Discussie rond winnen van schaliegas

Schaliegas wordt gewonnen uit schalie. Schalie is een gesteente dat bestaat uit klei-mineralen en wordt daarom ook wel kleisteen genoemd. Schalie is ontstaan door afzetting van deeltjes die door erosie zijn losgeraakt en door water, wind, massabeweging of ijs naar een bepaalde plek zijn vervoerd. Daar is onder invloed van druk uiteindelijk schalie ontstaan. Maar over het winnen van schaliegas is een hevige discussie ontstaan. Naast voorstanders zijn er ook veel felle tegenstanders.

Van steenkool naar schaliegas

Tijdens de industriële revolutie was steenkool de belangrijkste energiebron. Daarna was het de beurt aan olie en gas om de economie vooruit te helpen. De oliecrisis van 1973 bracht menigeen op andere gedachten over het winnen van energie. Nu lijkt schaliegas de oplossing voor veel energieproblemen te kunnen worden. De basis van de moderne economie is immers energie waarbij schaliegas een nieuwe bron kan worden. Volgens TNO komt het meeste schaliegas voor in de grensstreek van Noord-Brabant met België. Een tweede gebied met veel schaliegas is de kop van Noord-Holland.

Fraccen met gebruikmaking van chemicaliën

Schaliegas wordt gewonnen door een speciale techniek die fraccen wordt genoemd. Fraccen is een methode om millimetergrote scheurtjes te maken in de laag waarin zich het gas bevindt. Die scheurtjes ontstaan doordat onder hoge druk water, zand en chemicaliën in een boorput worden gepompt. De zandkorreltjes houden de scheurtjes open waardoor het gas een vrije doorgang heeft naar de boorput.

Onrust door berichten over schadelijkheid voor grondwater

In het fracmengsel van water, zand en chemicaliën zitten schadelijke stoffen zoals carcinogene benzeen en formaldehyde. Door die schadelijke stoffen houdt deze methode van gaswinning een risico in voor verontreiniging van grondwater of oppervlaktewater vanwege de gebruikte fracchemicaliën. Daardoor zouden grote nadelen kunnen ontstaan voor het milieu. De berichten daarover veroorzaken veel onrust. Overigens doen gasproducenten er alles aan om de samenstelling van de chemicaliën geheim te houden uit oogpunt van concurrentie.

Discussie rond winnen schaliegas

Nu de Verenigde Staten proberen in de behoefte aan energie te voldoen uit eigen bodem en niet meer afhankelijk willen zijn van de sjeiks uit het Midden-Oosten, wordt het tijd dat ook Europa zijn voordeel gaat halen uit de eigen bodem. Europa is momenteel immers voor een groot deel afhankelijk van instabiele en autoritaire regimes. Maar politiek Europa twijfelt vanwege wantrouwen en vrees dat het winnen niet veilig genoeg is. Deskundigen menen echter dat het winnen van schaliegas niet onveiliger is dan het winnen van geothermische warmte en olie. De olie-industrie en gasindustrie zijn grote promotors van de discussie rond het al dan niet op grote schaal gaan winnen van schaliegas. Die discussie heeft belangrijke aspecten als veiligheid, economie, milieu en politiek
.

Minder uitstoot CO2

Volgens velen lijkt het, gezien alle voordelen van het winnen van schaliegas, niet meer de vraag of er ooit schaliegas gewonnen zal worden maar wanneer dit zal gebeuren. Eigenlijk staat ook niets meer proefboringen in de weg zodra deskundigen van oordeel zijn dat schaliegas winnen veilig kan gebeuren. Nederland heeft bij het winnen van schaliegas een voordeel dat er geen extra investeringen noodzakelijk zijn voor een nieuw aan te leggen gasnet omdat het al beschikt over een dicht vertakt netwerk. De winning van schaliegas zal ook veel werkgelegenheid opleveren. Door het gebruik van schaliegas zal de uitstoot van CO2 verminderen.

Schaliegas voordelen

Andere voordelen van schaliegas zijn:
  • Kans op een industriële opleving
  • Lagere gasprijzen
  • Minder belasting van het milieu dan andere winningen
  • Grotere onafhankelijkheid voor energie
  • Een sterkere politieke positie

Tegenstanders van schaliegas

Tegenstanders van het op grote schaal gaan winnen van schaliegas zijn bang voor vervuiling van de grondwaterbronnen. Voorop in die mening gaan de drinkwaterbedrijven. Zij vertrouwen het gebruik van chemicaliën niet die noodzakelijk zijn voor het winnen van schaliegas. Zonder een overtuigend bewijs dat er geen vervuiling zal plaatsvinden, zullen zij felle tegenstanders blijven. Inmiddels hebben zich bij de drinkwaterbedrijven ook tegenstanders geschaard als frisdrankfabrikanten en bierbrouwers die ook putten uit het grondwater.

Lees verder

© 2013 - 2020 Rickandie, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Aardbeving: een natuurverschijnsel van enkele secondenAardbeving: een natuurverschijnsel van enkele secondenDe buitenkant van de aarde bestaat uit grote platen die aan de oppervlakte van de aarde te zien zijn en een dikte hebben…
Gebruik Koppejan om de zetting uit te rekenenGebruik Koppejan om de zetting uit te rekenenIndien grond wordt opgehoogd met bijvoorbeeld een aardebaan voor een weg of nieuwbouw project, dan zal de onderliggende…
De Peelrandbreuk en de bijbehorende wijstverschijnselenDe Peelrandbreuk en de bijbehorende wijstverschijnselenDe Peelrandbreuk is een uniek verschijnsel in Nederland, behalve dat de Peelrandbreuk goed te zien is, zijn ook de versc…
Wat is een zinkgat of sinkhole?Wat is een zinkgat of sinkhole?Zinkgaten op zich zijn geen nieuw fenomeen. Wat wel nieuw is dat er steeds meer zinkgaten in de wereld voorkomen. Zinkga…

Rijkdom en welvaart: waarom is Nederland een rijk land?Rijkdom en welvaart: waarom is Nederland een rijk land?Waarom is Nederland zo een gezellig en leuk land om in te wonen? Waarschijnlijk omdat het in vergelijking met andere lan…
Rijkdom en welvaart: waarom is België een rijk land?Rijkdom en welvaart: waarom is België een rijk land?België staat al een hele tijd bekend als een van de rijkste landen van Europa. De levenskwaliteit is er hoog, terwijl de…
Bronnen en referenties
  • Wikipedia

Reageer op het artikel "Discussie rond winnen van schaliegas"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rickandie
Laatste update: April 2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Special: Energiezuinig
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!