Regels voor plaatsen schutting of scheidsmuur

Regels voor plaatsen schutting of scheidsmuur Een schutting plaatsen lijkt een eenvoudige handeling, maar er zijn toch enkele regels die in acht genomen moeten worden. Waar mag de schutting staan? Hoe hoog mag de schutting staan? Heb ik toestemming van de buren nodig? Kan ik de buurman mee laten betalen? Een schutting plaatsen lijkt een eenvoudige handeling, maar er zijn toch enkele regels die in achting genomen moeten worden. Waar mag de schutting staan? Hoe hoog mag de schutting staan? Heb ik toestemming van de buren nodig?
  • Plaats schutting of scheidsmuur
  • Erfgrens
  • Toestemming buren
  • Hoogte schutting of scheidsmuur

Plaats schutting of scheidsmuur

De schutting kan geplaatst worden op uw eigen grond, maar ook op de erfgrens. Bij plaatsing op de erfgrens spreken echter niet meer van een schatting, maar van een scheidsmuur. Het verschil tussen een schutting en een scheidsmuur is dat de scheidsmuur gezamenlijk eigendom van beiden buren is. U draagt dan samen met uw buren van het aangrenzende erf bij in de kosten van de scheidsmuur voor gelijke delen. Een scheidsmuur wordt dus altijd op de erfgrens gebouwd.
Bouwt u op de erfgrens en het aangrenzende erf is een openbare weg of een openbaar water, dan is er geen sprake van gezamenlijke eigendom. U draait zelf geheel op voor alle kosten met betrekking tot de scheidsmuur.
Laat het in elk geval duidelijk zijn dat het niet toegestaan is en schutting over de erfgrens te bouwen.

Erfgrens

Niet in alle tuinen is de erfgrens duidelijk te zien of te vinden. Indien u twijfelt over de erfgrens kunt u in het Kadaster tegen vergoeding een kadastrale kaart aanvragen waarop de ligging van de erfgrens te zien is. Mocht dit geen uitkomst bieden dan kunt u ten allen tijde vorderen dat de rechter de grens bepaalt op grond van 5:47 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Toestemming buren

Voor het plaatsen van een schutting op uw eigen grond (dus achter de erfgrens) heeft u geen toestemming van de buren nodig. Ondanks dat u geen toestemming nodig heeft is het uiteraard aan te raden voor het plaatsen van de schutting contact met uw buren op te nemen. Veel problemen kunnen op deze manier voorkomen worden.
Bij een scheidsmuur kunt u ten allen tijde vorderen dat de buurman meewerkt op grond van artikel 5:49 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Werkelijk sprake van toestemming is dus niet nodig. De kosten voor het plaatsen van de scheidsmuur komt aan beiden partijen voor gelijke delen toe. Indien het andere erf een openbare weg of openbaar water is, is dit niet aan de orde.

Hoogte schutting of scheidsmuur

Tot een hoogte van 2 meter kunt u vergunningsvrij een schutting of scheidsmuur plaatsen voorzover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte van de afscheiding niet anders regelt. U doet er dus goed aan om voor de plaatsing bij uw gemeente te checken wat mogelijk is. Over het algemeen genomen is 2 meter de max bij meeste gemeentes zonder vergunning.
© 2011 - 2024 Leveen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Regels met betrekking tot de erfgrensRegels met betrekking tot de erfgrensEr zijn veel regels met betrekking tot de erfgrens. De erfgrens is de grens van iemand terrein, bijvoorbeeld van de tuin…
Plaatsen van een schuttingPlaatsen van een schuttingHet plaatsen van een schutting in uw tuin hoeft niet heel duur te zijn. Er zijn verschillende voordelen aan het plaatsen…
Wat kost het plaatsen van een schutting?De kosten voor het inrichten van de tuin wordt vaak onderschat. Een schutting plaatsen kan een dure klus zijn die veel m…
Buren met schuttingen, bomen en struiken en uw rechtenDe meeste Nederlanders wonen op een kleine ruimte bij elkaar met doorgaans ook kleine tuinen. Omdat wij zeer op onze pri…

