Zware metalen: gevolgen voor de gezondheid

De meeste zware metalen zijn erg slecht voor ons, een van de ergste op dit moment is lood. Lood is een gevaarlijk stof die de hersenen, nieren, en zenuwstelsel aantast. Deze stoffen verspreiden zich via de lucht. En komt zo via de mond of de neus het lichaam binnen. Vooral jonge kinderen zijn er gevoelig voor. Zware metalen worden uitgestoten door de industrie en het verkeer.

Gevolgen van zware metalen

Zware metalen zoals lood werken vooral in op ons zenuwstelsel. Een te hoge acute dosis kan vergiftiging in je bloed veroorzaken, wanneer dit naar de hersenen gaat is er kans op acute hersenbeschadiging. Een verspreide dosis, zorgt dan weer voor een verlaagde intelligentie of gedragsstoornissen. Het heeft allemaal effect op onze hersenen.

De toxische werking van lood heeft ook gevolgen voor het spierstelsel, en kan leiden tot bloeddruk en loodkolieken. Neurologische gevolgen kunnen zijn: gevoelsstoornissen, verlammingsverschijnselen en vertraagde zenuwgeleiding.
Langdurige bloodstelling aan lood beschadigd ook de nieren.

Daarnaast zijn kinderen ook gevoeliger voor zware metalen. Het spijsverteringsstelsel van een kind werkt veel sneller dan van een volwassene, dus ze nemen het lood veel sneller op in hun gestel. Ze krijgen het ook veel gemakkelijker binnen via neervallend stof. Baby's zitten vaak op de grond en stoppen ook dingen in hun mond. Tenslotte de hersenen van kinderen zijn ook veel gevoeliger voor de giftige werking van lood dan de hersenen van volwassene.

Vervuiling

Veel plaatsen zijn vervuild. In veel plaatsen licht ook een dun laagje lood. En in de onmiddellijke omgeving van loodbedrijven is dit nog veel erger, dit kan als gevolg hebben dat de grond daar in de buurt, in de loop van de jaren onbruikbaar wordt. Doordat jaar op jaar laagjes lood zich opbouwen op de vervuilde grond. De vervuilde stof kan bovendien ook opwaaien. Wat in de woonwijken terechtkomt. Opwaaiend stof kan de opname van lood in het lichaam aanzienlijk verhogen, doordat je de stof direct inademt.

De inname van deze zware metalen verminderen

Je kan er zelf voor zorgen dat een groot deel van de inname van lood in je lichaam wordt vermindert. Hiervoor zijn verschillende maatregelen:
  • Als je bv. in de tuin heb gewerkt, was altijd goed je handen. Ook buitenspelende kinderen wassen na afloop beter hun handen. Op die manier zorg je dat je zo weinig mogelijk zware metaaldeeltjes in je mond steekt.
  • Het is beter voor kinderen op een harde ondergrond te spelen dan op een zachte. Onbegroeide grond of zanderige plaatsen bevatten meestal een hoge concentratie aan zware metalen.
  • Hou je huis zo ver mogelijk schoon en netjes, veeg geregeld is onder de bank, waar na een tijd heel wat stof kan liggen. En maak voorwerpen ook is geregeld schoon met een vochtige doek.

Lees verder

© 2009 - 2020 Koningaap, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontgiften van zware metalenHet zit in de lucht, in water, medicijnen, cosmetica en bewerkte voeding; niemand ontkomt aan het binnen krijgen van zwa…
Magneetvissen: leuke hobby die ook nog geld kan opleverenMagneetvissen: leuke hobby die ook nog geld kan opleverenMagneetvissen is een hobby die mensen sinds 2010 steeds meer uitoefenen. Met een touw en een magneet kunt u met magneetv…
Hoeveel calorieën bevatten vis, garnalen en schelpdieren?Hoeveel calorieën bevatten vis, garnalen en schelpdieren?Het voedingscentrum adviseert om wekelijks tweemaal vis te eten, waarvan minimaal éénmaal vette vis. Dit om voldoende om…
Het effect van fulvine op de gezondheidHet effect van fulvine op de gezondheidFulvinezuur is een minuscuul deeltje dat in humus voorkomt. Humus ontstaat bij de vertering van planten door micro-organ…

Taxus of VenijnboomTaxus of VenijnboomIn mijn woonplaats kom ik dagelijks langs een indrukwekkende Taxushaag. Mysterieus mooi staat hij daar zomer en winter g…
Waren de Kelten barbaren?Waren de Kelten barbaren?In dit stukje wil ik graag belichten dat gezien de tijd waarin ze leefden, de Kelten zeker niet barbaarser waren dan bij…
Bronnen en referenties
  • http://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/luchtvervuilende-stoffen/welke/zware-metalen.html
  • http://www.zorg-en-gezondheid.be/zware_metalen.aspx
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Metaal

Reageer op het artikel "Zware metalen: gevolgen voor de gezondheid"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Tvanburk, 27-08-2010 00:14 #1
Om het artikel een wat serieuzer cachet te geven zou de spelling en stijl wat verbeterd kunnen worden. Ook op feitelijk gebied dient het een en ander aangepast worden.

Het woord 'en' is een voegwoord dat zinsdelen verbind. Het staat derhalve nooit aan het begin van een zin.
Het woord 'verspreide' wordt gebruikt, bedoeld wordt hier 'gespreide'.
Het woord 'gevoelsstoornis' hoort als 'gevoelstoornis' te worden geschreven als er taststoornis wordt bedoeld. 'Taststoornis' is handiger om verwarring van gevoel en gevoelens uit te sluiten.
Er is geen sprake van een voltooid deelwoord bij 'lood beschadigd ook de nieren' dus: beschadigt.
'Vertaagde' moet zijn 'vertraagde'.
'Tenslotte de hersenen' moet zijn 'Tenslotte, de hersenen'.
'Hersenen van volwassene' moet zijn 'hersenen van volwassenen' of 'hersenen van een volwassene'.
'In veel plaatsen licht ook' moet zijn 'In veel plaatsen ligt ook'.
Even later staat 'En' aan het begin van een zin in plaats van de constructie als voegwoord:… en…
Beter is het woord 'en' helemaal weg te laten hier.

De gehele paragraaf 'Vervuiling' dient mijns inziens herzien te worden. De opbouw, grammatica en stijl van de verschillende zinnen is slecht
Bovendien klopt hier het een en ander niet qua feiten. Er wordt beweerd dat er in veel plaatsen een laagje lood ligt.
Dat klopt niet. Lood werd vroeger langs snelwegen op bermbegroeiing aangetroffen en in stedelijke gebieden op plaatsen waar veel verkeer reed.
Lood is al ruim voor de eeuwwisseling uit de brandstof verbannen en sinds '98 absoluut niet meer verkrijgbaar.
Het lood dat zo in het milieu terecht is gekomen is al lang weggespoeld via rioleringen en naar het grondwater.
Uit beroepservaring met chemie en milieuonderzoek weet ik dat dit het geval is. Ook brengt de industrie al lang geen gevaarlijke hoeveelheden lood meer in het milieu.
Ook de laatste paragraaf van het artikel kan gewijzigd worden. Het tweede en derde argument kan direct geschrapt worden.
Onbegroeide en zanderige plaatsen bevatten niet meer lood dan andere, of er is iets ernstigs aan de hand.
De taal en stijlfouten in deze alinea (en de kop) laat ik maar even voor wat ze zijn…

T. van Burk

Infoteur: Koningaap
Laatste update: 30-03-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!