Wat is neurolinguistisch programmeren?

De afkorting NLP staat voor neurolinguïstisch programmeren. NLP beslaat een breed gebied, zowel qua methoden als qua werkvelden waarbinnen deze methoden toegepast kunnen worden. Het is dan ook niet eenvoudig om NLP te definiëren. Uit de literatuur welke ik bestudeerd heb blijkt dat er geen eenduidige definitie is van de term neurolinguïstisch programmeren. Om te beginnen zal ik in dit artikel daarom de definitie van de woorden geven en deze vervolgens gerelateerd aan NLP nader invullen.

Woordenboeken

Volgens ‘Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal’ betekenen de woorden linguïstisch en programmeren het volgende:

Linguïstisch

De taalkunde betreffend.

Programmeren

In het algemeen een programma opstellen
In het bijzonder gegevens in een zodanige vorm opstellen en detailleren dat zij geschikt zijn voor verwerking in de elektronische apparatuur.

De term neuro wordt uitsluitend als voorvoegsel gebruikt en staat om deze reden dan ook niet vermeld. De definitie van de term neuron, waar neuro van afgeleid is, is de volgende:

Neuron

Zenuwcel met haar neuriet en haar dendrieten.

De term neurolinguistiek wordt in dit woordenboek nergens genoemd. In het ‘woordenboek van de psychologie (Reber)’ wordt deze term als volgt gedefinieerd.

Neurolinguistiek

De wetenschap die het deelgebied van de psycholinguïstiek en neurologiebestudeerd. De aandacht richt zich vooral op de neurologische functies en processen die ten grondslag liggen aan het taalgebruik.

Binnen NLP

Binnen NLP worden de termen neuro, linguïstisch en programmeren als volgt ingevuld. De hieronder gegeven invulling van deze termen is een compilatie uit verschillende literatuur.

Neuro

Neuro verwijst hier ten eerste naar de gedachte dat al het menselijk gedrag voortkomt ui de neurologische processen rondom zien, horen, ruiken, proeven en aanraken/voelen. Alles wat we ervaren, ervaren we via deze vijf zintuigen. Van de informatie die op deze manier in de hersenen binnenkomt maken we een zinvol geheel en op basis daarvan handelen we dan. Ten tweede verwijst dit naar de gedachte dat ook onze innerlijke ervaringen gebaseerd zijn op de neurologische processen rondom zien, horen, ruiken, proeven en aanraken/voelen. Hiermee wordt bedoeld dat je in je hersenen deze innerlijke ervaringen bewust of onbewust produceert op basis van data die je dan opnieuw ziet, hoort, ruikt, proeft en/of aanraakt/voelt.

Linguïstisch

Linguïstisch verwijst hier naar de gedachte dat we gebruik maken van taal om dat wat we ervaren in de werkelijke wereld of in onze gedachten te ordenen. Vervolgens kunnen we hier dan weer met anderen over communiceren.

Programmeren

Programmeren verwijst hier naar de gedachte dat we over verschillende mogelijkheden beschikken om dat wat we ervaren te ordenen om een bepaald resultaat te bereiken. We kunnen de wereld dus op verschillende manieren ordenen.

Definitie NLP

Een definitie van NLP die hieruit voort zou kunnen vloeien is: NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring. Het doel hiervan is om mensen zich van deze structuur bewust te maken om vervolgens de verschillende keuzemogelijkheden waarover ze beschikken om hun wereld te ordenen te verbreden. Op deze manier kunnen mensen vrijer kiezen zodat ze in een situatie waarin een bepaalde manier van aanpakken niet werkt een andere kunnen hanteren. Op deze manier ontstaan er minder situaties waarbij men niet in staat is ze te hanteren.
© 2010 - 2024 Capris, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Organiseer eens een psychepartyOrganiseer eens een psychepartyIedereen kent wel de tuperwareparty of de lingerieparty en tegenwoordig bestaat er ook een psycheparty. Dit fenomeen is…
Neurolinguïstisch programmeren: grondleggers en modellenNeurolinguïstisch programmeren: grondleggers en modellenNeurolinguïstisch programmeren is een pseudowetenschap gebaseerd op uitgangspunten van 'succesvolle' mensen, gespecialis…
Wat is NLP of Neuro Linguïstisch Programmeren?Neuro Linguïstisch Programmeren, afgekort NLP, is ontwikkeld met het doel te leren hoe je effectiever kunt denken en eff…

Uitgangspunten NLPNLP is gebaseerd op een aantal aannames over de werkelijkheid, de menselijke ervaring, de menselijke communicatie en ove…
Wat is rioleringIn elke stad is het aanwezig, riolering, of ook wel het rioolstelsel of rioolsysteem genoemd. Dit netwerk van buizen, pu…
Bronnen en referenties
  • Arthur, Lowell Jay; Engel, Gregory, The NLP personal guidebook Bandler, Richard, Hoe haal je wat in je hoofd, de nieuwe denktechniek: NLP Derks, Lucas; Hollander, Jaap, Essenties van NLP, sleutels tot persoonlijke verandering
Capris (6 artikelen)
Gepubliceerd: 29-11-2010
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.