Bomenkap: kapvergunning of niet en wat mag en wat niet?

Bomenkap: kapvergunning of niet en wat mag en wat niet? Om een boom om te zagen is soms een kapvergunning nodig. Vaak worden ook kapvergunningen afgegeven voor hele rijen bomen ineens. Maar wat mag nu wel en wat mag nu niet als het gaat om de bomenkap? En wanneer heb je helemaal geen kapvergunning nodig? In veel gemeenten hebben ze de kapvergunning afgeschaft, maar dat betekent nog niet dat je maar in het wilde weg mag kappen.

De algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft aan wat mag bij het kappen van bomen

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente waarin iemand woont, staan de regels voor het kappen van bomen. Veel gemeenten hanteren een minimale stamomvang op borsthoogte (de boom op borsthoogte is 1,30 meter hoog). Bij die hoogte en een bepaalde doorsnede moet dan een kapvergunning worden aangevraagd. Overigens lopen die diameters allemaal uiteen.

Uiteenlopende voorwaarden voor de kap van bomen

  • Zo zijn er gemeenten die een kapvergunning vragen bij een diameter van 10 centimeter.
  • Ook zijn er gemeenten die voor de diverse boomsoorten andere eisen hebben. Zo moet voor een beuk, eik en linde bij 10 centimeter doorsnede al een kapvergunning worden gevraagd terwijl andere bomen pas bij 20 centimeter diameter niet zonder vergunning mogen worden omgehakt. Het is dus zaak om de APV er op na te slaan.
  • Overigens zijn er ook gemeenten die ruimhartiger zijn en pas bij 40 centimeter doorsnede een vergunning afgeven.
  • Ook zijn er gemeenten waar helemaal geen stamomvang wordt gehanteerd. In die gemeenten moeten mensen altijd een kapvergunning aanvragen als men een boom wil omzagen.
  • Maar er zijn ook gemeenten waar weer helemaal geen kapvergunning nodig is of waar bomen die verder dan twintig meter van een gevel staan kapvergunningsplichtig zijn.

Herplant van bomen na kap

Rond de herplant van bomen gelden eigenlijk net zoveel regels als voor de kapvergunning zelf. Sommige gemeenten hebben een herplantplicht. Voor iedere boom die verdwijnt, moet dus een nieuwe worden neergezet. Anderen schrijven voor dat er herplantplicht is als dat mogelijk is op dezelfde plek. Maar dat is soms heel moeilijk omdat ze juist zijn gekapt omdat ze hinderlijk zijn voor woonhuizen of wegen. Ook kan het zijn dat er veel kabels en leidingen in de grond zijn bijgekomen nadat de boom was geplant. Herplanten is dan eigenlijk geen optie. Weer andere gemeenten schrijven voor dat bij illegale kap een boom moet geplant en weer anderen zeggen dat alleen als er bijzondere bomen zijn omgehakt er nieuwe voor in de plaats moeten komen. Ook zijn er gemeenten die helemaal geen herplantplicht hebben.

Broedtijd: bomen kappen mag helemaal niet

Er is één gemene deler als het om de kap van bomen gaat en dat is tijdens de broedtijd. De Nederlandse wet geeft namelijk aan dat in die periode geen enkele boom gekapt mag worden. Dit betekent dat vanaf 15 maart tot 15 september geen bomen omgehakt mogen worden. Het houdt wel in dat vlak voor 15 maart vaak heel veel bomen nog snel gerooid worden. Projecten lopen anders vaak vertraging op. Vooral als het gaat om woningbouwprojecten in kernen en de aanleg van wegen sneuvelen er nogal eens bomen in die periode. Overigens is het niet zo dat gemeenten zelf zomaar hun eigen bomen mogen kappen. Ook zij hebben een kapvergunning nodig. Die ze dan weliswaar zelf moeten afgeven, maar deze vergunning wordt wel ter inzage gelegd en mensen kunnen tegen het besluit dus bezwaar maken. Dat geldt overigens ook als een particulier een kapvergunning aanvraagt. Omwonenden kunnen ook daartegen in verweer komen.

