Artikelen 141 - 150 in de rubriek Recht en wet

Recht en wet (Wetenschap)

Erfenissen: de bewindvoerder

Erfenissen: de bewindvoerder

Het testament wordt geopend en de notaris vermeldt dat de overledene een bewindvoerder heeft aangesteld. Wat is een bewindvoerder en moet hij zomaar geaccepteerd worden door de erfgenamen? Hermesse, 10-07-2011
Wat is plaatsvervulling in erfrecht

Wat is plaatsvervulling in erfrecht

Plaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfenis of nalatenschap. Bloedverwanten erven bij plaatsvervulling als plaatsvervuller… Zeemeeuw, 09-07-2011
Erfenissen: om te erven moet je bestaan

Erfenissen: om te erven moet je bestaan

In het erfrecht wordt de eis van 'het bestaan' gesteld. Wat zegt het wetboek hier allemaal over? Wanneer bestaat iemand wel en wanneer niet om te erven? Waar staat het allemaal beschreven? Hermesse, 26-06-2011
Erfenissen: getrouwd zijn, partnerschap of samenwonen?

Erfenissen: getrouwd zijn, partnerschap of samenwonen?

In het Nederlandse erfrecht heeft men getracht alles te regelen met betrekking tot erfgenamen. Wie kunnen er erven? Gelden de erfrecht regels ook voor partnerschap of samenwonenden? Moet ik trouwen om… Hermesse, 25-06-2011
Erfenissen: wie erft niet?

Erfenissen: wie erft niet?

Bij overlijden van de erflater valt de erfenis 'open.' Volgens de wettelijke regeling of bij aanwezigheid van een testament wordt een erfenis dan uiteindelijk verdeeld. Maar wie erft er uiteindelijk n… Hermesse, 24-06-2011
Erfenissen: de executeur-testamentair

Erfenissen: de executeur-testamentair

Als er een erfenis openvalt door de dood van de erflater wordt er vaak een executeur-testamentair benoemd. Wat doet deze executeur-testamentair eigenlijk precies? Waar en hoe is het allemaal geregeld? Hermesse, 24-06-2011
Recht en personenrecht

Recht en personenrecht

Elk persoon heeft gelijke rechten en plichten dan de andere. Iedereen heeft een bepaalde vrijheid in onze samenleving. We mogen wandelen op straat, de hulpdiensten staan paraat voor ons, we zijn vrij… Karlvanosselaer, 24-06-2011
Erfenissen: het codicil

Erfenissen: het codicil

Als een nalatenschap 'openvalt,' (dus na overlijden van de erflater) is er soms sprake van een codicil. Wat is een codicil? Hoe werkt het en waarvoor? Hermesse, 23-06-2011
Erfenissen: wanneer ben je onwaardig om te erven?

Erfenissen: wanneer ben je onwaardig om te erven?

Het kan voorkomen dat iemand van een erfenis wordt uitgesloten door onwaardigheid. Wat is onwaardigheid precies? Wat moet je hebben gedaan om onwaardig te zijn? Hermesse, 23-06-2011
Erfenissen: kan een vreemde (stiefouder) alles erven?

Erfenissen: kan een vreemde (stiefouder) alles erven?

Tot je grote schrik hertrouwt je vader of moeder op hoge leeftijd en vermaakt in het testament de gehele erfenis aan deze relatief nieuwe stief-ouder. Mag dat? Hermesse, 23-06-2011