Beknopte geschiedenis van Duitsland

Beknopte geschiedenis van Duitsland De geschiedenis van Duitsland is lang. Het is ondoenlijk dit in een artikel samen te vatten. Het historisch verleden van een land vertelt iets over het ontstaan van de huidige cultuur. Je kunt een goede indruk van een land krijgen die gestoeld is op historisch inzicht. Daarom is het goed om van een land de globale geschiedenis te kennen, zodat je de onderdelen die je belangrijk vindt eruit kan halen. Oorlogen bepalen het beeld van een land en de afscheiding van een volk. Eigenlijk is dat jammer. In vredestijd gebeuren ook belangrijke dingen en worden er ontdekkingen gedaan. Uiteindelijk bepalen oorlogen de landsgrenzen en welk volk tot een land behoort. Daarom zijn oorlogen belangrijke mijlpalen in een geschiedenis. Let op! Dit artikel is geschreven vanuit de persoonlijke visie van de auteur en bevat mogelijk informatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is en/of aansluit bij de algemene zienswijze.

Duitse vlag / Bron: Supermac1961, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)Duitse vlag / Bron: Supermac1961, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Inhoud:


Kerngegevens Duitsland

In 2012 heeft Duitsland 81 miljoen inwoners. Dit land heeft het grootste inwonersaantal van Europa. Lange tijd was Bonn de hoofdstad maar sinds de hereniging met Oost-Duitsland in 1990 is Berlijn de hoofdstad. Vroeger was Berlijn al eerder hoofdstad. De Duitse natie zoals we die nu kennen bestaat sinds 1867. Duitsland heeft een lange en afwisselende geschiedenis die bol staat van de oorlogen en politieke veranderingen.

Het centrum van Europa

Duitsland is het centrum van Europa. Het is het land met het grootste aantal buurlanden: 9 in totaal. Denemarken, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Polen en Tsjechië grenzen allemaal aan Duitsland. De geschiedenis van Duitsland wordt overschaduwd door de Eerste en Tweede Wereldoorlog die Duitsland begonnen is. Na die oorlogen moest Duitsland herstelbetalingen doen aan het Joodse Israël en gebieden aan andere landen geven ter compensatie van de schade die de oorlog heeft toegebracht.

Karel de Vijfde / Bron: Christoph Amberger, Wikimedia Commons (Publiek domein)Karel de Vijfde / Bron: Christoph Amberger, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Duitsland of Germanië in de Romeinse tijd

Duitslands geschiedenis begint omstreeks het begin van onze jaartelling. In die tijd woonden er verschillende volken in Duitsland zoals Franken, Alemannen, Ostrogothen, Beieren en Visigothen. De Romeinen maakten geen onderscheid tussen Kelten en Germanen. Veel Germaanse volkeren kwamen van andere plekken in Europa, zoals Ierland of Scandinavië. Tijdens de opkomst van het Romeinse rijk kregen de volkeren een gezamenlijke vijand: de Romeinse legionnairs. De Romeinen wisten nooit heel Duitsland te veroveren. Op een gegeven moment begonnen de Germanen Romeins gebied te bezetten. Dat heeft de ondergang van het West Romeinse Rijk ingeluid.

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen werd een groot deel van het huidige Duitsland het Frankische rijk genoemd. Onder dit rijk viel ook Beieren. Karel de Grote breidde dit rijk steeds verder uit. Op een gegeven moment omvatte zijn rijk Duitsland, Frankrijk, Noord-Italië, Noord-Spanje, België en Nederland. De paus kroonde Karel de Grote tot keizer en de hoofdstad werd Aken, wat dichtbij Limburg ligt. Het gebied heette later Francië en werd ook Heilige Roomse Rijk genoemd, daarmee werd aangegeven dat het de opvolger van het Romeinse Rijk zou zijn. In de late Middeleeuwen breidde het rijk zich uit aan de oostkant van de Elbe. In deze tijd groeide de bevolking steeds sneller. Aan het eind van de Middeleeuwen snoepten de Habsburgers steeds meer gebieden van het Duitse rijk af. In de 16e eeuw ontstond veel strijd en oorlog in het rijk. Dat kwam onder andere door de reformatie. Groepen kwamen in opstand tegen de grote macht van de katholieke kerk. De verenigde provinciën, wat de voorloper van Nederland is, en Zwitserland scheidden zich af van het grote Frankische rijk. De Habsburgers bestuurden inmiddels Oostenrijk en Noord-Italië. Frankrijk en Noord-Spanje waren eerder weg gevallen van deze voormalige grootmacht.