De Europese Unie en rechtsbescherming: verdragsschendingDe Europese Unie en rechtsbescherming: verdragsschendingIn een aantal belangrijke arresten heeft het Hof van Justitie uitgelegd dat de Europese Unie een nieuwe rechtsorde is me…
Hoger beroep in het bestuursrechtHoger beroep in het bestuursrechtIn het bestuursrecht kan men in een aantal gevallen na het beroep in eerste aanleg nog in hoger beroep bij een andere re…
Reacties

Sterre, 20-09-2013
In dec 2008 hebben wij een woning gekocht, wij hebben een half jaar later de woning kunnen betrekken. In dec.vroegen de buren of ze onze coniferen er uit mochten halen en er een gemeenschappelijke schutting er mochten plaatsen. En ze vroegen of ze dat strookje naast de garage in bruikleen mochten hebben. Wij hebben hier toen mee ingestemd. Nu hebben we afgelopen zomer een tuinhuisje afgebroken en tot onze grote verbazing zien we dat de gezamenlijke schutting volledig op onze grond staat en willen we graag dat deze schutting naar de erafscheiding geplaatst wordt. Ook willen we het strookje naast de garage ons weer toe eigenenen, omdat de buren ook van alles tegen onze garage aanzetten, zoals een klimop, zonder toestemming van ons. Ook hebben we wat woorden gehad om de kinderen en wij hadden zoiets, dit moet geregeld worden, ook ivm met verjaring, ieder zijn eigen. Kunnen wij van de buren eisen dat ze meebetalen aan een erfscheiding, er staat nu niks en wat als ze niet mee willen betalen. En kunnen we van hun eisen dat ze de schutting 10 cm verplaatsen op de erfgrens? Er staat niks op papier.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 10-11-2013
Het feit dat de schutting enkel op jullie grond staat, maakt het geen gemeenschappelijk schutting meer. Het is jullie schutting en kunnen er mee doen wat jullie willen. Als jullie de schutting eruit halen bestaat er geen erfafscheiding meer. Vanwege de afwezigheid van een erfafscheiding kunnen jullie de buren op grond van artikel 49 boek 5 Burgerlijk Wetboek vorderen mee te werken aan het plaatsen van een gemeenschappelijke erfafscheiding (op de erfafscheiding).

Wat betreft de bruikleen. Gezien er niks is vastgelegd, zou ik voorstellen om de buren de mededeling te doen de bruikleen te willen opzeggen binnen een termijn van 4 of 6 weken.

Ida, 12-09-2013
Mijn buren laten een nieuwe schutting plaatsen. De palen van deze schutting staan op de erfgrens. De planken, die de schutting vormen, zijn hier tegen aan getimmerd. Begrijp ik goed dat ik niets aan de schuttingdelen mag ophangen, maar wel aan de palen? Reactie infoteur, 10-11-2013
De palen van de schutting lijken mij in elk geval gemeenschappelijk. De planken en de palen vormen één geheel, dus het is goed verdedigbaar dat de planken ook gemeenschappelijk zijn. Het makkelijkste is om eerst aan de buren te vragen of zij het geen probleem vinden als u wat ophangt aan de palen en/of planken.

