Economie: wat is het verschil tussen recessie en depressie?

Economie: wat is het verschil tussen recessie en depressie? Sinds de globale economische crisis van eind oktober 2008 zijn economische termen schering en inslag in de actualiteit. Recessie, deflatie, depressie: het zijn maar enkele voorbeelden van begrippen die voor de man in de straat niet altijd even duidelijk zijn. Bij inflatie bijvoorbeeld merk je in het dagelijks leven dat de prijzen stijgen, terwijl bij deflatie je spaargeld meer waard wordt. In het journaal komen specialisten praten over procenten groei, conjunctuur en andere economische termen, waarbij het moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Wat betekenen al die termen nu precies, en wat is het verschil ertussen?

Crisis economie

De overgang van een "normale" economische gang van zaken naar een economische recessie gebeurt via een economische crisis. Een economische crisis is een plotse verslechtering van de economische toestand van een land of van meerdere landen. Bedrijven gaan failliet, werknemers verliezen hun baan en de algemene koopkracht wordt minder: het zijn typische symptomen van een economische crisis. Ook de toekomstperspectieven worden minder goed. Soms gaat de economische crisis gepaard met een crash van de aandelenbeurs, zoals bijvoorbeeld in het najaar van 2008. In sommige gevallen zijn het niet-economische factoren (bv. de pandemie veroorzaakt door het coronavirus in 2020) die kunnen leiden tot een economische crisis, en uiteindelijk zelfs tot recessie of depressie.

Economische vertraging

De vertraging van de economie is niet te verwarren met de economische recessie. Men gebruikt de term economische vertraging wanneer de economie wel blijft groeien, maar aan een lager tempo. De groei van het Bruto Binnenlands Product ligt laag maar blijft positief. Vaak vormt de economische vertraging een overgang tussen een economische crisis en een economische recessie.

Economische recessie

We spreken van economische recessie wanneer de economische activiteit op een relatief lange termijn verlaagd is.
Meestal gebruikt men de term economische recessie wanneer het Bruto Binnenlands Product (BBP) van een land tijdens twee achtereenvolgende trimesters is afgenomen. Een recessie maakt deel uit van een laagconjucntuur in de economie en kan een keten van negatieve gevolgen in gang zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reorganisatie van bedrijven waarbij werknemers ontslagen worden, bedrijven minder inkomsten hebben en de werkloosheidscijfers stijgen. Dit heeft ook weer een weerslag op de overheidsfinanciën doordat de staat minder belastingsinkomsten kan innen.

Economische depressie

De economische depressie is een toestand die nog een stap verder gaat dan de recessie. De economische depressie is een ergere, langere toestand dan de recessie. Het gaat hierbij om een soms jarenlange vermindering van de productie en de consumptie. Een voorbeeld is de depressie van de jaren dertig, waarbij de werkloosheid extreem hoog lag en de economie op sterven na dood was. In de nasleep van de beurscrash van Wall Street van 1929 was de economie er een heel decennium lang slecht aan toe. Deze situatie werd gevolgd door de Tweede Wereldoorlog, waarbij de wapenindustrie op volle toeren kwam te draaien.

Inflatie

Prijsstijging

Een economische crisis kan gepaard met een inflatie. Dat is een algemene stijging van de prijzen waardoor de koopkracht van de consument daalt. Je spaargeld wordt op die manier minder waard doordat je er geleidelijk aan minder en minder producten kan van kopen. Toch gaan economen ervan uit dat een lichte vorm van inflatie gezond is voor de economie. Niet toevallig is het de taak van de Europese Central Bank (ECB) om te voorzien in een lichte vorm van inflatie in Europa, en dit omdat men ervan overtuigd is dat dit de economische groei op lange termijn kan verzekeren.

Traag of snel

Als de inflatie zich verderzet maar aan een trager tempo, dan spreken we van een desinflatie. Versnelt de inflatie verder tot extreem hoge waarden dan spreekt men van hyperinflatie. Bij hyperinflatie stijgen de prijzen zelfs dag per dag waardoor er een paniek bij de consument kan ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de hyperinflatie in Duitsland in de jaren twintig of in Rusland op het einde van de jaren negentig.

Deflatie

Het tegenovergestelde van de inflatie is de deflatie. Dit is een algemene daling van de prijzen ten gevolge van een economische vertraging of een verminderde vraag. Een deflatie kan soms samengaan met een stijging van de productie en de werkgelegenheid. Bij deflatie wordt je spaargeld meer waard doordat je er meer dingen van kan kopen. Op langere termijn wordt deflatie echter gezien als een negatieve zaak doordat de consument geneigd zou zijn om met zijn aankopen te wachten in de verwachting dat prijzen nog verder zullen dalen.