18e eeuw

In de 18e eeuw bestond Duitsland uit een aantal vorstendommen. Elk gebied had zijn eigen koning en deze werden nog steeds aangestuurd door de keizer. De laatste Keizer was Keizer Frans II. In de 18e en 19e eeuw breidde Napoleon steeds verder zijn macht uit en werd de keizer in 1806 gedwongen af te treden. Het Heilige Roomse rijk hield daarmee op te bestaan. Tijdens het congres van Wenen formeerden de 39 losse Duitse staten zich tot de Duitse bond. In de 19e eeuw kreeg de Duitse bond het aan de stok met de Pruisen die hele delen van het huidige Duitsland hadden ingenomen. Pruisen had de staten Hannover, Nassau, Hessen-Kassel en Frankfurt geannexeerd en noemde dit de Noord Duitse bond. Deze strijd leidde uiteindelijk tot de Frans-Duitse oorlog die in 1870 door Duitsland werd gewonnen. Frankrijk moest als compensatie Elzas en Loteringen aan Duitsland geven en Duitsland creëerde een nieuw Keizerrijk onder Pruisische leiding. In deze tijd werden de Duitse kolonies geannexeerd die in totaal tweemaal het oppervlak van het Keizerrijk besloegen.

Antikolonialisme monument in Namibië, voormalig Duitse kolonie / Bron: Hannes Grobe, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)Antikolonialisme monument in Namibië, voormalig Duitse kolonie / Bron: Hannes Grobe, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)

Koloniaal verleden Duitsland

De Duitse kolonies bestonden uit een deel van het eiland Nieuw Guinea, Namibië, Tanzania, Ruanda, Burundi, Duits Kameroen en Togo. Duitsland heeft maar een kort koloniaal verleden gekend. Maar in dit korte verleden heeft het zich aanzienlijk meer misdragen dan andere koloniale machten zoals Frankrijk, Engeland en Nederland. In Namibië is de eerste heuse etnische zuivering ter wereld uitgevoerd onder Duits bewind. Er vielen 1 miljoen slachtoffers. Na de twee wereldoorlogen waarvoor Duitsland als agressor is terecht gesteld moest het land al zijn kolonies inleveren. Al zijn kolonies? Nee toch niet, op één na! Dat is Nieuw Zwabenland, gelegen op Antartica.

Eerste Wereldoorlog

De oorlogszucht van Duitsland was in de 20e eeuw geenszins uitgewoed. Men viel in 1914 Frankrijk binnen en begon de Eerste Wereldoorlog. Zogenaamde aanleiding hiervoor was de moord op Franz Ferdinand van Oostenrijk. Duitsland had helemaal niets te maken met deze moord maar stelde dat ze Oostenrijk steunde in hun woede. De Oostenrijkers vielen Servië binnen en de Duitsers België, Luxemburg en Frankrijk, landen die niets met de moord op Frans Ferdinand te maken hebben. De Eerste Wereldoorlog kende vele fronten. De Russen hadden de Pruisen aangevallen. De Duitsers lagen in loopgraven voor Parijs en in België. Daarnaast waren er vele fronten in Afrika en zelfs enkele in Azië en de Pacifische gebieden. Het Midden-Oosten, Irak, Perzië, de Kaukasus, De Dardanellen, Namibië, Tanzania, Ruanda, Burundi, Kameroen en Togo waren allemaal oorlogsgebieden. Italië vocht in de Eerste Wereldoorlog vanaf 1915 mee aan de zijde van de Britten. Na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland zijn kolonies opgeven.