M. I. Sprangers, 23-08-2013
Onze buren hebben een schutting geplaatst waarbij zij vooraf aan ons gevraagd hebbenof wij daar mee eens waren. De buurman gaf aan dat de schutting er net zo uit zou komen te zien als de schutting tussen de andere buren en onze tuin. Wij gingen daarmee akkoord. We vertelden dat we niet konden bijdragen aan de kosten, maar dat was geen punt. De schutting is op hun terrein gezet, dus aan hun kant van de stenen scheidingsmuur die haaks op de gevel staat. Tot zover niets aan de hand. Totdat we gisteren terugkwamen van vakantie en ontdekten dat er over de hele lengte van de schutting 30 cm hoog kippengaas is gespannen. De schutting zelf is overigens 2 meter hoog. Dit is niet van tevoren besproken met ons, dit is ook niet waarmee we hebben ingestemd, we hebben ingestemd met een schutting die er hetzelfde uit zou zien als aan de andere kant van de tuin. We hebben de buurman verteld dat dit niet is waar wij mee hebben ingestemd, dat hij dit niet vermeld heeft. Maar hij beweert dat hij het wel gezegd heeft. Is er iets wat we kunnen doen? Dit is nu al de derde keer dat onze buurman tijdens onze afwezigheid iets doet ten nadele van ons…
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Mathilda Sprangers Reactie infoteur, 10-11-2013
Doordat de schutting enkel op de grond van de buurman staat betreft het geen gemeenschappelijk schutting. Mijn inzien is daarom niet perse overeenstemming over het soort schutting noodzakelijk. Het tegen argument dat het uiterlijk van de schutting niet beantwoord hetgeen is afgesproken, is daarom niet heel sterk. Indien de hoogte van de schutting de 2 meter overschrijft door het geplaatste kippengaas, dan vormt dat wel een sterk argument dat pleit voor aanpassing van de schutting.
Het plaatsen van een schutting tegen de schutting van de buurman, vormt een praktische oplossing.

Karin Bezuijen, 17-06-2013
Mijn buren hebben een schutting geplaatst op een halve meter van onze zijmuur, nu wil het geval dat daar een raampje zit waar ik nu niks meer mee kan, mag dit? Reactie infoteur, 10-11-2013
Het staat de eigenaar vrij zijn perceel af te schermen met een schutting. Het enige verweer dat tegen de geplaatste schutting is te voeren, is hinder. Indien door het plaatsen van de schutting geen licht meer in huis komt, kan er sprake zijn van hinder.

C. Bakker, 05-06-2013
Er zijn 3 jaar geleden nieuwe buren in het huis naast ons komen wonen. Zij zitten ons 2 jaren te bestoken met brieven over hun schutting waar wij geen planten tegenaan mogen laten groeien. Wij hebben telkens netjes de platen weggehaald waar zij “last van hadden” maar verder nooit op de brieven teruggeschreven. De schutting was volgens hen van hen omdat het ijzeren vlechtwerk aan hun zijde tegen de geïmpregneerde houten palen was vastgemaakt. Recent hebben zij het kadaster laten komen. Aan de geslagen kadasterpaaltjes bleek de schutting ineens voor 75% ruim op onze grond te staan. De volgende dag hebben zij de schutting verwijderd, (wat ze overigens een week ervoor wel netjes in een brief hebben medegedeeld te gaan doen) en de dag daarop net op hun zijde van de erfgrens een foeilelijk groen kippegaas hekwerk met groene pastic palen geplaatst. Kan ik omdat de schutting grotendeels op mijn grond stond, eisen dat zij mij (deels) een vergoeding geven voor het zonder overleg verwijderen van het hek of voor de kosten van mijn nieuwe schutting aan mijn zijde? Of misschien kan ik zelfs op de erfgrens een schutting plaatsen die ik mooi vind en vervolgens hen op grond van artikel 49 Boek 5 Burgerlijk Wetboek sommeren mee te betalen? Reactie infoteur, 10-11-2013
Als er geen sprake is van een erfafscheiding tussen beiden erven is het inderdaad mogelijk een erfafscheiding in de vorm van een schutting te plaatsen en vervolgens de eigenaar van het andere erf te sommeren mee te betalen. Echter begrijp ik uit het verhaal dat er wel een erfafscheiding bestaat in de vorm van hekwerk bestaande uit kippengaas.

