15-05-2011
Voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen

Ook in het bestuursrecht kennen we de voorlopige voorziening. Dit is een versnelde procedure die het besluit van een bestuursorgaan kan schorsen totdat er in de bovemprocedure een definitieve uitspraa… Maria_louise91, 14-05-2011
Bewijs in het bestuursrecht

Bewijs in het bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht gelden, net als in het burgerlijk- en strafrecht, bepaalde regels omtrent het leveren van bewijs. De bewijsregels uit het bestuursrecht zijn echter weinig vastgelegd en moeten… Maria_louise91, 10-05-2011
De procedure in bezwaar

De procedure in bezwaar

Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend bij een bestuursorgaan, start de bezwaarschriftprocedure pas echt. Het bestuursorgaan moet zijn eerder genomen besluit volledig heroverwegen en opnieuw een b… Maria_louise91, 07-05-2011
Het vrij verkeer van goederen

Het vrij verkeer van goederen

Binnen de EU gelden een aantal fundamentele vrijheden, het vrij verkeer van goederen is daar één van. Deze vrijheid moet er voor zorgen dat mensen in alle lidstaten zonder belemmeringen goederen kunne… Maria_louise91, 06-05-2011

Het Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met een besluit van een bestuursorgaan? Dan kunt u in de meeste gevallen een bezwaarschrift indienen bij het desbetreffende bestuursorgaan. Door bezwaar in te dienen, is het orgaa… Maria_louise91, 27-04-2011

Werking van het Europees recht in de nationale rechtsorde

Het Europees recht heeft tegenwoordig een enorme invloed op ons nationaal recht. Europa probeert ons recht te harmoniseren met het recht van andere lidstaten om zo een uniforme rechtsorde te vormen. O… Maria_louise91, 17-04-2011
Bevoegdheid van de bestuursrechter

Bevoegdheid van de bestuursrechter

Nadat een bezwaar is ingediend bij een bestuursorgaan, is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechter. Nu is vaak de vraag: naar welke rechter moet ik gaan. Moet ik naar de burgerlijk rechter of… Maria_louise91, 14-04-2011

Instellingen van de Europese Unie: de Raad

Voor de Raad van de Europese Unie zijn er na 1 december 2009 een aantal zaken veranderd. Op die datum is het nieuwe Verdrag van Lissabon inwerking getreden. Dit verdrag rept over de werking van de Eur… Maria_louise91, 16-02-2011