Crematorium van Auschwitz / Bron: Bukephalos, Wikimedia Commons (Publiek domein)Crematorium van Auschwitz / Bron: Bukephalos, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Tweede Wereldoorlog

Duitsland begon ook de Tweede Wereldoorlog. Het land was sinds 1933 in de ban van Hitler. Hij wist via verkiezingen aan de macht te komen maar veranderde al snel de wetten zodat hij nog jarenlang Duitslands leider kon blijven. De politieke partij die Hitler als leider had heette de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartei(NSDAP). De leden werden in het kort Nazi´s genoemd. In 1939 ensceneerden in Poolse uniformen verklede Duitsers een aanval op Duitsland waarna Duitsland met veel machtsvertoon een oorlog begon tegen Polen. Vervolgens viel men andere landen in West Europa binnen, waaronder Nederland. Hitlers Duitsland was echter niet bij machte heel Europa in te nemen. Engeland was te sterk om te veroveren. Het Oostfront waar om Rusland werd gevochten was te groot en de Russen waren te sterk. In het zuiden waren de Italianen weinig succesvol en moesten de Duitsers de Italiaanse soldaten helpen aan het balkanfront, anders was Duitsland vanuit het zuiden binnen gevallen. Hitler kreeg steun van Oostenrijk en Italië. Zelfs Zweden rekende Hitler tot de as van zijn rijk, hoewel velen in de veronderstelling waren dat Zweden neutraal was; het tegendeel is waar, via Zweden had Duitsland zelfs handelscontacten met de rest van de wereld, waaronder opvallend genoeg de V.S., wat tijdens de Tweede Wereldoorlog een vijand van Duitsland werd. Andere landen verzamelden zich als de geallieerden en bevochten Duitsland waardoor het land in 1945 een einde moest maken aan zijn nationaalsocialistische aspiraties.

Jodenvervolging door de nazi´s

In 1933 begonnen de Nationaalsocialisten met het boycotten van Joodse bedrijven in Duitsland. Er werd een sfeer gecreëerd waarin de Joden en de rest van de bevolking tegen elkaar werden opgezet. In de Tweede Wereldoorlog zijn veel Joden opgepakt met als doel terecht te worden gesteld in werkkampen. In deze kampen werd onder dermate slechte omstandigheden gewerkt dat velen ziek werden en overleden. Volgens de historici zijn de Joden massaal vergast wat de Holocaust wordt genoemd maar volgens anderen is daar weinig bewijs voor omdat de Russen alle concentratiekampen hebben bevrijd en direct met de grond hebben gelijk gemaakt, plat gebrand. Het ontkennen van de Holocaust is na de oorlog een groot misdrijf geworden in het westen waarvoor je jarenlang in de gevangenis moet zitten. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn barakken herbouwd om als voorbeeld te dienen voor de verschrikking van de Holocaust. Deze gegevens zijn verboden om op te schrijven in sommige landen omdat je beschuldigd kan worden van antisemitisme. Ernst Zündel heeft onderzoek ernaar gedaan en kwam onder meer tot de conclusie dat het getal van 6 miljoen overleden joden niet klopt omdat er zeer velen naar de V.S. zijn verhuisd, wat niet in de statistieken is opgenomen. Zündel wordt een holocaust-ontkenner genoemd en het is in vele landen strafbaar om dit te zijn. Zündel heeft zowel in Canada als in Duitsland in de gevangenis gezeten omdat hij het boek schreef: ''Did 6 million really die?''. Een andere historicus die als holocaustontkenner wordt bestempeld is David Irving. Hij twijfelt sterk aan het bestaan van de gaskamers omdat er geen bewijs voor is. Een van de argumenten daarvoor is dat de Russen alle barakken in Auschwitz hadden verbrand om verspreiding van ziekten te voorkomen. Volgens Irving worden steeds zeven dezelfde Auschwitz-overleveraars geïnterviewd terwijl erin totaal 7200 mensen door de Russen uit Auschwitz werden bevrijd. De getuigenissen van al die mensen is nooit gehoord, alleen die van zeven mensen die precies zeiden wat de geallieerden wilden. Irving vermoedt dat Hitler niet wist wat er precies gaande was in de concentratiekampen.