Een interessanter gegeven is, is dat de oude schutting, voor zover deze op uw grond stond, door natrekking tot uw eigendom heeft behoord. Dat de buurman ook het gedeelte dat op uw grond stond heeft weggehaald is kwalijk. Een enige vergoeding lijkt mij ter plaatse of een afspraak dat de buurman de oude situatie herstelt.

A. van der Monde, 27-05-2013
Tussen mijn huis en het huis van mijn buren staat een houten schutting op de erfgrens. De buren willen echter een nieuwe schutting omdat de oude rot zou zijn. Ik heb eens gekeken maar deze staat zeer stevig en is niets rot aan te ontdekken. Nu kreeg is een offerte in mijn brievenbus van enkele honderden euros want het moest een speciale afscheiding worden. Gezien het feit dat er niets mis is met de huidige schutting en ik het bedrag exorbitant hoog vindt vraag ik mij af of er zomaar een nieuwe afscheiding geplaatst mag worden om vervolgens de helft van de rekening bij mij neer te leggen zonder dat ik het met een nieuwe afscheiding en de hooge prijs hiervan eens ben. Reactie infoteur, 29-05-2013
Men kan elkaar verplichten mee te werken aan het plaatsen van een erfafscheiding, maar niet aan de vervanging daarvan indien de erfafscheiding nog in goede staat verkeerd. U bent dus niet gehouden een financiële bijdrage te leveren aan de schutting die u buren op de erfafscheiding willen plaatsen.

Nicole, 27-05-2013
We hebben een chalet op een camping, met een tuin. Het betreft eigen grond. We willen midden op onze kavel een schutting plaatsen van 5 meter lang en 1,80 hoog i.vm. privacy en de wind. Hij komt dus niet op de erfgrens te staan. Het Parkreglement schrijft toch voor dat we schriftelijke toestemming moeten hebben van de beheerder, voor alle wijzigingen die we aanbrengen. Is dit werkelijk nodig? Of hebben we het recht om de schutting op onze grond te plaatsen?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 29-05-2013
Het is begrijpelijk dat het park een reglement aanhoudt voor haar bewoners. Het park wil haar entiteit behouden en er voor zorgen dat aangebrachte bouwwerken geen belemmering voor de andere bewoners oplevert. De vraag of toestemming werkelijk nodig is, kan het beste gesteld worden in het geval de toestemming niet verleend wordt. Mogelijk dat u bij de koop van uw chalet in de overeenkomst overeengekomen bent aan het reglement te voldoen.

Winnie, 16-04-2013
Ik heb een aanbouw gemaakt volgens de geldende voorschriften en met vergunning van de gemeente. Nu heb ik een verschil van mening gekregen met mijn buurman en die wilt me niet in zijn tuin laten om de buitengevel van mijn uitbouw te metselen.
Is hij verplicht om me toe laten om mijn muur te metselen?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 29-05-2013
Op grond van artikel 5:56 Burgelijk Wetboek, dient uw buurman u toegang te verschaffen, na een behoorlijke kennismaking en schadeloossteling van u, tenzij er voor de buurman gewichtige redenen bestaan om het gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

Maartje Postma, 11-04-2013
Onze buurman wil geen schutting plaatsen tussen onze tuinen in. Hij wil de bestaande heesters en struiken als erfafscheiding laten gelden. Wij willen graag onze tuin afbakenen met een schutting. Als wij toch een schutting gaan plaatsen (op eigen grond) Moeten er srtuiken wijken die hij wil behouden en hoe hoog mogen we de schutting dan maken? Reactie infoteur, 13-04-2013
Op grond van artikel 5:49, lid 1, Burgerlijk Wetboek kan ieder der eigenaars van aangrenzende erven te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoog wordt opgericht, voor zover een verordening of plaatselijke gewoonte de hoogte van de afscheiding niet anders regelt. Dus ondanks dat er struiken staan, kan er altijd nog gevorderd worden dat er een schutting wordt gebouwd.

