APA stijl: Literatuurlijst

APA stijl: Literatuurlijst De APA schrijfstijl is de standaard in met name sociale wetenschappen. Een van de meest uitgeschreven regels is de wijze van bronvermelding in het opstellen van verslagen. Zonder een duidelijke bronvermelding, kunnen je bronnen niet geverifieerd worden en komt de betrouwbaarheid van je verslag in het gedrang. Volgens de APA is het niet juist weergeven van een bron een vorm van plagiaat.

Literatuurlijst

Iedere bron die je gebruikt in je werkstuk of artikel, komt terug in je literatuurlijst. Desgewenst kun je dit hoofdstuk ook bronnenlijst, bronvermelding of reference list noemen. De term bibliografie is niet gangbaar, omdat een bibliografie te veel bronnen aanhaalt. Bij een bibliografie moet je namelijk ook het krantenartikel dat je aangezet heeft voor het onderwerp te kiezen vermelden, terwijl de APA dit verbiedt. Enkel de bronnen die je voor het opstellen van je werkstuk of artikel hebt gebruikt (en een vermelding hebben in de tekst), komen terug in de literatuurlijst.

De APA schrijft voor dat dit onderdeel aan het eind van je werkstuk komt, maar nog vóór de bijlagen. De literatuurlijst maakt geen deel uit van de hoofdstukken en krijgt dus ook geen cijfer.

De literatuurlijst is alfabetisch gerangschikt op naam van de (hoofd)auteur. Wanneer de achternaam van een auteur tussenvoegsels heeft (van, van de, de, etc.), kun je deze afhankelijk van de vermelding in de oorspronkelijke tekst weglaten. Een artikel van Dr. Henk van de Wiel, waarbij de naam als Wiel opgesteld is, komt in je literatuurlijst dan ook als Wiel terug. Wanneer in het artikel de tussenvoegsels wel gebruikt zijn, komen deze na de achternaam en eventueel voorletters terug en zijn dan ook onderdeel van de alfabetische rangschikking.

Boek

Een bronvermelding van een boek ziet er als volgt uit:
Auteur, initialen, (jaar), titel (editie of druk, indien niet de eerste) plaats uitgave: naam uitgever.
  • Jansen, P. (1983) Harvey Milk, homorechtenactivist (tweede druk), Gorinchem: Elsevier

Bij meerdere auteurs worden deze allen vernoemd in de literatuurlijst. Bij meer dan acht auteurs, worden doorgaans de eerste zes genoemd, met hierna een weglatingsteken (...) en hierna de laatst genoemde auteur. Bij meerdere auteurs wordt voor de laatste auteur een ampersand geplaatst (&).

Internetbron

Een bronvermelding van een online artikel of enige internet bron ziet er als volgt uit:
Auteur, A. (publicatiedatum website). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van url
  • HEMA B.V. (2014). Standaard jaarrekening [Company.info]. Geraadpleegd op 21 november 2014, van https://company.info.ezproxy.avans.nl/id/342156390000

Let hierbij op dat wanneer er geen auteur vermeld wordt, de naam van een organisatie als auteur beschouwd wordt. In bovenstaand voorbeeld is dat Hema, maar dit kan net zo goed CBS, Belastingdienst of ANWB zijn. De term 'geraadpleegd', heeft de voorkeur boven 'bekeken op', of 'gedownload op'.
Bij het ontbreken van een plaatsingsdatum, zet je 'z.d.' (zonder datum) of 'n.d.' (no date) in je literatuurlijst.

Tijdschrift

Een bronvermelding van een artikel uit een tijdschrift ziet er als volgt uit:
Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam tijdschrift (jaargang) nummer, paginanummer.
  • Vorst, P. (2013) Wat we kunnen leren van Harvey Milk. National Geographic (42) 13, p34-37

Krantenartikel

Een bronvermelding van een krantenartikel ziet er als volgt uit:
Auteur, A. (datum). Titel van het artikel. Naam van krant, paginanummer
  • Hendriks, P. (21-12-2014) Belastingdienst controleert strenger op aangiftes in Limburg. De Volkskrant, p2-3

Uitzonderingen

Enkel bronnen die een lezer na het lezen terug kan zoeken komen voor in je literatuurlijst. Persoonlijke e-mails, cursussen, afgenomen interviews of gesprekken krijgen geen vermelding in de literatuurlijst, maar kunnen wel een vermelding krijgen in de tekst.
Ook klassieke werken, zoals de Bijbel, Thora of Koran, hebben een andere bronvermelding dan normale bronnen. Bij deze klassieke werken is de auteur en het jaar namelijk moeilijk te achterhalen. Deze komen dan ook niet terug in de literatuurlijst, maar er kan wel naar verwezen worden in de tekst.

Voorbeeld literatuurlijst

Hendriks, P. (21-12-2014) Belastingdienst controleert strenger op aangiftes in Limburg. De Volkskrant, p2-3
HEMA B.V. (2014). Standaard jaarrekening [Company.info]. Geraadpleegd op 21 november 2014, van https://company.info.ezproxy.avans.nl/id/342156390000
Jansen, P. (1983) Harvey Milk, homorechtenactivist (tweede druk), Gorinchem: Elsevier
Vorst, P. (2013) Wat we kunnen leren van Harvey Milk. National Geographic (42) 13, p34-37

Lees verder

© 2015 - 2020 Pasnicky, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Voorwoord & nawoord schrijvenVoorwoord & nawoord schrijvenEen voorwoord of nawoord schrijven is niet verplicht, maar komt wel vaak naar voren bij het schrijven van een werkstuk,…
De Hirsch factor voor niet-ingewijdenDe Hirsch factor voor niet-ingewijdenDe Hirsch factor is een steeds vaker gebruikte maat voor de impact die een wetenschapper heeft op zijn vakgebied. Het co…
Een wetenschappelijk artikel schrijven - richtlijnen en tipsEen wetenschappelijk artikel schrijven - richtlijnen en tipsTips om een goed wetenschappelijk artikel te schrijven (vgl. scriptie of thesis): in dit artikel wordt ingegaan op inhou…
Rechten van Europese burgersRechten van Europese burgersOp 29 juni 2004 werd richtlijn 2004/38 van kracht. Deze richtlijn bevat essentiële rechten die de burgers van de EU bezi…

Oude Nederlandse oppervlaktematenOude Nederlandse oppervlaktematenVoordat het metrieke stelsel in het begin van de 19e eeuw in Nederland werd ingevoerd, waren er verschillende oude maten…
De indrukwekkende jachtmethode van de Tyrannosaurus rexDe indrukwekkende jachtmethode van de Tyrannosaurus rexDe Tyrannosaurus rex was één van de grootste roofdieren uit de prehistorie. Hij stond 65 miljoen jaar geleden bovenaan d…
Bronnen en referenties
  • https://xplora.avans.nl/introductie/zoeken-en-vinden/bronnen-vermelden/index
  • http://www.utwente.nl/psy/afstudeerweb/Formulieren/050426%20samenvatting%20APA/
  • https://www.scribbr.nl/apa-stijl/literatuurlijst-volgens-de-apa-regels/

Reageer op het artikel "APA stijl: Literatuurlijst"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Pasnicky
Gepubliceerd: Juni 2015
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!