Ecotoerisme en economische ontwikkeling

Ecotoerisme en economische ontwikkeling De laatste jaren is er een sterke vooruitgang geweest op het vlak van transport en informatietechnologie waardoor zelfs de meest afgelegen gebieden op aarde binnen het bereik liggen van toeristen. Toerisme is daardoor één van ’s werelds grootste industrieën geworden met meer specifiek natuurtoerisme als het snelstgroeiende segment. Mensen willen unieke ervaringen beleven, de schoonheid van de natuur ervaren in elke uithoek van de wereld. Dit heeft geleid tot een geheel nieuwe vorm van reizen genaamd ecotoerisme, waarbij de natuurlijke omgeving zo weinig mogelijk wordt beïnvloed.

Wat is ecotoerisme?

Ecotoerisme wordt door de International Ecotourism Society (TIES) gedefinieerd als het verantwoord reizen naar natuurlijke gebieden wat bijdraagt aan de omgeving en waarbij de welvaart van de plaatselijke bevolking verbetert. Sinds het einde van de twintigste eeuw is ecotoerisme zeer populair geworden en is het tevens één van de snelstgroeiende segmenten binnen de toeristische sector.

Basisprincipes

Ecotoerisme-projecten en -initiatieven zijn pas succesvol wanneer bepaalde doelstellingen worden behaald en duurzaamheid wordt gecreëerd op termijn. Om dit te kunnen verwezenlijken stelde het TIES enkele basisprincipes van ecotoerisme op:
 • Minimum aan fysieke, sociale, gedrags- en psychologische effecten.
 • Sensibiliseren van respect voor milieu en cultuur.
 • Positieve ervaringen voor zowel de reiziger als de lokale bevolking.
 • Verstrekken van economische voordelen voor de lokale bevolking en de plaatselijke industrie.
 • Bijdragen aan het behoud van natuurlijke gebieden.
 • Erkennen van de rechten en de spirituele overtuigingen van de inheemse bevolking.
 • Betrekken van de lokale bevolking in het beslissingsproces aangaande toerisme.

Voordelen van ecotoerisme

Extra banen en inkomsten voor de lokale bevolking

Daar ecotoerisme-projecten gericht zijn op de gemeenschappen en tevens beheerd en gepland worden op lokaal niveau participeren de lokale burgers binnen iedere fase van het proces. Dit is een belangrijke stap in de richting van gemeenschap "empowerment". Ecotoerisme creëert dus extra werkgelegenheid ter plaatse zodat jonge mensen niet naar de grotere steden moeten verhuizen in hun zoektocht naar werk. Lokale inwoners kunnen meestappen in de ecotoerisme-projecten en worden tewerkgesteld als gids en verkopers van ambachtelijke producten of ze zorgen voor de distributie van voedsel en nemen deel aan culturele activiteiten. Dit heeft een positieve invloed op de economische situatie van een gebied waardoor ook meer middelen aangewend kunnen worden voor de ontwikkeling van betere voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, waterbronnen, nieuwe wegen en elektriciteitsnetwerken wat op zijn beurt zal leiden tot een verbetering van de levensstandaard en een stijging van de welvaart van dat gebied.

Behoud van natuur en milieu

Door een betere verspreiding van informatie en kennis over het milieu draagt ecotoerisme bij aan een beter behoud of conservatie van natuurlijke bronnen waaronder bossen, rivieren, kusten en wilde dieren. De verspreiding van nieuwe kennis en de oprichting van nationale parken zorgt ervoor dat zowel de reizigers als de plaatselijke bevolking beter geïnformeerd worden over hoe ze het natuurlijk milieu kunnen beschermen. Het geld dat toeristen spenderen aan toegangskaarten voor deze parken, kosten voor verblijf of rondleidingen en toeristenbelasting wordt dan ook aangewend voor milieudoeleinden en de ontwikkeling van de gemeenschap. Daarnaast kunnen extra middelen worden ingezet bij de strijd tegen de illegale houtkap, het vissen met dynamiet, destructieve landbouw en overbevissing.