Verder als de struiken op jullie eigen grond staan, dan kunnen jullie die weg halen. Het is jullie eigendom. Dus in hoeverre zij 'moeten' wijken, is aan jullie zelf. Uiteraard staat het ook vrij om een schutting achter de struiken aan jullie zijde te plaatsen. Alhoewel hierbij wel opgepast moet worden dat de buurman niet de aan jullie toebehorende grond dat achter de schutting ligt zich zelf toe-eigent. Na een aantal jaar treedt er namelijk verjaring op, waardoor de buurman eigenaar van de grond wordt.

W. N. A. Cromwijk, 05-04-2013
Mag ik op eigen kosten een schutting aanschroeven tegen een bestaand (laag) houten hek wat de bestaande erfafscheiding is aan mijn zijde zonder toestemming van mijn buren? De schutting wordt 1.80 hoog Reactie infoteur, 05-04-2013
Omdat de erfafscheiding op uw grond staat en niet op de erfgrens is de bestaande schutting uw eigendom middels natrekking. Het feit dat iemand anders het geplaatst heeft doet hier niks van af. U kunt dus ongehinderd een hogere schutting er aan bevestigen.

J. Dekker, 01-04-2013
Ik heb een vraag,
ik zelf heb bij mij een schutting geplaats aan de voorkant van het huis en de schutting begint dan vanaf de zijkant, dus in principe zit die aan de zijkant van de woning.
En de schutting is 1,80 hoog dat mag toch gewoon?
Want mijn buren denken dat het niet mag, en nu wil ik het even zeker weten.
ze hebben er geen problemen mee dat niet dat scheelt weer.

mvg Reactie infoteur, 02-04-2013
In de meeste gemeentes kunt u een schutting vergunningsvrij plaatsen tot een hoogte van 2 meter. Gezien het feit dat uw schutting daar beduidend onder zit, zal de hoogte van uw schutting wettelijke geen probleem zijn. Daarnaast ben u ten alle tijden bevoegd om uw eigen erf af te sluiten door middel van onder andere een schutting. Dus zowel de hoogte als de plaats leveren geen problemen op. U doet niets dat niet mag.

J. V. D. Veen, 28-03-2013
Wij hebben een steeg en aan beide kanten is een schutting. De ene kant heeft een deur in onze schutting maar is dat notarieel vast gelegd en recht van voet of kruip pad.
De andere kant heeft geen recht op kruip of voetpad. Maar deze hebben brutaal weg een provisorische deur in gemaakt en dat willen wij niet. Kunnen wij dit verbieden? Reactie infoteur, 02-04-2013
Als ik het goed begrijp is de steeg jullie eigendom. In dat geval hebben de aangrenzende buren een recht van overpad nodig om de steeg als (uitgangs)weg te mogen betreden. Een recht van overpad wordt bij notariële akte of door middel van verjaring gevestigd. Zoals u zegt is er bij de ene kant geen sprake van een notariële akte. En indien het gebruik niet al een aantal jaar aan de gang is, is er ook nog geen sprake van verjaring. U kunt de andere kant dus verbieden dat zij gebruik maken van uw steeg. En in het kader daarvan ook vriendelijk verzoeken de schutting in oude staat zonder provisorische deur te herstellen.

Alf Reinders, 23-03-2013
Hallo,
Mijn achtererf grenst rondom (links, rechts, achter) aan de tuin van de buren.
De verloop van mijn achtertuin liep van o naar 1meter over 40meter, nu heb ik mijn tuin laten afgraven dat er geen niveau verschil meer is.
Ik heb rondom een muur gemetseld van 1meter, plusminus 0,3meter van de erfgrens.
Mijn vraag, hoe hoog mag ik die muur optrekken 2meter of 3meter, waar wordt nu gemeten?
B.V.D.
Vriendelijke groet Reactie infoteur, 02-04-2013
Op plekken waar de hoogte van de aanliggende percelen van elkaar verschillen mag de hoogte van de schutting vanaf het hoogste perceel gemeten worden. In de meeste gemeentes kunt u vergunningsvrij een schutting van 2 meter hoog plaatsen.
Op de plaatsen waar de schutting ter hoogte vanaf 2 meter, gemeten van de hoogte van het perceel buren geen 2 meter is, kunt u door bouwen. Echter, omdat u vanaf uw eigen perceel dan al een schutting van 2 meter heeft staan, dient u voor het bijbouwen een vergunning bij de gemeente aan te vragen.
Gemeten vanaf u eigen perceel kunt u dus een muur van 2 meter plaatsen. Deze muur kan hoger opgetrokken worden, voor zover gemeten van het hogere perceel van de buren, deze onder de 2 meter is. Echter, hiervoor heeft u een vergunning benodigd.

