Het recht: trias politica

Het recht: trias politica Het trias politica wordt, ondanks dat het al eeuwen bestaat, nog steeds gebruikt in de hedendaagse klassiek-liberale rechtsstaat. Dit artikel beschrijft het ontstaan en het gebruik van de machtenscheiding.

Betekenis

De Nederlandse staat staat in beginsel boven de conflicten van individuen. Het is een instantie die conflicten op een objectieve manier benadert. Het positiveert natuurwetten in een wetgeving en past deze onpartijdig toe. Het trias politica werd gebruikt om dit te ordenen en te handhaven. Het wordt ook wel driemachtenleer of scheiding van machten genoemd. De Franse filosoof Charles de Montesquieu heeft drie organen in het leven geroepen, met het oog op de wetgeving. In deze machtenscheiding werden de drie basisbevoegdheden van de staat opgenomen: wetgeving, bestuur en rechtspraak.

Trias politica

Montesquieu was van mening dat de de basisbevoegdheden van de staat niet bij eenzelfde persoon of instantie mocht liggen. Hij verdeelde de macht in drie delen:
  • De wetgevende macht
  • De uitvoerende macht
  • De rechterlijke macht

Het idee was dat iedere vorm van macht bij een andere instantie of groep personen zou liggen, anders zou er een orgaan of instantie ontstaan die een te groot deel van de macht in een land of gebied zou hebben. Dit zou weer willekeur en onderdrukking kunnen inhouden. In Nederland wordt dit voorkomen en het systeem van machtenscheiding gehanteerd:
  • De wetgevende macht: de Staten Generaal (Eerste en Tweede kamer) en de regering
  • De uitvoerende macht: de regering
  • De rechterlijke macht: de rechters

De uitvoerende macht wordt op tweevoudige wijze aan de wet gebonden: het dient zicht te houden aan de door de wet gebonden beperkingen en ontleent zijn bevoegdheden aan de wet. Hiermee wordt de macht van het bestuur in Nederland gefundeerd.

Democratie

Om dit systeem succesvol toe te passen is het hebben van een democratie een eis. De uitvoerende macht is verantwoording schuldig aan de wetgevende macht, de wetgevende macht is vervolgens verantwoording verschuldigd aan de burgers, die invloed op de wetgevende macht hebben door middel van verkiezingen.

Legaliteitsbeginsel

De betekenis van dit beginsel is dat een feit niet strafbaar is als er geen wettelijke bepaling van bestaat. In andere woorden: iets is niet strafbaar als niet in de wet staat dat dit strafbaar is. Omdat de wetgevende macht en de rechterlijke macht gescheiden zijn, kunnen rechters geen invloed uitoefenen op de inhoud van de wetten. Zij behoren de wet niet te toetsen, enkel toe te passen. Zo wordt de macht van de rechters dus ingeperkt. De (door de burgers) gekozen regering en de Eerste en Tweede kamer samen creëren de wetten.
© 2013 - 2024 Sjoerdvo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is de Trias Politica?Wat is de Trias Politica?De scheiding van de machten wordt in het hedendaagse leven als normaal beschouwd. Wat vele niet weten is dat deze scheid…
De Trias Politica in NederlandDe Trias Politica in NederlandIn de loop der eeuwen zijn er verschillende theorieën ontwikkeld over de vraag hoe de vrijheid van het individu bescherm…
Wat zijn de kenmerken van een rechtsstaat?Wat zijn de kenmerken van een rechtsstaat?Een rechtsstaat is een staat waar er grenzen worden gesteld aan de uitoefening van staatsmacht. Deze grenzen worden gest…
Montesquieu: motor van de beschavingMontesquieu: motor van de beschavingDankzij Montesquieu kennen wij tegenwoordig het begrip Trias Politica, waarbij een scheiding van de wetgevende, uitvoere…

Het recht: algemene rechtsbegrippenHet recht: algemene rechtsbegrippenJuridische begrippen zijn er in allerlei soorten en maten. Maar wat betekenen de belangrijke begrippen die vaak worden g…
Het functioneren van een verenigingHet functioneren van een verenigingEen vereniging is een organisatie waarin wordt samengewerkt om een bepaald doel te bereiken. Dat doel staat omschreven i…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Succo, Pixabay
Sjoerdvo (57 artikelen)
Gepubliceerd: 15-04-2013
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.