Cultuurbehoud

Ecotoerisme moedigt toeristen aan om te communiceren met de lokale bevolking. Deze benadering van toerisme wijkt af van de traditionele toeristen die nauwelijks hun ‘westerse’ hotel verlaten. Ecotoeristen daarentegen reizen juist wel met de bedoeling de lokale levensstijlen en gebruiken te kunnen ervaren. Hierdoor zal de cultuur en het erfgoed van de regio beter behouden blijven en zorgt het bovendien voor de ontwikkeling van een markt voor lokale producten, de bevordering van traditionele feesten en de erkenning van plaatselijke rituelen en kunstvormen.

Ecotoerisme en ontwikkeling

De invloed van mensen op het milieu motiveert bevolkingsgroepen van over de hele wereld om aan ontwikkeling te doen. Voor de meer populaire vakantiebestemmingen komt dit vooral neer op het vinden van de perfecte balans tussen het profiteren van de economische voordelen van het toenemende toerisme en de bescherming van natuurlijke rijkdom zodat deze behouden blijft voor de komende generaties. Een slecht toerismebeleid heeft immers nefaste gevolgen voor de middelen van een gemeenschap en creëert een situatie waarbij de lokale burgers hun voormalig ongerepte gebied moeten ontvluchten door de overvloedige toeristenstroom.

Effectief ecotoerisme start met het bewust maken van de lokale burgers van een nieuwe sociale situatie die resulteert in een relatie die duurzaam en wederzijds winstgevend is voor zowel mens als natuur. Zeker voor kleine gemeenschappen zoals bergdorpjes, eilanden en andere toeristische bestemmingen die hun verbondenheid met de natuur sterk etaleren is het van fundamenteel belang om de bevolking een verandering in houding en gedrag aan te leren. Deze verandering is een essentiële stap naar de ontwikkeling van duurzaam ecotoerisme.

Helaas zorgt armoede tijdens economische ontwikkeling ervoor dat mensen winst willen maken op een zo kort mogelijke termijn, zonder zich te realiseren dat dit op termijn schadelijke gevolgen zou kunnen hebben. Daarom is het belangrijk dat ook de overheid effectieve maatregelen treft zodat de initiatieven aangaande ecotoerisme gepaard gaan met een duurzaam gebruik van de natuurlijk bronnen en ecosystemen.
© 2015 - 2024 Robin990, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Vormen van ToerismeToerisme is big business, het is een wereldwijde, enorme industrie. Om wat duidelijkheid te scheppen in deze enorme stro…
Soorten toerismeToerisme is een begrip dat uit velen soorten bestaat. Hieronder kunt u de meeste soorten toerisme op alfabetische volgor…
Beren kijken in de KarpatenBeren kijken in de KarpatenJe hoeft niet naar Noord-Amerika of Azië te reizen om bruine beren te zien. Je kunt ze al spotten in Zweden, Finland en…
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: voor - en nadelenMaatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig een populair onderwerp. Het wordt ook wel duurzame ontwikkeling g…

EDM: waarom is de dance-industrie zo hard gegroeid?De dancemuziekindustrie heeft sinds het ontstaan te maken gehad met een aantal ingrijpende veranderingen. Deze veranderi…
Elasticiteiten in de economieElasticiteiten in de economieDe economie kent verschillende soorten elasticiteiten. Prijselasticiteit van de vraag is daar één van. Men kan de elasti…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: McLac2000, Pixabay
 • http://nl.kllvx.com/types-travel/other-types-travel/1002043546.html
 • http://www.ethesis.net/zeebrugge/zeebrugge_hfst_3.htm
 • http://www.scriptiebank.be/scriptie/ecotoerisme-als-duurzame-ontwikkeling-ecuador-ontwikkeling-van-een-ecotoeristisch-model-een
Robin990 (260 artikelen)
Gepubliceerd: 19-11-2015
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.