Theo E., 12-03-2013
Wij willen een schutting/scheiding plaatsen tussen onze nieuwbouw woning en de nieuwbouwwoning naast ons. Volgens onze kennis komen de kosten voor het plaatsen van deze schutting aan beide partijen (wij en buren) voor gelijke delen toe. De woning naast ons is nog niet verkocht. Kunnen wij deze kosten verhalen/ declareren bij de opdrachtgever van de nieuwbouwwoningen? Reactie infoteur, 16-03-2013
Op grond van artikel 5:49, lid 1, Burgerlijk Wetboek, kan ieder der eigenaars van aangrenzende erven te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover de plaatselijke verordening de wijze of hoogte niet anders regelt. De eigenaars dragen in kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.
Dus als de opdrachtgever reeds het huis in eigendom heeft, dan kunnen de kosten (voor zover er geen plaatselijke verordeningen zijn die anders wijzen) op hen verhaald worden. Heeft het opdrachtgever het huis nog niet in eigendom, dan kunnen de kosten op d e persoon die het huis wel in eigendom heeft verhaald worden.
Let wel op, artikel 5:49, lid 1, Burgerlijk Wetboek geldt alleen als de schutting op de erfgrens wordt gebouwd. Dit heeft het gevolg dat de aangrenzende buren mede eigenaar van de schutting worden. Daarvan dient men wel bewust te zijn. Dit is ook tegelijkertijd de reden waarom zijn ook in de kosten mee dienen te dragen.

G. Koot, 06-03-2013
Hai, waar haal ik de hoogte vandaan? Is dat de onderkant van de deur of van de openbareweg? Mijn tuin loop flink af naar de stoep. Of moet ik trapgewijs naar beneden? Gr Reactie infoteur, 07-03-2013
Ondanks dat de hoogte verschilt, kunt u meten vanaf het eigen terrein en niet vanaf de lagere openbare weg.

A. Schilder, 09-02-2013
Mijn buren hebben een schutting op een tuinmuur geplaatst ( alles is zijn eigendom ) hij heeft de lelijke kant van het schut naar ons erf geplaatst ( donkerbruin betonplex ) mag dit zomaar?

vr. gr. A. Schilder Reactie infoteur, 07-03-2013
Dat is erg vervelend, maar is wellicht niet zo hinderlijk dat het verboden is. Mocht de schutting niet op de erfgrens staan, dan kunt u vorderen dat de buurman meewerkt aan het plaatsen van een scheidsmuur op grond van artikel 49 Boek 5 Burgerlijk Wetboek. Een nieuwe schutting zou het zicht op de lelijke huidige schutting weg kunnen nemen.

Badavo, 21-11-2012
Wij zijn er helaas met onze buren niet uitgekomen over een nieuwe schutting en nu hebben zij op eigen grond een schutting tegen de schutting op de erfgrens gezet. Vindt ik prima maar daarvoor heeft hij wel de planken aan zijn kant weggehaald van de oude schutting waardoor wij door de oude schutting heen kijken tegen de nieuwe aan. Mag dit zomaar? Reactie infoteur, 01-12-2012
Als de oude schutting zich achter de erfgens op de grond van de buurman bevind kunt u er niet veel aan doen. Staat de oude schutting echter op de erfgrens, zoals ik uit uw verhaal begrijp, dan is de schutting gemeenschappelijk. Aanpassingen aan de schutting dienen dan ook in gemeenschappelijk overleg te geschieden. Vind er geen voorafgaand overleg plaats, dan zou u de buurman omdat de schutting gemeenschappelijk is, vriendelijk doch dringend verzoeken de planken terug te plaatsen.