Broedtijd: het is eigenlijk het helemaal jaar door broedtijd

De term broedtijd is overigens wel heel raar gekozen, want sommige vogelsoorten broeden het hele jaar door. En dan geldt ook nog eens dat het altijd verboden is om bij het kappen, vellen, rooien en verwijderen van bomen de rust van dieren te verstoren of hun verblijfplaats aan te tasten of te verstoren of nesten weg te halen. Vanzelfsprekend is het helemaal verboden om eieren weg te halen of uit nesten te halen. Als het gaat om bomen waar vleermuizen in zitten, moet eerst een nieuw onderkomen voor het dier gecreëerd worden. Dat moet al maanden van tevoren door gaasproppen in de boomholtes te stoppen en dan vleermuizenkasten op te hangen in de omgeving, zodat de vleermuizen kunnen verhuizen voor de kap. Pas als zij die gevonden hebben, mag er gekapt worden.

Beeldbepalende bomen: bijna altijd een kapvergunning voor nodig

De kap van beeldbepalende bomen of monumentale bomen is bijna altijd wel vergunningplichtig. Veel gemeenten hebben een lijst van dergelijke bomen. Ook heeft de Bomenstichting zo’n lijst opgesteld.
© 2010 - 2024 Singalees, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aanvragen van een omgevingsvergunningAanvragen van een omgevingsvergunningWie een omgevingsvergunning wil aanvragen kan bij de gemeente terecht. U moet een omgevingsvergunning aanvragen in het g…
Hoe kom ik aan kachelhout of haardhout?Hoe kom ik aan kachelhout of haardhout?Wanneer u een houtkachel of open haard stookt, heeft u een voorraad hout nodig. Er zijn verschillende manieren om aan ha…
Overlast door overhangend groen van de burenOverlast door overhangend groen van de burenHet groen in de tuin van de buren kan voor overlast zorgen. Takken van bomen en struiken kunnen gaan overhangen en de wo…
Rechten en plichten in de tuinRechten en plichten in de tuinOverhangende takken of wortelopslag van de boom van de buren kan tot grote ergernis leiden. Een zonder overleg geplaatst…

DNA en wetgevingDNA wordt steeds vaker gebruikt om als ondersteuning in strafzaken. Maar wat zijn hiervoor eigenlijk de regels? Kortom:…
Lucia de B. en andere dwalingen van justitieGerechtelijke dwalingen: In 2010 werd Lucia de Berk of te wel Lucia de B. vrijgesproken van moord op een aantal van haar…
Bronnen en referenties
  • Friesch Dagblad
  • Bomenstichting
Reacties

Joop Wolthuis, 06-03-2019
Waar vind ik ergens een lijst welke bomen wel en welke niet mogen worden herplant als er
een herplantplicht is opgelegd?

Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 24-03-2019
Daarvoor moet u bij uw gemeente zijn.

Willems, 22-03-2018
Dag, Een dikke oude zieke beuk werd omgezaagd door de gemeente. Ze lieten hem met een enorme dreun op de weg vallen vlak voor ons oude huis. Mag dat zomaar? De klap was zo hard. Is dit niet schadelijk voor de gevel? Reactie infoteur, 24-03-2019
Dat weet ik niet. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid en daar hoort dit ook bij.

Aj van der Pijl, 13-03-2018
Wij zijn van plan om eind maart 2018 een kastanjeboom te laten rooien; de gemeente geeft aan dat er geen kapvergunning nodig is. Nu gaf iemand aan dat de wetgeving is aangepast en na 1 april 2018 er eerst een onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden of de natuur niet wordt benadeeld. Dit kost enkele duizenden euro's… is er iemand bekend met die aanpassing? Ik kan er op internet niets over terugvinden. Reactie infoteur, 24-03-2019
Geen kapvergunning nodig, maar bij het kappen van bomen is het wel altijd nodig om te kijken naar het broedseizoen van vogels. Ook zijn er bomen die op een lijst van beschermde boomsoorten staan en die niet gekapt mogen worden. Misschien bedoelt u dat?

Ramaker, 27-11-2017
Bij ons in de beurt ploegen de boeren de wortels van bomen kapot en met een beetje harde wind vallen ze om. zo hoeven ze geen vergunning aan te vragen en zijn ze er mooi van af. gemeente en landschapsbeheer weten hiervan maar niemand doet er iets aan. met een paar jaar is er geen boom meer over. Reactie infoteur, 24-03-2019
U zou dat aanhangig kunnen maken bij de gemeenteraad van uw gemeente. Benader 1 of meer fracties en leg ze voor wat er gebeurt. Of roep de hulp in van een natuurorganisatie.

