De vier soorten kwaliteitskosten

De vier soorten kwaliteitskosten Onder kwaliteitskosten kan men de kosten verstaan die gemaakt dienen te worden om aan de vastgestelde kwaliteitseisen te voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan bepaalde vastgestelde criteria waaraan een product dient te voldoen. Daarnaast vallen onder kwaliteitskosten de kosten welke ontstaan wanneer een organisatie met haar producten, diensten en services niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Er zijn verschillende vormen van kwaliteitskosten, waaronder preventiekosten, waarderingskosten, interne faalkosten en externe faalkosten.
De kwaliteitskosten kunnen opgedeeld worden in vier verschillende kwaliteitskosten categorieën:
 • Preventiekosten
 • Waarderingskosten
 • Interne faalkosten
 • Externe faalkosten

Preventiekosten

Preventiekosten zijn kosten welke gemaakt worden aan activiteiten die zijn ontwikkeld om fouten in producten, diensten of services te reduceren en voorkomen. Preventie van problemen kost immers veel minder dan het vinden van oplossingen om ontstane fouten te herstellen. Het kan immers veel tijd kosten problemen te achterhalen en hiervoor oplossingen vast te stellen welke vervolgens uitgevoerd dienen te worden.

Voorbeelden van preventiekosten zijn als volgt:
 • Opleidingen en trainingen voor de werknemers om ervoor te zorgen dat deze de werkzaamheden op een zo hoog mogelijk niveau kunnen uitvoeren.
 • Verbeteringstrajecten om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de producten, diensten of services verbeterd kan worden.
 • Het toepassen van teammeetings en vergaderingen.
 • Het toepassen van kwaliteitsplanning.
 • Capaciteitstesten voor leveranciers.
 • Proces capaciteitstesten.

Waarderingskosten

Waarderingskosten zijn kosten welke gemaakt worden binnen de organisatie aan kwaliteitscontroles. Deze kwaliteitscontroles worden toegepast om te bepalen of de producten, diensten en services - die aangeboden worden aan de klant - voldoen aan de gestelde eisen. Waarderingskosten kunnen worden gezien als kosten om te voorkomen dat de klant producten, diensten of services ontvangt welke niet voldoen aan de gestelde criteria.

Voorbeelden van waarderingskosten zijn als volgt:
 • Kosten welke gemaakt worden aan het uitvoeren van inspecties.
 • Kosten welke gemaakt worden voor het uitvoeren van kwaliteitstesten.
 • Testen en inspecties van aangekochte materialen. Voldoen de materialen welke zijn aangekocht aan de door ons gestelde eisen? En kunnen onze producten uit deze materialen vervaardigd worden?
 • Onderzoek in een laboratorium om te bepalen of de producten voldoen aan de gestelde criteria.
 • Investeringskosten die gemaakt dienen te worden aan de materialen welke benodigd zijn om controles, inspecties en testen te kunnen uitvoeren.

Interne faalkosten

Kosten die veroorzaakt worden door producten, diensten of services welke niet voldoen aan de eisen van de klant. Echter worden deze producten, diensten of services voordat ze aan de klant geleverd worden al opgemerkt. Ze blijven als het ware intern, dus binnen de organisatie. Hierdoor ondervindt de klant er geen problemen aan. Mochten deze producten, diensten of services wel aan de klant geleverd zijn, dan zou de klant niet tevreden geweest zijn.

Voorbeelden van interne faalkosten zijn als volgt:
 • Wanneer er door gebruik te maken van testen achterhaald wordt dat bepaalde producten niet voldoen aan de criteria van de klant. De producten dienen opnieuw bewerkt of aangepast te worden zodat deze toch kunnen voldoen aan de gestelde eisen van de klant. De producten dienen opnieuw bewerkt of aangepast te worden.
 • Vertraging welke intern, binnen het bedrijf, opgelopen wordt.
 • Tekorten in materialen tijdens een productieproces.

Externe faalkosten

Externe faalkosten zijn kosten die worden veroorzaakt door tekortkomingen aan de producten, diensten of services welke de klant heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat de klant niet tevreden is over de diensten welke zijn uitgevoerd en er hierdoor dubbel werk verricht dient te worden. Het werk wat de klant heeft ontvangen, voldoet niet en dient opnieuw te worden uitgevoerd. Wanneer externe faalkosten van toepassing zijn, bekent dit dat de klant hierdoor problemen heeft ondervonden en niet tevreden is.

Voorbeelden van externe faalkosten zijn als volgt:
 • Klachten van klanten welke in behandelingen genomen dienen te worden.
 • Garantieaanvragen welke door klanten worden ingediend, de kosten voor het in behandeling nemen van deze aanvragen.
 • Het repareren van goederen.
 • Het opnieuw uitvoeren van diensten en services welke zijn verricht bij klanten.
 • Imagoschade welke opgelopen wordt door producten welke aan de klant worden geleverd welke niet voldoen aan de gestelde criteria of omschrijvingen.
© 2015 - 2024 Anteur, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
KOMO certificaat en keurmerkIn de bouw wordt veel gebruik gemaakt van het KOMO Keurmerk en KOMO Certificaten. Wanneer producten, systemen en process…
Interne analyse makenInterne analyse makenDe interne analyse maakt onderdeel uit van de SWOT-analyse. Door het maken van een interne analyse kan men de sterke en…
Interne analyseEen interne analyse is een analyse waarbij je het bedrijf of product zelf analyseert, zoals het woord intern al aangeeft…
Plan van aanpak makenPlan van aanpak makenVoorafgaand aan een project of een ander samenwerkingsverband wordt er een plan van aanpak opgesteld. Een plan van aanpa…

Eeuwige leven van de HeLa-cellijnEeuwige leven van de HeLa-cellijnEr zullen niet veel mensen zijn die van de HeLa-cellijn hebben gehoord. De HeLa-cellijn is een celcultuur dat afstamt va…
De megalodon, een enorme prehistorische haaiDe megalodon, een enorme prehistorische haaiDe enorme omvang van de megalodon intrigeert vele wetenschappers en marinebiologen. Vanwege een tekort aan fossielen is…
Bronnen en referenties
 • http://asq.org/learn-about-quality/cost-of-quality/overview/overview.html
 • http://www.isixsigma.com/implementation/financial-analysis/cost-quality-not-only-failure-costs/
 • http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-are-quality-costs.html
Anteur (147 artikelen)
Gepubliceerd: 09-01-2015
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.