Elasticiteiten in de economie

Elasticiteiten in de economie De economie kent verschillende soorten elasticiteiten. Prijselasticiteit van de vraag is daar één van. Je kunt de elasticiteit op twee verschillende manier uitrekenen, namelijk met de segmentelasticiteit en de puntelasticiteit. Maar wat doe je eigenlijk als je de elasticiteit van een product wil uitrekenen? Er zijn drie elasticiteiten die het meeste voorkomen in de economie, namelijk de prijselasticiteit , de kruislingse prijselasticiteit en de inkomenselasticiteit van de vraag.

Prijselasticiteit van de vraag

Als de prijs van een product stijgt, zal de vraag naar het product afnemen. Omgekeerd zal de vraag naar een product toenemen als de prijs daalt. Je kan je afvragen hoe sterk het verband tussen de prijs en de vraag verandert. Dit kun je uitrekenen door de formule toe te passen waar bij je de prijselasticiteit van de vraag (Evp) berekent. Dit is de formule van de segmentelasticiteit:

Evp = %Δ van de vraag / %Δ van de prijs
(%Δ staat voor de procentuele verandering)

De procentuele verandering van de vraag bereken je door de nieuwe hoeveelheid min de oude hoeveelheid te doen en deze te delen door de oude hoeveelheid. Hetzelfde geldt voor de procentuele verandering van de prijs:

nieuw - oud / oud x 100%

Voorbeeld

Er wordt een formule opgesteld voor een consument voor de vraagvergelijking naar koffie: Qv (hoeveelheid koffie)= -2P (prijs) + 10

Stel dat de prijs stijgt van twee naar vier euro. Hoe groot is dan de prijselasticiteit van de vraag? Zorg dat je P = 2 invoert in de formule en P = 4 invoert in de formule. Dan vul je voor beide veranderingen de formule nieuw-oud/oud x 100% in. Dan kom je bij de vraag naar koffie op -67% uit. Bij de prijs kom je uit op 100%. Dat wil zeggen dat je -67 moet delen door 100 wat 0,67 wordt. Dit wil zeggen dat, als de prijs stijgt met 1%, dat de vraag naar koffie met 0,67% daalt.

Je kan de prijselasticiteit ook berekenen als er een bepaalde prijs gegeven is, je spreekt dan van een puntelasticiteit. Dan is de formule anders. Dit is de formule van de puntelasticiteit:

(dQv / dP) x (P / Qv)

Dit lijkt op het eerste gezicht een rare formule, maar de dQv / dP houdt de richtingscoëfficiënt van een formule in. Dit is de formule maar dan makkelijker opgesteld:

Richtingscoëfficiënt x het betreffende punt

Voorbeeld

Je kan de puntelasticiteit van de koffie van hierboven berekenen als de prijs van de koffie twee euro is. Bij een vergelijking met Qv= -2P + 10 wordt de formule: -2 (hellingsgetal) x P / Qv. Dat wordt dan -2 x (2/6) = (-2/3)= -0,67.

Kruislingse prijselasticiteit van de vraag

Bij de kruislingse prijselasticiteit (Evk) van de vraag bekijk je hoe sterk de gevraagde hoeveelheid van een bepaald goed reageert op een prijsverandering van een ander goed. Daarbij hoort de volgende formule:

Evk = %Δ in de vraag naar een bepaald goed / %Δ in de prijs van een ander goed

Ook bij deze formule gebruik je nieuw-oud/oud x 100%.

Voorbeeld

Bereken de kruislingse prijselasticiteit van shag als gevolg van een prijsverandering van sigaretten. Als je weet dat de hoeveelheid shag die gekocht gaat worden waarschijnlijk 7,5% stijgt en je weet dat de prijs van 3,20 naar 3,60 gaat kan je de kruislingse prijselasticiteit uitrekenen door middel van een segmentelasticiteit toe te passen. Dan wordt de som 7,5% / 12,5% = 0,6

Bij een puntelasticiteit van de kruislingse prijselasticiteit doe je hetzelfde als bij de prijselasticiteit van de vraag.

Inkomenselasticiteit van de vraag

Wanneer je inkomen toeneemt kun je meer producten kopen. Tenminste als de prijzen niet stijgen. In het algemeen is er bij normale producten sprake van een positief verband tussen gevraagde hoeveelheid en het inkomen. Een negatief verband tussen gevraagde hoeveelheid en inkomen is ook mogelijk. Dit gebeurt bij inferieure producten. Dat zijn producten die men minder koopt als het inkomen stijgt. De formule om de inkomenselasticiteit (Ey) van de vraag te berekenen is als volgt:

Ey = %Δ van de vraag / %Δ van het inkomen

Bij deze formule gebruik je, om de procentuele verandering uit te rekenen, nieuw-oud/oud x 100%.

Voorbeeld

Dit is een vergelijking van een product: Qv= 4Y (inkomen) + 5. Bereken de inkomenselasticiteit van de vraag als het inkomen vier euro stijgt van 40 naar 44. Je moet dan de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid (Qv) uitrekenen. Eerst doe je nieuw-oud/oud x 100%. Dus vul je veertig in in de formule, evenals 44. 165 is het eerste antwoord, het tweede antwoord is 181.

Dat moet je in de formule nieuw-oud/oud x 100% zetten. 9,7% / (44-40/40 x 100%). Dan wordt de elasticiteit 9,7/10= 0,97. Dit gaat over een segmentelasticiteit. Mocht er een puntelasticiteit aan de orde zijn, moet er hetzelfde worden gedaan als bij de vorige elasticiteiten.
© 2015 - 2020 Voetbol, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Markt, vraag en aanbodEen belangrijk begrip binnen de economie is het concept 'Markt'. De markt en het marktmechanisme gaan in op de belangrij…
PrijselasticiteitHet gedrag van de consument wordt vooral bepaald door wat hij wil en wat hij kan. Wat hij wil consumeren hangt af van zi…
Wanneer heeft kruislingse premiebetaling zin?Wanneer heeft kruislingse premiebetaling zin?In bepaalde situaties is het verstandig om de premiebetaling voor een overlijdensrisicoverzekering te laten betalen door…
Micro-, Meso- en Macro-economieMicro-, Meso- en Macro-economieUitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel het 7de antwoord: Economie is (oa) Micro economie, Macro economie…

Ecotoerisme en economische ontwikkelingEcotoerisme en economische ontwikkelingDe laatste jaren is er een sterke vooruitgang geweest op het vlak van transport en informatietechnologie waardoor zelfs…
Appartementen - ontwikkelingen op de woningmarktAppartementen - ontwikkelingen op de woningmarktHet Kadaster omschrijft een appartement als een zelfstandig afsluitbaar woonobject in een groter geheel. Van alle woning…
Bronnen en referenties
  • http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z3PVxccm3DYJ:www.economiehulp.nl/component/docman/doc_download/516-elasticiteiten+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

Reageer op het artikel "Elasticiteiten in de economie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Voetbol
Laatste update: 10-09-2018
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!