APA stijl: Verwijzen naar bron in tekst

APA stijl: Verwijzen naar bron in tekst De APA schrijfstijl is de standaard in met name sociale wetenschappen. Naast uitgebreide regels omtrent taalgebruik en tekstopbouw, heeft de APA richtlijn een aantal regels met betrekking tot bronvermelding en -verwijzing. Deze verwijzingen naar de bronnen die je tijdens het opstellen van het verslag hebt verzameld, zijn aan een groot aantal regels onderhevig, die flink kunnen verschillen per hoeveelheid auteurs, soort bron en de manier waarop je ernaar verwijst.

Citeren en parafraseren

In de tekst van je verslag ontkom je er niet aan om werken van andere auteurs op te nemen. In de APA richtlijn wordt hier onderscheid gemaakt tussen citeren en parafraseren.

Citeren

Een citaat is een letterlijke overname van een zin of aantal zinnen uit een bepaalde bron. Het citaat plaats je tussen dubbele aanhalingstekens en wordt gevolgd door de naam van de auteur en jaartal tussen haakjes. Bij een lang citaat (meer dan 40 woorden), staat de tekst los van je verslag en zonder aanhalingstekens. In dat geval schrijf je het als een stuk ingesprongen tekst. Bij een citaat uit een boek, vermeld je ook het paginanummer (p) of paginanummers (pp, gevolgd door de eerste en laatste pagina). Bij een citaat van een internetbron, vermeld je in de tekst nooit de URL.

...en "spitste de onderzoeksvraag zich toe op de wettelijke regelingen" (Migchelbrink, 2006, pp. 73-74).

Parafraseren

Een parafrase is het overnemen van een zin of aantal zinnen, en deze in je eigen woorden verwerken in je verslag. Na deze zin of zinnen volgt de bron waarnaar je parafraseert.

Bronverwijzing in de tekst

Citeren en parafraseren wordt in je verslag door de hele tekst gebruikt. Er wordt in de APA richtlijn onderscheid gemaakt in de hoeveelheid auteurs en hoe deze bronnen vermeld dienen te worden in je tekst.
Eventuele tussenvoegsels bij achternamen (van, van de, der) worden in de tekst weggelaten, maar in de bronnenlijst wel vermeld.

Bron met één auteur

Een citaat of parafrase uit een werk met één auteur, wordt genoteerd met de naam van de auteur en het jaartal tussen haakjes.

Bewegingstherapieën worden enkel aanbevolen bij (ernstige) beperkingen in het bewegingsapparaat en overgewicht (Alphen, 2012).

of:

Volgens Alphen (2012) worden bewegingstherapieën enkel aanbevolen bij (ernstige) beperkingen in het bewegingsapparaat en overgewicht.

Bron met twee auteurs

Een bron met twee auteurs, worden altijd met beide namen uitgeschreven, gevolgd door het jaar van publicatie.

Ewijk en Jansen (2008) concluderen dat de zorg voor schizofreniepatiënten sterk verschilt met de zorg voor patiënten met andere psychische stoornissen.

of:

De zorg voor schizofreniepatiënten verschilt sterk met de zorg voor patiënten met andere psychische stoornissen (Ewijk & Jansen, 2008).

Let hierbij op dat wanneer je de auteurs vermeld tussen haakjes, er een '&' teken geplaatst wordt, en wanneer je de namen opneemt in je tekst er gewoon 'en' komt.

Bron met meerdere auteurs

Een bron met drie tot vijf auteurs waarnaar je refereert, krijgt bij de eerste vermelding alle auteurs genoemd in je tekst. Bij latere verwijzingen, vermeld je alleen de eerste (hoofd-)auteur, gevolgd door et al., Latijns voor 'en overigen'. Let op de punt na al. wanneer je dit noteert.

En hoewel de stoornis als grootheid bestudeerd is in de afgelopen eeuw, blijft de oorzaak en toedracht tamelijk onbekend (Tendon, Keshavan, & Nasrallah, 2008).