Helma Geheniau, 09-11-2017
Er worden in onze wijde omgeving steeds meer redelijk grote tot echt grote bomen gekapt onder het mom van oud, ziek of gevaarlijk. In een plantsoen in ons dorp staat een grootschalige kap van meest zeer volwassen bomen op de rol met bovenstaande argumenten. Van de bijna 100 bomen gaat 4/5 weg en worden er 17 bomen (stokjes?) herplant. De gemeentelijk ingehuurde boomdeskundige heeft deze stap “goedgekeurd”. Een door bewoners ingehuurde dendroloog ziet niets van deze redenen; op een enkele uitzondering na.

Mijn vraag: Is het waar dat er veel geld wordt betaald door o.a energiecentrales die hout stoken, zoals in Purmerend?
Kan houtverkoop mede een reden zijn waarom wij toenemende bomenkap constateren met meest oneigenlijke argumenten?

Velen zijn verdrietig en kwaad door het verlies aan vaak beeldbepalend groen - en meer dan dat- in onze leefomgeving. Herplant met kleine boomtwijgen geeft geen troost. Reactie infoteur, 24-03-2019
Ik weet niet of het hout nu zoveel opbrengt. Dat betwijfel ik. Wel weet ik dat gemeenten van het dure onderhoud af willen en daarom rigoureus kappen en er dan bomen voor in de plek zetten die minder onderhoud vergen.

Marita, 17-07-2017
Er staan op mijn privé terrein 3 gigantische Amerikaanse eiken. Ze staan dusdanig dicht bij het pand (ongeveer 3 meter van de voorkant van het pand) zodat er verschillende hele dikke takken boven het pand hangen en er veel takken voor de ramen hangen. De vormen van de bomen zijn een beetje grillig, niet een enkele stam, maar op een bepaalde hoogte diverse afsplitsingen. Als de boom ten gevolge van storm of blikseminslag, afbreekt bij zo'n splitsing, komen er vele, vele honderden kilo's met een klap op ons dak. De gemeente heeft deze 3 bomen op de monumentale lijst staan. Mijn vraag is in hoeverre wij onszelf mogen beschermen tegen het gevaar van deze grote takken. Waar kunnen we een eventuele kapvergunning aanvragen, en is de gemeente verplicht om bij te dragen aan het onderhoud van een monumentale boom, of is er subsidie voor? Het liefst zou ik 2 van de 3 bomen willen kappen.
Ik hoor graag een reactie Reactie infoteur, 07-08-2017
Dat verschilt per gemeente, dus ik zou het de gemeente gewoon vragen.

Lon, 28-06-2017
Hoe zit het met intense snoei, wat bijna gelijk is aan kap omdat alleen de stam er nog staat? in mijn voortuin is zonder overleg een boom kaalgesnoeid waar tientallen vogels in huisden (wat ik nu zelf mis aan groen, schaduw, privacy en schoonheid even daar gelaten), het was een enorme boom; amper nog iets van over en het duurt minstens 8 jaar voor dit allemaal teruggegroeid is. Ongehoord. Reactie infoteur, 24-03-2019
Maar wie betreedt dan zomaar uw voortuin? Als het uw tuin is, mag dat helemaal niet.

Bart, 24-02-2017
Mag je na 15 maart nog wel gezaagde bomen op lengte zagen in het bos? Reactie infoteur, 24-03-2019
Ik neem aan dat u bedoelt of een instantie als Staatsbosbeheer dat mag doen? Als ze de bomen al omgezaagd hebben voor die datum?

Antonia Stellinga, 24-01-2017
Een buurman heeft zomaar een boom gekapt -blauwe regen- die al 20 jaar in zijn tuin stond en prachtig tegen onze balkons, was gegroeid, mag dat zomaar? Wij zijn heel verdrietig. Reactie infoteur, 10-02-2017
Zou ik navragen bij de gemeente. De regels zijn tegenwoordig wel veranderd. Maar wat zonde om zo'n prachtige boom te kappen.

Jos, 28-12-2016
Hoi.

Had een vraag over bomenkap. Heb een chalet in de gemeente Bronckhorst. En mijn boom is door storm half omgewaaid. Mijn vraag is nu wil ik die boom om zagen maar als ik die boom nu 2 meter van de grond afzaag is de boom toch niet omgezaagd.
Dan heb je toch helemaal geen kapvergunning nodig?
Groetjes jos Reactie infoteur, 14-02-2017
Informeer eens bij de gemeente Bronckhorst wat de regels zijn. Dan weet je het meteen of je de boom mag of misschien zelf moet kappen. Want hij mag ook geen gevaar zijn voor de omgeving.

