Rendlesham Forest ufo-incident: bekend als Britse Roswell

Rendlesham Forest ufo-incident: bekend als Britse Roswell Tijdens kersttijd 1980 vonden de meest spraakmakende ufo-incidenten in Engeland plaats die ooit in het Verenigd Koninkrijk zijn waargenomen. De gebeurtenissen worden ook wel het Britse Roswell genoemd. De verschijnselen werden waargenomen bij een militaire basis in het Verenigd Koninkrijk die gebruikt werd door de Amerikaanse luchtmacht. Op 26 december werden er door de wachters van de oostpoort van de basis allerlei lichten waargenomen die ze het idee gaven dat er een vliegtuig was neergestort in het bos. Ze gingen in het bos op onderzoek uit en zagen een metaalachtig gloeiend object met allerlei gekleurde lichten. Een van de militairen heeft zelfs beweerd dat hij zijn handen op de ufo heeft gelegd en op die wijze een boodschap heeft doorgekregen. Voor de gebeurtenissen werden allemaal redelijke verklaringen gegeven zoals dat de lichten in de hemel van een vuurbal afkomstig zouden zijn en dat de lichten in het bos afkomstig waren van een nabijgelegen vuurtoren.

Rendlesham Forest ufo-incident bij een Britse militaire basis

Rendlesham Forest ligt in Engeland aan de oostkust vlakbij Ipswich. Het ufo-incident speelde zich af bij een luchtmachtbasis van de RAF (afkorting voor de koninklijke luchtmacht van Groot-Brittannië), die destijds gebruikt werd door de Amerikaanse luchtmacht. Het incident vond ten tijde van kerstmis 1980 plaats en heeft over meerdere dagen verspreid plaatsgevonden. Het is het meest bekende ufo-incident van het Verenigd Koninkrijk en wordt ook wel het Britse Roswell genoemd. In 2014 is er een horrorfilm geïnspireerd op het incident verschenen en anno 2019 verschijnt er een documentaire, Capel Green geheten, naar aanleiding van het incident.

Omgeving waar het incident plaatsvond

In de buurt van het incident bevonden zich twee militaire basissen. RAF Bentwaters lag ten noorden van het bos en RAF Woodbridge lag ten westen van het bos. RAF Woodbridge werd gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht en de bevelhebber was kolonel Gorden Williams. De basiscommandant ten tijde van het incident was Ted Conrad en zijn plaatsvervanger was luitenant-kolonel Charles Halt. De belangrijkste gebeurtenissen van het incident vonden plaats in het bos, ten oosten van de oostpoort van RAF Woodbridge, waar de militairen die wacht hadden voor het eerst de mysterieuze lichten in het bos opmerkten. Het bos strekt zich ongeveer 1,5 kilometer uit voorbij de oostpoort, eindigend bij een boerenveld in Capel Green, waar naar verluidt extra evenementen plaatsvonden.

De vuurtoren van Orfordness

De vuurtoren van Orfordness / Bron: David Merrett, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)De vuurtoren van Orfordness / Bron: David Merrett, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
De vuurtoren van Orfordness speelt een belangrijke rol in dit verhaal en deze bevindt zich ongeveer 8 kilometer verder ten oosten van de bosrand. In die tijd was het een van de vuurtorens met de helderste lichten in het Verenigd Koninkrijk.

Ufo-waarneming op 26 december in het bos

In de nacht van 26 december op 27 december om omstreeks 24:00 uur zag een militaire patrouille bij de oostpoort van de basis RAF Woodbridge lichten neerdalen in het bos Rendlesham Forest. Eerst werd gedacht dat deze lichten werden veroorzaakt door ruimteafval die een vuurbal boven Zuid-Engeland veroorzaakten. De militairen dachten dat het misschien een neergestort vliegtuig zou zijn en gingen op onderzoek uit. Toen ze op de plek in het bos kwamen waar het object moest zijn neergekomen zagen ze een metaalachtig gloeiend object met allerlei gekleurde lichten. Ze probeerden het gloeiend object te benaderen maar het leek zich van hen weg door het bos heen te bewegen. De dieren op een boerderij die er in de buurt lag werden leken gek te worden. Deze gebeurtenis is zo gerapporteerd door luitenant-kolonel Charles Halt.

