Pseudowetenschap: De vierde dimensie

De mogelijkheid van voorspellingen tracht men nogal eens te verklaren via de opvatting dat de tijd verscheidene dimensies moet hebben, Deze opvatting komt er op neer dat de tijd niet altijd opeenvolgend of chronologisch hoeft te verlopen, dus in de dimensies van verleden, heden en toekomst.

Dimensies in de tijd

Gaat men er van uit dat er nog andere dimensies mogelijk zijn, dan kan de tijd ook als niet opeenvolgend worden ervaren.
De idee dat er onbekende dimensies in de tijd zijn, laat zich het gemakkelijkst benaderen aan de hand van de bekende dimensies: lengte, breedte en hoogte. Deze dimensies worden op hun beurt het best benaderd vanuit een startpunt. Dit punt heeft, meetkundig gezien, wel een locatie, maat geen dimensie.

Met voorwerpen die wel een dimensie hebben, verhoudt het startpunt zich op de volgende wijze:Wordt een punt bewogen in de ruimte, dan tekent het een lijn, met één dimensie van lengte. Als een lijn in de ruimte wordt bewogen, laat deze het beeld zien van een vlak, met twee dimensies: lengte en breedte. Wordt een vlak bewogen in de ruimte, dan maakt het een afbeelding met de drie dimensies: lengte, breedte en hoogte.

Constateringen als deze zijn ook mogelijk in de tegenovergestelde richting, vanuit een driedimensionaal lichaam. Dan blijkt dat de dwarsdoorsnede van een driedimensionale kubus een tweedimensionaal vlak is. De dwarsdoorsnede van het vlak blijkt een ééndimensionale lijn, en de dwarsdoorsnede van de lijn blijkt in dit geval een dimensiloos punt.

De vierde dimensie

Hieruit valt af te leiden dat een lichaam van drie dimensies de dwarsdoorsnede is van een lichaam van vier dimensies. Wordt een driedimensionaal lichaam op een bepaalde wijze bewogen, dan blijkt het ook een vierdimensionaal lichaam te produceren. Dan rijst uiteraard de vraag: van welke soort lichaam zou een driedimensionale vorm dan de dwarsdoorsnede zijn? En, in wat voor soort nieuwe richting zou een driedimensionale vorm moeten worden bewogen om er één voort te brengen van vier dimensies? Een beweging, anders dan van boven naar beneden, van voren naar achteren, of zijdelings, zou eenvoudigweg een groter voorwerp scheppen, maar niet een voorwerp van een andere dimensie.

Het antwoord ligt uiteraard in het kenmerk tijdsduur. Immers, op het moment dat iets ophoudt voort te duren, houdt het ook op te bestaan. Dit brengt met zich mee dat de tijdsduur zou moeten worden toegevoegd aan de drie bekende dimensies.
Gewone driedimensionale lichamen zouden daarom eigenlijk moeten worden beschreven als vierdimensionaal; een lichaam met drie dimensies zou moeten worden gedefinieerd als iets dat slechts lengte, breedte en hoogte kent, maar geen tijdsduur. Dit is alleen hypothetisch mogelijk. In werkelijkheid bestaan het punt, de lijn en het vlak niet als zodanig. Elke lijn die te zien is, heeft uiteraard zowel een breedte als een lengte (en tijdsduur), zoals ook ieder fysiek vlak niet alleen een bepaalde lengte en breedte, maar ook een hoogte (dikte) heeft.

Het bewegen van een vlak langs de dimensie hoogte levert een kubus op. De beweging van een (hypothetische) kubus langs de dimensie tijd zou een voorwerp van vier dimensies moeten voortbrengen. Deze beweging langs de dimensie tijd moet in een nieuwe richting verlopen — niet naar boven of beneden, en ook niet zijdelings. Zijn er dan nog andere soorten beweging?
Allereerst is er uiteraard de beweging die het draaien van de aarde oplegt aan alles wat zich erop bevindt, ook de schijnbaar bewegingloze voorwerpen. Een driedimensionaal lichaam kan dus worden beschouwd als de hypothetische bewegingloze dwarsdoorsnede van een reëel lichaam. Van dit lichaam is de vierde dimensie, de tijdsduur, onafscheidelijk van de beweging die de draaiende aarde oplegt aan alles wat zich erop bevindt. Daar komen dan nog andere onvermijdelijke bewegingen bij: die van de aarde om de zon; van de zon om het centrum van de melkweg; en wellicht die van de melkweg om een of ander onbekend punt. Alle waarneembare lichamen moeten al deze (doorgaans onmerkbare) bewegingen tegelijk ondergaan.