J. J. V. D., 23-11-2016
Bomen op eigen grond hangen gevaarlijk over openbare weg. Wie is verantwoordelijk voor het snoeien? Kapt de gemeente kosteloos of tegen betaling? Reactie infoteur, 24-03-2019
In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de kap en zult u dat ook zelf moeten betalen.

Bianca, 15-09-2016
Hoi, dit gaat niet over gemeentebomen die in de weg staan of andere soort overlast door de bomen. Het is nu bijna het einde van de zomer en alle kinderen en volwassenen doen nu weer gezellig kastanjes verzamelen. Maar er zijn ook mensen die aan de takken helemaal schudden of met een verlengde stok in de takken gaan porren om er voor te zorgen dat er kastanjes naar beneden te vallen. Er breken takken af en onnodig veel bladeren vallen eraf. Het is niet normaal dat ze dit al doen, maar ze doen het ook niet opruimen. Ik vraag me af of kastanjebomen ook bij gemeentebomen horen en of de gemeente iets aan dit probleem kan doen? We vertellen mensen dat ze het minder moeten doen (wij wonen een paar meter van het plein met bomen vandaan) en dat het niet normaal is dat ze er bereid voor zijn om de bomen te breken. Ik zeg niet dat ik een 'treehugger' ben maar ik maak me er wel zorgen over. Kan iemand mij hiermee helpen? Reactie infoteur, 18-09-2016
Misschien de scholen informeren? Lijkt me uitermate goed voor een lesje hoe om te gaan met de natuur.

Antoniek, 01-07-2016
Er staat dicht tegen mijn schutting een enorme gemeente boom die me een hoop troep bezorgd en over mijn schutting hangt. Ook is de hoogte aanzienlijk. Graag zou ik zien dat deze boom gekapt word. Wat zijn mijn rechten? Reactie infoteur, 11-07-2016
Ik weet niet van wie die boom is. Je kunt altijd de gemeente bellen om te vragen hoe het er mee zit.

C. Isinhofer, 31-05-2016
Bij mij in de straat worden momenteel alle bomen compleet kaal gerooid. Mag dit überhaupt wel in mei?! :o Wat kan ik hieraan doen qua klacht etc? Reactie infoteur, 14-06-2016
Gemeente vragen waarom ze dit doen. Hangt van de vogeltjes af of dit zomaar mag, lijkt me niet de beste maand ervoor. Klachten kun je indienen bij de gemeente waarin je woont.

Jacqueline, 23-05-2016
Mag een gemeente zomaar jarenoude struiken (vlieren, kornoeljes e.d.) in een openbaar groengebied kappen voor woningbouw? Geldt daar ook niet een soort kapvergunning en/of herplantingsplicht voor? Reactie infoteur, 14-06-2016
Klaarblijkelijk mogen gemeenten tegenwoordig veel meer dan particulieren ooit hebben gemogen. Overal in Nederland wordt heel veel gekapt om te bezuinigen op onderhoud of omdat er woningen worden gebouwd. Maar ik zou de gemeente zelf gewoon vragen wat de regels zijn.

Steenhagen, 19-05-2016
Geachte lezer.

Het is nu 18 mei en er worden nu 10 populieren van 25 m hoog gekapt en nog 2 andere bomen.
Dit gebeurd op het Zonnehoekspad in Amsterdam.
Volgens mij is dit tegen de regels. Ik lees namelijk dat 15 maart de laatste dag is. Graag uw antwoord hier op. Reactie infoteur, 14-06-2016
In verband met vogels die eieren leggen is die 15 maart gekozen. Ik weet niet wie er kapt, maar vraag de gemeente eens wat de specifieke regels zijn. Mogelijk dat het diezelfde gemeente is overigens die ze kampt, maar dan nog moeten ze hun eigen regels wel navolgen.