Rapportage sergeant Penniston

Sergeant Penniston was ook in het bos die avond van het incident en volgens zijn eigen zeggen ging hij op de ufo af en raakte hij het object aan. Bij die aanraking heeft er volgens hem informatieoverdracht plaatsgevonden die hij later in een notitieboek thuis heeft opgeschreven. Het leek een binaire code te zijn waar Penniston naar eigen zeggen geen verstand van had. Jaren later toen hij zijn aantekeningen had teruggevonden heeft Penniston de code laten vertalen door iemand die verstand had van binaire codes. Volgens hem was de boodschap van de buitenaardse wezens die volgens de boodschap de voortgang van de aarde aan het bestuderen waren. De code sprak ook over bepaalde krachtplekken op aarde zoals de piramides. De code spreekt over het jaar 8100. Die datum zou erop kunnen duiden dat het hier niet om buitenaardse wezens zou gaan maar om mensen uit een verre toekomst van de aarde. Penniston zegt dat zijn rapportage aan de luchtmacht vlak na het incident werd veranderd en dat hij deze veranderde verklaring moest tekenen. Op dat moment was zijn carrière bij de luchtmacht voor Penniston belangrijker dan iets anders.

Politie

Toen even na 4.00 in de ochtend de politie ter plaatse kwam zagen zij alleen maar lichten van de vuurtoren in Orfordness die een paar kilometer verderop aan de kust staat. In de ochtend toen het licht geworden was gingen de militairen terug naar de plek in het bos en vonden daar drie kleine indrukken op de grond waaruit zou blijken dat wat het ook geweest was, die nacht geland was. De indrukken vormden een patroon van een driehoek en er waren brandplekken en gebroken takken te zien in de omgeving. Om 10.30 werd de politie er opnieuw bijgehaald om de indrukken te bezichtigen. Ze dachten dat de indrukken misschien wel door een dier gemaakt had kunnen zijn.

Schaal van Hynek
Een dergelijke waarneming van een ufo waar een ufo is gezien binnen 150 meter afstand en waarbij er nadien sporen van achterblijven is een waarneming van de tweede soort op de schaal van Hynek. Hynek heeft jarenlang als adviseur van de Amerikaanse luchtmacht ufo-incidenten onderzocht en een waarnemingssysteem ontwikkeld.

Het ufo-incident van 28 december in het bos

Luitenant-kolonel Halt ging 's ochtends vroeg op 28 december terug naar de plek in het bos waar het vreemde object zou zijn geland. Hij deed metingen naar stralingen op de plek van de landing en in de omgeving. Er bleek een verschil in metingswaarden tussen de landingsplek en de omgeving. Het stralingsniveau op de plek van de landing was hoger dan het stralingsniveau in de omgeving. De gebeurtenissen op de ochtend van 28 december zijn door Halt opgenomen met een cassetterecorder. Tijdens dit onderzoek werd er een knipperend licht waargenomen in oostelijke richting. Dit is ook de richting waar de vuurtoren van Orfordness zichtbaar is. Volgens Halt werden er later op de dag nog drie sterachtige lichten aan de hemel waargenomen waarvan twee in het noorden en de derde in het zuiden.

Betrouwbaarheid

Hoe betrouwbaar zijn de verklaringen van Charles Halt, Penniston Ted Conrad en andere ooggetuigenverslagen? In 2010 heeft Charles Halt nogmaals zijn ervaringen vastgelegd in een notariële verklaring en heeft hij ook gezegd dat hij naar zijn eigen mening iets ervaren heeft wat als buitenaards te bestempelen is. Volgens hem hebben hooggeplaatste militairen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ten tijde van het incident geprobeerd de affaire in de doofpot te stoppen. Er zouden tegenstrijdigheden zitten tussen de laatste verklaring van Halt en de door hem eerder opgestelde memo naar aanleiding van het incident. Ook zouden er tegenstrijdigheden zijn met de bandopname die Halt gemaakt heeft.

