Buitenaards leven

De vraag 'Hoe is het idee van buitenaards leven ontstaan?' zal centraal staan in dit artikel. Zaken als de grootte van de kans en de manier van onderzoek worden beschreven. Buitenaards leven is – de naam zegt het al – leven dat buiten de aarde is ontstaan. Bij het denken aan buitenaards leven wordt er vaak meteen gedacht aan aliens en UFO’s. Echter is er nog nooit enige vorm van buitenaards bestaan bewezen.

Voor leven zijn enkele elementen essentieel. Om te onderzoeken of er een vorm van buitenaards leven bestaat moet er daarom eerst worden nagegaan of er op een dergelijke planeet wel leven kan ontstaan. Met de moderne technologie kan dit onderzoek steeds beter en makkelijker worden gedaan en komen we steeds meer te weten over andere planeten. Als er op een bepaalde planeet alle essentiële elementen aanwezig zijn, kan er gezocht worden naar leven op deze planeet.

Ondanks dat er geen bewijs is voor buitenaards leven, worden er regelmatig tekenen van buitenaards leven waargenomen. Vaak wordt er een object in de lucht gezien wat in handen van buitenaardse wezens zou moeten zijn; een UFO (Unidentified flying object). Van deze waarnemingen komt steeds meer beeldmateriaal als foto’s en video’s beschikbaar door de camera’s en mobiele telefoons waar alles mee vast kan worden gelegd. Er is echter nog nooit een foto of video als bewijs gebruikt voor het bestaan buitenaards leven. Tot op heden zijn er voor elke onverklaarbare waarneming argumenten gevonden om buitenaards leven te ontkrachten.

Door de vele foto’s en video’s waar UFO’s of aliens op te vinden zijn, is de populatie van ‘in-buitenaards leven-gelovende’ mensen vrij groot. Aangezien het universum tot op heden oneindig blijkt te zijn, moet er toch wel ergens een of ander wezen te vinden zijn?!

Onlangs is een onderzoek gedaan naar de mening van Amerikanen over buitenaards leven;
WASHINGTON – De meeste Amerikanen denken dat er op andere planeten wezens rondlopen die intelligenter zijn dan de mens. Dat blijkt uit een telefonisch onderzoek van het Marist Institution for Public Opinion. Van de ondervraagden zei 60 procent in intelligent leven op andere planeten te geloven; 40 procent gelooft daar niet in. Op de vraag of de wezens op andere planeten intelligenter zijn dan de mens, antwoordde 47 procent „ja”, 13 procent „nee” en 40 procent neemt aan dat dat ongeveer hetzelfde is als op aarde. Het overgrote deel van de Amerikanen (86 procent) denkt dat de buitenaardse wezens vriendelijk zijn; 14 procent denkt dat ze juist vijandig zijn. Ondanks het geloof in buitenaards leven vindt 47 procent van de ondervraagden dat de Amerikaanse regering te veel geld uitgeeft aan ruimtevaart; 43 procent vindt dat er precies genoeg geld wordt uitgetrokken en 10 procent ziet liever meer geld voor buitenaards onderzoek. Vooral volwassenen tot 60 jaar blijken in leven op andere planeten te geloven. Van de ondervraagden boven de 60 gelooft 67 procent niet dat er buiten de aarde ook leven bestaat.

Hoe groot is de kans op buitenaards leven?

Over de kans op buitenaards leven lopen de meningen sterk uiteen. Bijna elke wetenschapper heeft een andere mening. De wetenschappers zijn het er wel mee eens dat de kans op buitenaards leven af hangt van het aantal planeten in het heelal. Door recentelijk onderzoek is aangetoond dat het aantal sterrenstelsels in de miljarden loopt en dat die sterrenstelsels zelf ook weer bestaan uit miljarden sterren. Als we de wetenschappers moeten geloven zou de kans op buitenaards leven dus heel groot moeten zijn.