Robin, 31-12-2015
Ik woon nu zo'n 12 jaar in Lelystad en er heeft altijd een boom recht voor ons huis gestaan, dat is opzich niet zo erg maar nu is de boom zo groot dat als ik op mijn kamer zit s'middags ik de huizen er tegen over niet meer kan zien. De boom is een soort beschutting waar je niet doorheen kan kijken. Er was laatst dus ook een storm en de boom kwam al tegen ons huis aan, we hadden de vlaggenmast nog niet weg gehaald en die is nu kapot door de boom. Ook komt de boom boven ons huis uit en ik hoorde van iemand dat, dat wettelijk gezien niet mag ofso? Maar ja, ik irriteer me best wel aan die boom maar wat zijn nou precies de regels daarvoor, en kan ik om deze redenen naar de gemeente stappen? Reactie infoteur, 21-07-2016
Gewoon de gemeente bellen en het voorleggen. Zeker als hij een gevaar vormt zijn er vast wel mogelijkheden om de boom te kappen of te snoeien.

Laure Gijnaerts, 18-11-2015
Ik heb een heel grote naaldbomen in mijn tuin staan die al meer dan 200 jaar oud blijkt te zijn. Zelf heb ik nooit last gehad van mijn boom noch heb ik klachten gekregen tijdens het bebouwing van de sociale woningen. Nu zijn we een paar jaar later en de nieuwe inwoners achter mijn tuin hebben klachten ingediend bij de rechtbank en er wordt ons geëist om de boom te rooien. Is dat nu nog wel mogelijk? Reactie infoteur, 21-07-2016
Bomen kennen vaak wel een beschermde status, tenzij ze een gevaar vormen. Heeft de rechtbank al uitspraak gdaan?

E. L. M. Hontelé, 06-10-2015
Ik woon in een buurt waar geen koophuizen aanwezig zijn, waar ik op reageer is een monumentale wilg waar de bliksem een tak en een stukje schors heeft beschadigd nu na een korte inspectie blijkt de boom allerlei gebreken te vertonen 3 jaar geleden hebben ze met trapezewerkers de boom uitgebreid gesnoeid dat in het najaar, in het volgende voorjaar is de boom fantastisch uitgelopen en nu een jaar verder deugd er niets meer van de boom, de boom is ongeveer 50 jaar en de doorsnede 80/90 cm ineens is hij ziek heeft gevaarlijke takken schimmelaantastingen holtes en een gevaarlijke kroon, dit alles na die uitgebreide snoei van 3 jaar terug ik veermoed dat economische belangen de boom op de dodenlijst is geplaatst.k krijg nog geen reactie van de gemeente Vlissingen op verzoek om een aangepaste snoei toe te passen. Reactie infoteur, 13-11-2015
U kunt bezwaar aantekenen als de gemeente hem wil kappen. OOk zij moeten een vergunning hebben namelijk.

N. Kanters, 23-02-2015
Ik ben bezig met mijn afstudeer project, dit wordt een speeltoestel van Robiniahout. Het hout komt niet uit Nederland maar uit Hongarije. Gelden in Hongarije dezelfde regels om bomen te kappen. Hebben zij ook herplant van bomen na de kap? Wat is de gemiddelde leeftijd van de bomen die ze daar kappen? In welke periode van het jaar kappen ze daar bomen? Hopelijk kan iemand mijn vragen beantwoorden. Als dit niet zo is kan iemand misschien informatie geven over het kappen van bomen in Hongarije. Reactie infoteur, 21-03-2015
Daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Misschien kun je een ambassade bellen over deze materia.

C. M. Put, 06-10-2014
Na mijn verhuizing naar een appartement stelt de woningbouw vereniging mij aansprakelijk voor het kappen/vellen van de bomen die reeds in de tuin stonden bij aanvang van mijn huurperiode ongeveer 25 jaar geleden. Zij vinden dat ik niet voldoende gesnoeid heb, hierover kan ik niets terug vinden in mijn huurcontract. Ben ik aansprakelijk hiervoor? Reactie infoteur, 08-10-2014
Dat weet ik niet. Ik zou dat als ik u was voorleggen aan iemand met juridische kennis.

Klein Gotink, 03-03-2014
Mag een stichting die een arboretum in beheer heeft, zomaar gezonde bomen rooien, omdat ze open plekken willen creëren? En een parkeerplaats willen maken? Of hebben die ook een rooivergunning nodig? Krijgen ze die in één keer voor het hele park of moet de aanvraag boom voor boom? Hoe kom ik erachter dat ze wel of geen vergunning hiervoor hebben? Het park is 356 dagen per jaar open, publiek moet toegang betalen. Reactie infoteur, 03-03-2014
Gemeente vragen. Die hebben de regels vastgesteld en weten ook of iemand een kapvergunning heeft aangevraagd.

