Vier Ontstaanstheorieën van de mens

In de discussie over het ontstaan van de mens worden regelmatig twee theorieën tegenover elkaar gezet: darwinsime en creationisme. Dat doet geen recht aan het werkelijke aantal ontstaanstheorieën van de mens. Men vergeet de alien intervention-theorie die vooral door Von Däniken populair is gemaakt. Ook de spirituele visie van o.a. de theosofen wordt vaak vergeten. Er zijn minstens vier theorieën die de evolutie beschrijven. Voor elke theorie zijn aanwijzingen en onderbouwde bewijzen. De vier meest aangehangen theorieën zijn:
 1. Darwinisme; geleidelijke evolutie van levensvormen,
 2. Creationisme; plotselinge creatie door god,
 3. Alien intervention; schoksgewijze evolutie met hulp van wezens van andere planeet,
 4. Spiritualiteit; het leven komt uit andere dimensie.

Darwinisme of evolutionisme

In de wetenschap wordt de theorie van Darwin het meest aangehangen. De mens is volgens deze theorie ontstaan door een geleidelijke ontwikkeling van de verschillende soorten in het dierenrijk. Diersoorten hebben zich aangepast aan hun omgeving. De best aangepaste diersoorten hebben de meeste overlevingskansen. Over een tijdsverloop van miljoenen jaren veranderden de soorten van uiterlijk. De mens zou afstammen van de apen of de mens en de aap hebben gemeenschappelijke voorouders. De mens is een intelligent wezen en deze intelligentie maakt dat hij grotere overlevingskansen had ten opzichte van andere levensvormen. Daarom is de mens een succesvolle levensvorm en kon hij zich over de hele planeet aarde verspreiden. Er is echter sprake van een missing link in de evolutietheorie. Er is geen fossiel van een mens, primaat of aap gevonden wat het grote verschil tussen mens en aap kan verklaren. Er is een ontbrekende schakel, een missing link, in de overgang tussen mens en aap. Darwin en Lamarcke zijn grondleggers van de evolutietheorie.

Creationisme

Het creationisme behelst dat God de wereld en het leven erop heeft geschapen. Er zijn diverse stromingen binnen het creationisme. De jonge-aarde-creationisten zeggen dat de wereld binnen 6 dagen is geschapen. Sommigen menen dat het zelfs binnen een tijdsbestek van 24 uur is gebeurd. De oude-aarde-creationisten daarentegen denken dat God de wereld in miljoenen jaren heeft geschapen. Vele creationisten accepteren het evolutiemechanisme van Darwin als zijnde door God in werking gezet; dat worden de theïstische evolutionisten genoemd. Deze creationisten geloven zowel dat God de wereld en het leven heeft geschapen, als dat het evolutiemechanisme is geschapen door God. Dat is de kern van het Intelligent Design-idee. Door evolutie ontstaan er variëteiten in diersoorten. Men gelooft echter niet dat mensen en apen gelijke voorouders hadden. Hun argument is dat daarvoor het sluitende bewijs ontbreekt. Creationisten baseren zich op het bijbelse scheppingsverhaal en nemen dat letterlijk.

Alien Intervention

De Alien intervention theorie houdt in dat astronauten dan wel kosmonauten van een andere planeet of ander zonnestelsel de aarde hebben bezocht. Men heeft zich gemengd met het menselijke ras wat al op aarde was; Neanderthalers. Hierdoor kreeg de evolutie een enorme sprong. Daarmee verklaren ze de missing link tussen aap en mens. De verhalen van de sneeuwman in Siberië, Bigfoot in Amerika en andere aapachtige, behaarde wezens die zich schuil houden voor mensen worden verklaard doordat zij de afstammelingen zijn van de oorspronkelijke aardbewoners. Andere bewijzen komen uit de oude literatuur zoals de Indiase, Soemerische, Ierse en Noorse legenden over goden die van een andere planeet kwamen in vliegmachines. Daarnaast zijn er vele archeologische vondsten gedaan zoals gebouwen met stenen van 100.000 kilo die met grote precisie zijn aangebracht. Een voorbeeld hiervan zijn de piramides van Gizeh waarvan sommige stenen reusachtig zwaar zijn. Deze stenen zijn zo zwaar dat geen enkele moderne hijskraan ze kan tillen. Er zou een hoogwaardige technologie door de astronauten zijn mee genomen. Vanuit de aanwezigheid van deze astronauten zouden alle religies zijn ontstaan. God die in de hemel woont is in feite een mythologisering van de astronaut die ooit is geland. De beschrijving van profeet Ezechiel in de bijbel over wat lijkt een machine te zijn die met veel lawaai uit de hemel komt, is voor hen een bewijs dat goden kosmonauten waren. Verder zijn er verhalen uit alle legenden over vliegende goden, zoals Thor die met een hamer waaruit vonken spatte reisde in een hemelwagen. Erich von Däniken is de belangrijkste voorvechter van de Alien Intervention theorie, samen met Zecharia Sitchin en Jason Martell. Von Däniken schreef o.a. het boek: waren de goden kosmonauten?¨ Je kunt op Youtube de docu ¨chariots of the gods¨ zien.

