Parergische verschijnselen

De parergische verschijnselen vormen een deelgebied van de parapsychologie. Het gaat om de verschijnselen, waarbij het fysieke resultaat veel sterker of anders is dan de uitgeoefende kracht.

Parergie

In dit woord herkennen we twee stammen: para: naast en erg: arbeid. Denk maar aan woorden zoals ergotherapeut, ergonomisch, enz.

Parergie is dus op een paranormale wijze kracht uitoefenen.

Soorten parergische verschijnselen

We onderscheiden primair 5 categorieën van parergie:
  • Telekinese
  • Parakinese
  • Psychokinese
  • Pyrokinese
  • Levitatie

De gebruikte terminologie is over de jaren gegroeid en soms een beetje tegenstrijdig of inconsistent. De woorden dekken dus niet altijd letterlijk de lading.

Telekinese

Telekinese komt van tele: afstand en kinese: beweging.

We bedoelen hiermee dus alle paranormale verschijnselen, waarbij een voorwerp wordt verplaatst zonder het aan te raken.

Parakinese

Parakinese komt van para: naast en kinese: beweging. Letterlijk zou het betekenen iets op een paranormale manier in beweging brengen.

In werkelijkheid wordt de term gebruikt voor een vorm van parergie, waarbij aanraken toegelaten is, doch het effect veel groter dan de uitgeoefende kracht.

Een voorbeeld is de oude Chinese Chi Kungmeester van 50 kg die de hand uitstrekt en vier zware mannen uitnodigt om hem met hun gezamenlijke kracht omver te duwen. Deze duwen zo hard ze kunnen en ontwikkelen hierbij een druk van misschien 300 kg, maar krijgen hem niet omver. Volgens de gewone wetten van de fysica is dit niet mogelijk, maar de oude meester doet het toch maar.

Een ander voorbeeld is wanneer iemand met 1 vinger een treinstel in beweging duwt.

Psychokinese

Psychokinese komt natuurlijk van psycho: met de geest en kinese: beweging. Dus letterlijk bewegen door middel van de geest.

Het is duidelijk dat deze vertaling niet zo letterlijk moet worden opgevat.

Meestal bedoelen we met psychokinese: door middel van de geest invloed uitoefenen op bewegende structuren. Vaak zijn dat dobbelstenen, maar het kan ook een klok zijn, of een computerprogramma.

Pyrokinese

Pyrokinese komt van pyro: vuur en kinese: beweging.

De term wordt in de parapsychologie gebruikt voor twee soorten verschijnselen:
Projectie van vuur op afstand
Zelfontbranding

Levitatie

Leviteren betekent met het lichaam van de grond opstijgen en eventueel een tijdlang in de lucht blijven hangen. Dit verschijnsel werd meermaals gerapporteerd over christelijke heiligen en mystici, maar ook over Tibetaanse monniken en experimenteel bij de Transcendente Meditatie.
© 2008 - 2020 Salilus, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is parapsychologie?Wat is parapsychologie?Het woord parapsychologie is samengesteld uit het Griekse voorzetsel para (dat 'naast' of 'bij' betekent) en het woord p…
Psychokines of PK in vogelvluchtParapsychologie betreft de bestudering van zowel de mentale als de fysieke bovennatuurlijke verschijnselen. De groep men…
Parapsychologie en ESPParapsychologie houdt zich bezig met de studie van verschijnselen, welke (nog) niet in het huidige wereldbeeld passen. I…
Telekinese - "het laten bewegen van voorwerpen"Een van de geheimzinnigste verschijnselen van de grenswetenschappen is de telekinese: het ermogen van bepaalde mensen om…
Paragnostische verschijnselenDe paragnostische verschijnselen vormen een afdeling binnen de parapsychologie. In dit artikel geven we een overzicht va…

Reageer op het artikel "Parergische verschijnselen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Salilus
Gepubliceerd: 04-02-2008
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Schrijf mee!