Waarneming en conclusie

Deze bewegingen kunnen worden beschouwd als dimensies in de tijd. De tijdsduur is slechts één van de aspecten van de tijd. Als andere aspecten kan men noemen: verschijning en verdwijning, verandering en herhaling. Van deze mogelijkheden is alleen de tijdsduur feitelijk waarneembaar, Wanneer wij zeggen dat iets verschijnt, bedoelen wij dat wij het bestaan daarvan opmerken; en bij het opmerken van een verdwijning doet zich het tegenovergestelde voor. De tussenliggende fase van de verdwijning of verschijning op zichzelf wordt niet waargenomen. Dit geldt ook voor de verandering en de herhaling:
de mens concludeert, maar neemt niet feitelijk waar.

Niettemin zijn verschijning en verdwijning, verandering en herhaling feitelijke gebeurtenissen, ook al kunnen deze niet op zichzelf worden geconstateerd. Zij zijn, bij wijze van spreken, hypothetisch. Hun realiteit moet andere dimensies in de tijd hebben — zoals ook het hypothetische driedimensionale lichaam een waarneembare werkelijkheid wordt in de dimensie tijdsduur.

Als de andere dimensies van de tijd voor een lichaam bereikbaar zijn, dan is het — althans in theorie — mogelijk dat ieder lichaam deze dimensies kan bereiken. Deze mogelijkheid moet zich dan afspelen op een of ander nog onbekend niveau van het bewustzijn — en zou dan kunnen leiden tot voorspellingen.
© 2008 - 2024 Sophocles, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Grafieken: Wanneer gebruik je welke grafiek?Grafieken: Wanneer gebruik je welke grafiek?Wanneer je gegevens wilt tonen, kun je dat in een tabel doen. Maar je kunt het ook visualiseren. En meestal zegt één pla…
Wanneer gaan we naar de vijfde dimensie? Spiritueel reizenWanneer gaan we naar de vijfde dimensie? Spiritueel reizenIn de vijfde dimensie kun je reizen in tijd en ruimte en iedere gewenste vorm aannemen die jij je maar wenst. Veel mense…
Vijf dimensies van HofstedeGeert Hofstede is een Nederlandse organisatiepsycholoog die door zijn ‘vijf dimensies model’ grote bekendheid geniet in…
Astraal reizen; bewustwording van de 5de dimensieAls wij het hebben over astraal reizen dan hebben we het over bewustwording van de 5de dimensie. De 5de dimensie speelt…

Waar of niet waar: De Verschrikkelijke SneeuwmanNadat de aanduiding ‘Verschrikkelijke Sneeuwman’ gemeengoed was geworden voor een zowel geschokte als opgetogen buitenwe…
Pseudowetenschap: SynchroniciteitHet vervelende van voorspellingen die berusten op een of ander teken, is dat er schijnbaar geen verband bestaat tussen d…
Reacties

Wieske, 13-11-2013
Hoi, ik ben wieske.
ik snap echt niet wat de vierde dimensie met tijd te maken heeft. kunt u het zelf niet vertellen. ik heb al naar 'Le temps durée' gekeken maar alles is in het frans. ik hoop dat u mij wat kan vertellen.

groetjes,

Wieske Reactie infoteur, 14-11-2013
Beste Wieske,

Ik zal proberen om het simpel te houden. Een normaal plaatje, tv, enz… zijn twee dimensies laten we maar zeggen lengte en breedte. Een 3 dimensionaal plaatje heeft een derde dimensie namelijk diepte. Hierdoor zien we mensen en dingen om ons heen zoals ze zijn.