Lees verder

© 2009 - 2020 Verdanov, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inflatie, desinflatie en deflatie uitgelegdInflatie, desinflatie en deflatie uitgelegdRenteomslag, inflatie, neiging naar deflatie in 2020? Er is goede en slechte deflatie mogelijk. Voor een stevige inflati…
De angst voor deflatie en recessieDe angst voor deflatie en recessieMet alle macht proberen de ECB en de FED deflatie en economische teruggang in 2019 en 2020 te voorkomen. Deflatie dreigd…
Deflatie: oorzaken en gevolgen voor de economieDeflatie: oorzaken en gevolgen voor de economieHet “spook” deflatie is een grote vrees voor heel wat economen. Deflatie is de tegenhanger van inflatie. Inflatie staat…
De economische politiek van de Sovjet UnieDe economische politiek van de Sovjet UnieWie denkt aan de Sovjet Unie, heeft vaak toch snel de associatie met een mislukte economische politiek. Wat waren de fun…
Bronnen en referenties
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Recessie
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperinflatie (bronnen geraadpleegd op 09/10/2015).
  • https://www.homefinance.nl/nieuws-blog/blogberichten/100639/wat-staat-ons-te-wachten-corona-recessie-onvermijdelijk/
  • https://www.nu.nl/economie/6038957/rabobank-nederlandse-economie-belandt-in-recessie-door-coronacrisis.html
  • https://www.businessinsider.nl/recessie-economie-2020-wellink/ (bronnen geraadpleegd op 02/04/2020).

Reageer op het artikel "Economie: wat is het verschil tussen recessie en depressie?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rui Wortelboer, 14-08-2020 16:56 #2
Er is geen definitie voor depressie, dat is aan de ene kant vreemd, want alles is te definieren. Stel dat er wel een exacte omschrijving van depressie zou zijn, bijvoorbeeld 4 kwartalen op rij. Dan is een depressie niet meer te ontkennen en slaat de paniek toe zodat de depressie dubbel zo groot wordt en je een spiraal naar beneden uitlokt. Het probleem wordt dan versterkt. Ik denk dat een psycholoog ook niet tegen een patient zegt, je bent depressief. Door de goede kanten te benadrukken verminder je een depressie en maak je hoop op herstel. Een depressie is een benaming die je achteraf aan een gebeurtenis kunt geven, zoals de jaren 30 in de vorige eeuw. Om real time een situatie een depressie te noemen is gevaarlijk door de zichzelf versterkende werking. Actueel gezien, we hebben nu een recessie na 2 kwartalen krimp in 2020, eind 2020 weten we meer, mochten we dan op 4 kwartalen krimp zitten dan kun je er van uitgaan dat herstel 5-10 jaar gaat duren, de krimp is nu al 3x 2009. De eerste 10 jaar zijn we er niet van af.Herstel tot voor de corona crisis gaan we mogelijk niet meer meemaken. Misschien moeten we ons meer leren te focussen op welzijn ipv op welvaart, want welzijn is een beter doel in het leven, heb ik geleerd in de eerste economieles ongeveer 35 jaar geleden. Mensen die streven naar rijkdom hebben een grotere recessie dan mensen die welzijn als levensdoel hebben. Dus depressief worden van de economische situatie is voor iedereen verschillend, de een verliest meer dan de ander. Het genieten van het lekkere weer gaat gewoon door. Misschien is een economische depressie niet te definieren omdat er voor een depressie meer dingen nodig zijn dan alleen krimp. Recessie is krimp is een daling, een depressie is ook een daling maar die heet al recessie. Een depressie zit denk ik vooral in de lengte van tijd, "de depressie duurde 10 jaar". Dat kun je alleen achteraf stellen, je kunt niet zeggen we krijgen nu een depressie van 10 jaar, niemand weet wat de toekomst exact brengt, Goedemiddag!

R. de Laat, 13-08-2009 11:43 #1
Helaas wordt nog altijd niet genoemd wanneer men spreekt van een depressie. Benoem nou eens objectieve criteria voor een depressie. Is dan de krimp van bbp 4 kwartalen of langer?

Infoteur: Verdanov
Laatste update: 02-04-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Special: Economische begrippen
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 2
Schrijf mee!