Theosofie

De Theosofen zeggen dat het menselijke ras is ontstaan uit een andere dimensie die we nu niet meer kunnen zien. De mens was eerst alleen een etherische levensvorm. Vanuit de ether is de mens gematerialiseerd op aarde. Er zijn volgens theosofen 7 wortelrassen:
 1. De Polarianen
 2. De Hyperboreanen
 3. De Lemuriërs
 4. De Atlantiërs
 5. De Ariërs
 6. Het Zesde Ras
 7. Het Zevende Ras

Etherische rassen

Het zesde en zevende ras moet nog ontstaan of is bezig te ontstaan. We leven nu als het Arische ras. Sommige mensen hebben nog veel kenmerken uit het Atlantische ras zoals spitsvondigheid. De Polarianen en de Hyperboreanen waren de etherische rassen. Daaruit zijn de Lemuriërs ontstaan die vooral leefden op het continent Lemurië of Mu. Vanuit het etherische levensveld, een andere dimensie, zijn mensen op aarde ´gematerialiseerd´. Het continent Mu zou op de plek hebben gelegen waar nu de Stille Oceaan is. Het zou door een ramp zijn gezonken. De 64 Miljoen mensen die op Mu hebben gewoond, zijn omgekomen. Slechts enkele tienduizenden hebben het overleefd. Zij vluchtten naar beide Amerika´s en de hoger gelegen gebieden in de Stille Oceaan die nu de eilandjes in Polynesië zijn. In het Stille Oceaangebied zijn veel vondsten van oude culturen; de bekendste zijn de beelden op Paaseiland. Op elk eilandje is wel een megalithische vondst te doen, van een piramide in Tahiti tot megalithische wegen op de Cook-eilanden. De Lemuriërs hadden een hoogwaardige kennis maar men gebruikte deze kennis niet altijd op de goede manier, zo gaat het verhaal. Uiteindelijk bracht dat hun ondergang. De theosofen hebben veel onderzoek gedaan en zeer oude boeken in India en Tibet bestudeerd. Daarnaast bestudeerde men ook Griekse, Egyptische en Mayaanse boeken uit de oudheid. Ze vonden allerlei overeenkomsten in de verhalen over een grote continentale ramp die had plaats gevonden en dat mensen hadden moeten vluchten. Nadat Lemurië was gezonken bleef alleen Atlantis over dat later ook zou zinken door een nieuwe ramp. Blavatsky is de grondlegger van de theosofie. James Churchward heeft enkele tabletten uit Lemurië vertaald. Deze werden bewaard in India en Tibet.

Wetenschappelijke dogma´s

Sommige wetenschappers zoals Richard Dawkins zijn zo eigenwijs om te ontkennen dat het darwinisme een theorie is; voor hun is het een uitgemaakte zaak dat de evolutietheorie van Darwin de enige waarheid is. Zulke dogmatische standpunten zijn niet bevorderlijk voor het onderzoek naar wat waarheid is. Tegenstanders van de evolutietheorie van Darwin stellen dat de wetenschap enkel geïnteresseerd is in bewijzen die de evolutietheorie ondersteunen. Als je alle aanwijzingen die darwinisme bevestigen naast elkaar legt, kom je tot een grote hoeveelheid bewijsmateriaal. Er zijn echter net zoveel bewijzen die de evolutietheorie ontkennen. Wanneer een archeologisch feit niet in de evolutietheorie past wordt dat een anomalie genoemd. Er zijn legio anomalieën die door wetenschappers niet worden bestudeerd. Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar de anomalieën in de wetenschap, dan ben je met waarheidsvinding bezig; nu bevestigen de wetenschappers slechts de darwinistische visie, zo stellen tegenstanders van het darwinisme.

Onbevooroordeelde Wetenschap

Wat nu waarheid is, zou met grote wetenschappelijke teams onderzocht moeten worden zonder een vooringenomen standpunt te hebben. Wie onbevangen naar de waarheid kijkt, kan de waarheid misschien vinden. Als je echter bewijzen voor een bepaalde stelling wilt zoeken dan vind je altijd wel wat. Je bent dan echter niet onafhankelijk wetenschap aan het bedrijven; je probeert alleen een wetenschappelijk dogma te herbevestigen.

Ontstaan van dieren volgens theosofen

De visie van de theosofen is verwant aan die van de gnostieke christenen. In de eerste helft van de jaartelling was het westerse christendom voornamelijk gnostiek, een spirituele variant van christendom. Later hebben onder aanvoering van kerkvaders als Augustinus allerlei kerkelijke dogma´s de overhand genomen. De theosofen beschrijven met hun ontwikkeling der mensrassen een soort evolutionair proces. Volgens spirituele wetenschappers zijn veel levensvormen uit de mens ontstaan. De aarde is een plek die alles in harmonie met elkaar probeert te brengen. Wanneer de mens een kwade gedachte heeft dan vormt dat een krachtveld in de ether. Dit krachtveld gaat een eigen leven leiden en zal op een gegeven moment materialiseren op aarde; zo ontstaan volgens theosofen en de christelijke gnostici nieuwe diersoorten. De meest gevaarlijke diersoorten ontstaan in afgelegen, minder bewoonde gebieden. De reden dat ze zo afgelegen ontstaan, om de mensen te beschermen. Zo vind je in de Stille Oceaan onbewoonde eilandjes waar onnoemlijk veel gifslangen leven. Ook de uitgestrekte gebieden in Afrika waar altijd hongerige leeuwen en stekende insecten voorkomen zijn daar een voorbeeld van. De vrolijke vogels zouden echter weer een gevolg zijn van vrolijke en positieve gedachten.