Het leven op buitenaardse planeten moet natuurlijk wel mogelijk zijn. De vraag wat de juiste omstandigheden hiervoor zijn blijft onbeantwoord. Het is niet te zeggen of buitenaards leven water of zuurstof nodig heeft. Aan de hand van die omstandigheden kan het mogelijk aantal planeten met leven variëren. De schatting naar dit aantal planeten is, volgens Frank Drake, een kwestie van een formule. De formule is 1961 opgesteld door de radioastronoom. Deze wiskundige formule probeert alle factoren mee te wegen om een schatting te maken van het aantal intelligente beschavingen in ons melkweg en daarbuiten.

N = R * Fp * Ne * Fl * Fi * Fc * L
  • R* = gemiddelde snelheid waarmee sterren worden gevormd (10 tot 40 per jaar in ons melkwegstelsel);
  • Fp = fractie van die sterren met planeten (wordt na waarnemingen geschat op 50%);
  • Ne = gemiddelde aantal aardeachtige planeten (in staat om leven te herbergen);
  • Fl = fractie van die planeten die leven ontwikkelt;
  • Fi = fractie van die planeten waar zich intelligent leven ontwikkelt;
  • Fc = fractie van die planeten die technologie ontwikkelt (waaronder radiozenders);
  • L = Levensduur van communicerende beschavingen in jaren.

De individuele waarden van de meeste factoren zijn onbekend. De schattingen voor Fl is heel onzeker. Volgens wetenschappers varieert deze waarde tussen 0,00000001 (1 op 100 miljard) en 1. Daarom is de waarde van de formule beperkt. Volgens sommigen levert deze formule echter zelfs bij voorzichtige schattingen 10 tot 1000 communicerende beschavingen op, alleen al in ons melkwegstelsel.

Hoe wordt er onderzoek gedaan naar buitenaards leven?

De zoektocht naar buitenaards leven heeft tot nu toe nog niks opgeleverd. Het aantal manieren waarop er naar buitenaards leven gezocht wordt is niet bekend. Sommigen bedrijven en instanties zoeken in het geheim naar buitenaards leven met een tactiek die ze niet prijs willen geven. Volgens sommige wetenschappers wordt er op twee manieren naar buitenaards leven gezocht. Binnen ons zonnestelsel speuren ruimtezondes naar plaatsen waar de mogelijkheid tot buitenaards leven bestaat. Er wordt niet direct gezocht naar buitenaards leven, maar vooral naar de mogelijkheid daartoe. Als de mogelijkheden er zijn dan wordt de zoektocht naar het echte leven geopend. Ruimtezondes zoeken recentelijk naar de planeten Mars, Saturnus en Jupiter.

De grootste vijand is de factor tijd. Het duurt al tientallen jaren om een bericht te sturen naar een ster die relatief dichtbij staat, laat staan een missie te plannen naar een planeet die vele malen verder ligt. Misschien zijn er wel planeten verder dan dat wij tot nu toe hebben kunnen meten. Misschien ligt het zelfs miljoenen jaar verder.

Ook wordt er gezocht buiten ons zonnestelsel. Dit gebied wordt afgezocht door middel van radiotelescopen. Met speciale apparatuur kan men aan de terugkerende radiogolven zien of er mogelijkheden zijn tot buitenaards leven.

SETI is zo’n project. SETI staat voor "Search for Extraterrestrial Intelligence" (De zoektocht naar buitenaardse intelligentie). Met dit project wordt door gevoelige radiotelescopen naar signalen. Het zou kunnen gaan om het toevallig onderscheppen van signalen die door een beschaving worden geproduceerd, of om signalen die opzettelijk worden uitgezonden om contact te maken met een onbekende beschaving elders. Zulke signalen worden meestal door een ruimtezonde of een ander project. Het is tot nu toe nog niet gelukt om een signaal terug te krijgen, dat van niet-aardse oorsprong komen.