Berg, 10-10-2013
Wij wonen in het bos, in het stiltegebied nota bene; onze buren wonen net op de grens van het stiltegebied. Onze buren willen AL hun Amerikaanse eiken er uit en dit zijn er een heleboel! Mag dit? Ze hebben geen vergunning aangevraagd. We ondervinden veel overlast van het kappen en zagen in plakjes met de cirkelzaag. Reactie infoteur, 30-10-2013
Voor bomenkap moet altijd een vergunning worden aangevraagd, als de bomen van een bepaalde leeftijd zijn.

Jaap S., 21-07-2013
Hallo, hier komt mijn vraag, mijn buren laten hun hele tuin een beetje verloederen en de bomen worden steeds groter en voller. Ik en de andere buren van hun krijgen hierdoor veel troep en veel ongedierte van bij huis. Kunnen wij hier iets aan doen of juist helemaal niets?

Mvg Jaap S Reactie infoteur, 30-10-2013
Ik weet niet of u in een huurhuis woont of in een koopwoning. In het eerste geval zou u de cooperatie waar u bij huurt kunnen inschakelen. In het tweede de gemeente. Die moet namelijk toezien op de openbare orde en veiligheid.

Mirian, 14-07-2013
Op mijn perceel waar ik volgens jaarplaats op een camping recreëer, zijn zonder overleg met mij meerdere bomen (volwassen coniferen ) weggekapt. Ik ervaar dit als diefstal, beschadiging, belediging, aantasting in mijn beschutting en privacy. aantasting van milieu en natuur. Dit gebeurde omdat mijn buurvrouw haar schutting wilde laten herstellen na brand. Naast geen overleg met mij is daar volgens mij ook geen Kapvergunning voor en gebeurd ook tijdens het broedseizoen!

Ik heb hier melding van gemaakt bij de Gemeente Maasdonk. Tevens heb ik digitaal aangifte gedaan bij de politie zojuist, richting buurvrouw en de uitvoerende partij.

Vraag aan u / en de lezers, of dit volgens apv überhaupt wel mag? Of hier schadevgoeding voor te eisen is? Of dit strafbaar is? Etc.

Met vriendelijke groet en dank
Mirian Reactie infoteur, 30-10-2013
Het hangt van de regels in de plaatselijke Verordening af of de bomen gekapt mochten worden zonder vergunning. Als bomen een bepaalde dikte hebben, mag dat niet meer zonder vergunning, Ik begrijp niet helemaal of de plek van u zelf is of dat u hem huurt. Als het uw eigendom is, is er natuurlijk sprake van vernieling van eigendom.

Astrid van Eijk, 17-01-2013
Hoe te handelen als de Gemeente een kapvergunning afgeeft aan de eigenaar van een stuk bos waar een groenbestemming op rust? De grond achter het bos is verkaveld en de eigenaar wil er extra tuin/bos bij aanbieden om het aantrekkelijker te maken. De Gemeente heeft vergunning verleend, dat kan toch niet op een stuk grond waar een groenbestemming op zit? Reactie infoteur, 21-01-2013
U kunt bezwaar aantekenen tegen beslissingen die de gemeente (college van B&W) heeft genomen. Of er op een gebied waar een groenbestemming niet gekapt mag worden, betwijfel ik overigens. De kap kan ook voor een ander doeleinde zijn, terwijl er wel ander groen voor terug komt.

Charlotte, 12-07-2012
Geachte Heer mevrouw,
Er is bij mij voor de deur een pas geplante boom weggehaald ivm met nieuwe straatstenen, dus hebben ze die nieuwe boom die er vanaf maart 2012 stond eruitgetrokken. Moet er dan niet weer een nieuwe boom worden geplaatst? Daarvoor is er een 30 jarige boom door een vrachtwagen van Albert Heijn tegenaan geknalt, diep treurig… De boom was prachtig en nu weer dit prachtige jonge boompje. Heb ik recht op een nieuwe boom… en wanneer?

Met vriendelijke Groet, Charlotte Reactie infoteur, 13-07-2012
Dat zult u moeten vragen aan de gemeente waarin u woont. Zij hanteren een algemene plaatselijke verordening waar dit soort zaken in op is genomen en dat verschilt per gemeente.

Singalees (1.216 artikelen)
Laatste update: 09-02-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.