Welvaart meten: Voorbij het BBP

Welvaart meten: Voorbij het BBP Stavros Dimas, Eurocommissaris Milieu (2004 – 2009) zei op 20 augustus 2009 tijdens de presentatie van het beleidsrapport 'Het BBP en verder: Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld': “Iets wat goed is voor het GDP, hoeft niet goed te zijn voor de samenleving.” Over het internationale initiatief 'Beyond-gdp.eu – Voorbij het BBP', het rapport 'Het BBP en verder' van de Europese Commissie en de Eurobarometer-enquête 'Vooruitgang'. De aanvulling van het BBP en welvaartindicatoren.

Beyond-gdp.eu – Voorbij het BBP: Internationaal initiatief

Op internationaal initiatief van de Europese Commissie, DG Milieu, DG Eurostat, het Europees Parlement, de Club van Rome, de OESO en het Wereld Natuur Fonds is de Beyond GDP (Voorbij het BBP) website opgericht. Deze partners werken continue aan de verbetering van het meten van vooruitgang, echte rijkdom en het welzijn van naties. De website www.beyond-gdp.eu geeft informatie over recente ontwikkelingen in indicatoren voor sociale, economische en milieuvooruitgang.

De achterliggende gedachte is dat economische indicatoren als het BNP (Bruto Nationaal Product), nu BBP (Bruto Binnenlands Product), nooit is ontwikkeld om welvaart te meten. Het BBP als welvaartsmaat wordt als ontoereikend beschouwd. Ook klimaatverandering, armoede, uitputting van natuurlijke energiebronnen en gezondheid moeten in een dergelijke indicator worden meegenomen.

Zoals Stavros Dimas, Eurocommissaris Milieu (2004 – 2009) op 20 augustus 2009 tijdens de presentatie van het beleidsrapport “Het BBP en verder: Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld” zei: “Iets wat goed is voor het GDP, hoeft niet goed te zijn voor de samenleving.”

Rapport ‘Het BBP en verder’

In het rapport ‘Het BBP en verder’ komt o.a. aan de orde:
  • Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld, door het voortbouwen op internationale activiteiten en werk van de lidstaten en betere indicatoren om recht te doen aan de zorgen van de burgers;
  • Vijf acties om de vooruitgang in een veranderende wereld beter te meten, zoals het BBP aanvullen met sociale en milieu-indicatoren en de ontwikkeling van een Europees scorebord voor duurzame ontwikkeling.

De Commissie concludeert, dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) een krachtig en algemeen aanvaard instrument is voor het monitoren van korte en middellange termijn schommelingen van de economische conjunctuur. Ondanks de tekortkomingen, blijft het BBP de beste samenvatting van de prestaties van de markteconomie in één enkel cijfer.

Het BBP is echter niet bedoeld als accurate graadmeter van economische en sociale vooruitgang op langere termijn of van het vermogen van de samenleving om een oplossing te bieden voor problemen als klimaatverandering en efficiënt hulpbronnengebruik. Het BBP moet worden aangevuld met indicatoren die de andere economische, maatschappelijke en milieuvraagstukken - bepalend voor het welzijn van de burger - adequaat bestrijken.

Eurobarometer-enquête ‘Vooruitgang meten’

Meer dan tweederde van de EU-burgers vindt dat de vooruitgang in gelijke mate moet worden afgemeten aan sociale, economische en milieu-indicatoren. Dit bleek uit een Eurobarometer-enquête in 2008. Van de ondervraagden doet slechts iets minder dan een zesde dit liever vooral op basis van economische indicatoren. Een internationale enquête in 2007 leverde vergelijkbare resultaten op.

Doel van ‘Voorbij het BBP’

Het doel van de Commissie is, indicatoren te ontwikkelen die een correcte en bruikbare maatstaf bieden voor de vooruitgang die - op het gebied van duurzame totstandbrenging van sociale, economische en milieudoelstellingen - wordt geboekt. De Commissie zal uiterlijk in 2012 met een verslag komen over de uitvoering en het resultaat van de acties.

Indicatoren voor meting van vooruitgang: welvaartindicatoren

Een overzicht van de Beyond GDP – Indicatoren vindt u op de volgende webpagina: http://www.beyond-gdp.eu/indicators.html. Op deze pagina wordt verwezen naar een aantal hoofdbenaderingen en indicatoren, besproken in de conferentie ‘Het BBP en verder’, zoals de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), een 'green GDP', quality of life indicatoren, de Human Development Index en de Ecological Footprint.
© 2011 - 2024 Deinfodeler, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Spaanse economie onder FrancoNa de Spaanse burgeroorlog werd Francisco Franco, van 1939 tot 1975, de leider van Spanje. De Spaanse economie werd een…
Economie: WelvaartEconomie: WelvaartUitleg over de vraag: wat is economie? In dit artikel leggen we het derde antwoord uit: Economie is (oa) welvaart. Wat i…
De Australische beurs, nog voldoende potentieel?De Australische beurs, nog voldoende potentieel?De sterke opleving van de mijnsector sinds de jaren 2000, is de belangrijkste motor van de Australische groei. Ondanks d…
Het consumentensurplus en producentensurplusHet consumentensurplus en producentensurplusStel dat je erg graag op vakantie wilt. Je wilt graag met het vliegtuig naar Madrid en bent bereid voor het vliegticket…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Kalhh, Pixabay
  • www.beyond-gdp.eu;
  • Het BBP en verder: Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, Brussel, 20.8.2009, COM(2009) 433 definitief, Commissie van de Europese gemeenschappen;
  • Questions and Answers on Gross Domestic Product and beyond, MEMO/09/378, Brussels, 8 September 2009, http://europa.eu/index_nl.htm
Deinfodeler (67 artikelen)
Laatste update: 16-01-2018
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.