BJPIR: British Journal of Politics & International Relations

BJPIR: British Journal of Politics & International Relations Aan welke eisen moet een wetenschappelijk tijdschrift voldoen? Met welk doel wordt het opgericht? Wat betekent het begrip 'peer reviewed'? We bekijken in dit artikel een specifiek tijdschrift, namelijk De British Journal of Politics & International Relations (BJPIR). Dit is een tijdschrift dat zich bezig houdt met de politieke wetenschappen.

Feiten

De British Journal of Politics & International Relations (BJPIR) is een wetenschappelijk tijdschrift die de politieke wetenschappen bestudeert. Het tijdschrift is opgericht in 1999. De redactie is gevestigd in de School of Politics, welke deel uitmaakt van de universiteit van Nottingham. Het tijdschrift wordt gepubliceerd door Blackwell Publishers, en valt onder de controle van de Political Studies Association of the United Kingdom, die ook het tijdschrift opgericht heeft. De Political Studies Association of the United Kingdom heeft meer tijdschriften onder haar beheer, zoals het succesvolle tijdschrift Political Studies en het tijdschrift Politics. BJPIR komt vier keer per jaar uit, in de maanden februari, mei, augustus en november. Het tijdschrift wordt elk jaar opnieuw genummerd. Elke uitgave bevat enkele illustraties, tabellen en grafieken ter verduidelijking van een artikel. De herkomst van de gebruikte informatie wordt uitgebreid verantwoord. Een artikel moet voldoen aan strenge eisen. Zo bevat elk artikel een notenapparaat, verwijzingen en een bibliografie. De doelgroep van dit tijdschrift is iedereen die zich interesseert voor de politiek, zoals studenten, politieke wetenschappers en ook de gewone burger. BJPIR is een zogenaamd ‘peer reviewed’ tijdschrift. Dit betekent dat de kwaliteit van het geschreven werk verbetert wordt door het te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken van de auteurs. Dit is vaak de redactie van het tijdschrift. De redactie van BJPIR bestaat uit acht redacteurs, die allemaal gespecialiseerd zijn in de politieke wetenschappen. Tevens is er een adviesraad, die bestaat uit 18 professoren afkomstig van verschillende universiteiten. De meeste zijn afkomstig uit Groot-Brittannië, maar er zijn ook enkele professoren afkomstig uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, Duitsland en Italië. Dit bevestigt het internationale karakter van het tijdschrift.

Doeleinden

Het tijdschrift is opgericht met het doel de kennis van de Britse politiek te verbreden en te verdiepen. Met het verdiepen van deze kennis wordt bedoeld dat er artikelen worden gepubliceerd over de verschillende instituties, processen en beleidsvoering in Groot-Brittannië. Deze artikelen zullen worden geschreven vanuit een theoretisch, vergelijkend en historisch perspectief. Met het verbreden van kennis wordt bedoeld dat er werk zal worden gepubliceerd dat onderzoek doet naar de kernvragen in de politiek en internationale relaties, die betrekking hebben op de politiek in Groot-Brittannië. Dit kunnen bijvoorbeeld artikelen zijn over politieke filosofen of theoretici, of over verschillende politieke theorieën. De bedoeling van dit tijdschrift is niet alleen het schrijven over de Britse overheid, het tijdschrift probeert juist alle aspecten te bestuderen die invloed hebben op het hele politieke proces. Het tijdschrift richt zich niet zozeer op de traditionele elementen van de politieke wetenschappen, maar op een bredere context. Met deze bredere context wordt bijvoorbeeld werk bedoeld dat een link legt tussen de nationale en internationale politiek.

De oprichters van het tijdschrift hebben nog een tweede doel. Ze willen werk bekendmaken van Europese en Britse grond. Zo’n 85% van al het werk van politieke wetenschappers is afkomstig uit Amerika. De oprichters vinden dat er veel kwalitatief goed werk afkomstig is uit Europa, en dat dit erkend zou moeten worden in de politieke wereld. Vaak wordt het werk afkomstig uit Europa gedomineerd en genegeerd door de Amerikaanse tak van politieke wetenschappen. Met het uitgeven van dit tijdschrift hopen de oprichters hier een verandering in aan te brengen.

