Verschillende soorten marketing besproken

Marketing is niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven. Overal kom je grote reclamecampagnes tegen en kijk je tegen grote billboards met een reclameleus aan. Maar welke verschillende soorten bestaan er nou eigenlijk? En welke hebben het meeste effect, en wat zijn dan hun voor- en nadelen? Dat wordt in dit artikel besproken.

Actiemarketing

Actiemarketing is een marketingtechniek die vooral gebruikt wordt met als doel het behalen van korte termijn resultaten. Vaak moet er in de gevallen op korte termijn iets aan de man worden gebracht. Bijvoorbeeld: Voor de WK wedstrijd Nederland – Spanje heeft het sportmerk Nike speciale T-shirts ontworpen met een afbeelding die correspondeert met de wedstrijd. Omdat men van te voren niet kan zeggen dat deze twee landenteams in de finale van het eindtoernooi komen, produceert Nike de T-shirts niet van te voren. Pas als duidelijk is welke teams in de finale zullen staan gaat de productie van start. Op korte termijn is het dus zaak dit product bekendheid te geven.

Er bestaan verschillende soorten Actiemarketing

 • Interactieve Marketing. Hierbij is het contact tussen bedrijf en klant heel belangrijk. Vaak wordt dit door middel van internet of telefonie gedaan.
 • Sales promotie. De aankoop wordt aantrekkelijker gemaakt door bijvoorbeeld aanbiedingen en kortingen. Vaak krijgt de klant een bonus als zij dit product koopt, in de vorm van een gratis tweede product of iets dergelijks.
 • Event Marketing. Zoals het woord al zegt wordt hierbij gebruik gemaakt van een evenement. Vaak door het sponsoren van een groot evenement hoopt het bedrijf snel bekendheid aan een (nieuw) product te geven.
 • Belevingsmarketing. Een marketingstrategie die vooral gebruikt wordt door grote bedrijven als Coca Cola. Zij proberen hun naam als product te verkopen, de merknaam staat hierbij voorop.
 • Marketing pr. Hierbij wordt heel specifiek ingespeeld op een bepaalde doelgroep. Een goed voorbeeld hiervan is babyvoeding. Men zal bijvoorbeeld reclameposters van dergelijke producten vaker in nieuwbouwwijken aantreffen dan elders, simpelweg omdat er meer gezinnen met jonge kinderen wonen.

Direct marketing

Over het algemeen vindt er binnen marketing communicatie plaats, dat voor iedereen toegankelijk is. Niemand wordt hierbij uitgesloten. Zo wordt het bereik van marketing groot gehouden. Een voorbeeld hiervan is reclame op de televisie of in kranten. Bij Direct Marketing daarentegen is sprake van een directe benadering, waarbij er gezocht wordt naar een reactie van de klant. Dit wordt vaak gebaseerd op het koopgedrag van de potentiële klant. Bijvoorbeeld: Meneer Pieters koop een splinternieuwe Audi tegen de nieuwprijs. Men neemt dan aan dat meneer Pieters zijn nieuwe auto bewust heeft gekozen en hij ontvangt reclame van de Audi dealer. Hierin wordt bijvoorbeeld een nieuwe auto gepresenteerd, die meneer Pieters met inruilkorting voordelig kan kopen. Op zulke individuele gegevens baseren bedrijven hun doelgroep.

Direct Marketing kan op verschillende manieren worden overgebracht:

 • Televisie
 • Radio
 • Telefoon
 • Geadresseerde post
 • Internet
 • E-mail
 • Huis-aan-huisreclame
 • Advertenties
 • Persoonlijke verkoop

Direct Marketing heeft veel voordelen. Door het gerichte aanbod en directe contact is de kans groter de klant een goed aanbod te doen. Doordat het persoonlijker is, is de kans op slagen groter. Bovendien ontstaan er een soort relatie tussen klant en verkoper. De verkoper hoopt natuurlijk dat de klant hem trouw blijft en zijn volgende auto (bij het voorbeeld over meneer Pieters) bij dezelfde dealer koopt.