Aangezien het tot nu toe niet is gelukt om in ons zonnestelsel buitenaards leven aan te treffen is het waarschijnlijk dat alleen buiten ons zonnestelsel buitenaards leven kan worden gevonden. De wetenschappers geloven niet dat er in ons zonnestelsel nog buitenaards leven wordt gevonden. Het zoeken binnen ons zonnestelsel blijft doorgaan, maar wetenschappers denk dat over een paar jaar de ruimtezondes buiten werking worden gesteld. Dan zal alleen middels radiotelescopen en ruimtekijkers verder worden gezocht. Ook is het reizen tussen de aarde en planeten die ver van de aarde verwijderd zijn duurt veel te lang. Als het mogelijk zou zijn om met lichtsnelheid te reizen duurt het nog 4.3 jaar naar de dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri. Zouden wij dat reisje maken met de huidige topsnelheid doet een ruimtezonde er 90.000 jaar over.

NASA

De NASA is de grootste organisatie die zoekt naar buitenaards leven. NASA staat voor National Aeronautics and Space Administration. Het is een bedrijf dat voor de Amerikaanse overheid werkt en verantwoordelijk is voor de Amerikaanse ruimtevaartprogramma’s. Het concrete doel van NASA is niet het onderzoek naar buitenaards leven, maar de NASA zoekt er wel naar. De NASA startte verschillende missies op om op zoek te gaan naar buitenaards leven.

Exoplaneten

Exoplaneten zijn planeten die draaien om andere sterren dan de zon. De meeste bekende planeten draaien om de zon, maar Exoplaneten zijn uitzonderingen. Deze planeten werden voor het eerst waargenomen in de jaren 90, toen de techniek ver gevorderd was om die planeten waar te nemen. Er zijn ongeveer 350 Exoplaneten bekend, en er worden er steeds meer ontdekt.

Hoe dit in verhouding staat met de kans op buitenaards leven is moeilijk te zeggen. Op die planeten komt weinig licht voor, omdat de planeet waar ze omheen draaien een zwakkere lichtbron is. Zelf geven de planeten ook geen licht. Er wordt, net zoals bij de aarde, maar een deel van de Exoplaneet wordt verlicht. De kans dat hier buitenaards leven op bestaat, is niet te zeggen.

Het waarnemen van levensbehoeften op zulke planeten leek tot voorkort onmogelijk. Spaanse astronomen lieten laatst weten dat het juist best makkelijk is om dat waar te nemen., op basis van metingen aan een maansverduistering.
De hoop op het vinden van leefbare planeten is niet erg groot. Sterrenkundigen verwachten niet dat het onderzoek zo snel gaat. Zij verwachten dat het nog een paar jaar duurt voordat de eerste resultaten bekend zijn. Er wordt specifiek gezocht naar planeten waar water op voorkomt.

Bij een zonsverduistering komt er een rode gloed om de maan heen. Dit verschijnsel ontstaat door zonlicht dat via de aardse dampkring toch nog op de maan terecht komt. Dit verschijnsel bevat informatie over de aardatmosfeer. Omdat bij Exoplaneten ook verduisteringen voorkomen is de samenstelling van de atmosfeer te bepalen.

Universiteit Twente

Volgens de studenten van de Universiteit van Twente is het zelfs mogelijk om via je computer naar buitenaards leven te zoeken. Het bovengenoemde SETI project wordt hierbij nagebootst, het Seti@Home project. Het is een wetenschappelijk experiment waarbij de studenten gebruik maken van computers die via het internet naar buitenaardse intelligentie zoeken. Iedereen kan meedoen, de software is gratis te downloaden. Het programma waar de Universiteit mee werkt haalt gegevens van een radiotelescoop binnen en analyseert die gegevens.

Twente is niet de enige universiteit die aan dit project meedoet. De Michigan Technological University staat op nummer een van deelnemers aan dit project. De Twentse universiteit staat op nummer twee.

Op de maan

Een van de voornaamste zoekgebieden naar de mogelijkheid van buitenaards leven is de maan. NASA en andere organisaties zoeken al jaren naar water op de maan. De NASA is van plan een missie te starten waarmee ze een raket naar de maan sturen, met aan boord een speciale raket, die een gat in de maan gaat proberen te maken. Op die manier wil NASA nagaan of er water zit binnenin de maan. Ze zullen de wolk, die ontstaat na een explosie, onderzoeken op sporen van waterdamp.