Het derde doel is het aanmoedigen van Britse politicologie studenten epistemologische vragen over de politieke wetenschap meer serieus te nemen. Deze vragen gaan over het feit of men kennis kan verwerven, en hoe. De meeste auteurs die politiek wetenschappelijk werk publiceren nemen vaak één bepaald standpunt in, dat van het positivisme. BJPIR wil zich niet beperken tot dit standpunt, maar wil naast artikelen vanuit het bestaande perspectief ook artikelen publiceren die zich focussen op de kritische kijk op het internationale positivisme. Hierdoor krijgen studenten een bredere kijk op de politieke wetenschappen.

Indeling

Het tijdschrift heeft een thematische indeling en houdt zich bezig met vier specifieke terreinen: De Britse overheid en instituties, politieke gedachten, Europese politiek en internationale relaties. Op deze manier is het tijdschrift tevens ingedeeld. Elke uitgave bevat ongeveer tien (soms meer, soms minder) artikelen die over deze vier terreinen gaan. Er is nooit een uitgave die slechts één van deze terreinen behandeld, altijd wordt er aandacht besteed aan het Britse, het Europese en het internationale terrein. Er gaat bijvoorbeeld één artikel over Britse invasie in Irak, één artikel over het vergrijzen van de stembevolking in Europa, één artikel over een internationale politieke theorie en één artikel over een recent politiek debat.

Special edition

Één keer per jaar verschijnt er een speciale editie van het tijdschrift, dat helemaal gaat over één specifiek onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn de uitgave over het Britse idealisme, de uitgave over Groot-Brittannië en de Europese Unie en de uitgave over de Britse verkiezingen van 2005. Vaak wordt zo’n speciale editie uitgebracht naar aanleiding van een symposium dat is gegeven over een bepaald onderwerp. Zo’n speciale editie wordt beoordeeld door een gastredacteur die verantwoordelijk is voor de inhoud van de artikelen. Deze gastredacteur schrijft aan het begin van een speciale editie een korte introductie over het onderwerp. Toch wordt een speciale editie ook nog nagekeken door de gewone redactie.

Controverse Sectie

Opvallend aan het tijdschrift is dat in elke editie zich een“Controversie Sectie” bevindt. In deze sectie worden recente debatten over politieke onderwerpen weergegeven. Het tijdschrift geeft de mogelijkheid aan lezers stukken in te zenden omtrent deze politieke debatten of zelfs een debat te starten. Vaak reageren de lezers op een artikel dat een andere lezer heeft ingezonden. “How not to use evolutionary theory in politcs: A critique of Peter John” is een voorbeeld van een titel van zo’n artikel. Hierin geeft de auteur kritiek op een eerder artikel van Peter John in hetzelfde tijdschrift.

De British Journal of Politics & International Relations geeft een brede kijk op de politieke wetenschappen en behandeld deze vanuit verschillende perspectieven, waarbij het de lezers de kans geeft deel te nemen aan het politieke debat.
© 2008 - 2024 Papillon, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is corporate communicatie?Wat is corporate communicatie?Ccorporate communicatie bestaat uit drie vormen van communicatie, namelijk managementcommunicatie, marketingcommunicatie…
Wat is Public Relations (PR)?Wat is Public Relations (PR)?PR: een bekend woord. Veel mensen denken bij PR aan het voorlichten van de media. Maar PR is meer dan alleen publiciteit…
Public relations en voorlichtingPublic relations is een instrument binnen de marketingcommunicatiemanagement, maar meer dan dat. Pr wordt ook intern ing…
Een visueel dagboek bijhouden: Iedereen kan art journalen!Een visueel dagboek bijhouden: Iedereen kan art journalen!Art journalen is een vorm van het bijhouden van een visueel dagboek. Niets hoeft, alles mag. Op YouTube zijn ontelbare f…

Transcriptie en TranslatieTranscriptie is een proces dat plaatsvindt in alle organismen. Bij transcriptie wordt DNA gekopieerd tot RNA. Tijdens tr…
Het zenuwstelsel: functies, indeling en werkingHet zenuwstelsel: functies, indeling en werkingHet zenuwstelsel is een orgaansysteem dat een zeer grote rol speelt bij dieren. Het zorgt voor aansturing van handelinge…
Papillon (75 artikelen)
Laatste update: 12-03-2009
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.