Maar deze marketingstrategie heeft echter ook nadelen. Het wordt door de klant vaak als onprettig ervaren. Men vindt het vervelend op de hoogte gehouden te worden over een eenmalige aankoop. Mede daardoor is Direct Marketing niet altijd effectief.

Guerrilla Marketing

Guerrilla Marketing is een marketingtechniek waarmee met beperkte middelen, wat vaak aankomt op het budget, een zo groot mogelijk resultaat behaald moet worden. Traditionele marketinginstrumenten worden hierbij gecombineerd. Deze strategie bestaat nog niet zo lang en is tegenwoordig erg populair. Tegenwoordig wordt door de meeste bedrijven het marketingbudget zo klein mogelijk gehouden, waarmee toch de doelstelling bereikt moet worden. Door op een creatieve manier om te gaan met het kleine budget wordt geprobeerd een marketingcampagne op te zetten. Vaak wordt dit door de media een handje geholpen. Bijvoorbeeld: Het deodorantmerk Axe is erin geslaagd om, door middel van een aantal simpele acties, een grote bekendheid aan het product mee te geven. Door simpele zaken als het onderstaande plaatje, waarin de boodschap van Axe duidelijk wordt gemaakt, wordt het product bekend. Het product staat bekend om haar geur, die vrouwen moet aantrekken. Door middel van deze campagne is dit duidelijk geworden.

Het klinkt natuurlijk niet verkeerd, een zo groot mogelijk resultaat behalen met zo weinig mogelijk geld. Maar in de praktijk zien we dat soortgelijke acties vaak veel ophef creëert. Tevens is het niet gemakkelijk om zo’n campagne te bedenken, laat staan opvallend maken. Ook hangt er een risico aan wat betreft het verschil tussen positieve en negatieve publiciteit. Als zo’n campagne in de media explodeert gaat dit ten koste van de naam van het product.

Guerrilla Marketing is vooral aantrekkelijk omdat de kosten laag zijn en het resultaat hoog. Dit spreekt natuurlijk veel ondernemers aan. Tevens is het een snelle manier voor het opzetten van een campagne. Maar, dat gaat natuurlijk niet zomaar. De risico’s op een mislukte campagne zijn vrij groot, ten opzichte van andere strategieën. Tevens moet de actie aan een flink aantal eisen voldoen:
 • De campagne moet origineel zijn.
 • De actie moet ik zekere mate onvoorspelbaar zijn.
 • De actie moet een zo groot mogelijk bereik hebben.
 • De campagne moet goed getimed zijn.

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing is een prestatiegerichte vorm van online marketing. Een website promoot producten van een adverteerder en ontvangt een bepaald bedrag wanneer er een vooraf afgesproken doel plaatsvindt. Vaak wordt dit gedaan door middel van het aanklikken van een advertentie op een webpagina. De potentiële klant komt op de manier vaak op de website van het product, waarvoor de adverteerder een afgesproken bedrag aan de website betaald. Maar ook kan dit gebeuren door het verkopen van bepaalde producten. Voor elk verkocht product betaalt de adverteerder een bedrag aan de verkoper, vaak een website. Een onderneming vergroot zijn afzetmogelijkheden door andere organisaties haar producten te laten verkopen.

Veel internetwinkels, zoals bol.com en Wehkamp maken hier gebruik van. Deze bedrijven hebben er veel voor over om zoveel mogelijk bezoekers naar hun website te lokken, bijvoorbeeld door zulke advertenties op verschillende webpagina’s.

De beloningen kunnen op verschillende manieren worden betaald:

 • Pay Per Lead (PPL)
 • Pay Per Sale (PPS)
 • Pay Per Action (PPA)
 • Pay Per View (PPV)
 • Pay Per Click (PPC)

Buzzmarketing

Buzzmarketing is een andere woord voor mond-tot-mond marketing. Het welbekende sneeuwbaleffect, waarbij de sneeuwbal gaat rollen en steeds groter wordt, is hierbij van toepassing. Alles draait hierbij om opmerkelijkheid. Als iemand zo’n campagne ergens ziet, bijvoorbeeld in de vorm van een filmpje, is het de bedoeling dat dit doorverteld wordt. Hierdoor ontstaat een steeds groter netwerk met mensen die van dit product gehoord hebben. Bijvoorbeeld: De reclames van de LOI. De slogan ‘Nederland wordt steeds slimmer’ klinkt bekend in de oren. Door humoristische reclames en filmpjes op internet is deze slogan in heel Nederland bekend.