Wirtschafstwunder als nasleep van WOII

De Tweede Wereldoorlog werd beëindigd door grootscheepse bombardementen van de geallieerden. De motor van de oorlogsmachine, het Roergebied liet men met rust. Alleen de grote steden werden aangevallen; hierdoor ontstonden er vele burgerslachtoffers. De grootste bombardementen werden in Duitslands bondgenoot Japan gepleegd, waar de Amerikanen twee atoombommen uit een vliegtuig liet vallen op burgerdoelen. De geallieerden zijn hiervoor nooit bestraft. Men beschouwde de miljoenen slachtoffers onder de onschuldige Duitse en Japanse bevolking als noodzakelijke represailles. Mede door het intact laten van industrieën en bedrijven, en door het geven van Marshallhulp kon Duitsland in de jaren 40 en 50 zo snel herstellen dat men sprak van een Wirtschaftswunder, wat economisch wonder betekent. De auto-industrie bloeide enorm op na de Tweede Wereldoorlog. Hitler was al begonnen met de auto voor iedereen beschikbaar te maken en autobanen aan te leggen. Dat was zo´n beetje het enige ´goede´ wat hij had gedaan; er zijn vele mensen omgekomen in de werkkampen en nog meer mensen als soldaat of burgerslachtoffer gesneuveld.

Spotprent huidige Bondskanselier Angela Merkel / Bron: Strassengalerie.at, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Spotprent huidige Bondskanselier Angela Merkel / Bron: Strassengalerie.at, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Machtig Europees land

Tegenwoordig is Duitsland een machtig land in Europa. Samen met Frankrijk is Duitsland het meest belangrijke Europese land. Dat komt vooral omdat Engeland niet meedoet met de Euro. Nederland en Duitsland hadden ruim voordat de Euro als betaalmiddel werd ingevoerd een vaste wisselkoers gehanteerd, wat neerkomt op een feitelijke monetaire unie. De Euro zou het grote bindmiddel moeten hebben worden om een verenigd politiek Europa te creëren maar de Europese munt blijkt 10 jaar na de invoering een splijtzwam te zijn, aangezien Spanje, Griekenland, Italië, Portugal, Ierland en België hun financiële huishouding niet op orde hebben waardoor bij faillietverklaring van een land de Euro wordt meegesleurd in een hopeloze vrije val.

Leven na de hereniging

Ondanks dat het nu economisch goed gaat met Duitsland en het land in politiek opzicht steeds machtiger wordt, kent Duitsland momenteel diverse interne problemen. Een belangrijk probleem is dat de integratie van Oost- en West-Duitsland moeizaam verloopt. In de koude oorlog was Duitsland verdeeld in twee helften en was het nagenoeg onmogelijk om van de ene naar de andere helft te reizen. Families werden hierdoor verscheurd. Sinds de hereniging merkte de voormalig Oost-Duitsers dat ze niet gelijk op hetzelfde niveau zaten als de voormalig West-Duitsers. Er is bijna een kwart eeuw later nog steeds meer criminaliteit en meer werkloosheid in het voormalig oostelijke deel van Duitsland.

Lees verder

© 2012 - 2024 Tom008, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
EK voetbal 1980Het EK van 1980 word georganiseerd door gastland Italië. Dit is de 2e keer dat Italië de eer heeft om het EK te mogen or…
EK voetbal 1972Voor het eerst in de geschiedenis bereikte België in 1972 de finales van het EK. Dat jaar werd België ook gekozen tot he…
Ek voetbal 19921992 is het jaar dat het EK voor de 9e keer word gehouden. Dit jaar is Zweden het gastland om het EK te mogen organisere…
EK voetbal 1996In 1996 is het een feestje voor de UEFA, het EK wordt dit jaar voor de 10e keer gehouden, Engeland is gastland. Er zijn…

Kola, het diepste boorgat ter wereldKola, het diepste boorgat ter wereldDe wetenschap weet weinig zeker over de de binnenkant van de aarde. Er zijn verschillende theorieën over. Een gat boren…
Waarheidscondities: is een uitspraak waar, onwaar of leeg?Waarheidscondities: is een uitspraak waar, onwaar of leeg?Er zijn verschillende wetenschappers die zich bezig houden met de waarheid van uitspraken. Dit zijn allen taalwetenschap…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Thomas Wolf, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Duitsland
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswunder
 • http://webcache.googleusercontent.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=cache:5a2Q7pYjvDoJ:http://www.zundelsite.org/%2Bzundel&oe=utf-8&redir_esc=&hl=nl&ct=clnk
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_hereniging
 • Afbeelding bron 1: Supermac1961, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 2: Christoph Amberger, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Hannes Grobe, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
 • Afbeelding bron 4: Bukephalos, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: Strassengalerie.at, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
Tom008 (1.183 artikelen)
Gepubliceerd: 19-12-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.