Volgens wetenschappers zal de wolk ook op aarde zichtbaar zijn. Water is een belangrijk onderdeel van de maan als de NASA er een basis op wil richten. Het is dan min of meer noodzakelijk om water op de maan te hebben. Hoewel de maan heel droog lijkt en waarschijnlijk ook is, is het niet ondenkbaar dat er ijs in de vele kraters zit. Het kan zo zijn dat dat ijs nooit in aanraking komt met zonlicht en zo blijft bestaan.

De missie is, vanzelfsprekend, niet zonder risico. Het is een onbemande missie en wordt dus volledig computergestuurd. Het duurt echter een jaar voordat de raket zijn werk gaat doen, want er moet eerst een geschikte landingsbaan gevonden worden.

In de voorafgaande jaren werd al twee keer de aanwezigheid van waterstof op de maan gemeld. Er bestaat zelfs al een basis op de maan. Toen de basis werd bezocht door een aantal wetenschappers werd dat als volgt beschreven;
"Over enkele ogenblikken komen we in de buurt van Darkcrater-basis, meldde de piloot van de moonhopper. Dr. Eileen Peterson, ruimtepsychologe verbonden aan de Harvard-universiteit, leunde naar voren om uit het raam van de maansloep te kijken. De eerste aanblik van de basis was weinig indrukwekkend. Behalve de op- en afritten naar de toegangssluizen ging alles schuil onder een dikke laag grond. Dat was nodig als isolatie tegen de extreme kou en ter bescherming tegen kosmische straling. De enige uitsteeksel waren antennes. Door de extreem lage zonnestand wierpen die inktzwarte schaduwen van kilometers lengte. Over het algemeen richt de NASA zich vooral op Mars, en haar Europese zusje ESA op de maan. Maar daar komt dus nu verandering in. Er is een internationale groep opgericht, die de ontwikkelingen rond de zoektocht op de maan bijhoudt. Deze groep houdt zich vooral bezig met de vraag ‘Hoe zullen mensen de grondstoffen op de maan gaan gebruiken?’.

Over buitenaards leven op de maan is nog geen zinnige uitspraak gedaan. Het blijft onbekend, hoewel de zoektocht al een flink aantal jaar gaande is. Wetenschappers verwachten er eerder mensen dan buitenaards leven.

Zijn er op de aarde tekenen van buitenaards leven?

Het antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Volgens de een zijn er miljoenen tekens, die mensen zoeken overal wat achter. Maar je hebt ook mensen die zeggen dat er slechts een aantal tekenen zijn geweest. Iedereen is er dus wel over eens dat er tekenen zijn geweest.

Het teken in Mexico in 2005 was een van de bekendste tekenen. De NASA had daar een aantal meertjes gevonden die volgends wetenschappers van NASA altijd al een buitenaardse uitstraling had. Het gaat om een merengebied in de Chihuahua woestijn, in het noorden van Mexico. Het gebied bestaat uit 170 meertjes met kobalt kleurig water. Kobalt is een soort blauw, wat heel fel is. in deze meertjes wonen een heleboel vissen, slakken en schildpadden die bijna nergens ander ter wereld voorkomen. Dat vonden de wetenschappers een beetje verdacht en gingen op zoek naar buitenaards leven.

Tot nu toe weten ze dat het gebied ongeveer 100 miljoen jaar geleden ontstond, toen de zee zich terugtrok. Rondom het merengebied zijn veel verschillende opgravingen gepleegd met resultaat. De ene na de andere levensvorm werd ontdekt. De NASA vermoedt dat het merengebied een voorbeeld is van een planeet die nog niet ontdekt is. De onderzoekers van NASA zijn vooral de bacteriële overblijfselen aan het onderzoeken en proberen van die resultaten een conclusie te trekken.

Het onderzoek begon met het bestuderen van stromatolieten, algenmatten op de bodem. Die algenmatten bestaan uit verschillende lagen die duizenden jaren oud kunnen zijn. Door het onderzoeken van die matten kunnen de levensvormen die hier duizenden jaren geleden leefde worden onderzocht. Wetenschappers vermoeden dat de algenmatten in Mexico meer dan twee miljard jaar oud zijn.