Elkaar belachelijk maken

Wat nu waarheid is blijft nog even in het ongewisse. De moderne wetenschap bestaat nog maar een paar honderd jaar en het is logisch dat nog niet op alle vragen een sluitend antwoord is gevonden. In het proces van wetenschapsbeoefening verdient het wel aanbeveling onbevooroordeeld te blijven naar visies van anderen en feiten die niet stroken met een visie. Veel onderzoekers, journalisten en wetenschappers proberen andere visies belachelijk te maken. Dat is een zwaktebod op zich want je staat dan niet open voor verdere waarheidsvinding. Men gelooft in dogma´s, ook al zijn het wetenschappelijke dogma´s. Mensen worden door wetenschappers vaak als dom weg gezet als ze niet in de evolutietheorie geloven zoals die nu door veel wetenschappers wordt voorgeschoteld. Dat is gebruik maken van een psychologisch mechanisme dat de zwakheid in de argumentatie van Darwinisten openbaart. Waarom zou je je anders moeten wenden tot het ridiculiseren van medemensen? Argumenten zouden genoeg moeten zijn om elkaar te overtuigen.
© 2011 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijOntstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijEr doen heel wat theorieën de ronde over het ontstaan van de aarde. De meest bekende zijn wel de oerknaltheorie en het c…
Creationisme: een overzichtHet creationisme, een religieuze opvatting over het ontstaan van de wereld, kent een steeds grotere populariteit. De oor…
Begin van het leven of aardeBegin van het leven of aardeHet universum ontstond 13,8 miljard jaar geleden. Het zonnestelsel kwam 8,8 miljard jaar later en daarbij kwam ook een g…

Collectief teamleren; voordelen en nadelenCollectief teamleren; voordelen en nadelenHet lerend vermogen van organisaties is belangrijk om te voldoen aan de eisen van de omgeving, bijvoorbeeld in termen va…
Bronnen en referenties
 • http://www.liquorature.com/?page_id=1113
 • http://www.scheppingofevolutie.nl/index.php?url=art_recensiesterrestof.htm
 • http://mediatheek.thinkquest.nl/~lle0446/artikelen/creationisme.html
 • http://wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&id=2498:de-aardse-beschavingen-door-de-tijd-heen&catid=41:mysteries&Itemid=69
 • http://www.elsevier.nl/web/10218676/Opinie/Sturm-und-Drang/Leve-Darwin%2c-weg-met-het-creationisme.htm
 • Boek James Churchward- The Lost Continent of Mu
 • Tekening aap en mens: http://www.harunyahya.com/refuted8.php

Reageer op het artikel "Vier Ontstaanstheorieën van de mens"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Amunae, 21-09-2016 05:25 #2
Wat betreft de theorieën over het ontstaan van de mens. Wat kunt u mij vertellen over onze gedachten. Hoe komen mensen op ideeën om cartoons of andere dingen te tekenen uit te beelden en te plaatsen voor anderen. Denkt u dat die personen die getekend worden ook een eigen dimensie of eigen wereld of wetenschap heeft? Zouden ze echt hebben bestaan en hun informatie door hebben gegeven aan de mens om ons te behoeden? Of informeren? Ik heb mij altijd af gevraagd waarom men verhalen vertelt van reïncarnatie, schizofrenie, SPD (split personality disorder) en niet kunnen denken aan het feit van andere dimensies werelden en waarnemingen van mogelijke wezens die voor onze tijd bestonden op deze planeet. Het wordt nu doorgeschoven als fantasie… Maar wat nou als dat alles een bericht is van een gelinkte persoonlijkheid die niet meer bestaat maar ons door gegeven heeft door ons dna. En wij daar nog waarschuwingen of waarnemingen van ontvangen? Ik vraag het mij af…

A3aan den Hertog, 17-05-2014 19:23 #1
Bij voortplanting van enorm veel soorten is op hetzelfde moment het bestaan van zowel een mannetje als een vrouwtje vereist… Eigenlijk ondenkbaar dat steeds op hetzelfde tijdstip van al die soorten door evolutie zowel het mannetje als het vrouwtje ontstonden…?
Zijn hier verklarende theoriën over binnen de evolutietheorie? Reactie infoteur, 17-05-2014
Waarom is het ondenkbaar dat er universele principes zijn die hun weerslag in de drie dimensionale wereld hebben?

Infoteur: Tom008
Laatste update: 23-10-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 2
Schrijf mee!