De kwantummechanica en esoterie

De kwantummechanica bestudeert de wijze waarop atomen zijn opgebouwd. Een atoom is geen vast deeltje, geen bolletje of puntje. Het bestaat uit een kern en deeltjes die in een baan om de kern draaien. Op hun beurt bestaan deze kern en satellietdeeltjes weer uit andere in beweging zijnde elementen van een nog fijnere structuur. Elke atoom heeft een electron (negatief) en een proton (positief). Let op! Dit artikel is geschreven vanuit de persoonlijke visie van de auteur en bevat mogelijk informatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is en/of aansluit bij de algemene zienswijze.

Inhoud:


Het onzekerheidsprincipe

Het belangrijkste kenmerk van de kwantummechanica is het onzekerheidsprincipe wat erop neer komt dat een onderzoeksresultaat wordt bepaald door de manier waarop er onderzoek wordt gedaan. Heisenberg heeft het principe bedacht. Hij stelde dat meetinstrumenten nooit precies genoeg zullen zijn om zowel de locatie als de snelheid van een te onderzoeken deeltje gelijktijdig te meten.

Licht: golf of deeltje?

Einstein en Bohr vroegen naar aanleiding van Heisenbergs gedachten zich af of licht een golf was of deeltje. Wat Heisenberg dacht bleek waarheid; er is onzekerheid! Licht kon zowel als golf worden gezien of als lichtdeeltjes, fotonen genaamd. Wanneer wetenschappers licht onderzoeken alsof het een golf was, dan bleek het een golf. Ging men ervan uit dat het een deeltje was, dan bleek dat de waarheid. Niet alleen licht maar ook alle atomen gedragen zich gelijktijdig als een deeltje en een golf. Dat maakt het voor de kwantumwetenschappers lastig om conclusies te trekken. De rol van de waarnemer bepaalt de uitslag van het onderzoek, en daarmee de visie op de realiteit der dingen. De kwantummechanica kent geen vaste wetten maar observabelen. Een observabele is een meetbaar gegeven. De snelheid, locatie, energie, kleur en het ronddraaien(spin) kunnen meetbare gegevens zijn.

We zien illusies

Door deze kennis van atomen verandert ons wereldbeeld. Atomen vormen moleculen en uit deze moleculen zijn alle dingen, objecten lichamen en organismen opgebouwd. De nieuwe inzichtelijke kwantumwerkelijkheid verandert voortdurend. Alles stroomt, zei de griekse filosoof Heraclitus 3000 jaar terug. Ieder object bestaat uit bewegende moleculen, atomen en elementaire deeltjes die om elkaar heen draaien. Alle lichamen en objecten zijn een energievorm die nooit stilstaat. De materiële werkelijkheid is een illusie. In feite bestaat materie niet; het is energie in beweging die we als een vaste stof waarnemen. Ons waarnemingsvermogen schiet te kort om de werkelijkheid te bevatten. We zien een deel van de realiteit. Met ons denkvermogen kunnen we inzien dat wat we zien een illusie is.

Esoterische overeenkomsten

Atomen kunnen zowel een golf als een deeltje zijn, op hetzelfde tijdstip. Onze hersens die zijn geprogrammeerd om de drie dimensionale werkelijkheid te begrijpen, kunnen het soms niet helemaal volgen. Het lijkt erop dat het menselijk bewustzijn moet worden uitgebreid en ontwikkeld naar andere dimensies willen we kunnen bevatten in wat voor wereld we werkelijk leven. Esoterici uit allerlei culturen zijn gericht op het ervaringsweten. Sommige esoterici menen dat ze vermogens kunnen ontwikkelen om andere dimensies van de werkelijkheid te zien. Misschien vindt de kwantummechanica wetenschappelijke bewijzen voor zaken als helderziendheid en telepathie. Steeds vaker zijn quantumwetenschappers esoterici. Beide vinden elkaar in het concept dat alles illusie is. De quantummechanica heeft verschijnselen ontdekt die overeen komen met leringen van esoterische scholen. Een belangrijke kwantumwijsheid is dat alle natuurprocessen met elkaar interacteren, invloed op elkaar uitoefenen. Deze visie wordt door esoterici als het ´alles is één´-idee omschreven; samen zijn de verschijnselen van de wereld onderdeel van één verstrengeld mechanisme, een soort danspatroon van energiedeeltjes.

