InfoNu.nl > Wetenschap > Onderzoek > Onderzoeksmethoden - het interview

Onderzoeksmethoden - het interview

Onderzoeksmethoden - het interview Bij het schrijven van een wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van interviews. Interviewen is dan ook een zeer goede methode om informatie te verkrijgen. De informatie is vaak niet wetenschappelijk van aard, maar kan je wel nieuwe ideeën laten opdoen. Het is dan ook een goede methode om te gebruiken in een verkennend onderzoek.

De kwaliteit van de gegevens

De kwaliteit van je gegevens wordt bepaald door:
 • De betrouwbaarheid
 • Vormen van vertekening (bias)
 • Validiteit en generaliseerbaarheid

Betrouwbaarheid

Met betrouwbaarheid wordt het volgende bedoeld: zou een andere onderzoeker die dit interview houdt, tot dezelfde resultaten komen als deze onderzoeker? Een consistent antwoord is hierop niet te geven. Vaak gaan onderzoeken over een onderwerp dat momenteel veel aandacht krijgt en een onderwerp is waarin ontwikkelingen zich zeer snel opvolgen. Het is waarschijnlijk dat een onderzoeker die over een jaar hetzelfde interview houdt, andere antwoorden zal krijgen. De betrouwbaarheid heeft in dit geval een beperkte houdbaarheid.

Vormen van vertekening (bias)

Saunders e.a. beschrijven in het boek ‘Methoden en technieken van onderzoek’ de belangrijkste maatregelen om vertekening in kwalitatieve interviews te voorkomen:
 • Je eigen voorbereiding op het interview
 • De hoeveelheid informatie die aan de geïnterviewde wordt gegeven
 • Je uiterlijk en voorkomen bij het interview (niet van toepassing bij telefonische interviews)
 • De manier waarop je vragen stelt
 • Het effect van je gedrag tijdens het interview
 • Hoe je kunt laten zien dat je aandachtig kunt luisteren
 • De mogelijkheid te testen of je de antwoorden hebt begrepen
 • De manier waarop je informatie vastlegt

Een voorbeeld hoe ik deze punten voor de interviews tijdens mijn afstudeerperiode heb toegepast, dit betroffen telefonische interviews:

Voorafgaande aan het interview is er per telefoon contact opgenomen met de betreffende bedrijven om te vragen of zij mee wilden werken aan het onderzoek. Tijdens dit gesprek werd een afspraak gemaakt voor de tijd en datum waarop het interview zou plaatsvinden. In dit gesprek werd uitgelegd wat het onderzoek inhoudt, waarom en in opdracht van wie het wordt uitgevoerd, hoe lang het interview zou duren en welke thema’s aan bod zouden komen. Ook werd de opzet van het interview naar de geïnterviewde gemaild. Hierdoor kan de validiteit en betrouwbaarheid vergroot worden, doordat de geïnterviewde de mogelijkheid krijgt om na te denken over de informatie die wordt verlangd, en hem of haar de gelegenheid geeft om in hun bestanden aanvullende documentatie op te zoeken.

Door vragen op de juiste manier te stellen, dat wil zeggen duidelijk en op neutrale toon, wordt de kans op vertekening verminderd en de betrouwbaarheid vergroot. Open vragen verminderen de kans op vertekening, vandaar dat deze werden gebruikt in de interviews. De vragen werden op neutrale toon gesteld en werd gecontroleerd of de geïnterviewden bekend zijn met de gebruikte terminologie. Soms zijn vragen wat aangepast voor een volgend interview, als bleek dat deze niet geheel duidelijk waren.

Van non-verbale communicatie is tijdens een telefonisch interview geen sprake, daarom werd er af en toe een begrijpend of aansporend geluid gemaakt (ja, hmhm etc.) om de geïnterviewde aan te moedigen om door te praten en te laten merken dat er geluisterd wordt. Tijdens de interviews werd gebruik gemaakt van aantekeningen.

De gegevens zijn zo snel mogelijk na het interview verwerkt, op zijn laatst een dag na het interview. Tijdens het interview is gebruik gemaakt van aantekeningen in de vorm van steekwoorden en korte zinnen. Om te controleren of alles goed is begrepen werd het interview na verwerking gemaild naar de geïnterviewden. In de bijgaande mail werden de volgende vragen gesteld:
 • Vindt u dat dit een goede weergave is van het gehouden interview?
 • Staan er onjuistheden in het interview?
 • Heeft u nog iets toe te voegen aan het interview?

Deze mail is direct na verwerking verstuurd, zodat het interview bij de geïnterviewde nog vers in het geheugen lag. Er is ervoor gekozen om de interviews te verspreiden over een paar weken, zodat de vele verschillende gegevens geen verwarring veroorzaakten.

Validiteit en generaliseerbaarheid

Validiteit betreft het volgende: heb ik de gegevens verkregen die ik wilde hebben? De validiteit van kwalitatieve interviews is geheel afhankelijk van de kwaliteiten van de onderzoeker, er moet net zolang doorgevraagd worden tot men de gegevens heeft die men wilde hebben.

Ethiek

In de context van onderzoek heeft ethiek te maken met de correctheid van je gedrag met betrekking tot de rechten van degenen die het onderwerp van je onderzoek worden of de effecten daarvan zullen ondervinden. Een voorbeeld van een ethisch proces bij interviewen:

Voorafgaand aan het interview vraag ik of de deelnemers willen meewerken aan het interview, er wordt ook gevraagd of zij willen dat hun gegevens anoniem verwerkt zouden worden. Na verwerking van het interview worden de interviews gemaild met de vraag of de geïnterviewden dit wilden nalezen en hun goedkeuring voor publicatie willen geven. Op deze manier hebben de deelnemers zogenaamde geïnformeerde toestemming gegeven door middel van een deels mondelinge/deels schriftelijke overeenkomst.
© 2007 - 2020 Funkyfish, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Voorbereiden van een goed interviewHet is gebruikelijk om bij een kwalitatief onderzoek gebruik te maken van een interview-methode. Om een goede interview…
Kwalitatief onderzoekBij kwalitatief onderzoek worden onderzoekseenheden in de omgeving als geheel onderzocht. Dat wordt "holistisch onderzoe…
Het psychologisch onderzoekTegenwoordig steeds vaker is het een onderdeel van een sollicitatieprocedure. Het psychologisch onderzoek. Ben jij wel g…
Tips voor een geslaagd diepte-interviewTips voor een geslaagd diepte-interviewWanneer je een interview gaat afnemen kan er veel in het honderd lopen. Dit kan zowel te wijten zijn aan een beperkte vo…
Het interview: een gesprek vol vragen en antwoordenHet interview: een gesprek vol vragen en antwoordenAls het op interviews aankomt, zijn er verschillende vormen. Zo heb je achtergrondinterviews, nieuwsinterviews, portrett…
Bronnen en referenties
 • Afstudeerscriptie Sandra Groot
 • Saunders ea - Methoden en technieken van onderzoek

Reageer op het artikel "Onderzoeksmethoden - het interview"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Funkyfish
Laatste update: 15-01-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!