Door die bacteriën te bestuderen hoopt NASA erachter te komen onder welke atmosferische omstandigheden het eerste leven op aarde is ontstaan. De betekenis van dit voor de zoektocht naar buitenaards leven is niet groot. De wetenschappers willen het op deze manier gebruiken;

Om de aarde bevindt zich een atmosfeer. De aardatmosfeer bestaat uit een mengsel van verschillende gassen. het bestaat voor 78% uit stikstof. De samenstelling van de atmosfeer is uniek. Als we de atmosferische omstandigheden van de aarde toen het eerste leven ontstond weten dan kan NASA verschillende planeten af gaan zoeken naar de samenstelling van de atmosfeer van die planeet. Zo kan NASA de conclusie trekken of er op die planeet leven mogelijk is. Er wordt hierbij vooral gezocht naar EXO-planeten. De NASA hoopt hiermee een planeet aan te treffen die ongeveer dezelfde samenstelling heeft.

UFO’s

Het aantreffen van UFO’s in de lucht is een gebeurtenis dat vaak voorkomt. De betrouwbaarheid van die beelden is niet te zeggen. Er zijn overal te wereld wel UFO’s gespot, de meeste in de Verenigde Staten, waar veel amateurbeelden vandaan komen. UFO staat voor Unidentified Flying Object, ongeïdentificeerd vliegend voorwerp.

Het Roswell incident

Het Roswell incident op 8 juli 1947 werd wereldnieuws. Het ging hierbij om de berging van de wrakstukken van een vliegend voorwerp, dat neer was geschoten door de Amerikaanse luchtmacht. Er waren verschillende onderzoekers die dachten aan een UFO. De dag na de crash kwam er een officieel persbericht dat er een UFO was gevonden in de woestijn naar Roswell. De dag na het uitkomen van het persbericht kwam de Amerikaanse overheid met het bericht dat het ging om een neergestorte weerballon.

Er wordt tot op de dag van vandaag over gediscussieerd. Tien jaar geleden kwam de Amerikaanse Luchtmacht met het bericht dat het waarschijnlijk ging om een grote spionageballon, waarmee de Amerikanen de Russische nucleaire bezigheden in de gaten hield. Weer een paar jaar later kwam het bericht dat het ging om een onervaren piloot die etalagepoppen vervoerde. Het blijft dus onbekend wat het nou eigenlijk is. Er zijn een aantal boeken uitgegeven die een beeld proberen te geven van wat er die bewuste dag is gebeurd. Dit is merendeels gebaseerd op meningen.

Graancirkels

Graancirkels zijn geometrische vormen in graan of andere gewassen. Het ontstaan van deze mysterieuze cirkels is niet duidelijk. Er wordt al jaren geroepen dat de buitenaardse wezens de vormen maken. Wetenschappers gaan uit van een grap of reclamestunt.

Er zijn getuigen die allemaal wat anders hebben gezien. De een zegt dat het komt doordat boeren er figuren in maken, andere zijn er van overtuigd dat het door het landen van een UFO komt. De meeste graancirkels komen voor in het zuiden van Engeland. Er is videomateriaal waar te zien is dat kleine, heldere bollen van fel wit licht doelbewust figuren in graanvelden maken.

Ook in Nederland zijn er verschillende gevallen bekend van graancirkels. Nederland staat na Engeland zelfs de tweede op de ranglijst van de landen met de meeste graancirkels. Een van de graancirkels die lijkt op veel Engelse graancirkels lijkt was gevonden in het zuiden van het land en staat hiernaast afgebeeld.

Om eens aan te geven dat het ontstaan van deze graancirkels tot op de dag van vandaag onbekend is, is een bericht uit Tasmanië. Daar zijn ze ervan overtuigd dat wallaby’s, kleine kangoeroes, verantwoordelijk zijn voor het maken van graancirkels in papavervelden. Volgens de minister van justitie eten de kangoeroes van de papaver, waar ze high van worden. Ze springen dan in groepen wat rondjes, waarna ze neerploffen. En volgens de minister komen er daardoor dus graancirkels. Maar over de vraag hoe die kangoeroes nou zulke geometrische vormen kunnen springen wordt nog gediscussieerd.