Maya

Een belangrijk concept van esoterici is ´maya´, de schijn-werkelijkheid. Maya houdt in dat we slechts verschijningsvormen van objecten zien. De kwantummechanica ondersteunt deze oeroude wijsheid van esoterici.

leven is creëren

Moeder aarde wordt in de verschillende esoterische filosofieën gezien als een levend organisch wezen waar we als mens steeds bewuster deel van uit maken. We creëren samen de werkelijkheid. Hiermee zitten we op dezelfde stoel als de quantumonderzoeker die de werkelijkheid mede creëert door de quantumdeeltjes te bestuderen. De mens creëert de werkelijkheid door erin te leven. Esoterici zijn waarheidszoekers en stellen zich de vraag wat is werkelijkheid? Op hun manier zijn kwantumwetenschappers ook waarheidszoekers; ze willen de onderdelen waaruit het leven is opgebouwd kennen. Zo zoeken ze naar het antwoord op dezelfde vraag: wat is werkelijkheid?
© 2011 - 2024 Tom008, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is ionisatie?Wat is ionisatie?Waaruit bestaat een atoom? Wat is een proton, elektron en neutron? Wat is de lading en massa van deze deeltjes? Wat is i…
Heisenberg's onzekerheidsprincipeHeisenberg's onzekerheidsprincipeVeel natuurkundige wetten zijn vaak logisch en begrijpbaar. Dat is niet het geval met Heisenberg's onzekerheidsprincipe…
Fotonen voor dummiesLicht is een heel speciaal verschijnsel. We staan er in het dagelijks leven niet vaak bij stil, maar ook licht bestaat u…
Verstrengeling: grondslag van de kwantummechanicaVerstrengeling: grondslag van de kwantummechanicaIn de natuur is een kwantum de kleinste ondeelbare hoeveelheid van een grootheid als energie, impuls of massa. Hoeveelhe…

Wat is druk en hoe bereken je de druk?Wat is nu eigenlijk druk natuurkundig gezien? Hoe kun je dit op een eenvoudige manier uitrekenen? Ook in de meteorologie…
Waarom moet kooldioxide in de grond worden opgeslagen?Er is teveel kooldioxide op de aardbol vinden geleerden. Daarom moet het gas dat normaal gesproken gewoon in de atmosfee…
Bronnen en referenties
  • Boek: Fritjof Capra, de tao van fysica
  • Boek: Garu Zukaff, De dansende Woe-li meesters
  • Wikipedia
  • http://www.kfunigraz.ac.at/communication/unizeit/archiv/2000/heft5/5-00-01.html
Reacties

Peter Gielen, 16-12-2015
Hallo, Ik heb eens een stuk geschreven over het double slit experiment. De deeltjes geven een interferentiepstroon als de waarnemer niet kijkt. Het deeltje is op het zelfde moment overal aanwezig. In tegenstelling tot wat ik in 2013 beweerde is er wel ruimte, maar geen tijd. Tijd ontstaat, wanneer de waarnemer kijkt. De waarnemer creëert niet de werkelijkheid, maar hij ziet slechts een klein gedeelte van de werkelijkheid.

Mvg, Peter Gielen Reactie infoteur, 09-02-2016
Ja natuurlijk meet de waarnemer een miniem deel van de werkelijkheid. Maar daarnaast doet nog altijd de stelling opgeld: De waarnemer verandert de werkelijkheid door waar te nemen.

Peter Gielen, 16-05-2013
Het double slit experiment nader verklaart. Water en ook licht geven bij het double slit experiment een interferentiepatroon. Dit komt doordat water en licht op het zelfde moment overal aanwezig zijn. Water bestaat uit heel veel waterdruppels en licht uit ontelbare fotonen. Daarom kan water en licht op hetzelfde moment overal aanwezig zijn. Hoe kan een deeltje=een elektron bij het double slit experiment een interferentie patroon weergeven? Het antwoord is heel simpel, namelijk: Het elektron is op hetzelfde moment overal aanwezig. Dit kan alleen, wanneer tijd+ruimte niet aanwezig zijn. Op het moment dat de waarnemer kijkt, worden tijd+ruimte gevormd. De waarnemer beïnvloedt niet de werkelijkheid, maar ziet slechts een gedeelte van de werkelijkheid. Tijd+ruimte zijn een illusie, gecreëerd door de waarnemer. Zonder tijd+ruimte, hebben de woorden eindig en oneindig ook geen betekenis=meteen de oplossing voor de grote van ons universum.
mvg, Peter Gielen. Reactie infoteur, 17-05-2013
Mooi, die vergelijking tussen water en licht. Ook goed gezegd over de tijd/ruimte die door de waarnemer wordt gecreeerd. Bedankt voor deze heldere en van waarheid fonkelende reactie,
Tom008

Hans Klinge, 23-12-2011
Jammer dat het bewustzijn over dit onderwerp nog maar weinig doordringt. Ook het onderwerp gedachten en materie wordt nog te weinig begrepen. Vaak is het paarlen voor de zwijnen gooien. Mensen kunnen zichzelf genezen door echt optimistisch te denken (en dus niet allen eed dun laagje erover. Er is veel meer tussen hemen en aarde dan tot nu toe wordt erkend door het overgrote deel van de mensheid. Positieve groet. Reactie infoteur, 27-12-2011
Dank voor de positieve woorden. Optimisme versnelt het genezingsproces. Dat is inmiddels uit vele onderzoeken naar voren gekomen, maar de achterliggende werkelijkheid, of dat wat er tussen hemel en aarde ligt, zowel wat dit fenomeen betreft als vele andere verschijnselen, daar moet nog veel onderzoek naar gebeuren.

Tom008 (1.183 artikelen)
Laatste update: 22-05-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Natuurkunde
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.