Ontstaan van het universum - Islam en wetenschap

Ontstaan van het universum - Islam en wetenschap De visie van het scheppingsverhaal, zoals die is beschreven in de Koran, verschilt nogal t.o.v. het scheppingsverhaal van de bijbel. Dit is tegenstrijdig met de koppeling die veelal gemaakt wordt met het verhaal in de bijbel. Deze koppeling wordt met name door veel westerse auteurs gemaakt. Hierin wordt het scheppingsverhaal in beide boeken als gelijk beschouwd, dit met name door de overeenkomsten te benadrukken. Door alleen de overeenkomsten te benadrukken, en stilzwijgend de voor de hand liggende verschillen te negeren, vervormt de werkelijkheid. Hier is dan misschien wel een reden voor.

De schepping in algemene zin

In het kader van het scheppingsverhaal wordt vaak vanuit het westen geconcludeerd dat Mohamed het verhaal in grote lijnen heeft gekopieerd uit de bijbel. Er zijn aspecten van beide teksten die je zeker kan vergelijken. In de bijbel vind de schepping plaats in zes dagen (aangevuld met een dag rust). In de Koran wordt het volgende vers van hoofdstuk al-A'raaf genoemd:

Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes fases schiep. [Koran, 7:54]

Er moet echter wel worden opgemerkt dat de interpretatie van het Arabisch woord ayyaam, in deze betekenis neerkomt op periode, fase of tijdspanne en niet dag of 24 uur. In de Koran gaat het dus niet om zes dagen maar om zes fasen.

Dit is een fundamenteel verschil met wat men in de bijbel zegt. Het verschil zit hem met name in het feit, dat er geen volgorde afhankelijkheid zit in de schepping van de hemel en de aarde. De Koran spreekt dan ook over de schepping in het algemeen, zoals in dit vers van hoofdstuk Taa Haa:

Een openbaring van Hem, Die de aarde en de verheven hemelen heeft geschapen. [Koran, 20:4]

In feite loopt deze beredenering, afkomstig van de Koran, parallel met de hemelse en aardse evolutie.

Er wordt in de Koran ook gesproken over een primaire gasvormige massa (dukhaan). Met betrekking tot de aarde en de hemelen, wordt er geschreven over de samenvoeging van de elementen(ratq), en vervolgens de splitsing (fatq). Deze visie wordt uiteengezet in de hoofdstukken Fussilat en al-Anmbi'jaa:

Dan wendde Hij Zich tot de hemel terwijl deze een soort damp was. [Koran, 41:11]

Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde één geheel waren en dat Wij ze dan hebben gescheiden? [Koran, 21:30]

Primaire nevel

Volgens de moderne wetenschap, heeft het scheidingsproces geleid tot de vorming van meerdere werelden, een concept dat tientallen keren in de Koran wordt genoemd. Bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van de Koran, al-Faatihah: ( "Alle lof zij aan God, de Heer der Werelden." [Koran, 1:1]). Deze verwijzingen zijn in overeenstemming met de hedendaags theorieën over het bestaan van de primaire nevel (galactische stof), gevolgd door de scheiding van de elementen die hebben geleid tot de vorming van sterrenstelsels. Sterren van waaruit planeten worden geboren.

Tussenruimte

In de Koran wordt ook verwezen naar een ruimte, dat tussen de hemelen en de aarde ligt, zoals in het hoofdstuk al-Furqaan staat:

Hij, Die de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is, in zes fasen schiep.. Koran, 25:59

Deze tussen plaats in de schepping komt overeen met de ontdekking van de bruggen van materie, die zich tussen de georganiseerde astronomische systemen bevinden.

Conclusie

Dit korte uitstapje naar de Koran m.b.t. de schepping toont hoe de moderne wetenschap en verklaringen in de Koran overeenstemmen. Dit in tegenstelling tot de opeenvolgende fasen, van de schepping, die in de Bijbelse tekst genoemd worden, die wetenschappelijk onaanvaardbaar zijn.

Zoals bijvoorbeeld, in Genesis 1:9-19 de schepping van de aarde (op de 3e dag) wordt geplaatst, vóór die van de hemel (op de 4e dag). Het is namelijk een wetenschappelijk feit dat onze planeet voortkwam uit haar eigen ster, namelijk de zon.