Er wordt aangenomen dat de vierde dimensie de dimensie 'tijd' zou zijn omdat we ons in principe bewegen binnen de tijd. Natuurkundig gezien zijn mensen en dingen niet meer dan een samenspel tussen moleculen. Moleculen zijn de kleinste deeltjes die van een stof bestaan en die alle elementen van die stof in zich hebben. Moleculen kunnen nog eens onderverdeeld worden in atomen, maar het verschil tussen een molecuul en atoom heeft alles te maken met het hebben van alle elementen van de stof. Een atoom bepaalt wél het molecuul maar draagt op zichzelf niet de elementen van die stof. Voorbeeldje: Een molecuul water is water ook al is het heel klein maar de molecuul is nat, vloeibaar doorschijnend enz… vele moleculen bij elkaar zijn dus water. De molecuul water bestaat uit de atomen waterstof en zuurstof H2O. Van zuurstof kan je niet zeggen dat het 'nat is en ook kan je dat van waterstof niet zeggen, maar samen vormen ze de molecuul water met alle eigenschappen van water zonder dat de atomen apart deze eigenschappen bezitten.
Dus als alles bestaat uit moleculen, mensen dieren, dingen enz… mag je aannemen dat al die moleculen bewegen immers mensen bewegen, dieren bewegen, windmolens bewegen, bloemen, planten, bomen enz… Wij kunnen die beweging waarnemen omdat er een vierde dimensie bestaat die 'tijd' heet. Immers als we de tijd stil konden zetten, zou alles stil staan en er geen beweging meer zichtbaar zijn. Omdat er dan geen verleden meer zou zijn en ook geen toekomst maar alleen een 'nu'en dat moet je heel eng zien. Daarom mijn verwijzing naar 'le temps durée'. Een beetje een slechte vertaling maar je zou kunnen zeggen 'de tijd duurt voort' wat op zichzelf weer wil zeggen dat ook in de kleinste denkvorm de tijd al weg is voordat je hem kan denken. Voorbeeld. Denk aan het woord je 'nu'. Het leuke is nu dat op het moment dat je aan het woordje denkt het al niet meer 'nu' is maar het al een fractie van een seconde het 'nu' al weer verleden is. Het begrip 'tijd' is dus niet te vatten want op het moment dat je denkt dat je het beet kan pakken of benoemen is het al weer weg en is er al een ander 'nu'.
Dit alles wil zeggen dat als de vierde dimensie inderdaad 'tijd' zou zijn, en we die vierde dimensie onder de knie zouden krijgen, we de andere drie dimensies zouden kunnen aanpassen aan de vierde dimensie ofwel we zouden de volgorde van het bewegen van de moleculen in de ruimte ( wat dus mensen en dingen zijn) kunnen manipuleren. Het zogenaamde 'tijdreizen' zou op dat moment mogelijk moeten zijn, immers we zouden dan kunnen bepalen dat alle moleculen de stand zouden moeten innemen die ze duizend jaar geleden ook hadden.

Ik heb geprobeerd het eenvoudig te houden en niet te vervallen in wiskundige en natuurkundige theorieen. Ik hoop dat je daarmee een beetje geholpen bent.

Sophocles

Charlotte, 31-10-2013
Hoi, ik ben Charlotte.
ik zit op de bassisschool. ik zit in een groep voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. we hebben nu het onderwerp tijd. we moeten allemaal een vraag (onderzoeksvraag) bedenken, die ons intereseert en waarvan we meer willen weten. mijn vraag is: wat is de vierde dimensie en wat heeft de vierde dimensie met tijd te maken? ik hoop dat jullie mij konde helpe met mij vraag.

groetjes, Charlotte Reactie infoteur, 31-10-2013
Beste Charlotte,

Tijd, is een zowel inspirerend als filosofisch onderwerp. Ga eens op zoek naar de grote Franse filosoof Bergson. Hij heeft een mooi en filosofisch werk geschreven met als titel 'Le temps durée'. Misschien is dat een goed begin voor jullie onderzoeksopdracht.

Succes,

Sophocles

Korscht, 22-10-2009
Het woord tijd in dit artikel snap ik niet. Tijd bestaat helemaal niet. Of kan iemand het mij uitleggen? Reactie infoteur, 22-10-2009
Lees de theorie over tid van de franse filosoof Bergson. Waarschijnlijk op Google te vinden met "le temps durée"

Sophocles

Sophocles (334 artikelen)
Gepubliceerd: 24-01-2008
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.