Ted Conrad

Ted Conrad was ten tijde van het incident de commandant van de basis. In 2010 verklaarde Conrad dat hij de beschrijvingen van Halt niet herkende. Volgens hem zijn er geen anderen die het verhaal kunnen bevestigen en moet Halt zich schamen dat hij zoiets schandaligs beweert over de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk daarbij refererend aan de suggestie dat de zaak in de doofpot zou zijn gestopt. Ook het verhaal van Penniston zou volgens hem niet waar zijn. Echter in een artikel verschenen in 1983 in het magazine Omni zei kolonel Conrad iets heel anders. In dat artikel herinnert hij zich dat 5 militairen het licht door het bos volgden en uitkwamen bij een groot luchtschip dat geen ramen had maar wel allerlei rode en blauwe lichten. Als de mannen dichtbij probeerden te komen zweefde het luchtschip steeds weer een beetje van de mannen weg door het bos en over een veld. Toen ze daarna het bos in gingen vonden ze een driehoekig patroon in de grond waar het luchtschip leek te zijn geland. Hij zei toen dat de mannen iets gezien hadden maar ze wisten niet wat het was.

Penniston

Penniston zei dat hij wel ten tijde van het incident een verklaring heeft gegeven over wat hij gezien heeft maar dat de verklaring door de luchtmacht werd aangepast en dat hij die aangepaste verklaring heeft getekend omdat hij zijn militaire carrière belangrijk vond en omdat iedereen die praat over vliegende schotels niet wordt geloofd en belachelijk wordt gemaakt. Praten over vliegende schotels zou het einde van zijn carrière zijn geweest.

Politie van Suffolk

Het dossier van de politie over het incident werd in 2005 vrijgegeven. Uit een brief uit 1999 die door inspecteur Mike Topliss was geschreven is er de avond van 26 december niets bijzonders gebeurd. Toen de politie uren na het incident ter plaatse kwam werd er niets bijzonders aangetroffen. Volgens de politie waren de lichten afkomstig geweest van de vuurtoren van Orfordness. De volgende ochtend kwam de politie terug om de inkepingen in de grond te aanschouwen maar volgens hen waren die afkomstig van dieren. Volgens de politie was het zeer wel mogelijk dat de lichtbakens van de militaire basis RAF Bentwaters en de vuurtoren van Orfordness afkomstig waren die onder bepaalde weersomstandigheden vreemde verschijnselen kunnen veroorzaken.

Ministerie van Defensie

Het dossier van het ministerie van defensie over het incident dat in 2001 werd vrijgegeven bevat geen bijzondere gegevens. Alleen wat interne correspondentie en beantwoording van vragen van het publiek. Het ministerie van defensie had al een aantal keren aangegeven dat er volgens hen geen sprake was van een onveilige situatie voor het land en dat er dus geen noodzaak was voor verder onderzoek. Dat zou natuurlijk kunnen verklaren waarom er verder niets bijzonders uit het dossier blijkt omdat het ministerie van defensie simpelweg niets heeft onderzocht.

Ed Cabansag

Een ooggetuige Ed Cabansag heeft verklaard dat ze dachten dat de lichten uit het bos kwamen maar toen ze dichterbij kwamen vonden ze een verlichte boerderij. Op een gegeven moment kwamen ze tot de conclusie dat het bakenlicht uit de verte kwam. Hetgeen zou duiden op het licht van de vuurtoren.

John Burroughs

Volgens een andere ooggetuige John Burrows zagen ze een baken rondgaan en gingen ze erop af. Ze volgden het drie kilometer toen ze konden waarnemen dat het uit een vuurtoren kwam. Burroughs vertelde over een geluid alsof een vrouw schreeuwde en dat de dieren op de boerderij veel geluiden maakten. Ook Halt had melding gemaakt van dezelfde geluiden. Deze geluiden hadden ook veroorzaakt kunnen zijn door herten die er om bekend staan luide en schrille geluiden te maken.