Met deze vorm van marketing bedenken marketeers een campagne waarbij mensen aangespoord worden de boodschap te verspreiden. Vaak werkt dit het best bij een zo opmerkelijk mogelijke campagne. Er ontstaat publiciteit en veel mensen worden geconfronteerd met de boodschap van de campagne.

Het succes van een Buzzmarketingcampagne is vaak in combinatie met een filmpje op internet. In dat geval is Buzzmarketing een onderdeel van Viral Marketing (wordt later behandeld). In de afgelopen jaren is gebleken dat deze vorm van marketing heel succesvol is. Het wordt daarom ook steeds vaker toegepast en krijgt een steeds groter marktaandeel. Er is echter een groot nadeel bij deze marketingtechniek. Over het algemeen slaat zo’n, vaak op internet uitgebracht, filmpje aan bij een specifiek deel van de bevolking, met name in de leeftijdscatagorie van 10 t/m 40 jaar. Ouderen zijn dis soort zaken niet gewend en zijn er over het algemeen niet over te spreken. Desondanks wordt het steeds populairder.

E-mail Marketing

E-mail Marketing is een vorm van Direct Marketing waarbij potentiële klanten door middel van een e-mail direct benaderd worden. Omdat over de mail tegenwoordig veel reclame wordt gemaakt, behoort niet elk mailtje tot deze marketingtechniek. E-mail Marketing dient tegenwoordig om één van de volgende doelen:
 • Nieuwe klanten werven
 • Bestaande klanten overtuigen te kopen
 • Relatiebeheer

Een groot voordeel van deze marketingtechniek is natuurlijk dat het relatief goedkoop is. Het gebruik ervan is eenvoudig en er zijn geen uitgebreide campagnes voor nodig. Het is een snelle vorm van het overbrengen van een boodschap, het versturen van een mailtje duurt tegenwoordig slechts een aantal seconden. Ook is het bereik vrij groot, omdat iedereen tegenwoordig wel een e-mail account heeft, die hem dus ook regelmatig checkt.

Een nadeel ervan is dat het vaak wordt misbruikt. Het wordt vaak als spam gezien, wat uiteraard niet de bedoeling is. Er dient dus zo voorzichtig mogelijk mee om te worden gegaan.

Sociale Marketing

Sociale Marketing is een marketingstrategie waarmee geprobeerd wordt positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te creëren. Het gaat daarbij om het overhalen van een bepaalde groep om het gedrag aan te passen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is een anti-roken campagne. Hierbij wordt de groep (de rokers) overtuigd hun gedrag (het roken) te veranderen. Een ander voorbeeld zijn de overheidscampagnes over het verminderen van beschonken automobilisten. Deze BOB reclames zijn een bekend iets.

Database Marketing

Database Marketing is niets anders dan het gebruik maken van gegevens uit een database voor marketingactiviteiten. Elke klant dient specifiek een uniek aanbod te ontvangen om aan de wensen en behoeften te voldoen. Database Marketing is een variant van Direct Marketing, waarbij de potentiële klant op een directe manier benaderd wordt. Doordat er gebruik is gemaakt van verzamelde gegevens van de ontvanger, kan er een gericht aanbod worden gedaan naar de wensen van de klant.

Database Marketing verzamelt op verschillende manieren hun gegevens:

 • Verzamelen klantgegevens
 • Analyseren beschikbare data
 • Bestaande klantkennis toepassen
 • Het aanbod communiceren

Voordeel van deze vorm van marketing is het al genoemde gerichte aanbod. Door oude gegevens kan er gericht worden geselecteerd. Een ander voordeel is het hoge slagingspercentage, in verhouding met andere soorten marketing.

Een groot nadeel is dat het een tijdrovend onderzoek is. Het uitzoeken van een geschikte doelgroep kan veel tijd kosten, het onderzoek duurt vaak lang. Vaak is het grootste probleem hiervan het zoeken van geschikte data. Gericht te werk gaan is hierbij vrij lastig.