Aliens

Een alien is een veel voorkomende term als het gaat om buitenaards leven. In de dikke VanDale staat:
“ali•en [eeliejen] de; m,v -s buitenaards wezen”

Zoals er in het woordenboek staat is een alien een wezen dat niet op de aarde is geboren. In tegenstelling tot wat de meeste mensen voor een beeld krijgen bij een alien, kan dit net zo goed een wezen van twee centimeter groot kunnen zijn. Op onderstaande afbeelding is te zien wat het stereotype beeld is van een alien. Bij een wezen als deze wordt meteen een UFO als vervoersmiddel gerekend met de vorm van een schotel. Figuren als onderstaand wezen zijn vaak gebruikt in films die gaan over buitenaards leven.

Er zijn enkele registraties van meldingen van het signaleren van een alien op aarde. Het is echter nog niet bewezen dat er ooit daadwerkelijk een alien op aardse grond is geweest. Vaak gaat het bij dit soort meldingen om meldingen die gedaan zijn onder duistere omstandigheden. Vaak is het nacht of is de omgeving onbekend. De waarnemingen van een buitenaards wezen wordt daarom vaak al snel ontkracht.

Conclusie

Buitenaards leven is een onderwerp wat al eeuwen lang in ons bestaan een rol speelt. Naarmate de kennis over het universum steeds groter werd, is de vraag naar bevestiging van buitenaards leven ook blijven bestaan en groter geworden. Elke dag vernieuwt en verbetert hedendaagse technologie zich. De hoop om tekenen van buitenaards leven te ontdekken blijft daarom ook altijd aanwezig. De natuur doet rare dingen wat voor mensen vaak onverklaarbaar zijn. Al eeuwen lang wordt er naar een antwoord gezocht op vraag of buitenaards leven als verklaring zou dienen voor deze onverklaarbare zaken. Met de moderne technologie is er al op vele vragen een antwoord gevonden en vele zaken ontkracht. Echter blijft de vraag voortbestaan, komen er steeds meer vragen bij en groeit de wil naar het ontdekken van buitenaards leven. Krantenkoppen luiden: “Binnen 10 jaar buitenaards leven ontdekt!” Wat het voor een gevolgen heeft als er een ontdekking van buitenaards leven wordt gedaan weet niemand, wat het voor velen weer spannend maakt. Zou er een beschaving zijn die voor loopt op wij als de mens? Kunnen wij wat van hen leren? Misschien zij wel wat van ons.
© 2011 - 2024 Sjoerdvo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Films over buitenaards levenBuitenaardse wezens komen voor in vele boeken, films en televisieprogramma's in het sciencefiction-genre. De reden hierv…
NASA ontdekt aardachtige planeet: de Kepler-186fNASA ontdekt aardachtige planeet: de Kepler-186fDe Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft in april 2014 aangekondigd een planeet te hebben ontdekt dat overeenkom…
Buitenaards bezoek, aliens: is dat goed of slecht nieuws?Buitenaards bezoek, aliens: is dat goed of slecht nieuws?Het is voor menig spannende film of boek bron voor veel actie, opwinding en slaat de fantasie ervan op hol. Buitenaards…
Buitenaards levenBuitenaards levenIs er buitenaards leven? En zo ja, gaan we er dan eens op bezoek? Helaas is dit met geen mogelijkheid te zeggen. Feit is…

Motieven om Social Media te gebruikenTegenwoordig maken veel mensen gebruik van internet en Social Media. Vroeger waren de traditionele kanalen, zoals Televi…
Uses & Gratification TheorieDe Uses & Gratification theorie is een theorie dat in de communicatie een belangrijk rol speelt. Deze theorie geeft aan…
Bronnen en referenties
  • Woordenboek
  • www.nasa.gov/
  • www.wikipedia.nl
Sjoerdvo (57 artikelen)
Laatste update: 27-11-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.