Mogelijke verklaringen voor de verschijnselen

Door de jaren heen zijn er een aantal verklaringen gegeven voor de verschijnselen:
 • het neerstorten van een Sovjet-spionagesatelliet;
 • een heldere vuurbal;
 • de landingsplaatsen werden door politie en boswachters benoemd als konijnengraven;
 • de lichten van de vuurtoren van Orfordness;
 • de sterachtige objecten zoals waargenomen door Halt zouden heldere sterren zijn geweest die door atmosferische en optische effecten er anders uitzagen.

Wraakactie

De Britse ufo-onderzoeker dr. David Clarke heeft in december 2018 een claim onderzocht dat het hele incident een wraakactie zou zijn van SAS (Special Air Service), een speciale dienst van de Britse luchtmacht. Om de veiligheid van de RAF Woodbridge basis te testen oefende SAS een actie uit op de basis in augustus 1980. De SAS mannen met hun zwarte parachutes werden ontdekt, ondervraagd en in elkaar geslagen. Als wraak zouden ze het ufo-incident in scene hebben gezet. Volgens een sluipschutter die destijds bij SAS werkte en kolonel Conrad is dit verhaal bijzonder ongeloofwaardig en had het gezien alle veiligheidsmaatregelen ook helemaal niet gekund.

Grap politie

Volgens de BBC zou het om een grap gaan. Een Amerikaanse politieman Kevin Conde zou de verantwoordelijkheid hebben opgeëist. Hij zou de vreemde lichten hebben veroorzaakt door in het bos met politievoertuig waarvan hij de lichten had aangepast rond te rijden. Er is geen enkel bewijs dat deze grap op 26 en 28 december zou hebben plaatsgevonden.

UFO Trail

Liefhebbers kunnen een wandeling maken door het bos die het ufo-pad wordt genoemd. Aan het einde van de route tref je een kunstwerk aan die op de schetsen van de ooggetuigen gebaseerd is.

Capel Green

De Engelse radioman Howard Hughes heeft een aantal van zijn podcasts aan het verschijnsel gewijd. Anno 2019 had hij de documentairemaker Gary Heseltine te gast. Deze kondigde aan om in september 2019 met een documentaire te komen over de gebeurtenissen in Rendlesham forest. Volgens hem vond het echte ufo-incident eigenlijk plaats op het veld nabij het bos Capel Green geheten daarom heet de documentaire ook Capel Green. In de documentaire zal nieuwe informatie gebracht worden en er is ook gesproken met andere getuigen dan die al bekend waren.
© 2019 - 2024 Rajeki, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Tonkin-incident, waargebeurd of verzonnen?Het Tonkin-incident vond plaats op 2 augustus 1964. Twee jaar ervoor had Johnson het Congres er toe gebracht hem onbeper…
New Forest PonyNew Forest PonyDe New Forest pony komt oorspronkelijk uit New Forest, een natuurreservaat in Zuid-West Engeland. Er leven vandaag de da…
Roswell: mythe of waarheid?Een van de grootste geheimen in de Amerikaanse geschiedenis is nog steeds Roswell. Waar meer dan 60 jaar geleden buitena…
Drones in de nabijheid van vliegtuigen en vliegveldenDrones in de nabijheid van vliegtuigen en vliegveldenDrones, ook wel bekend als onbemande luchtvaartuigen, zijn op afstand bestuurbaar en kunnen voor verschillende doeleinde…

De batterij van Bagdad: het mysterie van de verdwenen vaasDe batterij van Bagdad: het mysterie van de verdwenen vaasIn Bagdad werd een vaas gevonden met een ijzeren staaf en een koperen cilinder. De ijzeren staaf is aan de bovenkant geï…
De ontdekking van het vuurDe ontdekking van het vuurHet gebruik van vuur betekende een grote stap voorwaarts naar de menselijke beschaving. Het is niet echt uitgevonden, ma…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Taras Young, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Rendlesham_Forest_incident
 • https://theunexplained.tv/episodes/edition-402-gary-heseltine
 • https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rendlesham_UFO_Incident
 • https://www.youtube.com/watch?v=IaYfsxbiKsM
 • Afbeelding bron 1: David Merrett, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
Rajeki (57 artikelen)
Laatste update: 11-08-2019
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.