Geldigheid en kosten van een octrooi/patent

Geldigheid en kosten van een octrooi/patent U heeft een idee of uitvinding en wil dit vermarkten, dan is het natuurlijk niet uw bedoeling dat anderen met uw idee aan de haal gaan. Daartoe is het mogelijk om een octrooi aan te vragen, ook wel patent genoemd. Ook als u een vinding of idee heft waarvan u niet zeker ment of dit door een ander rechtspersoon geclaimd is, is het verstandig na te zoeken of het reeds gepatenteerd is. Maar wat kost zoiets en hoe lang geldt het?

Wat een octrooi/patent is

Een octrooi, ook wel patent genoemd, is het recht een vinding alleen te mogen gebruiken en vermarkten. Zo valt te voorkomen dat andere (rechts-)personen met het idee aan de haal gaan en zonder enige vorm van onderzoek of toestemming het idee 'stelen'. Octrooien zijn er voor bedoelt een uitvinder te beschermen (in financiële zin) en zo onderzoek mogelijk en de moeite waard te maken. In Europa worden octrooien verleend door het Europees Octrooibureau. In Nederland is het Octrooicentrum verantwoordelijk, gevestigd te Rijswijk.

Waarvoor u een octrooi/patent aan kunt vragen

Octrooien zijn alleen van toepassing op technische vindingen. Het moet hierbij dan ook gaan om een nieuw product of een productieproces. In andere gevallen kan een product beschermd worden door het te registeren als merk of geldt het modelrecht of auteursrecht, deze laatste 2 rechten hoeven niet te worden aangevraagd, want deze zijn automatisch van toepassing bij het maken van de betreffende producten, zoals foto's, tekeningen, teksten of muziek.

Waar een octrooi/patent aan moet voldoen

Naast dat een vinding moet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, wordt een octrooi pas toegekend als ook aan de volgende voorwaarden wordt voldaan;

Nieuwheid

Een vinding moet nieuw zijn. De bedachte techniek of proces mag nog niet openbaar zijn gemaakt, in welke vorm dan ook. Ook als het door de uitvinder of rechtspersoon zelf gebeurd en waar ook ter wereld. Het maakt geen verschil of dit in vakbladen, internet of welk medium ook gebeurd is.

Inventiviteit

Een tweede voorwaarde is een heel logische; inventiviteit. Een techniek of proces moet een bepaald vernuft hebben en niet zomaar door een professional in het betreffende vakgebied te bedenken zijn. Voor technieken die wel erg voor de hand liggen voor de vakman, worden geen octrooien toegekend.

Industriële toepasbaarheid

Duidelijk en aantoonbaar moet zijn, dat een geopperd idee toepasbaar is en zodoende dus als vooruitgang in de wetenschap gezien mag worden.

Wat een octrooi/patent kost

De kosten van het aanvragen, verkrijgen en behouden van een octrooi kunnen fors uiteenlopen. Er moet tenminste rekening gehouden worden met enkele duizenden euro's, maar dit kan oplopen tot tienduizenden euro's.

De taksen voor de aanvraag van een octrooi bedroegen anno 2008;

  • Taks voor indienen van de aanvraag: 80,- (digitaal) of 120,- (op papier)
  • Taks voor een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek (VNO):100,-
  • Taks voor een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type (VNO/INT): 794,-

Vanaf het 4e ja na de indiening van de aanvraag dient de aanvragen tevens een jaarlijkse instandhoudingstaks te betalen om recht te houden op het octrooi. Doet deze (rechts)persoon dit niet, dan vervalt het octrooi en is de techniek dus vrij te gebruiken door derden. De taks dient betaald te worden voor het eind van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Wordt dit niet gedaan, heeft de aanvragen nog maximaal 6 maanden om alsnog de taks + boete (50%) te voldoen, waarna anders het patent komt te vervallen.

Instandhoudingstaksen voor octrooien per 5 juni 2008:

JaarTaksBoete
1e jaar 0,- 0,-
2e jaar 0,- 0,-
3e jaar 0,- 0,-
4e jaar 40,- 20,-
5e jaar 100,- 50,-
6e jaar 160,- 80,-
7e jaar 220,- 110,-
8e jaar 280,- 140,-
9e jaar 340,- 170,-
10e jaar 400,- 200,-
11e jaar 500,- 250,-
12e jaar 600,- 300,-
13e jaar 700,- 350,-
14e jaar 800,- 400,-
15e jaar 900,- 450,-
16e jaar 1.000,- 500,-
17e jaar 1.100,- 550,-
18e jaar 1.200,- 600,-
19e jaar 1.300,- 650,-
20e jaar 1.400,- 700,-
21e* jaar 1.600,- 800,-
22e* jaar 1.800,- 900,-
23e* jaar 2.000,- 1.000,-
24e* jaar 2.200,- 1.100,-
25e* jaar 1.300,--
*: in geval van aanvullende beschermingscertificaten.

Hoe lang een octrooi/patent geldig is

Een octrooi kent over het algemeen een geldigheid van 20 jaar, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Zoals eerder vermeld vervalt het recht als niet aan de betaling van de jaarlijkse taks wordt voldaan.
© 2011 - 2024 Appelflap, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Octrooirecht ter bescherming van uitvindingenIets nieuws uitvinden is een droom van veel techneuten. Het lukt echter maar een zeer beperkt aantal. Maar als het geluk…
Wat is een octrooi?Door octrooi of patent aan te vragen kunt u het alleenrecht verkrijgen op een bepaalde uitvinding. Anderen mogen uw uitv…
Uitvinden in dienstverbandUitvinden in dienstverbandAls iemand iets technisch uitvindt, kan hij daar octrooi op aanvragen. Degene die het octrooi aanvraagt wordt de eigenaa…
Wel of geen octrooi aanvragen en landenkeuzeWel of geen octrooi aanvragen en landenkeuzeWanneer vraagt u nu een octrooi aan en wanneer is het misschien beter om uw uitvinding geheim te houden? Het is verstand…

Verklaring uitsterven dinosaurussen: klimaatverandering?Verklaring uitsterven dinosaurussen: klimaatverandering?Het eind van de dinosaurus tijdperk was drastisch: alle dinosaurussen stierven uit. Maar waarom? Wat was de reden? Vermo…
Het monster van Loch Ness  mythe of werkelijkheid?Het monster van Loch Ness mythe of werkelijkheid?Bestaat het monster van Loch Ness? De wetenschap is er nog niet uit. Het mysterie spreekt net zo tot de verbeelding als…
Bronnen en referenties
  • http://www.octrooicentrum.nl/fakeproxy.php%3Furl%3Dhttp:/www.agentschapnl.nl/index.php/Octrooi-merk-of-model/tarievenoverzicht.html
  • http://www.agentschapnl.nl/nl/organisatie/divisies/divisie/NL%20Octrooicentrum
Appelflap (22 artikelen)
Gepubliceerd: 04-10-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.