Kw, 19-10-2012
Onze buren (met wie we een goede relatie hebben en dat wil ik graag zo houden) plaatsen een schutting tussen onze vrijstaande woningen door. De afstand van de schutting tot mijn grote keukenraam (raam boven ons aanrecht) is heel klein (ongeveer 1,5 mtr.) en ik vroeg mij af of daar ook regels voor gelden. Ik heb straks natuurlijk erg weinig licht meer in de keuken en volgens mij komt de schutting dan echt op je af. Hoe kan ik hier het beste mee om gaan? Reactie infoteur, 11-11-2012
Het staat de eigenaar van een erf vrij om zijn erf af te sluiten door middel van een schutting. Beroep op hinder vanwege het weg nemen van (veel) daglicht zou eventueel wel een verweer hier tegen kunnen zijn.

Michael, 04-08-2012
Onze buren hebben een schutting geplaatst van maar liefs 3, 30 hoogte we zien nu helemaal niks meer, ik ga deze week navragen of dit zomaar kan.Hij heeft een koophuis en wij een huurhuis Reactie infoteur, 05-08-2012
Een schutting met een hoogte van 3,3 meter overschrijdt ruim de vergunningsvrije hoogte van 2 meter. Indien uw buren geen vergunning voor hun schutting hebben zal de schutting verwijderd moeten worden. De verlening van vergunningen worden in de regionale/plaatselijke krant gepubliceerd. Bij de afwezigheid van een vergunning kunt u de gemeente tippen. Het feit dat u een huurhuis heeft en uw buren een koophuis maakt voor uw rechten qua schutting niet uit.

Marten de Vries, 21-04-2012
Onze buren hebben zonder overleg per 20-04-2012 een schutting van 1,80 m hoog op 13 cm van de perceelscheiding geplaatst. Vraag: wat is BW technisch de juiste afstand vanaf de scheidingslijn. In het BW staat voor heesters en heggen 0,50 cm en bomen 2 mtr. vanauit gewoonte recht kan hier plaatselijk vanaf geweken worden. Wat is de juiste afstand van een deels stenen en deels houten schuuting. En zijn er brandvoorschriften waaraan voldaan moet worden. De schutting neemt ook licht weg. Ik voorzie daardoor op korte termijn een algengroei op de oprit. Kan ik hiervoor een claim indienen. De schutting brengt claustrofobische klachten, wat kan ik hier mee? Reactie infoteur, 02-05-2012
Men is bevoegd een schutting ter hoogte van 2m neer te zetten. BW technisch is er geen juiste afstand vanaf de scheidslijn voor het plaatsen van een schutting. Men mag de schutting namelijk ook op de scheidslijn zelf zetten. Ik ga er vanuit dat qua gewoonterecht hier niet anders over gedacht wordt. Derhalve is gewoonterecht moeilijk te toetsen. Indien de schutting dusdanig zoveel licht weg neemt dan is er een wellicht een beroep op hinder mogelijk. Een claim voor de algengroei zie ik niet slagen. Algengroei is net zoals het vallen van bladeren een natuurlijk verschijnsel dat men dient te dulden. Inhoeverre een beroep op claustrofobische klachten slaagt weet ik niet, maar ik zie er niet veel heil in. Alleen een beroep op hinder wegens het wegnemen van licht zie ik eventueel slagen: uiteraard is dit afhankelijk van de ernst.

Leveen (67 artikelen)
Gepubliceerd: 20-05-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.