Etnomarketing

Met Etnomarketing is het de bedoeling allochtone bevolkingsgroepen te bereiken. Op het gebied van marketing is er een groot verschil tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen. Door heel specifiek in te spelen op de wensen van de allochtone bevolkingsgroep komt er een groot en goed aanbod tot stand.

Deze marketing richt zich vooral op de normen en waarden van deze bevolkingsgroep. Een voorbeeld hiervan is de overheidscampagne ‘Inburgeren, doet u mee?’ waarin men wordt opgeroepen een inburgeringcursus te doen. Onder het motto ‘Zo kan u zichzelf ook verstaanbaar maken’ worden allochtonen overgehaald de Nederlandse taal te leren.

Ook wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van allochtone acteurs in reclame spotjes. Een voorbeeld hiervan is de Lassie rijst reclames, waarin een bekende allochtone Nederlander te zien is.

Het belang van deze soort marketing neemt gestaag toe. Het aantal allochtonen in Nederland neemt toe, en dus ook de vraag naar zulk soort campagnes. Het aantal gespecialiseerde Etnomarketing bureaus groeit aanzienlijk. Vooral de overheid is hier een dankbaar gebruiker van, maar ook steeds andere opdrachtgevers melden zich.

Viral Marketing

Viral Marketing is een nieuwe marketingtechniek die gebaseerd is op de mond-tot-mond reclame. Deze marketingtechniek gebruikt met name sociale netwerken als Twitter en FaceBook met als doel de boodschap zo snel mogelijk te verspreiden. Binnen marketing spreekt men van een virale epidemie. Met deze campagnes, bijvoorbeeld aan de hand van een digitaal filmpje, wordt geprobeerd de communicatiedoelstellingen te bereiken. Vaak wordt dit gebruikt om de naamsbekendheid van een merk te vergroten. Door het sneeuwbaleffect wordt dit effect alleen maar groter. Soms zie je particuliere advertenties op deze sociale netwerken, een techniek in opkomst. De kosten zijn relatief laag en de doelgroep groot. Door het goed gebruikmaken van internet is dit een goede manier om te adverteren.

Voordelen Viral Marketing:

 • Relatief verkoop
 • Het maakt gebruik van bestaande sociale groepen, zij zijn meestal al geïnteresseerd. Zo is de opstartdrempel lager.
 • Snelle verspreiding
 • Goede manier om jongeren te bereiken
 • Een bureau in de arm nemen is niet altijd nodig. Sommige sociale netwerken beschikken over een prima systeem, waarbij men het vrij gemakkelijk zelf kan regelen. Dat scheelt flink in de kosten.

Nadelen Viral Marketing:

 • Het is vaak niet eenvoudig om een succesvolle campagne te maken. Vooral voor grotere bedrijven is het lastig een leuk, opmerkelijk of grappig filmpje te maken.
 • Technieken van oude succesvolle campagnes werken vaak niet in de toekomst. Er moeten dus nieuwe campagnes worden bedacht.
 • Daarnaast zit een groot gedeelte van de doelgroep vaak niet te wachten op soortgelijke filmpjes. In tegenstelling tot het verspreiden via andere media, kan de potentiële klant deze reclame makkelijk ontwijken.
© 2012 - 2024 Sjoerdvo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Soorten marketing, strategie, kwaliteit en de 4P'sMarketing is opkomende rond 1950, vanaf daar heeft marketing grote sprongen gemaakt. Het wordt in iedere organisatie gea…
Waarom is marketing zo belangrijk?Waarom is marketing zo belangrijk?Marketing is niet alleen maar een reclamespotje of een krantenartikel, die tijd zijn wij allang voorbij. Marketing is ve…
Economie: MarketingMarketing is niets anders dan de manieren waarop ondernemers hun producten verkopen. Er bestaan verschillende soorten ma…

Tegengaan personeelsverloopPersoneelsverloop is voor iedereen heel vervelend. Of je nou een kleine of een grote ondernemer bent, als het personeel…
Sjoerdvo (57 artikelen)
Gepubliceerd: 03-10-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.