Dit wordt later:

Daarnaast is onderzocht dat... (Tendon, et al., 2008)

Wanneer een bron meer dan zes auteurs heeft, noteer je ook bij de eerste vermelding alleen de eerste (hoofd-)auteur. De andere andere auteurs worden vanzelfsprekend wel allemaal genoemd in je bronnenlijst aan het eind van je verslag.

De incidentie van schizofrenie varieert volgens verschillende studies wereldwijd tussen de 0.8 en 4.5 per 10.000 personen (McGrath et al., 2004).

Bron zonder auteur

Wanneer je naar een bron refereert waarbij geen auteur wordt vermeld, noteer je de instantie die de bron uitgegeven heeft samen met het jaartal.

In de DSM-IV TR (APA, 2000) wordt een psychose binnen schizofrenie omschreven als de desintegratie tussen persoonlijkheid en realiteit.

Bron zonder auteur of instantie

In dit geval wordt de titel als werknaam gebruikt, samen met het jaartal van publicatie. De titel schrijf je dan in cursief. Mocht er een auteursnaam weergegeven worden, maar deze wenst anoniem te blijven, dan hanteer je dezelfde regels als bij een bron met één auteur, en schrijf je 'Anoniem'.

In het rapport Alle hens aan dek (2012) staat dat...

Klassieke werken

Een parafrase of citaat uit klassieke werken, zoals de Bijbel, Thora of Koran, worden vermeld onder boek en versnummer (1 Kor. 13:12). Andere, oudere werken, kunnen vermeld worden met de oorspronkelijke auteur en het jaar van de vertaling waar je uit refereert.

De Grieken waren al op de hoogte (Plato, vert. 1983) dat...

Auteur met meerdere publicaties

Wanneer een auteur meerdere publicaties over een bepaald onderwerp waarnaar je verwijst heeft gepubliceerd, onderscheid je deze met het jaartal.

Ewijk en Jansen (2009, 2012, 2014) hebben herhaaldelijk aangetoond dat...

Lees verder

© 2015 - 2024 Pasnicky, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Chic, sjiek, chique of sjieke? Hoe schrijf je dat nou?Ik zal het antwoord maar gelijk geven, de correcte spelling is chic als je wil zeggen 'chic gekleed gaan' en chique als…
MVO – Internationale richtlijn ISO 26000ISO 26000 de internationale richtlijn voor MVO is niet bedoeld voor certificatie maar geeft erkenning aan initiatieven v…
Helpt afvallen per e-mail echt?Helpt afvallen per e-mail echt?Veel mensen worstelen met overgewicht. Nu we meer en meer zaken via de computer afhandelen zijn er ook afvalcursussen vi…
'Seks' of 'sex'?'Seks' of 'sex'?Door de opkomst van internet en mobiele telefonie is een nieuw soort ‘schrijftaal’ ontstaan, welke gebruikt wordt in voo…

Oude Nederlandse oppervlaktematenOude Nederlandse oppervlaktematenVoordat het metrieke stelsel in het begin van de 19e eeuw in Nederland werd ingevoerd, waren er verschillende oude maten…
De indrukwekkende jachtmethode van de Tyrannosaurus rexDe indrukwekkende jachtmethode van de Tyrannosaurus rexDe Tyrannosaurus rex was één van de grootste roofdieren uit de prehistorie. Hij stond 65 miljoen jaar geleden bovenaan d…
Bronnen en referenties
  • http://www.gmw.rug.nl/~bibshop/izo/HandleidingSchriftelijkRapporteren.pdf
  • http://www.apastyle.org/
  • http://www.utwente.nl/psy/afstudeerweb/Formulieren/050426%20samenvatting%20APA/
  • https://www.scribbr.nl/apa-stijl/literatuurlijst-volgens-de-apa-regels/
  • http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en-delen/bronnen-vermelden/apa-normen-citeren-en-par/
Pasnicky (16 artikelen)
Gepubliceerd: 17-06-2015
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.