Het is dan ook volledig uitgesloten dat Mohammed, de vermeende auteur van de Koran, het scheppingsverhaal kopieerde uit de bijbel. Een dergelijke bewering zou betekenen dat, hij uit eigen beweging de Bijbelse teksten corrigeerde en liet overeenkomen met de huidige wetenschap over de vorming van het Heelal. Een concept die pas werd vastgesteld, door wetenschappers die vele eeuwen na zijn dood leefden.
© 2009 - 2024 Emen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wie is Allah? Ontdek de Arabische God uit de IslamWie is Allah? Dat is een vraag die vele gelovigen en ongelovigen zich wellicht zullen stellen. Opmerkelijk is dat het wo…
Traditie binnen de Islam: SunnahBinnen de Islam wordt vaak het woord Sunnah gebruikt. Maar wat is de Sunnah precies?En wat is het verschil tussen hadith…

De tornado: de vinger van GodIn Nederland en België komen ze gelukkig niet al te vaak voor: tornado's. Maak kennis met een van de meest extreme en do…
Grenzen in de zee - Islam en wetenschapGrenzen in de zee - Islam en wetenschapDe moderne wetenschap leert ons dat, daar waar twee zeeën elkaar ontmoeten, er een onzichtbare barrière tussen hen bevin…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Yuri B, Pixabay
  • Bijbel
  • Koran
Reacties

Moi, 28-10-2013
Correctie 1: Als je leest in de koran, zoals in vele verzen terug komt wordt de persoon 'Mohammed'. Aangeduid als een profeet en echter geen feiten berust dat Hij (vzm) een auteur was. Hij heeft de rol gekregen om de boodschappen, die aan hem zijn neergedaald, openbaar te maken en een leidraad voor de toekomst van de mensheid te creëren. Zo ontstonden de sura's en verzen en is dit gevormd tot 1 boek genaamd 'Koran' Allah (swt) is de almachtige. Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen. De koran is een feitelijk boek, nooit herschreven, en bestaan geen nieuwe testamenten. Wat mij per definitie verbaasd is dat deze site als een hooggewaardeerde site beschouwd moet worden, omdat de wetenschap vaak heel serieus wordt genomen. Deze informatie is enkel overgenomen van een boek waar alle informatie al voorgeschreven stond. Ik zou zeggen, dan heb je te lang geslapen en toen je wakker was dacht je: 'laat ik de werkelijkheid, de echte wetenschap even in de war gooien.' Het sterkste vermoeden heb ik ook over jouw waanidee dat de profeet uit eigen beweging even een correctie aanbracht in wat eigenlijk in de bijbel stond. Dat betekend dat de miljoenen moslims nu volgens een verzonnen verhaal hun geloof volgen, wat geen feiten kent. Maar verzonnen is door een of ander auteur? Reactie infoteur, 29-10-2013
Gezien je reactie vraag ik me af, of je het artikel wel gelezen hebt? Je slaat de plank behoorlijk mis in wie of wat je poogt te corrigeren.

Henny, 16-10-2012
Ayyaam أيام = Dagen

marahil مراحل = Fasen

Ayaam is een algemeen bekend woord voor DAG.

In de Koran word gesproken over 6 dagen. Reactie infoteur, 16-10-2012
De dagen zoals in deze context genoemd, zijn niet de dagen van 24 uur. Dit heeft te maken met de axiale rotatie van de aarde en tijdens de schepping bestonden er dus geen dagen van 24 uur. Zo vindt je hier in de Koran wel vaker een vermelding van zoals bijvoorbeeld "… in een Dag waarvan de maat vijftig duizend jaren is. "(Koran 70-4)

In deze betekenis en context gaat het dus over tijdspannen oftewel fases.

Gerard, 02-06-2012
Ik vind het nogal wat om uit de woorden "… en alles wat ertussen is… " zomaar even te concluderen dat de Koran de volledige structuur van het heelal voorspelt. Volgens mij toont het alleen maar aan dat de schrijver zich er bewust van was dat er wat is tussen hemel en aarde, iets wat ieder kind makkelijk constateert. Weinig wetenschappelijk. Reactie infoteur, 02-06-2012
Je vindt het nogal wat of iets wat ieder kind makkelijk constateert? Welke is het?

Emen (43 artikelen)
Laatste update: 17-08-2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Natuurverschijnselen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.