Erfenissen: wanneer ben je onwaardig om te erven?

Erfenissen: wanneer ben je onwaardig om te erven? Het kan voorkomen dat iemand van een erfenis wordt uitgesloten door onwaardigheid. Wat is onwaardigheid precies? Wat moet je hebben gedaan om onwaardig te zijn?

Onwaardigheid om te erven?

Je hoopt op een erfenis en dan blijkt dat je onwaardig wordt bevonden. Wie geeft dit oordeel over onwaardigheid, wat zijn de bepalingen en hoe is het allemaal geregeld?

Erfenis in Nederland

Het huidige erfrecht is opgetekend in Boek 4 Burgerlijk Wetboek in de titels 1-8.
Ten aanzien van de erfgenaam onderscheidt men 4 groepen van erfgenamen.
 • Echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen
 • Ouders, broers en zussen
 • Grootouders
 • Overgrootouders

Toch kan het voorvallen dat men onderdeel uitmaakt van deze groep en dat men toch niet in aanmerking komt voor een erfenis omdat men onwaardig is.

Onwaardigheid

Er zijn handelingen die iemand onwaardig maken van rechtswege (dus a.h.w. automatisch) om uit een nalatenschap voordeel te trekken. Het woord nalatenschap betekent dus dat onwaardigheid niet alleen erfgenaamschap betreft. Ook een legaat of een voordeel verkregen op een grond van een last kan 'getroffen worden' door onwaardigheid.

Onwaardigheid wordt verklaard in artikel 3 van Boek 4 B.W.

Onwaardigheid om uit een nalatenschap voordeel te genieten:
 • Iemand die onherroepelijk veroordeeld is omdat hij de overledene heeft omgebracht
 • heeft getracht hem om te brengen
 • dat feit van ombrenging heeft voorbereid
 • of daaraan heeft deelgenomen (vrijheidsstraf met een max. van tenminste 4 jaar).
 • Iemand van wie bij onherroepelijke rechtelijke uitspraak is vastgesteld dat hij tegen de erflater lasterlijk een beschuldiging van een misdrijf heeft ingebracht (waarop een gevangenisstraf van max. 4 jaar staat.)
 • Iemand die de overledene door een feitelijkheid of door bedreiging met een feitelijkheid heeft gedwongen of belet een uiterste wilsbeschikking te maken. Dit is het chantage-artikel. Het verdient aandacht omdat hulpbehoevende mensen steeds vaker onder druk worden gezet om hun laatste wilsbeschikking ten behoeve van mensen van wie zij afhankelijk zijn te maken. Het is echter niet eenvoudig te bewijzen.
 • Iemand die de uiterste wil van de overledene heeft verduisterd, vernietigd of vervalst.

Verfijningen t.a.v de onwaardigheid

 • Onwaardigheid kan later aan de dag treden als de erfgenaam of legataris het voordeel uit de nalatenschap reeds heeft genoten. (M.a.w. als de onwaardige hetgeen hij erfde via erfenis of legaat al heeft gekregen, dan kan het vanwege diens ontdekte onwaardigheid alsnog terug gevorderd worden.)
 • Het misdrijf moet opzettelijk gepleegd zijn.
 • De onwaardigheid kan vervallen als de erflater duidelijk en op ondubbelzinnige wijze zijn gedraging heeft vergeven. (art3 lid 3 Boek 4 B.W.) Dit laatste is van belang i.v.m. euthanasie en een euthanasie verklaring.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vereisten om te kunnen ervenEr zijn eisen geformuleerd om te kunnen erven. In het Burgerlijk Wetboek worden een aantal situaties benoemd, waardoor i…
Erfenissen: wie erft niet?Erfenissen: wie erft niet?Bij overlijden van de erflater valt de erfenis 'open.' Volgens de wettelijke regeling of bij aanwezigheid van een testam…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rech…
Wat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij overlijden de legitieme portieWat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven…

Erfenissen: het codicilErfenissen: het codicilAls een nalatenschap 'openvalt,' (dus na overlijden van de erflater) is er soms sprake van een codicil. Wat is een codic…
Inhoud van de grondwet: BelgiëInhoud van de grondwet: BelgiëIn onze samenleving zijn er rechten. Rechten kan je ook wel leefregels noemen. Deze leefregels zijn allemaal gebaseerd o…
Bronnen en referenties
 • http://wetboek.net/20110501/BW4/1.html?n=1
 • http://www.encyclo.nl/lokaal/10253
 • http://www.encyclo.nl/lokaal/10474
 • Prof.mr.M.J.A.van Mourik, Monografieën Privaatrecht: Erfrecht. Kluwer Deventer 2006
Reacties

Noortje, 12-06-2018
Hallo,

In de Internationale mensenrechten Instrumenten staat dat alle mensenrechten voortvloeien uit de menselijke persoon. Het gaat dus over de Estate. State is een verkorting van het woord Estate. En alle mensen hebben recht op zelfbeschikking.

Kan je bewindvoerder zijn van je eigen testament? Of executeur?

MvG
Noortje Reactie infoteur, 22-06-2018
Hallo Noortje,
Als je overleden bent kan je geen rechtshandelingen meer plegen. Het antwoord is op beide vragen nee.
Hermesse James

Desnouck Denise, 28-09-2017
Kan een bewindvoerder opgenomen worden in een testament?
Met andere woorden kan hij erven?
Graag wat info. Reactie infoteur, 09-10-2017
Hallo Denise,
Volgens het Nederlands recht is het voor de Bewindvoerder niet toegestaan om te erven. Ik zie dat je een be. e-mailadres hebt dat wil zeggen dat je misschien onder Belgisch recht valt?
Daar kan ik helaas weinig zinnigs over zeggen, hoewel normaliter de rechtsregel dat de Bewindvoerder 'zichzelf niet mag verrijken met hetgeen hij onder het bewind heeft' ook in Belgie opgeld doet.
Met vriendelijke groet,
Hermesse James

Hermesse (125 artikelen)
Laatste update: 19-07-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.